Tài liệu Giáo án vnen lớp 4-5 tuần 24

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1728 |
  • Lượt tải: 2
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu TUẦN 24 Thứ hai ngày 9 tháng 2 năm 2015 Năm học 2014-2015 1 NHÓM TĐ 4 Tiết CHÀO CỜ 1 TIẾNG VIỆT Trường Tiểu học Hòa Cư Tiết BÀI 24A .SỨC SÁNG TẠO KÌ DIỆU GV:Nguyễn Minh Thu 2 ( t 1) I. Mục tiêu 1. Đọc- hiểu bản tin vẽ về cuộc sống an toàn. II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. - Phiếu BT cho HĐ 3 phần HĐCB III. Tiến trình lên lớp * Khởi động * Giới thiệu bài A. Hoạt động cơ bản HĐ1. (chung) Quan sát tranh và cho biết mỗi bức tranh nói về điều gì? HĐ2. (chung cả lớp) Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài : “vẽ về cuộc sống an toàn.” - GV đọc bài ? Bài chia làm mấy đoạn ? (5 đoạn) - HS đọc ? Bài này chúng ta đọc với giọng như thế nào? (với giọng thông báo…) HĐ3. (Cặp đôi) 1–c 2–a 3- b 4-g 5–e 6-d HĐ 4. (nhóm)Đọc bài theo yêu cầu HĐ 5. (nhóm) Câu 1 a, -Đ b,-S c,- S d,- Đ Câu 2.trả lời ý a,b,c Câu 3..trả lời ý c NHÓM TĐ 5 CHÀO CỜ TOÁN BÀI 69.học DIỆN TÍCH XUNG Năm 2014-2015 QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT( Tiết 1) I.Mục tiêu Hs biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) A. Hoạt động cơ bản HĐ1. Thực hiện lần lượt các hoạt động a, Chiều dài Chiều rộng Diện tích Mặt 1 12cm 5cm 60cm Mặt 2 12cm 5cm 60cm Mặt 3 10cm 5cm 50cm Mặt 4 12cm 10cm 120cm Mặt 5 10cm 5cm 50cm Mặt 6 12cm 10cm 120cm b, Những mặt có DT bằng nhau: 1 =2 ;3 =5; 4 =6 - Tổng DT bốn mặt bên của chiếc hộp là: 50 + 120 +50+ 120 = 340 (cm 2 ) DT tất cả các mặt của chiếc hộp là: 340 + 60 +60 =460 (cm 2 ) C, Thảo luận để tính DT bốn mặt bên bằng cách thuận tiện nhất: VD;( 50 +120) x 2 = 340 (cm 2 ) HĐ 2. a, Đọc nội dung b, Giai bài toán Bài giải DT xung quanh của hình hộp chữ nhật là; ( 8 +5 ) x 2 x 4 = 104 (cm 2 ) c, Viết tiếp vào chỗ chấm: chiều dài là: 5 +8 +5+ 8 = 26( cm)(tức bằng chu vi mặt đáy hình hộp.) chiều rộng là; 4cm( tức bằng chiều cao của hinh hộp) DT xq của HHCN là: 2 26 x 4 =104(cm 2 ) d, Đọc kĩ phần trong khung và VD1 HĐ 3 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… …………………… Thứ 3 Đ/C Hạnh lên lớp Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2015 3 NHÓM TĐ 4 Tiết TOÁN 1 Trường TiểuBÀI học76.PHÉP Hòa Cư TRỪ PHÂN SỐ (tiếp) T1 GV:Nguyễn Minh Thu I. Mục tiêu - HS biết cách trừ hai phân số có mẫu số khác nhau. II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: A.Hoạt động cơ bản HĐ 1. (nhóm)Chơi trò chơi “đố bạn” HĐ 2. a, (nhóm) Bài giải Cửa hàng còn lại số phần của tấn đường là: 4 3 1   ( phần) 5 4 20 b, Đọc hướng dẫn c, (chung cả lớp) GV hướng dẫn HĐ 3. (cặp đôi) 2 1 4 3 1     3 2 6 6 6 *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. Tiết 2 KHOA HỌC BÀI 25.ÁNH SÁNG VÀ VIỆC BẢO VỆ ĐÔI MẮT( t 1) I.Mục tiêu NHÓM TĐ 5 TIẾNG VIỆT BÀI 22B:MỘT DẢI BIÊN CƯƠNG 1) 2014-2015 Năm(thọc I.Mục tiêu Mục tiêu: Tài liệu trang 66 II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động A . Hoạt động cơ bản: HĐ1: HS quan sát cácc tấm ảnh ,TLCH: HS thực hiện HĐ2. Nghe thầy cô(bạn) đọc bài: Cao Bằng - GV đọc mẫu.