Tài liệu Giáo dục môi trường và kỹ năng sống thông qua bài dạy “Sự nổi”.

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 156 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o mü ®øc TRƯỜNG THCS AN TIẾN ...........  ......... HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 1. Tên chủ đề dạy học: Giáo dục môi trường và kỹ năng sống thông qua bài dạy “Sự nổi”. 2. Môn học chính của chủ đề: Vật lý 8. 3. Các môn được tích hợp: Hóa học, Địa lý,Toán học, GDCD. Mỹ Đức, tháng 11/2014 Giáo án Tiết 16 Bài 12: SỰ NỔI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Giải thích được khi nào vật nổi, chìm - Nêu được điều kiện nổi của vật - Biết được khi vật nổi trên mặt thoáng chất lỏng thì FA = P - Biết vận dụng kiến thức của các môn học toán, sinh, hóa, địa, giáo dục công dân để giải thích các hiện tượng liên quan đến sự nổi của vật. 2. Kỹ năng - Làm thí nghiệm về sự nổi của vật trong chất lỏng - Giúp các em rèn tốt khả năng tư duy, thảo luận nhóm, thu thập thông tin, phân tích các kênh hình, kênh chữ, liên hệ thực tế. - Biết vận dụng kiến thức liên môn trong giải quyết vấn đề. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cụ thể là bảo vệ chính môi trường ở địa phương nơi các em đang sinh sống. - Nghiêm túc, hợp tác tốt, linh hoạt trong các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn trong việc lĩnh hội kiến thức. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. Giáo viên: 1 cốc thủy tinh to đựng nước, 1 hòn bi sắt, 1 hòn bi gỗ, 1 miếng gỗ nhỏ. 2. Mỗi nhóm học sinh: Nghiên cứu kĩ nội dung bài học 1 cốc thủy tinh to đựng nước , 1 miếng gỗ nhỏ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới ( 3 phút) - Giới thiệu bài mới: - HS quan sát, lắng Nội dung giới thiệu + Làm thí nghiệm thả hòn bi gỗ nghe: bài: và hòn bi sắt vào nước. + Cá nhân HS trả lời Tại sao khi thả hòn + yêu cầu học sinh quan sát hiện câu hỏi nêu ra bi gỗ vào nước thì tượng và đưa ra câu trả lời. + HS cả lớp theo dõi hòn bi gỗ nổi, còn + GV trình chiếu hình ảnh minh hình ảnh minh hòn bi sắt lại họa. để đưa ra vấn đề cần tìm chìm? họa.nhận thức vấn hiểu - Khi nào vật nổi? đề cần nghiên cứu vật chìm? Họat động 2: Tìm hiểu điều kiện vật nổi, vật chìm.( 10 phút ) Mục tiêu: - Nắm được điều kiện vật nổi, vật chìm khi so sánh lực đẩy Ác Si Mét và trọng lượng của vật. - Phân tích được kết quả TN ảo để rút ra nhận xét - Trình chiếu hình ảnh thả vật vào trong chất lỏng. - Khi một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào? - Nhận xét về phương và chiều của hai lực đó? - Trình chiếu thí nghiệm ảo 3 trường hợp khi thả vật vào chất lỏng(nhấn nút Làm TN) - Yêu cầu HS thảo luận C2 và điền từ vào ô trống.  