Tài liệu Giáo án vnen lớp 4-5 tuần 27

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2921 |
  • Lượt tải: 1
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu TUẦN 27 Thứ hai ngày 9 tháng 3 năm 2015 Năm học 2014-2015 1 NHÓM TĐ 4 Tiết CHÀO CỜ 1 TIẾNG Trường Tiểu học VIỆT Hòa Cư Tiết GV:Nguyễn Minh Thu 2 BÀI 27A.BẢO VỆ CHÂN LÍ ***Tiết 1*** I. Mục tiêu (tài liệu hướng dẫn học trang 141) II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. III. Tiến trình lên lớp * Khởi động * Giới thiệu bài A. Hoạt động cơ bản 1. (HĐ chung cả lớp) 2. (chung cả lớp) Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài : “dù sao trái đất vẫn quay” - GV đọc bài ? Bài chia làm mấy đoạn ? (3 đoạn) - HS đọc ? Bài này chúng ta đọc với giọng như thế nào? 3. (Cặp đôi) 4. ( HĐ nhóm) 5. (HĐ cặpđôi) (1)ý trả lời đúng c (2)Ga –li –lê viết sách nhằm ủng hộ cổ vũ ý kiến của Cô –péc –ních .Tòa án xử phạt ông vì cho rằng ông cũng như Cô –péc – ních nói ngược với những lời phán bảo của chúa trời. (3) Ga –li –lê và Cô –péc –ních đã dám nói lên khoa học chân chính ,nói ngược với lời phán bảo của chúa trời Ga –li –lê đã bị tù nhưng ông vẫn bảo vệ chân lí . (4)trả lời ý b. 6. (HĐ nhóm ) thi đọc ND;Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm kiên trì bảo vệ chân lí khoa học. NHÓM TĐ 5 CHÀO CỜ TOÁN BÀI 81.EM ÔN2014-2015 LẠI NHỮNG GÌ Năm học Đà HỌC I.Mục tiêu Tài liệu toán 5 tập 2 trang 95 II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) A.Hoạt động thực hành HĐ 1(NHÓM) Chơi trò chơi “đố bạn”Thực hiện theo tài liệu Công thức tính DT ; HCN: S = a x b ;Thể tích HHCN: V = a x b x c ;Thể tích hình LP : V = a x a x a Chẳng hạn: Tính thể tích hình lập phương có cạnh 5 cm Thể tích hình lập phương là: 5 x 5 x 5 = 125( cm 3 ) HĐ 2. (CÁ NHÂN) Bài giải Đổi 1,2m =120cm a,Diện tích xung quanh của bể kính là: (120+ 60) x 2 x 80 = 28 800(cm 2 ) Diện tích đáy của bể kính là: 120 x 60 = 7 200 (cm 2 ) Diện tích kính dùng để làm bể cá là: 28 800 + 7 200 = 36 000(cm 2 ) b,Thể tích bể cá đó là: 120 x 60 x 80 = 576 000(cm 3 ) = 576 000 l c, Thể tích nước trong bể đó là: 576 000 x 3 4 = 432 000 (l) Đáp số: a, 36 000cm 2 ; b, 576 000 l; c, 432 000 l HĐ 3. Bài giải a,Diện tích xung quanh cảu hình lập phương là:0,5 x 0,5 x 4 =1(m 2 ) b,Diện tích toàn phần của hình lập phương là:0,5 x 0,5 x 6 =1,5(m 2 ) c, Thể tích hình lập phương là: 0,5 x 0,5 x 0,5 =0,125 (m 3 ) 2 Đáp số: 1m 2 ;1,5m 2 ;0,125 m 3 C.HĐ ỨNG DỤNG Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………. Thứ ba ngày 10 tháng 3 năm 2015 3 NHÓM TĐ 4 Tiế TOÁN t 1 TiểuBÀI Trường học84.EM Hòa CưÔN LẠI NHỮNGGÌ GV:Nguyễn Minh Thu Đà HỌC A.Hoạt động thực hành A . Hoạt động cơ bản: 1. (HĐ cặp đôi) 8 8:4 2   20 20 : 4 5 4 4:2 2   10 10 : 2 5 15 15 : 5 3   20 20 : 5 4 9 9:3 3  12 12 : 3 4 6 6:2 3   8 8:2 4 6 6:3 2   15 15 : 3 5 2. (HĐ cặp đôi) a, *3 hàng chiếm 3 5 số bạn trong đội đồng diễn(vì số hs 60 em chia đều thành 5 hàng nghĩa là chia thành 5 phần bằng nhau ) *3 hàng có số bạn là: 3 60 x 5 = 180 36 (hs) 5 Đáp số: 36 hs 3.(HĐ cá nhân) Bài giải Chị Hoa đã đi được quãng đường là: 2 NHÓM TĐ 5 TIẾNG VIỆT BÀI 25A: CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC t 2) Năm học(2014-2015 Mục tiêu: Tài liệu trang 111 HĐ7: Tìm hiểu về cách liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ: Đọc hai câu văn, TLCH:  Đọc ghi nhớ: Trang 115 B. Hoạt động thực hành HĐ1: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào ô trống .... rồi viết vào vở. 1. thuyền ;2. thuyền ; 3. thuyền; 4. thuyền; 5. thuyền. 6. cợ; 7. cá song; 8. cá chim; 9. tôm *Báo cáo kết quả với thầy/cô giáo kết quả em đã làm! 24 12 x 3  3 =8(km) Chị Hoa còn phải đi tiếp quãng đường nữa là: 12 – 8 = 4 (km) Đáp số: 4km 4. Bài giải Lần thứ hai lấy ra số gạo là: 24 560 x 3 73680  4 4 =18 420(kg) Lúc đầu trong kho có số gạo là: 24 560 + 18 420 =42 980 (kg) Đáp số :42 980kg gạo Báo cáo với thầy/cô giáo kết quả những việc em đã làm. C.