(chia đoạn) - 1HS đọc.(tìm giọng đọc) HĐ3:Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa: HS thực hiện: HĐ4. Luyện đọc: HS thực hiện HĐ5: Thảo luận TLCH 1) Muốn đến Cao Bằng ta phải vượt qua ba ngọn đèo: đèo Gió, đèo Giàng, đèo Cao Bắc. Các chi tiết đó là: “Sau khi qua … lại vượt”  chi tiết nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng. 2) Khách vừa đến được mời thứ hoa quả rất đặc trưng của Cao Bằng là mận. Hình ảnh nói lên lòng mến khách, sự đôn hậu của người Cao Bằng là: “Mận ngọt … dịu dàng”; rất thương, rất thảo, lành như hạt gạo, hiền như suối trong”. 3) Núi non Cao Bằng khó đi hết được chiều cao cũng như khó đo hết tình yêu đất nước của người dân Cao Bằng. Tình yêu đất nước của người dân Cao Bằng sâu sắc mà thầm lặng như suối khuất, rì rào 4) Chọn ý a. HĐ6: HTL 4 khổ thơ đầu HS thực hiện: HTL các khổ thơ trong nhóm, thi đọc trước lớp. Bình chọn bạn đọc hay nhất. TIẾNG VIỆT BÀI 22B:MỘT DẢI BIÊN CƯƠNG(t 4 2) Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Nhật kí sau bài dạy …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày 12 tháng 2 năm 2015 NHÓM TĐ 4 NHÓM TĐ 5 5 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiế TOÁN t 1 BÀI 76.PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (tiếp)T 2 I. Mục tiêu - HS biết cách trừ hai phân số có mẫu số khác nhau. II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: B.Hoạt động thực hành(cá nhân) HĐ1.Tính (theo mẫu) 1 1 1x 4 1x3 4 3 1      4 3x 4 4 x3 12 12 12 4 1 4 x3 1x5 12 5 7       5 3 5 x3 3 x5 15 15 15 5 3 5 x 2 3x3 10 9 1       3 2 3 x 2 2 x3 6 6 6 3 1 3x2 1 6 1 5 b, 2  4  2 x2  4  4  4  4 7 2 7 2 x2 7 4 3       6 3 6 3x2 6 6 6 5 3 5 x 2 3 10 3 7       4 8 4 x2 8 8 8 8 7 1 7 x 2 1x3 14 3 11 c, 9  6  9 x 2  6 x3 18  18 18 5 5 5 x 4 5 x3 20 15 5       6 8 6 x 4 8 x3 24 24 24 7 5 7 x3 5 x 2 21 10 11       4 6 4 x3 6 x 2 12 12 12 a, 3  Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 22B: MỘT DẢI BIÊN CƯƠNG( t 3) I.Mục tiêu: Tài liệu trang 66 II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: B. Hoạt động thực hành: HĐ3: đọc lời giới thiệu và nghe thầy cô kể câu chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng GV kể chuyện (Nội dung câu chuyện trong Tài liệu SGV trang 66) HĐ4: đọc thầm lời giải nghĩa..... HS thực hiện. HĐ5: Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh trong nhóm - Đại diện nhóm kể chuyện trước lớp HĐ6: Nói về sự thông minh, tài trí của ông Nguyễn Khoa Đăng (GV tham khảo TL- SGV trang 67) C. Hoạt động ứng dụng: GV hướng dẫn như TL HĐ 2. Tính (theo mẫu) 3 8 3 5 14 15 14 1       b,52 2 2 2 3 3 3 3 32 32 27 5 c, 9  3  9  9 9 a, 4- HĐ3. Giai bài toán Bài giải Diện tích trồng cây xanh chiếm số phần là 5 1 20 8 12     8 4 32 32 32 (phần) 12 Đáp số: 32 phần *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. C.HĐ ƯD. Thực hiện trang 69 6 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu ĐỊA LÍ BÀI 9.HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA Tiế NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ t2 ( tiết 2) II.Mục tiêu -(sách hướng dẫn học LS +ĐL 4 trang 67 quyển tập 2) II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động. - Chợ nổi đồng bằng NB được họp ở đâu? - Người dân đến chợ bằng phương tiện gì? Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 22C: CÙNG ĐẶT CÂU GHÉP( T1) I.Mục tiêu: Tài liệu trang 73 II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động- GTB A . Hoạt động thực hành: HĐ1: Thi đặt câu ghép: HS thực hiện theo HD HĐ2: Phân tích cấu tạo của các câu ghép: vở những điều em học được từ đoạn văn HS làm bài vào phiếu học tập (GV tham khảo tài liệu SGV trang 73) B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ3: Chọn vế câu thích hợp để điền vào HĐ 1. (HĐ chung cả lớp)Chơi trò chô “ai chỗ trống... HS thực hiện nhanh ,ai đúng” a) Tuy hạn hán kéo dài...(3);(4) ĐA:Thứ tự đúng là:Gặt lúa - tuốt lúa – phơi b) ...(1)..nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng. thóc – xay xát và đóng bao – xếp gạo lên tàu HĐ4: Tìm CN, VN của mỗi vế câu ghép để xuất khẩu. trong mẩu chuyện: HS thực hiện Mặc dù tên cướp/ rất hung hăng, gian xảo HĐ 2.(nhóm) nhưng cuối cùng /hắn /vẫn phải đưa hai tay Hs làm vào phiếu BT :thứ tự các từ cần điên vào còng số 8. *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em 1 –phát triển ,2- vựa lúa ,3-thủy sản ,4đã làm. ngành công nghiệp ,5- chợ nổi ,6- độc đáo. A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ 7..(HĐ cá nhân)Đọc đoạn văn và ghi vào HĐ 3. . cá nhân) Làm bài vào phiếu bài tập *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm TIẾNG VIỆT BÀI 24B.VẺ ĐẸP CỦA LAO ĐỘNG (t 3) Tiế I. Mục tiêu TOÁN t3 - Kể được câu chuyện về việc tham gia góp BÀI 70. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ 7 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu phần bảo vệ môi trường xung quanh sạch đẹp. Năm học 2014-2015 DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG( Tiết 2 ) Tiế t4 8 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu II. Tài liệu phương tiện. Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt 4 . III. Tiến trình lên lớp. * Khởi động * Giới thiệu bài B. Hoạt động thực hành HĐ2 : ( nhóm).Em hoặc người xung quanh đã làm gì để góp phần giữ gìn xóm làng (đường phố trường học) xanh ,sạch đẹp? Hãy kể lại câu chuyện đó. 1, Đọc phần gợi ý để chuẩn bị kể chuyện,nhóm trưởng điều hành kể trong nhóm . a, Chọn hoạt động b,Lập dàn ý câu chuyện sẽ tả. c, Kể lại câu chuyện trong nhóm 2, Thi kể chuyện trước lớp,trao đổi nội dung Tiế ý nghĩa câu chuyện. t 5 C. Hoạt động ứng dụng Thực hiện theo yêu cầu TIẾNG VIỆT BÀI 24C. LÀM ĐẸP CUỘC SỐNG( t 1) I. Mục tiêu (Tài liệu hướng dẫn học TV 4 tập 2A trang 103) II. Tài liệu phương tiện. III. Tiến trình lên lớp * Khởi động * Giới thiệu bài A. Hoạt động cơ bản HĐ 1. (nhóm) Giới thiệu sản phẩm trong nhóm. HĐ2. (HĐ chung) Trưng bày sản phẩm Năm học 2014-2015 I.Mục tiêu Hs biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) B.Hoạt động thực hành HĐ 1. Bài giải