Ghi kết quả vào ô trống (Nhấn nút Ghi kết quả trên bảng trình chiếu ) - Nêu kết luận về trường hợp vật nổi, vật chìm, vật lơ lững? - Trình chiếu kết luận. - Cá nhân HS trả lời câu hỏi - Nhóm HS quan sát, tìm hiểu về TN ảo trả lời câu C2 - Các nhóm điền từ vào ô trống trên bảng phụ - Rút ra lết luận - Ghi vở Họat động 3: Tìm hiểu độ lớn của lực đẩy Ác si mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng (10 phút ) Mục tiêu: - Viết được công thức tính lực đẩy Ác si mét và biết được V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm. * Kết luận Vật chìm khi P >FA Vật nổi ( chuyển động lên trên) khi P< FA Vật lơ lững (đứng yên) khi P = FA - Tiến hành được TN, phân tích được kết quả TN để rút ra kết luận về trường hợp vật nổi trên mặt thoáng chất lỏng thì FA = P. - Phân biệt được trường hợp vật nổi trên mặt thoáng và vật lơ lững. - Giới thiệu và hướng dẫn thí nghiệm + Mục đích TN + Dụng cụ TN + Cách tiến hành TN - Trình chiếu TN ảo - Yêu cầu đại diện nhóm nhận dụng cụ TN - Yc Hs tiến hành TN theo nhóm, thảo luận hoàn thành C3 trên bảng nhóm - Yc các nhóm treo kết quả lên bảng - Yc các nhóm nhận xét, bổ sung Trình chiếu kết luận - Hướng dẫn Hs nhớ lại kiến thức về hai lực cân bằng để trả lời C4 - Trình chiếu nội dung C5 - Yêu cầu HS chọn đáp án đúng - Nhấn nút chọn đáp án đúng. - Lắng nghe, quan sát tìm hiểu thí nghiệm : dụng cụ, mục đích, cách tiến hành - Đại diện nhóm nhận dụng cụ TN - Quan sát TN ảo - Tiến hành TN theo nhóm. Thảo luận nhóm hoàn thành C3 - Đại diện nhóm treo kết quả C3 lên bảng. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Cá nhân trả lời C4: P = FA vì trọng lực và lực đẩy Ác si mét là hai lực cân bằng II. Độ lớn của lực đẩy Ác si mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chât lỏng. C3: Miếng gỗ nổi vì FA < P C4: P = FA vì trọng lực và lực đẩy Ác si mét là hai lực cân bằng * FA = d.V V: Thể tích phần - Cá nhân HS chọn đáp chất lỏng bị vật án đúng chiếm chỗ ( m3) - Ghi vở kết luận d:Trọng lượng - Cá nhân HS trả lời riêng của chất lỏng C5, HS khác nhận xét ( bổ sung N/m3) FA: Lực đẩy Ác si mét ( N) Hoạt động 4: Vận dụng(15 phút ) Mục tiêu: - Sử dụng kiến thức môn toán chứng minh được vật nổi khi: dv < dl; vật chìm khi dv > dl; vật lơ lững khi dv = dl - Vận dụng kiến thức hóa học giải thích hiện tượng tràn dầu trên biển; quả bóng bay, khí cầu. - Vận dụng kiến thức sinh học giải thích sự sinh tồn của các loại động vật dưới nước. Kỹ năng hít thở ở người khi lăn dưới nước - Sử dụng kiến thức địa lý biết được biển chết ở nước nào? - Vận dụng kiến thức môn giáo dục công dân trong việc giáo dục bảo vệ môi trường. - Trình chiếu câu C6 - Hướng dẫn HS lập luận từ giả thuyết đề bài kết hợp kiến thức mục I suy ra điều cần chứng minh. - GV chốt lại câu trả lời đúng Cộng điểm cho cá nhân trả lời đúng - Trình chiếu hình ảnh tàu ngầm và yêu cầu HS trả lời C7 - Quan sát tàu ngầm - Chốt lại câu trả lời trên màn hình, vận dụng kiến thức về điều kiện vật nổi, vật chìm III. Vận dụng C6: - Vì V bằng nhau. Khi dv > dl: Vật chìm CM: Khi vật chìm thì FA < P  dl.V < dv.V dl < dv Tương tự chứng minh dl = dv và dv < dl C7. Vì trọng lượng riêng của sắt lớn  Cộng điểm cho HS trả lời đúng - Hướng dẫn HS trả lời C8 - GV chốt lại câu trả lời đúng  Cộng điểm cho HS trả lời đúng - Trình chiếu hình ảnh minh