Tài liệu Giáo án tích hợp liên môn hóa 8

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1644 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Đã đăng 62489 tài liệu

Mô tả:

GA: D¹y häc chñ ®Ò tÝch hîp liªn m«n - Hãa 8 GV: Hoµng ThÞ Thanh H¬ng Ngày soạn: 25/9/2013 Bài 12 – Tiết 17: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học. - Biết vận dụng các kiến thức các môn học như: sinh học, vật lí, địa lí...để phân biệt các hiện tượng xung quang ta là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hóa học. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng làm thí nghiệm, quan sát, nhận xét hiện tượng. - Rèn kĩ năng so sánh, tổng hợp, khái quát hóa. - Kĩ năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong đời sống. 3. Thái độ: - Hăng say yêu thích học tập bộ môn hóa học. - Có ý thức tìm hiểu, nghiên cứu và giải thích các hiện tượng trong đời sống. - Có ý thức bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị: 1. - Chuẩn bị của GV: Hóa chất: Muối ăn, nước, đường. Dụng cụ: kẹp gỗ, ống nghiệm, đèn cồn Video thí nghiệm sắt bột tác dụng với lưu huỳnh bột, video hiện tượng thủy triều, hiện tượng băng tan. - Máy chiếu, 4 phiếu học tập 1; 4 phiếu học tập 2; 4 bảng phụ. Phiếu học tập 1: Tên TN Cách tiến hành TN1: Sự biến đổi của nước Quan sát hình vẽ trên màn hình và nhận xét sự biến đổi của chất? TN2: Sự biến đổi của gỗ Quan sát hình vẽ trên màn hình và nhận xét sự biến đổi của chất? TN3: Sự biến đổi của muối Hòa tan muốn ăn vào nước, sau đó đun ống dung dịch muối ăn cho Trêng THCS Th¹ch Bµn Nhận xét Sơ đồ quá trình biến đổi – yếu tố biến đổi. N¨m häc 2013-2014 GA: D¹y häc chñ ®Ò tÝch hîp liªn m«n - Hãa 8 ăn GV: Hoµng ThÞ Thanh H¬ng đến khi muối bay hơi hết. Phiếu học tập 2: Tên thí nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng Nhận xét Thí nghiệm 2: Đốt - Lấy đường vào 2 cháy đường ống nghiệm (1) và (2). + Ống nghiệm (1) dùng để đối chiếu. + Đun nóng đáy ống nghiệm (2). Quan sát và nhận xét hiện tượng. Bảng phụ: Hiện tượng Loại hiện tượng Giải thích Hiện tượng sấm chớp Hiện tượng thức ăn để lâu ngày bị ôi thiu. Hiện tượng thủy triều Hiện tượng băng tan. Quá trình quang hợp của cây xanh. 2. Chuẩn bị của HS: - Đọc trước bài ở nhà. III. Tiến trình dạy học: 1. 2. 3.  Ổn định tổ chức lớp: (1 phút) Kiểm tra sĩ số: 8B: Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình dạy học. Bài mới: Đặt vấn đề (1 phút): Trong tự nhiên các chất luôn xảy ra quá trình biến đổi như: cơm đem ủ men chuyển thành rượu, nước để trong ngăn đá Trêng THCS Th¹ch Bµn N¨m häc 2013-2014 GA: D¹y häc chñ ®Ò tÝch hîp liªn m«n - Hãa 8 GV: Hoµng ThÞ Thanh H¬ng chuyển thành nước đá...vậy sự biến đổi của các chất nói trên thuộc hiện tượng vật lí hay hiện tượng hóa học, bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu. Bài 12 – Tiết 17: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Hiện tượng vật lí (12 phút) GV Yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm 2 bàn, thời gian 7 phút: + Quan sát