Tài liệu Giáo án thủ công vnen lớp 3 cả năm

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2643 |
  • Lượt tải: 3
dangvantuan

Đã đăng 62489 tài liệu

Mô tả:

Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 TUẦN 1: Bài 1: GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (tiết 1 ) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Gấp được tàu thuỷ hai ống khói. Các nếp gấp tương đối thẳng. Tàu thủy tương đối cân đối. - HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu tàu thuỷ hai ống khói đã gấp sẵn. - Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. - Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công. IV. Các hoạt động Dạy – Học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Hát Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS Để dụng cụ, đồ dùng học tập môn và nhận xét. thủ công lên bàn. - GV giới thiệu mẫu tàu thuỷ hai ống khói và đặt câu - HS quan sát mẫu, nhận xét đặc hỏi định hướng quan sát – SGV tr.191. điểm, hình dáng của tàu thuỷ. - GV giải thích. - HS suy nghĩ tìm ra cách gấp tàu - GV liên hệ thực tế về tác dụng của tàu thuỷ. thuỷ – SGV tr.191. - 1 HS lên bảng mở dần tàu thuỷ 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH mẫu cho đến khi trở lại tờ giấy Giáo viên hướng dẫn mẫu. hình vuông ban đầu. Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. Học sinh hoạt động nhóm. - GV gợi ý để HS nhớ lại cách cắt tờ giấy hình vuông. Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và 2 đường dấu gấp giữa hình vuông – SGV tr.192. - HS lên bảng thực hiện. - Lưu ý: không quy định số ô vuông của tờ giấy. - 1, 2 HS lên bảng thao tác lại các Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói – bước gấp. SGV tr.192. - Quan sát thao tác của GV. - GV và HS cả lớp quan sát. GV sửa chữa - HS tập gấp tàu thuỷ hai ống khói uốn nắn. bằng giấy nháp. Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét giờ học. Hôm sau các em học tiếp. TUẦN 2: Giáo án Thủ công Lớp 3 VỀ NHÀ CÁC EM TIẾP TỤC GẤP LẠI NHIỀU LẦN NHỮNG ĐIỀU EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 Bài 1: GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI ( tiết 2) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng. Tàu thủy tương đối cân đối. - HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp thẳng. Tàu thủy cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu tàu thuỷ hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. - Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công. IV. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS và nhận xét. - 2 HS nhắc lại quy trình gấp tàu Tiếp tục HDHS thực hiện tiếp hoạt động 3. thuỷ hai ống khói và thực hành gấp 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH trước lớp. HS thực hành gấp tàu thủy hai ống khói. - GV gọi HS thao tác gấp tàu thủy hai ống khói theo các bước đã hướng dẫn. - HS thực hành. - GV gợi ý: Sau khi gấp được tàu thuỷ, có thể dùng bút màu trang trí xung quanh tàu cho đẹp. - HS trưng bày sản phẩm. GV tổ chức cho HS thực hành. - GV quan sát, uốn nắn để các em hoàn thành sản phẩm. - GV đánh giá kết quả thực hành của HS. 3.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG VỀ NHÀ CÁC EM TIẾP TỤC GẤP - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái LẠI NHIỀU LẦN NHỮNG GÌ EM độ học tập, kết quả thực hành của HS. HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO Đánh giá sản phẩm NGƯỜI THÂN XEM. Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Gấp con ếch”. TUẦN 3 Bài 2: GẤP CON ẾCH Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 ( tiết 1) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp con ếch. - Gấp được con ếch bằng giấy , nếp gấp tương đối thăng phẳng. - HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối . Làm cho con ếch nhảy được. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy. - Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. - Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm. IV. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN GV giới thiệu mẫu con ếch được gấp bằng giấy và đặt câu hỏi định hướng quan sát – SGV tr.195. - GV liên hệ thực tế về hình dạng và ích lợi của con ếch – SGV tr.195. Giáo viên hướng dẫn mẫu. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH GV quan sát và trợ giúp cho nhưng HS còn lúng túng Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông – SGV tr.196 Bước 2: Gấp hai chân trước con ếch – SGV tr.196. Bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch – SGV tr.197. * Cách làm cho con ếch nhảy – SGV tr.199. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét giờ học. Hoạt động của HS 4 HS gấp tàu thủy 2 ống khói. Cả lớp quan sát và nhận xét. - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, lợi ích của con ếch. Học sinh thực hành theo nhóm - HS lên bảng mở dần hình gấp con ếch. Từ đó HS bắt đầu hình dung được cách gấp con ếch. - HS quan sát thao tác của GV và tập gấp con ếch theo các bước đã hướng dẫn. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 XEM. Hôm sau học tiếp. TUẦN 4 Bài 2: GẤP CON ẾCH ( tiết 2) Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp con ếch. - Gấp được con ếch bằng giấy , nếp gấp tương đối thăng phẳng. - HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối . Làm cho con ếch nhảy được. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy. - Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. - Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm. IV. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Tiếp tục HDHS thực hiện hoạt động GẤP CON ẾCH 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hướng dẫn HS thực hành theo nhóm HS thực hành gấp con ếch. - GV tổ chức cho HS thực hành gấp con ếch như tiết trước. Trưng bày sản phẩm - GV giải thích nguyên nhân làm cho con ếch không nhảy được để các em rút kinh nghiệm – SGV tr.200. - GV chọn một số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát. - GV đánh giá sản phẩm của HS. Hoạt động của HS Hát - 2 HS lên bảng nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp con ếch đã học ở tiết Nhắc lại 3 bước gấp con ếch. - HS gấp con ếch theo nhóm. - HS trong nhóm thi xem ếch của ai nhảy 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ thái độ học tập, kết quả thực hành của công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ HS. công để học bài “Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng”. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP LẠI Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. TUẦN 5 Bài 3: GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết1) I. Mục đích – yêu cầu: Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. - Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. - HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp. - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ. - Tranh quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng. IV. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng và đặt câu hỏi định hướng quan sát để rút ra nhận xét – SGV tr. 201. - GV liên hệ thực tiễn và nêu ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng SGV 201, 202. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Giáo viên HD mẫu. Học sinh thực hành theo nhóm GV quan sát các nhóm thực hiện dộng thờ giúp đỡ cho những em còn lúng túng. Bước 1: Giấy gấp để cắt ngôi sao năm cánh SGV tr.202. Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh SGV tr.203. Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng – SGV tr.204. 3.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Hoạt động của HS - Hát - HS nhận xét tỉ lệ giữa chiều dài, chiều rộng của lá cờ và kích thước ngôi sao. - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, của lá cờ đỏ sao vàng. - 1, 2 HS nhắc lại cách thực hiện các thao tác gấp, cắt ngôi sao năm cánh. - HS cả lớp quan sát, nhận xét. - HS tập gấp, cắt ngôi sao năm cánh. Tiếp tục tập gấp tiếp hôm sau học tiếp. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP LẠI NHỮNG ĐIỀU EM HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 Nhận xét giờ học TUẦN 6 Bài 3: GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết2 ) I. Mục đích – yêu cầu: Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. - Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. - HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp. - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ. IV. Các hoạt động Dạy – Học: Hoạt động của GV 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Nhắc lại cách gấp ngôi sao năm cánh. Hoạt động của HS Hát - 1 HS khác nhắc lại cách cắt, dán ngôi sao để được lá cờ đỏ sao 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH a.HS thực hành gấp, cắt, dán ngôi sao vàng. - HS nhắc lại các bước thực hiện. năm cánh theo nhóm. - HS trưng bày sản phẩm. - GV gọi HS nhắc lại và thực hiện các HS thực hành gấp, cắt, dán lá cờ - GV nhận xét và treo tranh quy trình gấp, đỏ sao vàng. bước gấp, cắt ngôi sao năm cánh. cắt, dán – SGV tr. 205. b. Trưng bày sản phẩm - GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC thái độ học tập, kết quả thực hành của ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. HS. Chuẩn bị trước bài: Gấp cắt, dán bông hoa. Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 TUẦN 7 Bài 4: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA ( tiết 1) I. Mục đích – yêu cầu: Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 - HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa tương đối đều nhau. - HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các cánh của bông hoa đều nhau. - Có thể cắt được nhiều bong hoa, trình bày đẹp. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu. - Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền. - Kéo thủ công, hồ dán, bút màu. IV. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Hát - Kiểm tra dụng cụ học tập Để đụng cụ học tập lên bàn. - GV kiểm tra và nhận xét Bài mới: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - HS quan sát và nêu một số nhận - GV giới thiệu mẫu một số bông hoa 5 xét. cánh, 4 cánh, 8 cánh. - GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời về cách gấp, cắt bông hoa năm cánh trên cơ sở nhớ lại bài học trước – SGV tr.206 - GV liên hệ thực tế – SGV tr.207. Giáo viên hướng dẫn mẫu. 2. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN a) Gấp, cắt bông hoa 5 cánh: - 1, 2 HS lên bảng thực hiện gấp, - GV giúp HS củng cố vận dụng kỹ năng cắt ngôi sao 5 cánh. gấp, cắt ngôi sao 5 cánh để cắt hoa. Học sinh hoạt động theo nhóm - Hướng dẫn HS cắt, gấp bông hoa 5 cánh theo các bước – SGV tr.207. - GV mở rộng: Tuỳ từng cách vẽ và cắt lượn theo đường cong sẽ được 5 cánh hoa - 2 HS thực hiện thao tác gấp, cắt hình dạng khác nhau. bông hoa 8 cánh. b) Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh – SGV tr.208 c) Dán các hình bông hoa –SGV tr.209 Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 - GV tổ chức cho HS tập gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét giờ học VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. TUẦN 8 Bài 4: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA ( tiết 2) I. Mục đích – yêu cầu: Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 - HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa tương đối đều nhau. - HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các cánh của bông hoa đều nhau. - Có thể cắt được nhiều bong hoa, trình bày đẹp. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu. - Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền. - Kéo thủ công, hồ dán, bút màu. IV. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS . HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Hát Tiếp tục HDHS thực hiện gấp cắt dán bông hoa. 2. HOẠT DỘNG THỰC HÀNH - HS quan sát lại tranh quy trình. a.HS thực hành gấp, cắt, dán bông hoa. Học sinh hoạt động theo nhóm. - GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp, cắt để được hình bông hoa. GV theo dõi và giúp đỡ các em còn lúng túng. b. Trưng bày sản phẩm - HS thực hành và trang trí sản phẩm. - GV nhận xét. - Chú ý: Có thể cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh - HS trưng bày sản phẩm. có kích thước khác nhau để trình bày cho đẹp. - GV đánh giá kết quả thực hành của HS. 3. HOẠT DỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để làm bài kiểm tra cuối chương “Phối hợp gấp, cắt, dán hình”. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 CẮT LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. TUẦN 9 Bài 5: ÔN TẬP PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH (tiết 1) I. Mục đích – yêu cầu: Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 - Ôn tập, củng cố được kiến thức, kỹ năng phối hợp gấp, cắt, dán một để làm đồ chơi. - Làm được ít nhất hai đồ chơi - HS khéo tay : - Làm được ít nhất 3 đồ chơi đã học. Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo. II. Đồ dùng dạy – học: - Các mẫu của các bài trước. IV. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Nội dung bài kiểm tra: - Đề kiểm tra: “Em hãy gấp hoặc phối hợp gấp, cắt, dán một trong những hình đã học ở chương I”. - GV nêu mục đích, yêu cầu của bài kiểm tra. - Trước khi kiểm tra, GV gọi HS nhắc lại tên các bài đã học trong chương I. Sau đó GV cho HS quan sát lại các mẫu. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Sau khi HS hiểu rõ mục đích yêu cầu, GV tổ chức cho HS làm bài kiểm tra qua thực hành gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học trong chương. Trong quá trình HS thực hiện bài thực hành, GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng để các em hoàn thành bài kiểm tra. * Đánh giá: - Đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức độ: + Hoàn thành (A) – SGV tr.212. + Chưa hoàn thành (B) – SGV tr.212. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ cái đơn giản”. Hoạt động của HS Hát - HS làm bài kiểm tra thực hành gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học trong chương. - HS nhắc lại các bài đã học trong chương I. - HS làm bài kiểm tra. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT, DÁN LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 TUẦN 10 Bài 5: ÔN TẬP PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH (tiết 2) Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 I. Mục đích – yêu cầu: - Ôn tập, củng cố được kiến thức, kỹ năng phối hợp gấp, cắt, dán một để làm đồ chơi. - Làm được ít nhất hai đồ chơi - HS khéo tay : - Làm được ít nhất 3 đồ chơi đã học. Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo. II. Đồ dùng dạy – học: - Các mẫu của các bài trước. IV. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Nội dung bài kiểm tra: - Đề kiểm tra: “Em hãy gấp hoặc phối hợp gấp, cắt, dán một trong những hình đã học ở chương I”. - GV nêu mục đích, yêu cầu của bài kiểm tra. - Trước khi kiểm tra, GV gọi HS nhắc lại tên các bài đã học trong chương I. Sau đó GV cho HS quan sát lại các mẫu. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Sau khi HS hiểu rõ mục đích yêu cầu, GV tổ chức cho HS làm bài kiểm tra qua thực hành gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học trong chương. Trong quá trình HS thực hiện bài thực hành, GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng để các em hoàn thành bài kiểm tra. * Đánh giá: - Đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức độ: + Hoàn thành (A) – SGV tr.212. + Chưa hoàn thành (B) – SGV tr.212. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ cái đơn giản”. Hoạt động của HS - HS làm bài kiểm tra thực hành gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học trong chương. - HS nhắc lại các bài đã học trong chương I. - HS làm bài kiểm tra. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC ĐƯƠCK HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Tuần 11: Giáo án Thủ công Lớp 3 CẮT, DÁN CHỮ I, T (tiết 1) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.Kẻ cắt dán được chữ I,T. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng.
- Xem thêm -