Tài liệu Giáo án vnen lớp 4-5 tuần 14

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 454 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 TUẦN 14 Thứ hai ngày 24 tháng 11 năm 2014 NHÓM TĐ 4 Sáng: Đ/C Hạnh lên lớp Tiết CHÀO CỜ 1 Tiết TIẾNG VIỆT 2 Tiết TIẾNG VIỆT 3 Tiết TOÁN 4 Tiết PHỤ ĐẠO –BỒI DƯỠNG TOÁN 5 Chiều Tiết LUYỆN TIẾNG VIỆT 6 Luyện đọc bài “Chú Đất nung” Tiết I.Mục tiêu - Đọc lưu loát ,diễn cảm bài - Hiểu nội dung bài “Chú Đất nung” - Rèn kĩ năng đọc II.HĐ học HĐ 1. HS tự luyện đọc trong nhóm nhiều lần Các bạn trong nhóm chỉnh sửa giúp bạn 2,Trả lời câu hỏi về nội dung bài 3.lần lượt từng em lên bảng đọc bài trước lớp HĐ2. Làm bài tập 2, 3, 4 sách trắc nghiệm TV 4 tập 1 trang 53 Đáp án Bài 2. khoanh vào ý D Bài 3. khoanh vào ý C Bài 4. khoanh vào ý B HĐ 3. (HSCNK) Viết lại tên các đồ chơi của cu Chắt và đặc điểm của các đồ chơi đó. Chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía… chăn trâu. NHÓM TĐ 5 CHÀO CỜ TOÁN KHOA HỌC TIẾNG VIỆT PHỤ ĐẠO –BỒI DƯỠNG TOÁN LUYỆN TOÁN CHIA MÔT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN I.Mục tiêu - Củng cố cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên ,vận dung trong thực hành. II.HĐ HỌC(Làm bài tập 4, 5, 6, 9 sách trắc nghiệm TOÁN 5 trang 44, 45 ) Bài 4,5,6. tính a,4,37 x 2,4 + 2,4 x 5,63 = 10,488 + 13,512 = 24 b,7,82 x 2,7 – 5,39 x 2,7 =21,114 – 14,553 = 6,561 c, 8,5 +5,6 x 4,3 -2 =8,5 +24,08 – 2 = 32,58 – 2 = 30,58 Bài 9. Tìm X(HSCNK) a, X x 1,7 = 5,95 b, 4,32 x X =10,368 X=5,95 : 1,7 X = 10,368 : 4,32 X = 3,5 X = 2,4 *Báo cáo với thầy/cô giáo kết quả những việc em đã làm. 1 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu 7 LUYỆN TIẾNG VIỆT Luyện viết bài “Chú Đất nung” Năm học 2014-2015 LUYỆN TIẾNG VIỆT Luyện đọc bài “Người gác rừng tí hon” I.Mục tiêu I.Mục tiêu -Đọc lưu loát ,diễn cảm bài - Viết đúng chính tả,trình bày đúng đoạn - Hiểu nội dung bài “Người gác rừng tí hon” văn bài “Chú Đất nung” .Đoạn 3 - 4 - Rèn kĩ năng đọc . II,HĐ học II.HĐ học HĐ 1.Viết chính tả HĐ 1.HS tự luyện đọc trong nhóm nhiều lần 1hs đọc đoạn viết Các bạn trong nhóm chỉnh sửa giúp bạn - Ghi ra nháp những từ khó viết 2,Trả lời câu hỏi về nội dung bài - Gv đọc chính tả cho hs viết 3.lần lượt từng em lên bảng đọc bài trước - Đổi vở cho bạn soát lỗi lớp HĐ 2.Làm bài tập 5, 6 trang 54,55 sách trắc 4.Làm bài tập 1,2 sách trắc nghiệm TV 4 nghiệm TV 4 tập 1 tập 1trang 60 Bài 5. Phân biệt x/s Đáp án Thứ tự các từ cần điền: mùa xuân, đằng xa, BT 1 .khoanh vào ý B xập xòe, bãi soi, giữa sông, con sếu, trắng Bt 2 .khonh vào ý D xóa. HĐ 2.(HSCNK) Bài 6.(HSCNK). Tìm tiếng có vần âc hoặc Em hãy nêu những chi tiết cho thấy bạn nhỏ ât để tạo thành từ ngữ. trong bài “người gác rừng tí hon” là người Xôi gấc, chân đất, giấc ngủ,lất phất,gió rất dũng cảm? bấc. Trả lời: chi tiêt Bài 7.(HSCNK) Tìm tiếng có vần âc hoặc Lần theo dấu chân lạ hằn trên đát.Chạy theo ât để hoàn chỉnh các câu tục ngữ,thành ngữ đường tắt về quán bà Hai. Lao ra khi nghe - Cờ đến tay ai người đấy phất tiếng bành bạch của xe chở gỗ trộm. - Mất bò mới lo làm chuồng. - Bấc đến đâu ,dầu đến đó. Tiết - Ăn mày đòi xôi gấc. 8 LUYỆN TOÁN LUYỆN TIẾNG VIỆT BT CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ Luyện viết bài “ Người gác rừng tí hon” I.Mục tiêu I.Mục tiêu -Thực hiện cách chia một tổng cho một -Viết đúng chính tả,trình bày đúng đoạn văn số.Vận dụng vào giải toán. bài “ Người gác rừng tí hon”đoạn 1-2 . II.HĐ học II,HĐ học Bài 1.tính bàng hai cách 1.Viết chính tả a, (87 +48 ) : 3 1hs đọc đoạn viết Cách 1: (87 +48 ) : 3 = 87 : 3 + 48 : 3 -Ghi ra nháp những từ khó viết =29 + 16 = 45 -Gv đọc chính tả cho hs viết Cách 2: (87 +48 ) : 3 = 135 : 3 =45 -Đổi vở cho bạn soát lỗi b, (515 + 190 ) : 5 2,Làm bài tập 3 ,5 trong sách trắc nghiệm Cách 1: (515 + 190 ) : 5 =515 : 5 + 190 : 5 TV 5 tập 1 trang 60,61 2 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu = 103 + 38 = 141 Cách 2: (515 + 190 ) : 5 = 705 : 5 = 141 BT 2 .Đúng điền Đ sai điền S a, (64 + 128 ) : 8 = 24 Đ Năm học 2014-2015 BT 3 .Khoanh vào ý C BT 5 .Điền từ Chuột xa chĩnh gạo. BT (HSCNK)Viết vào cột phải từ ngữ chứa b,(567 +305 ) : 7 = 617 S tiến cùng dòng ở cột trái BT 3. (HSCNK)Người ta bán hàng đổ gạo Xe VD: xe máy,xe đạp… vào các túi ,mỗi túi có 5kg gạo. B uổi sáng Se Se sẽ, sẽ làm… người đó bán được 35 kg gạo, buổi chiều Sung Sung túc, sung sướng bán được 65 kg gạo. Hỏi cả hai buổi cửa xung Xung quanh, hàng bán được bao nhiêu túi gạo ?