Tài liệu Giáo án vnen lớp 4-5 tuần 28

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2230 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu TUẦN 28 Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2015 Năm học 2014-2015 1 NHÓM TĐ 4 NHÓM TĐ 5 Tiết CHÀO CỜ 1 TIẾNG Trường Tiểu học VIỆT Hòa Cư Tiết GV:Nguyễn Minh Thu 2 BÀI 28A.ÔN TẬP 1(Tiết 1) I. Mục tiêu (tài liệu hướng dẫn học TV 4 tập 2 B trang 157 II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. III. Tiến trình lên lớp * Khởi động * Giới thiệu bài A .HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. (HĐ chung cả lớp) Thi đọc thuộc lòng theo phiếu 2. (HĐ nhóm) Tên bài Nội dungchính Bốn anh tài(Mẫu) Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa Ca nghợi anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của nước nhà Nhân vật Trần Đai Nghĩa Tiết TIẾNG VIỆT BÀI 28A.ÔN TẬP 1(Tiết 2) 3 I. Mục tiêu (tài liệu hướng dẫn học TV 4 tập 2 B trang 157 II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. III. Tiến trình lên lớp * Khởi động 3. (HĐ chung cả lớp) Gv đọc chính tả cho hs viết CHÀO CỜ TOÁN BÀI 86.Năm EM học ÔN2014-2015 LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC I.Mục tiêu Tài liệu toán 5 tập 2B trang 13 II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) A.Hoạt động thực hành HĐ 1. (N) Chơi trò chơi “ đổi số đo thời gian” Thực hiện theo tài liệu HĐ 2.(CN) a, 3 năm 7 tháng + 9 năm 6 tháng = 13 năm 1 tháng b, 6 ngày 23 giờ + 7 ngày 9 giờ = 14 ngày 8 giờ c, 12 giờ 25 phút + 6 giờ 35 phút = 19 giờ 0 phút HĐ 3. a,3 năm 7 tháng - 1 năm 9 tháng = 1 năm 10 tháng b, 17 giờ 20 phút - 9 giờ 38 phút = 7 giờ 42 phút c,12 giờ 5 phút - 4 giờ 49 phút = 7 giờ 16 phút d,7 phút 28 giây - 2 phút 50 giây = 4 phút 38 giây Bài giải Hai sự kiện trên cách nhau số năm là: 1961 – 1492 = 468 ( năm) ĐS: 468 năm B, HĐ ƯD Thực hiện như tài liệu KHOA HỌC Bài 26. AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM KHI SỬ DỤNG ĐIỆN( t 1) I. Mục tiêu : Tài liệu khoa học 5 tập 2 trang 46 II. Đồ dùng : III. Tiến trình lên lớp : *Khởi động : BVN điều hành *Trò chơi “ hái hoa” BHT điều hành A. Hoạt động cơ bản ( tr 46 – 49 ) 2 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2015 3 NHÓM TĐ 4 Tiế TOÁN t 1 Tiểu BÀIhọc 88.EM Trường Hòa ÔN Cư LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC?(1t trang 11) GV:Nguyễn Minh Thu I. Mục tiêu -(Tài liệu hướng dẫn học Toán 4 trang 11 quyển 2B) II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Tiến trình lên lớp NHÓM TĐ 5 TIẾNG VIỆT BÀI 26A: NHỚ ƠN THẦY CÔ ( T 2) I. Mục tiêu Năm học 2014-2015 -(Tài liệu hướng dẫn học TV 5 trang 129 quyển 2A) II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học TV. III. Tiến trình lên lớp *khởi động:BVN điều hành B. Hoạt động thực hành *khởi động:BVN điều hành HĐ1: (N)HS làm bảng nhóm *trò chơi “hái hoa” BHT điều hành a, Truyền có nghĩa Truyền nghe, là trao lạichongười truyền ngôi A.Hoạt động thực hành khác(thường thuộc ,truyền thống 1.HĐ nhóm về thế hệ sau) b,truyền có nghĩa Truyền bá, truyền Gấp cắt hình đã học là lan rộng hoặc hình ,truyền tin, 2.HĐ cá nhân làm lan rộng ra truyền tụng … cho nhiều người a –Đ b–Đ biết đến c–Đ d–S c,truyền có nghĩa Truyền máu, là nhập vào hoặc truyền nhiễm… *Báo cáo kết quả với thầy/cô giáo kết đưa vào cơ thể quả em đã làm! người HĐ 2 .