Tài liệu Giáo án vnen lớp 4-5 tuần 11

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1113 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 TUẦN 11 Thứ hai ngày 3 tháng 11năm 2014 NHÓM TĐ 4 Tiết CHÀO CỜ 1 Tiết TIẾNG VIỆT 2 BÀI 11 A. CÓ CHÍ THÌ NÊN ( tiết 1) I. Mục tiêu Sách hướng dẫn học TV 4 tập 1B trang 3 II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: - Chơi trò chơi A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Thực hiện theo lô gô sách hướng dẫn học(Nhóm) Quan sát tranh và TLCH NHÓM TĐ 5 CHÀO CỜ TOÁN BÀI 30.CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN (T 2) I.Mục tiêu -Sách hướng dẫn học toán 5 tập 2 trang 3 II.Đ D DH *Khởi động ?muốn cộng hai số thập phân ta làm thế nào? B.Hoạt động thực hành HĐ2.(cá nhân) Kết quả; a,14,2 b,25,28 c,27,028 HĐ 3. .(cá nhân) Bài giải Hà cao số mét là: 1,39 +0,12 =1,51(m) Đáp số : 1,51 m HĐ2: Nghe cô đọc “ ông trạng thả diều” - Gọi 1 HS đọc - Cô đọc - Hỏi HS giọng đọc của bài. ? Bài đọc với giọng diễn cảm, thể hiện giọng HĐ 4.cặp đôi đọc phù hợp với nội dung, nhân vật và nhấn a, giọng ở các từ ngữ gợi tả gợi cảm. HĐ3: (cn –điêu chỉnh thành cặp đôi) a 5,8 HĐ4: Cùng luyện đọc: (a, Đọc từ ngữ:b, Đọc b 7,24 câu.c, Đọc đoạn ,bài.) a +b 5,8+7,24 HĐ5: Chọn ý đúng và trả lời thành câu: =13,04 TL:1,-Học đến đâu hiểu ngay đến đó b +a 7,24+5,8 -Có trí nhớ lạ thường. =13,04 -Có hôm học thuộc hai mươi trang sách Nhận xét( t 7) mà vẫn có thời gian để thả diều. 2,a-đứng ngoài cửa lớp ….bỏ đom đóm vào trong 13,7 0,63 6,42 9,63 13,7+6.4 0,63+9,63 2=20,12 =10,26 6,42+13, 9,63+0,63 7=20,12 b,kết quả; 52,43 HĐ 5. =10,26 15,28 Bài giải Chiều dài hình chữ nhật là: 1 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu b,vì chú bé thả diều đỗ trạng nguyên,lúc Năm học 2014-2015 18,35 +9,3 =27,65(m) đó ông trạng mới có mười ba tuổi. Chu vi của hình chữ nhật dó là: c.Làm việc gì cũng phải chăm chỉ chịu (27,65 + 18,35 ) x 2 = 92(m) khó mới thành công,cần phải có ý chí và Đáp số :92 m quyết tâm vượt khó. *Báo cáo với thầy/cô giáo kết quả những việc em đã làm. C.HĐ ƯD trang 103 3,-có chí thì nên Tiết TIẾNG VIỆT 3 BÀI 11 A. CÓ CHÍ THÌ NÊN (tiết 2) I. Mục tiêu Sách hướng dẫn học TV 4 tập 1B trang 3 II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt. - Phiếu HĐ 7 phần hđ cơ bản III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: - Chơi trò chơi A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ 6: (HĐ chung cả lớp) Thực hiện theo lô gô sách hướng dẫn học TL:sẽ bổ sung ý nghĩa cho động từ về thăm đã bổ sung ý nghĩa cho động từ trút đang bổ sung ý nghĩa cho động từ nấu HĐ7. Thực hiện theo lô gô sách hướng dẫn KHOA HỌC BÀI 10.PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC (T 2) I.Mục tiêu -Sách hướng dẫn học Khoa học 5 tập 1 trang 47 II.Đ D DH +Khởi động B.HĐ THỰC HÀNH HĐ 1.Chơi tò chơi « bạn đứng ở vị trí nào » Viết vào vở phần đóng khung Hđ 2. (nhóm) Quan sát hình 1 -4 trang 50 liệt kê những hành vi mà thủ phạm thường dụ dỗ trẻ em qua các hình :cho quà ,cho tiền. HĐ 3 .(nhóm) học a–3 b–2 c–2 B .HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Thực hiện theo yêu cầu đọc và phân tích tình huống HĐ1. theo lô gô sách hướng dẫn học HĐ 4.Vẽ bàn tay tin cậy TL: Thứ tự điền: sắp –đang –sẽ -đã C HĐ ƯD HS làm bài trang 52 2 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết TOÁN 4 BÀI 33.TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN NHÂN VỚI 10,100,1000,... CHIA CHO 10.100.1000,...( T 2) I.Mục tiêu Sách hướng dẫn học toán 4 tập 1B trang 6 II.