Tài liệu Giáo án vnen lớp 4-5 tuần 26

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2759 |
  • Lượt tải: 2
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu TUẦN 26 Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2015 Năm học 2014-2015 1 NHÓM TĐ 4 Tiết CHÀO CỜ 1 TIẾNG Trường Tiểu học VIỆT Hòa Cư BÀI 26A.DŨNG Tiết GV:Nguyễn Minh Thu CẢM CHỐNG THIÊN TAI ( tiết 1) 2 NHÓM TĐ 5 CHÀO CỜ TOÁN Bài 77.THỂ TÍCH HÌNH LẬP Năm học 2014-2015 PHƯƠNG( 1T) I.Mục tiêu I. Mục tiêu Tài liệu toán 5 tập 2 trang 8 1. Đọc- hiểu bài thắng biển II.Đồ dùng DH II. Tài liệu phương tiện. III. Tiến trình lên lớp - Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. * Khởi động(BVN điều hành) - Phiếu BT cho HĐ 3 phần HĐCB * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) III. Tiến trình lên lớp A. Hoạt động cơ bản * Khởi động HĐ 1.Thực hiện trong nhóm * Giới thiệu bài a,Chơi trò chơi” tìm thể tích” A. Hoạt động cơ bản Hìn Cdài C C Thể tích 1. (HĐ chung cả lớp) h rộng cao 2. (chung cả lớp) (1) 3cm 3cm 3cm 3x 3x3 Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài : “thắng =27(cm 3 biển” (2) 5dm 4 dm 4 5 x4 x 4 - GV đọc bài dm = 80 (dm ? Bài chia làm mấy đoạn ? (3 đoạn) (3) 6m 6m 6m 6 x 6 x6 = - HS đọc 216 (m 3 ? Bài này chúng ta đọc với giọng như thế nào? (phân biệt giọng tên cướp và bác sĩ) b, Trả lời câu hỏi - HHCN có chiều dài,chiều rộng 3. (Cặp đôi) ,chiều cao bằng nhau là hình lập 1- c 2- d 3- a 4-b phương 4. ( HĐ nhóm) - Trong các hình trên hình (1) (3) là 5. (HĐ nhóm) hình lập phương. (1)biển đe dọa con người( đ 1) c,thực hiện theo tài liệu …………………………………... HĐ 2.( nhóm) …………………………………… a, Thảo luận cách tính thể tích hình lập (2)những TN,hình ảnh nói lên sự đe dọa phương có cạnh 3cm của cơn bão biển:gió bắt đầu mạnh ,gió V = 3 x 3 x 3 = 27 (cm 3 ) biển càng dữ,biển muốn nuốt tươi con đê b, Đọc kĩ nội dung trong khung và mỏng manh, (3)cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển chia sẻ với bạn được miêu tả một tiếng ào dữ dội như một HĐ 3.( cặp đôi) a, Nói cho bạn nghe cách tính thể tích đàn cá voi lớn… (4)mỗi người vác một cây vẹt nhảy xuống hình lập phương là: dòng nước đang cuốn dữ dội,họ khoác vai b, Thể tích của hình lập phương 3 5 x 5 x 5 = 125 (dm ) nhau,… B. Hoạt động thực hành(cá nhân) 6. (chung cả lớp ) thi đọc đoạn 2 1.viết số thích hợp vào chỗ trống ND:Ca ngợi lòng dũng cảm ý chí quyết Hình lập (1) (2) (3) (4) thắng của con người trong cuộc chống phương thiên tai bảo vệ con đê 3 Độ dài 2,5 m d 7cm 10 4 cạnh dm 2 m 9 DT một 6,25 49 100 2 16 mặt m cm dm Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………. Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2015 3 NHÓM TĐ 4 Tiế TOÁN t 1 TiểuBÀI Trường học81.PHÉP Hòa Cư CHIA PHÂN SỐ GV:Nguyễn Minh Thu (T 1- 83) I. Mục tiêu Sách hướng dẫn học Toán 4 tập 2B trang 83 II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: A. Hoạt động cơ bản. 1. HĐ cặp đôi a, b,Để tính chiều dài HCN ta phải thực hiện phép tính chia 7 3 : 12 5 c, HĐ chung cả lớp 2. HĐ cặp đôi 7 9 4 ; ; 3 5 1 3. HĐ cặp đôi 2 3 2 7 14 :  x  5 7 5 3 15 1 1 1 4 4 :  x  5 4 5 1 5 7 5 7 9 63 :  x  4 9 4 5 20 B. Hoạt động thực hành HĐ1: Tính : 6 3 42 :  35 7 105 1 1 5 :  20 5 20 6 2 30 :  35 5 70 1 1 4 :  20 4 20 Báo cáo với thầy/cô giáo kết quả những việc em đã làm. KHOA HỌC BÀI 26.NÓNG LẠNH VÀ NHIỆT ĐỘ Tiế (Tiết 2) t2 I.Mục tiêu: Sách hướng dẫn học khoa 4 tập 2 trang 30 II. Đồ dùng dạy học. - cốc nước nóng,lạnh,nhiệt kế chậu nước * Khởi động: A. Hoạt động cơ bản. NHÓM TĐ 5 TIẾNG VIỆT BÀI 24A: GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN NINH ( t Năm 2) học 2014-2015 I.Mục tiêu Sách hướng dẫn học TV 5 tập 2A trang 94 II.Tài liệu phương tiện. - Tài liệu HD học Tiếng Việt 5. III. Tiến trình lên lớp *. Khởi động B. Hoạt động thực hành HĐ1: Dòng nêu đúng nghĩa từ An ninh Ýb HĐ2: Dựa vào HĐ1, viế vào vở phần trả lời cho câu hỏi... HS thực hiện. HĐ3: đọc thầm bản hướng dẫn: HS thực hiện. HĐ4: Dựa vào HĐ3, làm BT 1) Từ ngữ Kêu lớn để những chỉ việc người xung quanh biết; làm nhớ số ĐT của cha mẹ, người thân; gọi ĐT 113,114,115... 