Tài liệu Giáo án vật lý 9 bài 1

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 127 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. - Biết được dạng đồ thị của sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 2. Kĩ năng: - Vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 3. Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế. - Nghiêm túc trong giờ học. II. CHUẨN BỊ: 1. GV: - Vôn kế, ampe kế, dây dẫn, nguồn điện, công tắc. 2. HS: Mỗi nhóm :1 dây điện trở, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc, 1 nguồn điện, các đoạn dây nối. III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1. Ổn định: (1’) 2. Kiểm tra: - Đầu chương nên không kiểm tra. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hđ1: Tiến hành thí nghiệm. I. Thí nghiệm. GV: Cho HS quan sát sơ đồ và giải thích. 1. Sơ đồ mạch điện: SGK HS: 4 nhóm quan sát sau đó lắp ráp thí nghiệm theo 2. Tiến hành thí nghiệm: VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ sơ đồ và tiến hành đo. NỘI DUNG C1: GV: Quan sát giúp đỡ HS. Kết quả HS: Tổng hợp kết quả vào bảng 1. đo GV: Giải thích sự khác nhau giữa kết quả của các nhóm. Lần đo HS: Dựa vào kết quả TN để nhận xét mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế. Hiệu điện thế (V) Cường độ dòng điện (A) 1 0 0 2 1.5 0.3 3 3 0.6 4 4.5 0.9 5 6 1.2 => Khi tăng (giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện cũng tăng (giảm) Hđ 2: Nghiên cứu đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U. II. Đồ thì biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế. GV: Đưa ra dạng đồ thị sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế. 1. Dạng đồ thị: HS: Nắm bắt thông tin và vẽ đồ thị theo kết quả của nhóm mình. Đồ thị là đường thẳng đi qua gốc tạo độ O. C2: GV: Nhận xét đồ thị của HS. HS: Đưa ra kết luận về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. GV: Tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho phần này. 2. Kết luận: SGK_tr 5 VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hđ 3: Vận dụng. III. Vận dụng. HS: Suy nghĩ và trả lời C3. C3: GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C3. - điểm 1: 2,5V - 0,5A HS: Chia làm 4 nhóm để thảo luận với câu C4. Đại diện các nhóm trình bày. - điểm 2: 3,5V - 0,7A - điểm M: …V - …A C4: Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau. Kết quả GV: Tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho câu C4. đo Lần đo HS: Suy nghĩ và trả lời C5. GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó đưa ra kết luận chung cho câu C5. Hiệu điện thế (V) Cường độ dòng điện (A) 1 2.0 0.1 2 2.5 0.125 3 4.0 0.2 4 5.0 0.25 5 6.0 0.3 C5: Cường độ dòng điện tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 4. Củng cố: (7’) - Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm: + Nêu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn? + Nêu dạng đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn? - Gọi 1 vài học sinh đọc ghi nhớ “có thể em chưa biết?” - Hướng dẫn làm bài tập trong SBT. VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. 5. Hướng dẫn học ở nhà: (2’) - Học bài và làm các bài tập 1.1 đến 1.4 (Tr4_SBT). - Chuẩn bị cho giờ sau. Các loại dây điện trở, bảng tính U theo kết quả của bảng 1 và bảng 2. I
- Xem thêm -