Đ D DH Thước kẻ ,êke B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH (Theo lô gô sách hướng dẫn học) HĐ1.Kết quả: 234 x8 41 x 9 5 x 161 HĐ 2. 12 000 2340 161 x(3 + 2) 8 x 234 9x 41 29 00 180 51600 HĐ3. 13 23 21 150 15 203 307 000 HĐ4. a,10kg 100kg 1000kg 500kg 20 000kg 1 tạ 1 tấn 2 yến 12 tạ 3 tấn 105 yến 20 tạ 24 tấn 120kg b,1yến Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 10A.ÔN TẬP 1 ( T 1) I.Mục tiêu Sách hướng dẫn học TV 5 tập 1A trang 167 II.Đ D DH *Khởi động .HĐ THỰC HÀNH HĐ1.HĐ nhóm.thi đọc thuộc lòng theo mẫu HS hái hoa theo phiếu bốc thăm HĐ 2.(nhóm) Chủ Tên bài Tác giả Nội dung điểm M: Bài ca Định Tất cả Cánh về trái Hải mọi chim đất người hòa bình trên trái đất đều đán qúy, đáng yêu E-miTố Hữu ca ngợi li,con lòng dũng cảm của một công dân Mĩ,dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh XL Con Tiếng Quang VN người đàn ba- Huy -vẻ đẹp với thiên la-lai-ca kì vĩ của nhiên trên sông Đà sông Đà ...sự gắn bó của con người với thiên nhiê Trước Nguyễn -vẻ đẹp cổng Đình của 3 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 trời Anh cuộc sống trên miền núi cao... PHỤ ĐẠO –BỒI DƯỠNG TOÁN BÀI TẬP VỀ CÔNG HAI SỐ THẬP PHỤ ĐẠO –BỒI DƯỠNG TOÁN PHÂN Tiết PHÉP NHÂN I.mục tiêu 5 NHÂN VỚI 10,100,1000,... Ôn lại làm bài tập bài toán về cộng hai số CHIA CHO 10.100.1000,.... thập phân I.mục tiêu II.HĐ HỌC(sách bổ trợ toán 5 trang 34) -ôn lại và làm thành thạo dạng toán tính về Bài tập 1 .(HSCHT) tính chất giao hoán của phép nhân ,nhân ,chia Đặt tính rồi tính với 10,100,1000… a,2,35+4,87 b,36,42+18,38 II.HĐ học(sách bổ trợ toán 4 trang 35) c, 27,36+4,64 d,2,13+45,7 Bài tập 5, 6,(HSCHT) kết quả: a, 7,22 b,54,8 a. 357 x 10 =3570 c,32 d,47,83 3570 x 10 =35700 BT 2. ,( HSCNK) 35700 x 10 =357000 a,(12,03+4,97)x8=17 x 8 b.2400 : 100 = 24 =136 24000 : 10 = 2400 b,(83,215 +0,785) : 4= 84 : 4 2005000 : 1000 = 2005 =21 Bài tập 3,( HSCNK).tính BT 4(t35)bài toán:xe thứ nhất chở 3,25 tấn a,150627 x 2 + 413768 gạo ,xe thứ hai trở hơn xe thứ nhất 1,5 tấn =301 254 +413 768 gạo .Hỏi trung bình mỗi xe trở bao nhiêu =715 022 tấn gạo? b,185 728 – 57952 x 3 Bài giải =185 728 - 173 856 Xe thứ hai trở được số tấn gạo là: =11 872 3,25+1,5=4,75(tấn) BT2 (T 34)BÀI TOÁN :Một trại chăn nuôi Trung bình mỗi xe trở được số tấn gạo là; có hai khu vực ,khu A có 3 chuồng ,mỗi (3,25+4,75):2 =4 (tấn) chuồng có 2850 con gà .Hỏi cả Hai khu vực Đáp số: 4 tấn có bao nhiêu con gà Bài giải Khu A có số con gà là : 1750 x 3 =5250(con) Khu Bcó số con gà là : 2 850 x 2 =5700(con) Cả hai khu có số con gà là : 1750+5250 = 10950(con) Đáp số : 10950con gà LUYỆN TOÁN BÀI TẬP VỀ CÔNG HAI SỐ THẬP LUYỆN TIẾNG VIỆT PHÂN 4 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết Luyện đọc bài “Ông trạng thả diều” 6 I.Mục tiêu -Đọc lưu loát ,diễn cảm bài - Hiểu nội dung bài “Ông trạng thả diều” II.HĐ học 1.HS tự luyện đọc trong nhóm nhiều lần Các bạn trong nhóm chỉnh sửa giúp bạn 2,Trả lời câu hỏi về nội dung bài 3.lần lượt từng em lên bảng đọc bài trước lớp 4.Làm bài tập 1,2,3,4 sách trắc nghiệm TV 4 tập 1 trang 43 Bài 1. khoanh vào ý B Bài 2. khoanh vào ý D Bài 3. khoanh vào ý B Bài 4. khoanh vào ý C LUYỆN TIẾNG VIỆT Luyện viết bài “Ông trạng thả diều” Tiết 7 I.Mục tiêu -Viết đúng chính tả,trình bày đúng đoạn văn bài “Ông trạng thả diều” .