Tài liệu Giáo án vật lí 6

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 129 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61052 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Duy Tân GV:Phạm Sanh Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học 2007 - 2008 Ngày soạn................................................. Chương I : Cơ học Tiết 1: Đo độ dài I) Mục tiêu: KT: HS biết GHĐ, ĐCNN của thước. KN: Rèn luyện các kĩ năng: - Ước lượng gần đúng một độdài cần đo. - Đo độ dài trong một số tình huống. - Biết tính giá trị trung bình. TĐ: Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác trong nhóm. II)Chuẩn bị: Mỗi nhóm: -1 thước kẻ có ĐCNN đến mm. -1 thước dây hoặc thước mét. -Chép sẵn bảng 1.1 SGK. GV: Tranh vẽ thước kẽ có GHĐ là 20 cm và độ chia nhỏ nhất là 2 mm. Kẽ bảng 1.1 III) Hoạt động dạy học: 1) ổn định lớp: 2) Kiểm tra chuẩn bị đầu năm ( 4’ ) 3) Nội dung bài mới: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 3 Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: - GV cho HS xem tranh và trả - HS xem tranh thảo luận và trả lời. lời câu hỏi ở đầu bài. 10’ Hoạt động 2: Ôn lại và ước lượng một số đơn vị độ dài: - HS đọc SGK, nhắc lại các đơn vị. - GV hướng dẫn HS ôn lại một số đơn vị đo độ dài như ởSGK. - HS tìm từ thích hợp điền vào chỗ - Yêu cầu HS làm câu 1 SGK. trống. / 5’ Nội dung ghi bảng Tiết 1: Đo độ dài. I) Đợn vị đo độ dài: 1) Ôn lại đơn vị đo độ dài: Đơn vị chính của đo độ dài là mét (m) Ngoài ra còn có: dm, cm, mm, km - Hướng dẫn HS ước lượng độ - HS tập ước lượng và kiểm tra 1m = 10 dm; 1m = 100 cm dài 2 câu câu 2, câu 3 SGK. ước lượng. 1cm = 10mm; 1km =1000 m Hoạt động 3: Tìm hiểu dụng 2) Ước lượng độ dài: cụ đo độ dài: - GV treo tranh 1.1 SGK cho HS quan sát và yêu cầu trả lời - HS thảo luận trả lời câu 4. II) Đo độ dài: câu 4 SGK 1) Tìm hiểu dụng cụ đo: Trường THCS Duy Tân GV:Phạm Sanh Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học 2007 - 2008 Ngày soạn................................................. - Yêu cầu HS đọc SGK về -HSđọcSGK. GHĐ và ĐCNN của thước. - GV treo tranh vẽ thước để - HS quan giới thiệu ĐCNN và GHĐ. sát theo dõi. Giới hạn đo(GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi ở - Yêu cầu HS lần lượt trả lời trên thước. các câu 5,6,7 ở SGK. - HS thảo luận trả lời câu 5,6,7. Độ chia nhỏ nhất(ĐCNN) Trình bày bài làm của mình theo là độ dài giữa 2 vạch chia yêu cầu của GV liên tiếp của thước. 20’ Hoạt động 4: Đo độ dài: - Dùng bảng 1.1. SGK để hướng dẫn HS đo và ghi độ dài. Hướng dẫn cách tính trung bình. 2) Đo độ dài: - Yêu cầu HS đọc SGK, nắm - HS đọc SGK, nắm cách làm, dụng cụ, cách làm và dụng cụ nhận dụng cụvàtiến hành. cho HS tiến hành theo nhóm. 4) Dặn dò: (3’) - Đọc trước mục 1 ở bài 2 để chuẩn bị tiết sau. Làm bài tập 1.2.2 đến 1.2.6 Tiết 2: Đo độ dài (tiếp) Trường THCS Duy Tân GV:Phạm Sanh Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học 2007 - 2008 Ngày soạn................................................. I) Mục tiêu: KN: Cũng cố việc xác định GHĐ và ĐCNN của thước. Cũng cố xác định gần đúng độ dài cần đo để chọn thước cho phù hợp. Rèn kĩ năng cho chính xác độ dài của vật và ghi kết quả đo. Biết tính giá trị trung bình. TĐ: Rèn tính trung thực thông qua báo cáo. II) Chuẩn bị: Hình vẽ 2.1, 2.1, 2.3 SGK III) Hoạt động dạy học: 1) ổn định lớp: 2) Bài cũ: GHĐ và ĐCNN của thước là gì? Cách xác định ở trên thước. 3) Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động 1: thảo luận cách đo độ dài: - GV kiểm tra bảng kết quả đo ở phần thực hành tiết trước. - Yêu cầu HS nhớ lại cách đo ở bài thực hành trước và thảo luận theo nhóm để trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 5 SGK. - Yêu cầu các nhóm trả lời theo từng câu hỏi và GV chốt lại ở mỗi câu. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS rút ra kết luận: - Yêu cầu HS làm việc cá nhân với câu 6. - Lớp thảo luận theo nhóm để thống nhất ý kiến. - Gọi đại diện nhóm lên điền từ ở bảng, cả lớp theo dõi nhận xét. Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tiết 2: Đo độ dài (tiếp) I) Cách đo độ dài: - HS nhớ lại bài trước, thảo luận theo nhóm trả lời các câu hỏi trên - Đại diện nhóm trả lời, lớp nhận xét. Khi đo độ dài cần ®o: a) Ước lượng độ dài cần đo. b) Chọn thước có GHĐ và ĐCNN - HS làm việc cá nhân. thích hợp. - HS thảo luận theo nhóm c) Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước. - Đại diện nhóm lên làm bài. d) Đặt mắt nhìn theo hướng vuông Lớp theo dõi nhận xét ghi vở góc với cạnh thước ở đầu kia của vật. e) Đọc và ghi kết quả đo theo vật chia gần nhất với đầu kia của vật. II) Vận dụng: Trường THCS Duy Tân GV:Phạm Sanh Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học 2007 - 2008 Ngày soạn................................................. Hoạt động 3: Vận dụng: Cho HS làm các câu từ câu 7 đến - Làm việc cá nhân. câu 10 SGK và hướng dẫn thảo luận - Tham gia thảo luận chung chung cả lớp - Yêu cầu HS ghi câu thống nhất Ghi vở vào vở. Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 4) Cũng cố: - GV nêu câu hỏi để HS đọc và trả lời phầnghi nhớ. - GV cũng cố lại kiến thức đã học. 5) Dặn dò: - Học bài theo vở ghi + ghi nhớ SGK. - Đọc thêm phần “có thể em chưa biết” - Làm các bài tập 1.2.7 đến 1.2.11SBT - Chuẩn bị bài sau” Mỗi nhóm một vài ca đong. Ngày dạy: 21/9/2005 Tiết 3: Đo thể tích chất lỏng. I) mục tiêu: - Kể tên được một số dụng cụ thường để đo thể tích chất lỏng. - Biết xác định thể tích chất lỏng bằng dụng cụ đo thích hợp. II) Chuẩn bị: Cả lớp: 1 xô đựng nước. Trường THCS Duy Tân GV:Phạm Sanh Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học 2007 - 2008 Ngày soạn................................................. Mỗi nhóm: 1 bình đựng đầy nước 1 Một bình đựng một ít nước 1 bình chia độ Một vài loại ca đong. III) Hoạt động dạy học: 1) ổn định lớp: 2) Bài cũ: ? Hãy trình bày cách đo độ dài 3) Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: - GV dùng hình vẽ ở SGK đặt vấn đề và giới thiệu bài học. ? Làm thế nào để biết trong bình còn chứa bao nhiêu nước. Hoạt động 2: Ôn lại đơn vị đo thể tích: - GV giới thiệu đơn vị đo thể tích giống như SGK. Yêu cầu HS làm câu 1. Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tiết 3: Đo thể tích chất lỏng - HS dù ®o¸n c¸ch kiÓm tra. I) Đơn vị đo thể tích: Đơn vị đo thể tich thường dùng là mét Lµm viÖc c¸ nh©n víi khối (m3) và lít (l) 1lít = 1 dm3; 1 ml = c©u 1. 