(CN) - Những từ ngữ chỉ người gợi nhớ đến LS và truyền thống DT: Các vua hùng, cậu bé làng Giong , Hoàng Diệu, Phan Thanh Gian - - Những từ ngữ sự vật gợi nhớ đến LS và truyền thống DT: nắm tro bếp thủa các vua hùng dựng nước, mũi tên đồng Cổ Loa, con dao cắt rốn bằng đá của cậu bé làng Giong. Vườn cà bên sông Hồng , thanh gươm giữ thành HN của Hoàng Diệu ,chiếc hốt đại thần của Phan Thanh Gian. *Báo cáo kết quả với thầy/cô giáo kết quả em đã làm! KHOA HỌC Tiế TIẾNG VIỆT BÀI 28.CÁC NGUỒN NHIỆT t2 BÀI 26A: NHỚ ƠN THẦY CÔ ( t 3) *Mục tiêu(sách hướng dẫn học trang 40) I. Mục tiêu *khởi động (BVN) -(Tài liệu hướng dẫn học TV 5 trang Câu 1 .kể những vật dẫn nhiệt tốt? 129 quyển 2A) Câu 2.những vật dẫn nhiệt kém? II. Tài liệu phương tiện. 4 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN. - Tài liệu hướng dẫn học TV. 1.HĐ nhóm III. Tiến trình lên lớp -Các vật là nguồn nhiệt cho các vật xung B. Hoạt động thực hành Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………… Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015 NHÓM TĐ 4 NHÓM TĐ 5 5 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết TOÁN 1 BÀI 88.EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC?( T 2 trang 11) I. Mục tiêu -(Tài liệu hướng dẫn học Toán 4 trang 11 quyển 2B) II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Tiến trình lên lớp *khởi động:BVN điều hành *trò chơi “hái hoa” BHT điều hành A.Hoạt động thực hành 3.HĐ cá nhân a- Đ b-S c-Đ d-S e-Đ g–Đ 4.Trả lời: Hình thoi có diện tích lớn nhất *Báo cáo kết quả với thầy/cô giáo kết quả em đã làm! B ỨNG DỤNG Trang 13 Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 26B: HỘI LÀNG ( t 1) I. Mục tiêu -(Tài liệu hướng dẫn học TV 5 trang 134 quyển 2A) II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học TV. III. Tiến trình lên lớp *khởi động:BVN điều hành *trò chơi “hái hoa” BHT điều hành A . Hoạt động cơ bản: HĐ1: HS quan sát bức tranh,TLCH: HS thực hiện HĐ2. Nghe thầy cô(bạn) đọc bàiHội thổi cơm thi ở Đồng Vân - GV đọc mẫu. ?Bài chia làm mấy đoạn?(4đoạn ,mỗi lần xuống dòng là một đoạn) - 1HS đọc. ? Bài đọc với giọng như thế nào? HĐ3: Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp vời từ ngữ ở cột A:: HS thực hiện: a – 3 ; b -1; c – 2; d – 4. HĐ4. Luyện đọc: HS thực hiện HĐ5: Thảo luận, TLCH: 1)Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông Đáy thời xưa. 2, chuẩn bị vận dụng – leo cột lấy lửa – vừa nấu cơm vừa di chuyển – chấm thi. 3,Việc cần đòi hỏi SK và sự nhanh nhẹn : chuẩn bị vận dụng – leo cột lấy lửa, - Việc làm cần sự khéo léo: vừa nấu cơm vừa di chuyển. 4,Khi một thành viên của đội lo việc lấy lửa, những người khác mỗi người một việc người ngồi vót những thanh tre già thành những chiếc đũa bong, người giã thóc, người giần sàng thành gạo .Có lửa người lấy nước nấu cơm các đội vừa đan sen uốn 6 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết 2 KHOA HỌC BÀI 29.NHIỆT CẦN CHO SỰ SỐNG(tiết 1) *.Mục tiêu(sách hướng dẫn học trang 44) *Khởi động:Ban VN điều hành Câu hỏi :Em hãy nêu các nguồn nhiệt mà em biết? B.Hoạt động cơ bản 1.HĐ cặp đôi a, - Cây sống ở xứ nóng:xương rồng -cây sống ở xứ lạnh : khoai tây cây –con vật sống ở xứ nóng:lạc đà - Con vật sống ở xứ lạnh:cá b, VD của nhiệt đối với ĐV,TV c, Cách chống rét cho ĐV,TV d, HS đọc thông tin 2.HĐ chung ,GV hướng dẫn 3. HĐ chung ,GV hướng dẫn Tiết 3 TIẾNG VIỆT BÀI 28B. ÔN TẬP 2 (Tiết 1) *Mục tiêu(sách hướng dẫn học trang 162) *Khởi động vào bài Câu 1 .Đọc một thành ngữ ,tục ngữ trong chủ điểm Người ta là hoa đất Năm học 2014-2015 lượn trên sân đình trong sự cổ vũ của người xem. 5, Vì giật giả được trong cuộc thi là bằng chứng cho thấy đội thi rất tài giỏi khéo léo phối hợp nhịp nhàng ăn ý. ND;Qua việc miêu tả lễ hội thổi cơm thi ở Đồng Vân t/g thể hiện niềm yêu mến niềm tự hào ĐV một nết đẹp coortruyeenf VHDT TIẾNG VIỆT BÀI 26B: HỘI LÀNG ( t 2) I. Mục tiêu -(Tài liệu hướng dẫn học TV 5 trang 134 quyển 2A) II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học TV. III. Tiến trình lên lớp *khởi động:BVN điều hành *trò chơi “hái hoa” BHT điều hành B .Hoạt động thực hành HĐ1: (CN)Đọc đoạn trích Thái sư Trần Thủ Độ HĐ2:viết