Tài liệu Giáo án thủ công lớp 1 full

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

*Tiết 5: Thủ công Bài 1: Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công I. Mục tiêu: 1.Kiến thức:Hs biết một số loại giấy bìa và dụng học thủ công. 2.Kĩ năng :Biết sử dụng các loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công. 3.Thái độ :Biết giữ gìn đồ dùng học tập. II. Đồ dùng dạy học: -GV: Các loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thủ công. -HS: Dụng cụ để học thủ công. III.Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): Oån định định tổ chức. 2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Giới thiệu bài (1’) : Ghi đề bài. Hoạt động1: (10’) Giới thiệu giấy, bìa. Mục tiêu: Cho hs quan sát giấy, bìa. Cách tiến hành: Gv cho hs quan sát giấy, bìa. + Giới thiệu: Giấy, bìa được làm từ bột của nhiều loại cây: Tre, nứa, bồ đề... + Cho Hs xem quyển vở mới, giới thiệu giấy bên trong, bìa ở ngoài. + Giấy màu để học thủ công, mặt trứơc là các màu: xanh, đỏ, tím, vàng... Mặt sau có kẻ ô. Kết luận: Gọi Hs phân biệt giấy, bìa. Hoạt động của trò - Hs quan sát. - 2 Hs trả lời. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 2: (13’) Giới thiệu dụng cụ để học thủ công - Mục tiêu: Hs biết những dụng cụ để học thủ công. - Cách tiến hành: Gv giới thiệu thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán. - Kết luận: Gọi hs nêu những dụng cụ để học thủ công. Hoạt động cuối (3’): Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu một số Hs nhắc lại nội dung bài học. - Giáo dục tư tưởng: +Cẩn thận khi dùng kéo. +Cất giữ đồdùng học tập sau khi sử dụng - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Dặn dò: Chuẩn bị giấy trắng, giấy màu, hồ dán để học bài “Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác” - Hs quan sát. - 2 Hs trả lời. *Tiết 5: Thủ công Bài 2: XÉ, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : HS biết cách xé được đường thẳng, đường gấp khúc. 2. Kĩ năng : Xé , được hình chữ nhật, hình tam giác. 3. Thái độ : Biết xé thẳng, giữ vệ sinh lớp học. II. Đồ dùng dạy học: - GV: - Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật , hình tam giác - Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau - HS: Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay III. Hoạt động dạy học: Tiết 1 1. Khởi động : Hát tập thể 2. Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét Mục tiêu: Biết quan sát, phát hiện xung quanh có đồ vật dạng hình chữ nhật, hình tam giác Cách tiến hành: Cho HS xem bài mãu, hỏi: - HS quan sát Hãy quan sát và phát hiện xung quanh xem đồ vật nào có - Cửa ra vào, bảng, mặt bàn, danïg hình chữ nhật, hình tam giác? quyển sách có dạng hình chữ nhật…… - Khăn quàng đỏ có dạng Kết luận: Xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình hình tam giác chữ nhật, hình tam giác, em hãy ghi nhớ đặc điểm của những hình đó để tập xé dán cho đúng Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu Mục tiêu: Hướng dẫn mẫu cách vẽ và dán hình chữ nhật và hình tamgiác Cách tiến hành: - HS quan sát 1.Vẽ và xé hình chữ nhật đếm ô và dùng bút chì nối các dấu dể thành hình chữ nhật. - Dán qui trình lên bảng và hướng dẫn từng bước để vẽ Thực hành: HS luyện tập trên - Xé mẫu hình chữ nhật giấy nháp 2.Vẽ và xé dán hình tam giác -Dùng bút chì vẽ hình tam giác. -Làm mẫu và xé hình tam giác 3. GV hướng dẫn thao tác dán hình Nghỉ giữa tiết (5’) Luyện tập trên giấy nháp Hoạt động 3: Thực hành -Quan sát cách dán hình trên Mục tiêu: hướng dẫn HS thực hành trên giấy nháp. nền 1 tờ giấy trắng. Cách tiến hành : Hướng dẫn HS vẽ , xé -Lần lượt thực hành theo các Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau bước vẽ, xé . Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) - Đánh giá sản phẩm - 2 HS NX - Dặn dò: về nhà chuẩn bị giấy màu để học tiếp tiết 2. -Thu dọn vệ sinh. - Nhận xét tiết học * Tiết 5: Thủ công: Bài 2: XÉ, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC (T2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS biết cách xé được đường thẳng, đường gấp khúc. 2. Kĩ năng: Xé , dán được hình chữ nhật, hình tam giác. 3. Thái độ: Biết xé thẳng, dán sạch sẽ vào vở, giữ vệ sinh lớp học. II. Đồ dùng dạy học: - GV: - Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác - Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau - HS: Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay III. Hoạt động dạy học: 1. Khởi động: Hát tập thể 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra đồ dùng học tập của hs đã làm ở tiết 1. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động 1: ôn lại lí thuyết Nêu quy trình xé hình chữ nhật, hình tam giác. Cách tiến hành: Cho HS xem bài mẫu, hỏi để HS trả lời quy trình xé hình chữ nhật, hình tam giác. Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời. Hoạt động 2: HS thực hành trên giấy màu HD HS thực hành vẽ, xé và dán hình chữ nhật, hình tamgiác Cách tiến hành: 1. Vẽ và xé hình chữ nhật đếm ô và dùng bút chì nối các dấu dể thành hình chữ nhật. 2. Vẽ và xé dán hình tam giác - Dùng bút chì vẽ hình tam giác. 3. GV hướng dẫn thao tác dán hình Hoạt động của HS - HS quan sát và trả lời. Thực hành: HS luyện tập trên giấy màu xé và dán hình chữ nhật và hình tam giác vào vở thủ công. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: trình bày sản phẩm GV hướng dẫn HS trình bày sản phẩm. Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau Hoạt động 4: Củng cố dặn dò(5’) - Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình chữ nhật, hình tam giác - Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn thành - Nhận xét tiết học. - Dặn dò: về nhà chuẩn bị giấy màu để học bài : Xé, dán hình vuông hình tròn. - Các tổ trình bày sản phẩm của mình trên bảng lớp. - Thu dọn vệ sinh. *Tiết 5: Bài 3: XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN (T1). I. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: 1. Kiến thức: HS làm quen với kỹ thuật xé, dán giấy, cách xé, dán giấy để tạo hình. 2. Kĩ năng : Xé được đường thẳng , đường cong để tạo thành hình vuông, hình tròn theo hướng dẫn và dán cho cân đối. 3. Thái độ : Giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ II. Đồ dùng dạy học: - GV : + Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn. + Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau - HS : Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Khởi động : (1’) ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: (3’) -Kiểm tra việc chuẫn bị vật liệu, dụng cụ của HS -Nhận xét. 3.Bài mới : Hoạt động dạy Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét -Cho HS xem bài mẫu, hỏi: +Hãy quan sát và phát hiện xung quanh xem đồ vật nào có danïg hình vuông, hình tròn ? Kết luận: Xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình hình vuông, hình tròn, em hãy ghi nhớ đặc điểm của những hình đó để tập xé dán cho đúng Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu Hướng dẫn vẽ và xé hình vuông, hình tròn Cách tiến a. Vẽ và xé hình vuông . - V ẽ hình vuông. - Dán quy trình 1 lên bảng. - Hướng dẫn từng bước để xé. - Gv làm mẫu. b.Vẽ và xé hình tròn từ hình vuông. - Hướng dẫn vẽ 4 góc hơi uốn cong cho tròn đều. - Dán quy trình 2 lên bảng. - Hướng dẫn từng bước để xé. - Gv làm mẫu. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: Thực hành Hướng dẫn HS vẽ , xé, dán trên giấy nháp -Yêu cầu HS kiểm tra lẫn nhau Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) - Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình hình vuông, hình tròn - Đánh giá sản phẩm - Về nhà chuẩn bị giấy màu để học tiếp tiết 2 - Nhận xét tiết học. Hoạt động học - HS quan sát - Viên gạch hoa lát nền có hiønh vuông; ông trăng có hình tròn - HS quan sát -Hs làm trên giấy nháp. -Thực hành: HS luyện tập trên giấy nháp -Luyện tập trên giấy nháp. -Lần lượt thực hành theo các bước vẽ,xé -Thu dọn vệ sinh. -2 HS nhắc lại *Tiết 5: Thủ công: Bài 3: XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN (T2). I. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: 1. Kiến thức: HS làm quen với kỹ thuật xé, dán giấy, cách xé, dán giấy để tạo hình. 2. Kĩ năng : Xé được đường thẳng , đường cong để tạo thành hình vuông, hình tròn theo hướng dẫn và dán cho cân đối. 3. Thái độ : Giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ II. Đồ dùng dạy học: -GV :+ Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn. + Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau -HS :Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Khởi động: (1’) ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : (3’) - Kiểm tra việc chuẫn bị vật liệu, dụng cụ của HS - Nhận xét. 3.Bài mới : Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1: Ôn lại lí thuyết Cho HS xem bài mãu, hỏi để HS trả lời quy trình Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời. Hoạt động 2: HS thực hành trên giấy màu HD HS thực hành vẽ, xé và dán hình vuông, hình tròn. 1.Vẽ và xé hình vuông đếm ô và dùng bút chì nối các dấu dể thành hình vuông. 