Tài liệu Giáo án tin học lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 9 (full)

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 109 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

1 Trường THCS Liêng Trang Tuần: 10 Tiết: 19 Năm học: 2012-2013 Ngày soạn: 28/10/2012 Ngày dạy: 01/11/2012 Chương 3 HỆ ĐIỀU HÀNH BÀI 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH I - MỤC TIÊU  Kiến thức: HS làm quen với hệ điều hành và thấy được vai trò quan trọng của hệ điều hành máy tính  Kỉ năng: HS biết được vai trò quan trọng của của hệ điều hành máy tính  Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận bài học II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  GV: Phấn màu, bảng phụ, tranh  HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ. Hãy giải thích hiện tượng nhật thực. Khởi động phần mềm quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời? Hãy giải thích hiện tượng nguyệt thực. Khởi động phần mềm mario và thực hiện đăng kí người sử dụng? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy GV: Treo tranh lên bảng GV: yêu cầu HS quan sát GV: gọi HS đọc quan sát 1 và quan sát 2 GV: yêu cầu HS thảo luận nhóm về hai bức tranh trên GV: Nếu không có tín hiệu của đèn giao thông thì chuyện gì sẽ xảy ra? GV: gọi đại diện nhóm trả lời tranh 1? GV: nhận xét. GV: Qua đó ta thấy vai trò của đèn giao thông rất quan trọng. GV: nhiệm vụ của đèn giao thông? Hoạt động của trò Hoạt động 1 : CÁC QUAN SÁT HS: quan sát HS đọc bài Nội dung ghi bảng Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH 1. Các quan sát SGK trang 39 HS thảo luận theo nhóm HS: Nếu không có tín hiệu của đèn giao thông thì sẽ xảy ra hiện tượng ùn tắt giao thông… HS: lắng nghe HS: nhiệm vụ của đèn giao thông phân luồng cho các phương tiện, đóng vai trò điều khiển hoạt động giao thông HS: quan sát GV: yêu cầu HS quan sát tranh HS: GV không tìm đuợc lớp cần 2 dạy và HS không biết sẽ học GV: nếu trong trường học những môn nào, việc học tập sẽ không có thời khoá biểu khi đó trở nên hỗn loạn. Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 2 Năm học: 2012-2013 việc gì sẽ xảy ra? HS: Điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường GV: Vai trò của thời khoá biểu HS: lắng nghe là gì? GV: Nhận xét GV: từ hai quan sát trên em có thể thấy được vai trò quan HS: lắng nghe trọng của các phương tiện điều khiển. GV: vậy thì cái gì có thể điều khiển để máy tính có thể hoạt động một cách nhịp nhàng và có hiểu quả? Hoạt động 2: CÁI GÌ ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH GV: yêu cầu HS đọc phần 2 HS: đọc phần 2 trang 40 SGK 2. Cái gì điều khiển máy tính trang 40 SGK Hệ điều hành thực hiện: GV: gọi HS trả lời câu hỏi: HS thảo luận trả lời các câu hỏi - Điều khiển các thiết bị phần ? Khi máy tính làm việc có bao GV đưa ra: cứng - Tổ chức việc thực hiện nhiêu đối tượng cùng hoạt - Có nhiều đối tượng tham gia các chương trình. động? - Hoạt động của các đối tượng ? Hoạt động của các đối tượng đó cần được điều khiển đó có cần được điều khiển - Hệ điều hành máy tính ?Công việc đó do cái gì điều - Điều khiển các thiết bị phần khiển? cứng và tổ chức việc thực hiện ? Hệ điều hành có vai trò gì ? các chương trình. 