vào bảng nhóm Trần Thủ Độ :Thật có truyện đó sao? Linh Từ Quốc Mẫu:-Bà cứ yên tâm .Tôi sẽ tra khảo hắn.: lính đâu giả tên quân hiệu đó lên đây! Quân hiệu: Kính chào thái sư và phu nhân Trần Thủ Độ:Ngươi có phải là người quân hiệu sáng nay gác ở cửa Bắc không? Quân hiệu:Dại ,bẩm đúng ạ. *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm TOÁN BÀI 88. CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ I.Mục tiêu Tài liệu toán 5 tập 2B trang 18 II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp 7 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Câu 2 . Đọc một thành ngữ ,tục ngữ trong chủ điểm những người quả cảm Năm học 2014-2015 * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) A.Hoạt động cơ bản A.Hoạt động thực hành HĐ 1.(N)Chơi trò chơi “Đố tính đúng – 1. (HĐ chung cả lớp) Nhân số đo thời gian” ĐA: Dòng 1 .NƯỚC HĐ 2. (chung) GVhướng dẫn theo tài Dòng 2 CÁI liệu Dòng 3 .NGƯỜI HĐ 3.(cặp)Viết tiếp vào chỗ chấm Dòng 4.ĐÁNH a, kết quả Dòng 5.ĐẸP 44 phút 30 giây 5 Dòng 6.ĐẸP 4 phút=240 giây 8 phút 54 giây Từ hàng dọc :CÁI ĐẸP 270 giây 20 giây 2. (cặp đôi) 0 3. (HĐ nhóm)HS làm vào bảng nhóm Vậy: 44 phút 30 giây : 5 = 8 phút 54 giây Tên bài Nội dung chính b, 10 giờ 16 phút 8 -Chợ tết 2 giờ= 120 phút 1 giờ 17 phút -Hoa học trò 136 phút -Khúc hát ru 56 phút những em bé 0 trên lưng mẹ Vậy: 10 giờ 30 phút : 8 = 1 giờ 17 phút -Vẽ về cuộc B.Hoạt động thực hành sống an toàn HĐ 1. (CN) -Đoàn a, 48 phút 24 giây : 4 = 12 phút 6 giây thuyền đánh 70 giờ 40 phút : 5 = 14 giờ 8 phút cá b, 19 giờ 48 phút : 9 = 2 giờ 12 phút *Báo cáo với cô giáo kết quả những 26,6 phút : 7 = 3,8 phút việc em đã làm HĐ 2. Bài giải Thời gian xây 5m 2 tường là; 11 giờ 30 phút – 7 giờ 30 phút = 4 giờ Để xây được 1 m 2 tường như thế trung bình phải mất số TG là: 4 giờ : 5 = 0,8 giờ ĐS: 0,8 giờ C, HĐ ƯD Thực hiện như tài liệu Tiết 4 TIẾNG VIỆT BÀI 28B. ÔN TẬP 2 (Tiết 2) I. Mục tiêu(sách hướng dẫn học trang KHOA HỌC Bài 26. AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM KHI SỬ DỤNG ĐIỆN( t 2) 8 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu 162) II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học TV III. Các hoạt động dạy học Năm học 2014-2015 I. Mục tiêu : Tài liệu khoa học 5 tập 2 trang 46 II. Đồ dùng : III. Tiến trình lên lớp : B.H Đ THỰC HÀNH *Khởi động : BVN điều hành 4. (HĐ nhóm) *Trò chơi “ hái hoa” BHT điều hành kiểucâu Ai làm Ai thế Ai là B. Hoạt động thực hành (tr 49 ) Nội gì? nào? gì? HĐ1.Trò chơi “ai nhanh, ai đúng” dung Những Những việc không được/ Định -CN trả -CN trả -CN việc không nên làm nghĩa lời cho lời cho trả lời cần câu câu cho làm hỏi;Ai(co hỏi;Ai câu Báo Thay dây chì bằng dây đồng n gì)? (con hỏi;Ai cho Phơi quần áo trên dây điện -VN trả gì,cái (con điện Trú mưa dưới trạm điện. lời cho gì)? gì),cái khi Chơi thả diều dưới đường câu hỏi -VN là gì? dây dây điện.Dùng dao cắt ngang dây điện t làm gì? TT ,cụm -VN điện điện.chọc ngón tay vào ổ điện.cầm phíc -VN là TT,cụm là đứt…. bị ẩm ướt vào ổ điện… ĐT ,cụm ĐT DT ĐT ,cụm HĐ 2. DT a,công tơ điện: đo năng lượng điện đã Ví dụ -Chúng -Bên -Cô dùng em học đường Hà là cầu chì: tự ngắt mạch điện khi dòng điện bài cây cối GV quá mạnh -Cô giáo xanh dạy phích cắm điện: cắm vào nguồn (ổ)điện để giảng bài um giỏi. lấy điện cho thiết bị điện công tắc điện:đóng ngắt mạch điện 5. (HĐ nhóm) b, phải tiết kiệm điện để không ảnh hưởng đến kinh tế,đảm bào ân toàn khi sử dụng câu Kiểu Tác dụng điện,đồ dùng bằng điện được bền lâu câu c, Sự kiện giờ trái đất; bắt đầu từ năm 1 (mẫu) 2009, Việt Nam đã chính thức tham gia 2 -Ai làm -Kể về các hoạt động chiến dịch Giờ Trái đất – hoạt động góp gì? của nhân vật tôi phần thay đổi nhận thức, thói quen sử 3 -Ai thế -Kể về đặc dụng năng lượng của