Đoạn 1-2 II,HĐ học 1.viết chính tả 1hs đọc đoạn viết -ghi ra nháp những từ khó viết -gv đọc chính tả cho hs viết -đổi vở cho bạn soát lỗi 2.Làm bài tập 5,6,7 trang 43,44 sách trắc nghiêm TV 4 tập 1 Bài 5.thứ tự cần điền :xuân,súng, xuân ,xôn xao Bài 6.những từ viết sai chính tả ý A,B, E Bài 7. Đặt dấu hỏi (ngã)vào chữ:sẵn,nhảy,chễm,đỏ,lẽ, vểnh ,vẻ,hãnh . LUYỆN TOÁN Năm học 2014-2015 I.Mục tiêu - làm bài tập bài toán về cộng hai số thập phân II.HĐ HỌC(Làm bài tập 1-4sách trắc nghiệm TOÁN 5 trang 33-34 Bài 1. khoanh vào ý B Bài 2.khoanh vào ý C Bài 3. khoanh vào ý C Bài 4. Kết quả a,42,35 b,96,427 c,192,37 d,8,431 *Báo cáo với thầy/cô giáo kết quả những việc em đã làm. LUYỆN TIẾNG VIỆT Luyện đọc bài thuộc lòng từ tuần 1-9 I.Mục tiêu -Đọc lưu loát ,diễn cảm bài - Hiểu nội dung bài thuộc lòng từ tuần 1-9 II.HĐ học 1.HS tự luyện đọc trong nhóm nhiều lần cá bài: bài ca về trái đất ,tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà,sắc màu em yêu,ê –mi-licon,trước cổng trời. Các bạn trong nhóm chỉnh sửa giúp bạn 2,Trả lời câu hỏi về nội dung bài 3.lần lượt từng em lên bảng đọc bài trước lớp LUYỆN TIẾNG VIỆT Luyện viết bài “nỗi niềm giữ đất giữ rừng” 5 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết Làm bài tập về phép nhân 8 I.Mục tiêu -làm toán tính về phép nhân ,nhân ,chia với 10,100,1000… II.HĐ học Làm bài tập 6,9,12 ,13,14 sách trắc nghiệm TOÁN 4 tập 1 trang 36,37 Bài 6. a,754x7=7x754 b,80 673 x8 =8x 80673 Bài 9. a, x = 9 b,x = 7 Bài 12 . a, m x 1 =1 x m =m b, 0 x m = m x 0 = 0 bài 13,14 31 756 x 10 =31 7560 157400:100=1574 6 594 x 100 = 659400 8706400:10=870640 9059 x 1000 9059000 587000:1000=587 Năm học 2014-2015 I.Mục tiêu -Viết đúng chính tả,trình bày đúng đoạn văn bài “ nỗi niềm giữ đất giữ rừng” . II,HĐ học 1.viết chính tả 1hs đọc đoạn viết -ghi ra nháp những từ khó viết -gv đọc chính tả cho hs viết -đổi vở cho bạn soát lỗi Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2014 NHÓM TĐ 4 NHÓM TĐ 5 6 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết TOÁN 1 BÀI 34.TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN.NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0( t 1) I.Mục tiêu Sách hướng dẫn học toán 4 tập 1B trang 11 -II.Đ D DH Kẻ sẵn bảng ở HĐ 2 phần hđcb *Khởi động A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1. Theo lô gô sách hướng dẫn học(NHÓM)Chơi trò chơi “tính nhanh” HĐ2. Theo lô gô sách hướng dẫn học a b c (axb) ax(bx xc c) 3 2 4 (3x2) 3x(2x x4=6x 4)=3x 4=24 8=24 HĐ3. Theo lô gô sách hướng dẫn học Cặp đôi a, (3 x5 ) x2 =3 x (5x 2) b,(5x 2 ) x7 = 5 x(2 x7) HĐ4.Theo lô gô sách hướng dẫn học B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Theo lô gô sách hướng dẫn học 234 x 18 = 18x 234 14 x ( 25 x 7) = (14 x 25) x7 (45 X27) x 342 = 45 x (27 x 342) Tiết2 KHOA HỌC BÀI 13 .SỰ CHUYỂN THỂ CỦA NƯỚC(T 1) I.Mục tiêu (sách hướng dẫn học khoa học 4 tập 1 trang 68) II.Đ D DH *Khởi động ?nêu tính chất của nước? A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ 1.Cặp đôi.Quan sát và liên hệ thực Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 10A. ÔN TẬP 1 ( T 2) I.Mục tiêu Sách hướng dẫn học TV 5 tập 1A trang 167 II.Đ D DH *Khởi động HĐ THỰC HÀNH HĐ 3.thi đọc thuộc lòng theo mẫu HS hái hoa theo phiếu bốc thăm HĐ 4.Nghe cô đọc và viết vào vở a-1 HS đọc bài nỗi niềm gữ nước ,giữ rừng -Tìm từ khó viết và ghi ra nháp -Đọc chính tả cho HS viết b-đổi vở chữa lỗi TIẾNG VIỆT BÀI 10A. ÔN TẬP 1 ( T 3) I.Mục tiêu Sách hướng dẫn học TV 5 tập 1A trang 167 II.Đ D DH *Khởi động HĐ THỰC HÀNH 7 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu tế -Nước tồn tại ở những thể:rắn ,lỏng,khí -VD:Nước đá,nước bốc hơi,nước ao hồ… HĐ 2.Cặp đôi làm thí nghiệm như h1 TL;c,d,Thấy nước trên mặ đĩa ,hiện tượng này gọi là nước bốc hơi HĐ 3.Cặp đôi -TL: a,Nước đã đông đặc lại .Hiện tượng này gọi là Nước đã thành đá.