Tài liệu Giáo án thể dục lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 9

  • Số trang: 140 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 Ngày Soạn : 16/08/2013 Ngày dạy : /08/2013 TIẾT 1. LÝ THUYẾT: LỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA TDTT (Mục 1) I/ Mục tiêu : 1. Kiến thức: Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết về một số lợi ích của việc tham gia thường xuyên của tập luyện TDTT. 2. Kĩ năng: Có thái độ hành vi đúng dắn trong ứng xử với bạn và tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học TD, tự học, tự tập luyện hàng ngày. II/ Địa điểm – Phương tiện: - Phòng học - Dụng cụ: Sách giáo viên, tư liệu III/ Tiến trình lên lớp : A. Ổn định tổ chức: 6A: 6B: 6C: B. Bài mới: LỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA TDTT HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Lợi ích góp phần hình thành giáo dục nhân cách cho học sinh: ? Ngoài giờ học em có tham gia HS lời câu hỏi của GV -Học sinh khác bổ sung tập luyện môn TDTT nào không. HS trao đổi nhóm để nêu được 1 số lợi ích do TDTT ? Tại sao nói TDTT lại góp pần mang lại. hình thành, giáo dục nhân cách - Đại diện các nhóm trả lời; nhóm khác nhận xét bổ cho HS sung -> GV chốt lại 1 số ý chính . * Kết luận: GV gợi ý cho HS: Khi tham gia - Vốn quý nhất của mỗi con người là sức khoẻ và trí TDTT rèn luyện cho em những tuệ. Có sức khoẻ tốt tạo điều kiện cho trí tuệ phát đức tính gì? triển được tốt hơn và ngược lại. TDTT giúp học sinh có được sức khoẻ tôt, từ đó học tập các môn học và tham gia các hoạt động ở nhà trường đạt hiệun quả hơn, chính là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, ? Ngoài rèn luyện các đức tính để các em trở thành những con người có ích cho xã Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 trên TDTT còn có tác dụng gì hội . nữa. - Khi tham gia các hoạt động TDTT đòi hỏi học sinh phải có tính kỉ luật cao, tinh thần và trách nhiệm trước tập thể, tác phong nhanh nhẹn có sự cố gắng, tính thật thà, trung thực v.v... chính là góp phần giáo dục đạo đưc và hình thành nhân cách cho học sinh. - Tập luyện TDTT thường xuyên có kế hoạch giúp cho các em có 1 nếp sống lành mạnh, vui tươi, học tập và làm việc khoa học. - Tập luyện TDTT có tác dụng phòng chống, chữa bệnh và phát triển các tố chất thể lực của cơ thể như: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo chính xác. 2. Biên chế tổ chức lớp học: - Mỗi lớp chia ra 4 tổ - Mỗi lớp cử ra: + 1 người làm lớp trởng và 1 lớp phó - Mỗi tổ cử ra: + 1 tổ trởng và 1 tổ phó. 3. Một số quy định khi học tập bộ môn: * GV đa ra 1 số quy định khi học tập bộ môn : - Đảm bảo trang phục đúng với bộ môn - Có ý thức kĩ luật, tác phong nhanh nhẹn trong học tập ... ? Theo em TDTT có tác dụng góp phần nâng cao chất lượng các môn học hay không? Tại sao ? Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 Ngày Soạn : 16/08/2013 Ngày dạy : /08/2013 TIẾT 2: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC I/ Mục tiêu: 1/ ĐHĐN: - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đứng nghiêm, đứng nghỉ; quay phải, quay trái, quay đằng sau; cách chào, báo cáo ra – vào lớp. - Kỹ năng: Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đứng nghiêm, đứng nghỉ; quay phải, quay trái, quay đằng sau; cách chào, báo cáo ra – vào lớp. 2/ Bài thể dục phát triển chung: - Biết tên và cách thực hiện động tác: Vươn thở, tay, ngực. - Kỹ năng: Thực hiện được động tác: Vươn thở, tay, ngực. II/ Yêu cầu: Có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. III/ Địa điểm - dụng cụ: - Địa điểm: Sân thể dục của trường - Dụng cụ : còi IV/ Tiến trình lên lớp: Nội dung ĐL A/ Phần mở đầu: 6-8p 1. Tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số 6A: 6B: 1-2p 6C: Phương pháp - tổ chức - Lớp trưởng báo cáo sĩ số. - GV phổ biến ND-YC giờ học. - Chỉnh đốn đội hình GV- Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động : Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ, ép ngang ,ép dọc. B. Phần cơ bản: 1. ĐHĐN: - Tập hợp hàng dọc: 5-6p 2lx8n 30-32p 15-16p Khẩu lệnh: thành 1 (2,3,4..) hàng dọc... Tập hợp! - Dóng hàng: + Khẩu lệnh “Nhìn trước .... thẳng!” + Khẩu lệnh : “Thôi!” - Điểm số từ 1 đến hết và 1-2,1-2 đến hết. + Khẩu lệnh: Từng tổ (hoặc cả lớp) từ 1 đến hết .... điểm số!” Năm học: 2013-2014 - Cho lớp thực hiện nhiều lần - GV theo dõi để uốn nắn .       