2) Từ ngữ Đồn công an; cửa hàng; chỉ cơ cửa hiêu; trường học; quan, tổ chức 3) Từ ngữ Ông bà; chú bác; người chỉ người thân; hàng xóm; bạn có thể giúp bè,... em tự bảo vệ khi không có cha mẹ ở bên. TIẾNG VIỆT BÀI 24A: GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN NINH ( t 3) I.Mục tiêu Sách hướng dẫn học TV 5 tập 2A trang 94 II.Tài liệu phương tiện. - Tài liệu HD học Tiếng Việt 5. III. Tiến trình lên lớp 4 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………… Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2015 NHÓM TĐ 4 NHÓM TĐ 5 5 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết TOÁN BÀI 81.PHÉP CHIA PHÂN SỐ (tiết2) 1 I. Mục tiêu Tài liệu Toán 4 trang 83 II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học  Khởi động: B.Hoạt động thực hành (HĐ cá nhân) 1. Tính 6 3 42 :  35 7 105 1 1 5 :  20 5 20 6 2 30 :  35 5 70 1 1 4 :  20 4 20 2.Tính rồi rút gọn 4 4 28 7 a, 5 : 7  20  5 c, e, 9 3 90 6 :   5 10 15 1 1 1 6 2 :   9 6 9 3 3 5 24 6 3 1 b, 4 : 8  20  5 1 1 d, 6 : 3  6  2 1 1 4 2 g, 2 : 4  2  1 3.Tìm x 3 5 7 5 3 X= 7:4 20 X= 21 a, 4 x x = b, 1 1 :X  7 4 1 1 X= 7 : 4 4 X= 7 4.Tính 3 5 15 a, 5 x 3 15 1 c, 5 9 45 b, 9 x 5  45 1 1 3 3 x  1 3 1 3 5. Bài giải a, chiều dài hình chữ nhật đó là: 5 3 25 :  (m) 7 5 21 b,Độ dài đáy hình bình hành đó là: 4 4 : 1 (m) 7 7 25 Đáp số:a, 21 m ; b, 1m C. Hoạt động ứng dụng Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 24B: NGƯỜI CHIẾN SĨ TÌNH BÁO (t 1) I .Mục tiêu: Tài liệu trang 101 II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động A . Hoạt động cơ bản: HĐ1: HS quan sát tấm ảnh , đọc lời giới thiệu: HS thực hiện HĐ2. Nghe thầy cô(bạn) đọc bài: Hộp thư mật - GV đọc mẫu. - 1HS đọc. HĐ3:Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa: HS thực hiện: HĐ4. Luyện đọc: HS thực hiện HĐ5: Thảo luận. trả lời câu hỏi: 1) Ngêi liªn l¹c ®Æt hép th ë n¬i dÔ t×m mµ l¹i Ýt bÞ chó ý nhÊt. §ã lµ mét cét c©y sè bªn ®êng, gi÷a c¸nh ®ång v¾ng; ®Æt hßn ®¸ h×nh mòi tªn trá vµo n¬i dÊu hép th mËt; b¸o c¸o ®îc ®Æt trong mét chiÕc vá ®ùng thuèc ®¸nh r¨ng. 2) Chọn ý b 3) Cách lấy thư: Chó dõng xe, th¸o chiÕc bu-g mắt không xem bugi mà m¾t chó quan s¸t phÝa sau mÆt ®Êt cột cây số. Nhìn trước nhìn sau một ta vẫn cầm bugi, một ta chú bẩ nhẹ hòn đá. Nhẹ nhàng để lấy báo cáo, chú tha vào đó thư báo cáo của mình rồi trả hộp thuốc về chỗ cũ. 4) Chú Hai Long làm như thế để đánh lạc hướng chú ý người khác, không ai có thể nghi ngờ. 5) Cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi sù nghiÖp b mËt tõ phÝa kÎ ®Þch, gióp ta hiÓu hÕt ý ®å cña ®Þc HĐ6: Bµi v¨n ca ngîi «ng Hai Long vµ nh trong lßng ®Þch ®· dòng c¶m, mu trÝ, gi÷ v÷ s¾c vµo sù nghiÖp b¶o vÖ Tæ quèc. 6 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu - GV hướng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu. *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. Năm học 2014-2015 HĐ7: Thi đọc một đoạn trong bài Hộp thư mật GV, HS thực hiện TIẾNG VIỆT BÀI 24B: NGƯỜI CHIẾN SĨ TÌNH BÁO (t 2) Tiết 2 KHOA HỌC BÀI 26.NÓNG LẠNH VÀ NHIỆT ĐỘ (Tiết 3) I.Mục tiêu: Sau bài học, em: I .Mục tiêu: Tài liệu trang 101 - Nêu được ví dụ về cách làm các vật II.Tài liệu phương tiện. nóng lên hoặc lạnh đi, về sự truyền *Khởi động nhiệt. B. Hoạt động thực hành: - Biết cách sử dụng nhiệt kế. HĐ1: Đọc thầm bài văn: Cái áo của ba II. Đồ dùng dạy học. HĐ2: Tìm phần mở bài, thân bài, kết bài *Khởi