Tài liệu Giáo án thủ công lớp 3 vnen

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 4711 |
  • Lượt tải: 2
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 Dạy Thứ 6 ngày 14 tháng 9 năm 2012 TUẦN 1: GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (tiết 1 ) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tương đối cân đổi. - HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói . Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu tàu thuỷ hai ống khói đã gấp sẵn. - Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. - Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công. IV. Các hoạt động Dạy – Học: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 10’ 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Hát Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS Để dụng cụ, đồ dùng học tập môn và nhận xét. thủ công lên bàn. - GV giới thiệu mẫu tàu thuỷ hai ống khói và đặt câu - HS quan sát mẫu, nhận xét đặc hỏi định hướng quan sát – SGV tr.191. điểm, hình dáng của tàu thuỷ. - GV giải thích. - HS suy nghĩ tìm ra cách gấp tàu - GV liên hệ thực tế về tác dụng của tàu thuỷ. thuỷ – SGV tr.191. - 1 HS lên bảng mở dần tàu thuỷ 20’ 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH mẫu cho đến khi trở lại tờ giấy Giáo viên hướng dẫn mẫu. hình vuông ban đầu. Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. Học sinh hoạt động nhóm. - GV gợi ý để HS nhớ lại cách cắt tờ giấy hình vuông. Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và 2 đường dấu gấp giữa hình vuông – SGV tr.192. - HS lên bảng thực hiện. - Lưu ý: không quy định số ô vuông của tờ giấy. - 1, 2 HS lên bảng thao tác lại các Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói – bước gấp. SGV tr.192. - Quan sát thao tác của GV. - GV và HS cả lớp quan sát. GV sửa chữa - HS tập gấp tàu thuỷ hai ống khói GV: Phạm Tị Xinh 1 Trường TH số 1 Khe Sanh 5’ Giáo án Thủ công Lớp 3 uốn nắn. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét giờ học. Hôm sau các em học tiếp. bằng giấy nháp. VỀ NHÀ CÁC EM TIẾP TỤC GẤP LẠI NHIỀU LẦN NHỮNG ĐIỀU EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. TUẦN 2: Dạy Thứ 6 ngày 21 tháng 9 năm 2012 GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI ( tiết 2) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tương đối cân đổi. - HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói . Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu tàu thuỷ hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. - Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công. IV. Các hoạt động dạy – học: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 10’ 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS và nhận xét. - 2 HS nhắc lại quy trình gấp tàu Tiếp tục HDHS thực hiện tiếp hoạt động 3. thuỷ hai ống khói và thực hành gấp 20’ 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH trước lớp. GV: Phạm Tị Xinh 2 Trường TH số 1 Khe Sanh 5’ Giáo án Thủ công Lớp 3 HS thực hành gấp tàu thủy hai ống khói. - GV gọi HS thao tác gấp tàu thủy hai ống khói theo các bước đã hướng dẫn. - GV gợi ý: Sau khi gấp được tàu thuỷ, có thể dùng bút màu trang trí xung quanh tàu cho đẹp. GV tổ chức cho HS thực hành. - GV quan sát, uốn nắn để các em hoàn thành sản phẩm. - GV đánh giá kết quả thực hành của HS. 3.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. Đánh giá sản phẩm TUẦN 3 - HS thực hành. - HS trưng bày sản phẩm. VỀ NHÀ CÁC EM TIẾP TỤC GẤP LẠI NHIỀU LẦN NHỮNG GÌ EM HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Gấp con ếch”. Dạy Thứ 6 ngày 28 tháng 9 năm 2012 GẤP CON ẾCH ( tiết 1) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp con ếch. - Gấp được con ếch bằng giấy , nếp gấp tương đối thăng phẳng. - HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối . Làm cho con ếch nhảy được. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy. - Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. - Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm. IV. Các hoạt động dạy – học: GV: Phạm Tị Xinh 3 Trường TH số 1 Khe Sanh TG 10’ 20 5’ Giáo án Thủ công Lớp 3 Nội dung dạy học Hoạt động của GV 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN GV giới thiệu mẫu con ếch được gấp bằng giấy và đặt câu hỏi định hướng quan sát – SGV tr.195. - GV liên hệ thực tế về hình dạng và ích lợi của con ếch – SGV tr.195. Giáo viên hướng dẫn mẫu. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH GV quan sát và trợ giúp cho nhưng HS còn lúng túng Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông – SGV tr.196 Bước 2: Gấp hai chân trước con ếch – SGV tr.196. Bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch – SGV tr.197. * Cách làm cho con ếch nhảy – SGV tr.199. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét giờ học. Hoạt động của HS 4 HS gấp tàu thủy 2 ống khói. Cả lớp quan sát và nhận xét. - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, lợi ích của con ếch. Học sinh thực hành theo nhóm - HS lên bảng mở dần hình gấp con ếch. Từ đó HS bắt đầu hình dung được cách gấp con ếch. - HS quan sát thao tác của GV và tập gấp con ếch theo các bước đã hướng dẫn. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Hôm sau học tiếp. TUẦN 4 GẤP Dạy Thứ 6 ngày 05 tháng 10 năm 2012 CON ẾCH ( tiết 2) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp con ếch. - Gấp được con ếch bằng giấy , nếp gấp tương đối thăng phẳng. - HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối . GV: Phạm Tị Xinh 4 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 Làm cho con ếch nhảy được. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy. - Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. - Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm. IV. Các hoạt động dạy – học: Thời Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS gian 10’ 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Hát Tiếp tục HDHS thực hiện hoạt động - 2 HS lên bảng nhắc lại và thực hiện GẤP CON ẾCH các thao tác gấp con ếch đã học ở tiết 20’ 3. HOẠT ĐÔNGK THỰC HÀNH 1. Nhắc lại 3 bước gấp con ếch. Hướng dẫn HS thực hành theo nhóm - HS gấp con ếch theo nhóm. HS thực hành gấp con ếch. - HS trong nhóm thi xem ếch của ai - GV tổ chức cho HS thực hành gấp con nhảếch như tiết trước. Trưng bày sản phẩm - GV giải thích nguyên nhân làm cho con ếch không nhảy được để các em rút kinh nghiệm – SGV tr.200. - GV chọn một số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát. Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ - GV đánh giá sản phẩm của HS. công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ 5’ 3. HOẠT ĐỘNGỨNG DỤNG công để học bài “Gấp, cắt, dán ngôi - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng”.y thái độ học tập, kết quả thực hành của xa hơn, nhanh hơn. HS. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. ____________________________________________________ TUẦN 5 GV: Phạm Tị Xinh Dạy Thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2012 5 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết1) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. - Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. - HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp. - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ. - Tranh quy trình gấp, cắt, dán là cờ đỏ sao vàng. IV. Các hoạt động dạy – học: Thời Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS gian 10’ 1.. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Hát Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - HS nhận xét tỉ lệ giữa chiều dài, - GV giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng chiều rộng của lá cờ và kích thước và đặt câu hỏi định hướng quan sát để ngôi sao. rút ra nhận xét – SGV tr. 201. - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về - GV liên hệ thực tiễn và nêu ý nghĩa đặc điểm, hình dáng, của lá cờ đỏ của lá cờ đỏ sao vàng SGV 201, 202. sao vàng. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 20’ Giáo viên HD mẫu. Học sinh thực hành theo nhóm - 1, 2 HS nhắc lại cách thực hiện các GV quan sát các nhóm thực hiện dộng thao tác gấp, cắt ngôi sao năm cánh. thờ giúp đỡ cho những em còn lúng - HS cả lớp quan sát, nhận xét. túng. - HS tập gấp, cắt ngôi sao năm cánh. Bước 1: Giấy gấp để cắt ngôi sao năm cánh SGV tr.202. Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh - Tiếp tục tập gấp tiếp hôm sau học SGV tr.203. tiếp. GV: Phạm Tị Xinh 6 Trường TH số 1 Khe Sanh 5’ Giáo án Thủ công Lớp 3 Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP LẠI vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ NHỮNG ĐIỀU EM HỌC ĐƯỢC sao vàng – SGV tr.204. HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN 3.