Tài liệu Giáo án vnen lớp 4-5 tuần 3

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 634 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu TUẦN 3 Thứ hai ngày 8 tháng 9 năm 2014 Năm học 2014-2015 NHÓM TĐ 4 Tiết 1 Chào cờ Tiết 2 TOÁN BÀI 7.LUYỆN TẬP(T 1). NHÓM TĐ 5 Chào cờ TIỀNG VIỆT BÀI 2A.VĂN HIẾN NGHÌN NĂM(t 1) I.Mục tiêu -Đọc hiểu bài Nghìn năm Văn Hiến -Mở rộng vốn từ Tổ quốc -Nghe viết đúng bài Lương Ngọc Quyến ,nắm được cấu tạo và viết đúng phần vần của tiếng II.Đ D DH 1.Theo lô gô sách hướng dẫn họcChơi trò Các thẻ rời cho HĐ 3 phần HĐCB chơi “đố bạn” Kẻ sẵn bảng ở trang 27 2. viết theo mẫu Đọc Số *Khởi Lớp triệu Lớp nghìn Lớp đơn động vị số Tr.tr Ch.tr tr Tr. Ch ngh tr Câu 1.tìm các từ đồng nghĩa chỉ màu xanh? ngh .ngh Câu 2.một bài văn miêu tả gồm mấy phần đó Tám 80 8 0 1 0 0 3 là những phần nào? mươ 100 i… 365 A.HĐCƠ BẢN Ba 306 3 0 6 7 0 3 0 1.HĐ nhóm.quan sát tranh và đọc lời giới trăm 703 thiệu về Khêu Văn Các … 001 2.gọi hs đọc yêu cầu hđ 2 3.Đọc các số. 1 hs khá đọc bài -Bốn mươi bảy triệu ba trăm hai mươi -gv đọc bài nghìn,một trăm linh ba 3.cặp đôi -Sáu triệu năm trăm nghìn ba trăm ba mươi Đáp án: (1) văn hiến ,(2) văn Miếu ,(3) Quốc hai Tử Giam,,(4)Tiến sĩ ,(5) chứng tích -Bốn trăm ba mươi triệu một trăm linh tám 4.cùng luyện đọc nghìn hai trăm bốn mươi Đọc số ,đọc câu,đọc đoạn -Hai mươi mốt triệu ba trăm mười đợn vị 5.đpá án -Bảy triệu không trăm linh một đơn vị *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em Câu 1. ý b, biết rằng từ năm 1075…văn hóa lâu đời đã làm Câu 2,Triều đại Lê tổ chức nhiều khoa thi nhất:104 khoa Câu 3, triều đại Lê nhiều tiến sĩ nhất: 1780 tiến sĩ Câu 4,ý b Văn Miếu Quốc Tử Giam cho I.Mục tiêu;trang 24 II.Đ D DH *khởi động Câu 1.Viết số sau thành tổng :96 245 A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết 3 TIỀNG VIỆT BÀI 3A: THÔNG CẢM VÀ CHIA SẺ. (tiết 1 - Tr.38) I.Mục tiêu: ( SGK- T38) II. Phương tiện: SHD III. Tiến trình 1 . Khởi động: Câu 1: Em hãy đọc đoạn 1 và 2 bài “ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ,, Câu 2: Em hãy đọc đoạn 3 bài “ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ,, A. Hoạt động cơ bản 1.a) Quan sát tranh minh họa bài Thư thăm bạn. b) nói về bức tranh theo gợi ý: SHD 2. Nghe cô đọc bài ( Thư thăm bạn ) 3. Thay hau đọc từ và lời giải nghĩa. 4. Cùng luyện đọc. a, Đọc từ b, Đọc câu c, Đọc đoạn, bài. 5. Trao đổi, trả lời câu hỏi: Đáp án: 1)Nhờ lương đọc trên báo thiếu niên tiền phong nên biết Hồng và hoàn cảnh của bạn. 2) Dòng thứ 3 nêu đúng mục đích Lương viết thư cho Hồng. 3) Những câu văn bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng: Hôm nay, đọc báo Thiếu niên Tiền Phong,mình rất xúc động được biết ba của Hồng đã hy sinh trong trận lũ vừa rồi. mình gửi bức thư này chia buồn với bạn. Mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thể nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi. 4) Nhưng chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba xả thân cứu người giữa dòng nước lũ. Năm học 2014-2015 thấy… văn hiến lâu đời. *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm TOÁN BÀI 3.PHÂN SỐ THẬP PHÂN(T 2) I.Mục tiêu -Biết viết các phân số thập phân trên một đoạn thẳng của tia số. -Biết chuyển một phân số thành phân số thập phân II.Đ D DH *Khởi động 14 2014 Câu 1.