Tài liệu Giáo trình thiết kế wed với dotnetnuke 5 x

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 211 |
  • Lượt tải: 8
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

giáo trình thiết kế wed với dotnetnuke_5_x
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐĂKLĂK TRUNG TÂM TIN HỌC & THÔNG TIN KHCN GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB VỚI DOTNETNUKE 5.X ĐăkLăk, Tháng 5 năm 2009 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x Sở KH&CN ĐăkLăk MỤC LỤC BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ DOTNETNUKE ............................................................... 4 I. Giới thiệu về DotNetNuke .......................................................................................... 4 II. Chuẩn bị môi trường .................................................................................................. 5 1. Tải hệ thống DotNetNuke .......................................................................................... 5 2. Cài Internet Information Services (IIS) ...................................................................... 5 3. Download và cài đặt .NET Framework ...................................................................... 6 4. Cài đặt Microsoft SQL Server 2005 ........................................................................... 7 III. Cài đặt DotNetNuke ............................................................................................... 15 1. Giải nén..................................................................................................................... 15 2. Tạo cơ sở dữ liệu cho hệ thống Microsoft SQL Server 2005................................... 15 3. Tạo tài khoản đăng nhập cơ sở dữ liệu trong SQL Sever 2005 ................................ 16 4. Thiết lập quyền hạn .................................................................................................. 18 5. Cấu hình IIS (Internet Information Server) .............................................................. 21 6. Cấu hình tập tin “web.config” cho việc cài đặt ........................................................ 24 7. Cài đặt DotNetNuke ................................................................................................. 25 BÀI 2: THIẾT KẾ TRANG WEB ............................................................................ 29 I. Chuẩn bị nội dung đưa lên website ........................................................................... 29 1. Biên tập nội dung ...................................................................................................... 29 1.1 Nội dung dạng text .................................................................................................. 29 1.2 Nội dung dạng hình ảnh ......................................................................................... 29 2. Thời gian làm việc ................................................................................................... 29 3. Chỉnh sửa, bỏ thông tin............................................................................................. 30 II. Trang và cách tạo trang ............................................................................................ 30 1. Tổng quan về trang ................................................................................................... 30 2. Tạo một trang mới (cơ bản) ...................................................................................... 33 3. Tạo trang mới (nâng cao) ......................................................................................... 35 4. Xóa trang .................................................................................................................. 37 5. Phục hồi trang bị xóa ................................................................................................ 40 6. Phân quyền sử dụng trên trang ................................................................................. 42 7. Di chuyển trang ........................................................................................................ 44 III. Module .................................................................................................................... 47 1. Tổng quan về module ............................................................................................... 47 2. Thêm module vào trang ............................................................................................ 50 3. Di chuyển module ..................................................................................................... 53 4. Xóa module............................................................................................................... 56 TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 2 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x Sở KH&CN ĐăkLăk 5. Phục hồi module bị xóa ............................................................................................ 58 6. Phân quyền sử dụng module ..................................................................................... 61 IV. Tạo Portal con ........................................................................................................ 64 BÀI 3: QUẢN TRỊ WEBSITE .................................................................................. 