Tài liệu Giáo án tin học 5

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 180 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 Từ ngày :…………………… Chương 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH Bài 1: Những gì em đã biết A/ Mục đích, yêu cầu: - Ôn lại kiến thức đã học trong quyển 2 như: máy tính, các dạng thông tin cơ bản. - Học sinh nêu được các thiết bị lưu trữ, chương trình máy tính được lưu đĩa cứng. Học sinh phân biệt được các dạng thông tin. - Thái độ nghiêm túc, thận trọng khi làm việc với máy tính. B/ Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận. 2) Học sinh: Sách vở, bút, thước. C/ Tiến trình lên lớp: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1 1’ 1) Ổn định tổ chức. 2) Kiểm tra bài cũ: 20’ 3) Bài mới: Những gì em đã biết. - HS: Trả lời. - GV: Đặt câu hỏi cho HS trả lời 1) Những gì em đã biết: - Máy tính là công cụ dùng để làm gì? - Có mấy dạng thông tin cơ bản? - Máy tính có khả năng thực hiện tự động các chương trình do con người viết. - Chương trình và các kết quả làm việc với máy tính thường được lưu ở đâu? - Các chương trình và thông tin quan trọng, thường xuyên dùng đến được lưu trên thiết bị nào? - Em hãy kể tên các thiết bị lưu trữ dùng để trao đổi thông tin? Kết luận: 1. Máy tính là công cụ xử lí thông tin. Máy tính xử lí thông tin vào và cho kết quả là thông tin ra. 2. Máy tính có khả năng thực hiện tự động các chương trình do con người viết. 3. Chương trình và các kết quả làm việc với máy tính được lưu trên các thiết bị lưu trữ. Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh Trang 1 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 4. Các chương trình và thông tin quan trọng, thường xuyên dùng đến được lưu trên đĩa cứng. 5. Các thiết bị lưu trữ phổ biến được dùng để trao đổi thông tin là đĩa mềm, đĩa CD và thiết bị nhớ flash. 19’ * Bài tập: - GV: Hướng dẫn HS làm bài B1, B2 của SGK. Tiết 2 15’ 18’ 5’ - HS: Tiến hành làm bài tập. * Bài tập: - GV: Hướng dẫn HS làm bài B3, B4, B5 của SGK. * Thực hành: - GV: Hướng dẫn cho HS làm bài thực hành T1, T2 của SGK. 4) Củng cố, dặn dò: - Xem trước Bài : Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào?. 5) Nhận xét: - HS: Tiến hành làm bài tập. - HS: Tiến hành thực hành. 2’ Nhận xét: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Từ ngày :…………………… Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh Trang 2 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 Bài 2: THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRONG MÁY TÍNH NHƯ THẾ NÀO? A/ Mục đích, yêu cầu: - Biết các khái niệm ban đầu về tệp, thư mục và vai trò của chúng trong việc tổ chức thông tin trên máy tính.được sự phát triển của máy tính. - Biết được các biểu tượng của ổ đĩa, tệp, thư mục. Thực hiện được các thao tác để khám phá các tệp và thư mục trên máy tính. - Thái độ học tập nghiêm túc, có thái độ tích cực sáng tạo. B/ Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận. 2) Học sinh: Sách vở, bút, thước. C/ Tiến trình lên lớp: Thờ i gian 1’ 24’ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1 1) Ổn định tổ chức: 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào? - GV: Giới thiệu cho HS biết về Tệp và Thư mục. 1) Tệp và thư mục: - Trong máy tính thông tin được lưu trên các tệp. - HS: Lắng nghe và ghi bài. Vd: Tệp văn bản, tệp chương trình, tệp hình vẽ,... - Các tệp được sắp xếp trong các thư mục. - Một thư mục có thể chứa những thư mục con. Vd: Trong thư mục Lop 5 có các thư mục con là 5A, 5B, 5C. - Gọi HS cho một vài ví dụ về thư mục và thư mục con. - GV: Giảng về tập tin và cho ví dụ. - HS: Cho ví dụ. - HS: Lắng nghe. - GV: Giới thiệu cho HS biết cách xem Tệp và Thư mục. - HS: Ghi bài. 2/ Xem các thư mục và tệp: - Để xem các tệp và thư mục có trong máy tính, em hãy nháy đúp biểu tượng My Computer. Khi đó một cửa sổ hiện ra, nếu nháy nút Folders, cửa sổ này sẽ gồm hai ngăn và có thể nhìn thấy các đĩa và ổ đĩa có trên máy tính. - Một cách khác để khám phá máy tính: Nháy nút phải chuột trên biểu tượng My Computer rồi nháy Explore (khám phá) trên danh sách hiện ra sau đó. Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh Trang 3 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 * Chú ý: Biểu tượng của thiết bị nhớ Flash chỉ xuất hiện khi nó được cắm vào máy tính. 15’ - GV: Thực hành làm mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành. * Thực hành: - HS: Tiến hành thực hành. - Yêu cầu HS đọc yêu cầu của Thực hành 1 trong SGK. - Cho HS thảo luận. - Hướng dẫn cho HS phần thực hành. 33’ Tiết 2 * Thực hành: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu của Thực hành 2, 3, 4 trong SGK. - HS: Tiến hành thực hành. - Cho HS thảo luận. 5’ 2’ - Hướng dẫn cho HS phần thực hành. 4) Củng cố, dặn dò: - Em hãy nhắc lại cách xem tệp và thư mục? - Về nhà thực hành, học bài và làm bài tập. - Xem trước Bài : Tổ chức thông tin trong máy tính. 5) Nhận xét: Nhận xét: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh Trang 4 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 Từ ngày :…………………… Bài 3: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH A/ Mục đích, yêu cầu: - Hệ thống lại kiến thức của chương. - Sử dụng được một số thiết bị lưu trữ. Thực hiện được các thao tác để khám phá các tệp và thư mục trên máy tính. - Thể hiện tính tích cưc, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập. B/ Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận. 2) Học sinh: Sách vở, bút, thước. C/ Tiến trình lên lớp: Thờ i gian 1’ 19’ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1 1) Ổn định tổ chức: 2) Kiểm tra bài cũ: - HS: Lắng nghe và 3) Bài mới: Tổ chức thông tin trong máy tính. ghi bài. - GV: Giới thiệu cho HS cách mở một tệp. 1) Mở tệp đã có trong máy tính: - Để mở một tệp đã được lưu trên máy tính, em cần nhớ tên thư mục chứa tệp đó. Các bước thực hiện: + Nháy chuột trên thư mục chứa tệp cần mở. + Nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp cần mở. - Yêu cầu HS nhắc lại các bước. - GV: Làm mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành. 20’ - GV: Giới thiệu cho HS cách lưu kết quả làm việc. 2) Lưu kết quả làm việc trên máy tính: * Các bước thực hiện: - HS: Nhắc lại. - HS: Lên thực hành. - HS: Ghi bài. + Nháy vào hình tam giác đen nhỏ trong ô Save in rồi chọn biểu tượng đĩa chứa thư mục em cần lưu kết quả. + Nháy đúp trên biểu tượng của thư mục + Gõ tên tệp và nháy nút Save. * Chú ý: Sau khi nháy đúp để mở một thư mục, em có thể mở tiếp các thư mục con bên trong nó. - GV: Làm mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành. - Yêu cầu HS nêu lại các bước lưu tệp. - GV: Giới thiệu cho HS