1cm3 II) Đo thể tích chất - HS quan s¸t h×nh, lỏng: 1) Tìm hiểu dụng cụ đo ®äc SGK. thể tích: - HS tr¶ lêi. - HS theo dâi vµ ghi vë. Hoạt động 3:Tìm hiểu về dụng cụ đo thể tích: - Yêu cầu HS quan sát hình 3.1, 3.2 và tự đọc mục II. 1 - Yêu cầu HS trả lời các - HS th¶o luËn vµ tr¶ C2, C3, C4, C5. lêi. Những dụng cụ đo thể - Hướng dẫn HS thảo tích chất lỏng gồm: chai luận và thống nhất từng lọ, ca đong, có ghi sẵn câu trả lời. dung tích, các loại ca đong đã biết trước dung tích, bình chia độ, bơm tiêm. Hoạt động 4: Tìm hiểu Trường THCS Duy Tân GV:Phạm Sanh Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học 2007 - 2008 Ngày soạn................................................. cách đo thể tích chất lỏng: - GV treo tranh các hình vẽ 3.3, 3.4, 3.5 lên yêu cầu HS trả lời các câu 6, câu 7, câu 8. - Hướng dẫn HS thảo luận và thống nhất từng câu hỏi. - Yêu cầu HS điền vào chỗ trống ở câu 9 để rút ra kết luận. - GV hướng dẫn HS thảo luận, thống nhất phần kết luận. - HS lµm viÖc c¸ nh©n 2) Tìm hiểu cách đo thể tr¶ lêi c¸c c©u hái. tích chất lỏng. Khi đo thể tích bằng bình chia độ cần: - HS th¶o luËn vµ tr¶ a) Ước lượng thể tích lêi. cần đo. b) Chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN thich - HS t×m tõ ®iÒn vµo hợp. chç trèng. c) Đặt bình chia độ thẳng đứng. - HS th¶o luËn theo h- d) Đặt mắt ngang với độ íng dÉn cña GV. cao mực chất lỏng trong bình. e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất Hoạt động 5: Hướng với mực chất lỏng. dẫn HS thực hành đo III) Thực hành: thể tích chất lỏng: - HS ®äc SGK theo dâi - GV hướng dẫn cách híng dÉn. làm. - HS tù t×m c¸ch ®o. - Treo bảng 3.1 và hướng dẫn cách ghi kết quả. IV) Vận dụng: Hoạt động 6: Vận dụng: Hướng dẫn HS làm các bài tập 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 nếu hết thời gian thì cho về nhà. 4) Dặn dò: - HS chuẩn bị tiết sau: bình chia độ, sỏi đinh ốc, dây buộc khăn lau. - Học bài theo vở ghi + ghi nhớ. - Làm bài tập ở SBT Trường THCS Duy Tân GV:Phạm Sanh Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học 2007 - 2008 Ngày soạn................................................. Ngày dạy:28/9/2005 Tiết 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước I) Mục đích yêu cầu: - Biết sử dụng các dụng cụ (bình chia độ, bình tràn) để xác định thể tích của vật rắn không thấm nước (có hình dạng bất kì). - Tuân thủ các quy tắc đo và trung thực với số liệu mình đo được. II) Chuẩn bị: Mỗi nhóm: Vật rắn không thấm nước. Một bình chia độ, một chai có ghi sẵn dung tích. Một bình tràn và bình chứa. Kẽ bảng 4.1 SGK. Cả lớp: 1 xô nước III) Hoạt động dạy học: 1) ổn định lớp: 2) Bài cũ: ? Trình bày cách đo thể tích chất lỏng ? Làm bài tập 3.1, 3.2 SBT 3) Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tổ chức Tiết 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước tình huống học tập: Dùng cái đinh ốc và hòn đá để đặt vấn đề. Làm thế nào để xác - HS suy nghĩ. định chính xác thể tích của hòn đá của đinh I) Đo thể tích vật rắn ốc? không thấm nước: Hoạt động 2: Tìm hiểu cách đo thể tích của 1) Dùng bình chia độ: những vật rắn không Thả chìm vật đó vào thấm nước: - HS theo dõi và quan chất lỏng đựng trong - GV giới thiệu dụng cụ sát hình vẽ. bình chia độ. Thể tích và đồ vật cần đo trong phần chất lỏng dâng lên hai trường hợp bỏ lọt bằng thể tích của vật và không bỏ lọt vào rắn. bình chia độ. - Yêu cầu HS quan sát 2) Dùng bình tràn: hình 4.2, 4.3 mô tả Khi không bỏ lọt vật rắn cách đo thể tích hòn đá vào bình chia độ thì thả Trường THCS Duy Tân GV:Phạm Sanh trong 2 trương hợp. + Phân lớp 2 dãy, nghiên cứu 2 hình 4.2, 4.3 + Yêu cầu mỗi nhóm trả lời theo các câu hỏi câu 1 hoặc câu 2. + Các nhóm nhận xét lẫn nhau. - GV hướng dẫn và thực hiện tương tự như mục 1 đối với mục 2. Hoạt động 3: Thực hành đo thể tích: - GV phân nhóm HS, phát dụng cụ và yêu cầu HS làm việc như ở mục 3. - GV theo dõi, uốn nắn, điều chỉnh hoạt động của nhóm. Hoạt động 4: Vận dụng: Hướng dẫn HS làm các câu C4, C5, C6 và giao việc về nhà. Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học 2007 - 2008 Ngày soạn................................................. - HS làm việc theo chìm vật đó vào trong nhóm. bình tràn. Thể tích của phần chất - HS trả lời theo các lỏng tràn ra bằng thể câu hỏi câu 1, câu 2. tích của vật. - HS thực hiện tương tự. II) Thực hành: - HS làm theo nhóm, phân công nhau làm những việc cần thiết. - Ghi kết quả vào bảng 4) Dặn dò: - Học bài theo vở ghi. - Làm các bài tập 4.1, 4.2 SBT. - Xem trước bài 5. III) Vận dụng: Trường THCS Duy Tân GV:Phạm Sanh Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học 2007 - 2008 Ngày soạn................................................. Ngày dạy: Tiết 5: Khối lương - đo khối lượng I) Mục tiêu: - HS tự trả lời được các câu hỏi như: Khi đặt gói đường lên cân, cân chỉ 1 kg, số đó chỉ gì? - Nhận biết được bộ quả cân. - Nắm được cách điều chỉnh số cho cân Robevan và cách cân một vật bằng cân. - Đo được khối lượng của một vật bằng cân. - Chỉ được GHĐ và ĐCNN của một cân. II) Chuẩn bị: Mỗi nhóm: Một cân, một vật để cân. Cả lớp: 1 cân robevan Vật để cân Tranh vẽ các loại cân SGK III) Hoạt động dạy học: 1) ổn định lớp: 2) Bài cũ: Kiễm tra trong bài học. 3) Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tổ chức Tiết 5: Khối lượng - đo khối lượng: tình huống học tập: - GV nêu các tình - HS tr¶ lêi theo yªu cÇu huống thực tế trong cña GV. cuộc sống như: mưa, gạo, đường, bán cá,…. Ta dùng dụng cụ gì để biết chính xác khối lượng gạo, đường… Sau đó đặt câu hỏi như I) Khối lượng - đơn vị ở SGK. khối lượng: Hoạt động 2: Khối lượng - Đơn vị khối lượng: - GV tổ chức và gợi ý hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm khối lượng và - HS th¶o luËn theo đơn vị khối lượng. Trường THCS Duy Tân GV:Phạm Sanh - GVgiới thiệu hộp sữa vỏ gói bột giặt và yêu cầu HS trả lời câu hỏi C1, C2. - GV thống nhất ý kiến của HS. - Yêu cầu HS điền từ vào chỗ trống câu C3, câu C4, câu C5, câu C6. - Cho cả lớp nhận xét, GV chốt lại câu C5, câu C6 ghi bảng. - Yêu cầu HS đọc SGK để nắm các thông tin về đơn vị khối lượng. - GV chốt lại: - Giới thiệu Kg là gì? Hoạt động 3: Đo khối lượng: - Yêu cầu HS đọc SGK. - GV giới thiệu hình vẽ và cân rôbecvan yêu cầu HS quan sát trả lời câu C7, câu C8. Gọi HS lên bảng trả lời câu 7. - Yêu cầu HS đọc SGK phần 2, tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống câu C9 - Gọi đại diện nhóm điền từ vào chỗ trống, các HS khác tham gia nhận xét. Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học 2007 - 2008 Ngày soạn................................................. nhãm c¸c c©u 1 vµ 2. - HS tr¶ lêi. 1) Khối lượng: Mọi vật đều có khối lượng Khối lượng của một vật chỉ - HS nhËn xÐt vµ ghi lượng chất chứa trong vật. vë. 2) Đơn vị khối lượng: Đơn vị chính của khối - HS ®äc SGK n¾m c¸c lượng là Kilôgam (kg). ®¬n vÞ. Các đơn vị khác: 1 Gam 1g = 1000 kg - HS theo dâi. Hectôgam (lạng) 1 1 lạng = 10 kg Miligam (mg) Tấn (t); tạ. II) Đo khối lượng: 1) Tìm hiểu cân Robecvan: - HS ®äc SGK - HS quan s¸t tr¶ lêi c©u 7 vµ c©u 8. 2) Cách dùng cân robecvan đề cân một vật: Thoạt tiên, phải điều - HS ®äc SGK, th¶o chỉnh sao khi chưa cân, luËn t×m tõ thÝch hîp đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vật ®iÒn vµo c©u C9. - §¹i diÖn nhãm ®iÒn giữa. Đó là việc điều chỉnh số 0. Đặt vật đem cân lên tõ, HS kh¸c nhËn xÐt. một đĩa cân. Đặt lên đĩa cân bên kia một số quả cân có khối lượng phù hợp sao cho đòn cân nằm Trường THCS Duy Tân GV:Phạm Sanh Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học 2007 - 2008 Ngày soạn................................................. thăng bằng, kim cân nằm đúng giữa bảng chia độ. Tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa sẽ bằng khối lượng vật đem cân. - §¹i diÖn HS thùc hiÖn, 3) Các loại cân khác: líp theo dâi. III) Vận dụng: - HS lµm c©u 11. - GV cho HS vận dụng thực hiện câu C10. - Yêu cầu HS thực hiện - HS theo dâi. câu 11. Hoạt động 4: Vận dụng: - GV hướng dẫn qua câu 12, 13 và cho HS về nhà thực hiện. 4) Cũng cố dặn dò: - Học bài theo vở ghi + ghi nhớ. - Làm các bài tập ở SBT. - Xem trước bài 6. Trường THCS Duy Tân GV:Phạm Sanh Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học 2007 - 2008 Ngày soạn................................................. Ngày dạy:12/10/2005 Tiết 6: Lực. hai lực cân bằng I) Mục tiêu: - Nêu được TD về lực đẩy, kéo…và chỉ ra được phương, chiều của lực đó. - Nêu được TD về 2 lực cân bằng. - Nêu được các nhận xét sau khi quan sát các thí nghiệm. - Sữ dụng đúng các thuật ngữ: lực đẩy, lực kéo, phương chiều, lực cân bằng. II) Chuẩn bị: Mỗi nhóm HS: 1 lò xo lá tròn, 1 lò xo dài khoảng 10 cm. 1 thanh nam châm thẳng, 1 quả gia trọng. 1 gia kẹp vạn năng. III) Hoạt động dạy học: 1) ổn định lớp: 2) Bài cũ: Cho HS làm lại câu 9 ở bài trước, từ đó nêu cách dùng cân robecvan để cân một vật. 3) Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động 1: Tạo tình huống học tập: - GV dựa vào hình vẽ ở phần mở đầu SGK để làm HS chú ý đến tác dụng đẩy, kéo của lực. Hoạt động 2: Hình thành khái niệm lực: - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm, quan sát và cảm nhận hiện tượng thí nghiệm 1, thí nghiệm 2. + Hướng dẫn HS làm thí nghiệm, bố trí dụng cụ theo từng các từng các thí nghiệm và tiến hành Thí nghiệm 1: ? Hãy nhận xét tác dụng của lò xo lá tròn lên xe Hoạt động của trò Nội dụng ghi bảng Tiết 6: Lực-Hai lực cân bằng -HS chó ý ®Õn vÝ dô ®Èy kÐo cña lùc I)Lực: -HS thùc hiÖn theo nhãm c¸c thÝ nghiÖm -HS th«ng qua c¶m nhËn cña tay, nhËn xÐt Trường THCS Duy Tân GV:Phạm Sanh ? Hãy nhận xét