2.Vẽ và xé dán hình tròn. - Dùng bút chì vẽ hình tròn. 3. GV hướng dẫn thao tác dán hình - HS quan sát và trả lời. Thực hành: HS luyện tập trên giấy màu và dán vào vở thủ công. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: Trình bày sản phẩm Mục tiêu: Hướng dẫn HS trình bày sản phẩm. Cách tiến hành : Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) - Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình vuông, hình tròn. - Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn thành - Dặn dò: về nhà chuẩn bị giấy màu để học bài : Xé, dán hình quả cam. - Nhận xét tiết học. - Các tổ trình bày sản phẩm của mình trên bảng lớp. - Thu dọn vệ sinh. *Tiết 5: Thủ công: Bài 4: XÉ, DÁN HÌNH QUẢ CAM (T1) I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : HS biết cách xé hình quả cam từ hình vuông. 2.Kĩ năng :Xé , được hình hình quả cam có cuống, lá và dán cân đối, phẳng. 3.Thái độ :Biết quí trọng sản phẩm làm ra. II.Đồ dùng dạy học: -GV: Bài mẫu về xé, dán hình quả cam, giấy màu da cam, xanh lá cây, hồ, giấy nền, khăn lau. -HS: Giấy màu giấy màu da cam, xanh lá cây, hồ, giấy nền, khăn lau. III.Hoạt động dạy học: 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Kiểm tra đồ dùng học tập của hs -Nhận xét kiểm tra 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét Cho HS xem bài mãu và tìm hiểu đặc điểm, hình dáng, màu - HS quan sát sắc của quả cam. Hỏi: -Quả cam có hình gì? - Quả cam hình hơi tròn, phình ở giữa phía trên có cuốn vàlá, phía đáy hơi lõm…khi chín có màu vàng đỏ - Quả táo, quả quýt… - Quả nào giống hình quả cam? Kết luận: Quả cam có hình hơi tròn phía trên có cuống và lá đáy hơi lõm , khi chín có màu vàng đỏ. Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu HS quan sát 1.Vẽ và xé hình quả cam chọn giấy hình da cam: - Dán qui trình lên bảng và hướng dẫn từng bước để vẽ - Xé hình vuông 8 ô, xé tiếp 4 - Giáo viên làm mẫu xé hình quả cam ở 2 góc ở trên xé góc được hình tròn nhiều hơn để quả cam được phình ra ở giữa. -Gọi HS nhắc lại cách xé hình tròn? 2. Xé hình lá: - Chọn giấy màu xanh lá cây - Hình chữ nhật - Dán qui trình xé lá và hỏi: +Lá cam nằm trong khung hình gì? 3. Xé hình cuống lá: - Chọn giấy màu xanh lá cây - Xé hình chữ nhật, xé đôi - Cuống lá cân đối hình chữ nhật, lấy một nửa -Dán qui trình xé cuống và hỏi: làm cuống + Nêu cách xé cuống lá? Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: Thực hành trên giấy nháp . Hướng dẫn xé trên giấy nháp. - HS thực hành. . Hướng dẫn sắp xếp hình cho cân đối. Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) + Yêu cầu HS nhắc lại qui trình xé, dán , hình quả cam? - HS dọn vệ sinh . +Chuẩn bị giấy, bút chì, hồ dán…… cho bài học tiếp tiết 2 - 2HS nhắc lại *Tiết 5: Thủ công: Bài 4: XÉ, DÁN HÌNH QUẢ CAM (T2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : HS biết cách xé hình quả cam từ hình vuông. 2. Kĩ năng : Xé, dán được hình hình quả cam có cuống, lá và dán cân đối, phẳng. 3. Thái độ : Biết quí trọng sản phảm làm ra; biết chăm sóc và bảo vệ cây trồng để góp phần bảo vệ môi trường phòng chống BĐKH. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu xé, dán hình quả cam, giấy màu da cam, xanh, hồ, giấy nền, khăn lau. - HS: Giấy màu giấy màu da cam, xanh lá cây, hồ, giấy nền, khăn lau. III. Hoạt động dạy học: 1. Khởi động: Hát tập thể 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra đồ dùng học tập của hs - Nhận xét kiểm tra 3.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôân lại lí thuyết Mục tiêu: nắm được quy trình xé hình quả cam. Cách tiến hành: Cho HS xem bài mãu, hỏi để HS trả lời quy trình Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời. Hoạt động 2: HS thực hành trên giấy màu Mục tiêu: HS thực hành vẽ, xé và dán hình quả cam. Cách tiến hành: 1.Vẽ và xé hình vuông, tròn đếm ô và dùng bút chì nối các dấu để thành hình quả cam. 2.Vẽ và xé dán hình quả cam. -Dùng bút chì vẽ hình tròn- Xé thành hình quả cam. 3. GV hướng dẫn thao tác dán hình - HS quan sát và trả lời. Thực hành: HS luyện tập trên giấy màu và dán vào vở thủ công. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: Trình bày sản phẩm Mục tiêu: Hướng dẫn HS trình bày sản phẩm. Cách tiến hành : Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) - Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình quả cam. - Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn thành *Em hãy kể tên một số loại trái cây mà em biết? Trái cây có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe con người? - Em thường làm gì để cây cối luôn xanh tươi? - gvkl - Dặn dò: về nhà chăm sóc cây và chuẩn bị giấy màu để học bài: Xé, dán hình cây đơn giản. - Nhận xét tiết học. - Các tổ trình bày sản phẩm của mình trên bảng lớp. - HS phát biểu -Thu dọn vệ sinh. *Tiết 5: Thủ công: Bài 5: Xé, dán hình cây đơn giản I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết cách xé, dán hình tán lá đơn giản. Biết BV cây xanh là góp phần BVMT. 2. Kĩ năng : Xé được hình tán cây, thân cây và dán cân đối, phẳng. Thường xuyên chăm sóc và bảo vệ cây cối. 3. Thái độ : Tích cực, tự giác học tập, có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây cối. II.Đồ dùng dạy học: - Gv: + Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản. + Giấy thủ công, giấy trắng. - Hs: Giấy thủ công, bút chì, hồ dán, khăn, vở thủ công. III.Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức. 2.KTBC (2’) : - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của GV Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động1: (3’) Quan sát và nhận xét: Mục tiêu: Cho hs quan sát bài mẫu. Cách tiến hành: Gv cho hs quan sát bài mẫu và hỏi: + Các cây có hình dáng như thế nào? Màu sắc? Tán lá? Thân cây? + Kết luận: Gọi Hs nêu đặc điểm, hình dáng, màu sắc cuả cây. Hoạt động 2: (5’) Hướng dẫn mẫu: Mục tiêu: Hướng dẫn Hs cách xé dán hình cây đơn giản. Cách tiến hành: Gv làm mẫu. -Xé phần tán cây: Gv làm mẫu và xé tán cây tròn từ tờ giấy màu xanh lá cây  Dán qui trình và hỏi: + Để xé tán cây tròn em phải xé từ hình gì? - Xé tán cây dài từ tờ giấy màu xanh đậm  Dán qui trình và hỏi: + Để xé tán cây dài em phải xé từ hình gì? - Xé phần thân câychọn giấy màu nâu  Dán qui trình và hỏi: + Để xé phần thân cây em phải xé từ hình gì? Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3 (15’): Thực hành Cách tiến hành: + Nêu lại cách xé hình cây đơn giản? + Gv nhắc nhở Hs thực hiện đúng qui trình trên giấy nháp. + Theo dõi, uốn nắn các thao tác xé. + Nhắc Hs don vệ sinh. Hoạt động cuối (3’) : Củng cố, dặn dò: * GDNGLL: Biết chăm sóc cây trồng: - Em hãy kể tên một số loại cây mà em biết? Cây xanh có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe con người? - Em thường làm gì để cây cối luôn xanh tươi? - gvkl - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Dặn dò: Chuẩn bị giấy màu, bút chì, bút màu, hồ dán ... Hoạt động của HS - Hs quan sát + trả lời câu hỏi. - Hs nêu. - Hs quan sát. - Hs trả lời. - Hs trả lời. - Hs trả lời. - 3 Hs nêu. - Hs thực hành xé hình cây đơn giản và dán vào vở. - Hs dọn vệ sinh, lau tay. - HSTL - NX. *Tiết 5: Thủ công: BÀI 5: XÉ, DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN (T2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết cách xé, dán hình tán lá đơn giản. Biết BV cây xanh là góp phần BVMT. 2. Kĩ năng : Xé được hình tán cây, thân cây và dán cân đối, phẳng. Thường xuyên chăm sóc và bảo vệ cây cối. 3. Thái độ : Tích cực, tự giác học tập, có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây cối. II. Đồ dùng dạy học: - Gv: + Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản. + Giấy thủ công, giấy trắng. - Hs: Giấy thủ công, bút chì, hồ dán, khăn, vở thủ công. III. Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức. 2.KTBC (2’) : - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động 1: Ổn lại lí thuyết Mục tiêu: Nắm được quy trình xé hình cây đơn giản. Cách tiến hành: Cho HS xem bài mẫu, hỏi để HS trả lời quy trình Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời. Hoạt động 2: HS thực hành trên giấy màu MT: HS thực hành vẽ, xé và dán hình cây đơn giản. Cách tiến hành: 1.Vẽ và xé hình vuông, tròn đếm ô và dùng bút chì nối các dấu để thành hình cây đơn giản. 2.Vẽ và xé dán hình cây đơn giản. -Dùng bút chì vẽ hình tròn- Xé thành hình cây đơn giản. 3. GV hướng dẫn thao tác dán hình Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: Trình bày sản phẩm Mục tiêu: Hướng dẫn HS trình bày sản phẩm. Cách tiến hành : Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau GV Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn thành Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình cây. * GDNGLL: Biết chăm sóc cây trồng: - Em thường làm gì để cây cối luôn xanh tươi? - Cho HS tham gia nhổ cỏ, nhặt rác trước sân trường - Dặn dò: về nhà chuẩn bị giấy màu để học bài : Xé, dán hình cây đơn giản. - Nhận xét tiết học. Hoạt động của HS - HS quan sát và trả lời. Thực hành: HS luyện tập trên giấy màu và dán vào vở thủ công. - Các tổ trình bày sản phẩm của mình trên bảng lớp. - TL - TL -Thu dọn vệ sinh. *Tiết 5: Thủ công: Bài 7: XÉ, DÁN HÌNH CON GÀ CON (tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : HS biết cách xé hình con gà con đơn giản. 2. Kĩ năng : Xé , dán được hình con gà con đơn giản, dán cân đối, phẳng. 