(h2) b,Các viên đá tan ra biến thành nước. (h3) HĐ 4.Cặp đôi HS tự đọc thông tin và bảng 1 nhiều lần. Năm học 2014-2015 HĐ 5. thi đọc thuộc lòng theo mẫu HS hái hoa theo phiếu bốc thăm HĐ 6.(Nhóm) Hs tự nêu trong nhóm chi tiết mà mình thích trong các bài văn sau: a,Quang cảnh làng mạc ngày mùa. b,Một chuyên gia máy xúc. c,kì diệu rừng xanh. d,Đất Cà Mau *chi chi tiết mình thích vào vở và nêu tại sao VD:MẤU(T 169) Tiết3 LỊCH SỬ BÀI 3 .BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP (Từ năm 938 đến năm 1009) (t2 - 39) I. Mục tiêu: (sách hướng dẫn học lịch sử và địa lí 4 tập 1 trang 39) TOÁN BÀI 23.TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN ( T 1) I.Mục tiêu (sách hướng dẫn học TOÁN 5 tập 1B trang 9) II.Đ D DH B .HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *Khởi động HĐ 1.Cá nhân làm bài vào vở A.hđ cơ bản TL:-Triều đình:Lục đục tranh nhau ngai HĐ1. (nhóm)chơi trò chơi “tổng hai số thập vàng. phân” -Đất nước:Chia cắt thành 12 vùng HĐ 2,3 (nhóm) .thực hiện theo yêu cầu lập chính quyền riêng đánh chiếm lẫn HĐ 4.HS thực hiện theo cặp nhau. a,tính : 4,37 +16,35+8,25 = 28,97 -Quân thù:Lăm le xâm lược. b,HS tự nêu bài toán HĐ 2.Cá nhân. B, HĐ TH Ý đúng:Thống nhất đất nước lên ngôi HĐ 1. hoàng đế đặt tên nước là Đại Cồ Việt. Đáp án: HĐ 3.Chung cả lớp (Thực hiện yêu cầu a,54,95 b, 75,75 như sách hướng dẫn học) c,85,12 d, 1,32 HĐ 4,5 Nhóm (Thực hiện yêu cầu như HĐ 2. sách hướng dẫn học) a b c (a+b) a+ HĐ 6 . Nhóm +c (b+c) TL: 1,5 4,6 2,4 (1,5+4 1,5+(4 Thời Sự kiện ,6)+2, ,6+2,4 gian 4=6,1 )=1,5+ Năm 968 ĐBL dẹp “loạn 12 sứ quân” +2,4= 7=8,5 8 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu ,thống nhất đất nước. Năm Lê Hoàn lên ngôi vua 979 Năm 981 Lê Đại Hành có công lãnh đạo ND đánh đuổi quân XL Tống. 0,25 Năm học 2014-2015 8,5 1,15 3 (0,25+ 1,15)+ 3=1,4 +3=4, 4 0,25+( 1,15+ 3)=0,2 5+4,1 5=4,4 Tiết4 TIẾNG VIỆT BÀI 11 A. CÓ CHÍ THÌ NÊN (tiết 3) I. Mục tiêu - Sách hướng dẫn học TV 4 tập 1B trang 3 II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt. *Khởi động Câu hỏi:đọc đoạn 1,2 bài ông trạng thả diều B .HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ2. . theo lô gô sách hướng dẫn học HĐ3 . theo lô gô sách hướng dẫn học a,sang,xíu,sức, sức sống, sáng, b,nổi, thưởng, đỗi, đỗ,chỉ, nhỏ, hỏi,của, bữa để,đỗ HĐ4. Nhóm Viết vào vở a, Tốt gỗ hơn tốt nước sơn b,Mùa hè cá sông,mùa đông cá bể c, Trăng mờ còn tỏ hơn sao Dấu rằng núi lở còn cao hơn đồi C.HĐ ƯD 9 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết 5 Tiết 6 Tiết 7 MĨ THUẬT(gvbm) ÂM NHẠC(gvbm) KĨ THUẬT(gvbm) Năm học 2014-2015 LỊCH SỬ BÀI 4.CÁCH MẠNG MÙA THU VÀ BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP(T 2) I.Mục tiêu: --(sách hướng dẫn học lịch sử+ địa lí 5 trang 36 quyển 1) II.Tài liệu phương tiện. một số tranh ảnh về khởi nghĩa CM tháng 8/1945 *Khởi động -Tại sao ngày 19/8 hằng năm được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng tám? A.HĐ CƠ BẢN HĐ4.(hđn)HS đọc và ghi vào vở đoạn văn trong khung B.HĐ THỰC HÀNH HĐ 1.quan sát h1=3 (trang 38 )viết một đoạn văn ngắn hay làm thơ hoặc vẽ tranh thể hiện cảm xúc của em trước cách mạng tháng tám ở HN HĐ 2 .Ttả lời Hình 1,3,5 liên quan đến sự kiện Cách mạng tháng Tám Hình 2,4 liên quan đến sự kiện Xô viết Nghệ Tĩnh. HĐ 3. Đọc y/HĐ 3.nêu ý nghĩa của CM tháng Tám năm 1945 HĐ 4. Trả lời ý đúng.Vì Bác Hồ khẳng định quyết tâm của dân dân tộc ta “Quyyets đem lại tinh thần và lực lượng ,tính mạng của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. .C,H Đ ƯD: Trang 44 MĨ THUẬT(gvbm) ÂM NHẠC (gvbm) KĨ THUẬT(gvbm) 10 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày 5 tháng 11 năm 2014 Tiết 1 NHÓM TĐ 4 TOÁN BÀI 34.TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN.NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0( t 2) I.Mục tiêu Sách hướng dẫn học toán 4 tập 1B trang 11 -II.