Tài liệu Giáo án tin học 9 học kì 2 full

  • Số trang: 104 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 146 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên Tuần: 20 Tiết PPCT: 39 Ngày soạn: Ngày dạy: BÀI 9: ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu được những kiến thức cơ bản như vai trò của màu nền trang chiếu. - Biết cách định dạng nội dung văn bản trên trang chiếu. - Biết định dạng được trang trình chiếu 2. Kỹ năng: - Tạo được màu nền cho trang chiếu. - Định dạng được nội dung văn bản trên trang chiếu. 3. Thái độ: - Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm. - Mạnh dạng trong tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá, học hỏi. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên : Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa. 2. Học sinh : Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết học . III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở. IV. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) Câu 1: Để lưu bài trình chiếu ta thực hiện a. Chọn File\Save b. Nháy nút lệnh save trên thanh công cụ c. Cả a và b đều đúng d. Cả a và b đều sai Câu 2: Các tệp trình chiếu do PowerPoint tạo ra có phần mở rộng là gì? a. ppt b. doc c. txt d. exe Câu 3: Để mở một bài trình chiếu được lưu trước đó ta chọn lệnh a. File\New b. File\Save c. File\Close d. File\ Open * Đáp án: 1.c 2.a 3.d Giáo án Tin Học 9 học kỳ II Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên 3. Giảng bài mới: (31’) a. Giới thiệu bài: (1’) Trong chương trình học kì I, chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về “Bài trình chiếu” và cũng biết ý nghĩa của việc sử dụng phần mềm trình chiếu. Nhằm giúp cho bài trình chiếu thêm sinh động và hấp dẫn thì màu sắc là yếu tố không thể bỏ qua và để biết rõ hơn về màu sắc của trang chiếu thì tiết học hôm nay Cô mời các em tìm hiểu “Bài 9: Định dạng trang chiếu” b. Nội dung (30’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Màu nền trang 1. Màu nền trang chiếu: chiếu (15 phút) Cho hs xem hình có 4 màu Quan sát Với phần mềm trình chiếu nền khác nhau (hình 70 sgk PowerPoint, để tạo màu nền trang 90) cho một trang chiếu, ta thực Em có nhận xét gì về 4 dạng Màu đơn sắc (a), hiệu ứng hiện: nền trên. màu chuyển của hai hoặc Bước 1: Chọn trang chiếu trong ba màu (b), mẫu có sẵn (c) ngăn bên trái (ngăn Slide). hoặc hình ảnh (d). Bước 2: Chọn lệnh Format  Như em đã thấy khi tạo các Background. trang chiếu nếu em sử dụng Bước 3: Nháy mũi tên và màu sắc thì sẽ làm cho trang chọn màu thích hợp (h. 71). chiếu thêm sinh động và hấp Bước 4: Nháy nút Apply trên dẫn. Vậy trên trang chiếu chủ Chủ yếu là màu nền trang hộp thoại. yếu ta có thể chọn màu sắc cho chiếu và màu chữ (văn bản) các đối tượng nào? Giải thích việc chọn màu nền Màu nền và màu chữ phải sao cho phù hợp với nội dung tương phản với nhau. của bài trình chiếu. Với phần mềm trình chiếu Nhắc lại các thao tác thực PowerPoint, để tạo màu nền hiện và tự ghi nội dung vào cho một trang chiếu, ta thực vở. hiện thao tác như thế nào? HS: Hướng dẫn cách chọn màu B1: Chọn trang chiếu trong nền cho từng trang trực tiếp ngăn bên trái (ngăn Slide). trên máy tính cho hs quan sát. B2: Chọn lệnh Format  Em hãy lên thực hiện thao tác Background. chọn màu nền cho trang chiếu B3: Nháy mũi tên và trên máy để các bạn cùng quan chọn màu thích hợp (h. 71). sát B4: Nháy nút Apply trên (Gv có thể gọi 2 hoặc 3 học hộp thoại. sinh lên thực hiện) HS: Thực hành Lưu ý hs Nếu nháy nút Giáo án Tin Học 9 học kỳ II Trường THCS Lâm Kiết Apply to All trong bước 4 ở trên, màu nền sẽ được áp dụng cho toàn bộ bài chiếu. Mặc dù có thể đặt nền khác nhau cho từng trang chiếu, nhưng để có một bài trình chiếu nhất quán ta chỉ nên đặt một màu nền cho toàn bộ bài trình chiếu Hoạt động 2: Định dạng nội dung văn bản (15 phút) Cho hs quan sát một số văn bản trên trang chiếu. Một số khả năng định dạng văn bản mà các em quan sát được? Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên HS: Chú ý lắng nghe Quan sát - Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ. - Căn lề (căn trái, căn phải, căn giữa trong khung chứa). - Tạo các danh sách dạng liệt kê. - Chọn phần văn bản muốn định dạng bằng thao tác kéo thả chuột - Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ (Formatting Liên hệ đến các định dạng của chương trình sọan thảo MS Word đã học ở lớp 6. Để thực hiện định dạng, ta thực hiện thao tác nào? Minh họa các thao tác định dạng dựa trên các nút lệnh trên thanh công cụ. Quan sát Quan sát và ghi vào vở Có thể hướng dẫn Hs thao tác làm xuất hiện thanh công cụ định dạng (Formatting) Lưu ý hs đến việc chọn màu chữ và cỡ chữ. Nên chọn màu chữ tương phản với màu nền để dễ đọc, chẳng hạn chọn HS: Chú ý lắng nghe màu vàng tươi làm màu chữ nếu em đã đặt nền màu xanh Giáo án Tin Học 9 học kỳ II Lưu ý: Mặc dù cú thể đặt nền khác nhau cho từng trang chiếu, nhưng để cú một bài trình chiếu nhất quán, ta chỉ nên đặt một màu nền cho toàn bộ bài trình chiếu 2. Định dạng nội dung văn bản: - Một số khả năng định dạng văn bản gồm: + Chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ. + Căn lề (căn trái, căn phải, căn giữa trong khung chứa). + Tạo các danh sách dạng liệt kê. - Thao tác định dạng + Chọn phần văn bản cần định dạng + Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng (formatting). Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên sẫm hay nâu sẫm, nếu nền màu sáng thì nên chọn màu chữ đen hoặc màu sẫm. 4. Củng cố: (7 phút) Câu 1: Để chọn màu nền hoặc hình ảnh cho trang chiếu ta thực hiện theo cách nào sau đây: A. Vào bảng chọn Format \ Slide Design B. Vào bảng chọn Format \Background C. Vào bảng chọn Format\ Slide Layout Câu 2: Nêu tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu? Trả lời: Tạo sự sinh động cho bài trình chiếu, thu hút sự chú ý của người nghe và làm cho nội dung cần nhấn mạnh trở nên dễ ghi nhớ hơn. Câu 3: Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu trong một bài trình chiếu được không bằng cách nào?Hãy cho ví dụ về việc sử dụng hợp lí các màu nền khác nhau trong một bài trình chiếu? Trả lời: - Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu trong một bài trình chiếu - Để tạo màu màu nền cho một trang chiếu ta thực hiện: Bước 1: Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái Bước 2: Chọn lệnh Format àBackground Bước 3: Nháy mũi tên và chọn màu thích hợp Bước 4: Nháy nút Apply trên hộp thoại Ví dụ: Đặt màu nền khác biệt cho trang chiếu: - Thông thường hình ảnh được chèn vào trang chiếu có màu sắc gần giống màu nền trang chiếu, để làm cho hình ảnh được hiển thị rõ ta có thể đặt màu nền khác chỉ riêng cho trang chiếu đó Câu 4: Hãy so sánh các khả năng định dạng văn bản của PowerPoint và của Word rồi cho nhận xét? Trả lời: Phần mềm trình chiếu PowerPont chỉ có một số tính năng định dạng cơ bản, các khả năng định dạng đoạn văn bản kém phong phú hơn. Câu 5: Muốn áp dụng mẫu có sẵn cho một Slide ta chọn lệnh nào trong các lệnh sau? A. Apply to Master. B. Apply to Selected Slides C. Apply to All Slides. - Thực hiện - HS: Nhận xét - GV: Theo dõi và nhận xét chung. 5. Dặn dò: (1 phút) Giáo án Tin Học 9 học kỳ II Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên - Về nhà học bài. Xem trước “Bài 9: Định dạng trang chiếu (tt) ” và trả lời trước các câu hỏi sau: + Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu có sẵn là gì? + Em hãy nêu các bước cơ bản để tạo bài trình chiếu bằng phần mềm trình chiếu? - Nhận xét tiết học Tuần: 20 Tiết PPCT: 40 Ngày soạn: Ngày dạy: BÀI 9: ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU (TT) I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được những kiến thức cơ bản: Tác dụng của mẫu bài trình chiếu và cách áp dụng bài trình chiếu có sẵn. 2. Kỹ năng: - Các bước cơ bản để tạo nội dung cho bài trình chiếu. - Tạo được trang trình chiếu đơn giản. 3. Thái độ: - Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm trình chiếu. - Mạnh dạng trong tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá, học hỏi. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên : Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa. 2. Học sinh : Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết học . III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở. IV. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) Câu hỏi: Cho 2 câu thơ sau: “ Bầu ơi! Thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” Yêu cầu: - Em hãy gõ 2 câu thơ trên vào bài trình chiếu - Tiến hành định dạng: Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc chữ, căn lề,... - HS: Thực hiện - HS: Khác nhận xét - GV: Nhận xét chung và ghi điểm. 3. Giảng bài mới: (31’) a. Giới thiệu bài: (1’) Ở tiết trước các em đã tìm hiểu xong thế nào là màu nền trang chiếu và một số khả năng định dạng văn bản như phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ.... thì tiết học hôm nay Cô sẽ tiếp tục giới Giáo án Tin Học 9 học kỳ II Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên thiệu đến các em cách sử dụng các mẫu bài trình chiếu và các bước tạo bài trình chiếu như thế nào? Qua “Bài 10: Màu sắc trên trang chiếu (tt). b. Nội dung (30’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG HS Hoạt động 1: Sử dụng mẫu bài 3. Sử dụng mẫu bài trình chiếu (15 phút) trình chiếu: Giới thiệu dẫn dắt vào hoạt động 1 - Các bước thực hiện: Tác dụng của mẫu bài trình chiếu Giúp người dùng dễ dàng B1: Nháy nút Design tạo các bài trình chiếu hấp trên thanh công cụ. dẫn. Sử dụng các mẫu đó, B2: Nháy nút mũi tên ta chỉ cần nhập nội dung bên phải mẫu. cho các trang chiếu, nhờ B3: Nháy Apply to thế tiết kiệm được thời Selected Slides để áp gian và công sức. dụng mẫu cho các trang Quan sát chiếu đã chọn hoặc Cho hs quan sát một số các mẫu bài Apply to All Slides để trình chiếu trong Powerpoint áp dụng cho mọi trang design templat (hình 74 SGK trang chiếu (h. 75). 92) Quan sát hình và trả lời Trình bày cách sử dụng các mẫu có sẵn này? Lên máy thực hành Gọi 1 số hs lên thực hiện thao tác chọn mẫu trình chiếu có sẵn. Hoạt động 2: Các bước tạo bài 4. Các bước tạo bài trình chiếu (15 phút) trình chiếu: Yêu cầu các nhóm thảo luận: Việc tạo bài trình chiếu thường Các nhóm hoạt động thảo được thực hiện theo thứ tự các bước luận như thế nào? HS: Trong mỗi bước cần thực hiện - Chuẩn bị nội dung cho - Chuẩn bị nội dung cho những công việc nào? bài trình chiếu. bài trình chiếu. Đại diện mỗi nhóm trình bày kết quả - Chọn màu hoặc hình ảnh - Chọn màu hoặc hình bài thảo luận của nhóm mình nền cho trang chiếu. ảnh nền cho trang chiếu. - Nhập và định dạng nội - Nhập và định dạng nội dung văn bản. dung văn bản. - Thêm các hình ảnh minh hoạ. - Thêm các hình ảnh - Tạo các hiệu ứng động. minh hoạ. - Trình chiếu kiểm tra, - Tạo các hiệu ứng động. chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu. - Trình chiếu kiểm tra, Giáo án Tin Học 9 học kỳ II Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu. Có thể đặt ra các câu hỏi để học sinh có thể trả lời vào nội dung của bài: Đâu là công việc quan trọng nhất khi xây dựng bài trình chiếu? Nội dung của bài trình chiếu bao gồm những nội dung nào? Nội dung văn bản trên các trang chiếu có vai trò như thế nào? Khi chọn màu hoặc hình ảnh cho trang chiếu cần lưu ý điều gì ? Công việc quan trọng nhất khi xây dựng bài trình chiếu là chuẩn bị nội dung cho bài trình chiếu HS: Nội dung dạng văn bản, hình ảnh, biểu đồ, tệp âm thanh, đoạn phim,.. HS: Nội dung văn bản trên các trang chiếu có vai trò như dàn ý của một bài văn. HS: Cần lựa chọn các bố trí trang thích hợp và nhập nội dung. Màu chữ ngầm định là màu đen. Nên thay đổi màu chữ và cỡ chữ sao cho nội dung văn bản nổi bật trên màu nền và dễ đọc. HS: Việc chèn các hình ảnh cần thiết vào các trang chiếu để minh hoạ nội dung nên được thực hiện trong bước này. Ngoài ra còn có thể chèn các tệp âm thanh hoặc đoạn phim để minh hoạ nội dung hoặc làm cho hoạt động trình chiếu thêm sinh động. GV: Nhận xét Việc chèn các hình ảnh cần thiết vào các trang chiếu để minh hoạ nội dung nên được thực hiện trong bước này. Ngoài ra còn có thể chèn các tệp âm thanh hoặc đoạn phim để minh hoạ nội dung hoặc làm cho hoạt động trình chiếu thêm sinh động. Tùy theo yêu cầu, có thể bỏ qua hoặc kết hợp một số bứơc trong các bước nói trên. 4. Củng cố: (7 phút) Thực hành - Mở tệp tin DongNai.ppt (tại ổ đĩa D:\) - Tạo màu nền cho trang tiêu đề (trang chiếu 1) bằng 1 hình ảnh (có trong cùng thư mục) - Tạo nền cho các trang chiếu còn lại bằng cách sử dụng 1 mẫu bài trình chiếu. - Lưu và trình chiếu để xem kết quả. HS: Thực hành HS: Nhận xét Giáo án Tin Học 9 học kỳ II Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên GV: Theo dõi và nhận xét chung. 