tác dụng của lò xo lên xe Thí nghiệm 2: Hãy nhận xét tác dụng của lò xo lên xe và của xe lên lò xo Thí nghiệm 3: Nhận xét tác dụng của nam châm lên quả nặng -GV tổ chức HS điền từ vào chỗ trống -Cho HS thảo luận chung. Sau đó, GV thống nhất ý kiến Hoạt động 3: Nhận xét về phương và chiều của lực: -GV tổ chức cho HS đọc SGK và làm lạithí nghiệm trên rồi yêu cầu HS nhận xét về phương và chiều của lực -GV hướng dẫn HS trả lời câu 5 Hoạt động 4: Nghiên cứu lại cân bằng: -Yêu cầu HS quan sát hình 6.4 và nêu dự đoán ở câu 6 -Tổ chức HS nhận xét câu 7 -Yêu cầu HS tìm từ thích hợp điền vào câu 8 -GV chốt lại 2 lực cân bằng Hoạt động 5: Vận dụng -Yêu cầu HS làm câu 9, câu 10 Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học 2007 - 2008 Ngày soạn................................................. -HS nhËn xÐt th«ng qua thÝ nghiÖm -HS quan s¸t rót ra nhËn xÐt -HS lµm viÖc c¸ nh©n t×m tõ ®iÒn vµo c©u 4 -HS tham gia nhËn xÐt Khi vật này đẩy, kéo vật kia, ta nói vật này tác dụng lực lên vật kia. -HS ®äc SGK vµ nhËn xÐt II. Phương và chiều -Tr¶ lêi của lực: Mỗi lực có phương và chiều nhất định -HS quan s¸t råi nªu c¸c dù ®o¸n theo yªu cÇu III.Hai lực cân bằng: cña c©u 6 -HS lµm viÖc c¸ nh©n t×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng -HS lµm viÖc c¸ nh©n ngược chiều. c©u 9, c©u 10 IV.Vận dụng: Trường THCS Duy Tân GV:Phạm Sanh Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học 2007 - 2008 Ngày soạn................................................. 4)Dặn dò: - Học bài theo vở ghi + ghi nhớ ở SGK - Đọc phần “Có thể em chưa biết” - Làm các bài tập 6.1 đến 6.3 SBT - Đọc trước bài 7 Ngày dạy: 19/10/2005 Tiết 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực I.Mục tiêu: * Kiến thức: -Biết được thế nào là sự biến đổi chuyển động và nêu được một số ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật -Biết được thế nào là vật bị biến dạng và nêu được một số thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật bị biến dạng -Nêu được một số thí dụ về lực tác dụng vừa làm biến đổi chuyển động của vật vừa làm biến dạng vật. *Kĩ năng: -Biết lắp ráp TN. -Biết phân tích thí nghiệm, hiện tượng để rút ra qui luật của vật chịu tác dụng lực. *Thái độ: -Nghiêm túc nghiên cứu hiện tượng vật lí, xử lý các thông tin thu thập được II.Chuẩn bị: *Mỗi nhóm: Trường THCS Duy Tân 2007 - 2008 GV:Phạm Sanh soạn................................................. Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học Ngày -Một xe lăn -Một lò xo lá tròn, -Một máng ngiêng, -Một hòn bi, -Một lò xo dài, -Một sợi dây III.Hoạt động dạy và học: 1) ổn định: 2) Kiểm tra bài cũ: HS1? Thế nào gọi là tác dụng lực? Tìm thí dụ thực tế có lực tác dụng? HS2? Thế nào gọi là hai lực cân bằn? Tìm thí dụ thực tế có hai lực cân bằng? 3) Nội dung bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập -Từ hai hình vẽ ở đầu bài, GV đặt vấn đề: Muốn dương cung, người ta phải tác dụng lực vào dâycung. Vậy phải làm thế nào để biết đã có lực tác dụng vào dây cung Hoạt động 2: Tìm hiểu những hiện tượng xảy ra khi có lực tác dụng: -GV hướng dẫn HS đọc SGK phần 1 -GV treo bảng phụ đã chuẩn bị những hiện tượng này lên bảng, y/c HS đọc và ghi nhớ - GV yêu cầu HS tìm thí dụ theo yêu cầu của câu C1 -GV hướng dẫn HS đọc phần 2 yêu cầu HS trả lời câu C2 Hoạt động 3: Nghiên cứu những kết quả tác Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tiết 7:Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực -HS theo dâi vÊn ®Ò I)Những hiện tượng cần chú ý quan sát khi có lực -HS ®äc SGK phÇn tác dụng: 1)Những sự biến đổi của 1 chuyển động (SGK) -Theodâi b¶ng phô vµ ghi nhí -HS t×m thÝ dô -HS ®äc phÇn 2 -HS th¶o luËn tr¶ lêi 2)Những sự biến dạng: (SGK) II) Những kết quả tác dụng của lực: 1/Thí nghiệm: -Hình 6.4 -Hình7.1 Trường THCS Duy Tân 2007 - 2008 GV:Phạm Sanh soạn................................................. dụng của lực: 1)GV tổ chức cho HS làm thí nghiệm: + GV làm lại thí nghiệm hình 6.1 cho HS quan sát cđ của xe ? Kết quả thí nghiệm như thế nào + Hướng dẫn HS làm thí nghiệm ở hình 7.1 ? Hãy nhận xét về lực tác dụng của tay lên xe thông qua sợi dây + Hướng dẫn HS làm thí nghiệm ở hình 7.2 SGK ? Nhận xét về lực mà lò tác dụng lên hòn bi + Cho HS làm thí nghiệm như hướng dẫn ở câu 6 -Sau khi hoàn thành các thí nghiệm GV tổ chức lớp nhận xét, thống nhất, chấm phiếu học tập 2) GV hướng dẫn chọn từ điền vào chỗ trống ở phần kết luận + Cho HS thảo luận theo nhóm, tìm từ thích hợp điền vào câu C7 +Yêu cầu đại diện nhóm trả lời + GV thống nhất ý kiến Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học Ngày -Hình 7.2 -HS quan s¸t thÝ -Câu C6 nghiÖm 1 ë c©u 3 -HS th¶o luËn nhãm tr¶ lêi -HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm -HS th¶o luËn nhãm tr¶ lêi -HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm - Tr¶ lêi vµo phiÕu häc tËp -HS tù lµm theo c¸ nh©n, tr¶ lêi kÕt qu¶ -C¶ líp tham gia nhËn xÐt, chÊm 2)Kết luận: phiÕu häc tËp a)Lực đẩy mà lò xo lá tròn tác dụng lên xe lăn đã làm -HS th¶o luËn t×m tõ biến đổi chuyển động của xe thÝch hîp b)Lực mà tay ta tác dụng -§¹i diÖn nhãm tr¶ lêi lên xe lăn khi đang chạy làm biến đổi chuyển động của xe c)Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm biến đổi chuyển động của hòn bi d)Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm biến dạng lò xo (Phần trên ghi ở bảng phụ)  Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm biến đổi chuyển -HS rót c©u 8 -Từ câu C7, GV hướng động vật B hoặc làm dẫn HS rút ra câu C8 Trường THCS Duy Tân 2007 - 2008 GV:Phạm Sanh soạn................................................. Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học Ngày biến dạng vật B. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra III)Vận dụng C9 C10 Hoạt động 4: Vận dụng: -HS tr¶ lêi theo híng C11 -Yêu cầu HS trả lời câu dÉn cña gi¸o viªn C9, câu C10, câu C11 ở SGK -Gv thống nhất ý kiến 4) Dặn dò: - Học bài theo vở ghi + ghi nhớ - Đọc thêm phần “có thể em chưa biết” - Làm thêm các bài tập 7.1, 7.2, 7.3 SBT - Xem trước bài 8 Trường THCS Duy Tân 2007 - 2008 GV:Phạm Sanh soạn................................................. Thiết kế bài giảng vật lý 6 năm học Ngày Tiết 8: Ngày dạy: 6AB: 20/10/2005 Trọng lực - đơn vị lực I.Mục tiêu: *Kiến thức: - Trả lời được câu hỏi: Trọng lực hay trọng lượng là gì? - Nêu được phương và chiều của lực - Nắm được đơn vị đo cường độ lực là Niutơn *Kĩ năng: - Sử dụng được dây dọi để xác định phương thẳng đứng *Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống II.Chuẩn bị: Mỗi nhóm: - 1 giá treo - 1 dây dọi - 1 lò xo, - 1 khay nước - 1 quả nặng - 1 ê ke III.Hoạt động dạy và học: 1) ổn định: 2) Kiểm tra bài cũ: ? Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra tác dụng gì? Mỗi kết quả hãy nêu 1 ví dụ 3) Nội dung bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động 1: Tổ chức tình huóng học tập: -GV giới thiệu: các em biết không, Trái Đất của chúng ta luôn quay quanh trục của nó, và quay quanh Mặt Trời, thế mà mọi vật trên Trái Đất vẫn có thể đứng yên không bị rơi ra khỏi trái đất. -Dùng tình huống ở SGK vào bài Hoạt động 2: Phát hiện sự tồn tại của trọng lực: -Y/c HS đọc SGK và nêu phương án thí nghiệm -GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm ở hình 8.1 SGK: + Phát dụng cụ + Hướng dẫn HS bố trí dụng cụ và quan sát kết quả -Yêu cầu HS thảo luận và trả lời câu C1 -GV tiến hành thí nghiệm câu C2, yêu cầu HS quan sát nhận xét và trả lời câu 2 -GV thống nhất ý kiến Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tiết 8: trọng lực - đơn vị -HS theo dâi GV n¾m t×nh huèng cña vÊn ®Ò bµi häc lực -HS suy nghÜ vµ rót ra vÊn ®Ò cña bµi häc I. Trọng lực là gì? -§äc SGK vµ nªu ph- 1/Thí nghiệm: ¬ng ¸n thÝ nghiÖm -HS theo dâi -NhËn dông cô -Theo dâi HD vµ bè trÝ TN -Th¶o luËn nhãm, tr¶ lêi C1, ghi nhËn xÐt vµo phiÕu -Theo dâi GV lµm thÝ nghiÖm C2, th¶o luËn vµ tr¶ lêi C2 theo HD cña GV, ghi nhËn xÐt vµo phiÕu -HS ®iÒn tõ vµo C3, cö ®¹i diÖn lªn b¶ng ®iÒn -Yêu cầu HS tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống ở câu 3 để rút ra nhận xét -Cho đại diện nhóm điền vào bảng phụ -Lớp nhận xét, GV thống nhất -Yêu cầu HS rút ra kết luận Hoạt động 3: Tìm hiểu phương và chiều của trọng lực: -Yêu cầu HS đọc SGK phần dây dọi và quan sát hình 8.2 SGK ? Người thợ xây dùng dây dọi để làm gì? ? Cấu tạo và phương của dây dọi như thế nào? -GV giới thiệu về phương thẳng đứng -Y/c HS thực hiện theo nhóm C4 -Líp tham gia nhËn xÐt HS rót ra kÕt luËn vµ ghi vë -§äc SGK phÇn 1 vµ quan s¸t h×nh 8.2 SGK -Tr¶ lêi theo y/c cña GV -Theo dâi -Th¶o luËn nhãm tr¶ lêi C4 2/Kết luận: a)Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên mọi vật b)Trọng lực tác dụng lên một vật là trọng lượng của vật đó II.Phương và chiều của trọng lực: 1)Phương và chiều của trọng lực: a) Phương của dây dọi là phương thẳng đứng Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lượng của quả nặng đã cân bằng với lực kéo của sợi dây. do đó phương của trọng lực cũng là phương của dây dọi, tức là phương thẳng đứng. b) Chiều của trọng lực hướng về phía trái đất 2)Kết luận: Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía trái đất -Lµm viÖc theo c¸ nh©n t×m tõ thÝch III. Đơn vị lực: -Y/c HS tìm từ thích hiợp hîp ®iÒn vµo C5 -Độ lớn của lực gọi là điền vào C5 để rút ra kết cường độ lực. luận -Đơn vị của lực là Niutơn. -HS theo dâi vµ ghi (Kí hiệu là N) Hoạt động 4: Tìm hiểu vë -Trọng lượng của quả cân đơn vị lực: có khối lượng 100g là 1N -GV thông báo như ở SGK -Tr¶ lêi c©u hái cña IV.Vận dụng: GV TN C6 -Y/c Hs trả lời trọng
- Xem thêm -