ĐH tập luyện GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 + Khẩu lệnh: Từng tổ (hoặc cả lớp) theo 1-2, 12... điểm số!” - Đứng nghiêm, đứng nghỉ + Khẩu lệnh: “nghiêm……!” + Khẩu lệnh: “nghỉ!” - Quay trái, quay phải, đằng sau quay + Khẩu lệnh “bên trái….quay!” + Khẩu lệnh “bên phải …quay!” + Khẩu lệnh “đằng sau …quay!” - Chào, báo cáo xin phép ra vào lớp + Cho lớp nghiêm -> đi về phía GV (cách 1-2 m) để báo cáo: Báo cáo thầy (cô) giáo, tổng số có mặt X, vắng bạn Y, bạn E xin kiến tập, báo cáo hết . + GV: Được! + Cán sự quay lại vị trí và hô: Chúc thầy (cô) giáo Khoẻ ! -> GV chào lại :Chúc các em khỏe ! * Củng cố: Ôn các đông tác đã học của phần ĐHĐN 2: Bài thể dục: (1) Động tác vươn thở: (2) Động tác tay : Cho lớp thực hiện nhiều lần - GV theo dõi để uốn nắn - GV hướng dẫn cho học sinh cách: Chào, báo cáo xin phép ra vào lớp . - GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử - cho lớp nhận xét -> GV sữa sai - Giáo viên phân tích, làm mẫu kết 15-16p hợp thị phạm lần lượt các động tác để học sinh quan sát. 2lx8n - Học sinh luyện tập đồng loạt theo GV sau đó phân nhóm để tập luyện: x x x x x (3) Động tác ngực x x x x x x x x x x x x x x - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm - GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử - cho lớp nhận xét -> GV sữa sai. * Củng cố: Các động tác đã học cuả bài TD: Vươn thở, tay, ngực C/ Phần kết thúc 1.Thả lỏng. - thả lỏng các khớp, rũ tay chân. x x x x x 4-5p x 2-3p 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác đã học của phần ĐHĐN; chạy nhanh; chạy bền 2lx8n - Giải tán . 1-2p Năm học: 2013-2014 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà - GV và HS thực hiện xuống lớp GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 Tuần 2 27/08/2012 Ngày soạn: Tiết 3: 29/08/2012 Ngày soạn: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC- CHẠY BỀN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : - ĐHĐN: biết các khẩu lệnh tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng. - Bài thể dục : Biết tên và cách thực hiện các động tác : Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng. - chạy bền : biết cách thực hiện chạy theo vòng số 8. 2. Kĩ năng : - ĐHĐN: thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng. - Bài thể dục : thực hiện được các động tác :Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng. - chạy bền : thực hiện chạy theo vòng sô 8. 3. giáo dục : - ý thức tổ chức, tác phong nhanh nhẹn trong giờ học. II/ Địa điểm-dụng cụ : - Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường - Dụng cụ : còi , tranh ảnh.… III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung ĐL A/ phần mở đầu : 6-8P 1Ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Chỉnh đốn đội hình. -Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 1 lần 2. Khởi động :Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ. 5-6P B. Phần cơ bản: 1. ĐHĐN: -Tập hợp hàng ngang: Phương pháp-tổ chức 1-2P 2lx8n - Lớp trưởng điều khiển lớp dàn hàng để thực hiện khởi động 30-32p 12-13p - GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho lớp ôn tập trung theo ĐH hàng ngang. Khẩu lệnh: thành 1 (2,3,4..) hàng ngang... tập hợp! - Dóng hàng : + khẩu lệnh “nhìn phải (trái) .... thẳng !”.. thôi Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 - Điểm số từ 1 đến hết và 1-2 ,1-2 đến hết. + Khẩu lệnh :”cả lớp từ 1 đến hết ....