ỨNG DỤNG:hs làm BT trang 92 KHOA HỌC BÀI 27.NHỮNG VẬT NÀO DẪN Tiế NHIỆT TỐT?NHỮNG VẬT NÀO t 2 NÀO DẪN NHIỆT KÉM?(tiết 1) I.Mục tiêu (sách hướng dẫn học trang 36 ) II.Tài liệu phương tiện. - Tài liệu HD học khoa học 4 TIẾNG VIỆT BÀI 25A: CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC ( T 3) Mục tiêu: Tài liệu trang 111 4 B. Hoạt động thực hành HĐ2: Nghe - viết bài : Ai là thủy tổ loại Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………… Thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2015 Tiết 1 NHÓM TĐ 4 TOÁN NHÓM TĐ 5 TIẾNG VIỆT BÀI 25B: KHÔNG QUÊN CỘI BÀI 85.EM Đà HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ? NGUỒN ( t 1) I.Mục tiêu(sách hướng dẫn học trang 93 Mục tiêu: Tài liệu trang 119 II. Tài liệu phương tiện. A . Hoạt động cơ bản: - Tài liệu hướng dẫn học Toán. HĐ1: HS quan sát bức tranh,TLCH: III. Các hoạt động dạy học HS thực hiện Khởi động HĐ2. Nghe thầy cô(bạn) đọc bài: Cửa HS làm bài cá nhân sông 1. - GV đọc mẫu. 1 1 3 - 1HS đọc. H1 . 2 H2. 4 H3. 4 HĐ3: Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp 3 6 H4. 5 vời từ ngữ ở cột A:: 10 HS thực hiện: 1 – c; 2 – d; 3- e; 4- a; 5- g; 6- b 2.<;>:= HĐ4. Luyện đọc: a, > ; < ;> 1 2 3 5 5 3 2 1 HS thực hiện ; ; ; b, 4 ; 7 ; 5 ; 6 6 5 7 4 HĐ5: Thảo luận, TLCH: 3.Kết quả Khoanh vào ý A 4.Tính 3 5 24 25 49 a, 5  8  40  40  40 5 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu 21 3 21 15 6 b, 40  8  40  40  40 5 12 60 15 5 210 c, 7 x 11  77 d, 7 : 14  35 6 12 8 6 84 240 588 e, 7  5 : 7  7  40  280  280 5 . Bài giải Diện tích hình chữ nhật là: 6 x4 = 24 (cm 2 ) Chiều cao hình bình hành là 2 3 6x =4 (cm) Diện tích hình bình hành là: 6 x 4 = 24(cm 2 ) 6. bài giải Số học sinh nam của cả lớp là: 35 x 2 14 5 (hs) Năm học 2014-2015 1)T¸c gi¶ dïng c¸c tõ ng÷ “lµ cöa nhng kh«ng then kho¸ còng kh«ng khÐp bao giê” - C¸ch nãi ®ã rÊt ®Æc biÖt: Cöa s«ng còng lµ mét b×nh thêng. Cöa s«ng kh«ng cã then, kh«ng cã kho¸. T¸c gi¶ ®· sö dông biÖn ph¸p ch¬i ch÷ gióp ngêi ®äc hiÓu thÕ nµo lµ cöa s«ng, c¶m thÊy cöa s«ng rÊt th©n quen. 2) Lµ n¬i nh÷ng dßng s«ng göi phï sa ®Ó båi ®¾p b·i bê; n¬i níc ngät ch¶y vµo biÓn réng; n¬i biÓn c¶ t×m vÒ níi ®Êt liÒn; n¬i c¸ 3) H×nh ¶nh nh©n ho¸: Dï gi¸p mÆt cïng biÓn ré L¸ xanh mçi lÇn tr«i xuèng. Bçng....nhí mét vï PhÐp nh©n ho¸ gióp t¸c gi¶ nãi ®îc “tÊm lßng” HĐ6: HTL 4 khổ thơ cuối hoặc cả bài. HS thực hiện: HĐ7:Thi đọc HTL trước lớp. Bình chọn bạn đọc thuộc và hay nhất. Số hs nữ của lớp 4a là: 35 – 14 =21 (hs) Đáp số: 14 hs 21 hs *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. Tiết 2 KHOA HỌC KHOA HỌC BÀI 27.NHỮNG VẬT NÀO DẪN NHIỆT TÔT?NHỮNG VẬT NÀO DẪN NHIỆT KÉM? (tiết 2) *.Mục tiêu(sách hướng dẫn học trang 36) *Khởi động:Ban VN điều hành Câu hỏi :Em hãy nêu một số vật dẫn TIẾNG VIỆT BÀI 25B: KHÔNG QUÊN CỘI NGUỒN (Tiết 2) nhiệt tốt?một số vật dẫn nhiệt kém? - Tài liệu hướng dẫn học Toán. B.Hoạt động thực hành 1.HĐ cặp đôi III. Các hoạt động dạy học 2.HĐ cặp đôi(điều khiển thành lô gô B. Hoạt động thực hành: chng cả lớp) HĐ1: Chọn và viết bài văn miêu tả theo I. Mục tiêu: Tài liệu trang 119 II. Tài liệu phương tiện. Khởi động 6 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu GV cùng HS thực hành Kết luận;cán thìa A nóng hơn Lan nhận xét thìa A dẫn nhiệt tốt hơn như vậy là không đúng vì thìa A đặt vào cốc nước Năm học 2014-2015 một trong những đề trong TL: HS thực hiện chọn đề đã lập dàn ý, viết bài. . HĐ2: Đọc bài văn trong nhóm, bình chọn nóng trước . bài văn hay trong nhóm. cả lớp cùng bình 3.HĐ nhóm (hs làm bài vào bảng chọn bìa văn hay nhất. nhóm) *Báo cáo với cô giáo kết quả những Vật dẫn nhiệt Vật dẫn nhiệt kém Bông,rơm tốt Sắt,nồi xốp,không nhôm,đáy bàn việc em đã làm khí,len,tay cầm là,chảo gang bàn là,mái nhà tranh 4. HĐ nhóm:thực hành Tiết 3 TIẾNG VIỆT BÀI 27B.SỨC MẠN CỦA TÌNH MẪU TỬ (Tiết 1) *Mục tiêu(sách hướng dẫn học trang 148) *Khởi động vào bài Câu 1 đọc đoạn 1 bài “dù sao trái đất vẫn quay” Câu 2 .