Tài liệu Giáo án tin học lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Tân Long Giáo án Tin học 7, 8, 9 Chương I. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ Tuần: 01 Tiết : 1, 2 NS: 08.8.2014 §1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con người. - Có được khái niệm ban đầu về tin học và máy tính điện tử. 2. Kỹ năng: - Thấy được lợi ích của máy tính điện tử trong hoạt động thông tin của con người và nhiệm vụ chính của tin học. 3. Thái độ: - Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa học. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, hình ảnh liên quan. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, viết, vở, thước kẻ. Xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp. III. CÁC HOẠTĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hđ1: Giới môn học, giới thiệu bài mới (10’) Hàng ngày em tiếp nhận được nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như: các bài báo, đèn tín hiệu giao thông, tấm biển chỉ đường, ... Quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin của con người. Và để hiểu rõ hơn về thông tin các em vào bài mới “Thông tin và tin học”. Hđ2: Tìm hiểu khái niệm về thông tin (20’) 1. Thông tin là gì? - Giới thiệu vài nét cơ bản về thông tin hằng ngày mà học sinh thường hay bắt gặp. - Hằng ngày các em thường xem tivi, phim.. những gì mình xem như: bão, sóng thần, tai nạn,..liên quan con người đó là thông tin. Đưa ra các ví dụ. - Thông tin là những gì đem + Thông tin là gì? lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người. VD: Biển báo giao thông, bản tin thời sự, tiếng trống… - Em hãy nêu một số ví dụ về thông tin mà con người có thể thu nhận được bằng mắt, tai, mũi, lưỡi. - Nhận xét Hđ3: Tìm hiểu hoạt động thông tin của con người (20’) GV: Huỳnh Văn Nghiệm 1 HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Chú ý lên bảng, lắng nghe -Suy nghĩ, liên hệ thực tế cuộc sống. + Thông tin là những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người. Mắt: ngắm hoa, tranh, xem phim. Tai: nhạc, trống, chuông, sấm.. Mũi: mùi thịt nướng, mùi thơm nước hoa… Lưỡi: muối mặn, gừng cay, chanh chua, đường ngọt… Trường THCS Tân Long Giáo án Tin học 7, 8, 9 2. Hoạt động thông tin của con người: Con người có những hoạt động thông tin nào? - Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin. + Quan sát mô hình xử lí thông tin. Cho biết mô hình quá trình xử lí (Mô hình quá trình xử lí thông thông tin gồm mấy giai đoạn ? tin) - Thông tin trước xử lý là Thông tin vào. Thông tin sau xử lí là thông tin ra. - Lấy ví dụ + Hãy xác định thông tin vào và ra trong câu sau? Khi nghe tiếng trống trường thì học sinh vào lớp. - Xử lí thông tin giữ vai trò + Hoạt động nào giữ vai trò quan quan trọng vì nó đem lại sự trọng? Vì sao? hiểu biết cho con người. - Nhận xét. Hđ4: Tìm hiểu hoạt động thông tin và tin học (25’) 3. Hoạt động thông tin và + Con người dựa vào đâu để tiếp tin học: nhận thông tin? Hoạt động thông tin của con người chủ yếu là nhờ các giác quan và bộ não. Tuy nhiên khả năng hoạt động thông tin của các giác quan và bộ não có giới hạn VD: Không thể nhìn thấy những vật vô cùng nhỏ Một trong những - Làm thế nào ta có thể nhìn thấy nhiệm vụ chính của tin học là những vật rất nhỏ ? nghiên cứu việc thực hiện các - Để đáp ứng nhu cầu mở rộng khả hoạt động thông tin một cách năng hoạt động thông tin của con tự động nhờ sự trợ giúp của người, ngành tin học ra đời, đặc máy tính điện tử. biệt là sự trợ giúp của máy tính điện tử. - Các giác quan. Thông tin vào Xử lí Thông tin ra HS suy nghĩ, trả lời. - Mô hình xử lí thông tin gồm 3 giai đoạn: thông tin vào, xử lí, thông tin ra. - Chú ý, liên hệ thực tế. - Thông tin vào: Nghe tiếng trống trường. - Thông tin ra: học sinh vào lớp. - Xử lí thông tin giữ vai trò quan trọng. - Dùng kính hiển vi để quan sát vật rất nhỏ. Hđ5: Củng cố, hướng dẫn về nhà (15’) 1. Em lấy ví dụ về thông tin. - Tiếng trống trường. 2. Mô hình quá trình xử lí thông tin - 3 bước: Thông tin vào, xử lí, gồm mấy bước ? thông tin ra. GV: Huỳnh Văn Nghiệm 2 Trường THCS Tân Long Giáo án Tin học 7, 8, 9 Những thay đổi cần bổ sung (điều chỉnh): ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... Tuần: 02 Tiết : 3, 4 NS: 08.8.2014 §2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Phân biệt được các dạng thông tin cơ bản. - Thoâng tin coù vai troø quyeát ñoái vôùi moïi hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi nhö theá naøo. 2. Kỹ năng: - Hình thành cho học sinh khả năng biểu diễn thông tin bằng các dạng thông tin khác nhau. 3. Thái độ: - Nghiêm túc trong học tập, có tinh thần học hỏi, sáng tạo. - Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa học. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, hình ảnh liên quan. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, viết, vở, thước kẻ. Xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hđ1: Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới (10’) - Thông tin là gì? Nêu các hoạt - Thông tin là những gì đem lại động thông tin của con người? sự hiểu biết về thế giới xung Cho ví dụ? quanh và về chính con người. - Hoạt động thông tin của cong người gồm: tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền thông tin. Ví dụ: nghe tiếng trống, học sinh vào lớp. Hđ2: Tìm hiểu các dạng cơ bản của thông tin (20’) 1. Các dạng thông tin cơ - Ở tiết học trước các em đã bản: được tìm hiểu về thông tin . Có 3 dạng thông tin cơ - Hãy lấy cho thầy một số ví dụ -Trả lời: Các bài báo, tín hiệu bản: về thông tin? đèn giao thông … - Dạng văn bản - Những thông tin này em tiếp - Bằng thị giác và thính giác. VD: Những bài văn, quyển nhận được nhờ những cơ quan truyện, tiểu thuyết, … cảm giác nào? - Dạng hình ảnh VD: Những bài văn, quyển VD: Hình vẽ, tấm ảnh của truyện, tiểu thuyết… bạn, ... - Em hãy lấy cho thầy một ví dụ - Bài toán, SGK - Dạng âm thanh về thông tin ở dạng văn bản GV: Huỳnh Văn Nghiệm 3 Trường THCS Tân Long Giáo án Tin học 7, 8, 9 VD: Tiếng gọi cửa, tiếng VD: Hình vẽ, tấm ảnh của chim hót, … bạn, ... - Em nào lấy cho thầy một số ví - Tấm ảnh của người bạn, hình dụ về thông tin ở dạng hình ảnh ảnh người bà. VD: Tiếng gọi cữa, tiếng chim hót… - Em nào lấy ví dụ về thông tin - Tiếng đàn piano, bài hát.. ở dạng âm thanh - Nhận xét Hđ3: Tìm hiểu cách biểu diễn thông tin và vai trò của biểu diễn thông tin (25’) 2. Biểu diễn thông tin: - Giới thiệu các cách biểu diễn - Chú ý lắng nghe * Biểu diễn thông tin: thông tin. Biểu diển thông tin là - Ngoài cách thể hiện bằng văn - Suy nghĩ và liên hệ thực tế cuộc cách thể hiện thông tin dưới bản, hình ảnh, âm thanh thì sống. dạng cụ thể nào đó. thông tin còn được thể hiện bằng VD: Người nguyên thủy dùng nhiều cách khác nhau như: dùng sỏi để chỉ số lượng thú săn sỏi để tính, dàng nét mặt thể hiện được. điều muốn nói.. Vậy biểu diễn thông tin là gì ? - Là thể hiện thông tin dưới dạng * Vai trò biểu diễn thông tin: cụ thể nào đó. - Biểu diễn thông tin có vai Em hãy lấy ví dụ về biểu diễn - Như người khiếm thính dùng trò quyết định đối với mọi thông tin ? nét mặt, cử động của tay để thể hoạt động thông tin của con hiện điều muốn nói. người. - Nhận xét. - Biểu diễn thông tin có vai trò - Chú ý lắng nghe quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin. 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính - Dữ liệu là thông tin được lưu trữ trong máy tính. - Để máy tính có thể xử lí, thông tín cần được biểu diễn dưới dạng dãy bit chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1. - Hai kí hieäu 1 vaø 0 coù theå cho töông öùng vôùi 2 traïng thaùi coù hay khoâng coù tín hieäu hoaëc ñoùng hay ngaét maïch ñieän. Hđ4: Tìm hiểu cách biểu diễn thông tin trong máy tính (25’) Hđ5: Củng cố, dặn dò (10’)HS chú ý lắng nghe, cho vd- Thông tin có thể được biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau. GV: Huỳnh Văn Nghiệm 4 Trường THCS Tân Long Giáo án Tin học 7, 8, 9 - Học sinh nghe và hiểu - Học sinh trả lời. (thông tin phải được bdiễn dưới dạng các dãy bit) - Gọi HS trả lời (Vì máy tính có thể lưu trữ & xử lý được các dãy bit) Ví dụ: Người khiếm thính thì không thể dùng âm thanh, với người khiếm thị thì không thể dùng hình ảnh. - Đối với máy tính thông dụng hiện nay được biểu diễn với dạng dãy bít và dùng dãy bit ta có thể biểu diễn được tất cả các dạng thông tin cơ bản - Thuật ngữ dãy bit có thể hiểu nôm na rằng bit là đơn vị (vật lí) có thể có một trong hai trạng thái có hoặc không. - Dữ liệu là dạng biểu diễn thông tin và được lưu giữ trong máy tính. - Thông tin cần biến đổi như thế nào để máy tính xử lý được? - Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit? - Nêu các dạng cơ bản của thông tin - Tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit? Học bài, trả lời câu hỏi SGK. Cho thêm ví dụ của các bài tập, xem lại nội dung bài và xem trước bài 3 Những thay đổi cần bổ sung (điều chỉnh): ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... GV: Huỳnh Văn Nghiệm 5 Trường THCS Tân Long Tuần: 03 Tiết : 5, 6 NS: 15.8.2014 Giáo án Tin học 7, 8, 9 §3. EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ NHỜ MÁY TÍNH ---------- I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nêu được khả năng ưu việt của máy tính cũng như các ứng dụng đa dạng của tin học trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội. Máy tính chỉ là công cụ thực hiện những gì con người chỉ dẫn. 2. Kỹ năng: Đọc, quan sát, mô tả. 3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, có tinh thần học hỏi, sáng tạo. Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa học. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, hình ảnh liên quan. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, viết, vở, thước kẻ. Xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hđ1: Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới (10’) - Nêu các dạng thông tin cơ bản, cho ví dụ? - Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào? Hđ2: Tìm hiểu một số khả năng của máy tính (20’) 1. Một số khả năng của máy Cho học sinh làm một phép tính. tính - Khả năng tính toán nhanh - Tính toán nhanh. Các máy tính ngày nay có thể thực hiện hàng tỉ phép tính trong một - Tính toán với độ chính xác giây cao. - Tính toán với độ chính xác cao. Cho học sinh đọc thông tin SGK. - Khả năng lưu trữ lớn. - Khả năng lưu trữ lớn Giới thiệu về ổ đĩa cứng hay ổ CD - Làm việc không mệt mỏi. - Khả năng “làm việc” không mệt mỏi trong một thời gian dài. Hđ3: Tìm hiểu có thể dùng máy tính vào những việc gì (20’) 2. Có thể dùng máy tính vào - Chia 3 nhóm để học sinh tìm hiểu những việc gì? và trình bày - Thực hiện các tính toán - Tự động hoá công việc văn - Giáo viên kết luận lại có thể dùng phòng máy tính điện tử vào những việc gì? - Hỗ trợ công tác quản lý - Công cụ học tập và giải trí - Điều khiển tự động và robot - Giáo viên nêu thêm một số ví dụ - Liên lạc, tra cứu và mua bán để học sinh tìm hiểu thêm. trực tuyến - Học sinh thảo luận nhóm GV: Huỳnh Văn Nghiệm 6 HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Ba dạng thông tin cơ bản là văn bản, hình ảnh và âm thanh. Ví dụ:… - Thông tin trong máy tính được biễu diễn dưới dạng dãy bít chỉ gồm 2 kí hiệu 0 và 1. - Học sinh thử tính toán với một phép tính và xem mất bao nhiêu thời gian. - Học sinh đọc thông tin SGK - Học sinh quan sát Trường THCS Tân Long Giáo án Tin học 7, 8, 9 HS chú ý tiếp thu. HS chú ý lắng nghe Hđ4: Tìm hiểu máy tính và điều chưa thể (20’) 3. Máy tính và điều chưa - Những gì nêu ở trên cho em thấy thể máy tính là công cụ tuyệt vời. và có những khả năng to lớn - Hiện nay máy tính chưa Tuy nhiên máy tính vẫn còn nhiều phân biệt được mùi vị, cảm điều chưa thể làm được giác…và đặt biệt là chưa có Hãy cho biết những điều mà máy năng lực tư duy. tính chưa thể làm được? - Giáo viên kết luận và đưa ra nhận - Sức mạnh của máy tính phụ xét thuộc vào con người và do - Do vậy máy tính vẫn chưa thể những hiểu biết của con thay thế hoàn toàn con người, đặt người quyết định biệt là chưa thể có năng lực tư duy như con người - Học sinh liên hệ với bài 1, suy nghĩ và phát biểu ý kiến - Học sinh phát biểu lại các khả năng của máy tính - Từ các ý kiến thảo luận học sinh phát biểu thêm một vài ví dụ khác - Học sinh nhớ lại nội dung đã học và phát biểu lại Hđ5: Củng cố - Dặn dò (20’) * Củng cố: - Em có thể dùng máy tính vào - HS trả lời. những việc gì? Cho ví dụ. - Sức mạnh của máy tính phụ thuộc - HS trả lời. vào đâu. - Những việc hiện tại mà máy tính - HS trả lời. chưa làm được là gì. * Dặn dò và hướng dẫn về nhà: - HS lắng nghe. Về nhà các em học bài, giải bài tập số 1, 2, 3 (SGK – trang 13) và xem trước bài 4 để tiết sau học tốt hơn. Những thay đổi cần bổ sung (điều chỉnh): ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... GV: Huỳnh Văn Nghiệm 7 Trường THCS Tân Long Tuần: 04 Tiết : 7, 8 NS: 20.8.2014 Giáo án Tin học 7, 8, 9 §4. MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết sơ lược cấu trúc chung của máy tính điện tử và một vài thành phần quan trọng nhất của máy tính cá nhân. - Biết khái niệm phần mềm máy tính và vai trò của phần mềm máy tính. - Biết được máy tính hoạt động theo chương trình 2. Kỹ năng: - Rèn luyện ý thức mong muốn hiểu biết về máy tính và tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác. 3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, có tinh thần học hỏi, sáng tạo. Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa học. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, hình ảnh liên quan. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, viết, vở, thước kẻ. Xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hđ1: Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới (10’) - Nêu các khả năng của máy tính? - Có thể dùng máy tính vào những việc gì? -Nêu những việc mà máy tính chưa thể làm? Hđ2: Tìm hiểu mô hình quá trình 3 bước (20’) 1. Mô hình quá trình ba - GV vẽ lên bảng mô hình quá bước. trình ba bước và giải thích cho HS hiểu. Xử lý Nhập Xuất - GV đưa ra một số ví dụ cụ thể. Bất kỳ quá trình xử lý thông VD: Nấu cơm tin nào cũng là một quá trình + Gạo, nước (input). ba bước. + Vo gạo với nước, bắt lên bếp nấu (xử lý). + Nồi cơm đã chin (output). - GV y/c HS nêu một số ví dụ khác. - GV kết luận: Bất kỳ quá trình xử lý thông tin nào cũng là một quá trình ba bước. - GV lưu ý: Để trở thành công cụ trợ giúp xử lý tự động thông tin, máy tính cần có các bộ phận đảm nhận các chức năng tương ứng, phù hợp với mô hình quá trình ba bước. Hđ2: Tìm hiểu cấu trúc chung của máy tính điện tử (25’) GV: Huỳnh Văn Nghiệm 8 HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Học sinh trả lời. - Học sinh khác nhận xét. - HS quan sát mô hình quá trình ba bước và lắng nghe GV giải thích. - HS nêu 1 số ví dụ: * Làm bài TLV + Đề bài GV cho (input). + Suy nghĩ, vân dụng kiến thức đã học, liên hệ thực tế (xử lý). + Một bài văn hoàn chỉnh (output). * Giặt quần áo; pha trà mời khách; giải toán;… - HS lắng nghe. Trường THCS Tân Long Giáo án Tin học 7, 8, 9 2. Cấu trúc chung của máy - GV y/c HS đọc nội dung đoạn tính điện tử. thứ nhất trong SGK. Cấu trúc chung của máy - GV giải thích và giới thiệu các tính điện tử gồm 3 khối chức loại và thế hệ máy tính. năng: - GV y/c HS tìm hiểu nội dung * Bộ xử lý trung tâm (CPU): trong SGK và cho biết: Ai phát Bộ xử lý trung tâm được coi minh ra cấu trúc cơ bản chung là bộ não của máy tính. CPU của máy tính? Cấu trúc đó gồm thực hiện các chức năng tính các khối chức năng nào? toán, điều khiển và phối hợp mọi hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương - GV nhấn mạnh: Tất cả các máy trình. tính đều được xây dựng trên cơ * Bộ nhớ: sở 1 cấu trúc cơ bản chung bao - Bộ nhớ là nơi lưu trữ dữ liệu gồm các khối chức năng: bộ xử và các chương trình. lý trung tâm, thiết bị vào/ra, bộ - Bộ nhớ được chia thành 2 nhớ. loại: bộ nhớ trong và bộ nhớ - GV y/c HS đọc nội dung bộ xử ngoài. lý trung tâm. GV giải thích. + Bộ nhớ trong: phần chính của nó là RAM, khi tắt máy - GV thông báo: bộ nhớ là nơi toàn bộ các thông tin trong lưu trữ dữ liệu và các chương RAM sẽ mất. trình. + Bộ nhớ ngoài: dùng để lưu ? Bộ nhớ được chia thành mấy trữ lâu dài như đĩa cứng, đĩa loại. mềm, đĩa CD/DVD, USB,… - GV nhận xét và giải thích từng - Đơn vị chính dùng để đo loại. dung lượng nhớ là byte (1 - GV y/c HS đọc nội dung thiết byte = 8 bit). bị vào/ra và cho biết: thiết bị * Thiết bị vào/ra nhập dữ liệu là những gì? thiết (Input/Output): bị xuất dữ liệu là những gì? - Thiết bị vào/ra còn gọi là thiết bị ngoại vi giúp máy tính trao đổi thông tin với bên ngoài, đảm bảo việc giao tiếp với người sử dụng. - Thiết bị vào/ra chia thành 2 - GV nhận xét và giải thích. loại chính: + Thiết bị nhập dữ liệu như: bàn phím, chuột, máy quét,… + Thiết bị xuất dữ liệu như: màn hình, máy in, loa… Hđ3: Tìm hiểu máy tính là một công cụ xử lí thông tin (10’) 3. Máy tính là một công cụ - GV y/c HS đọc nội dung trong xử lý thông tin. SGK. Nhờ cấu trúc như trên và - GV giải thích và nhấn mạnh: các chương trình mà máy tính nhờ có các khối chức năng bộ xử trở thành công cụ xử lí thông lý trung tâm (CPU), bộ nhớ các tin hiệu quả. thiết bị vào ra máy tính đã trở thành 1 công cụ xử lý thông tin hiệu quả. GV: Huỳnh Văn Nghiệm 9 - HS đọc nội dung trong SGK. - HS lắng nghe. - HS trả lời: Von Neumann phát minh ra cấu trúc cơ bản chung của máy tính. Cấu trúc đó gồm 3 khối chức năng: bộ xử lý trung tâm, thiết bi vào/ra, bộ nhớ. - HS lắng nghe. - HS đọc nội dung và lắng nghe. - HS trả lời: bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. - HS trả lời: + Thiết bị nhập dữ liệu như: bàn phím, chuột, máy quét,… + Thiết bị xuất dữ liệu như: màn hình, máy in, máy vẽ,… - HS lắng nghe. - HS đọc nội dung trong SGK. - HS lắng nghe. Trường THCS Tân Long Giáo án Tin học 7, 8, 9 - GV cho HS quan sát và giải - HS lắng nghe. thích mô hình hoạt động 3 bước của máy tính. Hđ4: Tìm hiểu phần mềm và phân loại phần mềm (20’) 4. Phần mềm và phân loại * Phần mềm là gì? phần mềm. - GV y/c HS đọc nội dung trong - HS đọc nội dung trong SGK. * Phần mềm là gì? SGK. - HS lắng nghe. Các chương trình máy tính - GV nhấn mạnh: Để phân biệt gọi là phần mềm. với phần cứng là chính máy tính cùng tất cả các thiết bị vật lý kèm theo, người ta gọi các chương trình máy tính là phần mềm máy tính hay ngắn gọn là phần mềm. - HS trả lời: Không có phần mềm - GV y/c HS tìm hiểu nội dung màn hình không hiển thị bất cứ trong SGK và cho biết: Vai trò thứ gì, loa không phát ra âm * Phân loại phần mềm: gồm của phần mềm (nếu không có thanh, không thể gõ bàn phím phần mềm máy tính sẽ như thế hay di chuyển chuột,… Nói cách 2 loại chính. khác, phần mềm đưa sự sống đến + Phần mềm hệ thống: là các nào)? chương trình làm môi trường - GV nhận xét và giải thích ro cho phần cứng. - HS lắng nghe. hoạt động cho các chương hơn về vai trò của phần mềm. trình khác. VD:Dos,Windows * Phân loại phần mềm: - HS trả lời: phần mềm được chia + Phần mềm ứng dụng: là - GV y/c dựa vào SGK và cho thành 2 loại chính: phần mềm hệ chương trình đáp ứng những biết: phần mềm được chia thành thống và phần mềm ứng dụng. yêu cầu ứng dụng cụ thể. VD: mấy loại? pm soạn văn bản, pm đồ họa, - HS trả lời: Phần mềm hệ thống pm nghe nhạc, pm duyệt là các chương trình tổ chức việc weB. quản lý, điều phối.... VD: Dos, - GV nhận xét và kết luận. Windows 98,… - GV y/c HS nêu ý nghĩa của - HS trả lời: Phần mềm ứng dụng phần mềm hệ thống. là chương trình đáp ứng những - GV giải thích. yêu cầu ứng dụng cụ thể. VD: - GV y/c HS nêu ý nghĩa của phần mềm soạn thảo, phần mềm phần mềm ứng dụng. đồ họa,… - GV giải thích. Hđ5: Củng cố - Dặn dò (5’) * Củng cố: ? Phần mềm là gì? Vai trò của - HS trả lời. phần mềm như thế nào. ? Phần mềm được chia thành - HS trả lời. mấy loại? Cho biết ý nghĩa của từng loại phần mềm. * Dặn dò và hướng dẫn về nhà: - HS lắng nghe. Về nhà các em học bài, giải bài tập số 5 (SGK – trang 19) và xem tiếp bài 5 của chương 2 để tiết sau học tốt hơn. Những thay đổi cần bổ sung (điều chỉnh): ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... GV: Huỳnh Văn Nghiệm 10 Trường THCS Tân Long Tuần: 05 Tiết : 9 + 10 NS: 25.8.2014 Giáo án Tin học 7, 8, 9 TH1: LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ THIẾT BỊ MÁY TÍNH I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Học sinh nhận biết được một số bộ phận cấu thành cơ bản của máy tính cá nhân (loại máy tính thông dụng nhất hiện nay). - Biết cách bật/tắt máy tính. - Biết các thao tác cơ bản với bàn phím, chuột. 