người dân. Giờ Trái nào? điểm,trạng thái của đất với hoạt động tắt đèn trong vòng 1 buổi chiều ở làng ven tiếng đồng hồ của tối thứ Bảy cuối cùng sông. trong tháng 3 hàng năm sẽ diễn ra vào Báo cáo với thầy/cô giáo kết quả (29/3). những việc em đã làm HĐ 3. xây dựng cam kết sử dụng an toàn 9 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết 5 Năm học 2014-2015 và tiết kiệm điện C, HDƯD Thực hiện như tài liệu LUYỆN TOÁN LUYỆN TIẾNG VIỆT ÔN NHÂN ,CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN LuyÖn tËp vÒ c©u khiÕn I.Mục tiêu. I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - Cñng cè HS n¾m ®îc c¸ch ®Æt c©u - HS nắm vững cách nhân chia số đo thời khiÕn. BiÕt chuyÓn c©u kÓ thµnh c©u gian khiÕn. Bíc ®Çu ®Æt ®îc c©u khiÕn - Vận dụng để giải được bài toán liên phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕp . quan. II. §å dïng:hệ thống BT II. Đồ dùng: - Hệ thống bài tập. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Bµi 1: G¹ch díi c©u khiÕn trong nh÷ng III.Các hoạt động dạy học. Bài tập1: Khoanh vào phương án đúng: ®o¹n v¨n sau: a. Ngêi cha khuyªn c¸c con ph¶i sèng a) 2,8 phút  6 = ...phút ...giây. hßa thuËn, nhng chóng kh«ng nghe lêi. A. 16 phút 8 giây B. 16 phút 48 giây ¤ng liÒn ®em mét bã ®òa ®Õn vµ b¶o: - C¸c con bÎ ®i! C. 16 phút 24 giây D. 16 phút 16 giây b. Chim cun cót sa líi cña ngêi thî s¨n, b) 2 giờ 45 phút  8 : 2 = ...? bÌn lªn tiÕng van xin: - ¤ng cø th¶ t«i ra! T«i sÏ nhö nh÷ng A. 10 giờ 20 phút B. 10 giờ 30 phút con cun cót kh¸c vµo líi cho «ng. C. 10 giờ D. 11 giờ c. Må C«i nãi: giải : a) Khoanh vào B - Chñ qu¸n muèn båi thêng bao b) Khoanh vào D nhiªu? - Tha ngµi, hai m¬i ®ång. Bài tập 2: tính: - B¸c h·y ®a hai m¬i ®ång ®©y, t«i 6 phút 43 giây  5.= 33 phút 35 giây ph¸n sö cho! 4,2 giờ  4 =16 giờ 48 phút Nghe nãi, b¸c n«ng d©n gi·y n¶y: 92 giờ 18 phút : 6=15 giờ 23 phút - T«i cã ®ông ch¹m g× ®Õn thøc ¨n trong qu¸n ®©u mµ ph¶i tr¶ tiÒn. 31,5 phút : 6=5 phút 15 giây - B¸c cø ®a tiÒn ®©y. Bài tập3: (NK) Bµi 2(NK): H·y ®Æt 3 c©u khiÕn, t¬ng Một người làm từ 8 giờ đến 11 giờ thì øng víi c¸c t×nh huèng sau: a. Mîn b¹n mét cuèn truyÖn. xong 6 sản phẩm. Hỏi trung bình người đó Nam cho m×nh mîn cuèn “ KÝnh v¹n làm một sản phẩm hết bao nhiêu thời hoa” nhÐ. gian? b. Nhê chÞ lÊy hé cèc níc. giải: ChÞ lÊy hé em cèc níc läc. c. Xin bè mÑ cho vÒ quª th¨m «ng bµ Thời gian nhười đó làm 6 sản phẩm là: nh©n dÞp nghØ hÌ. 11 giờ - 8 giờ = 3 giờ = 180 phút Chñ nhËt nµy, bè mÑ cho con vÒ quª Trung bình người đó làm một sản phẩm th¨m «ng bµ víi nhÐ. hết số thời gian là: 180 phút : 6 = 30 phút. Đáp số: 30 phút. ĐẠO ĐỨC(gvbm) THỂ DỤC(gvbm) 10 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết 6 Tiết 7 Năm học 2014-2015 ĐẠO ĐỨC(gvbm) THỂ DỤC(gvbm) Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2015 NHÓM TĐ 4 NHÓM TĐ 5 11 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiế TOÁN t 1 BÀI 89. GIỚI THIỆU VỀ TỈ SỐ (Trg 14) *Mục tiêu(sách hướng dẫn học trang 89) A.Hoạt động cơ bản 1. HĐ cặp đôi 2.HĐ nhóm (HS tự đọc) 3.HĐ cặp đôi 2 5 a,2 : 5 hay c,6 : 11 hay 9 b,9 : 7hay 7 6 11 B.Hoạt động thực hành(HĐ Cá nhân) 3 1.kết quả 5 3 - HS đọc gợi ý - 1,tìm và nhớ lại chuyện 15 14 14 b, 14 : 15 hay 15 15 15 : 29 hay 29 2, a, 15 : 14 hay c, - Tập kể chuyện - Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện HĐ 5. Kể chuyện trong nhóm 3. x Tỉ số của x và y 12 10 12:10 y 12 3 9 học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc VN a,3 : 5 hay 5 b, 5 ; 3 hay Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 26 B: HỘI LÀNG ( t 3) I. Mục tiêu -(Tài liệu hướng dẫn học TV 5 trang 134 quyển 2A) II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học TV. III. Tiến trình lên lớp *khởi động:BVN điều hành *trò chơi “hái hoa” BHT điều hành B .Hoạt động thực hành HĐ 4 . Kể lại câu chuyện truyền thống hiếu Tỉ số của y và x 10:12 10 hay 10 hay 12 3:9 hay 9 :3 hay 3 3 9 HĐ 6. Thi kể trước lớp C. Hoạt động ứng dụng: GV hướng dẫn như TL 9 25 17 25:17hay 17:25hay 25 17 17 25 4. Bài giải Trong sân có số bạn gái là: 1 10 10 x 2  2 5 (bạn) Đáp số : 5 bạn gái C.H Đ ỨNG DỤNG(Trang 16) Tiế 12 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu t 2 ĐỊA LÍ BÀI 11.DẢI ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG(TIẾT 2) *Mục tiêu(sách hướng dẫn học trang 83) A.Hoạt động cơ bản 5 .HĐ nhóm.Trả lời b, Ở duyên hải miền Trung ngày càng có nhiều những nhà máy sản xuất mặt hàng :nhà máy đường,nhà máy dống mới và sửa chữa tàu thuyền. -Điều kiện để phát triển du lịch ở duyên hải miền trung;có nhiều bãi biển đẹp bawbgf phẳng nước biển trong xanh. Một số bãi biển nổi tiếng ở duyên hải miền trung:bãi biển Lăng Cô (Thừa Thiên -Huế),bãi biển Mũi Né (Bình Thuận) 6.HĐ cặp đôi thứ tự sản xuất đường từ cây mía:a – b - c –d –e-đ 7.HĐ cặp đôi Một số lễ hội ở DHMT:lễ hội rước cá ông,lễ hội ka –tê,lễ hội Tháp Bà 8.HĐ cá nhân *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm Tiế TIẾNG VIỆT t3 BÀI 28B .ÔN TẬP 3 (Tiết 1) I.Mục tiêu Tài liệu TV 4 tập 2A trang 162 II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) A.Hoạt động thực hành 6.HĐ chung cả lớp(điều chỉnh thành lô gô cá nhân) Viết về bác sĩ Ly trong chuyên “khuất phục tên cướpbiển.Trong đó có sử dụng 3 kiểu Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 26C: LIÊN KẾT CÂU BẰNG TỪ NGỮ THAY THẾ ( T 1) I. Mục tiêu -(Tài liệu hướng dẫn học TV 5 trang 104 quyển 2A) II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học TV. III. Tiến trình lên lớp *khởi động:BVN điều hành *trò chơi “hái hoa” BHT điều hành A.Hoạt động cơ bản HĐ1: (N) HS thực hiện. a, Các từ dùng để chỉ nhân vật Phù Đổng Thiên Vương: trang nam nhi, tráng sĩ ấy, người trai làng Phù Đổng. b,Việc dùng từ ngữ thay thế cho nhau như vậy có tác dụng lặp từ, giúp cho diễn đạt sinh động hơn, rõ ý mà vẫn đảm bảo sự liên kết. HĐ2.Thứ tự các từ cần điền Thay cho từ Triệu Thị Trinh: người thiếu nữ họ Triệu, nàng, nàng, người con gái vùng Quan Yên. *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. TOÁN BÀI 89. EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC I.Mục tiêu Tài liệu toán 5 tập 2B trang 21 II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) A.Hoạt động thực hành HĐ 1. (N) Chơi trò chơi “ truyền điệnnhân, chia số đo thời gian” HĐ 2.(CN) tính a, 5 giờ 13 phút x 6 = 31 giờ 18 phút b, 25 phút 14 giây x 7 = 176 phút 38 giât 13 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu câu kể . VD: Bác sỹ Ly là người nổi tiếng hiền từ và nhân hậu .Ông rất dũng cảm .Ông dám đấu tranh với tên cướp biển hung hãn để bảo vệ lã phải .Vì vậy ông đã khuất phục được tên cướp biển. 7. HĐ chung cả lớp GV đọc chính tả cho hs viết bài cô Tấm của mẹ B.HĐ ứng dụng(trang 166) 1.tìm hiểu thêm thành ngữ ,tục ngữ về chủ điểm cái đẹp 2. Dòng 1 SẮT Dòng 4 .KHỎE Dòng 2 SỨC Dòng 5.NHANH Dòng 3 ĐƯỢC .Dòng 6.LO Dòng 7.KHỎE Từ hàng dọc:SỨC KHỎE Tiế TIẾNG VIỆT t4 BÀI 28C.ÔN TẬP 3 (tiết 2) *Mục tiêu(sách hướng dẫn học trang 167) *Khởi động(BVN) Câu 1.em hãy đặt một câu kiểu câu Ai là gì? Câu 2.em hãy đặt một câu kiểu câu Ai là gì? A.Hoạt động thực hành 1. HĐ chung cả lớp Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Từ cần điền; dũng cảm,dũng mãnh,anh dũng,hùng dũng, 2.Cặp đôi Ôn các bài tập đọc những người quả cảm (bai25 -27) Thay nhau 1 em hỏi,một em trả lời vài câu Năm học 2014-2015 c, 56 phút 35 giây : 7 = 8 phút 5 giây d, 10 giờ 21 phút : 9 = 1 giờ 9 phút HĐ 3.