đặt một câu khiến. A.Hoạt động cơ bản(tiết 1) 1. (nhóm) 2. (chung cả lớp) 3. (HĐ cặp đôi) 1–d 2–c 3- a 4-b 4. (HĐ nhóm) 5. (HĐ nhóm) Câu 1.đoạn 1.con chó đánh hơi… Đoạn 2.con sẻ già quyết liệt bảo… Đoạn 3.con sẻ già đối đầu ….. TOÁN BÀI 83.BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN I.Mục tiêu Tài liệu toán 5 tập 2B trang 3 II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) A.Hoạt động cơ bản HĐ 1.(N)Chơi trò chơi “đố bạn kể tên các đơn vị đo thời gian” HĐ 2. (N) 1TK= 100 năm ; 1năm = 12 tháng ;1 năm = ,365 ngày ;1 năm nhuận có 366 ngày 7 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Đoạn 4.con chó bị khuất… Đoạn 5 .sự ngưỡng mộ… Câu 2.trên đường đi con chó thấy con sẻ ,con chó định ăn thịt con sẻ. Câu 3. đột ngột con sẻ mẹ nhảy từ trên cây xuống xù lông ra khiến con chó phải dừng lại Câu 4. sẻ mẹ dũng cảm cứu con;lông xù ra… Câu 5.trả lời ý c 6. (HĐ chung cả lớp) *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm Năm học 2014-2015 ( cứ 4 năm lại có một năm nhuận); 1 tuần lễ có 7 ngày; 1 ngày có 24 giờ; 1 giờ có 60 phút ; 1 phút có 60 giây. HĐ 3.(N)Viết tiếp vào chỗ chấm Tháng1, ,3, 5, 7, 8, 10, 12 có 31 ngày Tháng 2 có 28 ngày năm nhuận có 29 ngày Tháng 4, 6, 9, 11 có 30 ngày. HĐ 4 (Cặp) viết tiếp vào chỗ chấm a, 1,5 năm = 12 tháng x 1,5= 18 tháng b, giờ = 60 phút x 2 3 = 40 phút c, 3,2 giờ = 3,2 phút x 60 = 192 phút d, 216 phút = 3 giờ 36 phút = 3,6 giờ B.Hoạt động thực hành HĐ 1. Kính viễn vọng năm 1671( vào TK 17 ) ;Bút chì năm 1794( vào TK 18 ) Đầu máy xe lửa năm 1804(vào TK 19 ); Xe đạp năm 1869 (vào TK 19 ) Ô tô năm 1886 (vào TK 19 ); Máy bay năm 1903 (vào TK 20 ) Máy tính điện tử năm 1946(vào TK 20 ) Vệ tinh nhân tạo năm 1957 (vào TK 20 ) HĐ 2. a, 3 năm =36 tháng b,4 giờ = 240 phút 2,5 năm = 30 tháng 1,4 giờ = 84 phút 5 năm rưỡi = 66 tháng 2,8phút = 168giây 3 4 Tiết 4 2 3 ngày = 18 giờ 2 3 giờ = 40 phút HĐ 3. a, 84 phút= 1,4 giờ b,90 giây = 1,5phút 210 phút = 3,5 giờ 45 giây = 0,75phút TIẾNG VIỆT BÀI 27B.SỨC MẠN CỦA TÌNH MẪU TỬ C, HĐ ƯD Thực hiện như tài liệu (Tiết 2) *Mục tiêu(sách hướng dẫn học trang KHOA HỌC 148) Bài 25. SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG *Khởi động vào bài ĐIỆN(Tiết 3) Câu 1.đọc đoạn 1-2 bài “con sẻ” I. Mục tiêu : Tài liệu trang 39 8 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Câu 2 .vì sao tác giả bày tỏ lòng kính Tiết 5 Năm học 2014-2015 II. Các hoạt động dạy – học : phục đối với con sẻ nhỏ bé? A. Hoạt động thực hành (tr 44 ) B.H Đ THỰC HÀNH HĐ1.Ghép đặc điểm của vật liệu với bộ 1 .HĐ nhóm phận trên bóng đèn sao cho phù hợp Chọn một trong các cây dưới đây và HĐ2. ở phích cắm có phần phích cắm dẫn nói những điều về em biết về nó điện ,còn tay cầm không dẫn điện 2.HĐ nhóm.trưng bày và giới thiệu sản ở dây điện có phần vỏ dây không dẫn điện phẩm còn phần lõi dẫn điện Các nhóm gới thiệu sản phẩm trước lớp HĐ 3. có khă năng : dây đứt, dấu ngược… *Báo cáo với cô giáo kết quả những HĐ 4. Cái ngắt điện có vai trò làm cho tiết việc em đã làm kiệm điện ngắt điện khi không cần thiết. LUYỆN TIẾNG VIỆT Luyện đọc bài “con sẻ” C, HDƯD Thực hiện như tài liệu I.Mục tiêu LUYỆN TOÁN --Đọc lưu loát ,diễn cảm bài ÔN BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN - Hiểu nội dung bài “con sẻ” I.Mục tiêu. - Rèn kĩ năng đọc. - Củng cố về bảng đơn vị đo thời gian. - Rèn kĩ năng trình bày bài. - HSNK TLCH về nội dung bài. II. Đồ dùng: - Hệ thống bài tập. II,HĐ học III.Các hoạt động dạy học. Bài 1.HS tự luyện đọc trong nhóm Bài tập1: Khoanh vào phương án đúng: nhiều lần Các bạn trong nhóm chỉnh sửa giúp bạn a) 2 3 phút = ...giây. 4 1,Trả lời câu hỏi về nội dung bài A. 165 B. 185. 