động:Ban VN điều hành trong bài văn HĐ1. Câu hỏi :Tại sao khi đun nước không Mở -Từ đầu đến...màu cỏ úa. nên đổ đầy nước vào ấm? bài -Cách mở bài: MB theo kiểu trực B.Hoạt động thực hành tiếp 1.HĐ cá nhân -Từ Chiiếc áo sờn vai...chiếc áo a.thứ tự từ cần điền:nước nóng,chiếc quân phục cũ của ba. cốc,tay -Các chi tiết thể hiện cách thức b,ý đúng: sự truyền nhiệt từ tay ta sang Thân miêu tả cái áo: vật nên ta cảm thấy lạnh bài + Tả bao quát: xinh xinh, trông rất c,vì nước nở ra khi nóng lên sẽ làm oách. nước tràn ra ngoài. + Tả những bộ phận có đặc điểm 2.HĐ nhóm cu thể: Những đường khâu, hàng Làm các tấm biển báo hiệu nơi nóng và khuy, cổ áo, cầu vai, măng sét. nơi lạnh +Nêu công dụng và tình cảm với C.HĐ ƯD áo: Mặc áo vào tôi có cảm giác - Nhận xét tiết học và khen học sinh. như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi, như được dwaj vào lồng ngực ấm áp của ba; tôi chững chạc như một anh lính tí hon. Kết -Phần còn lại bài -Cách KB: Theo kiểu mở rộng HĐ3: Tìm các hình ảnh so sánh và nhân hóa trong bài văn trên. -Hình ảnh so sánh: Những đường khâu đều đặn như khâu máy; hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đôi duyệt binh; 7 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết 3 TIẾNG VIỆT BÀI 26B.THIỀU NHI DŨNG CẢM (tiết 1) I. Mục tiêu 1. Đọc và hiểu Bài Ga –vrôts ngoài chiến lũy II. Tài liệu phương tiện. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: A.Hoạt động cơ bản 1. (nhóm) 2. chung cả lớp) 3. (HĐ cặp đôi) 1–c 2–a 3- d 4-b 4. (HĐ nhóm) 5. (HĐ nhóm) Câu 1.Ga-v rôt ra ngoài chiến lũy để nhặt đạn giúp nghĩa quân Câu 2 .những chi tiết thể hiện lòng dũng cảm của Ga –v rốt :bóng cậu thấp thoáng dưới làn mưa đạn ,chú bé dốc vào miệng giỏ những chiếc bao đầy đạn của bọn lính chết ngoài chiến lũy,Cuốc –phây –rắc thết lên giục cậu quay vào chiến lũy nhưng cậu vẫn nán lại để nhặt đạn ,cậu phốc ra ,lui tới câu chơi trò ú tim với cái chết Câu 3. vì chú bé có vẻ đẹp ẩn hiện và Năm học 2014-2015 cái cổ áo như cái lá non; cái cầu vai y hệt như chiếc quân phục thật sự; mặc áo vào có cảm giác như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi, như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba; tôi chững chạc như một anh lính tí hon. -Hình ảnh nhân hóa: Người bạn đồng hành quí báu; cái măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi. *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm TOÁN Bài 78.EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC ( T 2) I.Mục tiêu Tài liệu toán 5 tập 2 trang 84 II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành A.Hoạt động thực hành HĐ 5.(cặp) chơi trò chơi “ tìm tỉ số phần trăm” HS thực hiện theo tài liệu HĐ 6. (CN) a, Viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 32,5% của 360 15% của 360 là 54 10%của 360 là 36 5% của 360 là 18 2,5 % của 360 là 9 Vậy 32,5 của 360 là 117 b, tính 45% của 680 cách tính 680 x 45 : 100 = 306 vậy 45% của 680 là 306 HĐ 7. a,tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình LP bé là: 3 2 .Vậy tỉ số phần trăm thể tích hình LP lớn và thể tích hình LP bé là: 3 : 2 = 1,5 = 150% 8 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu có sức mạnh khác thường Câu 4. (HĐ cá nhân) VD:Ga –v rốt là một thiếu nên anh hùng không sợ nguy hiểm đến thân mình lo cho nghĩa quân không còn đạn để tiếp tục chiến đấu (em rất khâm phục lòng dũng cảm của Ga –v rốt) ND: *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm Tiết 4 Năm học 2014-2015 b, Thể tích hình lập phương lớn là: 64 x 3 2 = 96 (cm 3 ) Đáp số; a, 150%; b, 96 cm 3 *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. C.HĐ ỨNG DỤNG Hướng dẫn HS thực hiện như phần ứng dụng TL trang 87 KHOA HỌC Bài 25. SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN(Tiết 