3. Thái độ : Biết yêu quí con vật nuôi. II.Đồ dùng dạy học: - GV: +Bài mẫu.+Giấy thủ công màu vàng, hồ, giấy trắng, khăn lau tay. - HS: Giấy màu vàng, giấy nháp có kẻ ô, đồ dùng học tập, vở thủ công. III.Hoạt động dạy học: 1. Khởi động : Hát tập thể 2. Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra đồ dùng học tập của hs - Nhận xét kiểm tra 3.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn quan sát -Cho HS xem bài mẫu và tìm hiểu đặc điểm, hình dáng, màu sắc của con- HS quan sát gà. - Con gà con có thân, đầu + Em hãy nêu các bộ phận của con gà? Có màu gì? Có hình gì? hơi tròn. Có các bộ phận: mắt, mỏ, cánh, chân, đuôi; toàn thân có màu + Em cho gà con có gì khác so với gà lớn? (gà trống, gàmái) vàng. Kết luận: Gà con có đặc điểm khác so với gà lớn về đầu, thân , cánh, -HS trả lời đuôi và màu lông. Khi xé, dán hình con gà con, em có thể chọn giấy màu tuỳ theo ý thích. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: Hướng dẫn mẫu Mục tiêu: Hướng dẫn HS xé, dán hình con gà con trên giấy nháp. 1. Xé hình thân gà:-Từ hình chữ nhật . - Đầu tiên xé hình chữ - Dán qui trình xé hình thân gà, hỏi: nhật, xé 4 góc, uốn nắn, -Em hãy nêu cách xé hình thân gà? sửa lại cho giống hình - Xé mẫu giấy vàng (đỏ) thân gà. 2. Xé hình đầu gà (HD tương tự như xé thân gà): - HS quan sát. 3. Xé hình đuôi gà (HD tương tự như xé thân gà) -Trả lời: 4.Xé dán hình chân gà: (HD tương tự như xé thân gà): -Chân gà từ hình tam giác -Mắt gà hình tròn nhỏ, dùng màu tô mắt gà HS quan sát hình con gà -GV vẽ ước lượng chân gà trên bảng cho hoàn chỉnh -GV xé mẫu trên giấy màu khác nhau - HS nêu 5. Dán hình: -HS thực hành trên giấy Hoạt động4: HD thực hành nháp - Cho HS nhắc lại quy trình xé dán con gà con - HS nhắc lại - Yêu cầu HS thực hành xé dán - HS dọn vệ sinh . – GVQS giúp đỡ Hoạt động cuối: *HĐGDNGLL: Tổ chức cho HS quét dọn và thu gom giấy vụn và các vật dụng cũ để làm kế hoạch nhỏ. Củng cố dặn dò(5’) -Yêu cầu HS nhắc lại qui trình xé, dán hình con gà con - Chuẩn bị giấy, bút chì, hồ dán…… cho bài học sau “ xé,dán hình hình con gà con ( tiết 2) *Tiết 5: Thủ công: Bài: XÉ, DÁN HÌNH CON GÀ CON (tiết 2) I. Mục tiêu: 1.Kiến thức : HS biết cách xé hình con gà con đơn giản. 2.Kĩ năng : Xé , dán được hình con gà con đơn giản, dán cân đối, phẳng. 3.Thái độ : Biết yêu quí con vật nuôi. II.Đồ dùng dạy học: -GV: +Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật. +Giấy thủ công màu vàng, hồ, giấy trắng, khăn lau tay. -HS: Giấy màu vàng, giấy nháp có kẻ ô, đồ dùng học tập, vở thủ công, khăn lau tay. III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Kiểm tra đồ dùng học tập của hs -Nhận xét kiểm tra 3.Bài mới : Tiết 5: Thủ công: Bài : ÔN TẬP CHƯƠNG I – KĨ THUẬT XÉ, DÁN GIẤY I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:HS nắm được kĩ thuật xé, dán giấy. 2. Kĩ năng :Chọn được giấy màu phù hợp, xé, dán được các hình và biết cách ghép, dán, trình bày sản phẩm thành bức tranh tương đối hoàn chỉnh. 3. Thái độ :Quí trọng sản mình làm sản phẩm. II. Đồ dùng dạy học: - Gv: Các hình mẫu đã chuẩn bị ở các bài 4,5,6,7,8,9 để cho học sinh xem lại. - Hs: Giấy thủ công các màu, bút chì, giấy trắng làm nền, hồ dán , khăn lau tay. III.Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức. 2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của thầy - Hs quan sát mẫu. - Hs làm và dán vào vở. - Dọn vệ sinh và lau tay. - 2 Hs nhắc lại. Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động1: (23’) Nội dung ôn tập: Hoạt động của trò -Mục tiêu: Chọn giấy màu và ôn xé , dán một số nội dung sau: +Xé , dán hình con gà con +Xé , dán hình quả cam +Xé , dán hình cây đơn giản -Cách tiến hành: +Yêu cầu HS đọc lại nội dung cần ôn tập +Cho HS xem lại một số hình mẫu +Hướng dẫn HS chọn màu sao cho phù hợp +Cho HS làm bài +Nhắc HS giữ trật tự khi làm bài, khi dán cần thận trọng, bôi hồ vừa phải, tránh dây hồ ra vở, quần áo +Khi làm xong bài , hướng dẫn HS thu dọn giấy thừa và rửa sạch tay + Gv nhận xét bài Hs. Giải lao ( 5 phút) Hoạt động 2 : Hướng dẫn cách đánh giá sản phẩm: + Hoàn thành: - Chọn màu phù hợp với nội dung bài - Đường xé đều, hình vẽ cân đối - Cách ghép, dán và trình bày cân đối - Bài làm sạch sẽ, màu sắc đẹp - + Chưa hoàn thành: - Đường xé không đều, hình xé không cân đối - Ghép, dán hình không cân đối - Hoạt động cuối (3’): Củng cố, dặn dò: - - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - *HĐGDNGLL: - Tổ chức cho HS quét dọn và thu gom giấy vụn và các vật dụng cũ để làm kế hoạch nhỏ. - - Dặn dò: Chuẩn bị giấy màu để học bài qui ước cơ bản về gấp giấy và gấp hình *Tiết 5: Thủ công Bài: CÁC QUI ƯỚC CƠ BẢN VỀ GẤP GIẤY VÀ GẤP HÌNH I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : Hs hiểu các kí hiệu, qui ước về gấp giấy. 2.Kĩ năng : Hs biết gấp hình theo kí hiệu qui ước. 3.Thái độ : Yêu thích môn học kĩ thuật, tự giác học tập. II.Đồ dùng dạy học: -GV: Mẫu vẽ những kí hiệu qui ước về gấp hình. -HS: Giấy nháp, bút chì, vở thủ công III.Hoạt động dạy học: 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Kiểm tra đồ dùng học tập của hs -Nhận xét kiểm tra 3.Bài mới : Hoạt động của GV Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động 1: (8’) Giới thiệu các qui ước về gấp hình và gấp hình mẫu: - HD Hs biết các qui ước cơ bản về gấp hình và gấp hình mẫu. - Cách tiến hành: Gv giới thiệu từng mẫu kí hiệu: 1. Kí hiệu đường giữa hình: Hoạt động của HS - Hs quan sát. + Cho Hs quan sát tranh và hỏi: . Kí hiệu được vẽ ở đâu? . Đường dấu giữa hình có nét vẽ như thế nào? + Hướng dẫn Hs vẽ. 2. Kí hiệu đường dấu gấp: + Cho Hs quan sát và hỏi: . Đường dấu gấp có nét như thế nào? + Hướng dẫn HS vẽ. 3. Kí hiệu đường dấu gấp vào: + Cho Hs quan sát tranh và hỏi: . Em thấy gì trên đường gấp vào? . Hướng dẫn Hs vẽ. 4. Kí hiệu dấu gấp ngược ra sau: + Cho Hs quan sát tranh và hỏi: . Em nhận xét gì qua hình mũi tên? . Hướng dẫn HS vẽ. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 2: (15’) Thực hành: GV nhắc nhở, theo dõi HS vẽ đúng kí hiệu Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò - Yêu cầu một số Hs nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. -Dặn dò: Chuẩn bị giấy màu, giấy nháp để học bài: “ Gấp các đoạn thẳng cách đều” - Kí hiệu được vẽ trên đường kẻ ngang, kẻ dọc của vở. - Hs vẽ trên giấy nháp. - (2 Hs) Đường dấu gấp là đường có dấu đứt. - Hs vẽ trên giấy nháp. - (2 Hs) Có mũi tên chỉ hướng gấp vào. - Hs vẽ. - (2 Hs ) Hình vẽ tên cong là kí hiệu dấu gấp ngược ra phía sau. - Hs vẽ. - Hs thực hành vẽ lại các kí hiệu cơ bản vào vở - 2HS nhắc lại *Tiết 5: Thủ công: Bài 10: GẤP CÁC ĐOẠN THẲNG CÁCH ĐỀU I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hs biết cách gấp và gấp được các đoạn thẳng cách đều. 2. Kĩ năng : Gấp được các đoạn thẳng cách đều nhanh và đẹp. 3. Thái độ : Ham thích môn học. II.Đồ dùng dạy học: - GV: +Mẫu gấp các nếp gấp cách đềy có kích thước lớn. +Qui trình các nếp gấp. - HS: +Giấy màu, giấy nháp, vở thủ công. III. Hoạt động dạy và học: 1. Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức. 2. KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động1: (3’) Hướng dẫn quan sát và nhận xét: - Mục tiêu: Cho hs quan sát mẫu gấp các đoạn thẳng cách đều. - Cách tiến hành: Hs quan sát mẫu, nhận xét. + Em nhận xét gì về khoảng cách giữa các nếp gấp? So le hay chồng khít lên nhau? Hoạt động 2: (4’) Hướng dẫn mẫu cách gấp. - Mục tiêu: Cho Hs quan sát cách gấp các đoạn thẳng cách đều. - Cách tiến hành: Hướng dẫn mẫu. + Gấp nếp thứ nhất: . Ghim tờ giấy màu lên bảng, mặt màu áp sát vào bảng. . Gấp mép giấy vào 1 ô theo đường dấu. + Gấp nếp thứ hai: . Lật mặt màu ra phía ngoài. . Gấp tiếp nếp thứ hai vào 1ô. + Gấp nếp gấp tiếp theo: . Phải gấp đúng 1ô. . Phải lật mặt giấy mỗi lần gấp vào. - Kết luận: Nêu lại cách gấp các đoạn thẳng đều. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3 (15’): Thực hành: - Mục tiêu: Hướng dẫn HS biết cách gấp được các đoạn thẳng đều. - Cách tiến hành: + Gv nhắc lại cách gấp theo qui trình, có thể gấp đều vào 2ô để dễ gập. + Gv theo dõi, nhắc nhở các Hs yếu. + Hướng dẫn HS dán vào vở. + Chấm bài, nhận xét. Hoạt động cuối (15’): Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Dặn dò: chuẩn bị giấy vở Hs, giấy màu, hồ dán, 1 sợi chỉ để học bài: “ Gấp cái quạt”. Hoạt động của HS - Quan sát và trả lời câu hỏi (2Hs) - Quan sát trên tờ giấy màu được ghim trên bảng - Hs theo dõi các kĩ năng cách gấp. - Hs rèn kĩ năng gấp trên giấy nháp, khi thành thạo thì gấp trên giấy màu. - Trình bày sản phẩm vào vở - Dọn vệ sinh, lau tay. - 2 Hs nhắc lại. *Tiết 5: Thủ công: Bài 11: GẤP CÁI QUẠT ( tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hs biết cách gấp cái quạt. 2. Kĩ năng : Gấp được cái quạt bằng giấy. 3. Thái độ : Yêu thích sản phẩm mình làm ra; có ý thức giữ gìn đồ dùng. II. Đồ dùng dạy học:- Gv: Quạt giấy mẫu, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 sợi chỉ. - Hs: 1 tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở, vở thủ công. III. Hoạt động dạy và học: 1. Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức. 2. KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động1: (3’) Hướng dẫn quan sát và nhận xét: - Mục tiêu: Hs quan sát nhận xét mẫu. - Cách tiến hành: Tổ chức HS quan sát, hỏi: + Đế gấp được cái quạt ta phải sử dụng nếp gấp nào đã học? + Nhận xét quạt mẫu? - Kết luận: Nêu cách để được cái quạt. Hoạt động 2: (4’) Hướng dẫn mẫu. - Mục tiêu: Cho Hs quan sát cách gấp cái quạt. - Cách tiến hành: Gv hướng dẫn mẫu. + B1: Gấp các nếp gấp cách đều. + B 2: Gấp đôi, lấy dấu giữa, dùng chỉ buộc giữa và bôi hồ. + B 3: Ép chắc 2 phần vào nhau đến khi hồ khô mở ra. - Kết luận: Nêu các bước để gấp được cái quạt. Hoạt động của trò - Qs và trả lời (2Hs ) - (1Hs ) trả lời. - Hs quan sát. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3 (15’) : Thực hành: - Mục tiêu: Cho HS thực hành gấp quạt trên giấy nháp. - Cách tiến hành: + Gv hướng dẫn Hs gấp quạt trên giấy nháp. + Gv nhắc lại qui trình gấp quạt theo 3 bước. + Gv theo dõi giúp đỡ. - Hs thực hành trên giấy nháp. + Nhắc Hs dọn vệ sinh. - Dọn thu gom rac và lau tay. Hoạt động cuối (15’): Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Dặn dò: chuẩn bị giấy màu, đồ dùng học tập, sợi chỉ màu để tiết sau: “ Gấp cái quạt”. - 2 Hs nhắc lại. *Tiết 5: Thủ công: Bài 13: GẤP CÁI QUẠT (tiết 2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hs biết cách gấp cái quạt. 2. Kĩ năng : Gấp được cái quạt bằng giấy. 3. Thái độ : Yêu thích sản phẩm mình làm ra; có ý thức giữ gìn đồ dùng. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Quạt giấy mẫu, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 sợi chỉ. - HS: 1 tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở, vở thủ công. III. Hoạt động dạy và học: 1. Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức. 2. KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. * Hoạt động1: (5’) Nhắc lại bài tiết 1: - Mục tiêu: Hs nắm được quá trình gấp quạt theo 3 bước. - Cách tiến hành: Gv nhắc lại quá trình gấp quạt: + Bước 1: Gấp các nếp gấp cách đều. + Bước 2: Gấp đôi, lấy dấu giữa, dùng chỉ buộc giữa và - 2 Hs nhắc lại quá trình gấp bôi hồ. quạt theo 3 bước. + Bước 3: Ép chắc 2 phần vào nhau đến khi hồ khô mở ra. Hoạt động 2: (16’) Hs thực hành. - Mục tiêu: Hs biết cách gấp cái quạt trên giấy màu. - Cách tiến hành: + Gv theo dõi, giúp đỡ khi Hs thực hành. + Nhắc HS miết kĩ nếp gấp, bôi hồ mỏng buộc dây chắc, đẹp. + Hướng dẫn HS trình bày vào vở. + Chấm bài nhận xét. NGHỈ GIỮA TIẾT (5’) - HS thực hành gấp cái quạt trên giấy màu. - Trình bày sản phẩm vào vở. Hoạt động cuối (5’): Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Giáo dục tư tưởng: Quí trọng sản phẩm làm ra biết giữ gìn đồ dùng lâu, bền. - Dặn dò: Về nhà xem lại các bài đã học để bài sau kiểm tra HK II - Dọn vệ sinh lau tay. *Tiết 5: Thủ công: Bài: GẤP CÁI VÍ ( tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hs biết cách gấp cái ví bằng giấy. 2. Kĩ năng : Gấp được cái ví bằng giấy. 3. Thái độ : Quý trọng sản phẩm mình và mọi người làm ra. II. Đồ dùng dạy học: - Gv: Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật. - Hs: 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 tờ giấy vở, vở thủ công. III. Hoạt động dạy và học: 1. Khởi động (1’): Ổn định tổ chức. 2. KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động1: (3’) HD quan sát và nhận xét: HD Hs QS nhận xét mẫu. - Cách tiến hành: Gv cho HS quan sát mẫu, chỉ cho HS thất ví có 2 ngăn đựng và gấp từ tờ giấy hình chữ nhật. - Kết luận : Nêu nhận xét về hình dáng chiếc ví. Hoạt động của trò - Hs lắng nghe. - 3 Hs nhắc lại. Hoạt động2: (6’) HD mẫu: cách gấp cái ví. - Cách tiến hành: Gv HD mẫu: + Bước 1 : Lấy đường dấu giữa. + Bước 2 : Gấp 2 mép ví. + Bước 3 : Gấp ví - Kết luận : Nêu các bước gấpchiếc ví. - HS quan sát. - HS nhắc lại các bước Giải lao (5’) Hoạt động 3: (18’) Hs thực hành. - Yêu cầu Hs gấp cái ví trên giấy nháp. - Cách tiến hành: + Gv theo dõi, giúp đỡ khi Hs thực hành.  