2,lần lượt từng em lên bảng đọc bài C. 275 D. 234 trước lớp b) 4 giờ 25 phút  5 = ...giờ ... phút Bài 2.(HSNK) làm bài vào vở ô li 1,Trên đường đi vào vườn, tại sao con A. 21 giờ 25 phút B. 21 giờ 5 phút C. 22 giờ 25 phút D. 22 giờ 5 phút chó dừng chân và bắt đầu bò?( vì con Lời giải :a) Khoanh vào A sẻ non rơi bộp trước mặt nó) b) Khoanh vào D 2,khi con chó lại gần sẻ non ,sẻ mẹ đã Bài tập2: Khoanh vào phương án đúng: làm gì?( lao xuống để sẵn sàng cứu Hiệu của 12,15 giờ với 6,4 giờ là: con) A) 5 giờ 45 phút 3, vì sao sẻ già dám đương đầu với con B) 6 giờ 45 phút chó hung dữ ?( vì tình thương con vô C) 5 giờ 48 phút bờ bến) Lời giải : Khoanh vào A 9 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Bài tập 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm Lời giải: ĐẠO ĐỨC(gvbm) Tiết 6 Tiết 7 THỂ DỤC(gvbm) 1 1 giờ = 12 phút ; 1 giờ = 90 phút 5 2 1 1 b) phút = 20 giây; 2 phút = 135giây 3 4 a) ĐẠO ĐỨC(gvbm) THỂ DỤC(gvbm) Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2015 NHÓM TĐ 4 NHÓM TĐ 5 Tiế TOÁN TIẾNG VIỆT t 1 BÀI 86.HÌNH THOI BÀI 25B: KHÔNG QUÊN CỘI *.Mục tiêu NGUỒN ( T 3) (tài liệu hướng dẫn học toán 4 tập 2B tr 3) *Khởi động:Ban VN điều hành A.Hoạt động cơ bản 1.(HĐ nhóm) 2.(HĐ chung cả lớp ) 3.(HĐ cặp đôi) Hình 1 và hình 2 là hình thoi B.Hoạt động thực hành( HĐ cá nhân) 1. Hình 4 là hình thoi 2. a,Bốn cạnh của hình thoi bằng nhau b,hai đường chéo của hình thoi cắt nhau tại trung điểm Mục tiêu: Tài liệu trang 119 B. Hoạt động thực hành: HĐ3: nghe thầy cô kể câu chuyện: Vì muôn năm Nội dung câu chuyện SGV trang 121 HĐ4: Dựa vào tranh vẽ, kể lại từng đoạn câu chuyện. HS thực hiện. - Nhận xét lời kể của bạn. - Kể lại toàn bộ câu chuyện HĐ5: Trao đổi ý nghĩa của câu chuyện. 10 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu c, hai đường chéo vuông góc với nhau Năm học 2014-2015 C. Hoạt động ứng dụng: GV hướng dẫn như TL C.ỨNG DỤNG(trang 5) ĐỊA LÍ Tiế BÀI 11.DẢI ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI t2 MIỀN TRUNG(TIẾT 1) *Mục tiêu(sách hưỡng dẫn học trang 83) TIẾNG VIỆT BÀI 25C: CHÚNG MÌNH CÙNG SÁNG TẠO( T 1) Mục tiêu: Tài liệu trang 125 A.Hoạt động cơ bản A . Hoạt động cơ bản: 1.HĐ chung cả lớp HĐ1: Thi đặt câu nhanh về đồ vật HS thực hiện. a,quan sát bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam HĐ2: Tìm hiểu về liên kết các câu trong b,dải đồng bằng duyên hải miền trung nằm ở bài bằng cách thay thế từ ngữ. Đọc đoạn văn. miền trung nước ta HĐ3: Thảo luận, TLCH ở HĐ2: c. đồng bằng duyên hải miền trung Các câu trong đoạn văn trên cùng nói về Trần Quốc Tuấn. nhỏ hơn ĐB BB và NB Các từ: câu1: Hưng Đạo Vương, ông 2.HĐ nhóm Câu 2: Quốc công Tiết chế, Câu 3: Vị chủ tướng tài ba a,ĐB Nghệ Tĩnh,ĐB Bình Trị Thiên,ĐB Câu 4: Hưng Đạo Vương Nam Ngãi,ĐB Bình Phú Khánh Hòa ,ĐB Câu 5: Ông, Người * HS đọc ghi nhớ: trang 126 Ninh Thuận –Bình Thuận. B. Hoạt động thực hành: b, có đèo Hải Vân xen kẽ giữa các đồng HĐ1: a) Cùng đọc đoạn văn bằng b) Trả lời câu hỏi: c,ND trông phi lao để ngăn gió di chuyển - Mỗi từ ngữ được in đậm trong đoạn văn trên thay thế cho từ: các cồn cát vào sâu trong đất liền Người liên lạc (câu 4) thay thế cho từ 3.HĐ cặp đôi Người đặt hộp thư (câu 2) Từ anh (câu4) thay cho từ Hai Long 4.HĐ nhóm (câu 1) *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em Từ đó (câu 5) thay cho Những vật gợi đã làm ra hình chữ V (câu 4) - Cách thay từ ngữ có tác dụng liên kết câu. *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. TOÁN 11 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiế TIẾNG VIỆT t3 BÀI 27B.SỨC MẠNH CỦA TÌNH MẪU TỬ(T 3) Năm học 2014-2015 BÀI 84.CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN I.Mục tiêu Tài liệu toán 5 tập 2B trang 7 II.Đồ dùng DH *Mục tiêu(Tài liệu hướng dẫn học trang 148) III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) *Khởi động vào bài:hái hoa TLCH * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) B.Hoạt động thực hành A.Hoạt động cơ bản HĐ 1.