4- Cũng cố: 1/ Hãy quan sát các hiện tượng trong xã hội và trong cuộc sống xung quanh tương tự hai quan sát đã nêu và đưa ra nhận xét của mình 2/ Vì sao cần có hệ thống đèn giao thông tại các ngã đường phố khi có đông người qua lại? 3/ Vì sao nhà trường lại rất cần có một thời khoá biểu học tập cho tất cả các lớp? 5- Dặn dò: Xem lại nội dung đã học tìm thêm những ví dụ về vai trò điểu khiển trong cuộc sống xung quanh. Xem trước nội dung còn lại của bài. IV – RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang Tuần: 10 Tiết: 20 3 Năm học: 2012-2013 Ngày soạn: 28/10/2012 Ngày dạy: 01/11/2012 BÀI 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH (Tiếp) I - MỤC TIÊU  Kiến thức: HS làm quen với hệ điều hành và thấy được vai trò quan trọng của hệ điều hành máy tính  Kỉ năng: HS biết được vai trò quan trọng của của hệ điều hành máy tính  Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận bài học II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  GV: Phấn màu, bảng phụ, tranh  HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1 : CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP GV: hướng dẫn và tổ chức cho HS: thảo luận các câu hỏi của 3. Câu hỏi và bài tập HS thảo luận theo nhóm GV theo nhóm SGK trang 40 GV: Yêu cầu HS thảo luận theo HS: trả lời các câu hỏi: từng câu hỏi trong SGK ? Quan sát các hiện tượng trong - Nêu vài VD xã hội và trong cuộc sống xung quanh tương tự với hai quan sát đã nêu và đưa ra nhận xét của mình - Nhiệm vụ của đèn giao thông ?Vì sao cần có hệ thống đèn phân luồng cho các phương tiện, giao thông tại các ngã tư đường đóng vai trò điều khiển hoạt phố khi có đông người qua lại động giao thông ? Vì sao trong nhà trường lại - Điều khiển các hoạt động học rất cần có một thời khoá biểu tập trong nhà trường học tập cho tất cả các lớp - Điều khiển các thiết bị phần ? Vai trò của hệ điều hành máy cứng và tổ chức việc thực hiện tính các chương trình ?Phần mềm học gõ bàn phím - Không. bằng mười ngón tay có phải là hệ điều hành không? Vì sao? 4. Củng cố - Dặn dò  Xem lại bài thực hành  Xem trước bài “HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?” IV – RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 4 Tuần: 11 Tiết: 21 Năm học: 2012-2013 Ngày soạn: 02/11/2012 Ngày dạy: 06/11/2012 Bài 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? I - MỤC TIÊU  Kiến thức: HS nắm được hệ điều hành và nhiệm vụ chính của hệ điều hành  Kỉ năng: HS thấy được tầm quan trọng của hệ điều hành thông qua hai nhiệm vụ chính của hệ điều hành  Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận bài học II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  GV: Phấn màu, bảng phụ, tranh  HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ. Hệ điều hành có vai gì? Hãy kể tên một số thiết bị phần cứng. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ GV: Nếu không có tín hiệu của HS: quan sát đèn giao thông thì chuyện gì sẽ HS: Nếu không có tín hiệu của xảy ra? đèn giao thông thì sẽ xảy ra GV: nhiệm vụ của đèn giao hiện tượng ùn tắt giao thông… thông? HS: nhiệm vụ của đèn giao GV: nếu trong trường học thông phân luồng cho các không có thời khoá biểu khi đó phương tiện, đóng vai trò điều việc gì sẽ xảy ra? khiển hoạt động giao thông GV: Vai trò của thời khoá biểu HS: GV không tìm đuợc lớp cần là gì? dạy và HS không biết sẽ học những môn nào, việc học tập sẽ trở nên hỗn loạn. HS: Điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường GV: nêu câu hỏi: HS : ? Khi máy tính làm việc có bao - Có nhiều đối tượng tham gia nhiêu đối tượng cùng hoạt - Hoạt động của các đối tượng động? đó cần được điều khiển ? Hoạt động của các đối tượng - Hệ điều hành máy tính đó có cần được điều khiển - Điều khiển các thiết bị phần ?Công việc đó do cái gì điều cứng và tổ chức việc thực hiện khiển? các chương trình ? Hệ điều hành có vai trò gì ? Hoạt động 2: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GV: đặt vấn đề: ở trên em đã HS: lắng nghe Giáo án Tin học lớp 6 Nội dung ghi bảng GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang thấy vai trò rất quan trọng của hệ điều hành. Vậy hệ điều hành là gì? Nó có phải là một thiết bị lắp đặt trong máy tính? Hình thù nó ra sao? GV: Yêu cầu HS đọc phần 1 trang 41 SGK GV: Hệ điều hành có phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính GV: Chốt lại: Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính GV: hệ điều hành là gì? GV: Hệ điều hành khác với phần mềm khác ở chỗ nào? GV: Chốt lại : hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính Tất cả các phần mềm chỉ có thể hoạt động sau khi máy tính đã có hệ điều hành. Máy tính chỉ có thể sử dụng được khi đã được cài đặt tối thiểu một hệ điều hành. GV: trên thế giới có bao nhiêu hệ điều hành? có tên là gì? 5 Năm học: 2012-2013 HS: đọc phần 1 trang 41 SGK HS: Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính HS: lắng nghe HS: HS: hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính Tất cả các phần mềm chỉ có thể hoạt động sau khi máy tính đã có hệ điều hành. Máy tính chỉ có thể sử dụng được khi đã được cài đặt tối thiểu một hệ điều hành HS: trên thế giới có rất nhiều hệ điều hành Hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay là hệ điều hành Windows của hãng Microsoft Bài 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 1. Hệ điều hành - Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính - Hệ điều hành là một chương trình máy tính - Hệ điều hành được dùng phổ biến hiện nay là hệ điều hành Windows của hãng Microsoft 4- Cũng cố: 1/ Em hãy thử hình dung nếu máy tính không có hệ điều hành thì điều gì sẽ xãy ra? 2/ Hệ điều hành là phần mềm hay phần cứng 3/ Hãy nêu sự khác nhau chính giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng 5- Dặn dò: Xem lại bài tập, tìm thêm một số ví dụ cho bài tập Về nhà học bài và xem trước nội dung bài mới V – RÚT KINH NGHIỆM Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 6 Năm học: 2012-2013 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Tuần: 11 Tiết: 22 Ngày soạn: 02/11/2012 Ngày dạy: 06/11/2012 Bài 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? (Tiếp) I - MỤC TIÊU  Kiến thức: HS nắm được hệ điều hành và nhiệm vụ chính của hệ điều hành  Kỉ năng: HS thấy được tầm quan trọng của hệ điều hành thông qua hai nhiệm vụ chính của hệ điều hành  Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận bài học II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  GV: Phấn màu, bảng phụ, tranh  HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH GV: Yêu cầu HS đọc phần 2 HS: đọc phần 2 trang 42 SGK 2. Nhiệm vụ chính của hệ trang 42 SGK điều hành GV: Hệ điều hành máy tính có HS: * Hệ điều hành máy tính có nhiệm vụ gì? Hệ điều hành máy tính có hai hai nhiệm vụ chính: GV: chốt lại: Hệ điều hành máy nhiệm vụ chính: - Điều khiển phần cứng và tổ tính có hai nhiệm vụ chính: Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình trình máy tính. chức thực hiện các chương máy tính. - Cung cấp giao diện cho trình máy tính. Cung cấp giao diện cho người người dùng. Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là môi trường dùng. Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép con người giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 7 Năm học: 2012-2013 trong quá trình làm việc HS: lắng nghe Ngoài ra hệ điều hành còn có những nhiệm vụ quan trọng khác: tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính. GV: Lấy ví dụ để cho HS thấy được tầm quan trọng của hệ điều hành. Hoạt động 4: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP GV: yêu cầu HS đọc các câu HS: đọc các câu hỏi 3. Câu hỏi và bài tập hỏi trong SGK GV: Hướng dẫn HS thảo luận HS: thảo luận theo hướng dẫn câu hỏi GV: Yêu cầu HS trả lời GV: Nhận xét câu hỏi của từng HS: lắng nghe nhóm 4- Cũng cố: 1/ Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính? 2/ Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính. 3/ Em hãy liệt kê các tài nguyên của mày tính theo hiểu biết của mình. 5- Dặn dò: Xem lại bài tập, tìm thêm một số ví dụ cho bài tập Về nhà học bài và xem trước nội dung bài mới IV – RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 8 Tuần 12 Tiết 23 Năm học: 2012-2013 Ngày soạn: 10/11/2012 Ngày dạy: 13/11/2012 Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH I - MỤC TIÊU  Kiến thức: Tệp tin, thư mục, đường dẫn, các thao tác chính với tệp và thư mục  Kỉ năng: HS biết được thế nào là Tệp tin, thư mục, đường dẫn, các thao tác chính với tệp và thư mục  Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận bài học II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  GV: Phấn màu, bảng phụ, tranh  HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ 1) Thế nào là hệ điều hành? Hệ điều hành là phần cứng hay phần mềm? Hệ điều hành được dùng phổ biến nhất hiện nay có tên là gì? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: ĐẶT VẤN ĐỀ GV: chức năng chính của Hs: Chức năng chính của máy tính là máy tính là gì? xử lí thông tin GV: trong quá trình xử lí HS: lắng nghe thông tin, máy tính cần truy cập tới thông tin và để việc truy cập được diễn ra nhanh chóng nếu thông tin được tổ chức một cách hợp lí. Để giải quyết vấn đề này, hệ Giáo án Tin học lớp 6 Nội dung ghi bảng Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 9 điều hành tổ chức thông tin theo một cấu trúc hình cây HS: quan sát hình vẽ gồm các tệp và thư mục. GV: Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong SGK (Tổ chức thông tin theo hình cây) Hoạt động 2: TỆP TIN GV: Yêu cầu HS đọc phần HS: đọc phần 1 1 trong SGK GV: Tệp tin là gì? HS: GV: tệp tin có thể rất nhỏ, hoặc có thể cũng rất lớn HS: các tệp tin có thể là : các tệp hình GV: Các tệp tin trên đĩa có ảnh, văn bản, âm thanh, chương thể là ? trình… GV: các tệp tin có thể phân HS: Lắng nghe biệt với nhau bằng? GV: Tên tệp tin gồm hai phần: phần tên và phần mở rộng được đặt cách nhau bởi dấu chấm. HS: quan sát hình vẽ GV: lưu ý : phần mở rộng không nhất thiết phải có trong tên tệp, thường dùng để nhận biết kiểu tệp tin GV: yêu cầu HS quan sát một số tệp tin trong máy tính 4- Cũng cố: Tệp tin là gì? Các tệp tin trên đĩa có thể là gì? GV: các tệp tin có thể phân biệt với nhau bằng? 5- Dặn dò:  Xem lại lí thuyết  Xem trước cc mục cịn lại của bi. Năm học: 2012-2013 1. TỆP TIN - Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ - Các tệp tin có trên đĩa là: các tệp hình ảnh, văn bản, âm thanh, chương trình… - Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp. Tên tệp gồm phần tên và phần mở rộng VD: Hinh hoc.doc IV – RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 10 Tuần 12 Tiết 24 Năm học: 2012-2013 Ngày soạn: 10/11/2012 Ngày dạy: 13/11/2012 Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (Tiếp) I - MỤC TIÊU  Kiến thức: Tệp tin, thư mục, đường dẫn, các thao tác chính với tệp và thư mục  Kỉ năng: HS biết được thế nào là Tệp