Tài liệu Giáo án tin học lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 3

  • Số trang: 147 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 18/08/2014 Ngày dạy: 21/08/2014 Tiết PPCT: 01 Phần I: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? A/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nắm các thành phần, chức năng của bảng tính. - Nắm được bảng tính dùng vào những công việc cụ thể nào. 2. Kỹ năng - Nhận biết bảng tính được thể hiện như thế nào. - Làm quen với xử lí thông tin dạng bảng. 3. Thái độ - HS có thái độ nghiêm túc, yêu thích môn học. B/ PHƯƠNG PHÁP - Thuyết trình-trực quan - Đặt và giải quyết vấn đề C/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên - Hình ảnh về thông tin dạng bảng, bảng phụ, SGK. 2. Học sinh - Đọc bài trước khi đến lớp. D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức (1 phút) II. Kiểm tra bài cũ III. Nội dung bài mới 1. Đặt vấn đề (1’) Thông tin được biểu diễn dưới dạng bảng như thế nào? Bảng tính giúp cho người sử dụng làm công việc gì? 2. Triển khai bài (40’) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Tìm hiểu về bảng và nhu cầu xữ lí thông tin (20 phút) 1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng HS: Đọc sách. GV: Yêu cầu HS đọc ví dụ 1, 2 ở SGK. HS: Trả lời. GV: Hãy nêu 1 ví dụ khác chứng tỏ thông tin - Thông tin có thể được biểu diễn dưới dạng bảng dạng bảng thuận tiện cho việc theo dõi, so để tiện cho việc theo dõi, so sánh, sắp xếp, tính sánh, sắp xếp, tính toán... toán. HS: Đọc sách. GV: Cho HS đọc ví dụ 3 ở SGK HS: Lấy ví dụ. GV: Em hãy lấy 1 ví dụ chứng tỏ chương trình - Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết bảng tính rất tiện ích cho người sử dụng. kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới GV: Nhận xét, bổ sung. dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 1 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Hoạt động 2: Tìm hiểu 1 số đặc trưng của chương trình bảng tính (20 phút) 2. Chương trình bảng tính GV: Em hãy nêu các đặc trưng chung của HS: Trả lời. chương trình bảng tính là gì? HS: Trả lời. GV: Trên màn hình làm việc của chương trình a. Màn hình làm việc bảng tính có đặc điểm gì? - Có các bảng chọn, các thanh công cụ, các nút lệnh và cửa sổ làm việc chính. GV: Trong bảng tính có những dạng dữ liệu HS: Trả lời. nào? b. Dữ liệu - Chương trình bảng tính có khả năng lưu giữ và xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau, trong đó có dữ liệu số và dữ liệu dạng văn bản. GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ về dữ liệu dạng số HS: Lấy ví dụ. và dạng văn bản. c. Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ về khả năng tính - Có thể thực hiện 1 cách tự động nhiều phép toán trong bảng tính.? toán từ đơn giản đến phức tạp. GV: Nhận xét, bổ sung và giải thích thêm về d. Sắp xếp và lọc dữ liệu khả năng tính toán và sử dụng hàm trong - Có thể sắp xếp và lọc dữ liệu theo các tiêu chương trình bảng tính. chuẩn khác nhau. GV: Giải thích về khả năng sắp xếp và lọc dữ HS: chú ý nghe giảng. liệu. e. Tạo biểu đồ GV: Giải thích về khả tạo biểu đồ - Sử dụng các công cụ để tạo biểu đồ HS: chú ý nghe giảng. IV. Củng cố và dặn dò(3 phút) - Yêu cầu học sinh trình bày các ứng dụng cụ thể của chương trình bảng tính và đặc trưng của chương trình bảng tính. - Học bài, làm bài tập ở SGK (trang 9). - Xem trước phần còn lại. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 2 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 20/08/2014 Ngày dạy: 24/08/2014 Tiết PPCT: 02 Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (Tiếp) A/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Làm quen với chương trình bảng tính. 2. Kỹ năng - Di chuyển, nhập và sửa dữ liệu trên trang tính. 3. Thái độ - Nghiêm túc, yêu thích môn học B/ PHƯƠNG PHÁP - Thuyết trình-trực quan - Đặt và giải quyết vấn đề C/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên - Bảng phụ, SGK. 2. Học sinh - Học bài cũ và đọc bài trước khi đến lớp. D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức (1 phút) II. Kiểm tra bài cũ (4 phút) HS 1: Chương trình bảng tính là gì? Lấy ví dụ về chương trình bảng tính? HS 2: Nêu các đặc điểm trên màn hình làm việc của chương trình bảng tính? III. Nội dung bài mới 1. Đặt vấn đề (1’) Đặt vấn đề: Chương trình bảng tính được sử dụng rộng rãi hiện nay là gì? 2. Triển khai bài (36’) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Tìm hiểu màn hình làm việc của chương trình bảng tính (20 phút) 3. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính GV: Yêu cầu HS nhắc lại các thành phần cơ HS: Trả lời. bản trên màn hình soạn thảo của chương HS: Thanh công thức, bảng chọn Data, trang tính và ô trình Word đã được học ở lớp 6. tính. GV: Nhận xét, bổ sung. - Thanh công thức: Được sử dụng để nhập, hiển thị GV: Vậy, em hãy cho biết ở chương trình dữ liệu hoặc công thức trong ô tính. bảng tính có thêm thành phần nào khác? - Bảng chọn Data (dữ liệu): Gồm các lệnh dùng để xử lí dữ liệu. - Trang tính: Gồm các cột và các hàng là miền làm việc chính của bảng tính. GV: Các ô trong bảng tính dùng để làm gì? HS: Để chứa dữ liệu. - Ô tính(gọi tắt là ô): Là vùng giao nhau giữa cột và hàng dùng để chứa dữ liệu. - Khối: Là tập hợp các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. - Địa chỉ của 1 ô là cặp tên cột và tên hàng mà ô đó Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 3 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Hoạt động 2: Tìm hiểu nhập và sửa dữ liệu GV: Em có thể nhập vào ô tính những dạng dữ liệu nào? GV: Thao tác nháy chuột chọn 1 ô được gọi là gì? GV: Để sửa chữa dữ liệu của một ô em cần phải làm gì? Giáo án Tin Học lớp 7 nằm trên. Vd: A1, A2.. - Địa chỉ của 1 khối là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải, được phân cách bởi dấu (:). (16 phút) 4. Nhập dữ liệu vào trang tính HS: Trả lời. HS: Kích hoạt ô tính. HS: Trả lời. a. Nhập và sửa dữ liệu - Nháy chuột chọn ô cần nhập hoặc sửa dữ liệu, gõ nội dung từ bàn phím, để kết thúc việc nhập dữ liệu cho ô đó, có thể chọn ô khác hoặc nhấn Enter. HS: Trả lời. GV: Em có thể di chuyển giữa các ô theo b. Di chuyển trên trang tính cách nào? - Sử dụng các phím mũi tên trên bàn tính. - Sử dụng chuột và các thanh cuốn. GV: Hướng dẫn cách sử dụng chữ Việt HS: Chú ý nghe giảng. trong chương trình Excel. c. Gõ chữ việt trên trang tính - Hai kiểu gõ chữ việt phổ biến hiện nay là Telex và kiểu VNI IV. Củng cố và dặn dò (3 phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại các khái niệm cột, hàng, địa chỉ ô tính, khối. - GV nhận xét tiết học. - HS học bài, làm bài tập ở SGK (trang 9). Chuẩn bị cho bài thực hành. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 4 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 26/08/2014 Ngày dạy: 28/08/2014 Tiết PPCT: 03 Bài thực hành 1 LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH A/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.. Khởi động và kết thúc Excel. 2. Kỹ năng - HS có các kĩ năng sử dụng Excel như mở được Excel, lưu…nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính. 3. Thái độ - HS phải nghiêm túc, cẩn thận, có ý thức bảo vệ máy, yêu thích môn học. B/ PHƯƠNG PHÁP - Hoạt động theo nhóm - Luyện tập – thực hành C/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên - Phòng máy, phần mềm Microsoft Excel. 