(CN) a, (4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút ) x 5 = 7 giờ 35 phút x 5 = 37 giờ 55 phút b, 4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút x 5 = 4 giờ 20 phút +16 giờ 15 phút = 20 giờ 35 phút c, (6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây ) : 4 = 13 phút 52 giây : 4 = 3 phút 28 giây d, 6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây : 4 = 6 phút 20 giây+ 1 phút 53 giây = 8 phút 13 giây HĐ 4. Bài giải Làm xong 3 cái ghế hết số thời gian là; 2 giờ 12 phút x 3 = 6 giờ 36 phút Làm xong 2 cái bàn hết số thời gian là ; 3 giờ 15 phút x 2 = 6 giờ 30 phút Thời gian cả bàn và ghế hết số thời gian là : 6 giờ 36 phút + 6 giờ 30 phút = 13 giờ 6 phút Đáp số; 13 giờ 6 phút B, HĐ ƯD Thực hiện như tài liệu ĐỊA LÍ Bài 12. CHÂU PHI (Tiết 2) I. Mục tiêu : Tài liệu trang 81 II. Đồ dùng : - Lược đồ tự nhiên châu Phi III. Các hoạt động dạy – học : B.Hoạt động thực hành HĐ 1.(CN)Làm bài tập viết vào rnhngx câu đúng Câc câu đúng: a2, a3, a5, a6 HĐ 2. (Cặp) Hoàn thành phiếu học tập 1,Khoanh vào ý C 2, 1 – c; 2 – a; 3 - b HĐ 3.Chơi trò chơi “ đi du lịch Châu Phi” HS thực hiện C, HĐ ƯD Thực hiện như tài liệu 14 Tiế t5 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu hỏi cho mỗi bài tập đọc 3.Nhóm làm bài vào bảng nhóm Tên bài Nội dung Nhân vật chính Ga –vrôts Ca ngợi -Ga-v rôt ngoài lòng dũng Ăng –giôn-ra chiến lũy cảm của Cuốc –phây- rắc chú bé… Dù sao Ca ngợi hai Cô-péc-ních trái đất nhà khoa Ga-li-lê vẫn quay học… Con sẻ Ca ngợi Sẻ mẹ,sẻ con hành đông “tôi” dũng cảm Con chó săn của sẻ mẹ… *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm PHỤ ĐẠO- BỒI DƯỠNG TIỀNG VIỆT Năm học 2014-2015 PHỤ ĐẠO- BỒI D ƯỠNG TOÁN LUYỆN TẬP VỀ THỜI GIAN I.Mục tiêu. - Củng cố về số đo thời gian. - Cñng cè HS n¾m ®îc c¸ch ®Æt c©u - Rèn kĩ năng trình bày bài. khiÕn. BiÕt chuyÓn c©u kÓ thµnh c©u khiÕn. Bíc ®Çu ®Æt ®îc c©u khiÕn phï hîp II. Đồ dùng: - Hệ thống bài tập. víi t×nh huèng giao tiÕp .BiÕt ®Æt c©u víi III.Các hoạt động dạy học. tõ cho tríc Bài tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: II. §å dïng: Hệ thống bài tập Lời giải: BT1, Có mấy cách đặt câu khiến?( 3 cách) 2 3 a) 5 giờ = 24 phút ; 1 4 giờ = 105phút BT 2. Chuyển câu sau thành câu khiến . 5 Mai đi học Tiếng Anh – Mai hãy đi học 1 b) 6 phút = 50 giây; 2 4 ngày = 54giờ Tiếng Anh. Mọi người khoác vai nhau thành một sợi dây Bài tập 2 : Thứ ba hàng tuần Hà có 4 tiết ở lớp, mỗi tiết 40 phút. Hỏi thứ ba hàng tuần dài. – Mọi người hãy khoác vai nhau thành Hà học ở trường bao nhiêu thời gian một sợi dây dài. Lời giải: Thanh niên cứu quãng đê sống lại.- Thanh Thứ ba hàng tuần Hà học ở trường số thời niên hãy cứu quãng đê sống lại đi! gian là: 40 phút  5 = 200 ( phút) Bài 3. (NK) thêm vào trước ĐT ,(cuối câu, = 2 gờ 40 phút. đầu câu,)sau để được câu khiến Đáp số: 2 gờ 40 phút. -Anh bán đàn vịt kia cho tôi ! Câu khiến; Anh hãy bán đàn vịt kia cho tôi ! Bài tập 3: (HSNK) LuyÖn tËp cách đặt c©u khiÕn I. Môc ®Ých, yªu cÇu: 15 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm Tiế LUYỆN TIẾNG VIỆT t6 MIÊU TẢ CÂY CỐI I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - LËp dîc dµn ý s¬ lîc bµi v¨n t¶ c©y cèi nªu trong dÒ bµi - Dùa vµo dµn ý ®· lËp, bíc ®µu viÕt ®îc c¸c ®o¹n më bµi th©n bµi, kÕt bµi cho bµi v¨n t¶ c©y cèi ®· x¸c ®Þnh. II. §å dïng : III.Các hoạt động dạy học. Hãy tả một cây có nhiều kỉ niệm gắn bó với em. HS làm bài LUYỆN TOÁN Năm học 2014-2015 Lan đi ngủ lúc 9 giờ 30 phút tối và dậy lúc 5 giờ 30 phút sáng. Hỏi mỗi đêm Lan ngủ bao nhiêu lâu? Lời giải: Thời gian Lan ngủ từ tối đến lúc nửa đêm là: 12 giờ - 9 giờ 30 phút = 2 giờ 30 phút. Thời gian Lan ngủ mỗi đêm là: 2 giờ 30 phút + 5 giờ 30 phút = 7 giờ 60 phút = 8 giờ. Đáp số: 8 giờ. LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP VỀ THỜI GIAN I.Mục tiêu. - HS nắm vững cách