5. Dặn dò: (1 phút) - Về nhà học bài. Xem trước “Bài thực hành 6: Thêm màu sắc và định dạng trang chiếu” và trả lời trước các câu hỏi sau: + Để tạo màu nền cho trang chiếu ta thực hiện những thao tác nào? + Khi chọn màu nền và ảnh nền cho trang chiếu cần lưu ý những điều gì? - Nhận xét tiết học \ Tuần: 21 Tiết PPCT: 41 Ngày soạn: Ngày dạy: BÀI THỰC HÀNH 6: THÊM MÀU SẮC VÀ ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết tác dụng của mẫu bài trình chiếu và cách áp dụng bài trình chiếu có sẵn. - Hiểu được các bước cơ bản để tạo nội dung cho bài trình chiếu - Biết tạo được màu nền (hoặc ảnh nền) cho các trang chiếu. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được các thao tác định dạng nội dung dạng văn bản trên trang chiếu. - Áp dụng được các mẫu bài trình chiếu có sẵn. - Thực hiện được thao tác tạo màu nền từ đơn giản đến phức tạp. 3. Thái độ: - Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc. - Mạnh dạng trong tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá, học hỏi. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên : Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa. 2. Học sinh : Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết học . III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở. IV. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) Câu hỏi: Thực hành  Mở tệp tin DongNai.ppt (tại ổ đĩa D:\)  Tạo màu nền cho trang tiêu đề (trang chiếu 1) bằng 1 hình ảnh (có trong cùng thư mục)  Tạo nền cho các trang chiếu còn lại bằng cách sử dụng 1 mẫu bài trình chiếu.  Lưu và trình chiếu để xem kết quả. - HS: Thực hiện Giáo án Tin Học 9 học kỳ II Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên - HS khác nhận xét - GV: Nhận xét chung và ghi điểm. 3. Giảng bài mới: (31’) a. Giới thiệu bài: (1’) Ở tiết trước các em đã tìm hiểu thế nào là màu nền trang chiếu và một số khả năng định dạng văn bản cũng như là sử dụng các mẫu và các bước tạo bài trình chiếu. Nhằm giúp các em hệ thống lại các nội dung đã học thì tiết học hôm nay Cô sẽ tiếp sang “Bài thực hành 6: Thêm màu sắc và định dạng trang chiếu”. b. Nội dung (30’) Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Thảo luận nội Bài 1, Bài 2 (SGK trang 96) dung thực hành (5 phút) - Đọc Bài1, Bài 2 - Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu Bài 1, Bài 2 SGK trang 96. - Yêu cầu học sinh thảo luận nêu - Thảo luận đưa ra lên thắc mắc của mình. nêu thắc mắc. →Giải đáp thắc mắc (nếu có) - Ghi nhớ cách thực hiện Bài 1: Tạo màu nền cho trang Bài 1. Tạo màu nền cho trang chiếu chiếu GV: Nhấn mạnh những kiến thức HS: Lắng nghe và trọng tâm để học sinh vận dụng ghi nhớ vào bài tập. GV : Phổ biến nội dung yêu cầu chung trong tiết thực hành . Yêu cầu : 1. Khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint. 2. Hãy áp dụng các thao tác tạo màu nền trang chiếu đã biết trong Bài 10 để có các trang chiếu với các màu nền tương tự như hình dưới đây. 1. Khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint. 2. Hãy áp dụng các thao tác tạo màu nền trang chiếu đã biết trong Bài 10 để có các trang chiếu với các màu nền tương tự như hình dưới đây. Yêu cầu: Trang chiếu thứ nhất có màu nền đơn sắc, trang chiếu thứ hai có màu chuyển từ hai màu, nền của trang chiếu thứ ba là mẫu Yêu cầu: Trang chiếu thứ nhất có màu nền đơn sắc, trang chiếu thứ hai có màu chuyển từ hai màu, nền của trang chiếu thứ ba là mẫu có sẵn, còn Giáo án Tin Học 9 học kỳ II Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên có sẵn, còn nền của trang chiếu nền của trang chiếu thứ tư là một ảnh thứ tư là một ảnh có sẵn. có sẵn. GV : Khi chọn màu nền hoặc ảnh HS: Lưu ý khi Em có thể lưu kết quả với tên tuỳ ý. nền cho trang chiếu ta phải làm chọn màu nền gì? hoặc ảnh nền cho trang chiếu: Nếu màu nền muốn chọn không có sẵn trên hộp thoại Background (h. 71), ta có thể: Nháy More Color để hiển thị hộp thoại Color và chọn màu thích hợp (h. 79a). Nháy Fill Effects để hiển thị hộp thoại Fill Effects và chọn hai màu, chọn cách chuyển màu thích hợp (h. 79b). Nháy mở trang Picture trên hộp thoại Fill Effects và chọn hình ảnh có sẵn để làm nền cho a) b) c) trang chiếu(h. 79c). HS: Quan sát GV: Làm mẫu cho HS quan sát một lần. GV: Tổ chức chia nhóm các nhóm vào các máy. GV: Quan sát và hướng dẫn. Hoạt động 3: Thực hành Bài tập 2 SGK 97 (10 Phút) Giáo án Tin Học 9 học kỳ II HS: ổn định vào máy HS: Thực hành bài 1 trong 10 phút Bài 2. áp dụng mẫu