Đ D DH NHÓM TĐ 5 TIẾNG VIỆT BÀI 10B.ÔN TẬP 2 (T 1) I.Mục tiêu - Sách hướng dẫn học TV 5 tập 1B trang 171 II.Tài liệu phương tiện. Kẻ sẵn bảng ở HĐ 1 ,HĐ 3 *Khởi động 11 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Kẻ sẵn bảng ở HĐ 2 phần hđcb *Khởi động B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 2. lô gô sách hướng dẫn học(cặp đôi) HĐ 3. lô gô sách hướng dẫn học( cặp đôi) 17x(5x 2) (2x 5) x36 123x (20x 5) =17x10 =10x 36 =123 x 100 = 170 =360 = 12 300 (50 x2)x71 (50x 2)x41 (5 x2)x(7x 4) =10 x 71 =100 x 41 =10 x =710 =4100 =280 28 HĐ 4.Theo lô gô sách hướng dẫn học Kq:a,1 120 , b,36 000, 4 500 102 000 HĐ 5 Bài giải Một xe chở số ấm điện là: 25 x 4 = 100(ấm) 8 xe chở số ấm điện là: 100 x8 = 800(ấm) Đáp số:800 ấm điện Tiết 2 KHOA HỌC BÀI 13 .SỰ CHUYỂN THỂ CỦA NƯỚC(T 2) I.Mục tiêu (sách hướng dẫn học khoa học 4 tập 1 Năm học 2014-2015 Đặt một câu có từ cao vút .HĐ THỰC HÀNH HĐ1.Trò chơi :giải ô chữ Đáp án: a,Hàng ngang :1,tình ;2,tổ ;3, quay ;4, uống; 5, sống ;6,vóc b,từ hàng dọc:TỔ QUỐC HĐ 2.gọi hs đọc yêu cầu hđ 2 Bốc thăm ghi tên bài tập đọc từ tuần 1-9 Trả lời câu hỏi của các bạn về baig học. HĐ3. luyện đọc theo y/c Việt Cánh Con Nam – chom người Tổ hòa với quốc bình thiên em nhiên Danh từ Tổ Trái Biển quốc đất,mặt cả,sông ,giang đất,cuộ ngòi,kê sơn,quố c nh c gia… sống,tư rạch,mư ơng ơng lai… máng… Độngtừ Bảo Bình Bao vệ,gìn,g yên l,vời iữ,xây ,thanh vợi dựng bình,thá ,mênh ,kiến i bình... mông, thiết… … Tính từ Quê Kề vai Thẳng cha đất sát cánh cò tổ,chôn cánh,ch bay,cày rau cắt i ngọt sâu rốn… sẻ cuốc bùi… bẫm… TIẾNG VIỆT BÀI 10B.ÔN TẬP 2 (T 2) I.Mục tiêu - Sách hướng dẫn học TV 5 tập 1B trang 171 II.Tài liệu phương tiện. 12 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu trang 68) II.Đ D DH -Sơ đồ hình 10 trang 73 mên h -nước tồn tại ở mấy thể đó là những thể mng Từ Giữ Bình Kết Bạn Bao nào? đồn gìn an,t đoàn hữu, la,bá A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN g hanh ,liên bầu t nghĩ bình kết,l bạn ngát HĐ 5.Chung cả lớp a ,yên iên … … a, yc HS đọc thông tin 1-5. bình hiệp … b,-Mây được hình thành:hơi nước bay lên Từ Phá Bất Chia Thù Chật cao gặp lạnh ngưng tụ tạo thành mây. trái hoại ổn,n rẽ,p địch chội nghĩ ,tàn áo hân ,kẻ ,chật -Các hạt mưa trong đám mây…thành a pha, độn tán thù, hẹp mưa. phá g,ná … kẻ … hủy o địch HĐ 6.Cá nhân đọc bài (thực hiện theo … loạn … sách hướng dẫn học … HĐ 5.(cặp đôi) B.HĐ thực hành Nhân vật Tính cách Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước An Thông minh,nhanh trí,biết làm cho địch không nghi ngờ Chú cán bộ Bình tĩnh,tin tưởng vào lòng dân Lính Hống hách Cai Xảo quyệt,vòi vĩnh TOÁN TIẾNG VIỆT BÀI 11B.BỀN GAN VỮNG CHÍ(t 1) BÀI 23.TỔNG NHIỀU SỐ THẬP *Khởi động Tiết 3 Năm học 2014-2015 Kẻ sẵn bảng ở HĐ 5 *Khởi động HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 4.Cá nhân làm bài vào vở bảo bình đkết Bạn vệ yên bè PHÂN ( T 2) I. Mục tiêu: (sách hướng dẫn học TV 4 tập 1B trang 10) II.Tài liệu phương tiện. - Tài liệu HD học Tiếng Việt.,các thẻ I.Mục tiêu (sách hướng dẫn học TOÁN 5 tập 1B trang 9) II.