tin, thư mục, đường dẫn, các thao tác chính với tệp và thư mục  Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận bài học II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  GV: Phấn màu, bảng phụ, tranh  HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động1: THƯ MỤC HS: lắng nghe GV: đặt vấn đề như SGK GV: tương tự như cách sắp xếp sách trong thư viện, hệ điều hành tổ chức các tệp trên đĩa thành các thư mục. Mỗi thư mục có thể chứa tệp hoặc thư mục con. HS: quan sát GV: giới thiệu cách tổ chức cây GV: yêu cầu HS quan sát HS : lắng nghe và quan sát hình Một số thư mục trong Giáo án Tin học lớp 6 Nội dung ghi bảng 2. THƯ MỤC - Thư mục ngoài là thư mục mẹ, thư mục bên trong là thư mục con - Thư mục ngoài cùng không có thư mục mẹ được gọi là thư mục gốc (là thư mục được tạo đầu tiên trong đĩa) GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 11 Năm học: 2012-2013 máy tính GV: Giới thiệu thư mục mẹ, thư mục con. Yêu cầu HS quan sát Cấu trúc thư mục mẹ – con GV: giới thiệu thư mục gốc GV: giới thiệu về đường dẫn GV: Yêu cầu HS quan sát ví dụ về đường dẫn tới tệp và thư mục GV: Yêu cầu HS quan sát và viết đường dẫn đến Mon toan GV: nhận xét Hoạt động 2: ĐƯỜNG DẪN HS: lắng nghe HS: Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau và đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng. 3. ĐƯỜNG DẪN - Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau và đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng. - VD: C:\Hoctap\Mon Tin\ Tin hoc 6.doc Hoạt động 3: CÁC THAO TÁC CHÍNH VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC GV: giới thiệu cho HS các HS: các thao tác chính với tệp và thư 4. CÁC THAO TÁC thao tác chính với thư mục mục là: xem thông tin, tạo mới, xoá, CHÍNH VỚI TỆP VÀ THƯ GV: các thao tác đó sẽ đổi tên, sao chép, di chuyển. MỤC được hướng dẫn cụ thể HS: lắng nghe - Xem thông tin về các tệp và trong bài thực hành thư mục - Tạo mới - Xoá - Đổi tên - Sao chép - Di chuyển Hoạt động 7: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP (8 phút) GV: hướng dẫn HS trả lời HS: lắng nghe GV hướng dẫn 5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP các câu hỏi trong SGK GV: Yêu cầu HS thảo luận HS: thảo luận theo nhóm theo nhóm GV: Gọi đại diện nhóm trả HS: trả lời lời 1. (A); (C) GV: Hướng dẫn HS làm 2. (C) bài tập số 3 trang 47 3. a) C:\THUVIEN\KHTN\TOAN\Hinh.bt b) đúng c) THUVIEN d) Đúng 4- Cũng cố: GV: hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trong SGK GV: Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm GV: Gọi đại diện nhóm trả lời GV: Hướng dẫn HS làm bài tập số 3 trang 47 5- Dặn dò:  Xem lại lí thuyết Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 12 Năm học: 2012-2013  Xem trước bài mới : HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS IV – RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Tuần 13 Tiết 25 Ngày soạn 16/11/2012 Ngày dạy: 20/11/2012 Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS I - MỤC TIÊU  Kiến thức: hệ điều hành Windows  Kỉ năng: HS nắm được màn hình làm việc chính của Windows, nút Start và bảng chọn Start, thanh công việc, cửa sổ làm việc  Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  GV: Phấn màu, bảng phụ  HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ 1. Thế nào là tệp tin? Các tệp tin có trên đĩa là? Các tệp tin phân biệt với nhau bằng? 2. Thế nào là thư mục mẹ, thư mục con, thư mục gố? 3.Đường dẫn là gì? 4. Nêu các thao tác chính với tệp và thư mục? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: MÀN HÌNH LÀM VIỆC CHÍNH CỦA WINDOWS (10 phút) GV: giới thiệu màn hình làm HS: lắng nghe HỆ ĐIỀU HÀNH việc chính của Windows WINDOWS GV: giới thiệu một vài biểu HS: quan sát và lắng nghe tượng chính trên màn hình nền 1. Màn hình làm việc chính Giới thiệu các biểu tượng của windows chương trình a/ Màn hình nền Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính 13 Trường THCS Liêng Trang GV: lưu ý : muốn chạy chương HS: lắng nghe trình nào thì nháy đúp chuột vào biểu tượng tương ứng của chương trình Hoạt động2: NÚT START VÀ BẢNG CHỌN START (10 phút) GV: yêu cầu HS đọc phần 2 HS: đọc phần 2 GV: khi nháy nút Start, bảng HS: quan sát chọn Start xuất hiện GV: yêu cầu HS quan sát các chương trình trong bảng chọn Năm học: 2012-2013 b/ Một vài biểu tượng trên màn hình nền c/ Các biểu tượng chương trình 2. Nút Start và bảng chọn Start Hoạt động 3: THANH CÔNG VIỆC (5 phút) GV: giới thiệu thanh công việc HS: quan sát thanh công việc 3. Thanh công việc nằm ở đáy màn hình GV: khi chạy chương trình nào HS: lắng nghe đó, biểu tượng của chương trình xuất hiện trên thanh công việc GV: yêu cầu HS quan sát hình vẽ thanh công việc trong SGK Hoạt động 4: CỬA SỔ LÀM VIỆC (5 phút) GV: giới thiệu cửa sổ làm việc của WinDows GV: Yêu cầu HS quan sát hình trong SGK GV: các cửa sổ trong hệ điều hành Windows có các điểm chung gì? GV: chốt lại HS: lắng nghe 4. Cửa sổ làm việc HS: quan sát HS: Mỗi cửa sổ có một tên được hiển thị trên thanh tiêu đề của nó Có thể dịch chuyển cửa sổ, nút thu nhỏ, nút phóng to, nút đóng, thanh bảng chọn, thanh công cụ 4- Cũng cố: GV: hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trong SGK 5- Dặn dò:  Học lí thuyết  Xem trước bài thực hành IV – RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 14 Năm học: 2012-2013 Tuần 13 Tiết 26 Ngày soạn 16/11/2012 Ngày dạy: 20/11/2012 Bài thực hành 2: LÀM QUEN VỚI WIDOWS I - MỤC TIÊU  Kiến thức: thực hiện các thao tác ra vào hệ thống, làm quen với bảng chọn Start, biểu tượng, cửa sổ  Kỉ năng: HS biết thực hiện các thao tác ra vào hệ thống, làm quen với bảng chọn Start, biểu tượng, cửa sổ  Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thực hành II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  GV: Phấn màu, bảng phụ, máy vi tính  HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ (7 phút) GV: nêu câu hỏi: HS: trả lời 1) Kể tên một vài biểu tượng 1) My Computer, thùng rác chính trên màn hình? 2) đâu? Yêu cầu HS chỉ thanh 2) Thanh công việc thường nằm công việc trên màn hình? ở đáy màn hình. 3) Cửa sổ trong hệ điều hành 3) Windows đều có các đặc điểm + Mỗi cửa sổ đều có một tên Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 15 Năm học: 2012-2013 chung? được được hiển thị trên thanh tiêu đề của nó + Có thể dịch chuyểng cửa sổ bằng cách kéo thả thanh tiêu đề + Nút thu nhỏ + Nút phóng to + Nút đóng + Thanh bảng chọn + Thanh công cụ Hoạt động 2: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU (5 phút) GV: yêu cầu HS đọc mục đích, HS: đọc mục đích, yêu cầu 1. Mục đích, yêu cầu yêu cầu. GV: nhắc lại mục đích, yêu cầu cần đạt được khi làm bài thực hành số 2 Hoạt động 3: ĐĂNG NHẬP PHIÊN LÀM VIỆC – LOG ON (10 phút) GV: yêu cầu HS đọc bài HS: đọc bài 2. Đăng nhập phiên làm việc GV: hướng dẫn HS đăng nhập HS: thực hành theo hướng dẫn phiên làm việc theo từng bước của GV GV: Yêu cầu HS thực hành theo từng máy GV: Yêu cầu HS nháy chuột vào nút Start GV: yêu cầu HS nhìn các khu vực được phân trong bảng chọn và nêu chức năng của từng khu vực Hoạt