a,DT xung quanh của hình LP là; 2,5 x 2,5 x 4 = 25 (dm 2 ) DT toàn phần hình LP là: 2,5 x 2,5 x 6 =37,5 (dm 2 ) b, 4m 2cm = 4,02 m DT xung quanh của hình LP là; 4,02 x 4,02 x 4 = 64,6416 (m 2 ) DT toàn phần hình LP là: 4,02 x 4,02 x 6 = 96,9624(m 2 ) HĐ 2 Bài giải DT bìa cần dùng để làm chiếc hộp đó là: 3,5 x 3,5 x 5 = 61,25 (dm 2 ) Đáp số: 61,25 dm 2 HĐ 3. ĐA: Hình 3,4 có thể gấp được hình LP HĐ 4. ĐA : a, sai b, đúng c, sai d, đúng C.HĐ ỨNG DỤNG Hướng dẫn HS thực hiện như phần ứng dụng( tr- 56) ĐỊA LÍ Bài 10. KHU VỰC ĐÔNG NAM ÁVÀ CÁC NƯỚC LÁNG GIÊNG CỦA VIỆT NAM. (Tiết 2) I. Mục tiêu : Tài liệu trang 66 II. Đồ dùng : Phiếu BT cho hoạt động thực hành 2, 3 III. Các hoạt động dạy – học : B. Hoạt động thực hành ( trang 70 – 72) HĐ1. Làm bài tập a. Đọc và cho biết câu nào đúng, câu nào sai ? - Ý a3, a4, a5 là các câu đúng 9 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu trước lớp. HĐ 3. (HĐ chung ) 1,2 .Câu kể Ai là gì?: Em là cháu bác Tự. Mỗi em đặt một câu 3, Trong câu trên VN do cụm danh từ tạo thành . HS Đọc ghi nhớ. Lấy VD ngoài về câu kể ai là gì? Tiế t6 PHỤ ĐẠO- BỒI DƯỠNG TIỀNG VIỆT LUYỆN TỪ VÀ CÂU: CÂU KỂ AI LÀ GÌ? I.Mục tiêu -Ôn , lại kiến thức về câu kể Ai là gì? II.HĐ HỌC HĐ 1. Đọc đoạn văn bài 6 Trang 21 sách trắc TV nghiệm 4 tập 2. Gạch dưới câu kể Ai là gì?Tô Ngọc Vân là một nghệ sĩ tài hoa. HĐ 2.Câu kêt Ai là gì? ở trên có tác dụng giới thiệu về họa sĩ Tô Ngọc Vân BT 3. (NK) Gạch chân các câu kể trong đoạn văn sau: Men – xen là một họa sĩ lừng danh của nước Đức,rất được nhiều người hâm mộ . Có một hạo sĩ trẻ nói với ông : - Ngài thật là một người sung sướng. Còn tôi không hiểu sao tranh rất khó bán .Nhiều bức tranh tôi vẽ cả ngày nhưng phải một năm mới bán được Men –xen liền bảo: - Anh hãy thử làm ngược xem sao ! Nghĩa là hãy để cả một năm vẽ một bức tranh ,rồi bán nó trong một ngày. Năm học 2014-2015 - HS ghi vào vở HĐ2. Hoàn thành bảng sau ; - HS hoàn thành vào giấy a4 - Sau đó báo cáo giáo viên ( nội dung câu trả lời đã có ở tiết học trước) *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. HĐ3. Chơi trò chơi : “Giải ô chữ” Đáp án : 1. Cam-pu-chia; 2. Biển Hồ; 3. Miền Tây; 4. Trung Quốc; 5. Ăng-co-vát  Châu Á C. Hoạt động ứng dụng ( trang 72 ) - HS và người thân tìm hiểu về khu vực Đông Nam Á. PHỤ ĐẠO- BỒI DƯỠNG TIỀNG VIỆT LUYỆN TẬP VỀ NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ. I. Mục tiêu. - Củng cố cho HS về nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. - Rèn cho học sinh kĩ năng làm bàitập thành thạo. II.Chuẩn bị : Nội dung ôn tập. Bài 1 : Cho các ví dụ sau : a/ Bởi chưng bác mẹ nói ngang Để cho dũa ngọc, mâm vàng xa nhau. b/ Vì trời mưa to, đường trơn như đổ mỡ. Em hãy cho biết : - Các vế câu chỉ nguyên nhân trong hai ví dụ trên. - Các vế câu chỉ kết quả. - Quan hệ từ, cặp quan hệ từ trong ví dụ Bài làm: a/ Các vế câu chỉ nguyên nhân: Bởi chưng bác mẹ nói ngang ; Vì trời mưa to b/ Các vế câu chỉ kết quả. - Để cho đũa ngọc mâm vàng xa nhau ; - đường trơn như đổ mỡ c/ Quan hệ từ, cặp quan hệ từ: bởi, để, vì