1) TIẾNG VIỆT I. Mục tiêu : Tài liệu trang 39 BÀI 26B.THIỀU NHI DŨNG II. Các hoạt động dạy – học : CẢM (T 2) A. Hoạt động cơ bản ( trang 39 – 41 ) I. Mục tiêu Viết được kết bài cho bài văn tả cây cối HĐ1. Quan sát và trả lời - Nồi cơm điện, siêu điện sử dụng II. Tài liệu phương tiện. điện để làm nóng, lấy điện từ nguồn điện III. Các hoạt động dạy học - Bóng điện tròn, bóng tuyp, sử * Khởi động: dụng điện để thắp sáng và lấy điện từ A. Hoạt động cơ bản. nguồn điện. 6. (HĐ chung cả lớp) - Máy sấy, bàn là sử dụng điện để B.H Đ THỰC HÀNH làm nóng, lấy điện từ nguồn điện - ti vi, đầu , tủ lạnh, máy tính xách 1 .HĐ nhóm Có thể dùng các câu ở đoạn a,bđể tay lấy điện từ nguồn điện. HĐ2. Kẻ bảng vào vở và thực hiện theo kết bài.Đoạn a nói lên tình cảm của yêu cầu người tả đối với cây .Đoạn b nêu lên ích lợi và tình cảm của người tả đối Công việc Các dụng cụ, Các dụng cụ, với cây phương tiện phương tiện 2.HĐ cá nhân không sử sử dụng điện 3.HĐ cá nhân dụng điện C.HĐ ỨNG DỤNG Truyền tin Thư, giấy Điện thoại Hướng dẫn HS thực hiện như phần Thắp sáng Nến, ánh mặt Bóng điện ứng dụng trời, *Báo cáo với cô giáo kết quả những Đốt nóng Than, củi, dầu Nồi cơm điện, việc em đã làm mỏ, ga siêu điện, bàn là, máy sấy,.. Vận tải Máy kéo, máy Xe đạp điện, … cày, xe đạp, 9 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết 5 LUYỆN TIẾNG VIỆT Luyện đọc bài “Ga –vrôts ngoài chiến lũy” I.Mục tiêu --Đọc lưu loát ,diễn cảm bài - Hiểu nội dung bài “Ga –vrôts ngoài chiến lũy” - Rèn kĩ năng đọc. - HSNK TLCH về nội dung bài. II,HĐ học Bài 1.HS tự luyện đọc trong nhóm nhiều lần Các bạn trong nhóm chỉnh sửa giúp bạn 1,Trả lời câu hỏi về nội dung bài 2,lần lượt từng em lên bảng đọc bài trước lớp Bài 2.(HSNK) làm bài vào vở ô li 1,cuộc chiến đấu của nghĩa quân lâm vào tình trạng bất lợi như thế nào?(hết đạn để tiếp tục chiến đấu) 2, Ga- v rootsra ngoài chiến lũy để làm gì?( để thu gom đạn từ bao đận của bọn lính chết gần chiến lũy) 3, Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Ga- v rốt?(dốc vào miệng giỏ những chiếc bao dầy đạn của bọn lính chết gần chiến lũy.Nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên ,ẩn vào góc cửa Năm học 2014-2015 xe máy Làm mát Quạt tay, … Tủ lạnh, quạt, điều hòa HĐ3. Đọc và trả lời - Một số nhà máy điện : Hòa Bình, Y-a-ly, Uông Bí - Ở nhà, em thường sử dụng điện để thắp sáng, xem ti vi, quạt mát, sấy tóc, … - Khi muốn một thiết bi điện hoạt động, ta cần phải kết nối với nguồn điện. LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu. - HS nắm vững cách tính thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương, tỉ số phần trăm - Vận dụng để giải được bài toán liên quan. - Rèn kĩ năng trình bày bài. II. Đồ dùng: - Hệ thống bài tập. III.Các hoạt động dạy học. Bài tập 1: Tìm thể tích hình hộp chữ nhật biết diện tích xung quanh là 600cm2, chiều cao 10cm, chiều dài hơn chiều rộng là 6cm. Lời giải : Nửa chu vi đáy là: 600 : 10 : 2 = 30 (cm) Chiều rộng của hình hộp là: (30 – 6 ) : 2 = 12 (cm) Chiều dài của hình hộp là: 30 – 12 = 18 (cm) Thể tích của hình hộp là: 18 x 12 x 10 = 2160 (cm3) Bài tập 4: (HSNK) Một hộp nhựa hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 25cm. a) Tính thể tích hộp đó? b) Trong bể đang chứa nước, mực nước là 18cm sau khi bỏ vào hộp 1 khối kim loại thì mực nước dâng lên là 21cm. Tính thể 10 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu rồi phốc ra lui tới dốc cạn các bao đạn) ĐẠO ĐỨC(gvbm) Tiết 6 Tiết 7 Năm học 2014-2015 tích khối kim loại. Lời giải: a) Thể tích của hộp nhựa đó là: 20 x 10 x 25 = 5000 (cm3) b) Chiều cao của khối kim loại là: 21 – 18 = 3 (cm) Thể tích của khối kim loại đó là: 20 x 10 x 3 = 600 (cm3) Đáp số: 5000cm3; 600 cm3. ĐẠO ĐỨC(gvbm) THỂ DỤC(gvbm) THỂ DỤC(gvbm) Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày 5 tháng 3 năm 2015 NHÓM TĐ 4 NHÓM TĐ 5 11 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiế TOÁN t1 BÀI 82. LUYỆN TẬP I. Mục tiêu - HS luyện tập về cộng, trừ ,nhân ,chia phân số. II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: B.Hoạt động thực hành(HĐ cá nhân) 1.Tính rồi rút gọn 3 6 21 4 2 20 7 2 8 a, 5 : 7  30 10 c, 5 : 5  10  2 1 10 5 b, 7 : 5  56  28 7 21 63 1   9 189 3 d, 9 : 2.tính(theo mẫu) 3 4 x7 28  3 3 1 6 x7 42   7 1 1 a, 4: 7 c, 6: b,5:  1 5 x 4 20   4 1 1 3.Tính bằng hai cách 1 1 1 7 4 1 11 1 11  ) x (  ) x  x  4 7 3 28 28 3 28 3 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 12  )x  x  x      4 7 3 4 3 7 3 12 21 252 252 ( 33 11  252 84 1 1 1 7 4 1 3 1 3 b, ( 4  7 ) x 3 ( 28  28 ) x 3  28 x 3  84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 12  )x  x  x     4 7 3 4 3 7 3 12 21 252 252 9 3   252 84 a,C 1 ( Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 24B: NGƯỜI CHIẾN SĨ TÌNH BÁO ( t 3) I. Mục tiêu: Tài liệu trang 101 II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: B. Hoạt động thực hành: HĐ4: Viết một caau có hình ảnh so sánh và một câu có hình ảnh nhân hóa...vào vở. HS thực hiện. HĐ5: Nói về hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em: HS thực hiện HĐ6: Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em. HS thực hiện viết. Đọc cho các bạn trong nhoms nghe, bình chọn đoạn văn hay nhất. Cả lớp bình chọn đoạn văn hay nhất. C. Hoạt động ứng dụng: GV hướng dẫn như TL 4. 1 3 1 2 1 4 1 6 gấp 4 lần gấp 6 lần gấp 3 lần gấp 2 lần 1 (vì 12 1 (vì 12 1 (vì 12 1 (vì 12 12 : 3 =4) 12 : 2 =6) 12 : 4 =3) 12 : 6 =2) C.ỨNG DỤNG(trang 87) 12 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu ĐỊA LÍ BÀI 10. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tiế (tiết 2 –trang 74) t 2 I. Mục tiêu: Sau bài học, em. - Chỉ được vị trí Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ trên bản đồ. - Trình bày được một số nét tiêu biểu về kinh tế, văn hóa và khoa học của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. - yêu quý và tự hào về hai thành phố trên. II. Hoạt động dạy. * Khởi động: B.Hoạt động thực hành 1.(HĐ nhóm) Diện tích Thành phố Hồ chí Minh năm 2011 là : 2095,6km.Dân số là 7521,1 nghìn người Diện tích Cần Thơ là 1409,0 .Dân số là 1200,3. 2. .(HĐ cá nhân) Hs làm vào phiếu bài tập 3.HĐ nhóm *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm TIẾNG VIỆT BÀI 26 B THIỀU NHI DŨNG CẢM (T3) I. Mục tiêu Tiế Viết được kết bài cho bài văn tả cây cối t 3 II. Tài liệu phương tiện. III. Các hoạt động dạy học *Khởi động vào bài:hái hoa TLCH B.Hoạt động thực hành 4. (HĐ nhóm) Tìm các câu chuyện nói về lòng dũng cảm 5 . (HĐ cặp đôi) Kể lại câu chuyện mà em thích. 6.(HĐ chung cả lớp ) Thi kể trước lớp Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 24C: ÔN TẬP TẢ ĐỒ VẬT( t 1) I. Mục tiêu: Tài liệu trang 107 A . Hoạt động cơ bản: HĐ1: Trò chơi Đoán tên đồ vật HS thực hiện. HĐ2: Đọc thầm những kiến thức cần ghi nhớ về tả đồ vật. HĐ3: lập dàn ys miêu tả cho một trong vcác đồ vật sau: HS Chọn một đồ vật và lập dàn ý. HĐ4: Nói về đồ vật mà em đã chọn để lập dàn ý ở HĐ3. HS thực hiện theo gợi ý. HĐ5: Thi nói trước lớp. Mỗi nhóm cử một bạn thi nói về đồ vật mình đã chọn tả trước lớp. *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. TOÁN Bài 79. GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ ,GIỚI THIỆU HÌNH CẦU I.Mục tiêu Tài liệu toán 5 tập 2 trang 88 II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành A. Hoạt động cơ bản HĐ 1.(N).QS đồ vật và TLCH Cây dò, viên phấn, hộp sữa có dạng hình trụ Quả cam, hạt ngọc trai, quả bóng có dạng 13 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu C.