họa hiện tượng tràn dầu trên biển làm cá chết. Không khí ô nhiễm - Tại sao dầu nổi trên biển? vì sao cá chết? - Chốt lại câu trả lời đúng. - Giáo dục HS ý thức trong việc bảo vệ môi trường giải thích C7 - HS khác nhận xét bổ sung. hơn trọng lượng riêng của nước. Chiếc thuyền bằng thép nhưng người - Cá nhân HS trả lời ta làm các khoảng C8 trống để TLR nhỏ - HS khác nhận xét, bổ hơn TLR của nước. sung C8: Bi sẽ nổi vì TLR của thủy ngân lớn hơn TLR của - Quan sát hình ảnh, thép. vận dụng kiến thức hóa học kết hợp điều kiện Đối với chất lỏng vật nổi giải thích hiện không hòa tan tượng tràn dầu. trong nước. Các - Cá nhân HS trả lời hoạt động khai - HS khác nhận xét thác và vận chuyển dầu có thể làm rò rỉ dầu lửa. Vì dầu nhẹ hơn nước nên Hiệu ứng nhà kính là gì? Tại sao dầu nổi trên mặt có hiệu ứng nhà kính? nước. Lớp dầu này - Trình chiếu hình ảnh minh họa ngăn cản việc hòa tan oxy trong nước - HS vận dụng kiến vì vậy sinh vật - Trình chiếu câu trả lời. thức hóa học và điều không lấy được oxy - Tại sao quả bóng su nếu ta thổi kiện nổi để giải thích. sẽ chết thì quả bóng không bay, khi bơm khí hê li hoặc H2 vào thì - Nhớ lại tính chất vật quả bóng bay? lý của khí O2, CO2, H2 ( Kinh khí cầu) và - Trình chiếu hình ảnh khí cầu. điều kiện vật nổi trả lời. - Chốt lại câu trả lời đúng. - Trong cuộc sống ta cần làm gì - Khi ta thổi khí CO2 trong quả bóng nặng để bảo vệ môi trường? - Trình chiếu hình ảnh minh họa hơn khí O2 trong không một số biện pháp bảo vệ môi khí nên quả bóng trường. - Trình chiếu hình ảnh biển chết -“ Biển chết” có ở nước nào? không bay được. Trong khi đó khí H2 nhẹ hơn khí O2 nên quả bóng bay được. - Tại sao mọi người có thể nổi trên mặt biển dù không biết bơi? - Tại sao khi rơi xuống nước, mặc dù không biết bơi nhưng có người chìm, người nổi? - GV gợi ý: Dựa vào kiến thức môn sinh học kết hợp điều kiện vật nổi để giải thích. - Thông qua hiện tượng vật lý này giáo dục cho các em kỹ năng sống khi gặp trường hợp rơi xuống nước. - Cá nhân HS nêu một Biện pháp: Để han vài biện pháp. chế ô nhiễm môi trường: sử dụng nguồn năng lượng sạch; trồng cây xanh... - Cá nhân HS đọc - Người nổi được thông tin SGK trả lời : trên biển chết vì dng Biển chết nằm giữa I < dnb . xra- ren và Giooc- đani Người nổi được trên biển chết vì dng < dnb. HS thảo luận và trả lời: Khi rơi xuống nước, nếu ta biết cách thở và nín thở thì dng < dn nên người nổi. Nếu ta thở tùy tiện, nước tràn vào cơ thể làm cho dng > dn nên chìm. 4. Củng cố (3 phút) Câu1: Nêu điều kiện vật nổi, vật chìm, vật lơ lững? Câu 2: Viết công thức tính lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng? Câu 3: Lấy ví dụ về một hiện tượng trong thực tế liên quan đến sự nổi? Từ đó nêu một vài biện pháp góp phấn bảo vệ môi trường? 5. Dặn dò (1 phút) -Học thuộc nội dung phần ghi nhớ -Trả lời và làm lại các câu hỏi và bài tập trong SGK, SBT -Đọc thêm phần “có thể em chưa biết” MỘT SỐ HÌNH ẢNH Hệ thống hút bụi nhà máy Bể sử lý chất thải nhà máy
- Xem thêm -