động4: LÀM QUEN VỚI BẢNG CHỌN START (20 phút) 3. Làm quen với bảng chon StartHS: nháy chuột vào nút Start HS: Quan sát theo hướng dẫn và nêu chức năng của từng khu vực 4- Cũng cố: GV: hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trong SGK 5- Dặn dò:  Xem lại lí thuyết IV – RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang Tuần 14 Tiết 27 16 Năm học: 2012-2013 Ngày soạn: 24/11/2012 Ngày dạy: 29/11/2012 Bài thực hành 2: LÀM QUEN VỚI WIDOWS (Tiếp) I - MỤC TIÊU  Kiến thức: thực hiện các thao tác ra vào hệ thống, làm quen với bảng chọn Start, biểu tượng, cửa sổ  Kỉ năng: HS biết thực hiện các thao tác ra vào hệ thống, làm quen với bảng chọn Start, biểu tượng, cửa sổ  Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thực hành II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  GV: Phấn màu, bảng phụ, máy vi tính  HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: BIỂU TƯỢNG (30 phút) GV: yêu cầu HS nhắc lại các HS: My Computer, Recycle 4. Biểu tượng biểu tượng chính trên màn hình Bin, My Document Windows HS: nêu chức năng của từng GV: chức năng của từng biểu biểu tượng tượng HS: thực hành theo hướng dẫn Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 17 Năm học: 2012-2013 GV: yêu cầu từng HS thực hiện của GV một số thao tác với biểu tượng * Chọn * Kích hoạt * Di chuyển GV: Quan sát và hướng dẫn HS thực hành Hoạt động 2: KẾT THÚC PHIÊN LÀM VIỆC – LOG OFF (10 phút) GV: Hướng dẫn HS thực hành HS: lắng nghe và thực hành 5. Kết thúc phiên làm việc – theo SGK theo hướng dẫn Log Off Hoạt động 7: RA KHỎI HỆ THỐNG (5 phút) GV: hướng dẫn HS ra khỏi hệ HS: thực hành theo hướng dẫn 6. Ra khỏi hệ thống thống theo các bước trong SGK 4- Cũng cố: GV: hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trong SGK 5- Dặn dò:  Xem lại lí thuyết  Xem trước các bài tập để tiết sau làm bài tập IV – RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Tuần: 14 Tiết 28 Ngày soạn: 24/11/2012 Ngày dạy: 29/11/2012 BÀI TẬP I - MỤC TIÊU  Kiến thức: ôn tập các kiến thức đã học và làm một số bài tập trong SGK  Kỉ năng: HS ôn tập các bài đã học và biết vận dụng các kiến thức đã học vào làm các bài tập trong SGK  Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi ôn tập và làm bài tập II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  GV: Phấn màu, bảng phụ, máy vi tính  HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ Kết hợp bài mới để kiếm tra kiến thức của học sinh. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: ÔN TẬP LÝ THUYẾT (25 phút) GV: Nêu các câu hỏi yêu cầu HS: lắng nghe BÀI TẬP HS thảo luận nhóm và trả lời: HS thảo luận nhóm và trả lời: - Cái gì điểu khiển máy tính? - Hệ điều hành 1. Ôn tập lí thuyết - Hệ điều hành điều khiển - Điều khiển các thiếyt bị phần - Cái gì điểu khiển máy tính? Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang những cái gì? - Hệ điều hành là gì? - Nhiệm vụ chính của hệ điều hành - thế nào là tệp tin? - thông tin trên máy tính được tổ chức như thế nào? - Nêu các thao tác chính với tệp và thư mục - người ta thường trao đổi thông tin với chương trình qua đâu? 18 cứng, tổ chức việc thực hiện các chương trình - Hệ điều hành là một chương trình máy tính - Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính, cung cấp giao diện cho người dùng, tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính - Các thao tác chính với tệp và thư mục: xem, tạo mới, xoá, đổi tên, di chuyển, sao chép. - Người ta thường trao đổi thông tin với chương trình qua cửa sổ của nó. GV: nhận