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG XEM. Nhận xét giờ học ________________________________________________________ TUẦN 6 Dạy Thứ 6 ngày 20 tháng 10 năm 2012 GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết2 ) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. - Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. - HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp. - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ. IV. Các hoạt động Dạy – Học: Thời Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS gian 5’ 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Hát Nhắc lại các gấp ngôi sao năm cánh. 25’ 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - 1 HS khác nhắc lại cách cắt, dán a.HS thực hành gấp, cắt, dán ngôi sao ngôi sao để được lá cờ đỏ sao vàng. năm cánh theo nhóm. - HS nhắc lại các bước thực hiện. - GV gọi HS nhắc lại và thực hiện các - HS trưng bày sản phẩm. bước gấp, cắt ngôi sao năm cánh. GV: Phạm Tị Xinh 7 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 - GV nhận xét và treo tranh quy trình gấp, HS thực hành gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng. cắt, dán – SGV tr. 205. b. Trưng bày sản phẩm - GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS. 5’ 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP thái độ học tập, kết quả thực hành của LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO HS. NGƯỜI THÂN XEM. Chuẩn bị trước bài: Gấp cắt, dán bông hoa. TUẦN 7 Dạy Thứ 6 ngày 03 tháng 11 năm 2012 GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA ( tiết 1) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa tương đối đều nhau. - HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các cánh của bông hoa đều nhau. - Có thể cắt được nhiều bong hoa, trình bày đẹp. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu. - Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền. - Kéo thủ công, hồ dán, bút màu. IV. Các hoạt động dạy – học: Thời Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS gian 10’ 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Hát GV: Phạm Tị Xinh 8 Trường TH số 1 Khe Sanh 20’ 5’ Giáo án Thủ công Lớp 3 Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra và nhận xét Bài mới: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu một số bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời về cách gấp, cắt bông hoa năm cánh trên cơ sở nhớ lại bài học trước – SGV tr.206 - GV liên hệ thực tế – SGV tr.207. Giáo viên hướng dẫn mẫu. 2. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN a) Gấp, cắt bông hoa 5 cánh: - GV giúp HS củng cố vận dụng kỹ năng gấp, cắt ngôi sao 5 cánh để cắt hoa. - Hướng dẫn HS cắt, gấp bông hoa 5 cánh theo các bước – SGV tr.207. - GV mở rộng: Tuỳ từng cách vẽ và cắt lượn theo đường cong sẽ được 5 cánh hoa hình dạng khác nhau. b) Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh – SGV tr.208 c) Dán các hình bông hoa –SGV tr.209 - GV tổ chức cho HS tập gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét giờ học TUẦN 8 Để đụng cụ học tập lên bàn. - HS quan sát và nêu một số nhận xét. - 1, 2 HS lên bảng thực hiện gấp, cắt ngôi sao 5 cánh. Học sinh hoạt động theo nhóm - 2 HS thực hiện thao tác gấp, cắt bông hoa 8 cánh. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Hôm Sau học tiếp Day Thứ 6 ngày 03 tháng 11 năm 2012 GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA ( tiết 2) GV: Phạm Tị Xinh 9 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa tương đối đều nhau. - HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các cánh của bông hoa đều nhau. - Có thể cắt được nhiều bong hoa, trình bày đẹp. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu. - Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền. Thời gian 10’ 20’ - Kéo thủ công, hồ dán, bút màu. IV. Các hoạt động dạy – học: Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Kiểm tra bài cũ : Tiếp tục HDHS thực hiện gấp cắt dán bông hoa. - HS quan sát lại tranh quy trình. 