(Giai theo hai cách) Cách 1. Buổi sáng người đó bán được số túi gạo là: 35 : 5 = 7 ( túi) Buổi chiều người đó bán được số túi gạo là: 65 : 5 = 13 (túi) Cả hai buổi người đó bán được số túi gạo là: 7 + 13 = 20 (túi) Cách 2 : Cả hai buổi người đó bán được số túi gạo là: ( 35 + 65 ) : 5 = 20 ( túi) Đáp số: 20 túi Nhật kí sau bài dạy ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …… 3 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết 1 Năm học 2014-2015 Thứ ba ngày 25 tháng 11 năm 2014 NHÓM TĐ 4 TOÁN Bài 44 . CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (Tiết 1 Tr .45 ) I. Mục tiêu Em biết: - Chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số. - Bước đầu vận dụng chia cho số có một chữ số trong thực hành tính. II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: - Nêu quy tắc Chia một tổng cho một số. - HS thực hiện (54 + 18) : 2 A. Hoạt động cơ bản. ( Tiết 1) HĐ1: Chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” HĐ2: Em đọc và nói cho bạn nghe cách đặt tính và tính. HĐ3: Đặt tính rồi tính : a) 128472 3 b) 230855 5 O8 42824 30 46171 24 08 07 35 12 05 0 ? Qua tiết học này em biết được những gì. NHÓM TĐ 5 TIẾNG VIỆT BÀI 13A. CHÀNG GÁC RỪNG DŨNG CẢM( T 2) I.Mục tiêu Sách hướng dẫn học TV 5 tập 1B trang 41 II.Tài liệu phương tiện. - Tài liệu HD học Tiếng Việt. - Phiếu bài tập cho HĐ 3 phần HĐTH III.Các hoạt động dạy học *. Khởi động B.Hoạt động thực hành HĐ 1 ( cặp đôi) Đọc đoạn văn và lời giải nghĩa HĐ 2. Đáp án a,Khu bảo tồn đa dạng sinh học là nơi lưu giữ được nhiều động vật và thực vật b,Nói rừng nhuyên sinh Gia Cát Tiên là khu bảo tồn đa dạng sinh học vì rừng có nhiều loại động vật: 55 loài ĐV có vú, hơn 300 loài chim, 40 loài bò sát...có thảm thực vật phong phú với hàng trăm loài cây khác nhau. HĐ 3.(cặp đôi) Đáp án. Hành động BVMT Hành động phá họa MT Trồng cây,trồng Phá rừng,đốt rừng,phủ xanh đồi nương ,săn bắn trọc thú rừng,buôn bán ĐV hoang dã… HĐ 4.Cá nhân Viết một đoạn văn khoảng 5 câu nói về phủ xanh đồi trọc 4 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết KHOA HỌC 2 BÀI 15.NGUỒN NƯỚC QUANH TA SẠCH HAY Ô NHIỄM? CẦN LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC?( t 3) I.Mục tiêu (sách hướng dẫn học khoa học 4 tập 1 trang 82) II.Đ D DH *Khởi động ?vì sao phải tiết kiệm nước? B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1.(nhóm) Vẽ và triển lãm .HS vẽ tranh cổ đông bảo vệ nguồn nước trên giấy khổ lớn ,sau đó trưng bày và thuyết trình. HĐ 2.Chung Điều tra .GV hướng dẫn HS đi quan sát nguồn nước quanh trường và ghi kết quả điều tra vào giấy khổ lớn. HĐ 3.Chung Mỗi nhóm cử đại diện lên trình bày kết quả điều tra. Các nhóm khác lắng nghe nhận xét. *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. Tiết 3 LỊCH SỬ BÀI 4 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (Từ năm 1009 đến năm 1226) t -3 I. Mục tiêu: (sách hướng dẫn học lịch sử và địa lí 4 tập 1 trang 45) II.Đ D DH Một số tranh ảnh trang 49 *Khởi động A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ 9.Theo lô gô sách hướng dẫn học HS đọc kĩ nội dung và ghi vào vở nội Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 13A.CHÀNG GÁC RỪNG DŨNG CẢM ( T 3) I.Mục tiêu Sách hướng dẫn học TV 5 tập 1B trang 41 II.Tài liệu phương tiện. - Tài liệu HD học Tiếng Việt. III.Các hoạt động dạy học *. Khởi động B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 5.(cá nhân) a.Nhớ - viết bài hành trình của bầy ong ( 2 khổ thơ cuối) - HS tìm và viết từ khó - HS viết bài b. Đổi vở soát lỗi. HĐ 6.(Chung) chọn ý a SâmSương Sưa-xưa Siêuxâm -xương xiêu Củ sâm- Sương Say sưa- Cái siêuxâm gióxưa kia xiêu vẹo nhập xương máu HĐ 7.(cặp đôi)HS tự chọn ý a hoặc b ĐA. a,xuống, xanh, sau, sân. b,được, quất, đất, húc. C,HĐ ƯD bài tập trang 47 TOÁN BÀI 40.CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SSO TỰ NHIÊN( T 2) I.Mục tiêu (sách hướng dẫn học TOÁN 5 tập 1B trang 44) II.Đ D DH *Khởi động -Đặt tính rồi tính : 41,31 : 17 B.HOẠT ĐỘNG TH HĐ 2. Cá nhân làm bài vào vở Kết quả: 5 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu dung. B .HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1.Theo lô gô sách hướng dẫn học a, đánh dấu x vào ý vùng đất trung tâm đất nước ,đất rộng lại màu mỡ,muôn vật phong phú tốt tươi. b,đánh dấu x vào ý năm 1010. HĐ 2. Theo lô gô sách hướng dẫn học Đạo phật được du nhập vào nước ta từ rất sớm.