Bài 2: Điền vào chỗ trống các thành ngữ sau: a) Ăn như ... b) Giãy như... 10 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu LUYỆN TIẾNG VIỆT Luyện đọc bài “Đoàn thuyền đánh cá” I.Mục tiêu Tiế -Đọc lưu loát ,diễn cảm bài t7 - Hiểu nội dung bài “Đoàn thuyền đánh cá” - Rèn kĩ năng đọc. II.HĐ học Bài 1.HS tự luyện đọc trong nhóm nhiều lần Các bạn trong nhóm chỉnh sửa giúp bạn 1,Trả lời câu hỏi về nội dung bài 2,Lần lượt từng em lên bảng đọc bài trước lớp Bài 2.(HSNK) Viết 4-5 câu tả một cây ăn quả mà em thích. Năm học 2014-2015 c) Nói như... d) Nhanh như... Ví dụ: a) Ăn như tằm ăn rỗi. b) Giãy như đỉa phải vôi c) Nói như vẹt (khướu) d) Nhanh như sóc (cắt) LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP I.Mục tiêu. - Tiếp tục củng cố cho HS về cách tính DT xq và DT tp của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. - Rèn kĩ năng trình bày bài. II. Đồ dùng: - Hệ thống bài tập. Bài 1: Hình lập phương thứ nhất có cạnh 8 cm, Hình lập phương thứ hai có cạnh 6 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của mỗi hình lập phương đó? Bài giải : Diện tích xung quanh hình lập phương thứ nhất là: 8 x 8 x 4 = 256 (cm2) Diện tích toàn phần hình lập phương thứ nhất là: 8 x 8 x 6 = 384 (cm2) Diện tích xung quanh hình lập phương thứ hai là: 6 x 6 x 4 = 144 (cm2) Diện tích toàn phần hình lập phương thứ hai là: 6 x 6 x 6 = 216 (cm2) Đáp số: 256 cm2, 384 cm2 144 cm2, 216 cm2 Bài 2: Một cái thùng không nắp có dạng hình lập phương có cạnh 7,5 dm. Người ta quét sơn toàn bộ mặt trong và ngoài của thùng dó. Tính diện tích quét sơn? Bài giải: Diện tích toàn phần của cái thùng hình lập phương là: 7,5 x 7,5 x 5 = 281,25 (dm2) Diện tích quét sơn của cái thùng hình lập phương là: 281,25 x 2 = 562,5 (dm2) Đáp số: 562,5 dm2 Bài 3: (HSNK) Người ta đóng một thùng gỗ hình lập phương có cạnh 4,5dm. a)Tính diện tích gỗ để đóng chiếc thùng đó? b) Tính tiền mua gỗ, biết cứ 10 dm2có giá 45000 11 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 đồng. LUYỆN TOÁN BÀI TẬP VỀ PHÉP TRỪ PHÂN SỐ I. Mục tiêu Tiế - Củng cố về cách trừ hai phân số cùng mẫu t 8 số,khác mẫu số. II.HĐ HỌC BT1. Tính 9 4 5 5 3 2     18 18 18 7 7 7 3 2 6 2 4 1 3 5 12 5 7          4 8 8 8 8 4 2 8 8 8 8 BT 2. Tính 6 3 11 3 8    5 5 5 5 5 7 1 15 7 1 8 1 8 2 10           4 12 6 12 12 6 12 6 12 12 12 1+ 5  BT 3 (NK) 3 7 số HS lớp 4a trường tiểu học Hòa Cư là nam.Hỏi số HS nữ của lớp 4a chiếm bao nhiêu phần số HS cả lớp? Bài giải Số HS nữ chiếm số phần là: 7 3 4   7 7 7 (phần) 4 Đáp số : 7 phần Bài giải: Diện tích gỗ để đóng chiếc thùng đó là: 4,5 x 4,5 x 6 = 121,5 (dm2) Số tiền mua gỗ hết là: 45000 x (121,5 : 10) = 546750 (đồng) Đáp số: 546750 đồng LUYỆN TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VỀ VĂN KỂ CHUYỆN I. Mục tiêu. - Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về văn kể chuyện.. - Rèn cho học sinh kĩ năng làm văn. II.Chuẩn bị : Nội dung ôn tập. III.Hoạt động dạy học : Bài 1: Đọc câu chuyện dưới đây và trả lời các câu hỏi bằng cách chọn ý trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ a, b, c ở câu trả lời em cho là đúng nhất. Ai can đảm? - Bây giờ thì mình không sợ gì hết! Hùng vừa nói vừa giơ khẩu súng lục bằng nhựa ra khoe. - Mình cũng vậy, mình không sợ gì hết! – Thắng vừa nói vừa vung thanh kiếm gỗ lên. Tiến chưa kịp nói gì thì đàn ngỗng đi vào sân. Chúng vươn dài cổ kêu quàng quạc, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Hùng đút vội khẩu súng lục vào túi quần và chạy biến. Thắng tưởng đàn ngỗng đến giật kiếm của mình, mồm mếu máo, nấp vào sau lưng Tiến. Tiến không có súng, cũng chẳng có kiếm. Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa. Đàn ngỗng kêu quàng quạc, cổ vươn dài, chạy miết. 1) Câu chuyện trên có mấy nhân vật? a. Hai b. Ba c. Bốn 2) Tính cách của các nhân vật thể hiện qua những mặt nào? a. Lời nói b. Hành động c. Cả lời nói và hành động 12 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 3) Ý nghĩa của câu chuyện trên là gì? a. Chê Hùng và Thắng b. Khen Tiến. c. Khuyên người ta phải khiêm tốn, phải LUYỆN TOÁN can đảm trong mọi tình huống. BÀI TẬP VỀ PHÉP TRỪ PHÂN SỐ Bài 2(NK): Em hãy viết một đoạn văn nói I. Mục tiêu về tình bạn? - Củng cố về cách trừ hai phân số khác mẫu KĨ NĂNG SỐNG.Chñ ®Ò 8 KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin số,số tự nhiên trừ phân số. I.Môc tiªu II.HĐ HỌC -Lµm vµ hiÓu ®îc néi dung bµi tËp 1,2,4 & ghi HĐ 1.Tính nhí. 6 1 6 7 6 1 II.§å dïng 1- 7 1  7  7  7  7 Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5. 7 8 7 1 III.C¸c ho¹t ®éng 8- 5  8  8  8 Ho¹t ®éng 1: Ho¹t ®éng nhãm Bµi 1 : Trß ch¬i: Nhµ b¸o t×m ngêi næi tiÕng 9 8 18 8 10     -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm vµ ch¬i thö. 16 32 32 32 32 - C¸c nhãm lªn ch¬i. HĐ 2. (NK) -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung. Hương có một gói kẹo, Hương cho Hiền *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Muèn t×m ra ngêi 3 2 næi tiÕng nhanh chãng th× nhµ b¸o ph¶i biÕt gói kẹo ,cho Vân gói kẹo .Hỏi Hương khai th¸c th«ng tin cho hîp lÝ. 8 8 Ho¹t ®éng 2: Lùa chän t×nh huèng còn lại bao nhiêu phần của gói kẹo? Bµi 2:- Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng cña Bài giải bµi tËp vµ c¸c ph¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi. Hương còn lại số kẹo là: *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Khi lùa chän c¸c ph¬ng ¸n, chóng ta ph¶i biÕt ®îc chän c¸ch 8 3 2 3    (phần) ®ã sÏ cã lîi g×. 8 8 8 8 Ho¹t ®éng 3: 3 Đap số: 8 phần Bµi 3:- -Häc sinh ®äc c¸c tõ khãa c¸c bµi häc ë trêng. *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc: * Ghi nhí: ( trang 40) IV.Cñng cè- dÆn dß ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ? -VÒ chuÈn bÞ c¸c bµi tËp cßn l¹i. Nhật kí sau bài dạy Thứ sáu ngày 13 tháng 2 năm 2015 13 NHÓM TĐ 4 Tiết TIẾNG VIỆT 1 BÀI học 24C.Hòa LÀM Trường Tiểu Cư ĐẸP CUỘC SỐNG.