đọc các ps sau: 100 ; 1000000 B.HĐ THỰC HÀNH 3. Viết các ps theo mẫu 5 5 x125 625 a, 8 8 x125 1000 36 36 : 6 6 c, 600  600 : 6 100 b, 14 14 x 2 28   5 5x2 10 77 77 : 7 11 d, 70  70 : 7 10 4.chuyển các ps thành các pstp a, 5  5 x2 10 2 2 x2 4 7 7 x 25 175   4 4 x 25 100 18 18 x 4 72   25 25 x 4 100 b, 80 80 : 8 10 72 72 : 4 18   400 400 : 4 100 32 32 : 8 4 425 425 : 5 85   5000 5000 : 5 1000 5. viết pstp trên tia số C,HĐ ƯD -HS làm hđ 1,2 trang 14 KHOA HỌC 2 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết 4 TIỀNG VIỆT BÀI 3A: THÔNG CẢM VÀ CHIA SẺ. (tiết 2- Tr.40) I.Mục tiêu: ( SGK- T38) II. Phương tiện: SHD III. Tiến trình 1 . Khởi động: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN. 6. Tìm hiểu cấu tạo của từ. Đáp án: 1) – Những từ gồm một tiếng là các từ: nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hanh, là. - Từ gồm hai tiếng là: học hành, giúp đỡ, học sinh. 2) Tiếng dùng để cấu tạo nên từ. từ dùng để cấu tạo nên câu. 3) Tiếng khác từ là tiếng chỉ có một từ đơn còn từ thì gồm nhiều tiếng ghép lại. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH. 1. Đáp án: Rất / công bằng/ rất / thông minh/ Vừa / độ lượng/ lại / đa tình/ đa mang/. - từ đơn: Rât, vừa, lại. - Từ phức: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang. 2. Thi tìm từ đặt câu: Ví dụ: Mẫu: Đội Một hô “ Đoàn kết,, ; đội hai: từ phức, câu “ Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta ”. * Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm Tiết 5 THỂ DỤC Năm học 2014-2015 BÀI 1.SỰ SINH SẢN (T 3) I.Mục tiêu --Nêu được những việc nên làm và không nên làm để chăm sóc sức khỏe cho bào thai và phụ nữ mang thai II.Đ D DH *Khởi động Câu 1.nêu những việc phụ nữ mang thai nên làm? B.HĐ THỰC HÀNH 1.Qs h1 và trao đổi với bạn a,gia đình bạn nhỏ có ba thế hệ cùng chung sống ,đó là ông bà,bố mẹ và bạn nhỏ b,hiện nay nhf bạn nhỏ có 5 người,sau khi mẹ sinh em bé nhà bạn nhỏ có 6 người 2. a,sẩy thai thường vào những tháng thứ 2-3 của kì thai -Đẻ non thường vào những tháng thứ 7-8 của kì thai. b,...vì đó là những chất kích thích ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi 3.câu trả lời đúng là: a- C ; b – C ;c – D * Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm THỂ DỤC Nhật kí sau bài dạy …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Thứ ba ngày 9 tháng 9 năm 2014 Tiết 1 NHÓM TĐ 4 TOÁN BÀI 7.LUYỆN TẬP(T 2 ). I.Mục tiêu;trang 24 II.Đ D DH *khởi động Câu 1.Viết số sau thành tổng :86 243 TIẾT 2 4.Thực hiện theo lô gô trong sách (cá nhân) Viết các số sau: a, 375 000 000 b, 231 890 000 c, 915 143 407 d,700 056 121 5. viết số a, 4 960 537 b, 4 906 037 * Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm B.HĐ ƯD HS làm hđ 1-2 trang 25 -26 Tiết 2 KHOA HỌC BÀI 4.CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ VAI TRÒ GÌ?( t 1) I.Mục tiêu -Nêu được vai trò của các nhóm chất dinh dưỡn đối với cơ thể người II.Đ D DH -Phiếu học tập cho HĐ 3 phần HĐCB NHÓM TĐ 5 TIẾNG VIỆT BÀI 2A.VĂN HIẾN NGHÌN NĂM(Tiết 2.) *Khởi động: ?thế nào là từ đồng nghĩa? B.HĐ THỰC HÀNH 1.cá nhân làm bài vào vở Từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc a,bài thư gửi các hs : nước,nước nhà,non sông b,bài Việt Nam thân yêu ;đất nước,quê hương 2.cặp đôi Tìm thêm từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc VD .đất nước ,quê hương,quốc gia,giang sơn,non sông ,nước nhà. 3.chung cả lớp Hai đội thi tìm từ có tiếng quốc (với nghĩa là nước);quốc ca,quốc tế,quốc huy, quốc kì,quốc khánh,quốc ngữ, quốc sách,quốc dân, quốc phòng, quốc tang ,quốc vương,quốc cấm,… 4.cá nhân đặt câu VD:a,Em yêu Lạng Sơn quê hương em. b,Cao Lộc là quê mẹ của em. c,Ai đi đâu xa cũng nhớ về quê cha đất tổ của mình. d, Cụ em luôn mong khi chết được đưa về nơi chôn rau cắt rốn của mình. TIẾNG VIỆT BÀI 2A.VĂN HIẾN NGHÌN NĂM (Tiết 3) 5.-gv đọc bài Lương Ngọc Quyến -1 hs đọc -Hs tìm từ khó viết a,GV đọc chính tả cho HS viết 4 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu *Khởi động Câu 1.trong các thức ăn được chia thành mấy nhóm chất dinh dưỡng?đó là những nhóm nào? A.HĐ cơ bản 1.theo lô gô trọng sách a,Cả lớp cùng hát bài “quả” b,TLCH ?Nêu tên các loại quả có trong bài hát?