ỨNG DỤNG 1.kể cho người thân nghe câu chuyện về lòng dũng camrem đã kể ở lớp 2.trao đổi với người thân về ý nghĩa câu chuyện TIẾNG VIỆT BÀI 26C.GAN VÀNG DẠ SẮT(Tiết 1.) Tiế I.Mục tiêu t4 Tài liệu TV 4 tập 2 trang 137 II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành A .HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1. (HĐ chung cả lớp) 2. (HĐ nhóm) Cùng nghĩa Trái nghĩa Can đảm,anh Nhát,nhát hùng,anh gan,nhút dũng,gan nhát,hènnhát,b góc,gan lì,bạo ạc nhược,đớn gan,táobạo,quả hèn,hèn hạ,nhu cảm,gạn dạ. nhược,hèn mạt 3HĐ cá nhân) VD;Bác sỹ Ly là người quả cảm. Tên giặc hèn nhát đã đầu hàng 4. (HĐ cá nhân) a,dũng cảm bênh vực lẽ phải b,khí thế dũng mãnh Năm học 2014-2015 hình cầu HĐ 2 ( N) a, GT hình trụ b, GT hình cầu HĐ 3(N) Trò chơi “ai nhanh ,ai đúng” - Một số đồ vật có dạng hình trụ : hộp sữa, ống cống, thùng nước, lon nước ngọt, ... - Một số đồ vật có dạng hình cầu: quả bóng đá ,viên bi, quả địa cầu, quả bi da,... B.Hoạt động thực hành (CN) HĐ 1. Hình A ,và hình E hình trụ HĐ 2. Qủa bóng bàn ,viên bi có dạng hình cầu C.HĐ ỨNG DỤNG Hướng dẫn HS thực hiện như phần ứng dụng TL trang 91 ĐỊA LÍ Bài 11. CHÂU ÂU(Tiết 2) I. Mục tiêu : tài liệu trang 73 II. Đồ dùng : - Phiếu học tập cho hoạt động 1 và 2 ( trang 78, 79 ) III. Các hoạt động dạy – học : HĐ1. Chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” HS chơi trò chơi theo yêu cầu của tài liệu HĐ2. Làm việc với phiếu học tập 1. Các câu đúng là : 1.1 ; 1.4 2. Trả lời : 1- xuân ; 2- hè ; 3- xanh ; 4- thu ; 5- vàng ; 6- đông ; 7 – trắng. HĐ3. Làm hướng dẫn viên du lịch - HS thực hiện theo yêu cầu C. Hoạt động ứng dụng ( trang 80 ) 14 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu c,hi sinh anh dũng 5. (HĐ nhóm)thành ngữ ;a,vào sinh ra tử .c, gan vàng dạ sắt .nói về òng dũng cảm. 6. (HĐ cá nhân) VD; Anh ấy đã từng vào sinh ra tử nhiều lần Bộ đội ta là nhưỡng người gan vàng dạ sắt. Năm học 2014-2015 - HS vẽ một bức tranh hoặc viết một bài văn ngắn về những điều mà em thích khi học về châu Âu và giới thiệu với người thân. PHỤ ĐẠO- BỒI DƯỠNG TIỀNG VIỆT Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn Tiế miêu tả cây cối t 5 I.Mục tiêu -Ôn , lại kiến thức về xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối II.HĐ HỌC HĐ 1. Đoạn kết bài trong bài văn miêu tả cây cối gồm nội dung gì?(nêu ích lợi của cây và cảm nghĩ của người tả về cây) HĐ 2,Đọc đoạn văn bài tập 15 trang 30 sách trắc nghiệm 4 tập 2 - Đoạn nào là kết bài cho bài văn miêu tả cây dừa?(đoạn 2) HĐ 3, Đoạn kết bài trong bài văn miêu tả cây dừa thuộc loại kết bài nào?( kết bài mở rộng) HĐ 4(NK)Viết kết bài mở rông cho bài văn miêu tả một cây bóng mát PHỤ ĐẠO- BỒI DƯỠNG TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu. - HS nắm vững cách tính thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương, tỉ số phần trăm - Vận dụng để giải được bài toán liên quan. - Rèn kĩ năng trình bày bài. II. Đồ dùng: - Hệ thống bài tập. III.Các hoạt động dạy học. Hoạt động 1 : Ôn cách tính thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật. V=axbxc V = a x a x a HĐ 2: Tìm thể tích hình lập phương, biết diện tích toàn phần của nó là 216cm2 Lời giải: Diện tích một mặt của hình lập phương là: 216 : 6 = 36 (cm2) Ta thấy: 36 = 6 x 6 Vậy cạnh của hình lập phương là 6 cm. Thể tích hình lập phương là: 6 x 6 x 6 = 216 (cm3) Đáp số: 216 cm3)) HĐ 3: (HSKG) Một số nếu được tăng lên 25% thì được số mới. Hỏi phải giảm số mới đi bao nhiêu phần trăm để lại được số ban đầu. giải: 15 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 25% = 25 1 = 100 4 Coi số ban đầu là 4 phần thì số mới là: 4 + 1 = 5 (phần) Để số mới bằng số ban đầu thì số mới phải LUYỆN TIẾNG VIỆT Mở rộng vốn từ :dũng cảm I.Mục tiêu Tiế - Củng cố một số từ ngữ về chủ đề dũng cảm t 6 II.HĐ học Bài 1.Tìm từ đỗng nghĩa với từ dũng cảm? Can đảm , anh dũng, gan dạ, anh hùng…,) Bài 2, điền từ thíc hợp vào chỗ tróng cho các câu sau: - Bạn Hùng đã can đảm nhận khuyết điểm - Các chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hi sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. - Em rất khâm phục lòng dũng cảm của Ga- v rốt. Bài 2.