tính số đo thời gian - Vận dụng để giải được bài toán liên quan. II. Đồ dùng: - Hệ thống bài tập. III.Các hoạt động dạy học. Bài tập 1: Một xe ô tô bắt đầu chạy từ A lúc 9 giờ đến B cách A 120 km lúc 11 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ xe chạy được bao nhiêu km? Lời giải: Thời gian xe chạy từ A đến B là: 11 giờ - 9 giờ = 2 giờ Trung bình mỗi giờ xe chạy được số km là: 120 : 2 = 60 (km/giờ) Đáp số: 60 km/giờ. Bài tập 2: (HSNK) Trên một cây cầu, người ta ước tính trung bình cứ 50 giây thì có một ô tô chạy qua. Hỏi trong một ngày có bao nhiêu ô tô chạy qua cầu? Lời giải: 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút 1 phút = 60 giây Trong 1 giờ có số giây là: 60  60 = 3600 (giây) Trong 1 ngày có số giây là: 3600  24 = 86400 (giây) Trong một ngày có số ô tô chạy qua cầu là: 86400 : 50 = 1728 (xe) Đáp số: 1728xe. 16 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiế ÔN TẬP VỀ TỈ SỐ I.Môc tiªu:Gióp häc sinh t7 - -VËn dông c«ng thøc ®· häc ®Ó lµm c¸c bµi tËp liªn quan về tỉ số. II.§å dïng häc tËp: HÖ thèng bµi tËp. III.Ho¹t ®éng d¹y häc. HĐ 1. viết số thích hợp vào ô trống A 5 B 7 Tỉ số của 5:7( 5 ) 7 a và b 11 8 11:8( ) Tỉ số của 7:5( 7 ) 5 b và a 8:11( 8 ) 11 11 8 17 5 17:5 ( 17 ) 5 5 5:17( 17 ) HĐ 2. Điền vào chỗ chấm Tỉ số của 3 và 5 là : 3 5 Tỉ số của 13 và 15 là; ; 13 15 HĐ 3.(NK) Một tổ có 7 bạn nam và 5 bạn nữ .Viết tỉ số của số bạn nữ và số và số bạn của tổ đó. Tỉ số là; Năm học 2014-2015 LUYỆN TV Luyện viết bài “Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân” I.Mục tiêu -Viết đúng chính tả,trình bày đúng đoạn văn bài “Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân.” Đoạn 1,2 II,HĐ học HĐ 1.Viết chính tả 1 HS đọc đoạn viết - Ghi ra nháp những từ khó viết - Gv đọc chính tả cho hs viết - Đổi vở cho bạn soát lỗi HĐ 2. (TC) Vận dụng câu ca dao sau vào đoạn đối thoại giữa mẹ và con Cá không ăn muối cá ươn Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm 5 7 HĐ GIÁO DỤC NNLL Tiế t8 HĐ GIÁO DỤC NNLL Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Thứ sáu ngày 20 tháng 3 năm 2015 17 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu NHÓM TĐ 4 Tiết TIẾNG VIỆT 1 BÀI 28C. ÔN TẬP 3 (tiết 3) I. Mục tiêu : Tài liệu trang 167 II. Đồ dùng : III. Tiến trình lên lớp B.Hoạt động thực hành 4.Cá nhân Tự đọc thầm bài “chiếc lá” 5.Trả lời 1–C 2- B 3- A 4- C 5- C 6 –C 7–C 8–B 6.HS nhớ viết bài cá nhân 7.HS làm bài cá nhân(chọn một trong hai đề sau - Tả một đồ vật em yêu thích - Tả một cây bóng mát ,cây ăn qủa hoặc cây hoa C, ỨNG DỤNG 1.đọc bài văn em đã viết ở lớp cho người thân nghe. Năm học 2014-2015 NHÓM TĐ 5 TOÁN BÀI 90. EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC I.Mục tiêu Tài liệu toán 5 tập 2B trang 23 II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) A.Hoạt động thực hành HĐ 1. (CN) a,25 giờ 48 phút + 17 giờ 26 phút = 43 giờ 14 phút b,28 phút 19 giây + 32 phút 30 giây = 60 phút 49 giây c,7 ngày 4 giờ - 3 ngày 18 giờ = 3 ngày 20 giờ d, 9 giờ 24 phút x 6 = 56 giờ 24 phút e, 2 phút 27 giây : 7 = 21 giây HĐ 2.(CN) a, (5 giờ 30 phút + 7 giờ 18 phút ) x 3 = 12 giờ 48 phút x 3 = 38 giờ 24 phút b, 5 giờ 30 phút + 7 giờ 18 phút x 3 = 5 giờ 30 phút +21 giờ 54 phút = 17 giờ 24 phút c, (9 giờ 20 phút + 6 giờ 40 phút ) : 2 = 16 giờ : 2= 8 giờ d, 9 giờ 20 phút + 6 giờ 40 phút : 2 = 9 giờ 20 phút + 4 giờ 20 phút = 13 giờ 40 phút HĐ 3. Bài giải a,Thời gian đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng là: 8 giờ 10 phút - 6 giờ 5 phút = 2 giờ 5 phút b, Thời gian đi từ ga Hà Nội đến ga Lào Cai là: ( 24 giờ - 22 giờ) + 6 giờ = 8 giờ Đáp số; a, 2 giờ 5 phút ;b, 8 giờ 18 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết 2 TOÁN BÀI 90.TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ CỦA HAI SỐ ĐÓ (tiết 1) *.Mục tiêu(sách hướng dẫn học trang 17) A.Hoạt động cơ bản 1.