(cặp)Chơi trò chơi “đố bạn đổi đơn vị HĐ 3. (CN) đo thời gian” Chọn và viết bài văn miêu tả theo một trong HĐ 2. (chung) GVhướng dẫn theo tài liệu HĐ 3.(cặp)Viết tiếp vào chỗ chấm các đề bài kiểm tra a, kết quả a, Tả một cây bóng mát . 17 phút 21 giây + b,Tả một cây ăn quả. 23 phút 16 giây c,Tả một cây hoa 40 phút 37 giây Vậy: 17 phút 21 giây +23 phút 16 giây = 40 d, tả một luống rau hoặc một vườn rau phút 37 giây HS đọc phần gợi ý và làm bài b, 34 giờ 25 phút + - Đọc lại bài văn soát lỗi 15 giờ 35 phút C.ỨNG DỤNG 49 giờ 60 phút ( 3000 phút = 50 giờ) Vậy:34giờ25phút + 15 giờ 35 phút = 50 giờ 1.kể cho người thân nghe câu chuyện về B.Hoạt động thực hành lòng dũng cảm em đã kể ở lớp HĐ 1. (CN) Tính a,16giờ20 phút + 9 giờ5phút =25giờ25 phút 2.trao đổi với người thân về ý nghĩa câu 7 phút 18 giây + 9 phút 27 giây = chuyện 16 phút 45 giây 27 ngày 15 giờ + 12 ngày 6 giờ =39 ngày 21 giờ 7 năm 6 tháng + 14 năm 3 tháng = 21 năm 9 tháng b, 34 giờ 28 phút + 25 giờ 45 phút = 60 giờ 13 phút 16 phút 43 giây + 15 phút 17 giây = 32 phút 51 ngày 17 giờ + 15 ngày 8 giờ = 67 ngày 1 giờ 6 năm 8 tháng + 11 năm 5 tháng = 18 năm 1 tháng HĐ 2. Giải bài toán 12 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiế t 4 TIẾNG VIỆT BÀI 27C.NÓI ĐIỀU EM MONG MUỐN (tiết 1) *.Mục tiêu ( Tài liệu hướng dẫn học TV 4 tập 2B trang 153 ) A .HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1. (HĐ chung cả lớp)Trò chơi “đoán tên cây” 2. (HĐ chung cả lớp )Tìm hiểu về cách đặt câu khiến. B .HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. (HĐ nhóm) Câu kể Câu khiến Nam đi học. Nam hãy đi học! Thanh đi lao Thanh đi lao động đi. động. Ngân chăm chỉ. Ngân hãy chăm chỉ! Giang phấn đấu Giang phải phấn đấu học giỏi học giỏi! 2 .(HĐ cặp đôi)VD:a,Xin bạn háy cho tớ mượn bút! b,Xin bác cho cháu gặp bạn Nga với ạ! c,xin chú chỉ giúp cháu đường vào nhà bạn Nga với ạ! 3. (HĐ chung cả lớp) 4.HD cá nhân .hs tự đặt câu khiến theo yêu cầu . *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm Năm học 2014-2015 Bài giải Người đó đi cả hai quãng đường hết số thời gian là : 20 phút 25 giây + 23 phút 38 giây = 44 phút 3 giây Đáp số: 44 phút 3 giây C, HĐ ƯD Thực hiện như tài liệu ĐỊA LÍ Bài 12. CHÂU PHI(Tiết 1) I. Mục tiêu : Tài liệu trang 81 II. Đồ dùng : - Lược đồ tự nhiên châu Phi III. Các hoạt động dạy – học : A. Hoạt động cơ bản ( trang 81 – 85 ) HĐ1. Xác định vị trí và giới hạn Châu Phi a. HS nêu những hiểu biết của mình về Châu Phi b. Quan sát lược đồ hình 1 và cho biết : - Châu Phi giáp châu Âu, châu Á, giáp Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. - Đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục c. Châu Phi đứng vị trí thứ 3 về diện tích trong các châu lục trên thế giới. d. HS đọc thông tin HĐ2. Tìm hiểu về địa hình, khí hậu và sông ngòi châu Phi a. Quan sát hình 1 và TLCH : - Địa hình châu Phi tương đối cao - Các cao nguyên : CN Ê-ti-ô-pi; CN Đông Phi - Các bồn địa : BĐ Sát, BĐ Nin Thượng, BĐ Công-gô, BĐ Ca-la-ha-ri. c. Châu Phi có khí hậu khô và nóng bậc nhất thế giới vì đại bộ phận châu Phi nằm trong vòng đai nhiệt đới, diện tích rộng lơn, không có biển ăn sâu vào đất liền. HĐ3. Khám phá cảnh thiên nhiên châu Phi 13 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiế PHỤ ĐẠO- BỒI DƯỠNG TIỀNG VIỆT t5 Luyện viết bài “con sẻ” I.Mục tiêu -Viết đúng chính tả,trình bày đúng đoạn văn bài “con sẻ.” Đoạn 2,3 II,HĐ học HĐ 1.Viết chính tả 1 HS đọc đoạn viết - Ghi ra nháp những từ khó viết - Gv đọc chính tả cho hs viết - Đổi vở cho bạn soát lỗi HĐ 2(NK) Chän c¸c tõ thÝch hîp trong c¸c tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: qu¶ c¶m, b¹o gan, can trêng, can ®¶m. a. H·y .................... lªn, hìi ngêi chiÕn sÜ cña ®¹i qu©n vÜ ®¹i kia. b. C¸c chiÕn sÜ cña ta rÊt …… , d¹n dµy s¬ng giã. c. Gi÷a ®ªm ma giã nã d¸m ®i mét m×nh qua b·i tha ma qu¶ lµ ................... thËt. d. Anh x«ng pha cøu ngêi gi÷a c¬n lò quÐt hung d÷, thËt lµ mét hµnh ®éng ................ - Thø tù cÇn ®iÒn:a. can ®¶m, b. can trêng c. b¹o gan, d. qu¶ c¶m Năm học 2014-2015 c. Nối : 1- b; 2- c; 3- a. d. HS chỉ trên hình 1 HĐ4. Tìm hiểu dân cư châu Phi a. Châu Phi có dân số đứng thứ hai so với các châu lục khác, sau châu Á. b. Người dân châu Phi có màu da đen. c. Người dân châu Phi sống tập trung ở vùng ven biển và các thung lũng sông. d. HS đọc thông tin HĐ5. Đọc và ghi vào vở - HS đọc và ghi vở những điều mình học được PHỤ ĐẠO- BỒI D ƯỠNG TOÁN LUYỆN TẬP I.Mục tiêu. - Củng cố về cộng, số đo thời gian. - Rèn kĩ năng trình bày bài. II. Đồ dùng: Hệ thống bài tập. III.Các hoạt động dạy học. Bài tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2 3 giờ = 24 phút ; 1 giờ = 105phút 5 4 5 1 b) phút = 50 giây; 2 ngày = 54giờ 6 4 a) Bài tập 2: Có hai máy cắt cỏ ở hai khu vườn . Khu A cắt hết 5 giờ 15 phút, khu B hết 3 giờ 50 phút. Hỏi cả hai máy cát hết bao nhiêu thời gian? Lời giải: Cả hai máy cắt hết số thời gianlà: 5 giờ 15 phút + 3 giờ 50 phút = 9 giờ 5 phút. Đáp số: 9 giờ 5 phút LUYỆN TIẾNG VIỆT LUYỆN TOÁN Tiế LuyÖn tËp chñ ng÷, vÞ ng÷ trong c©u kÓ ai LUYỆN TẬP CHUNG lµ g×? t6 I.Mục tiêu. I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - Cñng cè cho HS n¾m ®îc chñ ng÷, vÞ ng÷ - HS nắm vững cách tính thể tích hình hộp chữ 14 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu trong c©u kÓ kiÓu Ai lµ g×?c¸c tõ ng÷ lµm CN, VN trong kiÓu c©u nµy. - X¸c ®Þnh ®îc chñ ng÷, vÞ ng÷ cña kiÓu c©u kÓ Ai lµ g×?trong ®o¹n v¨n, ®o¹n th¬. §Æt ®îc c©u kÓ Ai lµ g× ? tõ nh÷ng vÞ ng÷ ®· cho. II. Chuẩn bị:Hệ thống bài tập III.HĐ học Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng tõ lµm chñ ng÷ ®Ó hoµn chØnh c©u kÓ Ai lµ g×? a. ............ lµ ngêi ViÖt Nam ®Çu tiªn bay vµo vò trô. b. ............ lµ thµnh phè “ Hoa phîng ®á”. c. ............ lµ thµnh phè s¬ng mï th¬ méng trªn cao nguyªn. d. ............ lµ trêng ®¹i häc ®Çu tiªn ë níc ta. a. Ph¹m Tu©n, b. H¶i Phßng, c. §µ L¹t, d. V¨n MiÕu- Quèc Tö Gi¸m Bµi 2: T×m c¸c c©u kÓ Ai lµ g×? trong c¸c c©u sau. G¹ch díi chñ ng÷ cña c¸c c©u t×m ®îc. a. B¸c Hå lµ vÞ Cha chung Lµ sao B¾c §Èu, lµ vÇng th¸i d¬ng Ca dao b. B¸c lµ non níc trêi m©y ViÖt Nam cã B¸c mçi ngµy ®Ñp h¬n. Lª Anh Xu©n c. Tõ Êy trong t«i bõng n¾ng h¹ MÆt trêi ch©n lÝ chãi qua tim Hån t«i lµ mét vên hoa l¸ RÊt ®Ëm h¬ng vµ rén tiÕng chim. Tè H÷u Bµi 3: ( NK)g¹ch díi bé phËn vÞ ng÷ cña c©u Ai là gì?. Bè cña b¹n Nam lµ mét th¬ng binh thêi k× chèng MÜ. MÆc dï bÞ mÊt c¶ hai ch©n nhng b¸c Êy vÉn lµm viÖc rÊt giái. B¸c Êy lµ mét thî giÇy da giái nhÊt ë x· em. LUYỆN TOÁN LuyÖn tËp chung I.Môc tiªu:Gióp häc sinh -Cñng cè l¹i một số đặc điểm của h×nh thoi.Cộng trừ nhân chia PS -VËn dông c«ng thøc ®· häc ®Ó lµm c¸c bµi tËp liªn quan. II.§å dïng häc tËp: HÖ thèng bµi tËp. III.Ho¹t ®éng d¹y häc. HĐ 1. Nhắc lại đặc điểm của hình thoi . a,Bốn cạnh của hình thoi bằng nhau Tiế b,Hai đường chéo của hình thoi cắt nhau tại t7 trung điểm c, Hai đường chéo vuông góc với nhau Năm học 2014-2015 nhật, hình lập phương, - Vận dụng để giải được bài toán liên quan. II. Đồ dùng: - Hệ thống bài tập. III.Các hoạt động dạy học. Bài tập 1 Lan đi ngủ lúc 9 giờ 30 phút tối và dậy lúc 5 giờ 30 phút sáng. Hỏi mỗi đêm Lan ngủ bao nhiêu lâu? Lời giải: Thời gian Lan ngủ từ tối đến lúc nửa đêm là: 12 giờ - 9 giờ 30 phút = 2 giờ 30 phút. Thời gian Lan ngủ mỗi đêm là: 2 giờ 30 phút + 5 giờ 30 phút = 7 giờ 60 phút = 8 giờ. Đáp số: 8 giờ. Bài tập4: (HSNK) Cho hình vẽ, có AD bằng 2dm và một nửa hình tròn có bán kính 2dm. Tính diện tích phần gạch chéo? A B D O C Lời giải: Diện tích nửa hình tròn là: 2 x 2 x 3,14 : 2 = 6,28 (dm2) Chiều