Tài liệu Giáo án vật lý 8 bài 21: nhiệt năng

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1366 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀI 21: NHIỆT NĂNG I. MỤC TIÊU - HS phát biểu được nhiệt năng là gì? Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ của vật. - HS tìm được hai ví dụ trong thực tế về các cách thay đổi nhiệt năng bằng cách thực hiện công hoặc bằng cách truyền nhiệt. - HS phân biệt được nhiệt năng và nhiệt lượng, đơn vị đo nhiệt lượng và nhiệt năng là jun (J). II. CHUẨN BỊ - Một quả bóng cao su. - Một miếng kim loại. - Phích nước nóng; cốc thuỷ tinh chịu nhiệt. - Đèn chiếu, phim trong (các bài tập trắc nghiệm). III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG Hoạt động 1. Tổ chức tình huống học tập (5 phút) - GV làm TN hình 21.1 SGK. - GV cho HS nhận xét độ cao quả bóng mỗi lần nảy lên. - HS trả lời câu hỏi Bài 21: Nhiệt năng - GV: Cơ năng của quả bóng có được bảo toàn hay không? - Từ đó GV giới thiệu bài học (Bài nhiệt năng). Hoạt động 2. Tìm hiểu về nhiệt năng (10 phút) GV: HS: I. Nhiệt năng - Yêu cầu HS nhắc lại khái - Cơ năng của vật do chuyển Nhịêt năng của một vật là tổng niệm động năng trong Cơ học. động mà có gọi là động năng. động năng của các phân tử cấu - Các vật được cấu tạo như thế - Các vật được cấu tạo từ tạo nên vật. nào? những phân tử, nguyên tử. - Các phân tử, nguyên tử - Các phân tử, nguyên tử chuyển động hay đứng yên? chuyển động không ngừng. - Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử, nguyên tử cấu tạo - Nhiệt độ của vật càng cao thì nên vật chuyển động như thế các phân tử, nguyên tử cấu tạo nào? nên vật chuyển động càng GV thông báo: nhanh. - Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhịêt năng. - Hãy tìm hiểu mối quan hệ VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí giữa nhiệt năng và nhiệt độ? - HS suy nghĩ. GV gợi ý: - Có một cốc nước, nước trong cốc có nhiệt năng không? Tại sao? - Nước trong cốc có nhịêt - Nếu đun nóng nước, thì nhiệt năng, vì... năng của nước có thay đổi không? Tại sao - Khi đun nóng thì nhiệt năng Từ đó HS tìm đựơc mối liên của nước tăng, vì... - Nhịêt độ của vật càng cao thì hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ. nhiệt năng của vật càng tăng. Hoạt động 3. Các cách làm thay đổi nhiệt năng (10 phút) GV: HS: - Chuyển ý: Em nào nhắc lại - Khi động năng phân tử bị định nghĩa nhiệt năng? Từ thay đổi. định nghĩa cho biết khi nào thì - Khi chuyển động của phân tử nhiệt năng của vật thay đổi? bị thay đổi. Khi nào thì tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật bị thay đổi? (GV giới thiệu sang hoạt động 3) Hoạt động nhóm: GV cho các nhóm thảo luận để tìm ra các HS thảo luận nhóm. II. Các cách làm thay đổi cách để làm biến đổi nhiệt - Dùng búa đập lên miếng kim nhiệt năng năng. loại. - Giả sử em có một cái búa, - Cọ xát miếng kim loại lên làm sao cho miếng kim loại mặt bàn. nóng lên? Nếu không có búa, - Thả miếng kim loại vào cốc thì em nào cách nào? nước nóng. Cho HS trả lời C1 và C2. GV cho các nhóm làm TN. - Cách mà các em cọ xát Thảo luận nhóm và đưa ra câu Nhiệt năng của một vật có thể miếng kim loại trên mặt bàn trả lời. thay đổi bằng cách: gọi là thực hiện công. HS làm TN. - Thực hiện công. - Cách mà các em bỏ miếng - Truyền nhiệt. kim loại vào nước gọi là sự truyền nhiệt. Hoạt động 4. Tìm hiểu về nhiệt lượng (GV chuyển ý) (10 phút) GV trở lại các cách làm biến III. Nhiệt lượng đổi nhiệt năng bằng cách thực hiện công và truyền nhịêt ở trên để thông báo định nghĩa nhiệt lượng và đơn vị nhiệt lượng. GV: - Trước khi cọ xát hay trước HS: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí khi thả miếng kim loại vào nước nóng thì nhiệt độ của vật tăng chưa? Nhiệt năng của vật tăng chưa? - Sau khi thực hiện công hay truyền nhiệt thì nhiệt độ của miếng kim loại thế nào? nhiệt năng của miêng kim loại thế nào? GV đưa thêm một tình huống: Thả một miếng kim loại đang nóng vào cốc nước lạnh thì sau một thời gian nhịêt độ và nhiệt năng của kim loại có thay đổi không? Từ đó GV hình thành định nghĩa và đơn vị nhiệt năng. Công là số đo cơ năng được truyền đi, nhiệt lượng là số đo nhiệt năng được truyền đi, nên công và nhiệt lượng có cùng đơn vị là jun. - Trước khi cọ xát hay trước khi thả miếng kim loại vào nước nóng thì nhiệt độ của vật chưa tăng, nhiệt năng của vật chưa tăng. - Sau khi thực hiện công hay truyền nhiệt thì nhiệt độ của miếng kim loại tăng, nhiệt năng tăng. - Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được (hay mất bớt đi) trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng. - Kí hiệu nhiệt lượng là Q. - Đơn vị nhiệt lượng là jun. Hoạt động 5. Vận dụng (10 phút) GV: - Hướng dẫn HS trả lời C3, C4, C5. Bài tập trắc nghiệm: (Nếu có thời gian) 1. Nhiệt năng là: A. Động năng chuyển động của phân tử. B. Động năng chuyển động của vật. C. Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. D. Cả A, B, C đều sai. 2. Khi nhiệt năng của vật càng lớn thì: A. Nhiệt độ của vật càng cao. B. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. C. Vật càng chứa nhiều phân tử. D. Cả A, B đều đúng. 3. Chỉ ra câu phát biểu đầy đủ HS thảo luận nhóm và trả lời C3, C4, C5. HS trả lời C3, C4, C5. Câu 1: C. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí nhất. A. Phần nhiệt năng mà vật nhận vào gọi là nhiệt lượng. B. Phần nhiệt năng mà vật mất đi gọi là nhiệt lượng. C. Phần nhiêt năng mà vật nhận vào hay mất đi được gọi là nhiệt lượng. D. Cả A, B, C đều không đầy đủ. Câu 2: D. Câu 3: C.
- Xem thêm -