(HSNK) Đặt câu với thành ngữ vòa sinh ra tử,xương sắt da đồng. 1 giảm đi 5 của nó. Mà 1 = 0,2 = 20%.Vậy 5 số mới phải giảm đi 20% để lại được số ban đầu. Đá p số: 20% LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu. - HS nắm vững cách tính thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương, tỉ số phần trăm - Vận dụng để giải được bài toán liên quan. - Rèn kĩ năng trình bày bài. II. Đồ dùng: - Hệ thống bài tập. III.Các hoạt động dạy học. Hoạt động 1 : Ôn cách tính thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật. V=axbxc V = a x a x a HĐ 2: Khoanh vào phương án đúng: a) Viết phân số tối giản vào chỗ chấm: 40dm3 = ...m3 A) 1 50 B) 4 25 C) 4 50 D) 1 25 Lời giải : Khoanh vào D HĐ 3: (NK)Thể tích của một hình lập phương bé là 125cm3 và bằng LUYỆN TOÁN BÀI TẬP VỀ PHÉP CHIA PHÂN SỐ I. Mục tiêu Tiế - Củng cố về cách chia hai phân số t 7 II.HĐ HỌC 5 8 thể tích của hình lập phương lớn. a) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu cm3? Thể tích của hình lập phương lớn là: 125 : 5  8 = 200 (cm3) Đáp số: 200 cm3 16 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu BT1. Tính Năm học 2014-2015 LUYỆN TIẾNG VIỆT 8 2 24 4 a, 9 : 3  18  3 124 31 8 c, 94 : 10 19 4 11 42 b, 7 : 6  77 BT 2. Tính rồi rút gọn 7 5 56 14 a, 12 : 8  60 15 b, 27 11 270 54 :   25 10 275 55 BT 3 (NK) tìm x 5 20  7 21 20 5 X = 21 : 7 4 X= 3 a, X x 5:x= X= 5: X= HĐ GIÁO DỤC NNLL Tiế t8 4 7 35 4 4 7 LUYỆN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT I. Mục tiêu. - Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về văn tả đồ vật. - Rèn cho học sinh kĩ năng làm văn. II.Chuẩn bị : Nội dung ôn tập. III.Hoạt động dạy học : Bài tập1 : Lập dàn ý cho đề văn: Tả một đồ vật gần gũi với em. Bài làm Ví dụ : Tả cái đồng hồ báo thức. a)Mở bài : Năm học vừa qua chú em đã tặng em chiếc đồng hồ báo thức. b)Thân bài : - Đồng hồ hình tròn màu xanh, đế hình bầu dục, mặt trắng, kim giây màu đỏ, kim phút, kim giờ màu đen, các chữ số to, rõ ràng, dễ đọc,… - Kim giây thật nhanh nhẹn. Mỗi bước đi của cậu ta lại tạo ra âm thanh “tích, tắc, tích, tắc” nghe vui tai. - Kim phút chậm chạp hơn. Cậu Kim giây đi đúng một vòng thì kim phút bước đi được một bước. - Kim giờ là chậm chạp nhất, hình như anh ta cứ đứng nguyên chẳng muốn hoạt động chút nào. - Đến giờ báo thức chuông kêu “Reng!...Reng!...thúc giục em trở dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi học. c)Kết luận : Đồng hồ rất có ích đối với em. Em yêu quý và giữ gìn cẩn thận. Bài tập 2(NK) : Chọn một phần trong dàn ý ở bài 1 và viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Bài làm Ví dụ : Chọn đoạn mở bài. Em đã được thấy rất nhièu đồng hồ báo thức, nhưng chưa thấy cái nào đẹp và đặc biệt như cái đồng hồ chú em tặng em. Cuối năm lớp 4, em đạt danh hiệu học sinh giỏi, chú hứa tặng em một món quà. Thế là vào đầu năm học lớp 5, chú đã mua tặng em chiếc đồng hồ này. HĐ GIÁO DỤC NNLL 17 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Thứ sáu ngày 6 tháng 3 năm 2015 Tiết 1 NHÓM TĐ 4 TIẾNG VIỆT BÀI 26C.GAN VÀNG DẠ SẮT NHÓM TĐ 5 B .HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TOÁN BÀI 80.EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC I.Mục tiêu Tài liệu toán 5 tập 2 trang 92 II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) A.Hoạt động thực hành HĐ 1(NHÓM) Chơi trò chơi “đó bạn”Thực hiện theo tài liệu 1. (HĐ cá nhân) Công thức tính DT ; HTG: S = (Tiết 2.) I.Mục tiêu Tài liệu TV 4 tập 2 trang 137 II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành Tả một cây bóng mát (hoặc cây ăn quả,cây hoa ) mà em yêu thích. 