Tài liệu Giáo trình solidwork

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 152 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD Chương I. Giới thiệu tổng quan về Solidworks. 1.1 Môi trường làm việc trong Solidworks. AD VA Có 3 cách để tạo môi trường làm việc mới. N C E C AD © Sau khi mở phần mềm SolidWorks lên, giao diện làm việc sẽ có dạng như sau. File - > New. - Nhấp chọn biểu tượng lệnh New. - Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N. TÂ M - TR U N G Lúc này ta có 3 môi trường làm việc như sau: Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 1 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD Part: thiết kế mô hình 3D, các file này có phần mở rộng là *.sldprt. Assembly: Lắp ráp thành cụm chi tiết, một cơ cấu hay một máy hoàn chỉnh, các file này có phần mở rộng là *.sldasm . Drawing: xuất bản vẽ chi tiết, dùng để trình diễn các hình chiếu, hình cắt từ Part hay Assembly, các file này có phần mở rộng là *.slddrw. Lúc này chọn vào Part để vào môi trường thiết kế 3D. 1.2 Các thao tác chuột và bàn phím trong quá trình làm việc © Các phím chuột trái, chuột phải và chuột giữa đều có nhựng ý nghĩa khác nhau trong AD SolidWorks. N C E C Phím chuột trái: AD VA Dùng để chọn đối tượng, ví dụ đối tượng hình học, các nút lệnh của lệnh đơn và các đối tượng trong cây cấu trục thiết kế FeatureManager. TÂ M Phím chuột phải: N G Kích hoạt một menu phụ của lệnh hiện hành, các lệnh trong menu sẽ thay đổi tùy theo trạng thái làm việc của phần mềm. TR U Phím chuột giữa: Dùng để xoay góc nhìn, dịch chuyển chi tiết máy hay thay đổi tỉ lệ hiển thị bộ phận lắp ráp, hoặc là dịch chuyển góc quan sát của màn hình. Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 2 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD Chương II: Môi trường phác thảo - Sketcher. 2.1 Các công cụ phác thảo. Để vào môi trường phác thảo. Nhấp chọn vào lệnh Sketch rồi chọn vào một trong TR U N G TÂ M AD VA N C E C AD © ba mặt phẳng trên màn hình làm việc. Lúc này trên thanh công cụ sẽ xuất hiện các lệnh được dùng để phác thảo 2D như: Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 3 TR U N G TÂ M AD VA N C E C AD © TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 4 TÂ M AD VA N C E C AD © TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD N G 2.1.1 Vẽ đường thẳng – Line Để vẽ một đoạn thẳng. Để sử dụng lệnh nàycó thể kích vào biểu tượng trên thanh TR U công cụ Sketch Tools hoặc từ menu Tools\SketchEntities\Line. Trên màn hình đồ họa, nhấp chuột trái để xác định điểm đầu tiên và nhấp chọn vào một điểm khác để xác định đoạn thẳng cần vẽ. Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 5 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD 2.1.2 Vẽ đường tròn – Circle Để thực hiện lệnh này, chúng ta có thể nhấp chọn vào biểu tượng lệnh trên thanh Sketch Tools hoặc vào menu Tools\ SketchEntities\ Circle. Trên màn hình đồ họa, nhấp chuột trái để xác định điểm đầu tiên làm tâm và nhấp chọn vào một điểm khác để xác định E C AD © đường tròn cần vẽ. N C Chúng ta cũng có thể nhập thông số cho đường tròn này bằng hộp thoại bên tay trái TR U N G TÂ M AD VA màn hình làm việc. Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 6 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD 2.1.3 Vẽ hình chữ nhật – Rectangle Để thực hiện lệnh này, chúng ta có thể nhấp chọn vào biểu tượng lệnh trên thanh © Sketch Tools hoặc vào menu Tools\ SketchEntities\ Corner Rectangle. AD Chọn vào lệnh Corner Rectangle C Trên màn hình đồ họa, nhấp chuột trái để xác định điểm đầu tiên làm góc đầu tiên E và nhấp chọn vào điểm làm góc trên đường chéo của hình chữ nhật này để xác định hình TR U N G TÂ M AD VA N C chữ nhật cần vẽ. Các lệnh khác trong nhóm lệnh Rectangle dùng để vẽ hình chữ nhật với các cách khác nhau, nhưng về tổng quan các bước thực hiện không khác gì nhiều so với lệnh Corner Rectangle. 2.1.4 Vẽ đa giác đều – Polygon. Để thực hiện lệnh này, chúng ta có thể nhấp chọn vào biểu tượng lệnh tương ứng trên thanh Sketch Tools hoặc vào menu Tools\ SketchEntities\ Polygon. Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 7 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD Xuất hiện hộp thoại Polygon cho phép chúng ta thiết lập hình đa giác đều với các TR U N G TÂ M AD VA N C E C AD © tùy chọn như: số cạnh, nội tiếp hay ngoại tiếp đường tròn,..v..v.. Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 8 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD 2.1.5 Sử dụng lệnh Straight Slot Để thực hiện lệnh này, chúng ta có thể nhấp chọn vào biểu tượng lệnh tương ứng trên thanh Sketch Tools hoặc vào menu Tools\ SketchEntities\ Straight Slot. U N G TÂ M AD VA N C E C AD © Xuất hiện hộp thoại Slot. TR Nhấp chọn các điểm cần có để tạo được biên dạng rãnh cần tạo, sau đó nhập các thông số trong hộp thoại Slot để xác nhận biên dạng rãnh này. 2.1.6 Lệnh viết chữ - Text Để thực hiện lệnh này, chúng ta có thể nhấp chọn vào biểu tượng lệnh tương ứng trên thanh Sketch Tools hoặc vào menu Tools\ SketchEntities\ Text. Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 9 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD Chọn vào mặt phẳng cần viết chữa hoặc đường dẫn để xác định vị trí. Lúc này hộp thoại Sketch Text xuất hiện, nhập dòng chữ muốn tạo và nhấp chọn TÂ M AD VA N C E C AD © OK. N G 2.1.7 Vẽ Ellips Để thực hiện lệnh này, chúng ta có thể nhấp chọn vào biểu tượng lệnh tương ứng TR U trên thanh Sketch Tools hoặc vào menu Tools\ SketchEntities\ Ellipse. Trên màn hình đồ họa, nhấp chọn vào một điểm bất kì làm tâm của hình Ellip, sau đó chọn vào điểm thứ hai để xác định Ellip cần tạo. Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 10 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD Lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Ellipse cho phép chúng ta nhập các thông số của TÂ M AD VA N C E C AD © Ellip cần tạo. 2.1.8 Lệnh cắt xén đối tượng – Trim N G Sử dụng lệnh Power trim : lệnh này cho phép cắt bỏ bất kỳ đối TR U tượng nào đó khi chúng ta di chuột qua. Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 11 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD 2.1.9 Lệnh Offset Xuất hiện hộp thoại Offset Entities. Nhập vào kích thước Offset và tùy chỉnh các AD VA N C E C AD © tùy chọn theo ý muốn, cuối cùng nhấp chọn vào đối tượng muốn thực hiện lệnh này. 2.1.10 Lệnh bo góc – Fillet và vát góc – Chamfer Lệnh Fillet: Để thực hiện lệnh này, chúng ta có thể nhấp chọn vào biểu tượng lệnh hoặc vào menu Tools\ Sketch Tools\ Fillet. TR U N G TÂ M tương ứng trên thanh Sketch Tools Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 12 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD Nhấp chọn vào đối tượng cần bo góc, sau đó nhập bán kính góc bo trong hộp thoại TÂ M AD VA N C E C AD © Sketch Fillet như hình. Cuối cùng chúng ta sẽ có kết quả như hình sau. Lệnh Chamfer: Để thực hiện lệnh này, chúng ta có thể nhấp chọn vào biểu tượng hoặc vào menu Tools\ N G lệnh tương ứng trên thanh Sketch Tools TR U Sketch Tools\ Chamfer. Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 13 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD Chọn vào vị trí cần vát, sau đó nhập các thông số và tùy chọn trong hộp thoại AD © Sketch Chamfer như hình. Cuối cùng ta sẽ có kết quả như sau. C 2.1.11 Lệnh đối xứng – Mirror. N C E Để thực hiện lệnh này, chúng ta có thể nhấp chọn vào biểu tượng lệnh tương ứng AD VA trên thanh Sketch Tools hoặc vào menu Tools\ Sketch Tools\ Mirror. Lúc này hộp thoại Mirror sẽ xuất hiện, chúng chọn các đối tượng cần tạo đối xứng ở Entities to mirror: TR U N G TÂ M Chôn đường tâm đối xứng ở Mirror about. Trên màn hình đồ họa sẽ có dạng như sau. Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 14 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD 2.1.12 Lệnh Circular Sketch Pattern TÂ M AD VA N C E C AD © Lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Circular Pattern và tùy chỉnh như sau: TR U N G Chọn hết tất cả các đối tượng để được như hình sau. Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 15 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD E C AD © Nhấp chọn OK để xác nhận. hình học chọn Một đường thẳng nhiều Các đường thẳng sẽ nằm thẳng, hoặc nhiều điểm hai ngang hoặc thẳng đứng (như được định nghĩa bởi không gian phác thảo hiện tại). Các đứng N G điểm được sắp xếp theo chiều ngang hoặc chiều thẳng đứng Hai hoặc nhiều Các đối tượng nằm trên cùng phương đường thẳng. một đường thẳng dài vô hạn. Cung Hai hoặc nhiều cung Các đối tượng có cùng tâm và TR U Trùng bán kính. trùng Vuông Hai đường. Hai đối tượng vuông góc với nhau. góc Song Biểu tượng TÂ M Ngang và hoặc Kết quả các quan hệ AD VA Quan hệ Các đối tượng để N C 2.2 Các công cụ ràng buộc hình học Hai hoặc nhiều Các đối tượng song song với đường thẳng. nhau. song Một đường thẳng và Đường thẳng song song với Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 16 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD một mặt phẳng mặt được chọn. (hoặc một mặt có tính phẳng) trong một phác thảo 3D. Một đường thẳng và Đường thẳng, mặt phẳng một Song Song YZ mặt phẳng được chọn song song với mặt (hoặc một mặt có phẳng YZ. tính phẳng) trong một phác thảo 3D. phẳng được chọn song song với mặt (hoặc một mặt có phẳng ZX. tính phẳng) trong C Song ZX mặt AD một Song © Một đường thẳng và Đường thẳng, mặt phẳng E một phác thảo 3D. Z một mặt phẳng mặt được chọn. (hoặc một mặt có tính phẳng) trong một phác thảo 3D. AD VA Dọc theo N C Một đường thẳng và Đường thẳng vuông góc với TÂ M Các quan hệ đối với các trục tọa độ được gọi là dọc theo X, dọc theo Y, dọc Z. Các mối quan hệ đói với một mặt phẳng được gọi Một N G là ngang, dọc và vuông góc. U ellipse, tuyến hoặc nhau. spline, và đường TR Tiếp Cung, Hai đối tượng tiếp tuyến với thẳng hoặc cung. Hai hoặc nhiều Các cung đồng tâm. Đồng tâm cung, một điểm và một cung. Trung điểm Hai đường thẳng Điểm là trung điểm của đường. hoặc một điểm và Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 17 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD một đường thẳng. Hai đường thẳng Hai đường thẳng giao nhau tại Giao và một điểm. điểm. Một điểm hoặc Điểm nằm trên đường, cung một Trùng đường, hoặc ellipse. cung hoặc elip. Hai hoặc nhiều Bằng đường, hai hoặc bằng nhau. nhau cong 2 splines © nhiều cung. Bán kính của độ cong và vecto (hướng) tương ứng giữa nhau 2 Spline. E Một đường tâm Các đối tượng cách đều nhau C bằng AD Độ Độ dài đường hoặc bán kính N C và hai điểm,hai từ đường tâm, trên một đường đường, hai cung, vuông góc với đường tâm. AD VA Đối xứng hai elip. Cố định Bất kỳ đối Kích cỡ và vị trí của đối tượng tượng. được cố định. tuy nhiên, các TÂ M điểm đầu của đường cố định có thể di chuyển dọc theo U N G đường vô hạn chứa nó. Các đoạn elip có thể di chuyển dọc TR theo đường tròn hoặc elip chứa nó. Một phác thảo Điểm phác thảo nằm trên trục Giao nhau điểm đầu của một cung hoặc tại điểm một điểm và một của trục, cạnh hoặc các đoạn trục, một cạnh, cong trên mặt phảng phác một đường hoặc thảo. Quan hệ giao nhau tại một Spline. điểm đươc sử dụng trong Sweeps with Guide Curves. Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 18 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD Nhập các Hai điểm phác Hai điểm được xác nhập thành thảo điểm hoặc hai một điểm. điểm đầu. 2.3 Ghi và hiệu chỉnh kích thước. Ở môi trường phác thảo, chúng ta có thể vừa tạo một đối tượng xong rồi đặt kích thước ngay tại lúc đó. Hoặc cũng có thể phác thảo xong hết biên dạng 2D của chi tiết rồi mới đặt các kích thước và quan hệ hình học cho chúng. AD VA N C E C AD © Với việc ghi kích thước chúng ta có những lựa chọn như sau. TÂ M Lệnh Smart Dimension: dùng để đặt kích thước cho tất cả các đối tượng mà chúng ta chọn vào, lệnh này có ưu điểm là sử dụng rất nhanh và với chỉ một thao tác đơn giản, N G chúng ta đã có thể đặt gần toàn bộ kích thước cho Sketch TR ngang U Lệnh Horizontal Dimension: chỉ dùng để dặt kich thước cho các đối tượng nằm Lệnh Vertical Dimension: chỉ dùng để đặt kích thước cho các đối tượn thẳng đứng. Để đặt kích thước cho đối tượng nào đó, chúng ta chỉ cần nhấp chọn lệnh tương ứng và chọn vào đối tượng, nhập thông số kích thước và nhấp chọn OK. Để thay đổi kích thước một đối tượng nào đó, chúng ta nhấp đúp vào đường kích thước của đối tượng đó, sau đó nhập vào thông số theo ý muốn và nhấp chọn OK. Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 19 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD Chương III . Thiết kế 3D – Part 3.1 Các công cụ thiết kế 3D. C AD © Sau khi phác thảo xong Sketch, chúng ta chuyển sang tab Features. E 3.1.1 Lệnh Extruded Boss/Base N C Lệnh Extruded Boss/Base dùng để đùn một sketch kín thành một khối 3D. AD VA Nhấp chọn vào lệnh Extruded Boss/Base trong Feature Tools, sau đó chọn vào TR U N G TÂ M Sketch cần đùn khối. Lúc này hộp thoại Boss-Extrude xuất hiện. Trần Yến Group © Share by www.advancecad.edu.vn 20
- Xem thêm -