Gợi ý Hs trang trí bên ngoài ví cho đẹp. + Hướng dẫn HS trình bày vào vở nháp. + Chấm bài nháp nhận xét. *HĐNK: ? Em có biết Ngày 22 tháng 12 là ngày gì? - GV giới thiệu sơ lược về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hoạt động 4 (4’): Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Dặn dò: Chuẩn bị một tờ giấy màu,1 tờ giấy vở để học bài tiết 2 - HS thực hành gấp ví trên giấy nháp. - Trình bày sản phẩm vào vở nháp. - Dọn vệ sinh lau tay. - Ngày 22/12 là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. - Lắng nghe - HSTL - Lắng nghe *Tiết 5: Thủ công: Bài: GẤP CÁI VÍ ( tiết 2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hs biết cách gấp cái ví bằng giấy. 2. Kĩ năng : Gấp được cái ví bằng giấy. 3. Thái độ : Quí trọng sản mình làm sản phẩm. II. Đồ dùng dạy học: - Gv: Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật. - Hs: 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 tờ giấy vở, vở thủ công. III. Hoạt động dạy và học: 1. Khởi động (1’): Ổn định tổ chức. 2. KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động1: (6’) Nhắc lại bài tiết 1: - Mục tiêu: Hs nắm được quá trình gấp ví. - Cách tiến hành: Gv nhắc lại quá trình gấp ví: + Bước 1: Lấy đường dấu giữa. + Bước 2: Gấp 2 mép ví. + Bước 3: Gấp túi ví. - Kết luận: Nêu các quá trình để gấp ví. Hoạt động của trò - Hs lắng nghe. - 3 Hs nhắc lại. NGHỈ GIỮA TIẾT (5’) Hoạt động 2: (18- 20’) Hs thực hành. - Mục tiêu: Hs biết cách gấp cái ví trên giấy màu. - Cách tiến hành: + Gv theo dõi, giúp đỡ khi Hs thực hành.  Gợi ý Hs trang trí bên ngoài ví cho đẹp. + Hướng dẫn HS trình bày vào vở. + HD nhận xét bài thực hành của HS. HĐNK(2’): Để tỏ lòng biết ơn các thương binh và gia đình liệt sĩ em cần làm gì? - GVNX giáo dục HS cách bày tỏ lòng biết ơn các thương binh và gia đình liệt sĩ. Hoạt động cuối (5’): Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Dặn dò: Chuẩn bị một tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở để học bài “Gấp mũ ca lô”. - HS thực hành gấp ví trên giấy màu. - Trình bày sản phẩm vào vở. - HD NX - Dọn vệ sinh lau tay. - HSTL - Lắng nghe và thực hiện *Tiết 5: Thủ công: Bài 13: GẤP MŨ CA LÔ (T1) I. MỤC TIÊU: HS biết cách gấp và gấp được cái mũ ca lô bằng giấy. II. CHUẨN BỊ: GV: Một chiếc mũ ca lô gấp có kích thước lớn. Một tờ giấy hình vuông to. HS: Một tờ giấy màu, có màu tuỳ chọn; 1 tờ giấy vở HS, vở thủ công. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 1. ổn định lớp: 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng HS - NX 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS a. HDHS quan sát và nhận xét: GV cho HS xem chiếc mũ ca lô mẫu. Cho 1 HS đội mũ để cả lớp quan sát, gây hứng thú của HS. Đặt câu hỏi cho HS TL về hình dáng và tác dụng của mũ ca lô. b. GV HD mẫu: *GV HD thao tác gấp mũ ca lô HD cách tạo tờ giấy hình vuông - Gấp chéo tờ giấy HCN (H1a) - Gấp tiếp theo hình 1b - Miết nhiều lần đường vừa gấp. Sau đó xé bỏ phần giấy thừa ta sẽ được tờ giấy hình vuông (H2) GV cho HS gấp tạo hình vuông từ tờ giấy nháp (giấy vở HS) và tờ giấy màu để gấp mũ ca lô. GV đặt tờ giấy hình vuông trước mặt (mặt màu úp xuống) Gấp đôi h/vuông theo đường gấp chéo ở hình 2 được hình 3. Gấp đôi hình 3 để lấy đường dấu giữa, sau đó mở ra, gấp 1 phần của cạnh bên phải vào sao cho phần mép giấy cách đều với cạnh trên và đỉnh đầu của cạnh đó chạm vào đường dấu giữa. Lật hình 4 ra mặt sau và cũng gấp tương tự như trên ta được hình 5 Gấp 1 tờ giấy phần dưới của hình 5 lên sát với cạnh bên vừa mới gấp như hình 6. Gấp theo đường dấu và gấp vào trong phần vừa gấp lên (H7) được hình 8. Lật hình 8 ra mặt sau, cũng làm tương tự như vậy (H9) được hình 10. GV HD từng thao tác gấp để HS qs được các quy trình gấp mũ ca lô. - Gọi HS nhắc lại các bước b. Thực hành GV HD HS thực hành GV QS giúp đỡ c. Nhận xét sp của Hs (nếu có) 4. Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị giấy màu, vở thủ công tiết sau gấp mũ. - QS - nhận xét theo HD HS quan sát từng bước gấp. HS lấy giấy gấp hình vuông. - HS NL - 1 HS khá thực hành trước lớp - NX - HS thực hành gấp mũ ca lô trên tờ giấy vở HS hình vuông được tạo ra ở đầu tiết 1 cho thuần thục. *Tiết 5: Thủ công: Bài 13: GẤP MŨ CA LÔ (T2) I. MỤC TIÊU: - Năm rõ quy trình gấp mũ ca lô. - Biết cách gấp và gấp được cái mũ ca lô bằng giấy. - Yêu quý sản phẩm của mình cũng như người khác làm ra. Phát triển tư duy thẩm mỹ II. CHUẨN BỊ: 1 tờ giấy màu, vở thủ công. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS, nhận xét
- Xem thêm -