2 . (HĐ cặp đôi) Đổi bài cho bạn để góp ý cho nhau. 3. (HĐ chung cả lớp) Gọi hs đọc bài văn của mình trước lớp C, ỨNG DỤNG 1.Cùng người thân tìm những câu thành ngữ,tục ngữ nói về lòng dũng cảm. 2.đọc bài văn em đã viết ở lớp cho người thân nghe. hình thang : s = ( a  b) xh 2 axh 2 ; ;hình bình hành : s = a x h Hình tròn: S = r x r x3,14 VD: Tính DT hình tròn có bán kính 0,5 cm DT hình tròn là: 0,5 x 0,5 x 3,14 = 0,785(cm 2 ) DT hình bình hành là: 7 x 4 = 28( dm 2 ) HĐ 2. (CÁ NHÂN) Bài giải DT hình bình hành MNPQ là: 18 x 9 = 162 (cm 2 ) DT hình tam giác MKQ là; 18 x 9 : 2 = 81 (cm 2 ) Tổng DT tam giác MKQ và hình tam giác KNP là: 162 – 81 = 81 (cm 2 ) Vậy DT tam giác KQP bằng tổng DT hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP HĐ 3. Bài giải Bán kính hình tròn là: 5 : 2 = 2,5 (cm) DT hình tròn là: 2,5 x 2,5 x 3,14 = 19, 625 (cm 2 ) 18 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết 2 Năm học 2014-2015 DT hình tam giác ABC là; 3 x 4 : 2 = 6 (cm 2 ) DT phần đã được tô màu là: 19, 625 – 6 = 13, 625(cm 2 ) Đáp số: 13, 625cm 2 C.HĐ ỨNG DỤNG Hướng dẫn HS thực hiện như phần ứng dụng TL trang 93 TOÁN BÀI 83.EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC (tiết 1) I. Mục tiêu: Em biết Tài liêu toán 4 tập 2B trang 88. II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: B.Hoạt động thực hành HĐ 1. 7 7 7 a, 9 : 2  9 X 2  8 3 3 3 c, 4 : 5  4 x5  20 1 1 1 b, 3 : 4  3x 4 12 3 6 21 30 51     5 7 35 35 35 1 5 8 20 28 7      4 8 32 32 32 8 2 5 12 45 57 c, 9  6  54  54  54 a, b, -(Tài liệu hướng dẫn học TV 5 trang 107 quyển 2A) II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động B. Hoạt động thực hành: HĐ1: Tìm các từ dùng để nối các vế câu quả ra bảng nhóm.. HS thực hiện: a) ..chưa..đã... b) ...đâu...đấy. HĐ 3. 17 8 51 32 19 a, 4  3 12  12 12 5 2 45 12 33 c, 6  9  54  54  54 5 1 5 2 3 b, 8  4  8  8  8 HĐ 4. 5 60 b, 7 x12  7 c) ...càng...càng... HĐ2: chọn các cặp từ thích hợp để hoàn chỉnh các câu ghép dưới đây: a) ...càng...càng... b) mới..đã ( chưa...đã; vừa ...đã) c) ...bao nhiêu...bấy nhiêu. HĐ 5. 7 1 7 5 35 a, 4 : 5  4 x 1  4 I.Mục tiêu trong mỗi câu ghép dưới đây. Viết kết HĐ 2. 3 6 18 a, 5 x 7  35 2 42 c, 21x 7  7 TIẾNG VIỆT BÀI 24C: ÔN TẬP TẢ ĐỒ VẬT HĐ5: Đạt một câu ghép có cặp từ nối b, các vế câu như trên rồi viết vào vở. 19 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 HS thực hiện. 5 5 4 5 :4 :  5 9 9 1 9 x 436 3 3 x6 18 c, 3 : 6  3  3 Tiết 3 C, Hoạt động ứng dụng GV hướng dẫn như TL LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu. - HS ôn luyện ,củng cố khắc sâu về dạng toán tìm phân số của một sốvận dung làm toán có liên quan II.Chuẩn bị : Nội dung ôn tập. III.Hoạt động dạy học : Bµi 1:T×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mät sè tù nhiªn: a) cña 75 kg lµ: 75 x b) cña 170m lµ:170 x Luyện viết bài “Hộp thư mật” I.Mục tiêu -Viết đúng chính tả,trình bày đúng đoạn văn bài “.Hộp thư mật” Đoạn 2,3 II,HĐ học HĐ 1.Viết chính tả 1 HS đọc đoạn viết =50 (kg) - Ghi ra nháp những từ khó viết =102 (m ) 2 LUYỆN TIẾNG VIỆT 2 - Gv đọc chính tả cho hs viết - Đổi vở cho bạn soát lỗi HĐ 2( NK). c) cña 120 lµ:120 x =96 Viết một đoạn văn khỏng 5- 7 câu tả cái bàn học của em d) cña 42tuÇn lÔ lµ:42 x =30 (tuÇn) Bµi 2: ChiÒu réng cña s©n trêng lµ 80m. ChiÒu dµi cña s©n trêng b»ng chiÒu réng. TÝnh diÖn tÝch s©n trêng. Giải ChiÒu dµi s©n trêng ®ã lµ: 80x =100 (m) DiÖn tÝch s©n trêng ®ã lµ: 80 x 100= 8000 (m2) §¸p sè: 8000m2 20
- Xem thêm -