cách tạo thư mục. Tiết 2 Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh Trang 5 Tuần:…… 18’ 2) Tạo thư mục riêng của em: * Các bước thực hiện: Giáo án Tin học khối: 5 - HS: Ghi bài. + Nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải của cửa sổ + Trỏ chuột vào New + Nháy Folder + Gõ tên thư mục rồi nhấn phím Enter * Chú ý: Em có thể đổi tên thư mục bằng cách: Chọn thư mục em cần đổi tên sau đó nháy nút phải chuột chọn Rename. - Gọi HS nhắc lại các bước tạo thư mục - Làm mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành. 10’ 10’ - HS: Nhắc lại các bước. - Yêu cầu mỗi HS tao thư mục riêng với tên của mình trong - HS: Thực hành tạo ổ đĩa D:/ thư mục. 4) Củng cố, dặn dò: - Em hãy nhắc lại cách vẽ bằng cọ vẽ, vẽ bằng bút chì? - Ôn tập lại các thao tác vẽ với các công cụ đã học. 2’ - Xem trước Chương 2: Em tập vẽ. 5) Nhận xét: Nhận xét ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh Trang 6 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 Từ ngày :…………………… Chương 2: EM TẬP VẼ Bài 1: Những gì em đã biết A/ Mục đích, yêu cầu: - Ôn lại kiến thức về phần mềm đồ họa PAINT đã học, các công cụ vẽ hình chữ nhật, hình vuông, công cụ vẽ hình e-líp, hình tròn, các phương pháp để sao chép, di chuyển hình. - Học sinh sử dụng thành thạo chuột để vẽ hình, sử dụng các công cụ vẽ và các phương pháp vẽ để tạo thành hình đẹp nhất. - Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, thể hiện tính tích cực chủ động trong quá trình học tập. B/ Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận. 2) Học sinh: Sách vở, bút, thước. C/ Tiến trình lên lớp: Thời gian 1’ 19’ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1 1) Ổn định tổ chức. 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: Những gì em đã biết. - Khi làm việc với máy tính các em đã được làm quen với phần - HS: Lắng nghe. mềm Paint, hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại những kiến thức đã học. - Chơi trò chơi : “Ai giỏi hơn?” - Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm ghi vào giấy các - Thảo luận nhóm 4 và trả lời bài tập công cụ vẽ đã được học. - Đại diện các nhóm trình bày. 20’ - GV nhận xét và bổ sung. 1/ Sao chép, di chuyển hình: - Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, làm BT 1,2 - Đại diện nhóm trình bày. - GV nhận xét, nêu lại các bước di chuyển, sao chép hình. - HS: Lắng nghe - Thảo luận nhóm đôi và trả lời bài tập - HS: Lắng nghe - Gọi HS nêu các bước di chuyển, sao chép hình. 16’ Tiết 2 2/ Vẽ hình chữ nhật, hình vuông: - Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, làm BT 3, 4 - Đại diện nhóm trình bày. Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh - Thảo luận nhóm đôi và trả lời bài tập Trang 7 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 - GV nhận xét, nêu lại các bước vẽ hình chữ nhật, hình - HS: Lắng nghe vuông. 17’ - Muốn vẽ được hình vuông, em phải nhấn thêm phím gì? 3/ Vẽ hình e-líp, hình tròn : - Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, làm BT 5, 6, 7 - Trả lời phím Shift - Thảo luận. - Đại diện nhóm trình bày. 5’ - GV nhận xét, nêu lại các bước vẽ hình elip, hình tròn - GV : Nhắc lại cách vẽ Đường cong cho HS. 4) Củng cố, dặn dò: - HS: Lắng nghe. - Em hãy nhắc lại các công cụ vẽ ? - Ôn tập lại các thao tác vẽ với các công cụ đã học. 2’ - Xem trước Bài: Sử dụng bình phun màu. 5) Nhận xét: Nhận xét ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh Trang 8 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 Từ ngày :…………………… Bài 2: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU A/ Mục đích, yêu cầu: - Học sinh biết sử dụng công cụ bình phun màu . - Học sinh sử dụng thành thạo chuột để vẽ hình, sử dụng các công cụ vẽ và các phương pháp vẽ để tạo thành hình đẹp nhất. - Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc. B/ Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận. 2) Học sinh: Sách vở, bút, thước. C/ Tiến trình lên lớp: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1 1’ 1) Ổn định tổ chức. 2) Kiểm tra bài cũ: 30’ 3) Bài mới: Sử dụng bình phun màu. - GV: Giới thiệu cho HS các bước thực hiện. 1/ Làm quen với bình phun màu: * Các bước thực hiện: - Chọn công cụ Bình phun màu trong hộp công cụ. - HS: Lắng nghe và ghi bài. - Chọn kích cỡ vùng phun ở dưới hộp công cụ. - Chọn màu phun. - Kéo thả chuột trên vùng muốn phun . - HS: Nêu các bước. - HS: Lên thực - Thực hành thao tác mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm hành. thực hành. - Yêu cầu HS nêu các bước thực hiện. * Chú ý: Kéo thả nút trái chuột để phun bằng màu tô, kéo thả nút phải chuột để phun bằng màu nền. 9’ * Thực hành: - GV: Hướng dẫn cho HS sử dụng bình phun màu với những kích cỡ khác nhau. Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh - HS: Tiến hành thực hành. Trang 9 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 Tiết 2 2/ Dùng bình phun màu trong tranh vẽ: 10’ - Các em có thể dùng bình phun màu để vẽ cái cây thay vì - HS: Lắng nghe. dùng bút chì sẽ sinh động hơn. - Ngoài ra em có thể dùng bình phun màu để vẽ các quả trên cây hay vẽ các bông hoa. - Hướng dẫn HS vẽ sông bằng bình phun màu.... 23’ 5’ * Thực hành: - GV: Hướng dẫn cho HS làm bài thực hành T1, T2 của SGK. 4) Củng cố, dặn dò: - Em hãy nhắc lại các bước thực hiện phun màu? - Xem trước Bài: Viết chữ lên hình vẽ. 5) Nhận xét: - HS: Tiến hành thực hành. 2’ Nhận xét ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh Trang 10 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 Từ ngày :…………………… Bài 3: Viết chữ lên hình vẽ A/ Mục đích, yêu cầu: - Nhận biết công cụ viết chữ lên hình. Biết chỉnh font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ và màu nền cho chữ. Biết biểu tượng trong suốt trong hộp công cụ. - Học sinh biết các thao tác để viết chữ lên tranh. Học sinh phân biệt được và sử dụng có mục đích hai kiểu viết chữ lên tranh: trong suốt và không trong suốt. - Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập. B/ Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận. 2) Học sinh: Sách vở, bút, thước. C/ Tiến trình lên lớp: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1 1’ 7’ 1) Ổn định tổ chức. 2) Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Em hãy nêu các bước thực hiện phun màu? Trả lời: Các bước thực hiện: - Chọn công cụ Bình phun màu trong hộp công cụ. - HS: Trả lời. - Chọn kích cỡ vùng phun ở dưới hộp công cụ. - Chọn màu phun. - Kéo thả chuột trên vùng muốn phun . 