2. Kỹ năng: - Quan sát. 3. Thái độ: Tính cẩn thận. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, hình ảnh liên quan. 2. Học sinh: Xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hđ1: Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới (15’) - Nêu mô hình quá trình ba bước và cho ví dụ tương ứng? - Nêu cấu trúc máy tính theo Von Neuman? - Phần mềm là gì? Phân loại phần mềm? Hđ2: Giới thiệu mục đích bài thực hành (5’) - Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu của bài thực hành. Hđ3: Giới thiệu nội dung bài thực hành (15’) - Học sinh đọc nội dung bài thực - Cho học sinh đọc nội dung hành. bài thực hành. Hđ4: Tiến hành thực hành theo nội dung (45’) 1. Phân biệt các bộ phận của - Hãy quan sát và tìm các thiết máy tính cá nhân bị nhập? * Các thiết bị nhập dữ liệu cơ - Giới thiệu hai thiết bị nhập bản thông dụng là: Bàn phím và - Bàn phím (Keyboard): Là chuột thiết bị nhập dữ liệu chính của Hướng dẫn học sinh quan sát máy tính. bàn pbím , chuột và chức năng - Chuột (Mouse): Là thiết bị của nó. điều khiển nhập dữ liệu Hướng dẫn cách sử dụng chuột cách lick chuột * Thân máy tính: Chứa bộ xử Giới thiệu về thân máy tính và lí (CPU), bộ nhớ (RAM), một số thiết bị phần cứng nguồn điện… * Thiết bị xuất cơ bản là màn - Hãy quan sát và tìm ra các thiết hình. bị xuất * Thiết bị lưu cơ bản là ổ Giới thiệu thiết bị xuất dữ liệu cơ cứng bản là màn hình và một số thiết bị khác GV: Huỳnh Văn Nghiệm 11 HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Gọi học sinh lần lượt trả lời. - Học sinh nghe - HS tìm các thiết bị -HS tìm hiểu và quan sát theo sự hướng dẫn của giáo viên -HS quan sát và liên hệ với bài học - HS hoạt động nhóm và ghi nhận các thiết bị xuất - HS quan sát và ghi nhận Trường THCS Tân Long 2. Bật CPU và màn hình 3. Làm quen với bàn phím và chuột 4. Tắt máy tính - Nháy chuột vào nút Start, sau đó nháy chuột vào Turn off Computer và nháy tiếp vaof Turn off Giáo án Tin học 7, 8, 9 - Hãy quan sát và tìm xem có các thiết bị lưu ntrữ nào? - Cho học sinh quan sát một số thiết bị lưu trữ: đĩa cứng, đĩa mềm, USB... 2. Bật CPU và màn hình Hướng dẫn HS cách bật công tắc màn hình và công tắc trên thân máy tính * Làm quen với bàn phím và chuột - Hướng dẫn phân biệt vùng chính của bàn phím, nhóm các phím số, nhóm các phím chức năng. - Giáo viên hướng dẫn mở Notepad sau đó thử gõ một vài phím và quan sát kết quả trên màn hình. - Phân biệt tác dụng của việc gõ một phím và gõ tổ hợp phím. - Cách di chuyển chuột và cách lick chuột. * Tắt máy tính - Hướng dẫn HS cách tắt máy - HS quan sát và hoạt động nhóm để tìm ra các thiết bị lưu trữ -HS quan sát - HS thực hành mở máy và làm theo hướng dẫn của GV - HS quan sát và phân biệt được vùng phím - HS thực hành theo và gõ một số nội dung - Phân biệt cách gõ tổ hợp phím và gõ một phím, thực hành theo hướng dẫn của giáo viên Hđ5: Củng cố – Nhận xét – Dặn dò (10’) Nêu các thiết bị nhập và xuất cơ bản nhất. - Kiểm tra cụ thể một vài nhóm về cách sử dụng chuột và bàn phím. - Giáo viên nhận xét tiết thực hành. - Dặn dò: Về nhà xem lại nội dung của cả chương, xem lại cách sử dụng chuột và bàn phím, xem trước bài 5. Những thay đổi cần bổ sung (điều chỉnh): ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... GV: Huỳnh Văn Nghiệm 12 Trường THCS Tân Long Tuần: 6 Tiết : 11, 12 NS: 03.9.2014 Giáo án Tin học 7, 8, 9 Chương II. PHẦN MỀM HỌC TẬP §5. LUYỆN TẬP CHUỘT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Phân biệt các nút của chuột máy tính và thực hiện được các thao tác cơ bản với chuột. 2. Kỹ năng: Sử dụng chuột. 3. Thái độ: Tính kiên trì, cẩn thận, yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Chuẩn bị phòng máy. 2. Học sinh: Xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG Hđ1: Giới thiệu bài mới (5’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV Qua tìm hiểu chương 1 các em đã làm quen với tin học và máy tính điện tử, biết được phần mềm là các chương trình của máy tính. Hôm nay chúng ta sẽ sang chương 2 tìm hiểu cụ thể về phần mềm học tập. GV y/c HS cho biết: chuột là thiết bị nhập hay xuất dữ liệu? Vậy để điều khiển được chuột ta phải làm như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài đầu tiên của chương 2. “Bài 5. Luyện tập chuột” Hđ2: Tìm hiểu các thao tác chính với chuột (20’) 1. Các thao tác chính với - GV y/c HS tìm hiểu nội dung chuột. trong SGK và cho biết: chuột là - Dùng tay phải giữ chuột, 1 công cụ như thế nào đối với ngón trỏ đặt lên nút trái chuột, máy tính? ngón giữa đặt lên nút phải chuột. - GV nhận xét và giải thích. - Các thao tác chính với - GV lấy chuột vi tính giới thiệu chuột: sơ lượt cho HS biết và hướng + Di chuyển chuột: giữ và di dẫn cách sử dụng chuột khi điều chuyển chuột trên mặt phẳng khiển: tay phải giữ chuột, ngón (không nhấn bất cứ nút chuột trỏ đặt lên nút trái, ngón giữa nào). đặt lên nut phải. + Nháy chuột: nhấn nhanh - GV y/c HS nhắc lại cách sử nút trái chuột và thả tay (a). dụng chuột khi điều khiển. + Nháy nút phải chuột: nhấn nhanh nút phải