(HĐ nhóm) 2.(HĐ nhóm )HS làm vào bảng nhóm Baì giải Theo sơ đồ,tổng số phần bằng nhau là: 3 +4 = 7(phần) Giá trị của mỗi phần là: 35 : 7 = 5 (phần) Số vở của Vũ là: 5 x 3 = 15 (quyển) Số vở của Điền là: 35 -15 = 20 (quyển) Đáp số:Vũ:15 quyển Điền:20 quyển 3.(HĐ cặp đôi) Tóm tắt:Nga: Hằng: 12 Bài giải Theo sơ đồ,tổng số phần bằng nhau là: 1 +2 =3 (phần) Nga có số tem là: 12 : 3 =4 (cái) Hằng có số tem là: 12 -4 = 8(cái) Năm học 2014-2015 HĐ 4. Giai bài toán Bài giải a, Lan đến nhà bạn Hoa lúc: 8 giờ + 25 phút + 40 phút = 9 giờ 5 phút b, Lan xuất phát từ nhà đến nhà bạn Hoa hết số thời gian là: ( 8 giờ - 7 giờ 30 phút) + 25 phút + 40 phút = 95 phút= 1 giờ 35 phút Đáp số; a, 9 giờ 5 phút ;b, 1 giờ 35 phút B, HĐ ƯD Thực hiện như tài liệu TIẾNG VIỆT BÀI 26C: LIÊN KẾT CÂU BẰNG TỪ NGỮ THAY THẾ ( T 1) I. Mục tiêu -(Tài liệu hướng dẫn học TV 5 trang 104 quyển 2A) II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học TV. III. Tiến trình lên lớp *khởi động:BVN điều hành *trò chơi “hái hoa” BHT điều hành A. Hoạt động thực hành: HĐ 3: Rút kinh nghiệm viết bài văn tả đồ vật a, HS đọc bài văn của mình và nhận xét của cô giáo b, Rà soát và chữa lỗi trong bài văn của mình: - Lỗi chính tả - Lỗi dùng từ - Lỗi viết câu c, Học tập những những đoạn văn ,bài văn hay. - GV đọc một số đoạn văn ,bài văn hay - Trao đổi thảo luận để tìm ra cái hay, những điều đáng học ở đoạn văn ,bài văn đó. d, HS chọn một đoạn trong ài làm của mình để viết lại cho hay hơn. 19 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Đáp số : Nga: 4 cái tem Hằng:8 cái tem *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm Tiết 3 Tiết 4 LUYỆN TOÁN LuyÖn tËp t×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cña hai sè ®ã. I.Môc tiªu:Gióp häc sinh -Cñng cè c«ngthøc t×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cña hai sè ®ã -VËn dông c«ng thøc ®· häc ®Ó lµm c¸c bµi tËp liªn quan. II.§å dïng häc tËp: HÖ thèng bµi tËp. III.Ho¹t ®éng d¹y häc. Bµi 1:Tæng cña hai sè lµ 40. TØ sè cña hai Năm học 2014-2015 - HS viết bài B. Hoạt động ứng dụng - Thực hiện theo tài liệu. LUYỆN TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VỀ THAY THẾ TỪ NGỮ ĐỂ LIÊN KẾT CÂU. I.Mục tiêu : - Củng cố cho HS những kiến thức về liên kết câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ để liên kết câu. II.Chuẩn bị : Nội dung ôn tập. III.Hoạt động dạy học : sè lµ T×m ai sè ®ã. Bài tập1: Mỗi từ ngữ in đậm sau đây thay thế cho từ ngữ nào? Cách thay thế Bài giải từ ngữ có tác dụng gì? Sè bÐ 40 Chiếc xe đạp của chú Tư Sè lín Sè bÐ lµ: Trong làng tôi, hầu như ai cũng biết 40 : ( 3 +5) x 3= 15 chú Tư Chiến…Ở xóm vườn, có một Sè bÐ lµ: chiếc xe là trội hơn người khác rồi, 40 -15 = 25. chiếc xe của chú lại là chiếc xe đẹp nhất, §¸p sè : Sè bÐ: 15. Sè lín 25. không có chiếc nào sánh bằng…Chú âu yếm gọi chiếc xe của mình là con ngựa Bµi 2:§µn gµ cã 28 con, trong ®ã sè gµ m¸i sắt. - Coi thì coi, đừng đụng vào con ngựa b»ng sè gµ trèng. Hái cã bao nhiªu con sắt của tao nghe bây… - Ngựa chú biết hí không chú? gµ mçi lo¹i? Chú đưa tay bóp cái chuông kính coong Bài giải - Nghe ngựa hí chưa? m¸i - Nó đá chân được không chú? trèng 28 Chú đưa chân đá ngược ra phía sau: Sè gµ trèng lµ: - Nó đá đó. 28 : (4 +3) x3 =12 (con) Đám con nít cười rộ, còn chú thì hãnh Sè gµ m¸i lµ : diện với chiếc xe của mình. 28 -12 =16 (con) §¸p sè: gµ trèng 12 con, gµ m¸i 16 con Bài làm: Bµi 3: (NK)§éi v¨n nghÖ cã 45 diÔn viªn, a/Từ ngữ in đậm trong bài thay thế cho các từ ngữ : chú thay thế cho chú Tư ; trong ®ã sè nam b»ng sè n÷. Hái ®éi con ngựa sắt thay thế cho chiếc xe đạp ; nó thay thế cho chiếc xe đạp. 20
- Xem thêm -