(quả khế,trứng,mít) -ích lợi:khế để nấu canh chua,trứng ăn vào thêm cao,mít ăn vào rất là thơm -kể thêm các loại quả khác và ích lợi của chúng:đu ,đủ,nhãn,bưởi(hs tự nêu ích lợi ) 2.theo lô gô a,quan sát và đọc thông tin hình 1-4 trang 19-20 b,nói vai trò của các nhóm chất dinh dưỡng -Nhóm TĂ chứa nhiều chất bột đường:cung cấp nhiều năng lượng giúp cơ thể hoạt động. -Nhóm TĂ chứa nhiều chất đạm:giúp cơ thể lớn lên thay thế những tế bào già bị pha hủy -Nhóm TĂ chứa nhiều chất béo:ngoài cung cấp năng lượng còn giúp cơ thể hấp thụ các vi –ta- min tan trong dầu mỡ(A,D,E,K) -Nhóm TĂ chứa nhiều vi –ta- min,chất khoáng:cũng rất cần cho hoạt động sống của cơ thể người Tiết 3 TIẾNG VIỆT BÀI 3A: THÔNG CẢM VÀ CHIA SẺ. (tiết 3 - Tr.42) I.Mục tiêu: ( SGK- T38) II. Phương tiện: SHD III. Tiến trình 1 . Khởi động: 3. Cô giáo đọc cho học sinh viết vào vở: Năm học 2014-2015 b, đổi vở để chữa lỗi 6,7.YCHS làm vào bảng nhóm Đáp án Tiếng Vần Âm đệm Âmchính Trạng a Nguyên u yê Nguyễn u yê Hiền iê Khoa o a Thi I Làng a Mộ ô Trạch a Huyện u yê Bình i Giang a C.HĐ ƯD HS làm hđ 1,2 trang 27 Âm cuối ng n n n ng ch n nh ng TOÁN BÀI 4.ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (T1) I.Mục tiêu -Củng cố cách thực hiện các phép tính cộng trừ ,nhân ,chia hai phân số A.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1.hđ nhóm a,cùng nhau nêu cách cộng trừ hai phân 5 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu ( Cháu nghe câu chuyện của bà) - Trao đổi và sửa lỗi cho bạn 4. Lời giải: tre – chịu – trúc – cháy – tre – tre – chí – chiến – tre. Củng cố: ? Qua tiết học này em đã hiểu được điều gì. C. Ứng dụng: ( SGK- tr. 44) Năm học 2014-2015 số b,đọc kĩ nội dung b, viết các ví dụ tượng tự 2.Thực hiện tương tự HĐ 1 3.HĐ cá nhân Tính 3 2 21 10 7 1 42 9 33     9 6 54 54 54 7 7 24 31 3   8 8 8 8 9 4 36 b, 2 x 5 10 4x Tiết 4 TIẾNG VIỆT BÀI 3B: CHO VÀ NHẬN. (tiết 1 - Tr.45) I.Mục tiêu: ( SGK- T 45) II. Phương tiện: SHD – phiếu bài tập III. Tiến trình 1 . Khởi động: * Khởi động vào bài- HS chơi trò chơi Câu 1: Đọc đoạn 1 bài “ Thư thăm bạn,, A. Hoạt động cơ bản 1. Trò chơi : Ai - ở chuyện nào ? Mẫu: Mẹ con bà góa – sự tích hồ Ba Bể. 2. Nghe cô giáo và bạn đọc bài “ Người ăn xin ” 3. Đáp án: a – 2 ; b – 3 ; c – 1 ; d – 5 ; e – 4. 4. Cùng luyện đọc: a, Đọc từ ngữ b, Đọc câu c, Đọc đoạn, bài. 5. Đáp án: 1) Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương: 31 a, 5  7  35  35  35 5 4 x5 20   9 9 9 5 8 2- 4  4  5 3  4 4 8 2 8 x3 24 :   7 3 7 x 2 14 3 3 3 :2  8 8 x 2 16 LỊCH SỬ BÀI 1.CHUYỆN VỀ TRƯƠNG ĐỊNH,NGUYỄN TRƯỜNG TỘ,CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ (T 2) I.Mục tiêu (sách hướng dẫn trang 3) II.Đ D DH -Một số tranh ảnh về một số anh hùng lịch sử nước ta cuối thế kỉ XI X A. Hoạt động cơ bản 4.Tìm hiểu về Tôn Thất Thuyết … a,Hs đọc đoạn hội thoại trang 9 và trả lời câu hỏi b,hỏi gv những điều em chưa biết về đoạn hội thoại c,trả lời câu hỏi - Tôn Thất Thuyết là người đại diện cho phái chủ chiến…đọc lập dân tộc - khi biết Tôn Thất Thuyết …nổ súng dành thế chủ động -diễn biến của sự kiện:đêm mùng 4 rạng sáng 5-7-1885 …theo lệnh của Tôn Thất Thuyết.Kết quả:quân ta bị thua … Phan 6 Trường Tiểu học Hòa Cư Năm học 2014-2015 GV:Nguyễn Minh Thu Ông lão già lọm khọm, đôi mắt đỏ đọc, Đình Phùng lãnh đạo. giàn giụa nước mắt, đôi môi tái nhợt, quần 5.Cá nhân đọc hđ 5 và ghi vào vở áo tả tơi, dáng hình xấu xí, bàn tay sưng *Báo cáo với thầy cô giáo kết quả húp, bẩn thỉu, giọng rên rỉ cầu xin. những việc em đã làm. 2) Cái nắm tay rát chặt 3) Cậu đã nhận được sự thông cảm, lòng biết ơn từ ông lão ăn xin. Tiết 5 ĐẠO ĐỨC(gvbm) ĐẠO ĐỨC(gvbm) Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 7 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Tuần 3(thứ 2 ,3 đ/c Hạnh lên lớp thay) Thứ tư ngày 10 tháng 9 năm 2014 NHÓM TĐ 4 NHÓM TĐ 5 Tiết TOÁN TIẾNG VIỆT 1 BÀI 8.DÃY SỐ TỰ NHIÊN.VIẾT BÀI 2B.SẮC MÀU EM YÊU( T1) I.Mục tiêu SỐTỰ NHIÊN -Đọc hiểu bài “sắc màu em yêu” TRONG HỆ THẬP PHÂN (T1 ) II.