bài trình chiếu Trường THCS Lâm Kiết GV: Cho HS tìm hiểu nội dung thực hành bài tập 2 GV: Tổ chức chia nhóm vào các máy. GV: Quan sát và hướng dẫn. Hoạt động 4: Kiểm tra kết quả thực hành (5Phút) - Yêu cầu học sinh thực hiện một vài thao tác liên quan đến nội dung thực hành → ghi điểm một vài học sinh Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên HS: Chú ý HS: ổn định vào máy HS: Thực hành bài 2 trong 10 phút 1/ Tạo bài trình chiếu mới bằng lệnh FileNew và nháy Blank Presentation trong ngăn bên phải. 2/ Tạo thêm ít nhất hai trang chiếu mới (cùng với trang đầu tiên là trang tiêu đề) và nhập nội dung thích hợp theo ý em cho các trang chiếu. Nháy nút Design trên thanh công cụ và chọn một mẫu tuỳ ý ở ngăn bên phải cửa sổ để áp dụng cho bài trình chiếu. Kiểm tra kết quả - Yêu cầu học sinh - Yêu cầu học sinh thực hiện một vài thực hiện một vài thao tác liên quan đến nội dung thực thao tác liên quan hành → ghi điểm một vài học sinh đến nội dung thực hành → ghi điểm một vài học sinh 4. Củng cố: (7 phút) Qua quá trình theo dõi và kết quả kiểm tra, GV đánh giá quá trình thực hành của các em qua các mặt: thái độ thực hành của hs, nề nếp, sự chuẩn bị của hs…Đồng thời, vạch ra những khuyết điểm và cách khắc phục những khuyết điểm đó. Câu hỏi: Cho đoạn câu thơ sau: Quê hương Quê hương là con diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông Yêu cầu: - Em hãy đoạn câu thơ trên vào bài trình chiếu - Tiến hành định dạng: Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc chữ, căn lề,... - Chọn màu sắc nền cho trang chiếu (tuỳ ý) 5. Dặn dò: (1 phút) - Về nhà thực hành lại bài, xem trước “Bài thực hành 6: Thêm màu sắc và định dạng trang chiếu (tt)” và trả lời trước các câu hỏi sau: + Để thêm màu nền cho bài trình chiếu có sẵn và định dạng văn bản như thế nào? + Khi chỉnh sửa khung văn bản ta cần lưu ý điều gì? - Nhận xét tiết học. Tuần: 21 Tiết PPCT: 42 Giáo án Tin Học 9 học kỳ II Ngày soạn: Ngày dạy: Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên BÀI THỰC HÀNH 6: THÊM MÀU SẮC VÀ ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU (TT) I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết tác dụng của mẫu bài trình chiếu và cách áp dụng bài trình chiếu có sẵn. - Hiểu được các bước cơ bản để tạo nội dung cho bài trình chiếu - Biết tạo được màu nền (hoặc ảnh nền) cho các trang chiếu. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được các thao tác định dạng nội dung dạng văn bản trên trang chiếu. - Áp dụng được các mẫu bài trình chiếu có sẵn. - Thực hiện được thao tác tạo màu nền từ đơn giản đến phức tạp. 3. Thái độ: - Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc. - Mạnh dạng trong tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá, học hỏi. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên : Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa. 2. Học sinh : Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết học . III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở. IV. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) Câu hỏi: Cho đoạn câu thơ sau: Quê hương Quê hương là cầu tre nhỏ Mẹ về nón lá ngiêng che Quê hương là đêm trăng tỏ Hoa cau rụng trắng ngoài thềm Yêu cầu: - Em hãy đoạn câu thơ trên vào bài trình chiếu - Tiến hành định dạng: Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc chữ, căn lề,... - Chọn màu sắc nền cho trang chiếu (tuỳ ý) - HS: Thực hiện - HS: Khác nhận xét - GV: Nhận xét chung và ghi điểm. 3. Giảng bài mới: (31’) a. Giới thiệu bài: (1’) Ở tiết trước các em đã tìm hiểu thế nào là màu nền trang chiếu và một số khả năng định dạng văn bản cũng như là sử dụng các mẫu và các bước tạo bài trình chiếu. Nhằm giúp các em hệ thống lại các nội dung đã học thì tiết học hôm nay Cô sẽ tiếp sang “Bài thực hành 6: Thêm màu sắc và định dạng trang chiếu (tt)” b. Nội dung (30’) Giáo án Tin Học 9 học kỳ II Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Thảo luận nội Bài 1, Bài 3 (SGK trang 98) dung thực hành (5 phút) - Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu - Đọc Bài 3 trang Bài 3 SGK trang 98. 