Tài liệu Giáo trinh sử dụng thuốc bvtv(sưu tầm)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 129 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GV. NCS. ThS. Đặng Xuân Trường ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Tài liệu tham khảo  Giáo trình bồi dưỡng Kỹ sư tư vấn giám sát Chất lượng công trình xây dựng. Bộ xây dựng. Hà Nội tháng 12/2003;  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng ;  Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chí phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;  Một số tư liệu của đồng nghiệp. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 2 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Nội dung chính ND1: Tổng quan về QLCL công trình XD ND2: Quy định QLCL công trình XD ND3: Quy trình QLCL công trình XD ND4: Giám sát công tác QLCL thi công xây lắp ND5: Công tác tư vấn giám sát xây dựng ND6: Áp dụng tiêu chuẩn QLCL ISO 9000 trong xây dựng. ND7: Áp dụng CNTT trong QLCL công trình XD ND8: Hồ sơ QLCL công trình XD Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 3 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Phần I Tổng quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Trích Giáo trình bồi dưỡng Kỹ sư tư vấn giám sát Chất lượng công trình xây dựng. Bộ xây dựng) Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 4 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 1. Tổng quan về QLCL Hoạt động xây dựng là loại hình hoạt động đặc thù. Sản phẩm của hoạt động này phần lớn là những sản phẩm đơn chiếc và không bao giờ cho phép có phế phẩm. Chất lượng, giá thành và thời gian xây dựng luôn là mục tiêu cho ngành xây dựng ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Quản lý chất lượng là một trong những bộ phận quan trọng nhất không thể thiếu được trong nhiệm vụ quản lý dự án. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 5 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 1.1 Khái niệm CL theo thời gian Định nghĩa: Chất lượng là tập hợp các đặc điểm của một thực tế nhằm tạo cho thực tế đó có khả năng thoả mãn những nhu cầu đã nêu ra hoặc nhu cầu tiềm ẩn. Vài nét về mặt lịch sử của chất lượng:  Thời kì trước kinh tế thị trường: Không có áp lực về CL  Thời kì kinh tế thị trường: Ép buộc cạnh tranh, cung lớn hơn cầu, đỏi hỏi khắt khe về mặt CL Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 6 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 1.2. Những chiến lược chất lượng Chiến lược Kiểm tra và kiểm tra chất lượng  Cần thiết  Lý lẽ không rõ ràng  Không xác minh được giá cả thị trường  Khó xác định hiệu quả  Kiểm soát đôi khi bị bỏ qua. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 7 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 1.2. Những chiến lược chất lượng -2 Chiến lược Kiểm soát những điều kiện để đạt được chất lượng Kiểm soát 5 điều kiện căn bản để đạt chất lượng:  Con người.  Thiết bị.  Nguyên vật liệu ban đầu.  Phương pháp thực hiện.  Hệ thống văn bản tài liệu. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 8 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 1.2. Những chiến lược chất lượng -3 Chiến lược Đảm bảo chất lượng  Đảm bảo chất lượng là toàn bộ các hoạt động có kế hoạch và hệ thống được tiến hành trong hệ thống chất lượng và được chứng minh là đủ mức cần thiết để tạo sự tin tưởng, thoả đáng rằng thực tế sẽ thoả mãn đầy đủ các yêu cầu chất lượng.  Hệ thống Đảm bảo chất lượng được xây dựng theo ISO-9000 Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 9 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 1.2. Những chiến lược chất lượng -4 Chiến lược Quản lý chất lượng: Là sự Biết cách làm và khả năng con người hoà lẫn vào nhau và chủ yếu hướng về khách hàng và nó là phương tiện chính để doanh nghiệp thành công trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế hiện nay. Chiến lược Quản lý chất lượng toàn diện: là sự hoàn thiện ở tầm mức cao mà chúng ta phải hướng tới Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 10
- Xem thêm -