xét từng câu trả lời của HS Hoạt động 2: BÀI TẬP (15 phút) GV: yêu cầu HS làm các bài HS: làm theo hướng dẫn của tập trong SGK GV GV: nêu các bài tập trong sách: HS:thảo luận và đại diện nhóm Bài 5 trang 41 SGK trả lời Bài 5, 6 trang 43 SGK Bài 5: phần mềm học gõ bàn Bài 1, 2, 3 trang 47 SGK phím bằng mười ngón không Bài 1, 2 trang 51 SGK phải là hệ điều hành. Bài 5/43: hệ điều hành GV: huớng dẫn HS trả lời các HS: trả lời các bài 1, 2/47 bài tập trong sách 1. A: đúng B: sai C: Đúng D: sai 2. C HS: lên viết đường dẫn bài 3/47 4- Cũng cố: GV: hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trong SGK  5- Xem lại lí thuyết  Xem trước bài thực hành 3 Năm học: 2012-2013 - Hệ điều hành điều khiển những cái gì? - Hệ điều hành là gì? - Nhiệm vụ chính của hệ điều hành - thế nào là tệp tin? - thông tin trên máy tính được tổ chức như thế nào? - Nêu các thao tác chính với tệp và thư mục - người ta thường trao đổi thông tin với chương trình qua đâu? 2. Bài tập Bài 5 trang 41 SGK Bài 5, 6 trang 43 SGK Bài 1, 2, 3 trang 47 SGK Bài 1, 2 trang 51 SGK IV – RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang Tuần: 15 Tiết: 29 19 Năm học: 2012-2013 Ngày soạn: 29/11/2012 Ngày dạy: 04/12/2012 Bài thực hành 3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC I - MỤC TIÊU  Kiến thức: Làm quen với hệ thống tệp Windows XP, sử dụng My Computer, tạo thư mục mới, đổi tên, xoá thư mục  Kỉ năng: HS biết sử dụng My Computer để xem nội dung thư mục, biết tạo thư mục mới, đổi ten, xoá thư mục đã có  Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thực hành, thảo luận nhóm II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  GV: Phấn màu, bảng phụ, máy vi tính  HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Kiểm tra 15 phút ĐỀ BÀI Em hãy thực hiện các thao tác: Vào ổ D tạo thư mục lơp 6, vào trong thư mục lop 6 tạo 2 thư mục: hoc ky I và hoc ky II 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU (5 phút) Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 20 GV: yêu cầu HS đọc mục đích, HS: đọc bài yêu cầu GV: nêu những yêu cầu cần đạt HS: lắng nghe được trong bài thực hành Hoạt động 2: SỬ DỤNG MY COMPUTER GV: Để xem những gì có trên Hs: My computer máy tính, em có thể sử dụng ? GV: giới thiệu My Computer HS: lắng nghe và Windows Explorer hiển thị các biểu tượng ổ đĩa, thư mục và tệp trên các ổ đĩa đó. GV: Yêu cầu các nhóm nháy HS: làm theo hướng dẫn của GV đúp vào biểu tượng để Năm học: 2012-2013 Bài thực hành 3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC 1. Mục đích, yêu cầu (10 phút) 2. Nội dung: a) Sử dụng My Computer mở cửa sổ My Computer GV: Yêu cầu HS quan sát các đĩa và thư mục bên trong HS: quan sát GV: Yêu cầu HS nháy vào nút trên thanh HS: làm theo hướng dẫn công cụ để hiện thị cửa sổ My Computer dưới dạng hai ngăn GV: yêu cầu HS quan sát HS: cấu trúc của các ổ đĩa và GV: ngăn bên trái cho ta biết thư mục điều gì? Hoạt động3: XEM NỘI DUNG ĐĨA (20 phút) GV: yêu cầu HS nháy chuột HS: làm theo hướng dẫn b) Xem nội dung đĩa vào biểu tượng ổ đĩa GV: Yêu cầu HS quan sát HS: quan sát GV: trên màn hình cửa sổ sẽ HS: các tệp và thư mục con xuất hiện những gì? GV: Hướng dẫn HS nếu cửa sổ HS: làm theo hướng dẫn không đủ lớn thì ta có thể kéo thanh cuốn để xem phần còn lại GV: hướng dẫn HS xem một số ổ đĩa khác 4- Cũng cố: GV: hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trong SGK 5- Dặn Dò : Xem lại lí thuyết Xem trước bài thực hành IV – RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính
- Xem thêm -