20’ 3) Bài mới: Viết chữ lên hình vẽ. - GV: Giới thiệu các bước viết chữ lên hình. 1) Làm quen với công cụ viết chữ: * Các bước thực hiện: - Chọn công cụ - HS: Lắng nghe và ghi bài. trong hộp công cụ. - Nháy chuột vào vị trí mà em muốn viết chữ, trên hình vẽ sẽ xuất hiện khung chữ. - Gõ chữ vào khung chữ. - Nháy chuột bên ngoài khung chữ để kết thúc. - Yêu cầu HS nêu các bước viết chữ. - Thực hành mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành - GV: Giới thiệu cho HS cách chọn chữ viết. 2) Chọn chữ viết: - Trước khi gõ chữ vào khung chữ ta có thể chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ trên thanh công cụ Font. - Thanh công cụ Font sẽ được hiện ra khi em chọn công cụ và nháy chuột vào vùng vẽ. - Nếu thanh công cụ Font không xuất hiện thì vào: View->Text Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh - HS: Nêu các bước. - HS: Thực hành. - HS: Lắng nghe và ghi bài. Trang 11 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 Toolbar hoặc nháy chuột phải vào khung chữ và chọn Text Toolbar. 12’ - Thực hành mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành. - HS: Thực hành. 5’ 10’ 20’ 3’ 2’ Tiết 2 3/ Hai kiểu viết chữ lên tranh: - Cũng giống như khi dùng công cụ chọn , khi nháy chuột vào công cụ viết chữ sẽ xuất hiện hai biểu tượng trong suốt và không trong suốt. - Làm thực hành cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành. * Luyện tập: - Thực hành mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên thực hành. * Thực hành : - GV : Hướng dẫn cho HS làm bài thực hành trang 27 của SGK. 4) Củng cố, dặn dò: - Em hãy nhắc lại các bước Viết chữ lên hình vẽ? - Xem trước Bài 4 : Trau chuốt hình vẽ. 5) Nhận xét: - HS: Lắng nghe và ghi bài. - HS: Thực hành. - HS: Luyện tập. - HS: Tiến hành thực hành. Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Từ ngày :…………………… Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh Trang 12 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 Bài 4: TRAU CHUỐT HÌNH VẼ A/ Mục đích, yêu cầu: - Nhận biết công cụ nhằm giúp tinh chỉnh hình vẽ: phóng to. Biết cách hiển thị bức tranh dưới dạng lưới. Biết các công cụ nhằm giúp tạo những hình mới do biến đổi hình ban đầu qua một phép biến hình: phép đối xứng trục, phép quay,… - Học sinh biết các thao tác để phóng to hình. Học sinh biết hiển thị trang dưới dạng lưới để trau chuốt hình vẽ. Học sinh biết xoay hình để tạo hình cho bức tranh thêm phong phú. - Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập. B/ Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận. 2) Học sinh: Sách vở, bút, thước. C/ Tiến trình lên lớp: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1 1’ 7’ 1) Ổn định tổ chức. 2) Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Em hãy nêu các bước Viết chữ lên hình vẽ? Trả lời: Các bước thực hiện : - Chọn công cụ - HS: Trả lời. trong hộp công cụ. - Nháy chuột vào vị trí mà em muốn viết chữ, trên hình vẽ sẽ xuất hiện khung chữ. - Gõ chữ vào khung chữ. - Nháy chuột bên ngoài khung chữ để kết thúc. Câu hỏi : Em hãy cho biết khi viết chữ để không làm che lấp phần hình nằm dưới em dùng biểu tượng nào ? Trả lời : Dùng biểu tượng “Trong suốt” 25’ . 3) Bài mới: Trau chuốt hình vẽ. - GV: Giới thiệu cho HS cách dùng công cụ phóng to hình vẽ. 1) Công cụ phóng to hình vẽ: * Các bước thực hiện : - Chọn công cụ trong hộp công cụ, con trỏ chuột trở thành hình chiếc kính lúp . - Chọn độ phóng to 2x, 6x, hoặc 8x ở phía dưới hộp công cụ hoặc nháy chuột vào hình vẽ. * Các bước thu hình vẽ về kích cỡ thực: - Chọn công cụ trong hộp công cụ. - Chọn 1x ở phía dưới hộp công cụ hoặc nháy chuột vào hình vẽ. Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh - HS: Lắng nghe và ghi bài. Trang 13 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 * Chú ý: Thao tác viết chữ không thực hiện được khi hình vẽ đang được phóng to. - Làm mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành. 7’ - GV : Giới thiệu cho HS cách hiển thị bức tranh trên nền lưới. 2) Hiển thị bức tranh trên nền lưới: * Các bước thực hiện: - Phóng to hình vẽ. - Vào View->Show Gird. - Làm mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành. * Thực hành: - GV: Hướng dẫn HS làm bài thực hành trang 30 của SGK. Tiết 2 15’ 20’ 3’ 2’ - GV : Giới thiệu cho HS cách lật và quay hình vẽ. 3/ Lật và quay hình vẽ : * Các bước thực hiện: - Dùng công cụ chọn để chọn hình - Chọn Image -> Flip/Rotate… - Chọn kiểu lật hoặc quay mà em muốn thực hiện * Có các kiểu lật và quay hình vẽ sau: + Flip horizontal : Lật theo chiều nằm ngang. + Flip Vertical : Lật theo chiều thẳng đứng. + Rotate by angle: Quay một góc 900 hoặc 1800 hoặc 2700. - Làm mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành. * Luyện tập: - GV: Hướng dẫn HS luyện tập. 4) Củng cố, dặn dò: - Em hãy nhắc lại các bước phóng to hình vẽ? - Xem tiếp Bài 5: Thực hành tổng hợp. 5) Nhận xét: - HS: Lắng nghe. - HS: Tiến hành thực hành. - HS: Lắng nghe và ghi bài. - HS: Tiến hành luyện tập. Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Từ ngày :…………………… Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh Trang 14 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 Bài 5: Thực hành tổng hợp A/ Mục đích, yêu cầu: - Biết được các công cụ tinh chỉnh hình, trau chuốt hình thêm mịn và đẹp hơn. - Học sinh sử dụng thành thao các công cụ đã học để vẽ tranh đẹp hơn. - Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập. B/ Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận. 2) Học sinh: Sách vở, bút, thước. C/ Tiến trình lên lớp: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1 1’ 19’ 20’ 1) Ổn định tổ chức. 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: Thực hành tổng hợp. 1/ Nhắc lại: - Chia lớp thành 4 nhóm chơi trò chơi nêu ra các công cụ vẽ vừa mới học. - GV: Nhận xét và nêu các kiến thức đã học. 2/ Ôn tập: - Em hãy nêu các bước sử dụng công cụ bình phun màu? - HS: Thảo luận và trả lời. - HS: Lắng nghe. - HS: Trả lời. - Nêu các bước sử dụng công cụ viết chữ lên hình vẽ? - Nêu các bước sử dụng công cụ phóng to hình vẽ? - Nêu các bước sử dụng công cụ hiển thị tranh ở dạng lưới? - Nêu các bước sử dụng công cụ lật và quay hình? - Nhận xét, nhắc lại kiến thức đã học. - Yêu cầu HS lên thực hành lại các thao tác đã học. - HS: Lắng nghe. - HS: Thực hành. Tiết 2 35’ 3) Thực Hành: - Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, làm bài thực hành trong - HS: Thảo luận và tiến hành thực hành. SGK và trình bày. - Nhật xét, hướng dẫn HS làm thực hành 3’ 4) Củng cố, dặn dò: - Xem tiếp Chương 3: Học và chơi cùng máy tính. 2’ 5) Nhận xét: Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh Trang 15 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh Trang 16 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 Từ ngày :…………………… CHƯƠNG 3: HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán 5 A/ Mục đích, yêu cầu: - Sử dụng phần mềm để học và ôn luyện số thập phân, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. - Sử dụng phần mềm để tự làm bài kiểm tra trên máy tính có đánh giá, sử dụng các thao tác với bàn phím và chuột để giao tiếp với máy tính - Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc. B/ Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận. 2) Học sinh: Sách vở, bút, thước. C/ Tiến trình lên lớp: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1 1’ 1) Ổn định tổ chức. 2) Kiểm tra bài cũ: 39’ 3) Bài mới: Học toán với phần mềm Cùng học toán 5. - GV: Giới thiệu phần mềm. 1/ Giới thiệu phần mềm cùng học toán 5: - Là phần mềm giúp em học, ôn luyện và làm bài tập môn toán theo chương trình SGK. - Em sẽ được học số thập phân, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. - Ngoài ra, phần mềm còn giúp em luyện các thao tác sử dụng chuột và bàn phím. 2/ Màn hình khởi động của phần mềm: - HS: Lắng nghe. - Nháy đúp chuột lên biểu tượng để khởi động phần mềm. - Để vào chương trình, em nháy chuột tại dòng chữ Bắt đầu trên cánh cổng. 3/ Thực hiện một bài toán: - Để điền số, em nháy chuột vào các nút số ở góc phải màn hình hoặc gõ các số tương ứng vào. - Để điền dấu, em nháy chuột vào các dấu tương ứng trên màn hình hoặc gõ trực tiếp vào. - Nháy chuột lên nút Kiểm tra kết quả để xem kết quả đúng hay sai. - Để làm lại phép tính từ đầu, em nháy chuột lên nút Làm lại Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh Trang 17 Tuần:…… từ đầu Giáo án Tin học khối: 5 . - Để chuyển sang câu tiếp theo em nháy nút Làm bài khác 4/ Kết thúc ôn luyện: . - Để quay về màn hình chính em nháy nút Đóng cửa sổ . - Để thoát khỏi phần mềm, em nháy chuột lên nút Thoát khỏi chương trình 5’ 35’ . Tiết 2 - Nhắc lại cách luyện tập cho HS. * Thực hành: - GV:Hướng dẫn cho HS thực hành làm các dạng toán trên màn hình chính. Tiết 3 5’ 35’ 5’ 30’ 3’ 2’ - Nhắc lại cách luyện tập cho HS. * Thực hành: - GV:Hướng dẫn cho HS thực hành làm các dạng toán trên màn hình chính. Tiết 4 - Nhắc lại cách luyện tập cho HS. * Thực hành: - GV:Hướng dẫn cho HS thực hành làm các dạng toán trên màn hình chính. 4) Củng cố, dặn dò: - Xem trước bài: Học xây lâu đài bằng phần mềm SAND CASTLE BUILDER. 5) Nhận xét: - HS: Lắng nghe. - HS: Tiến hành thực hành. - HS: Lắng nghe. - HS: Tiến hành thực hành. - HS: Lắng nghe. - HS: Tiến hành thực hành. Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh Trang 18 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 Từ ngày Từ ngày :…………………… Bài 2: Học xây lâu đài bằng phần mềm SAND CASTLE BUILDER A/ Mục đích, yêu cầu: - HS hiểu ý nghĩa và chức năng chính của phần mềm là xây dựng các công trình kiến trúc dựa trên các công cụ và nguyên liệu có sẵn. - Thông qua phần mềm em sẽ rèn luyện được khả năng tư duy, ý thức tìm tòi sáng tạo trong lao động và học tập. - Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc. B/ Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận. 2) Học sinh: Sách vở, bút, thước. C/ Tiến trình lên lớp: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1 1’ 1) Ổn định tổ chức. 2) Kiểm tra bài cũ: 39’ 3) Bài mới: Học xây lâu đài bằng phần mềm SAND CASTLE BUILDER. - GV: Giới thiệu phần mềm. - HS: Lắng nghe. 1/ Giới thiệu phần mềm: - SAND CASTLE