Đạo phật dạy người ta phải thương yêu đồng loại ,phải biết nhường nhịn nhau ,giúp đỡ người gặp khó khăn ,không được đối xử tàn ác với loài vật .Những điều này phù hợp với lối sống và cách nghĩ của người Việt,nên sớm được người Việt tin theo .Đến thời Lý ,đạo phật trở nên rất thịnh đạt. HĐ 3. Theo lô gô sách hướng dẫn học HS trình bày trước lớp diễn biến trận chiến trên sông Như Nguyệt. *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. C. HĐ ƯD: Trang 53 Tiết4 TIẾNG VIỆT Bài 14A: MÓN QUÀ TUỔI THƠ ( tiết 3 tr.62) I. Mục tiêu 3. Luyện tập về câu hỏi. II. Tài liệu phương tiện. Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động HS kể một câu chuyện * Giới thiệu bài B. Hoạt động thực hành Năm học 2014-2015 b) 0,87 a)7,8 c) 1,05 d) 0,423 HĐ 3. Tìm x a) x = 3,6 b) x = 0,06 HĐ 4. Bài giải Trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được là: 211,2 : 4 = 52,8 (km) Đáp số: 52,8 km HĐ 5. Bài giải Một bao gạo cân nặng là: 318,5 ; 7 = 54,5 (kg) 15 bao gạo như thế cân nặng là: 45,5 x 15 = 682,5 ( kg) Đáp số: 682,5 Kg LỊCH SỬ BÀI 5.VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO,QUYẾT TÂM CHỐNG PHÁP TRỞ LẠI XÂM LƯỢC( T 2) I.Mục tiêu (sách hướng dẫn học lịch sử và địa lí 5 tập 1 trang 47) II.Đ D DH Một số tranh ảnh trang 48cho HĐ 1 phần HĐCB *Khởi động Ngay sau CM tháng Tám thành công 6 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu HĐ4: Thay nhau đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây: a) Hăng hái nhất và khỏe nhất là ai? b) Trước giờ học, chúng em thường làm gì? c) Bến cảng như thế nào? d) Bọn trẻ xóm em hay thả diều ở đâu? HĐ5: Tìm từ nghi vấn trong các câu hỏi và ghi vào vở: a) có phải - không. b) phải không. c) à. HĐ6: Trong các câu dưới đây, những câu nào không phải là câu hỏi…………. Câu không phải là câu hỏi: Câu b : nêu ý kiến của người nói, Câu d: nêu đề nghị, Câu g : nêu đề nghị. C. Hoạt động ứng dụng - GV hướng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu. - GV nhận xét tiết học khen những em học tốt. Tiết 5 Tiết 6 Tiết 7 MĨ THUẬT(gvbm) Năm học 2014-2015 ,TDP đã có hành động gì? A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ 5(cá nhân) a,Đọc phần trong khung và ghi vào vở B. Hoạt động thực hành HĐ 1.(nhóm) a,bĐọc và tìm hiểu BH trong việc diệt giặc dốt c, Làm BT Ý đúng là: Nhịn ăn cứu đói là việc quốc gia đại sự. HĐ 2.(nhóm)Điều chỉnh thành HĐ cá nhân Chúng ta muốn hòa bình chúng ta phải nhân nhượng .Nhưng chúng ta càng nhân nhượng TDP càng lấn tới,vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không !Chúng ta thà hi sinh tất cả ,chứ nhất định không chịu làm nô lệ,nhất định không chịu mất nước. HĐ 3.(CN) a,Quan sát các ảnh tư liệu và đọc phần trong khung. b,TLCH - Các tư liệu ở trên thể hiện diều gì?(cho thấy chiến sĩ ta tinh thần cảm tử của quân và dân HN) *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. C. HĐ ƯD: Trang 57 MĨ THUẬT(gvbm) ÂM NHẠC(gvbm) ÂM NHẠC (gvbm) KĨ THUẬT(gvbm) KĨ THUẬT(gvbm) Nhật kí sau bài dạy ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………. 7 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 Tiết 1 NHÓM TĐ 4 TOÁN Bài 44 . CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (Tiết 2 .Tr .48 ) I. Mục tiêu - Chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số. - Bước đầu vận dụng chia cho số có một chữ số trong thực hành tính. II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: - Nêu quy tắc Chia một tổng cho một số. - HS thực hiện (54 + 18) : 2 B. Hoạt động thực hành HĐ1: Đặt tính rồi tính 214875 3 429387 7 04 71625 09 61341 18 23 07 28 15 07 0 278157 3 285672 4 08 92719 05 71418 21 16 05 07 27 32 HĐ2: Tính rồi viết (theo mẫu) a)274597 3 b)367639 5 04 91532 17 73527 15 26 09 13 07 39 1 4 274597 : 3 = 91532(dư 1) 367639 : 5 = 73527(dư 4) HĐ3: Giải bài toán Bài giải NHÓM TĐ 5 TIẾNG VIỆT BÀI 13B.CHO RỪNG LUÔN XANH (T 1) I.Mục tiêu 1.Đọc - hiểu bài “Trồng rừng ngập mặn” II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động - Đọc đoạn 2 bài người gác rừng tí hon - Vì sao bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt bọn trộm gỗ? A.HĐ CƠ BẢN HĐ1.(Nhóm)chơi trò chơi “ô cửa bí mật” Từ tạo được là: TRỒNG CÂY GÂY RỪNG HĐ 2.(chung) Nghe thầy cô(hoặc bạn) đọc bài sau:Trồng rừng ngập mặn - GV goi HS đọc bài- HS đọc ? Bài chia làm mấy đoạn? (3 đoạn) ? Bài này chúng ta đọc với giọng như thế nào? Giọng từ tốn,diễn cảm thể hiện đúng dạng văn miêu tả. HĐ3. (cặp đôi) HĐ 4.(nhóm) HĐ 5 .