Đ D DH I.Mục tiêu: Sách hướng dẫn trang 27 *Khởi động II.Đ D DH Câu 1,đọc đoạn 1bài nghìn năm văn hiến *khởi động Câu 2,đến thăm văn miếu du khách ngạc Câu hỏi:Đọc số sau :47 320 103 nhiên về điều gì? 1,2,3,4 .HS đọc kĩ nội dung A,HĐ CƠ BẢN 1.hđ chung GV hướng dẫn chơi trò chơi ;thi Hỏi:-thế nào là số tự nhiên ,cho ví dụ?(các tìm nhanh tên 7 sắc cầu vồng số 0;1;2;3….;) VD: đỏ,da cam,lục,lam,tràm,tím 2.theo lô gô -hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn hoặc Gọi 1 hs khá đọc bài kém nhau bao nhiêu đơn vị?(1 đơn vị) -GV đọc lại –tìm giong đọc 3.cùng luyện đọc Giang:không có số tự nhiên nào liền trước 4.trả lời câu hỏi số 0 nên số không là số be nhất Câu 1,Bạn nhỏ trong bài thơ yêu tất cả những màu sắc Việt Không có số tự nhiên lớn nhất Nam;đỏ,xanh,vàng,trắng,đen,tím,nâu 5.tìm số thích hợp viết vào chỗ trống Câu 2,màu đỏ(mẫu) +Màu xanh;màu của đồng bằng rừng a,909 ; 910 ; 911 ; 912 ; 913 ; 914 ; 915 núi,biển cả và bầu trời b,0 ;2 ;4 ;6 ;8 ;10; 12; 14 +Màu vàng;màu của lúa chín,hoa cúc mùa thu, của nắng c,1 ;3 ;5; 7; 9 ;11; 13 ;15 +Màu trắng; trang giấy, đóa hoa hồng 6.chơi trò chơi “đố bạn viết số” bạch ,mái tóc của bà +Màu đen: hòn than óng ánh,đôi mắt em 8 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu 1 bạn đọc một số nào đó,bạn kia viết số liền sau và đổi ngược lại Tiết 2 LỊCH SỬ Bài 1 : BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC. (Tr.19) (Khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN) – (tiết 1) I. Mục tiêu: ( Tài liệu – tr.19 II. Phương tiện: Tài liệu SGK. Khới động Câu 1: Em hãy cho biết bản đồ là gi ? Câu 2: Em hãy nói cho cô biết tại sao khi vẽ bản đồ, ta phải thu nhỏ đối tượng không ? A. Hoạt động cơ bản. A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Cặp đôi Khám phá một vài nét về người dân Lạc Việt và Âu Việt. a, Đọc kĩ đoạn văn hội thoại b, Hỏi bạn và cô giáo những gì mình chưa hiểu khi đọc đoạn hội thoại. c, Những điểm chung cùa người dân Lạc Việt và Âu Việt là họ biết làm ruộng, chăn nuôi, đánh cá, dệt lụa, đúc đồng làm vũ khí và công cụ sản xuất. họ sống hòa hợp với nhau. d, Quan sát lược đồ SGK – tr.20 - Xác định lược đồ : khu vực sinh sống của người Lạc Việt và Âu Việt. e, Trình bầy kết quả trước cả lớp. 2. Tìm hiểu sự ra đời của nước Văn Lang và Âu Lạc Năm học 2014-2015 bé,màn đêm yên tĩnh. +Màu tím ;màu của hoa của hoa sim,chiếc khăn của chị ,nét mực chữ em. +Màu nâu;màu chiếc áo sờn bạc của mẹ,màu đất đai,gỗ rừng Câu 3.bạn nhỏ yêu quê hương đất nước ,yêu cảnh vật xung quanh mình 5. cá nhân học thuộc lòng những khổ thơ em thích và thi đọc trước lớp TIẾNG VIỆT BÀI 2B.SẮC MÀU EM YÊU(TIẾT 2) I.Mục tiêu -Viết được đoạn văn tả cảnh một buổi trong ngày B.HĐ THỰC HÀNH 1.cá nhân đọc yêu cầu Và gợi ý ,đọc đoạn văn tham khảo để viết một đoạn văn tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa,chiều) Trong vườn cây (hay trong công viên trên đường phố,trên cánh đồng,nương rẫy) Gv thu vở chữa lỗi nhận xét *Báo cáo với thầy cô giáo kết quả những việc em đã làm. 9 Trường Tiểu học Hòa Cư Năm học 2014-2015 GV:Nguyễn Minh Thu a, Cô giáo giới thiệu. b, Thảo luận. - Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh: Nhà nước tiếp sau nhà nước Văn Lang là nhà nước Âu Lạc, ra đời vào cuối thế kỉ thứ III TCN. Kinh đô ở vùng cổ loa thuộc huyện Đông Anh Hà Nội ngày nay. Người đứng đầu nước Âu Lạc là An Dương TOÁN Vương. - Đại diên nhóm trình bầy kết quả. BÀI 4.ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH Tiết TIẾNG VIỆT VỚI PHÂN SỐ (T2) 3 I.Mục tiêu BÀI 3B: CHO VÀ NHẬN. (tiết 2 - Tr.47) -Củng cố cách thực hiện các phép tính cộng I.Mục tiêu: ( SGK- T 45) II. Phương tiện: SHD – phiếu bài tập III. Tiến trình 1 . Khởi động: Câu 2: Em hãy cho biết từ gồm một tiếng gọi là từ gì? Từ gồm hai tiếng gọi là từ gì? A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN. 6. Đáp án: 1) Những câu ghi lại lời nói của cậu bé: Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả. - Những câu ghi lại ý nghĩ của cậu bé. + Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào. + Cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão. 2) Lời nói và ý nghĩ của cậu bé nói lên cậu bé là người nhân hậu, giầu tình thương yêu con người và thông cảm với nỗi khốn khổ của ông lão. 3) Cách a) Tác giả kể lại nguyên văn lời nói của ông lão với cậu bé. Cách b) Tác giả kể lại lời noi của ông lão bằng lời của mình. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH. 1. Đáp án: Lời nói trực tiếp trong đoạn trừ ,nhân ,chia hai phân số A.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Tiết 2 4.tính (theo mẫu) 4 9 4 x9 a, 3 x 10  3x10  9 b, 16 : c, 2 x 2 x3 x3 6  3 x 2 x5 5 27 9 x8 3 x3 x 2 x 4   6 8 16 x 27 2 x 2 x 4 x3x3x3 40 5 40 x14 2 x5 x 4 x 2 x7 :   16 7 14 7 x5 7 x5 5. a, Bài giải Cả buổi sáng và buổi chiều chú Phong bán được số bóng bay là: 1 1 5   (số 2 3 6 bóng bay) Số bóng bay còn lại là: 1- 5 1  (số 6 6 bóng bay) 10 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu văn là: - Còn tớ, tớ sẽ nói là đang đi thì gặp ông ngoại. - Theo tớ, tốt nhất chúng mình nhận lỗi với bố mẹ, - Cậu thứ ba bàn. 2. Chuyển lời nói gián tiếp trong đoạn văn thành lời nói trực tiếp. Lời đối dáp giữa vua và bà lão Vua hỏi: - Xin cụ cho biết ai đã têm trầu này. Bà lão bảo: - Tâu bệ hạ, trầu này do chính tay già têm đấy a ! Nhà vua không tin, gặng hỏi mãi, bà lão đành nói thật: - Thưa, đó là trầu do con gái bà têm. 3. Lời dẫn gián tiếp: Bác thợ hỏi Hòe là câu có thích làm thợ xây không. Hòe đáp rằng hòe thích lắm. Tiết Âm nhạc 4 Mĩ thuật Tiết 5 Năm học 2014-2015 1 Đáp số: 6 số bóng bay b,chiều rộng tấm áp phích hình chữ nhật là: 81 15 6 :  (m) 4 4 5 Chu vi tấm áp phích hình chữ nhật là: ( 15 6 99  ) x2  4 5 10 Đáp số; (m) 99 m 10 B.HĐ ƯD HS làm hđ 1,2 trang 18 Âm nhạc Mĩ thuật ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. 11 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Thứ năm ngày 11 tháng 9 năm 2014 Tiết 1 Nhóm trình độ 4 TOÁN Nhóm trình độ 5 TIẾNG VIỆT BÀI 8.DÃY SỐ TỰ NHIÊN.VIẾT SỐ TỰ NHIÊNTRONG HỆ THẬP PHÂN (t 2) I.Mục tiêu: Sách hướng dẫn trang 27 II.Đ D DH *khởi động Câu hỏi:Đọc số sau :45 323 104 B,HĐ THỰC HÀNH 1,2,3 HS đọc kĩ nội dung 4.cùng nhau trả lời các ví dụ sau VD1 ; -Bốn mươi sáu nghìn ba trăm linh bảy (chữ số 3 thuộc lớp đơn vị hàng trăm) -Năm mươi sáu nghìn không trăm ba mươi hai (chữ số 3 thuộc lớp đơn vị hàng chục) -Một trăm hai mươi ba nghìn năm trăm mười bảy (chữ số 3 thuộc lớp nghìn hàng nghìn) -Ba trăm linh năm nghìn tám trăm linh bốn(chữ số 3 thuộc lớp nghìn hàng trăm nghìn) -Chín trăm linh sáu nghìn bảy trăm tám mươi ba (chữ số 3 thuộc lớp đợn vị hàng đơn vị) VÍ DỤ 2. a,viết các số sau: 4 300 24 316 307 421 b,viết mỗi số trên thành tổng BÀI 2B.SẮC MÀU EM YÊU (Tiết 3 ) I.Mục tiêu Kể được câu chuyện đã nghe đã đọc về một anh hùng danh nhân của nước ta. II.Đ D DH *Khởi động B.HĐ THỰC HÀNH 2.HĐ .nhóm HS kể trong nhóm kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về một anh hùng hoặc một danh nhân của nước ta -HS đọc phần gợi ý a,Tìm số anh hùng ,danh nhân b,tìm câu chuyện về danh nhân ,anh hùng ở đâu? c,trình tự kể : -GT chuyện -Kể diễn biến câu chuyện 3. trao đổi để tìm ý nghĩa câu chuyện 4.thi kể trước lớp 12 Trường Tiểu học Hòa Cư Năm học 2014-2015 GV:Nguyễn Minh Thu Mẫu(SHDH) 4 300= 4 000 + 3 C.HĐ ƯD 24 316 = 20 000 + 4 000+ 300 +10 + 6 -HS làm hđ 1,2 trang 34 307 421= 300 000 + 7 000 + 400 +20 = 1 Tiết 2 C.HĐ ƯD HS làm hđ 1-2 trang 30 KHOA HỌC BÀI 4.CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ VAI TRÒ GÌ?