hình ảnh và tiến hành làm thí nghiệm. + Nhận xét sự biến đổi chất của các chất trong mỗi thí nghiệm? + Hoàn thành các thông tin vào phiếu học tập. GV chiếu phiếu học tập và các hình ảnh có liên quan. GV thu phiếu học tập của 2 nhóm HS để chữa, yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả. GV chiếu đáp án lên màn hình để các nhóm đối chiếu kết quả. HS hoạt động theo I.Hiện tượng vật lí: 1. Thí nghiệm: nhóm: quan sát hình ảnh, tiến hành làm thí nghiệm theo hướng dẫn và hoàn thành phiếu học tập. Đại diện nhóm trình bày kết quả. Đáp án phiếu học tập 1: Tên TN Cách tiến hành TN1: Sự Quan sát hình vẽ biến đổi trên màn hình và của nước nhận xét sự biến đổi của chất? Trêng THCS Th¹ch Bµn Nhận xét -Nước từ thể rắn chuyển thành thể lỏng, từ thể lỏng chuyển thành thể khí (hơi) và Sơ đồ quá trình biến đổi – yếu tố biến đổi. Nước ↔ Nước ↔ Nước (rắn) (lỏng) (khí) =>Nước chỉ biến đổi về trạng thái. N¨m häc 2013-2014 GA: D¹y häc chñ ®Ò tÝch hîp liªn m«n - Hãa 8 GV: Hoµng ThÞ Thanh H¬ng ngược lại - Nước vẫn giữ nguyên là nước ban đầu. TN2: Sự Quan sát hình vẽ -Từ thanh gỗ Thanh gỗ → bàn ghế gỗ biến đổi trên màn hình và đóng thành bàn =>Gỗ chỉ biến đổi về hình dạng. của gỗ nhận xét sự biến ghế gỗ. đổi của chất? TN3: Sự biến đổi của muối ăn Hòa tan muốn ăn vào nước, sau đó đun ống dung dịch muối ăn cho đến khi muối bay hơi hết. - Muối ăn từ thể Muối ăn -> muối ăn -> muối ăn rắn tan vào trong (rắn) (dung dịch) (rắn) => Muối ăn chỉ biến đổi về nước chuyển trạng thái. thành dung dịch muối ăn, đun nóng nước bay hơi hết lại thu được muối ăn ở thể rắn. - Muối ăn vẫn giữ nguyên là muối ăn ban đầu. GV: Vậy qua các ví dụ HS trả lời: Các chất chỉ trên em có nhận xét gì về biến đổi về trạng thái, sự biến đổi của các chất? hình dạng mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu. GV: Sự biến đổi của các chất như trên gọi là hiện HS trả lời. tượng vật lí. Vậy hiện tượng vật lí là gì? GV: Chốt kiến thức và đưa ra khái niệm về hiện tượng vật lí. GV: Vận dụng kiến thức vừa tìm hiểu, em hãy làm HS: Vận dụng kiến thức bài tập sau: và làm bài tập. Bài tập 1: Hãy xác định Trêng THCS Th¹ch Bµn 2. Nhận xét: - Các chất vẫn giữ nguyên là chất ban đầu. 3. Kết luận: - Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu (chỉ có sự thay đổi về hình dạng, trạng thái, không sinh ra chất mới). N¨m häc 2013-2014 GA: D¹y häc chñ ®Ò tÝch hîp liªn m«n - Hãa 8 GV: Hoµng ThÞ Thanh H¬ng đâu là hiện tượng vật lí trong các hiện tượng sau: a) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi. b) Sắt để lâu trong không khí bị gỉ tạo thành chất mới màu đỏ. c) Hòa tan axit axêtic vào nước được dung dịch axit axêtic loãng dùng làm giấm ăn. d) Dây sắt bị cắt nhỏ thành từng đoạn và tán thành đinh. GV gọi học sinh lên bảng làm, các học sinh khác nhận xét và bổ sung. GV: Các hiện tượng vật lí là: a, c, d. Vậy hiện tượng b thuộc loại hiện tượng gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu phần tiếp theo. Hoạt động 2: Hiện tượng hóa học (12 phút) GV: Giới thiệu các hóa chất cần dùng trong thí nghiệm giữa sắt bột tác dụng với lưu huỳnh bột => Yêu cầu HS nhận xét màu sắt của các hóa chất. - Yêu cầu HS đọc cách tiến hành thí nghiệm. GV: Chiếu video thí nghiệm giữa sắt bột và lưu huỳnh bột.Yêu cầu HS quan sát và nhận xét hiện tượng? Trêng THCS Th¹ch Bµn - HS quan sát hóa chất và II. Hiện tượng hóa học: nhận xét màu sắc của hóa 1. Thí nghiệm: a) Thí nghiệm 1: chất. - Cách tiến hành: - Hiện tượng: - 1 HS đọc to, rõ ràng cách tiến hành thí nghiệm. - HS xem video và nhận xét hiện tượng xảy ra: + Hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh ban đầu bị nam châm hút. + Hỗn hợp nóng đỏ lên và chuyển dần sang màu N¨m häc 2013-2014 GA: D¹y häc chñ ®Ò tÝch hîp liªn m«n - Hãa 8 GV: Giải thích tại sao hỗn hợp lưu huỳnh bột và sắt bột ban đầu bị nam châm hút, còn sau khi đun nóng lại không bị nam châm hút. GV: Từ thí nghiệm trên em có nhận xét gì về sự biến đổi của các chất? GV: Nhận xét và chốt kiến thức. GV: Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm 2: Hình thức: hoạt động nhóm 2 bàn, thời gian: 4 phút. + Làm thí nghiệm đốt cháy đường. + Quan sát thí nghiệm và nhận xét hiện tượng xảy ra? + Hoàn thiện vào phiếu bài tập. GV: Thu phiếu học tập của 2 nhóm để chữa và đối chiếu kết quả. - Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả. - Đại diện các nhóm khác nhận xét và bổ sung. GV: Chiếu đáp án đúng để HS đối chiếu. GV: Hoµng ThÞ Thanh H¬ng xám đen khi đun nóng. + Sản phẩm không bị nam châm hút. - HS vận dụng kiến thức môn vật lí để giải thích: Trong hỗn hợp ban đầu có chứa sắt là kim loại có từ tính -> bị nam châm hút. Còn khi đun nóng phản ứng đã xảy ra, sinh ra chất mới màu xám đen không có từ tính -> không bị nam châm hút. HS: Từ thí nghiệm rút ra nhận xét. -Nhận xét: Hỗn hợp sắt bột và lưu huỳnh bột khi nung nóng đã tạo ra chất mới là sắt (II) sunfua => có sự thay đổi về chất. b) Thí nghiệm 2: - Cách tiến hành: - Hiện tượng: - Nhận xét: - HS tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên và hoàn thiện phiếu học tập. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả. - Đại diện các nhóm khác nhận xét và bổ sung. Đáp án phiếu học tập 2: Tên thí nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng Nhận xét Thí nghiệm 2: Đốt - Lấy đường vào 2 - Đường màu - Đường đã biến cháy đường ống nghiệm (1) và trắng chuyển dần đổi thành chất mới Trêng THCS Th¹ch Bµn N¨m häc 2013-2014 GA: D¹y häc chñ ®Ò tÝch hîp liªn m«n - Hãa 8 (2). + Ống nghiệm (1) dùng để đối chiếu. + Đun nóng đáy ống nghiệm (2). Quan sát và nhận xét hiện tượng. GV: Qua các thí nghiệm trên em có nhận xét gì về sự biến đổi của các chất? GV: Vậy các quá trình biến đổi trên có phải là hiện tượng vật lí không? Tại sao? GV: Hoµng ThÞ Thanh H¬ng thành màu đen là than và nước. (than), đồng thời có những giọt nước ngưng tụ trên thành ống nghiệm. HS: Rút ra nhận xét. HS trả lời: Các quá trình trên không phải hiện tượng vật lí vì các quá trình trên đều sinh ra chất 2. Nhận xét: mới. - Các