(nhóm) Trả lời: Câu 1.Vì do chiến tranh, do quá trình quai đê lẫn biển, làm đầm nuôi tôm…làm một phần rừng ngập mặn bị mất đi. Câu 2. Hậu quả: Lá chắn bảo vệ đê điều không còn, đê điều bị xói lở, bị vỡ khi có gió, bão, sóng lớn. Câu 3. Vì các tỉnh này làm tôt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ tác dụng của rừng ngập mặn đồi với việc bảo vệ đê điều. Hỏi thêm: các tỉnh nào có PT trồng rừng 8 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Mỗi bể chứa số lít xăng là : 15429 : 3 = 5143(l) Đáp số : 5143 l xăng HĐ4: Giải bài toán Bài giải Thực hiện phép chia 187250 : 6 = 31208(dư 2) Có thể xếp được nhiều nhất vào 31208 hộp và còn thừa 2 cái cốc. HĐ5: Bài giải Số bé là : (42506 -18472) : 2 = 12017 Số lớn là : 42506 – 12017 = 30489 Đáp số : Số bé : 12017 Số lớn : 30489 HĐ6: Tính bằng hai cách C1: (25314+ 42168) : 3 = 67482 : 3 = 22494 C2: (25314 + 42168): 3 = 25314 : 3 + 42168: 3 = 8438 + 14056 = 22494 C. Hoạt động ứng dụng Tiết KHOA HỌC 2 BÀI 16. MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC I.Mục tiêu (sách hướng dẫn học khoa học 4 tập 1 trang 89) II.Đ D DH *Khởi động Bạn hãy cho biết cần làm gì để bảo vệ nguồn nước? A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1. (NHÓM)Thực hành làm nước sạch. - Sau khi thực hành ghi vào bảng 2 Trước khi Sau khi thí thí nghiêm nghiệm Mùi Màu Năm học 2014-2015 ngập mặn?(Minh Hải, Bến Tre, Sóc Trăng…) Câu 4: Đã phát huy tác dụng ảo vệ vững chắc đê biển. tăng thu nhập cho người dân nhờ sản lượng hải sản nhiều, các loại chim nước trở nên phong phú. Nội dung:Nguyên nhân gây rừng ngập mặn bị tàn phá, thành tíc và tác dụng một số rừng ngập mặn được phục hồi. TIẾNG VIỆT BÀI 13B. CHO RỪNG LUÔN XANH (T 2) I.Mục tiêu 2. Lập được dàn ý của bài văn tả người(tả ngoại hình) II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động A.HĐ CƠ BẢN HĐ 1.(cá nhân) Đọc đoạn văn HĐ 2, y/c HS làm vào vở Bài văn tả thân hình: cổ, vai, ngưc, bụng, tay, đùi, mắt, miệng, trán của bạn Thắng. - Chiều cao: hơn hẳn bạn một cái đầu - Nước da: rám đỏ vì lớn lên với nắng, nước mặn và gí biển. - Thân hình: rắn chắc, nở nang. - Cặp mắt: to và sáng. 9 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Chất bẩn HĐ 2. (nhóm)Báo cáo thí nghiệm HĐ3.Cặp đôi a, Đọc nội dung và điền vào bảng Lọc qua Dùng Đun sôi bông, thuốc cát, sỏi khử trùng Ưu Tách Khử Làm điểm được được vi chết các chất khuẩn phần k hòa trong lơn svi tan nước khuẩn, trong hay làm nước bay bớt mùi Hạn chế Không Không Không khử tách tách được vi được được khuẩn các chất các chất trong khác lẫn khác lẫn nước trong trong nước. nước. Để lại mùi thuốc khử trùng HĐ 4. Đọc nội dung trong khung và viết vào vở B.HOẠT ĐỘNG TH Quan sát sơ đồ và thảo luận TL: 1 – b 2–c 3–a C. HD: Trang 93 Tiết 3 TIẾNG VIỆT Bài 14B: BÚP BÊ CỦA AI ? (tiết 1 .Tr63) I. Mục tiêu 1. Đọc- hiểu bài Chú Đất Nung ( Tiếp Năm học 2014-2015 - Miệng: tươi hay cười. - Trán: dô, bướng bỉnh. HĐ 3,Nhóm TL: Khi tả ngoij hình của nhân vật cần chọ những chi tiết tiêu biểu để chúng bổ xung cho nhau, khắc họa được tính tình của nhân vật. HĐ 4, (CN)Lập dàn ý cho bài văn tả ngoại hình của một người em thường gặp. VD: Dàn ý bài văn tả cô giáo. 1, Mở bài: Hăng ngày em đến lớp ,em thấy cô Hương . Cô giáo dạy em hồi lớp một 2, Thân bài: +Cô Hương rất trẻ. Cô năm nay khỏng ba mươi tuổi. + Dáng người cô thon thả, mảnh mai, trông cô rất hiền. + Mái tóc mượt mà ,xõa xuống lưng, tô thêm phần mềm mại , duyên dáng. + Khuôn mặt trái xoan trắng hồng. + Đôi mắt to đen láy, luôn mỉm cười với chúng em. + Cô luôn nhìn em với ánh mắt ấm ấp,tin cậy. + Mỗi khi cô cười để lộ hàm răng trắng ngà, đều tăm tắp. + Cô rất viu vẻ nhưng cũng rất nghiêm khắc. + Giong nói của cô truyền cảm, cô kể chuyện hay như bà tiên trong chuyện cổ tích. + cô luôn quan tâm dến từng HS 3,Kết bài: Tuy không học với cô nữa nhưng em vẫn nhớ ánh mắt của cô ,nụ cười,giọng nói của cô. Cô là người dạy em từng nét chữ đầu tiên. TOÁN BÀI 41.CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10,100, 100… I.Mục tiêu (sách hướng dẫn học TOÁN 5 tập 1B 10 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu theo). II. Tài liệu phương tiện. Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. Bảng nhóm III. Các hoạt động dạy học * Khởi động * Giới thiệu bài A. Hoạt động cơ bản HĐ1: Quan sát tranh và đoán xem bức tranh vẽ gì. GV: Trong tiết học trước, các em đã biết nội dung phần đầu của truyện Chú Đất Nung. Chú bé Đất trở thành đất nung vì dám can đảm nung mình trong lửa đỏ. Phần tiếp truyện các em sẽ biết số phận của hai người bột trôi dạt ra sao? Đất Nung thực sự đổi khác, trở thành người hữu ích như thế nào? HĐ2: Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài sau: - 1HS đọc bài ? Bài chia làm mấy đoạn? (3 đoạn) - GV đọc ? Bài này chúng ta đọc với giọng như thế nào? (giọng kể chậm rãi, phân biệt được lời người kể với lời nhân vật...) HĐ3: a - 2 ; b - 3; c - 5 ; d – 1 ; e - 4 HĐ4,5,6: HS thực hiện - Nêu nội dung bài? ( Chú Đất Nung nhờ dám nung mình trong lửa đã trở thành người hữu ích, cứu sống được người khác.) - Câu chuyện muốn nói với em điều gì? (Muốn làm một người có ích phải biết rèn luyện không sợ gian khổ, khó khăn.) Tiết 4 TIẾNG VIỆT Bài 14B: BÚP BÊ CỦA AI ? ( tiết 2 Tr.67) I. Mục tiêu 2. Kể lại được câu chuyện Búp bê của ai Năm học 2014-2015 trang 44) II.Đ D DH *Khởi động -Đặt tính rồi tính :7,26 : 3 A, HĐ CƠ BẢN HĐ 1 .Cặp đôi Chơi trò chơi “đố bạn” HĐ 2 ,3 .thực hiên trên nháp Kết quả; a, 273,4: 10 =27,34 b,Đọc phần nhận xét HĐ 4 . a,Đọc phần trong khung b,Lấy ví dụ minh họa *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. B .HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1.Tính nhẩm KQ: a) 2,78 0,506 0,095 6,237 b) 45,67 0,879 3,786 33,39 HĐ 2. a) 12,3 : 10 =1,23 và 12,3 x 0,1 = 1,23 c) 6,7 : 10 = 0,67 và 6,7 x 0,1 =0,67 b) 234,5 : 100 =23,45 và 234,5 x 0,01=23,45 d,97,8 : 100 = 9,78 và 97,8 x 0,01 =9,78 NX:Khi chia một số TP với 10, 100, 1000 …ta có thể nhân số TP với 0,1; 0,01; 0,001. HĐ 3. Bài giải Số tấn gạo đã lấy đi là: 316,5 : 10 = 31,65 (tấn) Trong kho còn lại số tấn gạo là: 316,5 – 31,65 = 284,85( tấn) Đáp số: 284,85 tấn gạo KHOA HỌC BÀI 14. ĐÁ, VÔI, XI MĂNG ( T 1) I.Mục tiêu -(sách hướng dẫn học KHOA HỌC lớp 5 tập 1 trang 67) 11 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu II. Tài liệu phương tiện. Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. Bảng nhóm III. Các hoạt động dạy học * Khởi động * Giới thiệu bài B. Hoạt động thực hành HĐ1: Nghe thầy cô kể câu chuyện Búp bê của ai? HĐ2: HS thực hiện trong nhóm TL:Tranh 1 –c ; tranh 2 –e ; 3 – a ; 4 – g ; 5–b;6–d HĐ 3: HS thực hiện - Câu chuyện muốn nói với em điều gì? (Phải biết yêu quý, giữ gìn đồ chơi) Tiết 5 Năm học 2014-2015 A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN II. Tài liệu phương tiện. III. Các hoạt động dạy học  Khởi động: Kể tên một số vật làm bằng sắt, đồng, nhôm mà em biết? A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1.(nhóm). VD: Nhà máy xi măng Lạng Sơn(Hồng Phong, Đồng Bành) Núi đá vôi Hồng Phong, hang Dơi, hang gió Đồng Mỏ, vịnh Hạ Long… HĐ 2.nhóm a,Làm thí nghiệm 1, 2 Đá vôi có tính chất gì?(đá vôi cứng hơn đá cuội, dưới tác dụng của a xít đá vôi bị sủi bọt. b, khi trộn với nước xi măng không hòa tan, xi măng chóng khô, khi khô xi măng kết thành tảng cứng. HĐ 3.Cặp đôi a, Đá vôi được dùng để :nung vôi, kè sông, tạc tượng, lát đường, sản xuất xi măng, … b, Xi măng dùng để: Trộn vữa xây tường, đổ bê tông, bê tông cốt thép. LUYỆN TIẾNG VIỆT LUYỆN TIẾNG VIỆT Kể chuyện “búp bê của ai” Luyện đọc bài “Trồng rừng ngập mặn” I.Mục tiêu I.Mục tiêu HS kể lưu loát,thành thạo câu chuyện - Đọc lưu loát ,diễn cảm bài “búp bê của ai?” - Hiểu nội dung bài “Trồng rừng ngập -Rèn kĩ năng kể chuyện cho HS mặn” II.H Đ HỌC - Rèn kĩ năng đọc HĐ 1, Luyện kể chuyện cá nhân ,trong II.HĐ học nhóm ,kể trước lớp HĐ 1. HS tự luyện đọc trong nhóm nhiều HĐ 2, Nêu ý nghĩa câu chuyện lần (Phải biết yêu quý, giữ gìn đồ chơi) Các bạn trong nhóm chỉnh sửa giúp bạn HĐ 3. (HSCNK) 2,Trả lời câu hỏi về nội dung bài Kể câu chuyện “búp bê của ai?”bằng lời 3.lần lượt từng em lên bảng đọc bài trước của búp bê. lớp VD:Tôi là một cô bé búp bê xinh HĐ2. (HSCNK) 12 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu xắn.Ban đầu tôi ở nhà chị Nga… Tiết 6 Tiết 7 ĐẠO ĐỨC(gvbm) Năm học 2014-2015 - Rừng ngập mặn nước ta thường có ở đâu? ( thường có ở ven biển) - Vì sao một phần rừng ngập mặn nước ta bị mất đi? ( Do chiến tranh tàn phá, quá trình quai đê lấn chiếm biển, phá rừng làm đầm nuôi tôm.) ĐẠO ĐỨC(gvbm) THỂ DỤC(gvbm) THỂ DỤC(gvbm) Nhật kí sau bài dạy ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …… 13 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2014 NHÓM TĐ 4 NHÓM TĐ 5 Tiết TOÁN TIẾNG VIỆT 1 Bài 45. CHIA MỘT SỐ CHO MỘT BÀI 13B. CHO RỪNG LUÔN XANH TÍCH CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ ( t 3) ( tiết 1. Tr.49 ) I.Mục tiêu I. Mục tiêu Kể được câu chuyện đã chứng kiến - Chia một số cho một tích. - Chia một tích cho một số. hoặc tham gia về hoạt động bảo vệ môi - Vận dụng vào giải toán. trường. II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. II.Tài liệu phương tiện. III. Các hoạt động dạy học *Khởi động * Khởi động: Đọc bài lập dàn bài tả một người mà - Cho HS thực hiện 214875 : 3 em thường gặp. A. Hoạt động cơ bản.