( t 2) I.Mục tiêu -Nêu được vai trò của các nhóm chất dinh dưỡn đối với cơ thể người -Kể được tên một số thức ăn có nguồn gốc thực vật và nguồn gốc động vật II.Đ D DH -Phiếu học tập cho HĐ 1 phần HĐTH Câu 2.kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường? A.HĐ cơ bản 3. điều chỉnh thành HĐ cá nhân làm việc với phiếu học tập Đáp án:A – 1,4,7,11,12 B – 2,3,5,6,7,8,9,10,13,14,15 TIẾNG VIỆT BÀI 2C.NHỮNG CON SỐ NÓI GÌ? I.Mục tiêu -Bước đầu biết lập báo cáo thống kê. II.Đ D DH Phiếu bài tập *Khởi động: -kể một câu chuyện về một danh nhân ,anh hùng mà em biết? A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.HĐ nhóm nhận xét về báo cáo thống kê -y/c hs đọc lại bài Nghìn năm văn hiến TLCH:ý c,Các số liệu thống kê được trình 4.suy nghĩ nói với bạn bày dưới hình thức trên bảng số liệu :nêu số a,Tên ba loại thức ăn,đồ uống có nguồn liệu gốc từ động vật:VD: Thịt lơn xào,thịt Ý d, các số liệu nói trên giúp người đọc tìm vịt,thịt gà. thông tin dễ dàng ,dễ so sánh các số liệu b, Tên ba loại thức ăn,đồ uống có nguồn giữa các triều đại gốc từ thực vật:VD : 2.cá nhân làm bài vào phiếu bài tập nước cam,rau muống xào, rau cải luộc 5.đọc nội dung hoạt động 5 -viết vào vở vai trò của một chất dinh dưỡng. *Báo cáo với thầy/ cô giáo kết quả những Tổ Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 TSHS trong SốHS Nữ Nam HS xs 13 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu việc em đã làm Tiết 3 TIẾNG VIỆT BÀI 3B: CHO VÀ NHẬN. (tiết 3 - Tr.48) I.Mục tiêu: ( SGK- T 45) II. Phương tiện: SHD – phiếu bài tập Năm học 2014-2015 lớp TOÁN BÀI 5. HỖN SỐ I.Mục tiêu - HS biết đọc,viết hỗn số -Biết hỗn số có phần nguyên và phần phân số II.Đ D DH -Một số hình vẽ trang 19 cho HĐ 1 *Khởi động 4 III. Tiến trình 9 -tính : 3 x 10 1 . Khởi động(ban vn) A.HĐ CƠ BẢN 1.HS làm vào bảng nhóm B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH. Đáp án:a, mẫu 4. chuẩn bị kể câu chuyện về lòng 2.a,cá nhân tự đọc .b,cả nhóm đọc 3,viết hỗn số sau vào chỗ chấm nhân vật. ( Theo gợi ý) 5. Kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về lòng nhân hậu. 6. Trao đổi ý nghĩa câu chuyện đã kể ở hoạt động 5. Củng cố: ? Qua tiết học này em đã hiểu được điều gì. b, 5 4 8 c, 3 1 a,viết 1 2 đọc: một và một phần hai 1 b, viết : 1 4 đọc: một và một phần tư B.HĐ THỰC HÀNH 1.cá nhân làm bài 1 Đáp án:a, 2 2 3 b,2 4 2 c,3 3 2. C. Ứng dụng: ( SGK- tr. 51) Tiết 4 TIẾNG VIỆT *Báo cáo với thầy/ cô giáo kết quả những việc em đã làm KHOA HỌC 14 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu BÀI 3C: NHÂN - HẬU ĐOÀN KẾT (tiết 1- Tr.52) *Mục tiêu: ( SGK- T. 52) * Khởi động: ** Khởi động vào bài- HS chơi trò chơi Câu hỏi: 1. Em hãy kể lại câu chuyện “ Chiếc áo Tiết 5 Năm học 2014-2015 BÀI 2 .NAM VÀ NỮ (T 1) I.Mục tiêu -phân biệt được đặc điểm sinh học(giới tính)và đặc điểm XH (giới)của nam và nữNêu được con trai và con gái đều có quyền rách ” cho các bạn cùng nghe. bình đẳng như nhau A. Hoạt động cơ bản 1. Thi vè trang trí phong bì thư. 2. Tìm hiểu cách viết một bức thư. 1) Bạn lương viết thư cho bạn hồng để chia buồn cùng Hồng vì gia đình Hồng vừa bị trận lụt gây đau thương mất mát kgoong gì bù đắp nổi - Người ta viết thư để thăm hỏi, đông viên nhau, để thông báo tình hình, trao đổi ý kiến, bày tỏ tình cảm. 2) Đầu thư lương chào hỏi và nêu mục đích viết thư cho Hồng. - Một bức thư mở đầu: Thường ghi địa điểm, thời gian viết thư, lời chào hỏi. 3) Lương thông cảm, chia sẻ với hoàn cảnh, nỗi đau của Hồng và bà con địa phương. Lương thông báo tin về sự quan tâm của mọi người với nhân dân vùng lũ lụt: quyên góp ủng hộ. Lương gửi cho Hồng toàn bộ số tiền tiết kiệm. Nội dung bức thư cần có: + Nêu lí do và mục đích viết thư. + Thăm hỏi người nhận thư. + Thông báo tình hình người viết thư. + Nêu ý kiến cần trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm... 4) Kết thúc bạn Lương ghi lời chúc lời hứa hẹn cảm ơn...Chữ kí tên Hoặc họ tên - HS đọc ghi nhớ. 3. Viết một bức thư theo gợi ý ( SHD) THỂ DỤC II.