chất đã biến đổi GV: Thông báo: Các HS trả lời. thành chất khác. hiện tượng nêu trên là các hiện tượng hóa học, vậy hiện tượng hóa học là gì? HS trả lời: Dấu hiệu để GV: Nhận xét và chốt phân biệt hai hiện tượng 3. Kết luận: - Hiện tượng hóa học là kiến thức. là có chất mới sinh ra chất biến đổi có tạo ra GV: Từ các ví dụ và hay không? (Hiện tượng chất khác. những nhận xét ở trên, vật lí không sinh ra chất em hãy nêu dấu hiệu để mới, hiện tượng hóa học phân biệt hiện tượng vật có sinh ra chất mới.) lí và hiện tượng hóa học? Hoạt động 3: Luyện tập – củng cố (18 phút) GV: Vận dụng các kiến thức đã biết để làm bài tập sau: GV: Chiếu đề bài tập 2 lên màn hình. Bài tập 2: Hãy cho biết các hiện tượng dưới đây đâu là hiện tượng vật lí, Trêng THCS Th¹ch Bµn N¨m häc 2013-2014 GA: D¹y häc chñ ®Ò tÝch hîp liªn m«n - Hãa 8 đâu là hiện tượng hóa học? Giải thích? 1) Hiện tượng sấm chớp. 2) Hiện tượng thức ăn để lâu ngày bị ôi thiu. 3) Hiện tượng thủy triều. 4) Hiện tượng băng tan. 5) Quá trình quang hợp của cây xanh. GV: Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 2 bàn, thời gian 5 phút. Vận dụng các kiến thức của các môn: vật lí, sinh học, địa lí, hóa học để giải thích từng hiện tượng. Hoàn thiện kết quả vào bảng phụ. GV treo kết quả của các nhóm lên bảng, gọi đại diện 1 nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. GV chiếu hình ảnh từng hiện tượng và giải thích để học sinh đối chiếu kết quả. 1) Hiện tượng sấm chớp: GV: Chiếu hình ảnh tia chớp, yêu cầu HS vận dụng kiến thức môn vật lí đã được học để giải thích và xác định xem đây thuộc loại hiện tượng gì? GV: Nhận xét và chốt kiến thức. 2) Hiện tượng thức ăn để lâu ngày bị ôi thiu: GV: Chiếu hình ảnh thức ăn bị ôi thiu. Dựa vào kiến thức môn sinh học Trêng THCS Th¹ch Bµn GV: Hoµng ThÞ Thanh H¬ng - HS vận dụng kiến thức môn vật lí để giải thích. - HS vận dụng kiến thức để giải thích và xác định loại hiện tượng. - HS xem video và vận dụng kiến thức các môn địa lí và vật lí để giải thích. N¨m häc 2013-2014 GA: D¹y häc chñ ®Ò tÝch hîp liªn m«n - Hãa 8 và hóa học để giải thích và xác định xem đây thuộc loại hiện tượng gì? GV chốt đáp án lên màn hình. 3) Hiện tượng thủy triều: GV: Yêu cầu HS xem đoạn video kết hợp với kiến thức môn vật lí và địa lí để giải thích và xác định loại hiện tượng? GV: Chốt đáp án trên màn hình. GV: Hiện tượng thủy triều xảy ra thường xuyên và tuân theo quy luật nhất định. Khi nước thủy triều dâng cao đến đỉnh điểm thì sẽ xảy ra hiện tượng triều cường. Ở nước ta hiện tượng triều cường xảy ra nhiều nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống của người dân nơi đây. GV: chiếu một số hình ảnh những ảnh hưởng của triều cường đến đời sống của người dân. 4) Hiện tượng băng tan: GV: Chiếu video về hiện tượng băng tan, yêu cầu học sinh kết hợp với kiến thức môn vật lí để giải thích và xác định hiện tượng băng tan thuộc vào hiện tượng gì? GV: Chốt đáp án trên Trêng THCS Th¹ch Bµn GV: Hoµng ThÞ Thanh H¬ng -HS: Xem video và vận dụng