98. - Yêu cầu học sinh thảo luận nêu - Thảo luận đưa ra lên thắc mắc của mình. nêu thắc mắc. →Giải đáp thắc mắc (nếu có) - Ghi nhớ cách thực hiện Hoạt động 2: Thực hành Bài tập Bài 3. Thêm màu nền cho bài trình 3/ SGK 98 (20 phút) chiếu có sẵn và định dạng văn bản GV: Nhấn mạnh những kiến thức HS: Lắng nghe và trọng tâm để học sinh vận dụng ghi nhớ vào bài tập 3. GV : Phổ biến nội dung yêu cầu chung trong tiết thực hành . - Mở bài trình chiếu em đã lưu với tên - Mở bài trình chiếu em đã lưu với Ha Noi trong Bài thực hành 6. HS: ổn định vào tên Ha Noi trong Bài thực hành 6. - Sử dụng màu chuyển từ hai màu để máy - Sử dụng màu chuyển từ hai màu làm màu nền cho các trang chiếu để làm màu nền cho các trang (hoặc áp dụng mẫu bài trình chiếu có chiếu (hoặc áp dụng mẫu bài trình màu nền thích hợp). chiếu có màu nền thích hợp). - Thực hiện các thao tác định HS: Thực hành dạng văn bản đã biết để đặt lại phông chữ, cỡ chữ và màu chữ, đồng thời thay đổi vị trí khung văn bản của trang tiêu đề để có kết quả tương tự như hình 80. Yêu cầu: Nội dung văn bản trên các trang chiếu được định dạng sao cho: Cỡ chữ trên trang tiêu đề lớn hơn trên các trang nội dung, màu sắc có thể khác. Giáo án Tin Học 9 học kỳ II - Thực hiện các thao tác định dạng văn bản đã biết để đặt lại phông chữ, cỡ chữ và màu chữ, đồng thời thay đổi vị trí khung văn bản của trang tiêu đề để có kết quả tương tự như hình 80. Yêu cầu: Nội dung văn bản trên các trang chiếu được định dạng sao cho: Cỡ chữ trên trang tiêu đề lớn hơn trên các trang nội dung, màu sắc có thể khác. Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên Tiêu đề và nội dung trên các trang khác nhau có phông chữ, cỡ chữ và màu chữ giống nhau. Tiêu đề và nội dung trên các trang khác nhau có phông chữ, cỡ chữ và màu chữ giống nhau. Màu chữ, phông chữ, cỡ chữ được chọn sao cho nổi bật và dễ đọc trên hình ảnh nền. GV: Làm mẫu cho HS quan sát một lần. GV : Em hãy nêu một vài lưu ý khi chỉnh sửa khung văn bản ? HS: Quan sát Lưu ý khi chỉnh sửa khung văn bản: Giống như khi soạn thảo văn bản, trước khi định dạng một phần văn bản, em cần chọn phần nội dung đó. Để định dạng toàn bộ nội dung trong một khung chứa. Với trang chiếu áp dụng mẫu bố trí, các khung chứa được tạo sẵn với kích thước và vị trí ngầm định trên trang chiếu. Có thể di chuyển khung chứa bằng cách chọn khung chứa (cùng văn bản trong đó) và kéo thả đến vị trí mới. Nếu đưa con trỏ chuột lên các nút tròn trên biên khung chứa, con trỏ chuột sẽ có dạng mũi tên Giáo án Tin Học 9 học kỳ II Màu chữ, phông chữ, cỡ chữ được chọn sao cho nổi bật và dễ đọc trên hình ảnh nền. Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên hai chiều (h. 82) và ta có thể kéo thả chuột để thay đổi kích thước của khung chứa. HS : Thực hành GV: Quan sát và hướng dẫn. Hoạt động 3: Kiểm tra kết quả thực hành (5Phút) - Yêu cầu học sinh thực hiện một vài thao tác liên quan đến nội dung thực hành → ghi điểm một vài học sinh Kiểm tra kết quả - Yêu cầu học sinh - Yêu cầu học sinh thực hiện một vài thực hiện một vài thao tác liên quan đến nội dung thực thao tác liên quan hành → ghi điểm một vài học sinh đến nội dung thực hành → ghi điểm một vài học sinh 4. Củng cố: (7 phút) Qua quá trình theo dõi và kết quả kiểm tra, GV đánh giá quá trình thực hành của các em qua các mặt: thái độ thực hành của hs, nề nếp, sự chuẩn bị của hs…Đồng thời, vạch ra những khuyết điểm và cách khắc phục những khuyết điểm đó. Câu 1: Sau khi khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint, một trang chiếu chưa có nội dung sẽ được tạo ra. Để chèn thêm một trang chiếu mới, em thực hiện thao tác nào sau đây? a. Nháy nút New trên thanh công cụ b. Chọn lệnh Insert -->New Slide c. Chọn lệnh Edit --> New Slide Câu 2: Hãy chọn các thao tác đúng khi em muốn hiển thị các mẫu bố trí có sẵn trong ngăn bên phải cửa sổ làm việc của PowerPoint? a. Chọn lệnh Format --> Slide Layout b. Chọn lệnh View --> Slide Layout c. Nháy nút Design trên thanh công cụ, sau đó nháy nút mũi tên màu đen trên góc trên bên phải của ngăn vừa hiện ra và chọn Slide Layout. Câu 3: Để tạo bài trình chiếu mới, em chọn phương án nào sau đây? a. Nháy nút New trên thanh công cụ. b. Chọn lệnh File --> New và nháy Blank Presentation trong ngăn bên phải. c. Nhấn tổ hợp phím Ctrl N. d. Cả 3 phương án trên đều giúp ta tạo được bài trình chiếu mới. 5. Dặn dò: (1 phút) - Về nhà thực hành laị bài, xem trước “Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu” và trả lời trước