Đ D DH Bảng nhóm cho HĐ 2 phần HĐCB A.HĐ CƠ BẢN 1.LHTT (hđ nhóm) 2.sắp xếp cá thẻ chữ cho phù hợp-HS làm trên bảng nhóm Đáp án Nam Có râu cơ quan sinh dục tạo ra tinh trùng Cả nam và nữ Mạnh mẽ,tự tin,làm bếp giỏi,làm thư kí,kiênnhẫn,chăm sóc con,làm bác sĩ,làm giám đốc,trụ cột GĐ,đá bóng 3. a,cặp đôi đọc HĐ 3 Nữ Dịu dàng,mang thai,cơ quan sinh dục tạo ra trứng,cho con bú b,TLCH: -Nam :cơ quan sinh dục có….xuất tinh -Nữ: cơ quan….sinh con -HS nêu vai trò của nữ trong lớp ,trong trường ,và địa phương THỂ DỤC 15 Trường Tiểu học Hòa Cư Năm học 2014-2015 GV:Nguyễn Minh Thu …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2014 Tiết Nhóm trình độ 4 Nhóm trình độ 5 16 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết 1 TOÁN BÀI 9.SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN( T 1) I.Mục tiêu : Em nhận biết bước đầu về so sánh hai số tự nhiên ,xếp thứ tự các số tự nhiên ,bước đầu làm quaen dạng bài tìm x biết x < 5 ,2< x< 5 với x là số tự nhiên II.Đ D DH *Khởi động Câu 1.đọc số sau : 906 783 Câu 2 viết số sau: ba trăm linh bảy nghìn ,bốn trăm ba mươi mốt A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1, thực hiện các hđ sau :điền dấu vá nói Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 2C.NHỮNG CON SỐ NÓI GÌ?( T2) I.Mục tiêu -Tìm được các từ đồng nghĩa ,sử dụng được từ đồng nghĩa để viết đoạn văn . HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 3. (Cặp đôi) Đáp án:các từ đồng nghĩa; mẹ,má, ,u.bu,bầm,bu,mạ. 4.trò chơi Các nhóm xếp các từ đồng nghĩa vào bảng nhóm Đáp án: Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Bao Lung Vắng vẻ,hiu với bạn các so sánh la,mênh ,linh,long quạnh,vắng 5 899 < 7 000 ; 803 < 1 202 mông,bát lanh,lóng teo,vắng ngát,thênh lánh,lấp ngắt,hiu hắt 73 584 > 57 652 ; 99 999 < 100 000 thang loáng,lấp 2.đọc nôi dung và nghe cô hướng dẫn lánh 4.cá nhân viết đoạn văn vào vở 3.điền dấu 693 215 > 693 200 43 256 < 432 510 653 211 = 653 211 10 000 < 99 999 VD: Cánh đồng lúa quê em rộng mênh mông,bát ngát.Đứng ở đầu làng nhìn xa tít 4.gọi hs đọc nội dung hđ 4 ,gv hướng tắp.Những làn gió nhẹ thổi qua làn sóng lúa dẫn dập dờn.Đàn trâu thung thăng gặm cỏ bên bờ sông.Anh nắng chiều vàng chiếu xuống mặt sông lấp lánh. Tiết 2 TIẾNG VIỆT C.HĐ ƯD BÀI 3C: NHÂN - HẬU ĐOÀN KẾT ( tiết 2 - Tr.54) *Mục tiêu: ( SGK- T. 52) * Khởi động: ** Khởi động vào bài- HS chơi trò chơi B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH. 1 Thi tìm nhanh các từ và viết vào bảng : ĐỊA LÍ BÀI 1.VIỆT NAM –ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA (T 2) I.Mục tiêu -trình bày được một số đặc điểm và vai trò của vùng biển nước ta. -Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác tài nguyên biển một cách hợp lí. 17 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Đáp án: a, Từ chứa tiếng hiền: hiền dịu, hiền lành, hiền hậu, hiền đức, hiền hòa, hiền từ, dịu hiền, hiền thục, hiền lương... b, Từ chứa tiếng ác: hung ác, ác nghiệt, ác độc, , độc ác, ác ôn, ác khẩu, tàn ác, ác cảm, ác mộng, ác thủ, ác chiến, ác hiểm, ác tâm... 2. Đáp án: ( cặp đôi) + Nhân nhân từ Tàn ác hậu nhân ái Hung ác Hiền hậu Độc ác Phúc hậu Tàn bạo Đôn hậu Trung hạu Đoàn Cưu mang Đè nén,áp kết Che chở bức Đùm bọc chia rẽ, 3. Đáp án: a, Hiền như bụt b, Lành như đất c, Dữ như cọp d, Thương nhau như chị em gái. 4. Hiểu nghĩa các thành ngữ tục ngữ sau: a, Mẫu b, Máu chảy ruột mềm - Nghĩa đen: Máu chảy thì đau tận trong ruột gan. - Nghĩa bóng: Người thân gặp hoạn nạn, mọi người khác đều đau đớn. c, Nhường cơm sẻ áo: - Nghĩa đen: Nhường cơm áo cho nhau. - Nghĩa bóng: Giúp đỡ, san sẻ cho nhau lúc hoạn nạn. d, Lá lành đùm lá rách: - Nghĩa đen: Lấy lá lành đùm bọc lá rách cho khỏi hở. - Nghĩ bóng: Người khỏe mạnh cưu mang, giúp đỡ người yếu, người may Năm học 2014-2015 II.