( Tiết 1) HĐ1: Chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” B.Hoạt động thực hành Nhóm A Nhóm B HĐ 5.( cá nhân) 16 : (4 x 2) 24 : (3 x 2 ) Đề 1. Kể một việc làm tốt của em hoặc = 16 : 8 = 2 = 24 : 6 = 4 16 : 4 : 2 = 4 : 2 =2 24 : 3 : 2 = 8 : 2 những người xung quanh để bảo vệ môi =4 16 : 2 : 4 = 8 : 4 = 24 : 2 : 3 = 12 : 3 trường. 2 =4 Đề 2. Kể về một hành động dũng cảm HĐ2: Đọc kĩ nội dung sau: bảo vệ môi trường. b) Các cách tính 24 : (2 x 6 ) = 24 : 12 = 2 -HS đọc phần gợi ý 24 : (2 x 6 ) = 24 : 2 : 6 = 12 : 6 =2 -Kể trong nhóm 24 : (2 x 6 ) = 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2 HĐ3: a) Tính và so sánh giá trị của các biểu -Trao đổi ý nghĩa câu chuyện thức : Hđ 6.(nhóm) (9 x 15) : 3 = 135 : 3 = 45 ; 9 x (15 : 3) = 9 x 5 = 45 ; Kể trong nhóm (9 : 3) x 15 = 3 x 15 = 45 So sánh : Giá trị của các biểu thức này đều - Nhóm bình trọn bạn kể câu chuyện hay bằng nhau. nhất. c) Nêu các cách tính giá trị của biểu thức : C.HĐ ƯD (8 x 23) : 4 = 184 : 4 = 46 ; (8 x 23) : 4 = 8 : 4 x 23 = 46 Thực hiện trang 53 ? Qua tiết học này em biết được những gì. 14 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết ĐỊA LÍ 2 BÀI 5. ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ ( T 2) I.Mục tiêu Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 13C .CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG ( T 1. Tr 54) -(sách hướng dẫn học lịch sử+địa lí 4 trang Tiết 3 II.Mục tiêu -(sách hướng dẫn học TV 5 trang 54 99 quyển tập 1) quyển 1B) II.Đ D DH II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động *Khởi động Hoạt động thực hành Đồng bằng BB nằm ở miền nào của nước ta? HĐ 1.nhóm VD: Bạn Tí cao bằng bạn Tèo. Đồng bằng BB được phù sa của con sông Bạn Tí thì cao,bạn Tèo thì thấp. nào bồi đắp nên? Bạn Tí mà cao hơn bạn Tèo. HĐ 2. cặp đôi B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Các cặp từ quan hệ là: HĐ 1(cặp đôi). a, Nhờ -mà b, Không những –mà còn. a,Câu đúng :a 2 ,a 3 ,a 5 ,a 6 HĐ 3.Nhóm b,hs viết câu đúng vào vở a) Mấy năm qua,vì chúng ta ...đê điều. Nên ở ven biển.....ngập mặn. HĐ 2. Chung cả lớp b, Chẳng những ở ven biển...Quảng Chỉ bản đồ mo tả ĐBBB Ninh....đều có phong trào....mà rừng .... HĐ 4. nhóm HĐ 3. Cá nhân 1)Hai đoạn văn có gì khác nhau?(so với Làm bài tập trên phiếu đoạn văn a ,doạn văn b có thêm một số QHT và cặp QHT ở một số câu: câu 6. vì ĐA: 1, Thứ tự các ý cần điền: d – b – a – c vậy... 2, a, đấu cờ người, đ, Hát quan họ, Câu 7. cũng vì vậy... Câu 8. vì ( chẳng kịp)... c, Thi nấu cơm 2) Đoạn văn nào hay hơn ?vì sao? (Đoạn văn a hay hơn đoạn văn b ,vì các QHT và cặp QHT thêm vào các câu 6,7,8 ở đoạn b làm cho câu văn thêm rườm rà. HĐ 5.chung Các nhóm nêu nhận xét trước lớp TIẾNG VIỆT TOÁN Bài 14B: BÚP BÊ CỦA AI ? BÀI 42.EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà ( tiết 3.Tr.63-) HỌC I. Mục tiêu I.Mục tiêu 3. Hiểu được thể nào là văn miêu tả. Bước 15 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu đầu viết được một đoạn văn miêu tả. II. Tài liệu phương tiện. Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. Bảng nhóm III. Các hoạt động dạy học * Khởi động * Giới thiệu bài B. Hoạt động thực hành HĐ4: Tìm hiểu Thế nào là miêu tả? a) Những sự vật được miêu tả: cây sòi, cây cơm nguội, lạch nước b, HS thực hiện theo lô gô. ( Nhóm) Thứ Tên Hình Màu Chuyển tự dáng sắc động M:1 Cây cao sòi lớn M:2 Lá đỏ rập rình lay sòi chói động như lọi những đốm lửa 3. Cây lá lá rập rình cơm vàng lay động như nguội rực những đốm rỡ lửa vàng 4. Lạc trong trườn lên nước veo mấy tảng đá, luồn dưới mấy gốc cây ẩm mục c, Qua những nét miêu tả trên, em thấy tác giả đã quan sát sự vật bằng những giác quan nào? TL: - Để tả màu sắc, hình dáng, chuyển động của lá cây sòi, cây cơm nguội, tác giả dùng mắt để nhìn. - Để tả được chuyển động của lá cây, lạch nước, tác giả phải dùng mắt để nhìn. -> Ghi nhớ: 2 HS đọc HĐ5: Những câu văn miêu tả trong truyện Chú Đất Nung: Đó là một chàng kị sĩ rất Năm học 2014-2015 (Tài liệu HD học Toán 5 tập 2 tr 47) II.Tài liệu phương tiện. *. Khởi động A.HĐ THỰC HÀNH HĐ1: nhóm .Chơi trò chơi “truyền điện” HĐ 2.Tính nhẩm Kết quả: 2,47m 0,234 tạ 1,2308 m 3,4504 km 0,705 tấn 1,450 kg HĐ 3. KQ: 670 m 2 ; 23,4m 2 7,2m 2 ; 40600,5m 2 HĐ 4. 