các câu hỏi sau: + Ngoài hình ảnh, chúng ta còn có thể chèn các đối tượng nào vào trang chiếu? Giáo án Tin Học 9 học kỳ II Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên + Em hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh... vào trang chiếu. + Các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu như thế nào? - Nhận xét tiết học. Tuần: 22 Tiết PPCT: 43 Ngày soạn: Ngày dạy: BÀI 10: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu được vai trò của hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu và cách chèn các đối tượng đó vào trang chiếu. - Biết được một số thao tác cơ bản để xử lý các đối tượng được chèn vào trang chiếu như thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh. 2. Kỹ năng: - Chèn được hình ảnh và các đối tượng. - Thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh. 3. Thái độ: - Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm trình chiếu. - Mạnh dạng trong tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá, học hỏi. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên : Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa. 2. Học sinh : Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết học . III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở. IV. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra bài cũ 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) Câu hỏi: Câu 1: Sau khi khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint, một trang chiếu chưa có nội dung sẽ được tạo ra. Để chèn thêm một trang chiếu mới, em thực hiện thao tác nào sau đây? a. Nháy nút New trên thanh công cụ b. Chọn lệnh Insert -->New Slide c. Chọn lệnh Edit --> New Slide Câu 2: Hãy chọn các thao tác đúng khi em muốn hiển thị các mẫu bố trí có sẵn trong ngăn bên phải cửa sổ làm việc của PowerPoint? a. Chọn lệnh Format --> Slide Layout b. Chọn lệnh View --> Slide Layout Giáo án Tin Học 9 học kỳ II Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên c. Nháy nút Design trên thanh công cụ, sau đó nháy nút mũi tên màu đen trên góc trên bên phải của ngăn vừa hiện ra và chọn Slide Layout. Câu 3: Để tạo bài trình chiếu mới, em chọn phương án nào sau đây? a. Nháy nút New trên thanh công cụ. b. Chọn lệnh File --> New và nháy Blank Presentation trong ngăn bên phải. c. Nhấn tổ hợp phím Ctrl N. d. Cả 3 phương án trên đều giúp ta tạo được bài trình chiếu mới. - HS: Thực hiện - HS khác nhận xét - GV: Nhận xét chung và ghi điểm. 3. Giảng bài mới: (31’) a. Giới thiệu bài: (1’) Ở tiết trước các em đã tìm hiểu về cách tạo nội dung văn bản trình chiếu cũng như là định dạng chọn màu nền cho trang chiếu. Như các em đã biết hình ảnh là dạng thông tin trực quan và dễ gây ấn tượng nhất. Vậy làm thế nào để chèn hình ảnh vào trang chiếu thì tiết học hôm nay Cô sẽ tiếp sang “Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu”. b. Nội dung (30’) Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu hình 1. Hình ảnh và các đối tượng ảnh và các đối tượng khác khác trên trang chiếu trên trang chiếu. (15 phút) Cho HS quan sát hình 83 SGK. - Hình ảnh là gì? HS: Hình ảnh được xem như là 1 đối tượng mang thông tin trực quan và dễ gây ấn tượng nhất. - Hình ảnh thường để làm gì? HS: Hình ảnh được chèn vào trang chiếu để minh họa nội dung cho văn bản. - Ta có thể chèn các đối HS: Cũng như chương trình tượng nào vào trang chiếu soạn thảo văn bản, ta có thể - Trong chương trình soạn thực hiện chèn hình ảnh bằng thảo văn bản, em chèn hình cách dụng lệnh copy và Paste. ảnh minh họa như thế nào? - Ta có thể chèn nhiều hình - Tương tự, việc chèn hình ảnh vào trang chiếu ảnh vào trang chiếu trong Các bước chèn hình ảnh: Power Point có thao tác như 1. Chọn trang chiếu cần chèn trong hình 84, SGK (Treo hình ảnh vào. hình và đưa ra các bước chèn 2. Chọn lệnh Insert hình ảnh). PictureFrom File. Hộp thoại Insert Picture xuất Giáo án Tin Học 9 học kỳ II Có thể chèn các đối tượng sau đây vào trang chiếu:  Hình ảnh  Tệp âm thanh;  Đoạn phim;  Bảng và biểu đồ,... Các bước chèn hình ảnh: B1: Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào. B2: Chọn lệnh Insert PictureFrom File. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên hiện 3. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in. Nháy chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert. Hoạt động 2: Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh (15 phút) - Khi chèn hình ảnh vào văn bản, vị trí hình ảnh nằm ở đâu? - Các hình ảnh trong phần mềm trình chiếu thường được chèn vào vị trí không cố định của trang chiếu. Để được theo ý muốn, ta thường phải thay đổi vị trí và kích thước của chúng. Vậy theo em, muốn thay đổi vị trí kích thước các hình ảnh ta phải làm gì? 2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh - Chèn vào vị trí con trỏ soạn - Muốn xử lý các hình ảnh, thảo. trước hết ta phải chọn chúng. HS: Thảo luận nhóm để tìm cách giải quyết. Đại diện nhóm trả lời. Thay đổi vị trí: - Chọn hình ảnh. - Đưa con trỏ chuột lên trên hình ảnh và kéo thả để di chuyển đến vị trí khác. - Giới thiệu hình 86, SGK, HS: Quan sát hình cho HS phán đoán qua quan sát hình. Giáo án Tin Học 9 học kỳ II B3: Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in. B4: Nháy chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert. Lưu ý. Ngoài cách trên, ta còn có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng các lệnh quen thuộc Copy và Paste. - Hình ảnh được chọn có đường viền bao quanh cùng với các nút tròn nhỏ nằm trên đường viền đó a) Thay đổi vị trí: - Bước 1: Chọn hình ảnh. - Bước 2: Đưa con trỏ chuột lên trên hình ảnh và kéo thả để di chuyển đến vị trí khác. Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên - Kéo thả nút tròn nhỏ nằm ở chiều ngang hoặc chiều đứng - HS: Thay đổi kích thước thì kích thước của cạnh nào + Chọn hình ảnh. thay đổi? - Kéo thả nút tròn nhỏ nằm ở góc thì kích thước hình thay đổi như thế nào? + Đưa con trỏ chuột lên trên nút tròn nhỏ nằm giữa cạnh viền của hình ảnh và kéo thả để tăng hoặc giảm kích thước chiều ngang (hoặc chiều đứng) của hình ảnh. b) Thay đổi kích thước: - Bước 1: Chọn hình ảnh. - Bước 2: Đưa con trỏ chuột lên trên nút tròn nhỏ nằm giữa cạnh viền của hình ảnh và kéo thả để tăng hoặc giảm kích thước chiều ngang (hoặc chiều đứng) của hình ảnh. →Nhận xét, bổ sung (nếu cần) 4. Củng cố: (7 phút) Câu 1: Thao tác để chèn hình ảnh vào trang chiếu là: A. Insert Picture B. Insert Picture  From File C. Insert  clip art D. Insert  Picture  word art Câu 2: Hình dưới cho thấy một hình ảnh được chèn vào trang chiếu và đang được chọn. Để thay đổi kích thước hình ảnh, em đặt con trỏ chuột trên nút tròn nào trên biên của hình ảnh và kéo thả chuột: A. Nút A B. Nút B C. Nút C D. Nút A hoặc nút B E. Nút A hoặc nút B hoặc nút C F. Không phải các nút trên Câu 3: Chèn hình ảnh vào trang chiếu có tác dụng gì? A. Trực quan hơn B. Sinh động và hấp dẫn hơn Giáo án Tin Học 9 học kỳ II Trường THCS Lâm Kiết Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên C. A, B đúng D. Khác 5. Dặn dò: (1 phút) - Về nhà học bài, xem trước “Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu (tt)” và trả lời trước các câu hỏi sau: + Khi chèn 2 hình ảnh trên một trang chiếu, Em thấy một hình ảnh che lấp một phần của hình ảnh kia. Tại sao? Nếu muốn hiển thị cả 2 hình ảnh trên cùng trang chiếu, Em phải thực hiện thao tác nào? + Em hãy trình bày thao tác di chuyển và sao chép trang chiếu? - Nhận xét tiết học Tuần: 22 Tiết PPCT: 44 Ngày soạn: Ngày dạy: BÀI 10: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU (TT) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được một số thao tác cơ bản để xử lý các đối tượng được chèn vào trang chiếu như thay đổi thứ tự xuất hiện của hình ảnh. - Biết làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp và thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển trang chiếu. 2. Kỹ năng: - Thay đổi được thứ tự xuất hiện của hình ảnh. - Sao chép và di chuyển được trang chiếu 3. Thái độ: - Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm trình chiếu. - Mạnh dạng trong tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá, học hỏi. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên : Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa. 2. Học sinh : Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết học . III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở. IV. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) Câu 1: Thao tác để chèn hình ảnh vào trang chiếu là: A. Insert Picture B. Insert Picture  From File Giáo án Tin Học 9 học kỳ II
- Xem thêm -