kiến thức môn vật lí để giải thích và xác định loại hiện tượng. - HS trả lời. - HS trả lời. N¨m häc 2013-2014 GA: D¹y häc chñ ®Ò tÝch hîp liªn m«n - Hãa 8 màn hình. GV: Các hiện tượng như băng tan hay hiện tượng triều cường hiện nay xảy ra ngày càng nhiều, ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người và sinh vật trên Trái Đất. Tất cả những hiện tượng đó đều do ảnh hưởng bởi sự biến đổi khí hậu, hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm cho Trái Đất ngày càng nóng lên. Vậy nguyên nhân nào khiến Trái Đất nóng lên? GV: Chiếu hình ảnh các nguyên nhân chính khiến Trái Đất nóng lên. GV: Vậy chúng ta phải có những biện pháp nào để hạn chế sự nóng lên của Trái Đất? GV: Chiếu hình ảnh một số các hoạt động nhằm bảo vệ Trái Đất. GV: Tại sao trồng nhiều cây xanh lại giúp bảo vệ Trái Đất? 5) Quá trình quang hợp của cây xanh: GV: Ở cây xanh đã xảy ra quá trình quang hợp giúp làm sạch bầu không khí. Vậy hiện tượng quang hợp của cây xanh thuộc hiện tượng vậy lí hay hiện tượng hóa học? GV: Chiếu hình ảnh mô tả quá trình quang hợp Trêng THCS Th¹ch Bµn GV: Hoµng ThÞ Thanh H¬ng HS xem hình ảnh và kết hợp kiến thức môn sinh học để giải thích hiện tượng và xác định loại hiện tượng. N¨m häc 2013-2014 GA: D¹y häc chñ ®Ò tÝch hîp liªn m«n - Hãa 8 GV: Hoµng ThÞ Thanh H¬ng của cây xanh. Yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức môn sinh học để giải thích và xác định loại hiện tượng? Đáp án bảng phụ: Hiện tượng Hiện tượng sấm chớp Loại hiện tượng Hiện tượng vật lí Giải thích Khi hai đám mây mang điện tích trái dấu tiến sát lại gần với nhau sẽ xảy ra sự phóng tia lửa điện xuống mặt đất -> đó là tia chớp. Sự phóng tia lửa điện với nhiệt độ cao làm dãn nở đột ngột không khí xung quanh -> gây ra tiếng nổ lớn gọi là sấm. =>hiện tượng sấm chớp ko sinh Hiện tượng thức ăn để ra chất mới. Hiện tượng hóa học Khi thức ăn để lâu ngày trong lâu ngày bị ôi thiu. không khí, dưới tác động của các vi khuẩn gây hại sẽ bị phân hủy, ôi thiu biến đổi thành chất khác. Hiện tượng thủy triều Hiện tượng vật lí Do sự thay đổi lực hấp dẫn từ Mặt Trăng và các thiên thể khác (Mặt Trời) tại một điểm bất kì trên bề mặt của Trái Đất trong khi Trái Đất quay => không sinh ra chất mới. Hiện tượng băng tan. Hiện tượng vật lí Dưới tác dụng của nhiệt độ do Trái Đất ngày càng nóng lên khiến cho băng tan chảy không Trêng THCS Th¹ch Bµn N¨m häc 2013-2014 GA: D¹y häc chñ ®Ò tÝch hîp liªn m«n - Hãa 8 GV: Hoµng ThÞ Thanh H¬ng ngừng. =>Chỉ có sự thay đổi về trạng Quá trình quang hợp của cây xanh. thái. Hiện tượng hóa học - Dưới tác dụng của ánh sáng, chất diệp lục cây xanh lấy khí CO2 của không khí và nước để tổng hợp nên tinh bột và khí oxi. =>Hiện tượng quang hợp của cây xanh có sinh ra chất mới là O2 và tinh bột. 4. Hướng dẫn về nhà: (1 phút) - Học thuộc bài. - Làm bài tập 2, 3 – SGK trang 47. - Học trước bài: Phản ứng hóa học. 5. Nhận xét – rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Trêng THCS Th¹ch Bµn N¨m häc 2013-2014
- Xem thêm -