230 007cm 2 4034 kg 23,0007 m 2 4,034 tấn HĐ 5. Đơn vị đo là tấn 5,6 0,762 3,15 0,076 0,042 Đơn vị đo là kg 5600 762 3150 67 42 16 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng ngồi trong mái lầu son. HĐ6: HS thực hiện ( Cá nhân) Chọn hình ảnh em thích: Ví dụ: Em rất thích hình ảnh sấm ghé xuống sân khanh khách cười. Có thể tả hình ảnh này như sau: Sấm rền vang rồi bỗng nhiên “ đùng đùng, đoàng đoàng ” làm mọi người giật nảy mình, tưởng như sấm đang ở ngoài sân, cất tiếng cười khanh khách. C. Hoạt động ứng dụng Tiết TIẾNG VIỆT 4 Bài 14C. ĐỒ VẬT QUANH EM ( tiÕt 1.71-) I. Mục tiêu 1. NhËn biÕt vµ sö dông ®îc c©u hái theo môc ®Ých kh¸c. II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động - HS đọc bài Chú Đất Nung và trả lời câu hỏi của bài. * Giới thiệu bài A. Hoạt động cơ bản HĐ1: Trò chơi: Hỏi nhanh -> Câu hỏi không phải chỉ dùng để hỏi. Có những câu hỏi được đặt ra để thể hiện thái độ khen chê, sự khẳng định, phủ định hoặc yêu cầu, mong muốn. HĐ2: Tìm hiểu cách dùng câu hỏi vào mục đích khác. a) Đọc lại đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm….. b) Nhận xét: + Sao chú mày nhát thế?: Câu hỏi này không dùng để hỏi điều chưa biết, chỉ thể hiện thái độ của ông Hòn Rấm chê chú bé Đất là nhát. + Chứ sao?: Câu hỏi này không dùng để hỏi điều gì. Câu hỏi này là câu khẳng dịnh: đất có thể nung trong lửa. Năm học 2014-2015 ĐỊA LÍ BÀI 6 .NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN( T 2) I.Mục tiêu (sách hướng dẫn học LS&ĐL 5 tập 1 trang 134) II.Đ D DH *Khởi động Bạn hãy kể tên một số lọa thủy sản được nuôi nhiều ở nước ta? B. Hoạt động thực hành HĐ1.(cặp). ĐA; Câu đúng a2, a3, a5, HĐ 2.(cặp)(điều chỉnh thành CN) Làm bài trên phiếu bài tập ĐA: 1) a – c; d – b 2) khoanh vào ý c HĐ 3 .chung .Chơi trò chơi “tiếp sức” N.NN N.LN N.TS Trồng trọt - Trồng và - Nuôi trồng Chăn nuôi BV rừng thủy sản. - Khai thác - Khai thác gỗ,lâm sản thủy sản. khác - Phát triển - Phân bố mạnh ở chủ yếu ở vùng ven vùng núi và biển và nơi trung du có nhiều sông hồ. HĐ 4. nhóm a,ở địa phương em có rừng, rừng mang lại gỗ,nhựa thông ... tăng thu nhập cho kinh tế 17 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu c) Câu “ Các cháu có thể nói nhỏ hơn không?" là câu hỏi nhưng không dùng để hỏi.Câu hỏi này thể hiện yêu cầu của người bên cạnh: phải nói nhỏ hơn, không được làm phiền người khác. - HS đọc ghi nhớ. HĐ3: Tìm hiểu cấu tạo của bài văn miêu tả đồ vật. a) Em đọc bài văn. b) Nhận xét: - Bài văn tả con lật đật. HĐ4: Mỗi đoạn thân bài tả gì ? Khi tả một đồ vật ta cần tả những gì ? TL: Khi t¶ ®å vËt, ta cÇn t¶ bao qu¸t toµn bé ®å vËt, sau ®ã ®i vµo t¶ nh÷ng bé phËn cã ®Æc ®iÓm næi bËt, kÕt hîp thÓ hiÖn t×nh c¶m víi ®å vËt. * §äc ghi nhí. PHỤ ĐẠO- BỒI DƯỠNG TIỀNG VIỆT Tiết TẬP LÀM VĂN: MIÊU TẢ 5 I.Mục tiêu -Ôn ,nhớ lại kiến thức về thế nào là văn miêu tả. Vận dụng để viết một đoạn văn. II.HĐ HỌC Bài 1.a,Đoạn văn sau miêu tả sự vật nào? Trăn cuối tháng vàng và nhọn như một chiếc ngà non đẫ ló tra khỏi đỉnh núi. Trời đầy sao. Gios lộng trên những ngọn cây cao nhưng trong rừng thì hoàn toàn yên tĩnh. Hoa lá, quả chín, những vật nấm ẩm ướt và con suối chảy thầm dưới chân đua nhau tỏa mùi thơm. Những đốm sáng lân tinh trên gỗ và trên lá mục lấp lánh. b,ghi vào bảng nội dung thích hợp STT Hình Tên sự màu Âm dáng vật sắc thanh 1 Trăng Vàng và nhọ ……... …….. ……... …….. …….. Bài 2.(HSCNK) Hãy viết 3 câu miêu tả đêm trăng ở quê em. Năm học 2014-2015 địa phương. b, (HS tự nêu nhận xét) *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. CHĐ ƯD Tìm hiểu và giới thiệu về một ngành kinh tế có ở địa phương. PHỤ ĐẠO- BỒI DƯỠNG TIỀNG VIỆT Luyện từ và câu:Luyện tập về QHT I.Mục tiêu - Ôn ,nhớ lại kiến thức về QHT,lập dàn ý bài văn tả người II.HĐ HỌC Bài 1.Viết lại những câu sau có sử dụng cặp QHT. a, Có dịp về Sóc Trăng ,bạn nên tới thăm chùa Dơi. TL: Nếu có dịp về Sóc Trăng thì bạn nên tới thăm chùa Dơi. b, Tìm được nguồn nước rồi ,mọi người vẫn không tin dẫn được nước về. TL:Tuy tìm được nguồn nước rồi nhưng mọi người vẫn không tin dẫn được nước về. Bài 2. (HSCNK) Lập dàn ý cho bài văn tả một bạn nhỏ ngoan ngoãn, chăm học, học giỏi. LUYỆN TIẾNG VIỆT Luyện từ và câu:Luyện tập về QHT I.Mục tiêu 18 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết LUYỆN TOÁN 6 BT CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Tiết 7 I. Mục tiêu - Chia một số cho một tích. - Vận dụng vào giải toán. II.HĐ HỌC BT 1 .Tính a, 24 : ( 3 x 2) = 24 : 8 = 6 b, 144 : (8 x 3 ) = 144 : 8 : 3 = 6 c, 7168 : ( 7 x 4) = 7168 : 7 : 4 = 256 BT 2. Tính bằng cách thuận tiện 9648 : 8 – 1640 : 8 = (9648 – 1640 ) : 8 = 8008 : 8 = 1001 BT 3 (HSNK) Tìm x a, 72 : (3 x X) = 4 b, 400: (X x 5)=8 72 : 3 : X = 4 400 : X : 5 = 8 24 : X = 4 400 : 5 : X =8 X = 24 : 4 80 : X = 8 X=6 X = 80 : 8 X = 10 LUYỆN TIẾNG VIỆT Năm học 2014-2015 - Ôn ,nhớ lại kiến thức về QHT,viết đoạn văn tả người II.H Đ HỌC HĐ1. Gạch dưới QHT trong đoạn văn sau: Trên áo những đường vân xanh, đỏ, tím,vàng, chảy dọc, ống ả, chờn vờn như sóng nước hồ. Tóc đen như mun tết thành hai bím thõng dài mãi xuống quá thắt lưng. HĐ 2, ( HSCNK). Viết một đoạn văn tả ngoại hình của một bạn nhỏ ngoan ngoãn, chăm học, học giỏi mà em yêu quý. LUYỆN TOÁN BT VỀ CHIA MỘT SỐ TP CHO 10, 100, 1000... I.Mục tiêu -Ôn,củng cố lại cách chia một số TP cho Luyện đọc bài “Chú Đất nung –phần 2” 10, 100, 1000… I.Mục tiêu II.HĐ HỌC - Đọc lưu loát ,diễn cảm bài Bài 1. Nối hai phép tính có cùng kết quả. - Hiểu nội dung bài “Chú Đất nung” 35,27: 10 7,543 :10 - Rèn kĩ năng đọc 6,35 :100 352,7 :100 II.HĐ học 754,3:1000 57,2 x0,01 HĐ 1. HS tự luyện đọc trong nhóm nhiều 4,7:10 63,5:1000 lần 57,2 :100 357,6x0,001 Các bạn trong nhóm chỉnh sửa giúp bạn 357,6:1000 4,7 x0,1 2,Trả lời câu hỏi về nội dung bài Bài 2.(HSCNK) 3.lần lượt từng em lên bảng đọc bài trước Tính giá trị của biểu thức: lớp a,765,3 : 1000 +37,6 : 100 HĐ2. (HSCNK) = 0,765 + 0,376 = 1,1413 1) Câu nói “Vì các đằng ấy ở trong lọ thủy b, 52,17 – 319,8 : 13 : 10 tinh” có ý nghĩa gì?( thông cảm với người = 52,17 24,6 : 10 bột chỉ sống trong lọ thủy tinh, không chịu = 52,17 2,46 được thử thách) = 49,71 2) Nêu nhận xét của em về nhân vật chú Đất KĨ NĂNG SỐNG 19 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu nung.( HS tự nêu ) Tiết 8 KĨ NĂNG SỐNG Chủ đề 3. KĨ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. MỤC TIÊU : Giúp HS: - Biết cách ra quyết định và giải quyết vấn đề có hiệu quả thông qua các bài tập 1. - HS hiểu được biết cách ra quyết định và giải quyết vấn đề trong cuộc sống hằng ngày thể hiện là lịch sự, văn minh. - Giáo dục cho HS kĩ năng giao tiếp; kĩ năng tư duy sáng tạo và kĩ năng hợp tác theo nhóm. II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Năm học 2014-2015 Chủ đề 3. KÜ n¨ng hîp t¸c (t 1) I.Môc tiªu - Lµm vµ hiÓu ®îc néi dung bµi tËp 2, 3, 1 & Ghi nhí - RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng hîp t¸c ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. - Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc cïng hîp t¸c. II.§å dïng Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5. III.C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vµ ph©n tÝch truyÖn. Bµi tËp 2: §äc truyÖn Bã ®òa. - Gäi mét häc sinh ®äc truyÖn *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Hîp t¸c lµ biÕt cïng chung søc ®Ó lµm viÖc mét c¸ch hiÖu qu¶. Bµi tËp 3:§äc truyÖn N¨m ngãn tay - Gäi mét häc sinh ®äc truyÖn. *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Mçi thµnh viªn ®Òu cã nhiÖm vô, ph¶i biÕt cïng hîp t¸c th× mäi viÖc sÏ tèt lµnh Ho¹t ®éng 2:Trß ch¬i. Bµi tËp: Trß ch¬i GhÐp h×nh. -GV phæ biÕn c¸ch ch¬i. *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Trong cuéc sèng, chóng ta ph¶i biÕt cïng nhau hîp søc th× c«ng viÖc sÏ thuËn lîi, tèt ®Ñp. *Ghi Nhí: ( Trang 17) IV.Cñng cè- dÆn dß Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ? -VÒ chuÈn bÞ bµi tËp cßn l¹i. *HĐ1: Giới thiệu nội dung bài học. *HĐ2:Làm bài tập1 Trò chơi Cờ ca rô người -Yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài tập1tr 19. - GV phổ biến cách chơi, luật chơi. * HĐ 3 : nhóm a) trong trò chơi vừa rồi em đã đi nước cờ của mình như thế nào? b) Em đã suy nghĩ như thế nào để ngăn được bước tiến của đội bạn và giành chiến thắng cho đội nhà ? c) Quyết định của em trong trò chơi vừa rồi đã giúp gì cho các bạn khác trong nhóm? - Qua bài tập này em rút ra cho mình bài học gì ? (Trong cuộc sống cần phải ra quyết định và giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế.) *HĐ 4: Củng cố, dặn dò: - Muốn ra quyết định và giải quyết vấn đề có hiệu quả em nên làm gì ? Nhật kí sau bài dạy ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. 20
- Xem thêm -