67 I. Thay đổi skin website................................................................................................ 67 II. Thay đổi logo của website bạn ................................................................................ 72 III. Quản lý người sử dụng website của bạn ................................................................. 74 IV. Tải tập tin lên website của bạn ............................................................................... 78 BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC MODULE ........................................................................... 80 I. Sử dụng module Text/HTML .................................................................................... 80 II. Sử dụng module thông báo ...................................................................................... 81 III. Sử dụng module liên kết ......................................................................................... 83 IV. Sử dụng module tài liệu ......................................................................................... 87 V. Sử dụng module sự kiện .......................................................................................... 90 VI. Sử dụng Module Contacts ...................................................................................... 95 VII. Sử dụng module Gallery ....................................................................................... 96 VIII. Sử dụng module diễn đàn (Forum) ....................................................................105 TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 3 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x Sở KH&CN ĐăkLăk BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ DOTNETNUKE I. Giới thiệu về DotNetNuke DotNetNuke là một hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ lập trình VB.NET trên nền tảng ASP.NET. Đây là một hệ thống mở, tùy biến dựa trên Skin và Module. DotNetNuke có thể được sử dụng để tạo các trang web cộng đồng một cách dễ dàng và nhanh chóng. DNN được đánh giá là sản phẩm viết bằng VB.NET hay nhất năm 2003 do tạp chí VB magazine bình chọn. Dotnetnuke được xây dựng trên nền công nghệ .NET, hệ quản trị cơ sở dữ liệu có thể là MS SQL server hoặc Oracle. .Net là công nghệ phát triển Web do Microsoft xây dựng, và là công nghệ phát triển các ứng dụng Web thương mại phổ biến nhất hiện nay. Đây là công nghệ mũi nhọn của Microsoft và có nhiều ưu điểm nổi bật. Ngoài ra, việc phát triển Web theo công nghệ này giúp bạn tránh được những rủi ro về nhân lực trong phát triển tiếp theo và chỉnh sửa hệ thống vì lập trình với .NET là rất phổ biến hiện nay. Dưới đấy là một số các tính năng ưu việt của Công nghệ .NET: Một trong những công nghệ mới, đang thịnh hành, rất phát triển và có nhiều ưu điểm. - Quản lý nội dung trực quan: Với ADMIN ACCOUNT, người quản trị có thể chỉnh sửa bất cứ thông tin nào của hệ thống Website từ một kết nối Internet. Công cụ Richtext Editor mới nhất, nhiều tính năng, cho phép người quản trị, biên tập có thể dễ dàng tạo ra các trang thông tin sống động, linh hoạt. - Hệ thống MENU động hoàn chỉnh, tự động cập nhật theo cấu trúc Website, có khả năng thêm bớt, điều chỉnh bất kỳ trang WEB nào. Có thể thay đổi cấu trúc website (Sitemap) ngay trên web. - Quản lý nhiều giao diện: Giao diện độc lập, được phát triển riêng, được cung cấp công cụ quản lý nên hệ thống có thể thay đổi giao diện dễ dàng, và sử dụng đồng thời nhiều giao diện. - Phân quyền chặt chẽ: Phân quyền truy xuất trên từng trang, từng module cho từng nhóm thành viên. Có thể tạo ra nhiều nhóm thành viên khác nhau, mỗi nhóm có mỗi quyền truy xuất riêng. - Quản lý Files/Folder mạnh mẽ: Có công cụ quản lý việc Upload files, Quản lý, phân quyền truy xuất các file, tài nguyên trên hệ thống qua giao diện Web của Portal. - Dung lượng nhỏ gọn, dễ vận hành và cài đặt: Chỉ cần khoảng 50MB đĩa cứng là đã có thể chạy được Portal này cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Được phát triển trên môi trường Windows nên người quản trị dễ dàng thao tác trong quá trình cài đặt và vận hành. - Hỗ trợ cơ chế Plug and Play (PNP) đối với các module. Chỉ cần phát triển mới một module theo chuẩn của Portal, đóng gói, upload lên server là hệ thống tự nhận và đã có thể chạy được ngay, không cần phải tạm dừng website trong thời gian cập nhật. TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 4 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x Sở KH&CN ĐăkLăk - Dễ dàng nâng cấp và cập nhật thêm các chức năng mới: Khi muốn thêm hay chỉnh sửa các chức năng trên Portal, chỉ cần chỉnh sửa hoặc phát triển các chức năng theo chuẩn của Portal, sau đó upload lên Portal và chạy (không phải xây dựng lại hoàn toàn từ đầu -> giảm được thời gian và chi phí). - Quản trị hệ thống với đầy đủ chức năng      Thống kê người truy cập: Trên trang, trên site, ... Lưu giữ siteLog, EventLog Phân quyền tập trung Quản lý System Schedule Quản lý tài nguyên II. Chuẩn bị môi trường 1. Tải hệ thống DotNetNuke Bạn có thể tải về phiên bản mới nhất của hệ thống DotNetNuke tại địa chỉ www.dotnetnuke.com (Để tải về bạn phải đăng ký một tài khoản trên website này) 2. Cài Internet Information Services (IIS) (Đối với Windows XP): - Vào Start  Control Panel  Add