2. Học sinh - Học bài cũ và đọc bài trước khi đến lớp. D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức Chia nhóm-phân vị trí (1 phút) II. Kiểm tra bài cũ (2 phút) ? Hãy nêu các tính năng chung của chương trình bảng tính? III. Nội dung bài mới 1. Đặt vấn đề (1’) Một trong những chương trình bảng tính thông dụng nhất hiện nay là chương trình bảng tính Excel. Hôm nay ta sẽ đi tìm hiểu về chương trình bảng tính này 2. Triển khai bài (38’) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Tìm hiểu cách khởi động Excel (38 phút) GV: Hướng dẫn cho HS các cách để khởi động 1. Khởi động Excel chương trình Excel. HS: Chú ý nghe giảng, ghi bài. GV: Hướng dẫn HS thực hành. - Nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel trên GV: Yêu cầu HS khởi động máy tính, khởi động màn hình Desktop. chương trình Excel. HS: Làm bài thực hành. GV: Yêu cầu HS đọc và làm bài tập 1 ở SGK. Bài tập 1: Khởi động Excel. - Liệt kê điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel. GV: Quan sát quá trình thực hành của HS. - Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong các bảng chọn đó. - Kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính… GV: Yêu cầu HS đọc sách và làm bài thực hành HS: Làm bài thực hành. 2. Bài tập 2: Nhập dữ liệu vào một ô tính. - Nhập dữ liệu tuỳ ý vào 1 ô trên trang tính. Dùng phím Enter để kết thúc việc nhập. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 5 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 - Chọn một ô tính có dữ liệu và nhấn phím GV: Cho HS thoát khỏi chương trình Excel mà Delete. Chọn một ô tính khác có dữ liệu và gõ nội không cần lưu kết quả vừa thực hiện. dung mới vào. Nhận xét về kết quả. GV: Yêu cầu HS tắt máy. IV. Củng cố và dặn dò (3 phút) - Nhận xét bài làm của từng nhóm và chung cho toàn lớp. - Học bài, đọc trước bài tập 3, đọc thêm bài “Chuyện cổ tích về VisiExcel”. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 6 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 27/08/2014 Ngày dạy: 31/08/2014 Tiết PPCT: 04 Bài thực hành 1 LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH (Tiếp) A/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Giúp HS biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính. 2. Kỹ năng - HS có các kĩ năng sử dụng Excel như nhập dữ liệu và sửa dữ liệu. 3. Thái độ - HS phải nghiêm túc, cẩn thận, có ý thức bảo vệ máy, yêu thích môn học. B/ PHƯƠNG PHÁP - Hoạt động theo nhóm - Luyện tập – thực hành C/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên - Phòng máy, phần mềm Microsoft Excel. 2. Học sinh - Thực hiện được các thao tác ở bài thực hành và đọc bài trước khi đến lớp. D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức (1 phút) II. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra trong quá trình dạy và học III. Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Làm việc trên bảng tính Excel (40 phút) 2. Làm việc trên bảng tính Excel GV: Lưu kết quả làm việc ntn? HS: Trả lời * Lưu kết quả: - Chọn File  Save hoặc nháy vào nút lệnh GV: Để thoát khỏi chương trình Excel ta làm (Save) trên thanh công cụ. ntn? HS: Trả lời GV: Hướng dẫn HS thực hành. * Thoát khỏi Excel: GV: Yêu cầu HS khởi động chương trình - Chọn File  Exit hoặc nháy vào nút close trên Excel. thanh tiêu đề. GV: Yêu cầu HS đọc và làm bài tập 3 ở SGK. HS: Làm bài thực hành. Bài tập 3: Khởi động Excel và nhập dữ liệu ở GV: Quan sát quá trình thực hành của HS, cho bảng dưới đây vào bảng tính. điểm những HS làm bài tốt. GV: Cho HS Lưu Bảng tính với tên “Danh sach lop em” và thoát khỏi Excel. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 7 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 - Lưu Bảng tính với tên “Danh sach lop em” và thoát khỏi Excel. IV. Củng cố và dặn dò (3 phút) - GV yêu cầu HS phải thực hiện được các thao tác như nhập, sửa dữ liệu. Lưu và thoát khỏi Excel. - Yêu cầu HS tắt máy. - HS về nhà học bài, xem trước bài “Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính”. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 8 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 02/09/2014 Ngày dạy: 04/09/2014 Tiết PPCT: 05 Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH A/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Giúp HS làm quen với các thành phần trong chương trình bảng tính. 2. Kỹ năng - HS nắm được các thành phần chính trên trang tính. 3. Thái độ - HS phải nghiêm túc, chăm chỉ. B/ PHƯƠNG PHÁP - Hoạt động theo nhóm - Đặt và giải quyết vấn đề+thuyết trình. C/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên - Bảng phụ, SGK. 2. Học sinh - Học bài cũ và xem trước bài mới. D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức (1phút) II. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra trong quá trình dạy và học III. Nội dung bài mới 1. Đặt vấn đề (1’): Ở bài trước các em đã được làm quen với khái niệm chương trình bảng tính, thế nào là bảng tính, trên trang tính gồm các thàng phần nào? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề đó 2. Triển khai bài (40’) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1:Tìm hiểu về bảng tính (17 phút) 1. Bảng tính GV: Hãy nêu các cách để kích hoạt chương HS: Trả lời. trình bảng tính Excel? GV: Vậy một bảng tính thường có mấy trang HS: Trả lời. tính? - Một bảng tính có thể có nhiều trang tính. GV: Các trang tính được phân biệt như thế nào? HS: Trả lời. - Các trang tính được phân biệt bằng tên các GV: Giới thiệu thêm cho HS một số tính chất nhãn. trên trang tính. HS: Chú ý nghe giảng. GV: Em làm gì để kích hoạt 1 trang tính? HS: Chú ý nghe giảng. HS: Trả lời. - Trang tính đang được kích hoạt là trang tính đang được hiển thị trên màn hình. - Để kích hoạt 1 trang tính nháy chuột vào nhãn trang tương ứng. Hoạt động 2: Tìm hiểu thành phần chính trên trang tính (23 phút) GV: Em hãy nhắc lại các thành phần trên trang 2. Các thành phần chính trên trang tính Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 9 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 tính đã học ở tiết trước? HS: Trả lời. GV: Ngoài ra, trên trang tính còn có một số thành phần khác. HS: Trả lời. GV: Em hãy quan sát trang tính và cho biết hộp tên nằm ở vị trí nào trên trang tính? GV: Em hãy cho biết hộp tên có tác dụng gì? HS: Trả lời. - Hộp tên: Hiển thị địa chỉ ô tính được chọn. GV: Thế nào được gọi là khối? HS: Thảo luận và trả lời. - Khối: Khối có thể là một ô, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc của cột. HS: Trả lời. GV: Em hãy nêu tác dụng của thanh công thức? - Thanh công thức: Cho biết nội dung của ô đang được chọn. IV. Củng cố và dặn dò (3 phút) - Yêu cầu học sinh trình bày các đặc điểm của trang tính. - Nhắc lại các thành phần chính trên trang tính. - Học bài, làm bài tập ở SGK (trang 18). Xem trước mục 3 - 4 chuẩn bị cho tiết học sau. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 10 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 04/09/2014 Ngày dạy: 07/09/2014 Tiết PPCT: 06 Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (tiếp) A/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Giúp HS biết cách chọn một ô, một cột, một hàng, một khối. Phân biệt được kiểu dữ liệu số và dữ kiệu kí tự. 2. Kỹ năng - HS có các kĩ năng ban đầu để làm quen với việc thực hiện tính toán. 3. Thái độ - HS có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, hăng say học tập. B/ PHƯƠNG PHÁP - Hoạt động theo nhóm - Đặt và giải quyết vấn đề+thuyết trình C/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên - Bảng phụ, SGK. 2. Học sinh - Học bài cũ và xem trước bài mới. D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức (1 phút) II. Kiểm tra bài cũ (3 phút) ? Em hãy trình bày các thành phần chính trên chương trình bảng tính? III. Nội dung bài mới 1. Đặt vấn đề (1’): Làm sao để chọn các đối tượng trên trang tính? Các loại dữ liệu trên trang tính? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề đó 2. Triển khai bài (37’) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Nghiên cứu các đối tượng trên trang tính (21 phút) GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK. 3. Chọn các đối tượng trên trang tính GV: Giải thích cho HS hiểu về tên cột - tên HS: Đọc sách, nghe giảng. hàng. GV: Làm thế nào để chọn 1 ô? HS: Trả lời. - Chọn một ô: Đưa con trỏ đến ô cần chọn và nháy GV: Làm thế nào để chọn 1 hàng, 1 cột? chuột. HS: Trả lời. - Chọn một hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng. GV: Làm thế nào để chọn 1 khối? - Chọn một cột: Nháy chuột tại nút tên cột. HS: Trả lời. GV: Em có thể chọn nhiều khối khác nhau trên - Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô cùng một trang tính được không? Nếu được, ở góc đối diện. hãy trình bày cách thực hiện? Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 11 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 * Chú ý: Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, em hãy chọn khối đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl và lần lượt chọn các khối tiếp theo. Hoạt động 2: Dữ liệu trên trang tính (16 phút) 4. Dữ liệu trên trang tính GV: Có thể nhập các dạng dữ liệu nào vào ô a. Dữ liệu số tính? HS: dữ liệu số và dữ liệu kí tự GV: Em hãy lấy ví dụ về dữ liệu số? HS: Lấy ví dụ. - Các số từ 0, 1,…, 9; - Dấu cộng (+) chỉ số dương - Dấu trừ (-) chỉ dấu âm - Dấu % chỉ tỉ lệ phần trăm. GV: Đưa thêm ví dụ để HS nắm được cách sử - Dấu phẩy (,) được dùng để phân cách hàng dụng dấu chấm và dấu phẩy trong trang tính. nghìn, hàng triệu. - Dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên và phần GV: Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thập phân. thẳng lề phải trong ô tính. - Ở chế độ ngầm định dữ liệu số được căn thẳng lề phải. HS: Chú ý nghe giảng. GV: Em hãy lấy ví dụ về dữ liệu kí tự? b. Dữ liệu kí tự: GV: Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kí tự được HS: Lấy ví dụ. căn thẳng lề trái trong ô tính. - Là dãy các chữ cái, chữ số và các kí hiệu - Ở chế độ ngầm định dữ liệu số được căn thẳng lề trái. IV. Củng cố và dặn dò (3 phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại cách chọn các đối tượng trên trang tính và biết được kiểu dữ liệu trên trang tính. - Học bài, làm bài tập ở SGK (trang 18). Đọc bài thực hành để chuẩn bị cho tiết thực hành. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 12 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 08/09/2014 Ngày dạy: 11/09/2014 Tiết PPCT: 07 Bài thực hành 2 LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH A/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Giúp HS biết cách chọn một ô, một cột, một hàng, một khối. Phân biệt được kiểu dữ liệu số và dữ kiệu kí tự. 2. Kỹ năng - HS có các kĩ năng ban đầu để làm quen với việc thực hiện tính toán. 3. Thái độ - HS có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, hăng say học tập. B/ PHƯƠNG PHÁP - Hoạt động theo nhóm - Luyện tập – thực hành C/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên - Phòng máy, phần mềm Microsoft Excel. 2. Học sinh - Học bài cũ và xem trước bài mới. D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức: (1 phút) II. Kiểm tra bài cũ (2 phút) ? Em hãy trình bày các thành phần chính trên chương trình bảng tính? III. Nội dung bài mới 1. Đặt vấn đề (1’) Bài TH hôm nay sẽ giúp các em nắm vững về các thành phần chính của trang tính, nhập dữ liệu, chọn các đối tượng trên trang tính ntn? 2. Triển khai bài (39’) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GV: Yêu cầu HS khởi động phần mềm bảng tính Excel GV: Hướng dẫn cho HS cách mở một bảng tính đã có trong máy. Nếu cần mở một bảng tính mới khác, em hãy nháy nút lệnh New( GV: Yêu cầu HS đọc SGK và làm bài tập thực hành. ). GV: Yêu cầu HS làm xong bài tập 1 cho biết kết quả thực hành? GV: Giả sử chọn 3 cột A, B và C, khi đó em cần thực hiện thao tác gì? GV: Để chọn nhiều khối không liền kề nhau em phải thực hiện thao tác gì? Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 13 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 GV: Yêu cầu HS làm xong bài thực hành 2 cho nhận xét các kết quả thực hiện được. + Nháy chuột ở hộp tên và nhập B100, sau đó nhấn Enter. Tương tự nhập nhập các dãy sau đây vào hộp tên (A:A; A:C; 2:2; 2:4; B2:D6). Quan sát các kết quả nhận được và cho nhận xét. Hoạt động 1: Làm việc trên bảng tính (39 phút) Làm việc trên bảng tính HS: khởi động phần mềm bảng tính Excel HS: Khởi động Excel, làm bài tập 1, 2. * Bài tập thực hành: - Bài tập 1: Tìm hiểu các thành phần chính của trang tính. + Nháy chuột vào các ô khác nhau và quan sát sự thay đổi nội dung trong hộp tên. + Nhập dữ liệu tuỳ ý và quan sát sự thay đổi nội dung trên thanh công thức. + Gõ = 5 + 7 vào ô tuỳ ý và nhấn Enter. Chọn lại ô đó và so sánh nội dung dữ liệu trong ô và nội dung trên thanh công thức. HS: Làm bài, trả lời kết quả. - Bài tập 2: Chọn các đối tượng trên trang tính. + Giả sử chọn 3 cột A, B và C. Thực hiện thao tác và cho nhận xét. HS: Thực hiện và cho nhận xét. HS: Trả lời và làm thực hành. HS: Thực hiện và cho nhận xét. IV. Củng cố và dặn dò (2 phút) - GV nhắc lại kiến thức cần đạt của bài. - Yêu cầu HS tắt máy. - Học bài, chuẩn bị cho tiết thực hành sau. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 14 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 10/09/2014 Ngày dạy: 14/09/2014 Tiết PPCT: 08 Bài thực hành 2 LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (Tiếp) A/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Phân biệt và nhập các kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính. 2. Kỹ năng - Mở và lưu bảng tính trên máy tính. Nắm vững các thành phần trên bảng tính. 3. Thái độ - Nghiêm túc, cẩn thận, có ý thức bảo vệ máy, yêu thích môn học B/ PHƯƠNG PHÁP - Hoạt động theo nhóm - Luyện tập – thực hành C/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên - Phòng máy, phần mềm Microsoft Excel. 2. Học sinh - Học bài cũ và xem trước bài mới. D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức (1 phút) II. Kiểm tra bài cũ (Kiểm tra trong quá trình thực hành) III. Nội dung bài mới 1. Đặt vấn đề (1’) Bài TH trước giúp các em nắm vững về các thành phần chính của trang tính, nhập dữ liệu, chọn các đối tượng trên trang tính. Bài TH hôm nay sẽ giúp các em nắm vững thao tác nhập dữ liệu cách lưu 1 bảng tính? 2. Triển khai bài (41’) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GV: Yêu cầu HS khởi động phần mềm. GV: Hướng dẫn cho HS cách lưu bảng tính với một tên khác. HS: Chú ý, làm bài thực hành. GV: Yêu cầu HS đọc SGK và làm bài tập thực hành. GV: Yêu cầu HS làm bài tập 4. GV: Yêu cầu HS làm bài và lưu với tên mới là: “So theo doi the luc”. GV: Theo dõi, cho điểm các em có bài làm tốt. Hoạt động 1: Thao tác trên bảng tính (41 phút) Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 15 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 * Lưu bảng tính với một tên khác: - Em có thể lưu bảng tính đã có sẳn trên máy với một tên khác bằng cách: Vào File  Save As. * Bài tập thực hành: HS: Khởi động Excel, làm bài tập 3. - Bài tập 3: Mở bảng tính. + Mở một bảng tính mới. + Mở bảng tính “Danh sach lop em” đã được lưu trong bài thực hành trước. HS: Làm bài thực hành. - Bài tập 4: Nhập dữ liệu vào trang tính. HS: Làm bài và lưu vào máy. Nhập các dữ liệu sau đây vào các ô trên trang tính của bảng tính “Danh sach lop em” vừa mở trong bài tập 3. Lưu bảng tính với tên “So theo doi the luc”. IV. Củng cố và dặn dò (2 phút) - GV nhắc lại kiến thức cần đạt của bài. - Yêu cầu HS tắt máy. - Học bài, đọc trước bài “Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test” .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 16 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 16/09/2014 Ngày dạy: 18/09/2014 Tiết PPCT: 09 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST A/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết cách chọn khởi động và thoát khỏi phần mềm Typing test - Hiểu luật chơi của trò chơi Bubbles. 2. Kĩ năng - Rèn luyện kỹ năng gõ bàn phím bằng 10 ngón. 3. Thái độ - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. B/ PHƯƠNG PHÁP - Hoạt động theo nhóm - Đặt và giải quyết vấn đề+thuyết trình C/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên: - Sách giáo khoa, bảng phụ. 2. Học sinh: - Đọc trước bài ở nhà, nghiên cứu SGK D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức (1 phút) II. Kiểm tra bài cũ (Không ktra) III. Nội dung bài mới 1. Đặt vấn đề (2’) Trong thực tế có 1 số phần mềm hỗ trợ rất nhiều cho các em trong công việc học tập. Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu được những vấn đề đó 2. Triển khai bài (37’) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu sơ lược về phần mềm Typing test (10 phút) 1. Giới thiệu phần mềm: GV: Là phần mềm dùng để luyện gõ 10 ngón HS: Chú ý quan sát theo dõi => ghi nhớ kiến thông qua một số trò chơi đơn giản nhưng rất hấp thức dẫn - chơi mà học - Là phần mềm dùng để luyện gõ nhanh Hoạt động 2: Tìm hiểu cách khởi động phần mềm Typing test (13 phút) 2. Khởi động phần mềm: ? Cách khởi động 1 phần mềm bất kỳ trên máy HS: Nháy đúp chuột vào phần mềm cần khởi tính. động. ? Để khởi động phần mềm Typing Test em làm HS: Trả lời như thế nào. ? Cách chọn tên trong danh sách. - Nháy chuột vào biểu tượng để khởi ? Cách vào màn hình trò chơi. GV: Hướng dẫn HS cách chọn tên và lựa chọn các động phần mềm Typing Test. trò chơi. Hoạt động 3: Tìm hiểu trò chơi Bubbles (14 phút) 3. Tìm hiểu trò chơi Bubbles (bong bóng): Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 17 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 GV: Giới thiệu về trò chơi Bubbles cho học sinh HS: Nghiên cứu sách giáo khoa => Cách thực cách vào trò chơi Blubbles. Giới thiệu cách chơi. hiện trò chơi. - Trên màn hình của trò chơi này sẽ xuất hiện các HS: Chú ý lắng nghe, ghi nhớ kiến thức. bọt khí bay theo chiều từ dưới lên trên. Trong mỗi bọt khí có một chữ cái. Em cần gõ chính xác các chữ cái đó. - Nếu gõ đúng bọt khí sẽ nổ tung, nếu không đúng bọt khí sẽ chuyển động lên trên, chạm vào khung trên màn hình và biến mất (bị tính là bỏ qua). - Khi gõ cần phân biệt chữ in hoa và in thường. - Chỉ được gõ sai 6 kí tự. IV. Củng cố và dặn dò (5phút) ? Em hãy nêu cách khởi động phần mềm. - Học bài kết hợp SGK .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 18 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn:17/09/2014 Ngày dạy: 21/09/2014 Tiết PPCT: 10 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (TT) A/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Giúp học sinh biết cách khởi động phần mềm và sử dụng trò chơi Bubbles trong phần mềm để luyện gõ bàn phím. 2. Kĩ năng - Rèn luyện kỹ năng gõ phím nhanh thông qua phần mềm. 3. Thái độ - Thái độ nghiêm túc, tích cực học tập. B/ PHƯƠNG PHÁP - Hoạt động theo nhóm - Luyện tập – thực hành C/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên - Sách giáo khoa, phần mềm Typing Test, phòng máy. 2. Học sinh - Đọc trước bài ở nhà, nghiên cứu SGK D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức (2 phút) II. Kiểm tra bài cũ (trong quá trình thực hành) III. Nội dung bài mới 1. Đặt vấn đề (2’) Ở bài học trước các em đa được giới thiệu về trò bubbles. Bài TH hôm nay sẽ giúp các em nắm vững được các thao tác của trò chơi bubbles 2. Triển khai bài (38’) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Phổ biến nội dung bài thực hành (5 phút) GV: Đưa ra yêu cầu của bài thực hành HS: Nắm rõ nội dung bài thực hành Thực hành Hoạt động 2: Khởi động phần mềm (5 phút) HS Nháy chuột vào biểu tượng để khởi GV: Yêu cầu HS khởi động phần mềm động phần mềm Typing Test. . Hoạt động 2: Sử dụng trò chơi Bubbles (bong bóng) để luyện gõ bàn phím (28 phút) GV: Sử dụng trò chơi bong bóng để luyện gõ bàn HS: Thực hiện trên máy tính theo sự hướng dẫn phím của giáo viên. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 19 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 IV. Củng cố và dặn dò (3 phút) - Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh - Học bài. - Đọc trước mục 4,5,6. - Thực hành ở nhà nếu có điều kiện .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 20 Năm học 2013- 2014
- Xem thêm -