chuột và thả - GV thống báo, lần lượt giải tay (b). thích các thao tác chính với + Nháy đúp chuột: nhấn chuột và kết hợp với các hình a, nhanh hai lần liên tiếp (c). b, c, D. GV: Huỳnh Văn Nghiệm 13 HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Gọi học sinh lần lượt trả lời. - HS trả lời: Chuột là công cụ quan trọng thường đi liền với máy tính …. nhập dữ liệu vào máy tính nhanh và thuận tiện. - HS quan sát và lắng nghe. - HS nhắc lại cách sử dụng chuột khi điều khiển. - HS quan sát hình a, b, c, d và lắng nghe. Trường THCS Tân Long Giáo án Tin học 7, 8, 9 + Kéo thả chuột: nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác (d). + Di chuyển chuột: + Nháy chuột: - HS nhắc lại các thao tác chính với chuột. + Nháy nút phải chuột: - HS lắng nghe. + Nháy đúp chuột: + Kéo thả chuột: - GV y/c HS nhắc lại các thao tác chính với chuột. - GV nhận xét và chốt lại các ý chính. Hđ3: Tìm hiểu cách luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills (10’) 2. Luyện tập sử dụng chuột - GV y/c HS cho biết có bao - HS trả lời: có 5 thao tác chính với phần mềm Muose Skills. nhiêu thao tác chính với chuột. với chuột. M1: Luyện thao tác di - GV thông báo: để luyện tập các + Di chuyển chuột: chuyển. thao tác với chuột các em sẽ sử + Nháy chuột: M2: Luyện thao tác nháy dụng phần mềm Muose Skills. + Nháy nút phải chuột: chuột. - GV y/c HS tìm hiểu thông tin + Nháy đúp chuột: M3: Luyện thao tác nháy nút trong SGK và cho biết: Để luyện + Kéo thả chuột: tập chuột với phần mềm Muose phải chuột. - HS lắng nghe. M4: Luyện thao tác nháy đúp Skills có bao nhiêu mức? ? Mỗi mức ứng với những thao chuột. M5: Luyện thao tác kéo thả tác nào. - GV giải thích và kết luận có 5 - HS trả lời: có 5 mức. chuột. mức để luyện tập chuột với phần - HS trả lời: mềm Muose Skills. M1: Di chuyển. - Mỗi mức phần mềm cho GV y/c HS cho biết: Khi luyện M2: Nháy chuột. phép thực hiện 10 lần. Các bài tập sẽ khó dần theo thời gian. tập mỗi mức phần mềm cho phép M3: Nháy nút phải chuột. thực hiện bao nhiêu lần? Các M4: Nháy đúp chuột. bài tập sẽ khó dần hay dễ dần? - GV giải thích và cho biết sau M5: Kéo thả chuột. khi thực hiện xong các mức phần - HS lắng nghe. mềm sẽ tính tổng số điểm đạt - HS trả lời: Mỗi mức thực hiện 10 lần, bài tập sẽ khó dần theo được. - GV dựa vào màn hình luyện thời gian. tập các mức 1, 2, 3, 4 giải thích cho HS hiểu. - HS quan sát hình và lắng nghe - Đối với màn hình luyện mức 5 GV giải thích. GV y/c quan sát hình và cho biết: Để kéo thả biểu tượng vào - HS trả lời: Đưa trỏ chuột đến khung cửa sổ ta làm như thế biểu tượng, nhấn và giữ lấy nút nào? trái chuột kéo vào khung cửa sổ - GV y/c HS khác nhận xét. rồi thả tay. - GV nhận xét và nhắc lại thao - HS khác nhận xét. tác luyện tập chuột đối với mức - HS lắng nghe. 5. Hđ4: Thực hành với Mouse Skills (45’) 3. Luyện tập. - GV y/c HS tìm hiểu thông tin - HS trả lời: có 3 bước  Khởi động phần mềm bằng trong SGK và cho biết: Để khởi  Khởi động phần mềm bằng cách nháy đúp chuột vào biểu động phần mềm Muose Skills cách nháy đúp… vào cửa sổ luyện tập có bao  Nhấn một phím bất kỳ để bắt tượng.  Nhấn một phím bất kỳ để nhiêu bước. đầu… GV: Huỳnh Văn Nghiệm 14 Trường THCS Tân Long Giáo án Tin học 7, 8, 9 bắt đầu vào cửa sổ luyện tập  Luyện tập các thao tác sử chính. dụng…  Luyện tập các thao tác sử - HS khác nhắc lại. dụng chuột qua từng bước. - HS lắng nghe. - GV y/c các HS khác nhắc lại. - HS đọc nội dung lưu ý. - GV giải thích và kết luận. - GV y/c HS đọc nội dung lưu ý. - GV giải thích nội dung lưu ý và - HS lắng nghe và quan sát màn y/c HS quan sát màn hình kết hình kết quả. quả. Hđ5: Củng cố - Dặn dò (10’) * Củng cố: ? Để luyện tập chuột với phần - HS trả lời. mềm Muose Skills có bao nhiêu mức. ? Mỗi mức tương ứng với những - HS trả lời. thao tác nào. ? Khi luyện tập mỗi mức phần - HS trả lời. mềm cho phép thực hiện bao nhiêu lần. ? Để khởi động phần mềm Muose Skills vào cửa sổ luyện - HS trả lời. tập có bao nhiêu bước. * Dặn dò và hướng dẫn về nhà: Về nhà các em học bài và xem - HS lắng nghe. tiếp “Bài 6. Học gõ mười ngón” để tiết sau học tốt hơn. Những thay đổi cần bổ sung (điều chỉnh): ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... GV: Huỳnh Văn Nghiệm 15 Trường THCS Tân Long Tuần: 07 Tiết : 13, 14 NS: 15.9.2014 Giáo án Tin học 7, 8, 9 §6 HỌC GÕ MƯỜI NGÓN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được cấu trúc của bàn phím, các hàng phím trên bàn phím. - Nêu được lợi ích của tư thế ngồi đúng và gõ bàn phím bằng mười ngón. - Xác định được vị trí các phím trên bàn phím. 2. Kỹ năng: Gõ phím nhanh, chính xác. 3. Thái độ: Tính kiên trì, cẩn thận, yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Chuẩn bị phòng máy. 2. Học sinh: Xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hđ1:Kiểm tra bài cũ - Giới thiệu bài mới (10’) * Ổn định lớp: - Yêu cầu HS báo cáo sĩ số. * Kiểm tra bài cũ: 1. Có bao nhiêu mức luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skill? Mỗi mức tương ứng với những thao tác nào? Để tiến hành luyện tập có bao nhiêu bước thực hiện? Đó là những bước nào? - GV y/c HS khác nhận xét. - GV nhận xét và cho điểm. * Giới thiệu bài mới: Ở tiết trước đã tìm hiểu thiết bị nhập dữ liệu là chuột. Hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu tiếp một thiết bị nhập dữ liệu nữa đó là Bàn phím. Chúng ta đi vào “Bài 6. Học gõ mười ngón”. Hđ2: Tìm hiểu bàn phím máy tính (15’) 1. Bàn phím máy tính. - GV treo bảng phụ hình bàn phím và giải thích giúp HS nhận P.chức năng P.số biết các khu vực phím trên bàn phím. + Khuc vực phím chức năng. + Khuc vực phím số. + Khuc vực phím điều khiển. + Khuc vực chính của bàn phím. Khu vực chính củaP.điều khiển - GV treo bảng phụ khu vực bàn phím chính của bàn phím và y/c HS GV: Huỳnh Văn Nghiệm 16 HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Báo cáo sĩ số. - HS trả lời. Có 5 mức: + M1: di chuyển chuột ... + M5: kéo thả chuột Có 3 bước:  Nháy đúp…  Nhấn một…  Luyện tập… - HS nhận xét. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS quan sát hình và lắng nghe. - HS trả lời: Khu vực chính của bàn phím gồm 5 hàng phím. Thứ tự từ trên xuống: Trường THCS Tân Long Giáo án Tin học 7, 8, 9 cho biết: Khu vực chính của bàn phím gồm bao nhiêu hàng phím? Kể tên? Khu vực chính của bàn phím gồm 5 hàng phím. - Hàng phím số. - Hàng phím trên. - Hàng phím cơ sở. - Hàng phím dưới. - Hàng phím chứa phím cách (Spacebar). * Hàng phím cơ sở là hàng phím quan trọng nhất. - Có hai phím có gai là F và J. Đây là vị trí đặt hai ngón tay trỏ. - Tám phím chính A, S, D, F, J, K, L, ; còn gọi là các phím xuất phát. - Phải học cách đặt ngón tay và gõ phím bắt đầu từ hàng phím này. * Các phím điều khiển, phím đặc biệt: Tap, Caps Lock, Shift, Ctrl, Alt, Spacebar, Enter, Backspace. - GV nhận xét, giải thích cụ thể về khu vực chính của bàn phím.  Thảo luận: nhóm (2HS) trong vòng 1' để trả lời câu hỏi sau: ? Trong 5 hàng phím trên hàng phím nào quan trọng nhất? Vì sao. - GV y/c HS trong nhóm khác nhận xét. - GV nhận xét và chốt lại ý chính. - GV gợi ý cho HS biết: khu vực chính của bàn phím ngoài 5 hàng phím, còn có các phím khác. Vậy đó là những phím nào? - GV hướng dẫn HS đọc tên các - HS trả lời: Đó là các phím điều phím: Tap, Caps Lock,... - GV treo bảng phụ, cho HS biết khiển, phím đặc biệt. vị trí cụ thể của các phím khác (phím đặc biệt, phím điều khiển). - HS quan sát và lắng nghe. Hđ3: Tìm hiểu lợi ích của việc gõ phím mười ngón (10’) 2. Ích lợi của việc gõ bàn phím - GV y/c HS đọc nội dung trong bằng mười ngón. SGK. Gõ bàn phím đúng bằng mười - GV y/c HS quan sát bàn phím ngón có các lợi ích sau: máy chữ và máy tính, đồng thời tìm hiểu thông tin trong SGK - Tốc độ gõ nhanh hơn. trong 1' để trả lời các câu hỏi - Gõ chính xác hơn. sau: - Thể hiện tác phong làm việc - Bàn phím máy chữ có hình chuyên nghiệp. dạng như thế nào so với bàn phím máy tính? - Quy tắc gõ bàn phím máy chữ và máy tính có giống nhau không? - GV nhận xét và giải thích. - Vậy gõ bàn phím đúng bằng mười ngón cho ta lợi ích gì. - GV nhận xét và cho HS biết thêm: cho tác phong làm việc, lao động chuyên nghiệp với máy tính. Hđ4: Tìm hiểu tư thế ngồi (10’) GV: Huỳnh Văn Nghiệm + Hàng phím số. + Hàng phím trên. + Hàng phím dưới. + Hàng phím cơ sở. + Hàng phím chứa phím cách (Spacebar). - HS lắng nghe. - 2HS thảo luận 1' trả lời: Hàng phím cơ sở là hàng phím quan trọng nhất. + Có hai phím có gai là F và J. Đây là vị trí đặt hai ngón tay trỏ. + Tám phím chính A, S, D, F, J, K, L, ; còn gọi là các phím xuất phát. + Phải học cách đặt ngón tay và gõ phím bắt đầu từ hàng phím này. - HS nhận xét. - HS lắng nghe. 17 - HS đọc nội dung trong SGK. - HS quan sát và tìm hiểu thông tin trong SGK trong 1' trả lời: + Bàn phím máy chữ có hình dạng tương tự như bàn phím máy tính. + Quy tắc gõ giống nhau. - HS lắng nghe. - HS trả lời: + Tốc độ gõ nhanh hơn. + Gõ chính xác hơn. - HS lắng nghe. Trường THCS Tân Long Giáo án Tin học 7, 8, 9 3. Tư thế ngồi. Ngồi thẳng lưng, đầu thẳng. Mắt nhìn thẳng vào màn hình, có thể nhìn chếch xuống. Bàn phím ở vị trí trung tâm, hai tay để thả lỏng trên bàn phím. - GV y/c HS đọc nội dung trong - HS đọc nội dung trong SGK. SGK. - HS trả lời. - GV cho HS trả lời từng ý về tư thế ngồi: Lưng, đầu, mắt, hai tay, bàn phím như thế nào? - HS lắng nghe. - GV nhận xét và nhấn mạnh cho HS biết rõ về tư thế ngồi. Hđ5: Luyện tập (40’) 4. Luyện tập. a) Cách đặt tay và gõ phím: Khi luyện gõ bàn phím em cần chú ý: - Đặt các ngón tay lên hàng phím cơ sở. - Nhìn thẳng vào màn hình, không nhìn xuống bàn phím. - Gõ phím nhẹ nhưng dứt khoát. - Mỗi ngón tay chỉ gõ một số phím nhất định. b) Luyện gõ các phím hàng cơ sở: c) Luyện gõ các phím hàng trên: d) Luyện gõ các phím hàng dưới: e) Luyện gõ kết hợp các phím: g) Luyện gõ các phím ở hàng số: GV: Huỳnh Văn Nghiệm - GV y/ c HS đọc nội dung trong SGK. - Khi luyện gõ bàn phím các em cần chú ý những điều gì. - HS đọc nội dung trong SGK. - HS trả lời: + Đặt các ngón... + Nhìn thẳng... + Gõ phím nhẹ... + Mỗi ngón tay... - HS nhận xét và nhắc lại nội - GV cho HS khác nhận xét và dung chú ý. nhắc lại. - HS lắng nghe. - GV nhận xét và giải thích cho HS rõ từng nội dung chú ý. - GV cho HS quan sát hình để nhận