dài hình chữ nhật ABCD là: 2 + 2 = 4 (dm) Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 4 x 2 = 8 (dm2) Diện tích phần gạch chéo là: 8 – 6,28 = 1,72 (dm2) Đáp số: 1,72dm2 LUYỆN TV LUYỆN TẬP VỀ VĂN TẢ ĐỒ VẬT. I. Mục tiêu. - Củng cố cho học sinh về văn tả đồ vật. II.Chuẩn bị : Nội dung ôn tập. 15 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu HĐ 2. Tính a) b)5 = 8= = = HĐ 3: TÝnh(NK) a) + = x = x1= b) - = = x Năm học 2014-2015 III.Hoạt động dạy học : Hoạt động 1: Phân tích đề Đề bài: Hãy tả một đồ vật gắn bó với em. - GV cho HS chép đề. - Cho HS xác định xem tả đồ vật gì? - Cho HS nêu đồ vật định tả. - Cho HS nhắc lại dàn bài văn tả đồ vật. a) Mở bài: - Giới thiệu đồ vật dịnh tả (Có nó tờ bao giờ? Lí do có nó?) b) Thân bài: - Tả bao quát. - Tả chi tiết. - Tác dụng, sự gắn bó của em với đồ vật đó. c) Kết bài: - Nêu cảm nghĩ của em. Hoạt động 2: Thực hành - HS làm bài. - GV giúp đỡ HS chậm. x1= HĐ GIÁO DỤC NNLL HĐ GIÁO DỤC NNLL Tiế t8 Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 16 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Thứ sáu ngày 13 tháng 3 năm 2015 Tiết 1 NHÓM TĐ 4 TIẾNG VIỆT BÀI 27C.NÓI ĐIỀU EM MONG MUỐN (tiết 2) I.Mục tiêu Tài liệu TV 4 tập 2B trang 153 II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành B .HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 5.HĐ chung cả lớp Gv nhận xét chung về bài văn tả cây cối -chữa lỗi cho cả lớp về bố cục ,lỗi chính tả ,cách dùng từ đặt câu NHÓM TĐ 5 TOÁN BÀI 85. TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN I.Mục tiêu Tài liệu toán 5 tập 2B trang 10 II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) A.Hoạt động cơ bản HĐ 1.(cặp)Chơi trò chơi “Truyền điệncộng tiếp thời gian” HĐ 2. (chung) GVhướng dẫn theo tài liệu HĐ 3.(cặp)Viết tiếp vào chỗ chấm a, kết quả 45 phút 21 giây 31 phút 16 giây 14 phút 5 giây Vậy: 45 phút 21 giây - 31 phút 16 giây 17 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu 6.HĐ cá nhân Năm học 2014-2015 = 45 phút 5 giây b, 41 giờ 25 phút 40 giờ 85 phút Hs đọc lại bài và chữa lỗi trong bài văn của mình 15 giờ 35 phút 15 giờ 35 phút 25 giờ 50 phút 7. HĐ chung cả lớp Vậy: 41 giờ 25 phút - 15 giờ 35 phút Gv đọc những đoạn văn hay ,những bài = 25 giờ 50 phút B.Hoạt động thực hành văn hay cho cả lớp nghe HĐ 1. (CN) 8. viết lại đoạn văn ,bài văn cho hay hơn. a, 16 giờ 30 phút - 7 giờ 12 phút = 9 giờ 18 phút C, ỨNG DỤNG 12 phút 48 giây – 10 phút 27 giây 1.Cùng người thân tìm những câu thành = 2 phút 21 giây ngữ,tục ngữ nói về lòng dũng cảm. 32 ngày 15 giờ - 19 ngày 13 giờ 2.đọc bài văn em đã viết ở lớp cho = 13 ngày 2 giờ người thân nghe. 12 năm 11 tháng - 4 năm 8 tháng = 8 năm 3 tháng b, 25 giờ 28 phút - 12 giờ 45 phút = 12 giờ 43 phút 15 phút 24 giây - 11 phút 37 giây = 3 phút 47 giây 27 ngày 17 giờ - 24 ngày 23 giờ = 2 ngày 18 giờ 16 năm 5 tháng - 9 năm 7 tháng = 6 năm 10 tháng HĐ 2. Bài giải Sáng nay bác Hương đi từ nhà đến chợ hết số thời gian là: 7 giờ 15 phút – 6 giờ 30 phút = 45 phút ĐS: 45 phút. C, HĐ ƯD Thực hiện như tài liệu Tiết 2 TOÁN BÀI 87.DIỆN TÍCH HÌNH THOI (T 1) TIẾNG VIỆT BÀI 25C: CHÚNG MÌNH CÙNG SÁNG TẠO ( T 2) I.Mục tiêu (Tài liệu hướng dẫn học trang 6 ) II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. I.Mục tiêu -(Tài liệu hướng dẫn học TV 5 trang 125 quyển 2A) 18 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu III. Các hoạt động dạy học *Khởi động vào bài A.Hoạt động cơ bản 1.HĐ nhóm .trò chơi “ghép hình” So sánh diện tích hình chữ nhật và hình thoi vừa ghép đươc ;bằng nhau Chiều dài,chiều rộng của hình chữ nhật chính là đường chéo của hình thoi 2.HĐ chung cả lớp KL: Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 3.HĐ cặp đôi a. diện tích hình thoi ABCD là: 4x 3 : 2 = 6 (cm 2 ) b.diện tích hình thoi MNPQ là: 7 x 4 : 2 = 14(cm 2 ) *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm LUYỆN TOÁN LuyÖn tËp tÝnh diÖn tÝch h×nh thoi I.Môc tiªu:Gióp häc sinh -Cñng cè l¹i quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thoi. -VËn dông c«ng thøc ®· häc ®Ó lµm c¸c bµi tËp liªn quan. II.