điểm số !” +Khẩu lệnh :”cả lớp Theo 1-2,1-2...điểm số !” - Dàn hàng ngang ,Dồn hàng . - Dàn hàng ngang : + Khẩu lệnh :“Em A làm chuẩn ,cách 1 cánh (sải)tay ...dàn hàng !” + Khẩu lệnh :“Em A làm chuẩn ,cách 1 cánh (sải)tay ...giãn hàng !” + Khẩu lệnh :Thôi ! - Dồn hàng :+ Khẩu lệnh :“Em A làm chuẩn (HS A giơ tay và hô to “Có”)....dồn hàng !” 2 Bài TDPTC: * Ôn 3 động tác đã học : vươn thở, tay, ngực. - GV Chia nhóm tự ôn luyện - GV theo dõi sữa sai. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12-13p -GV quan sát sữa sai cho từng nhóm * Học mới 2 động tác : (4) Động tác Chân: - GV yêu cầu nội dung ôn tập và cho lớp tập đồng loạt - GV theo dõi nhắc nhở. - Giáo viên tiếp tục phân tích kết hợp thị phạm động tác: chân, bụng. - Học sinh luyện tập đồng loạt theo GV .tập cùng chiều, ngược chiều. - Sau đó cho cán sự điều khiển GV theo dõi sữa chữa động tác . - GV phân nhóm để tập luyện: (5) Động tác Bụng : x x x x x x x * Củng cố : các động tác đã học cuả bài TDPTC:Vươn thở, tay, ngực, 3. Chạy bền :Chạy vòng số 8. x x x x x x x x x x x x x x x x - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm 6p 1 lần c/ phần kết thúc. 1.Thả lỏng. 4-5p - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. 2lx8n - GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử - cho lớp nhận xét -> GV sữa sai - GV hướng dẫn học sinh cách chạy và triển khai cho các nhóm chạy. - GV quan sát và nhắc nhở. - GV cho hs thu nhỏ vòng lại để thả lỏng nhẹ nhàng hít thở sâu. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 động tác đã học của bài TDPTCvà phần ĐHĐN . - Giải tán x x x x x x 1-2p x x x x x x x x 1lần x x x x - GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà. Tuần 2 28/08/2012 Ngày soạn: Tiết 4 : 30/08/2012 Ngày dạy : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : - ĐHĐN: biết cách giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại. - Bài thể dục : Biết tên và cách thực hiện các động tác : Vặn mình, phối hợp. 2. Kĩ năng : - ĐHĐN: thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại. - Bài thể dục : thực hiện được các động tác : Vặn mình, phối hợp. 3. giáo dục : - ý thức tổ chức, tác phong nhanh nhẹn, tính kỉ luật cao trong giờ học. III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng A/ phần mở đầu : 6-8p 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số . - Chỉnh đốn đội hình. - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 1-2p 2 . Khởi động : Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ. 5-6p Phương pháp-tổ chức - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV 1lần 2lx8n - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. 30-32p B. Phần cơ bản: 1. ĐHĐN: Học mới :Giậm chân tại chỗ ,đi đều ,đứng lại. 15-16p - Giáo viên phân tích kết hợp thị phạm lần lượt các kĩ năng động tác để học sinh Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 - Khẩu lệnh : Giậm chân ...giậm ! + Nhịp 1 rơi vào chân trái và tay phải đánh ra trước vuông góc + Nhịp 2 :rơi vào chân phải và tay trái đánh ra trước vuông góc - Khẩu lệnh : Đứng lại ...đứng ! + Sau khẩu lệnh :Đứng lại ...đứng !thì tiếp tục giậm thêm 1 nhịp chân trái và 1 nhịp chân phải ,2 tay duổi thẳng 2 bên đùi .( chú ý động lệnh đứng phải rơi vào chân phải ) - Khẩu lệnh : Đi đều ...bước ! quan sát. Học sinh luyện tập đồng loạt theo GV . Sau đó cho cán sự điều khiển GV theo dõi sữa chữa động tác . +Sau khẩu lệnh :Đi đều ...bước ! : HS đồng loạt bước chân trái ra trước đúng vào nhịp 1 ,chân phải bước ra trước vào nhịp 2 và đánh tay phối hợp như giậm chân tại chỗ ( đ/t cứ tiếp tục lặp lại như vậy GV phân nhóm để tập luyện: x X X X XX X X X X XX X X X XX X X X X XX X X X XX X X X X XX X X X XX X X X X XX -Khẩu lệnh : Đứng lại ...đứng ! + Sau khẩu lệnh :Đứng lại ...đứng !thì tiếp tục bước thêm 1 bước chân trái ra trước và đưa chân phải lên đứng lại . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - x - GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử - cho lớp nhận xét -> GV sữa sai. * Củng cố:Ôn các đông tác đã họcc của phần ĐHĐN - GV yêu cầu nội dung ôn tập và cho lớp tập đồng loạt - GV theo dõi nhắc nhở. 2 .Bài TDPTC : * Ôn 5 động tác đã học :- Vươn thở; Tay; Ngực ; Chân ; Bụng. X X X X X X X - Chú ý : Thực hiện đứng ,đều , đẹp và đi 15-16p hết biên độ đ/t. * Học mới : x x x (6) Động tác :Vặn mình x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Giáo viên tiếp tục phân tích kết hợp thị phạm lần lượt các động tác để học sinh quan sát. - Học sinh luyện tập đồng loạt theo GV .tập cùng chiều, ngược chiều. Sau đó cho cán sự điều khiển, GV theo dõi sữa chữa động tác . - GV phân nhóm để tập luyện: (7) Động tác :Phối hợp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm. Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6  Củng cố : các động tác đã học cuả bài TDPTC:Vươn thở, tay, ngực,  - GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử - cho lớp nhận xét -> GV sữa sai. c/ phần kết thúc. - Đội thình thả lỏng: như ĐHKĐ 1.Thả lỏng. 4-5P - Thực hiện 1 số động tác thả lỏng: 2-3p 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác đã học của bài TDPTCvà phần ĐHĐN . 2lx8n - Giải tán 1-2p - GV dặn dò HS tập ở nhà. - ĐHNX : như đội hình nhận lớp. Tuần 3 …/09/2012 Ngày soạn: Tiết 5: …/09/2012 Ngày dạy : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC- CHẠY BỀN 1. Kiến thức : - ĐHĐN: biết các khẩu lệnh, cách đi điều, đi điều vòng phải (trái). - Bài thể dục : Biết tên và cách thực hiện các 7 động tác thể dục đã học. - chạy bền : biết cách thực hiện trò chơi 2 lần hít vào, hai lần thở ra chạy theo vòng số 8. 2. Kĩ năng : - ĐHĐN: thực hiện được đi điều, đi điều vòng phải (trái). - Bài thể dục : thực hiện được 7 động tác đã học - chạy bền : thực hiện được trò chơi 2 lần hít vào, hai lần thở ra, chạy theo vòng số 8. 3. giáo dục : - ý thức tổ chức, tác phong nhanh nhẹn trong giờ học. II/ Địa điểm-dụng cụ : - Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường. - Dụng cụ : còi ,tranh ảnh.… III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng A/ phần mở đầu : 6-8p Phương pháp-tổ chức 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Chỉnh đốn đội hình. - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 1-2p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV. 2 . Khởi động : Xoay các khớp cổ tay ,cổ 5-6p - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 chân, khớp gối , hông vai ,cổ. - Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,gót chạm mông -ép ngang ,ép dọc. B. Phần cơ bản: 1. ĐHĐN: * Ôn các kĩ năng của ĐHĐN -Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng , -Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số 1-2,1-2 và từ 1 đến hết. - Đứng nghiêm ,nghỉ, quay phải ,trái ,đằng sau. - Giậm chân tại chỗ ,đi đều ,đứng lại * Học đi đều vòng các hướng : Khẩu lệnh :Vòng bên phải (Trái)...bước ! - Chú ý : động lệnh bước bao giờ củng rơi vào phía chân vòng chuyển hướng. Khi bẻ góc nhửng em đi hàng trong cần chậm lại ,nhũng em đi hàng ngoài phải đi nhanh 2lx8n 30-32p - Giáo viên tiếp tục phân tích kết hợp thị 12-13p phạm kĩ năng động tác đ/t đi đều vòng các hướng để học sinh quan sát. - Học sinh luyện tập đồng loạt theo GV . Sau đó cho cán sự điều khiển GV theo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x -Chia nhóm tự ôn luyện - GV sữa sai. 2 .Bài TDPTC : * Ôn 7 động tác đã học : - Động tác Vươn thở. - Động tác Tay. - Động tác Ngực. - Động tác Chân . -Động tác Bụng. - Động tác Vặn mình. - Động tác Phối hợp. 12-13p - GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho lớp ôn tập trung . -Chia nhóm tự ôn luyện - theo sự điều khiển của nhóm trưởng - GV dõi và quản lí chung. x x x x x x x - Chú ý : Thực hiện đứng ,đều , đẹp và đi hết biên độ đ/t x 3. Chạy bền : * Trò chơi : 2 lần hít vào ,2 lần thở ra. - Chuẩn bị : