Tài liệu Giáo trình công nghệ xư lý nước thải bằng phương pháp sinh học

  • Số trang: 340 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 347 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Giáo Trình Công nghệ Xư Lý Nước Thải Bằng Phương Pháp Sinh Học
Bộ phận hút căn bằng thủy lực ống gom dầu Lớp đầu vách ngăn dầu Thân thiết bị Răng cào trên băng tải hố chứa căn Tấm chất déo xốp nối ống go, dầu mỡ bộ phận làm từ các tấm gợn sóng Bùn cặn
- Xem thêm -