biết các ngón tay phụ trách các phím ở hàng cơ sở. - GV giải thích: trước hết phải quan sát hình để biết vị trí các ngón tay trên hàng phím cơ sở, sau đó luyện tập theo mẫu. - GV cho HS quan sát hình để nhận biết các ngón tay phụ trách các phím ở hàng trên. - GV giải thích: trước hết phải quan sát hình để biết vị trí các ngón tay trên hàng phím trên, sau đó luyện tập theo mẫu. - GV cho HS quan sát hình để nhận biết các ngón tay phụ trách các phím ở hàng dưới. - GV giải thích: trước hết phải quan sát hình để biết vị trí các ngón tay trên hàng phím dưới, sau đó luyện tập theo mẫu. - GV y/c HS tìm hiểu thông tin trong SGK và cho biết: Sau khi luyện gõ các phím hàng cơ sở, hàng trên, hàng dưới. Các em sẽ luyện gõ kết hợp các phím như thế nào? - GV cho HS quan sát hình để nhận biết các ngón tay phụ trách các phím ở hàng số. - GV giải thích: trước hết phải 18 - HS quan sát, lắng nghe và cho biết các ngón tay phụ trách các phím trên hàng cơ sở. - HS quan sát, lắng nghe và cho biết các ngón tay phụ trách các phím trên hàng trên. - HS quan sát, lắng nghe và cho biết các ngón tay phụ trách các phím trên hàng dưới. - HS trả lời: + Kết hợp các phím ở hàng cơ sở và hàng trên. + Kết hợp các phím ở hàng cơ sở và hàng dưới. - HS quan sát, lắng nghe và cho biết các ngón tay phụ trách các phím trên hàng số. Trường THCS Tân Long h) Luyện gõ kết hợp các phím ký tự trên toàn bàn phím: Giáo án Tin học 7, 8, 9 quan sát hình để biết vị trí các - HS lắng nghe. ngón tay trên hàng phím số, sau đó luyện tập theo mẫu. - GV cho HS biết: sau khi các em đã luyện gõ trên từng hàng phím (hàng cơ sở, hàng trên, hàng dưới, hàng số) thì các em hãy luyện gõ kết hợp các phím - HS đọc nội dung trong SGK. ký tự trên toàn bàn phím theo - Có 2 phím Shift. mẫu. e) Luyện gõ kết hợp với phím Shift: - GV y/c HS đọc nội dung trong SGK. - Trên bàn phím máy tính có bao nhiêu phím Shift. - Khi luyện gõ kết hợp với phím Shift, ngón tay nào của chúng ta sẽ phụ trách Shift. - Khi gõ tên ví dụ Tan Long Hoi. Vậy để gõ các chữ in hoa T L, H ta phải làm như thế nào. - Sử dụng ngón út của bàn tay trái hoặc bàn tay phải. - Ngón út (tay trái hoặc tay phải) nhấn giữ phím Shift, đồng thời gõ chữ T, L, H. - GV nhận xét và giải thích. Hđ6: Củng cố - Dặn dò (5’) * Củng cố: - Khi luyện gõ bàn phím các em - HS trả lời. cần chú ý những điều gì. - Khi luyện gõ kết hợp với phím - HS trả lời. Shift, ngón tay nào của chúng ta sẽ phụ trách Shift. - HS trả lời. - GV đưa ra một số ví dụ khác. * Dặn dò và hướng dẫn về nhà: Về nhà các em học bài và xem - HS lắng nghe. tiếp “Bài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím” để tiết sau học tốt hơn. Những thay đổi cần bổ sung (điều chỉnh): ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... GV: Huỳnh Văn Nghiệm 19 Trường THCS Tân Long Tuần: 08 Tiết : 15, 16 NS: 17.9.2014 Giáo án Tin học 7, 8, 9 §7. SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ---------ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Khởi động được Mario. - Đăng ký tên người luyện tập. - Nạp tên người luyện tập. - Thiết đặt các lựa chọn để luyện tập. - Luyện gõ được bàn phím - Thoát khỏi phần mềm. 2. Kỹ năng: Gõ phím nhanh, chính xác. 3. Thái độ: Tính kiên trì, cẩn thận, yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Chuẩn bị phòng máy. 2. Học sinh: Xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hđ1: Kiểm tra bài cũ -Giới thiệu bài mới (10’) Hđ2: Giới thiệu phần mềm Mario (15’)* Ổn định lớp: 1. Giới thiệu phần mềm - Báo cáo sĩ số. Mario. - HS trả lời: Mario là phần mềm được sử dụng để luyện gõ phím bằng Khu vực chính của bàn phím gồm mười ngón: 5 hàng phím. - File: Các lệnh hệ thống. + Hàng phím số. - Student: Cài đặt thông tin học + Hàng phím trên. sinh. … Khi luyện gõ bàn phím cần chú ý: - Lessons: Lựa chọn các bài học để luyện gõ phím. + Đặt các ngón tay… * Các mức luyện tập: + Nhìn thẳng vào… 1. Dễ. + Gõ phím nhẹ nhưng… 2. Trung bình. + Mỗi ngón tay chỉ gõ… 3. Khó. - HS nhận xét. 4. Mức luyện tập tự do. - HS lắng nghe. * Các bài luyện tập khác nhau trong phần mềm Mario. - Yêu cầu HS báo cáo sĩ số. - Home Row Only: * Kiểm tra bài cũ: - Add Top Row: 1. Khu vực chính của bàn phím có - Add Bottom Row: những hàng phím nào? Khi luyện gõ bàn phím các em cần chú ý - Add Numbers: - Add Symbols: những điều gì? - All Keyboard: - GV y/c HS khác nhận xét. - GV nhận xét và cho điểm. GV: Huỳnh Văn Nghiệm 20 HOẠT ĐỘNG CỦA HS - GV y/c HS đọc nội dung trong SGK. - GV nhấn mạnh phần mềm Mario là phần mềm được sử dụng để luyện gõ bàn phím bằng mười ngón. - Màn hình chính của phần mềm Mario có bao nhiêu bảng chọn. - GV treo bảng phụ và giới thiệu: màn hình chính của phần mềm Mario. + File: Các lệnh hệ thống. + Student: Cài đặt thông tin học sinh. + Lessons: Lựa chọn các bài học để luyện gõ phím. - Trong phần mềm Mario có bao nhiêu mức luyện tập. - Khi sử dụng phần mềm Mario có bao nhiêu bài luyện tập khác nhau - GV hướng dẫn HS đọc các bài luyện tập và giải thích. Lưu ý cho HS biết: Em nên bắt đầu từ bài luyện tập đầu tiên. - GV y/c HS nhắc lại các bài luyện tập bằng tiếng Anh.
- Xem thêm -