2. HOẠT DỘNG THỰC HÀNH Học sinh hoạt động theo nhóm. a.HS thực hành gấp, cắt, dán bông hoa. - GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp, cắt để được hình bông hoa. - HS thực hành và trang trí sản GV theo dõi và giúp đỡ các em còn lúng túng. phẩm. b. Trưng bày sản phẩm - GV nhận xét. - HS trưng bày sản phẩm. - Chú ý: Có thể cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh có kích thước khác nhau để trình bày cho đẹp. HS giờ học sau mang giấy thủ 5’ - GV đánh giá kết quả thực hành của HS. công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ 3. HOẠT DỘNG ỨNG DỤNG công để làm bài kiểm tra cuối - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái chương “Phối hợp gấp, cắt, dán độ học tập, kết quả thực hành của HS. hình”. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI GV: Phạm Tị Xinh 10 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 THÂN XEM. Ngày soạn: 31/10/2012 Ngày Dạy: Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2012 TUẦN 9 ÔN TẬP PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH (tiết 1) I. Mục đích – yêu cầu: - Ôn tập, củng cố được kiến thức, kỹ năng phối hợp gấp, cắt, dán một để làm đồ chơi. - Làm được ít nhất hai đồ chơi - HS khéo tay : - Làm được ít nhất 3 đồ chơi đã học. Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo. II. Đồ dùng dạy – học: - Các mẫu của các bài trước. IV. Các hoạt động dạy – học: Thời Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS gian 5’ 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Nội dung bài kiểm tra: - HS làm bài kiểm tra thực hành - Đề kiểm tra: “Em hãy gấp hoặc phối hợp gấp, cắt, dán một trong những sản gấp, cắt, dán một trong những hình đã học ở phẩm đã học trong chương. chương I”. - GV nêu mục đích, yêu cầu của bài kiểm tra. - Trước khi kiểm tra, GV gọi HS nhắc lại tên - HS nhắc lại các bài đã học trong các bài đã học trong chương I. Sau đó GV cho chương I. HS quan sát lại các mẫu. 27’ 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Sau khi HS hiểu rõ mục đích yêu cầu, GV tổ - HS làm bài kiểm tra. chức cho HS làm bài kiểm tra qua thực hành gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học trong chương. Trong quá trình HS thực hiện bài thực hành, GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng để các em hoàn GV: Phạm Tị Xinh 11 Trường TH số 1 Khe Sanh thành bài kiểm tra. * Đánh giá: - Đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức độ: + Hoàn thành (A) – SGV tr.212. + Chưa hoàn thành (B) – SGV tr.212. 3’ 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ cái đơn giản”. Giáo án Thủ công Lớp 3 VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT, DÁN LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Ngày soạn: 10 / 11 / 2012 Ngày Dạy: Thứ 6 ngày 17 tháng 11 năm 2012 TUẦN 10 ÔN TẬP PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH (tiết 2) I. Mục đích – yêu cầu: - Ôn tập, củng cố được kiến thức, kỹ năng phối hợp gấp, cắt, dán một để làm đồ chơi. - Làm được ít nhất hai đồ chơi - HS khéo tay : - Làm được ít nhất 3 đồ chơi đã học. Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo. II. Đồ dùng dạy – học: - Các mẫu của các bài trước. IV. Các hoạt động dạy – học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Nội dung bài kiểm tra: - HS làm bài kiểm tra thực hành - Đề kiểm tra: “Em hãy gấp hoặc phối hợp gấp, cắt, dán một trong những sản gấp, cắt, dán một trong những hình đã học ở phẩm đã học trong chương. chương I”. - GV nêu mục đích, yêu cầu của bài kiểm tra. - Trước khi kiểm tra, GV gọi HS nhắc lại tên - HS nhắc lại các bài đã học trong GV: Phạm Tị Xinh 12 Trường TH số 1 Khe Sanh các bài đã học trong chương I. Sau đó GV cho HS quan sát lại các mẫu. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Sau khi HS hiểu rõ mục đích yêu cầu, GV tổ chức cho HS làm bài kiểm tra qua thực hành gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học trong chương. Trong quá trình HS thực hiện bài thực hành, GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng để các em hoàn thành bài kiểm tra. * Đánh giá: - Đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức độ: + Hoàn thành (A) – SGV tr.212. + Chưa hoàn thành (B) – SGV tr.212. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ cái đơn giản”. Giáo án Thủ công Lớp 3 chương I. - HS làm bài kiểm tra. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC ĐƯƠCK HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Ngày soạn: 12 / 11 / 2012 Ngày Dạy: Thứ 6 ngày 24 tháng 11 năm 2012 Tuần 11: CẮT, DÁN CHỮ I, T (tiết 1) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.Kẻ cắt dán được chữ I,T. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. - HSKT: Kẻ cắt dán được chữ I, T. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng. - HS yêu thích cắt, dán chữ. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T. GV: Phạm Tị Xinh 13 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán. IV. Các hoạt động dạy – học: TG 5’ Hoạt động của GV 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Hoạt động của HS Hát Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng của HS và nhận xét. - HS quan sát chữ mẫu. Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận - Nêu nhận xét về độ rộng, chiều cao xét. 27’ của chữ. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - GV giới thiệu mẫu các chữ I, T và hướng dẫn HS quan sát – SGV tr. 214. Giáo viên hướng dẫn mẫu. - HS thực hành theo nhóm. * Bước 1: Kẻ chữ I, T – SGV tr. 215. * Bước 2: Cắt chữ I, T – SGV tr. 216. * Bước 3: Dán chữ I, T – SGV tr. 216. - GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ I, T. GV theo dõi và giúp đỡ nhũng em còn lúng 3’ túng Tiếp tục ôn lại các thao tác gấp cắt 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG chữ I,T hôm sau học tiếp. Nhận xét giờ học. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. GV: Phạm Tị Xinh 14 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 Ngày soạn: 26 / 11 / 2012 Ngày Dạy: Thứ 6 ngày 30 tháng 11 năm 2012 Tuần 12 : I. Mục đích – yêu cầu: CẮT, DÁN CHỮ I, T (tiết 2) - Kẻ, cắt, dán được chữ I, T các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. - HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ I, T, các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T. - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán. IV. Các hoạt động dạy – học: TG Hoạt động của GV 5p 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra các thao tác cắt chữ I,T và nhận xét. Bài mới: 27p 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HS thực hành cắt, dán chữ I, T.theo nhóm. GV quan sát giúp đỡ những em còn lúng túng. - GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các thao tác kẻ, gấp, cắt chữ I, T. - GV nhận xét và nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán chữ I , T theo quy trình. HS thực hành : - GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lúng túng. GV: Phạm Tị Xinh Hoạt động của HS Hát - HS nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán các chữ I, T theo quy trình 3 bước. - HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ I, T. - HS trưng bày sản phẩm. 15 Trường TH số 1 Khe Sanh - GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết cho phẳng. - GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS. 3p 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. Giáo án Thủ công Lớp 3 VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ H, U”. Ngày soạn: 02 / 12 / 2012 Ngày Dạy: Thứ 6 ngày 07 tháng 12 năm 2012 Tuần 13 BÀI 8: CẮT, DÁN CHỮ H, U (tiết1) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U.Kẻ cát dán được chữ H,U. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. - HSKT:Kẻ cắt dán được chữ U,H, các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu chữ H, U cắt đã dán và mẫu chữ H, U cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ H, U. - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán. IV. Các hoạt động dạy – học: TG Hoạt động của GV 1. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hoạt động của HS Hát Kiểm tra bài cũ: Số HS chưa chấm bai hôm trước để bài lên GV chấm bài cắt dán chữ I,T và nhận bàn . xét. GV: Phạm Tị Xinh 16 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 Bài mới: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và - HS quan sát chữ mẫu. nhận xét. - Nêu nhận xét về độ rộng, chiều cao của - GV giới thiệu mẫu các chữ H, U và chữ. hướng dẫn HS quan sát – SGV tr. 218. Giáo viên hướng dẫn mẫu. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HS thực hành theo nhóm - HS thực hành theo nhóm. * Bước 1: Kẻ chữ H, U – SGV tr. 218. * Bước 2: Cắt chữ H, U – SGV tr. 219. * Bước 3: Dán chữ H, U – SGV tr. 219. - GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ H, U. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC HÔM NAY Gv nhận xét giờ học CHO NGƯỜI THÂN XEM. Hôm sau học tiếp. Ngày soạn: 10 / 12 / 2012 Ngày Dạy: Thứ 6 ngày 14 tháng 12 năm 2012 Tuần 14 CẮT, DÁN CHỮ H, U (tiết 2) I. Mục đích – yêu cầu: - Kẻ, cắt, dán được chữ H, U các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. - HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ H, U, các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng II. Đồ dùng dạy – học: GV: Phạm Tị Xinh 17 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 - Mẫu chữ H, U cắt đã dán và mẫu chữ H, U cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ H, U. - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán. IV. Các hoạt động dạy – học: TG 5p Hoạt động của GV 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Hoạt động của HS Kiểm tra bài cũ: GV chấm bài cắt dán chữ H,U và nhận - HS nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán các chữ H, Utheo quy trình 3 bước. xét. Bài mới: 27p 3. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HS thực hành cắt, dán chữ H, U. - GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các thao tác kẻ, gấp, cắt chữ H, U. - GV nhận xét và nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán chữ H, U theo quy trình. - GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lúng túng. - GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết cho phẳng. Hoạt động 4 - GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS. 3p 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ H, U. - HS trưng bày sản phẩm. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ V”. Ngày soạn: 16 / 12 /2012 GV: Phạm Tị Xinh 18 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 Ngày Dạy: Thứ 6 ngày 21 tháng 12 năm 2012 Tuần 15 BÀI 9: CẮT, DÁN CHỮ V I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ V. - Kẻ, cắt, dán được chữ V các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. - HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ V các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ V cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ V. - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán. IV. Các hoạt động dạy – học: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Hát Kiểm tra bài cũ: GV chấm bài cắt dán chữ H,U và nhận xét. HS để bài lên bàn. Bài mới: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. 27’ 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - HS quan sát chữ mẫu. - Nêu nhận xét về độ rộng, chiều cao - GV giới thiệu mẫu các chữ V và hướng của chữ. dẫn HS quan sát – SGV tr. 221. Giáo viên hướng dẫn mẫu. * Bước 1: Kẻ chữ V – SGV tr. 221. * Bước 2: Cắt chữ V – SGV tr. 222. - HS thực hành theo nhóm. * Bước 3: Dán chữ V – SGV tr. 222. - GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ E. HS thực hành cắt, dán chữ V. - HS nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán các - GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các chữ V theo quy trình 3 bước. thao tác kẻ, gấp, cắt chữ V. - HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ V. - GV nhận xét và nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán chữ V theo quy trình. - GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn GV: Phạm Tị Xinh 19 Trường TH số 1 Khe Sanh 3p Giáo án Thủ công Lớp 3 lúng túng. - GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết cho phẳng. - GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS và khen ngợi những em làm được sản phẩm đẹp. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ E”. - HS trưng bày sản phẩm. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Ngày soạn: 24 / 12 / 2012 Ngày Dạy: Thứ 6 ngày 28 tháng 12 năm 2012 Tuần 16 CẮT, DÁN CHỮ E I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ E. các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. - HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ E các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng TG 5’ II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ E cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ E. - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán. IV. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Kiểm tra bài cũ: GV chấm bài cắt dán chữ V và nhận xét. Bài mới: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - HS quan sát chữ mẫu. - GV giới thiệu mẫu các chữ E và hướng - Nêu nhận xét về độ rộng, chiều cao dẫn HS quan sát – SGV tr. 223. của chữ. Giáo viên hướng dẫn mẫu. GV: Phạm Tị Xinh 20
- Xem thêm -