or Remove Programs - Chọn tab Add/Remove Windows Components  đánh dấu vào ô Internet Information Services(IIS). TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 5 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x Sở KH&CN ĐăkLăk - Nhấn nút Details…, cửa sổ hiện ra, đánh dấu mục Frontpage 2000 Server Extensions và Wold Wide Web Service, nhấn OK. - Nhấn Next để cài đặt  Finish hoàn tất. 3. Download và cài đặt .NET Framework DotNetNuke 5.x chỉ chạy được trên .NET Framework 2.0 trở lên, nên bạn có thể download và cài đặt gói này từ trang http://www.microsoft.com/downloads. TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 6 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x Sở KH&CN ĐăkLăk 4. Cài đặt Microsoft SQL Server 2005 Bước 1: Chạy tập tin Setup.exe Bước 2: Chọn Bước 3: Chọn TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 7 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x Sở KH&CN ĐăkLăk Bước 4: Chọn Bước 5: Chọn TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 8 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x Sở KH&CN ĐăkLăk Bước 6: Chọn Bước 7: Chọn Bước 8: Chọn TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 9 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x Sở KH&CN ĐăkLăk Bước 9: Chọn Bước 10: Chọn TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 10 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x Sở KH&CN ĐăkLăk Bước 11: Chọn Bước 12: Chọn sau đó chọn Bước 13: Chọn Bước 14: Chọn sau đó chọn TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 11 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x Bước 15: Chọn Sở KH&CN ĐăkLăk , nhập password cho user sa sau đó chọn Bước 16: Chọn Bước 17: Chọn TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 12 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x Sở KH&CN ĐăkLăk Bước 18: Chọn Bước 19: Chọn Bước 20: Chọn TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 13 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x Sở KH&CN ĐăkLăk Bước 21: Chọn TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 14 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x Sở KH&CN ĐăkLăk Bước 22: Chọn Bước 23: Chọn để khởi động lại server. III. Cài đặt DotNetNuke 1. Giải nén Giải nén DotNetNuke vào một thư mục bất kỳ trên ổ cứng. Trong VD này chúng ta chọn thư mục giải nén là: "D:\Web\DotNetNuke". 2. Tạo cơ sở dữ liệu cho hệ thống Microsoft SQL Server 2005 Vào Start  Programs  Microsoft SQL Server 2005  SQL Server Management Studio để đăng nhập vào công cụ quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server. + Nhắp chuột phải lên Databases  chọn New Database… như hình dưới đây: TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 15 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x Sở KH&CN ĐăkLăk Trong khung “Name” , đặt tên cho CSDL. Trong ví dụ này, chúng ta đặt tên là “DotNetNuke” 3. Tạo tài khoản đăng nhập cơ sở dữ liệu trong SQL Sever 2005 + Vào Security, nhắp chuột phải lên Logins  chọn New login : + Trong tab “General”: - Login name: tên tài khoản đăng nhập. Trong VD này chúng ta chọn “DotNetNukeUser”. - Chọn SQL Sever authenticaton. Nhập password của tài khoản & confirm password. - Bỏ lựa chọn “User must change password at next login” TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 16 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x - Sở KH&CN ĐăkLăk Default database: chọn CSDL chúng ta vừa tạo là “DotNetNuke” + Chuyển qua tab “User Mapping”: - Trong khung “Users mapped to this login”, check “DotNetNuke” - Trong khung “Database role membership for: DotNetNuke”, check “db_owner” * Lưu ý: Phần “Authentication” phải chọn “SQL Server and Windows” - Nhấn phải chuột vào computer, chọn Properties Chọn tab “Security” TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 17 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x - Sở KH&CN ĐăkLăk Trong khung Security, chọn “SQL Server and Windows” Chọn OK. 4. Thiết lập quyền hạn (Nếu đĩa cứng của bạn ko sử dụng cấu trúc NTFS mà sử dụng cấu trúc FAT32 hay cấu trúc khác thì có thể bỏ qua bước này). - Cho phép process ASP.NET quyền read/write đối với thư mục trên. + Đối với IIS5 (Win 2000, XP) tài khoản này tên là {Server}\ASPNET + Đối với IIS 6 (Win 2003) tài khoản này là NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE. - Để thực hiện được điều này click chuột phải lên thư mục bạn đặt DotNetNuke, chọn Properties và chọn tab Security. Lưu ý : Mô ̣t số hê ̣ thố ng , thường là mới cài đă ̣t sẽ không có tab Security trên cửa sổ Properties. Để hiể n thi ̣tab này :  Bạn mở Windows Explorer (click đúp vào MyComputer)  Chọn menu Tool -> Folder Options TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 18 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x  Chọn tab View.  Bạn kéo danh sách xuống dưới cùng và bỏ chọn File Sharing”. Sở KH&CN ĐăkLăk (uncheck) mục “Use Simple Nếu trong khung “Group or user names” không có tài khoản ASP.NET thì thực hiện theo các bước sau:  Chọn tab “Seccurity”.  Nhấn vào nút “Add” TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 19 Giáo trình Thiết kế Web với DotNetNuke 5.x Sở KH&CN ĐăkLăk  Nhấn vào nút “Advanced…” Nhấn vào nút “Find now”  Chọn tài khoản “ASPNET”  Chọn OK.  Chọn OK TTTH & Thông tin KHCN _________LƯU HÀNH NỘI BỘ trang 20
- Xem thêm -