( t 2) GV:Nguyễn Minh Thu I.Mục tiêu (Tài liệu hướng dẫn học TV 4 tập 2A trang 103) II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. III. Các hoạt động dạy học - Khởi động B. Hoạt động thực hành . HĐ 1 . (nhóm)Thực hiện trên bảng nhóm NHÓM TĐ 5 TOÁN BÀI 71. EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC( 1 Tiết) Năm học 2014-2015 I.Mục tiêu Hs ôn tập về cách tính diện tích xung quanh ,diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và diện tích hình lập phương II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) A. Hoạt động thực hành a,Người là cha, là bác ,là anh HĐ 1. Bài giải a, DT xung quanh của hình hộp chữ nhật b,Quê hương là chùm khế ngọt là: Quê hương là đường đi học ( 2,5 + 1,1 ) x 2 x 0,5 = 3,6 (m 2 ) DT toàn phần của hình hộp chữ nhật đó HĐ 2. (cá nhân)làm bài vào vở là: Ghép: 1 – c 2–d 3-b 4-a 3,6+ 2,5 x 1,1 x 2 = 9,1 (m 2 ) b, 3 m = 30dm HĐ 3. (cặp đôi) DT XQcủa hình hộp chữ nhật đó là: VD: Hà Nội là một thành phố lớn. ( 30 + 15 ) x 2 x 9 = 810 (dm 2 ) Bắc Ninh là quê hương của những làn điệu DT toàn phần của hình hộp chưc nhật đó là: dân ca quan họ. 810 + 30 x 15 x 2 = 1710(dm 2 ) HĐ 2. Nguyễn Du là nhà thơ lớn của Việt Nam. ĐA: HĐ 4. (HĐ chung cả lớp) HHCN 1 2 3 C. Hoạt động ứng dụng 2 C dài 4m 0,8 m C rộng 3m C cao 5m Chu vi đáy 14m DTXQ 70m DTTP 94m 5 5 10 1 m 2 13 10 0,6cm 0,6 cm 2,8 cm m 13 20 33 120 1,68 2,64 HĐ 3. ĐA; Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên lên 4 lần thì diện tích XQ và DTTP đều tăng lên 16 lần vì khi đó DT của một mặt hình lập phương tăng lên 16 lần14 (4 x 4 = 16lần ) Hoặc; - DTXQ của hình LP lúc đầu là: Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết 5 Năm học 2014-2015 SINH HOẠT LỚP SƠ KẾT TUẦN 24 I. Môc tiªu - HS thÊy ®ưîc nh÷ng ưu khuyÕt ®iÓm cña m×nh trong tuÇn - Cã ý thøc söa sai nh÷ng ®iÒu m×nh vi ph¹m,ph¸t huy nh÷ng ®iÒu lµm tèt - GDHS cã ý thøc trong häc tËp, trong mäi ho¹t ®éng II .Néi dung sinh ho¹t 1.NhËn xÐt tuÇn 24: - C¸c ban tù ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña ban m×nh trong tuÇn qua. - CHTQ tæng hîp kÕt qu¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña líp trong tuÇn qua : - Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt ®¸nh gi¸: +Tuyªn dư¬ng nh÷ng mÆt líp thùc hiÖn tèt: xÕp hµng ra vµo líp, ®i häc ®óng giê, vÖ sinh líp s¹ch sÏ, trong líp h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi sôi nổi ,tích cực thảo luận nhóm. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................... + Nhăc nhở nh÷ng mÆt líp thùc hiÖn chưa tèt : cßn nãi chuyÖn riªng trong líp chưa tích cực hoạt động nhóm: .................................................................................................................................................. 2.Phæ biÕn kÕ ho¹ch tuÇn 25: + Thùc hiÖn tèt c¸c nÒ nÕp. - Trong líp chó ý sôi nổi thảo luận nhóm, chÞu khã ph¸t biÓu - Mét sè b¹n vÒ nhµ luyÖn ®äc vµ rÌn thªm vÒ ch÷ viÕt + Tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc… +Thùc hiÖn tèt viÖc gi÷ vÖ sinh m«i trưêng. *Tuyên dương bạn:…………………………………………………………………… 3.V¨n nghÖ,chơi trò chơi Nhật kí sau bài dạy …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. 15 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 16
- Xem thêm -