Đ D DH *Khởi động B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 13 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu chưở HĐ 5 phần HĐCB III.Các hoạt động dạy học *. Khởi động A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1. theo lô gô sách hướng dẫn học -Một người có chí là :Chăm chỉ học tập,chịu khó rèn luyện,… VD.Nguyễn Ngọc Kí –viết bằng chân HĐ2. . theo lô gô sách hướng dẫn học Nghe cô và bạn đọc bài:Các câu tục ngữ - Bài có mấy câu tục ngữ? ( 7 câu ) - Bài đọc với giọng thế nào?(Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ) HĐ3: Đọc từ và lời giải nghĩa HĐ4. theo lô gô sách hướng dẫn học HĐ5. theo lô gô sách hướng dẫn học Nhóm 1.Ai ơi đã quyết thì hành Đã đan thì lận tròn vành mới thôi Thua keo này,bày keo khác Thất bại là mẹ của thành công Nhóm 2.Hãy lo bền chí câu cua Dù ai câu đùa ,câu trạch mặc ai Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo Nhóm 3. Có công mài sắt,có ngày nên kim. Người có chí thì nên Nhà có nền thì vững HĐ6. theo lô gô sách hướng dẫn học Câu đúng:c,Ngắn gọn,có vần điệu,hình ảnh HĐ7. theo lô gô sách hướng dẫn học HĐ8. theo lô gô sách hướng dẫn học Tiết Năm học 2014-2015 HĐ 2.a, a b c (a+b)+c a+(b+c) 1, 4, 2,4 (1,5+4,6 1,5+(4,6+2 5 6 )+2,4=6, ,4)=1,5+7= 1+2,4=8 8,5 ,5 0, 1, 3 (0,25+1, 0,25+(1,15 2 1 15)+3=1 +3)=0,25+ 5 5 ,4+3=4, 4,15=4,4 4 Đọc nhận xét. b,tính 27,4+7,38+2,6=(27,4+2,6)+7,38 =30+ 7,38 =37,38 46,9+3,08+6,72=(3,08+6,72)+46,9 =9,8 +46,9=56,7 6,71+9,7+3,29+2,3 =(6,71+3,29)+(9,7+2,3) = 10 +12= 22 7,34+0,45+2,66+0,55 =(7,34+2,66)+(0,45+0,55) = 10 +1 = 11 HĐ 3.Tính bằng cách thuận tiện a,7,98+5,04+4,96 =7,98+(5,04+4,96) =7,98+ 10 =17,98 b,7,2+8,4+2,8+0,6 =(7,2+2,8)+(8,4+0,6) =10 + 9=19 c,6,47+5,9+3,53 =(6,47+3,53)+5,9 = 10 +5,9 =15,9 d,4,9+7,5+1,5+6,1=(4,9+6,1)+(7,5+1,5) = 11 +9 =20 HĐ 4. Điền dấu a, > b, = c, > HĐ 5. Bài giải Cả ba bạn vắt được số lít sữa bò là: 22,4 +18,9 +19,5 =60,8 (l) Đáp số: 60,8 lít sữa bò C. Ứng dụng: - Làm bài tập ở nhà ( Tr.15) KHOA HỌC BÀI 11.PHÒNG TRÁNH TAI NẠN 14 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu 4 TIẾNG VIỆT BÀI 11B.BỀN GAN VỮNG CHÍ( t 2) I. Mục tiêu: (sách hướng dẫn học TV 4 tập 1B trang 10) II.Tài liệu phương tiện. - Tài liệu HD học Tiếng Việt., III.Các hoạt động dạy học *. Khởi động B. Hoạt động thực hành HĐ1: Đọc thầm truyện “ bàn chân kì diệu”( SGK-tr.13 ) HĐ 2.(cặp đôi) Thực hiện theo yêu cầu ? Qua tiết học này em đã biết được những gì. Tiết 5 Năm học 2014-2015 GT ĐƯỜNG BỘ I. Mục tiêu: - (sách hướng dẫn học khoa học 5 tập 1 trang 10) II.Tài liệu phương tiện. *. Khởi động:nêu nguyên tắc phòng tránh xâm hại tình dục A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1.(cặp đôi).Liên hệ thực tế HĐ 2.a, quan sát từ h 2-7 trang 54 b,đi xe dàn hàng ngang,chở hàng cồng kềnh,đi không đúng làn đường của mình,vượt đền đỏ… HĐ 3.(chung cả lớp) -hãy nêu một số nguyên nhân gây tai nạn giao thông?(phóng nhanh vượt ẩu,lái xe khi say rượu,đường quanh co,phương tiên GT quá cũ…. -em cần làm gì để thực hiện ATGT?(đi đúng phần đường quy định,khi đi đườn phải quan sát kĩ các biển báo GT,không đi dàn hàng,không trở hàng cồng kềnh… HĐ 4.đọc phàn trong khung và ghi câu trả lời vào vở B. Hoạt động thực hành HĐ1 cá nhân viết cam kết phòng tránh tai nạn GT đường bộ HĐ2.xây dựng cam kết trong nhóm C. HĐ ƯD(trang 56) LUYỆN TIẾNG VIỆT Luyện viết bài “Đất Cà Mau” LUYỆN TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC VÀ HIỂU BÀI CÓ CHÍ THÌ NÊN I.Mục tiêu I.Mục tiêu -Viết đúng chính tả,trình bày đúng đoạn văn bài “Đất Cà Mau” .