§å dïng häc tËp: HÖ thèng bµi tËp. III.Ho¹t ®éng d¹y häc. Bµi 1:TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi ABCD, biÕt AC= 6cm, BD = 4 cm B Tiết 3 A C Bài giải DiÖn tÝch h×nh thoi lµ: 6 x 4 : 2 = 12 ( cm2) §¸p sè: 12 cm2 Bµi 2:TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi råi viÕt kÕt qu¶ vµo « trèng. §é dµi ®êng §é dµi ®êng DiÖn tÝch chÐo chÐo Năm học 2014-2015 II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động B. Hoạt động thực hành: HĐ2: Cung đọc lại đoạn trích vở kịch”Ở Vương quốc Tương Lai”... HS thực hiện HĐ3: Tập viết đoạn đối thoại. HS thực hiện HĐ4: Phân vai đọc lại màn kịch trên. HS thực hiện. HĐ5: Các nhóm diễn kịch trước lớp Bình cchọn nhóm diễn kịch hay. C, Hoạt động ứng dụng GV hướng dẫn như TL LUYỆN TIẾNG VIỆT LIÊN KẾT CÂU TRONG BÀI BẰNG CÁCH LẶP TỪ NGỮ I.Mục tiêu : - Củng cố cho HS những kiến thức về liên kết câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ. - Rèn cho học sinh có kĩ năng làm bài tập thành thạo. II.Chuẩn bị : Nội dung ôn tập. Bài tập1: Gạch chân từ được lặp lại để liên kết câu trong đoạn văn sau: Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ. Lại có lúc bé thích làm bác sĩ để chữa bệnh cho ông ngoại, làm phóng viên cho báo nhi đồng. Mặc dù thích làm đủ nghề như thế nhưng mà bé rất lười học. Bé chỉ thích được như bố, như mẹ mà không phải học. Bài tập 2: Tìm những từ ngữ được lặp lại để liên kết câu trong đoạn văn sau : Theo báo cáo của phòng cảnh sát giao 19 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu 14 cm 7cm 49cm2 12cm 4dm 240cm2 5dm 60cm 15cm2 4dm3cm 24cm 516cm2 36cm 2dm5cm 450cm2 2m3cm 1m2cm 10353cm2 Bµi 3 ( NK) ¥ h×nh vÏ díi ®©y cã mÊy h×nh thoi? KQ : 7 h×nh thoi THỂ DỤC (gvbm) Tiết 4 Tiết 5 Năm học 2014-2015 thông thành phố, trung bình một đêm có 1 vụ tai nạn giao thông xảy ra do vi phạm quy định về tốc độ, thiết bị kém an toàn. Ngoài ra, việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, mở hàng quán, đổ vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng rất lớn tới trật tự và an toàn giao thông. Bài làm Các từ ngữ được lặp lại : giao thông. BT 3. (NK)Việc lặp lại từ ngữ như vậy có tác dụng gì?( Tác dụng của việc lặp lại từ ngữ : Giúp cho người đọc nhận ra sự liên kết chặt chẽ về nội dung giữa các câu. Nếu không có sự liên kết thì các câu văn trở lên rời rạc, không tạo thành được đoạn văn, bài văn.) THỂ DỤC (gvbm) SINH HOẠT LỚP SƠ KẾT TUẦN 27 I. Môc tiªu - HS thÊy ®ưîc nh÷ng ưu khuyÕt ®iÓm cña m×nh trong tuÇn - Cã ý thøc söa sai nh÷ng ®iÒu m×nh vi ph¹m,ph¸t huy nh÷ng ®iÒu lµm tèt - GDHS cã ý thøc trong häc tËp, trong mäi ho¹t ®éng II .Néi dung sinh ho¹t 1.NhËn xÐt tuÇn 27: - C¸c ban tù ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña ban m×nh trong tuÇn qua. - CHTQ tæng hîp kÕt qu¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña líp trong tuÇn qua : - Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt ®¸nh gi¸: +Tuyªn dư¬ng nh÷ng mÆt líp thùc hiÖn tèt: xÕp hµng ra vµo líp, ®i häc ®óng giê, vÖ sinh líp s¹ch sÏ, trong líp h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi sôi nổi ,tích cực thảo luận nhóm. ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... + Nhăc nhở nh÷ng mÆt líp thùc hiÖn chưa tèt : cßn nãi chuyÖn riªng trong líp chưa tích cực hoạt động nhóm: .................................................................................................................................................. 2.Phæ biÕn kÕ ho¹ch tuÇn 28: + Thùc hiÖn tèt c¸c nÒ nÕp. - Trong líp chó ý s ôi nổi thảo luận nhóm, chÞu khã ph¸t biÓu - Mét sè b¹n vÒ nhµ luyÖn ®äc vµ rÌn thªm vÒ ch÷ viÕt 20
- Xem thêm -