BUILDER là phần mềm đơn giản nhưng rất hấp dẫn và thú vị với các em nhỏ. Phần mềm sẽ giúp em thiết kế và xây dựng các ngôi nhà, thành lũy, lâu đài nguy nga từ các vật liệu nhỏ, đơn giản. Em sẽ được hoàn toàn tự do trong sáng tạo và thiết kế xây dựng của mình. Thông qua phần mềm em sẽ rèn luyện được khả năng tư duy, ý thức tìm tòi sáng tạo trong lao động và học tập. - Phần mềm còn giúp em luyện tập thao tác sử dụng chuột. - GV: Giới thiệu màn hình làm việc của phần mềm. - HS: Lắng nghe. 2/ Màn hình làm việc chính của phần mềm: - Nháy đúp chuột lên biểu tượng để khởi động phần mềm. - Nháy chuột lên dòng chữ Play Sand Castle Builder để bắt đầu vào màn hình chính của phần mềm. Để thoát khỏi phần mềm, em hãy nháy chuột lên dòng chữ EXIT. - Trên màn hình chính là một mặt bằng, đó là nơi em sẽ xây dựng các ngôi nhà, lâu đài. Phía dưới màn hình là hai xô nhỏ: xô bên phải đầy cát và xô bên trái không có cát. Xô đầy cát là Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh Trang 19 Tuần:…… Giáo án Tin học khối: 5 nơi chứa các vật liệu để xây nhà, xô còn lại là nơi thực hiện một số lệnh hay dùng trong quá trình làm việc với phần mềm. - HS: Lắng nghe. - GV: Giới thiệu các công cụ làm việc chính của phần mềm. 3/ Các công cụ làm việc chính: - Để làm xuất hiện các thanh công cụ vật liệu, hãy nháy chuột lên xô cát bên phải màn hình. Em sẽ thấy xuất hiện một thanh chứa các vật liệu xây dựng như khung nhà, ống khói, cửa sổ, tường, cổng thành,… Đây chính là những vật liệu em cần đưa vào bãi để tạo ra các sản phẩm khác nhau. - Muốn dùng một vật liệu nào đó hãy nháy chuột lên biểu tượng của nó. Trên thanh công cụ lúc này chỉ xuất hiện loại vật liệu đã chọn nhưng với các kích thước khác nhau. Ở trạng thái này vật liệu đã sẵn sàng để xây dựng. - Nháy chuột tiếp lên xô cát sẽ làm xuất hiện các thanh công cụ vật liệu khác. - Muốn ẩn thanh công cụ này hãy nháy chuột lên một vị trí trống bất kì trên thanh công cụ. Tiết 2 30’ - HS: Lắng nghe. - GV: Giới thiệu các thao tác chính với vật liệu. 4/ Các thao tác chính với các vật liệu: - Có 6 thao tác: + Đưa vật liệu vào bãi: Khi một vật liệu đã ở trạng thái sẵn sàng sử dụng, em chỉ cần dùng chuột kéo thả các vật liệu này từ thanh công cụ vào bãi. Với mỗi vật liệu sẽ có ba hình tương ứng với ba kích thước khác nhau, em có thể sử dụng bất kì loại nào trong chúng. + Di chuyển vật liệu: Nếu đã chuyển được vật liệu vào bãi thì sau đó có thể dịch chuyển vị trí của chúng bằng cách dùng chuột kéo thả các vật liệu này. + Thay đổi vị trí trước, sau (trên, dưới) giữa các vật liệu: Nếu hai vật liệu cùng nằm tại một vị trí trên màn hình thì phải có một vật ở phía trước, một vật ở phía sau. Muốn chuyển một vật liệu từ phía trước ra phía sau hoặc ngược lại, em chỉ cần nháy đúp chuột lên vật liệu này. + Xóa một vật liệu: Muốn xóa một vật liệu trên bãi hãy kéo thả nó vào xô không có cát, phía dưới bên trái màn hình. + Xây dựng lại từ đầu: Muốn làm lại từ đầu, nháy chuột lên xô không có cát, sau đó nháy nút . + Sử dụng lại vật liệu khác: Muốn sử dụng các vật liệu khác, nháy chuột lên xô cát bên phải. 5/ Một số mẫu lâu đài, thành lũy: - GV: Giới thiệu một số mẫu lâu đài, thành lũy của phần mềm ở trang 50, 51, 52 của SGK. 6/ Kết thúc làm việc với phần mềm: Giáo viên: Nguyễn Hữu Thị Hạnh - HS: Lắng nghe. Trang 20
- Xem thêm -