Đoạn 3 II,HĐ học Luyện đọc và hiểu một số câu tục ngữ 1.viết chính tả - II.H Đ HỌC 1hs đọc đoạn viết -ghi ra nháp những từ khó viết -Luyện đọc trong nhóm ,đọc trước lớp -gv đọc chính tả cho hs viết -HS làm bài tập 10,11,12 sách trắc -đổi vở cho bạn soát lỗi 15 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu nghiêm TV 4 tập 1 trang 44,45 Bài 10. a -2 Năm học 2014-2015 b–1 c–3 Bài 11. Khoanh vào ý D Bài 12 khoanh vào ý D Tiết 6 Tiết 7 ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC THỂ DỤC THỂ DỤC Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. Thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2014 NHÓM TĐ 4 NHÓM TĐ 5 Tiết 1 TOÁN TIẾNG VIỆT BÀI 35 .ĐỀ -XI-MÉT VUÔNG I.Mục tiêu -(sách hướng dẫn học TOÁN 4 trang 16 quyển 1B) II.Đ D DH *Khởi động A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1. Theo lô gô sách hướng dẫn BÀI 10B.ÔN TẬP 2 (T3) I.Mục tiêu -(sách hướng dẫn học TV 5 trang 171 quyển 1A) II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 16 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu học(Nhóm) a,diện tích là: 6cm 2 b, diện tích là: 25cm 2 c, diện tích là: 2cm 2 d,10cm x 10cm = 100 cm 2 hình vuông dưới đây có cạnh dài: 1dm = 10 cm diện tích hình bên là: 100 cm 2 HĐ2. (cặp đôi) HĐ3. (cặp đôi) B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1. Theo lô gô sách hướng dẫn học(cá nhân) a, 1dm 2 =100 cm 2 100cm 2 =1dm 2 2300cm 2 =23dm 2 45 dm 2 = 4 500 cm 2 1992 dm 2 = 199 200 cm 2 9900 cm 2 = 99 dm 2 b, 5dm 2 4cm 2 = 504 cm 2 12000 cm 2 = 120 dm 2 10 dm 2 39 cm 2 = 1039 cm 2 HĐ2. (cá nhân) 210cm 2 = 2dm 2 10 cm 2 1863cm 2 > 18dm 2 57 cm 2 5dm 2 30cm 2 > 503 cm 2 3020cm 2 = 30dm 2 20 cm 2 Tiết 2 Năm học 2014-2015 HĐ 6.(Nhóm)tập diễn một trong hai đoạn vở kịch lòng dân Hđ 7. Các từ đông nghĩa thay cho từ in đậm: Bê-bưng ;bảo –mời;vò –xoa ; thực hành – làm. HĐ 8.cặp đôi. Thứ tự từ cần điền: 1,no ;2, thua ; 3, đẹp HĐ 9.cá nhân đặt câu và ghi vào vở. VD: Hàng hóa tăng nhanh quá. Mẹ em mới mua một cái giá sách. HĐ 10.Đặt câu trong nhóm VD:a, Đánh bạn là không tôt. b,Em tập đánh trống. c,Em trường giúp bố mẹ đánh ấm chén. ĐỊA LÍ TIẾNG VIỆT BÀI 4.HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤTCỦA BÀI 10C. ÔN TẬP 3 (T 1) NGƯỜI DÂN Ở TÂYNGUYÊN( t 1) II.Mục tiêu I.Mục tiêu -(sách hướng dẫn học lịch sử+địa lí 4 trang 91 quyển tập 1) -(sách hướng dẫn học TV 5 trang 175 quyển 1A) II.Tài liệu phương tiện. II.Đ D DH -Phiếu BT cho HĐ 2 ,5 phần HĐCB *Khởi động A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN *Khởi động HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1.Điền tiếng thích hợp vào mỗi vòng 17 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu HĐ 1.Nhóm. a,đọc bảng thông tin b, TLCH -Các HĐSX của người dân ở Tây nguyên:trồng cây CN lâu năm,chăn nuôi trâu bò,khai thác sức nước làm thuye điện ,khai thác rừng. -Vì TN có ĐKTN thuận lợi cho sản xuất HĐ 2. Theo lô gô sách hướng dẫn học. a, Trả lời:cây trồng:cao su ,hồ tiêu,chè vật nuôi:bò ,trâu,voi. b,HS làm bài vào phiếu nhóm 3. cặp đôi c,ảnh hưởng của khí hậu đến việc trồng cây CN ở tây nguyên:có 2 mùa đó là mùa mưa và mùa khô -Voi được nuôi chuyên chở người và hàng hóa… 4.Cặp đôi VD:Nhà máy thủy điện Y-a-li ,nhà máy thủy điện Hòa Bình,Đrây ninh,… Nhà máy thủy điện Y-a-li ,nằm trên sông Xê xan,nhà máy thủy điện Đrây ninh nằm trên sông x rê pô k *để khai thác sức nước người ta đẫ đắp đập ngăn sông tạo thành hồ lớn. 5.Cặp đôi Rừng khộp Rừng rậm nhiệt đới Xuất hiện mùa Xuất hiện ở nơi có khô kéo dài,rừng lượng mưa nhiều, thưa,một loại rừng rậm rạp,nhiều cây,rừng rụng lá loại cây với nhiều vào mùa khô. tầng,xanh quanh năm. Tiết 3 TIẾNG VIỆT BÀI 11B.BỀN GAN VỮNG CHÍ ( t 3) I. Mục tiêu: (sách hướng dẫn học TV 4 tập 1B trang 10) II.Tài liệu phương tiện. Năm học 2014-2015 tròn xung quanh Các từ cần điền:hiệu,nghĩa,tình,thân