Đ D DH *Khởi động Câu hỏi 1.nêu đặc điểm của vùng biển nước ta? A.HĐ CƠ BẢN 5. khám phá vai trò của biển a,HS quan sát hình 3 – 8 b, thảo luận vai trò của biển đối với dời sống sản xuất . 6. a,cá nhân đọc và ghi nhớ B.HĐ THỰC HÀNH 1.hs làm bài tập Đáp án; a1 ,a5,a6 2. a,quan sát bảng số liệu b,,trả lời:-các nước có diện tích lớn hơn nước ta là:In –đô nê xi a ,Mi an ma,Thái Lan -các nước có diện tích nhỏ hơn nước ta là Phi –líp –pin,Lào,Cam –pu-chia 3.chơi trò chơi “chỉ nhanh chỉ đúng” Hs thi chỉ phần đất liền nước ta ,quần đảo Trường Sa,Hoàng Sa,bãi biển Nha Trang… C. HĐ ỨNG DỤNG y/c hs làm hđ 1,2 trang 94 18 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu mắn giúp đỡ người bất hạnh. Người giàu có giúp đỡ người nghèo khổ. Củng cố: ? Qua tiết học này em đã hiểu được điều gì. C. Ứng dụng: ( SGK- tr. 37) Tiết 3 ĐỊA LÍ Bài 1: DÃY NÚI HOÀNG LIÊN SƠN ( tiết 1-tr.61) I. Mục tiêu: ( Tài liệu – tr.61) II. Phương tiện: Tài liệu SGK – Lược đồ và bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam. III. Tiến trình. * Khởi động vào bài: Câu 1: em hãy cho biết lãnh thổ nước ta gồm những bộ phận nào ? A. Hoạt động cơ bản. ( hđ 1-4) 1. Nói về dãy núi em biết theo các câu hỏi trong sách. 2. Quan sát lược đồ hình 1 và cùng trao đổi. Đáp án: a, Tên các dãy núi: Dãy Hoàng Liên Sơn, Dãy Sông Gâm , Dãy Bắc Sơn, Dãy Ngân Sơn, Dãy Đông Triều. b, Chỉ vị trí dãy núi Hoàng Liên sơn trên lược đồ hình 1 ( tr.61) c, Đỉnh núi Phan –xi-păng thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn cao 3143 m. d, Chỉ vị trí Sa Pa trên lược đồ (tr.62) e, Nhiệt độ của Sa Pa vào tháng 1 là 9 độ C, tháng 7 là 20 độ C 3. Đọc đoạn hội thoại và cùng trao đổi. a, Đọc kĩ đoạn hội thoại của bạn nhỏ SGK – tr.63 b, Hỏi cô giáo những gì em chưa hiểu. c, Quan sát hình 2 để thấy được mây và sường mù bao phủ đỉnh Phan-xi-păng để Năm học 2014-2015 TOÁN BÀI 6 .HỖN SỐ (tiếp theo ) ( t 1 ) I.Mục tiêu -HS biết cách chuyển hỗn số thành phân số II.Đ D DH Các the và hình vẽ như hđ 1 phần hđ cơ bản A. HĐCƠ BẢN 1.chơi trò chơi “ghép thẻ” 2.thực hiện trong nhóm 3 a ,2 4 b, đọc nội dung trong nhóm ,giải thích cho bạn nghe 3. cặp đôi chuyển hỗn số thành phân số và giải thích cho bạn nghe 2 7 a, 1 5  5 1 9 b,2 4  4 B.HĐ THỰC HÀNH 1.Cá nhân làm bài vào vở Chuyển các hỗn số sau thành phân số 2 8 2 22 2 3 3 45  5 1 13 3 38 344 57  7 2.chuyển các hỗn số sau thành phân số thập phân 19 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu sau đó mô tả về Phan – xi – păng. d, Ghép một từ ở cột A với cụm từ ở cột A B 1.Vị Trí a, gần 30 km. 2.Độ cao b, rất dốc 3.Chiều c, nhiều đỉnh nhọn. dài đ, nằm giữa sông Hồng 4. Chiều và sông Đà. rộng e, khỏang 180 km. 5. Đỉnh g, cao và đồ sộ nhất Việt núi Nam. 6. Sườn h, ở những nơi cao lạnh dốc quanh năm. 7. Thung i. thường hẹp và sâu. lũng 8. Khí hậu Đáp án: 1 – đ; 2 – g; 3 – e; 4 – a; 5 – c; 6 – b; 7 – I; 8 – h. 4. Chỉ trên bản đồ và mô tả dãy núi Hoàng Liên Sơn. a, Giáo viên chỉ trên bản đồ dãy núi Hoàng Liên sơn b, HS chỉ dãy núi và mô tả dãy núi. Ví dụ: Dãy núi Hoàng Liên Sơn dài khoảng 180 km rộng gần 30 km. Đây là dãy núi cao, đồ sộ nhất Việt Nam với nhiều đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu... c, Bạn nhận xét về cách chỉ và mô tả của bạn. Tiết 4 Tiết 5 Năm học 2014-2015 3 43 4 10 10 39 7 2107 21 100  100 739 7 100 100 123 6123 6 1000 1000 *Báo cáo với thầy/cô giáo kết quả những việc em đã làm. KĨ THUẬT(gvbm) KĨ THUẬT(gvbm) SINH HOẠT LỚP KiÓm ®iÓm ý thøc trong tuÇn 3 I. Môc tiªu - HS thÊy ®ưîc nh÷ng ưu khuyÕt ®iÓm cña m×nh trong tuÇn 20
- Xem thêm -