nghị HĐ 2 .Cá nhân đọc bài thơ “mầm non” HĐ 3. Trả lời 1- d 2–a ; 3 –a ;4 – b ; 5 – c; 6- c ; 7 –a ; 8–b; 9–c; 10 –a . TOÁN BÀI TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN (T 1) I.Mục tiêu (Tài liệu HD học Toán 5 tập 2 tr 13) II.Tài liệu phương tiện. 18 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu - Tài liệu HD học Tiếng Việt., III.Các hoạt động dạy học B .HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 3. theo lô gô sách hướng dẫn học Quan sát các tranh và đọc lời kể dưới mỗi tranh(tranh 1 -6 trang 15 HĐ 4. theo lô gô sách hướng dẫn học Kể lại câu truyện bàn chân kì diệu HĐ 5. Kể chuyện trước lớp C.H DƯD Hs làm bài tập trang 16 Năm học 2014-2015 *. Khởi động A.HĐ CƠ BẢN HĐ1:chơi trò chơi”giúp bạn qua cầu” HSthực hiện trên bảng nhóm HĐ 2.cặp đôi a,b ,c,đọc bài toán d,đặt tính rồi tính 34, 82 6,37 28,45 HĐ 3.chung cả lớp a,b GV hướng dẫn c, đặt tính rồi tính 57,3 9,15 48,15 HĐ 4. đọc phần trong khung -Lấy ví dụ minh họa B .HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Tiết 4 TIẾNG VIỆT BÀI 11C.CẦN CÙ SIÊNG NĂNG( t1) I. Mục tiêu - sách hướng dẫn học TV 4 tập 1B trang 17) II.Tài liệu phương tiện. - Tài liệu HD học Tiếng Việt - Phiếu bài tập trang 18 III. Các hoạt động dạy học  Khởi động: A.HĐ CƠ BẢN HĐ 1.Cá nhân làm bài Đáp án a,22,9 b,26,19 c,2,215 HĐ 2. a, 10,6 b, 9,09 c,1,52 d,23,17 ĐỊA LÍ BÀI 5 .DÂN CƯ NƯỚC TA( T 1) I.Mục tiêu (sách hướng dẫn học LS&ĐL 5 tập 1 trang 126) II.Đ D DH *Khởi động A. Hoạt động cơ bản HĐ1.(cặp). Mật độ dân số TB của nước ta so với các nước châu á năm 2012 Số dân đông đứng thứ hai sau Phi –líp pin 19 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu HĐ1: (HĐ nhóm) Những từ ngữ miêu tả hình dáng ,kích thước và đặc điểm của các sự vật ở trong tranh HĐ2:(HĐ chung) a, Đọc bài văn sau: Cậu HS ở Acs –boa b,làm bài vào phiếu bài tập b,Thực hiện yêu cầu trong phiếu học tập -Tính tình tư chất của cậu bé Lu –i: chăm chỉ,giỏi -Màu sắc của sự vật: +Những chiếc cầu :trắng phau +Mái tóc của thầy Rơ- nê;xám -Hình dáng,kích thước và các đặc điểm khác của sự vật; +Thị trấn:nhỏ +Vườn nho:con con +Những ngôi nhà:nhỏ bé ,cổ kính +Dòng sông;hiền hòa C,Từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa cho từ đi lại HĐ3. theo lô gô sách hướng dẫn học Trả lời; các tính từ là: a,gầy gò,cao,sáng,thưa,cũ,cao,trắng,nhanh nhẹn,điềm đạm,đầm ấm,khúc chiết,rõ ràng. b,quang,sạch bóng,xám,trắng,xanh,dài,hồng to tướng,ít,dài ,thanh mảnh HĐ4. theo lô gô sách hướng dẫn học VD:Mẹ em vừa nhân hậu,vừa đảm đang. Căn nhà em nhỏ bé nhưng ấm cúng. Bạn Nam là một học sinh ngoan ngoãn và sáng dạ Tiết 5 PHỤ ĐẠO- BỒI DƯỠNG TIỀNG VIỆT Luyện từ và câu ôn:Động từ,tính từ I.Mục tiêu -Ôn ,nhớ lại kiến thức về động từ,tính từ. Năm học 2014-2015 HĐ 2.(nhóm) a,quan sát biểu đồ hình 1 b,thảo luận và trả lời giai đoạn 1979- 1989 tăng 117 người GĐ 1989 – 1999 tăng 12,2 người GĐ 1999 – 2009 tăng 9,4 người Nhận xét về dân số :ds đã giảm dần HĐ 3 .chung cả lớp a,vì nước ta có chính sách kế hoạch hóa gia đình b,hs tự chia sẻ những hiểu biết của mình về KHHGĐ HĐ 4.sưu tầm và trưng bày các tranh ảnh các dân tộc VN Trưng bày sản phẩm Đọc ý d HĐ 5.(nhóm) a,Đọc thông tin b, TLCH -Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng đông bằng,thưa thớt ở vùng núi -Nhà nước có chính sách để điều chỉnh sự dân cư giữa các vùng -Dân cư nước ta chủ yếu sống ở nông thôn C, một số khu vực có mật độ dân số trên 1000 ng /km 2 :Hà Nội,Hải Phòng PHỤ ĐẠO- BỒI DƯỠNG TIỀNG VIỆT Tập làm văn I.Mục tiêu -Luyện tập thuyết trình tranh luận II.HĐ HỌC 20
- Xem thêm -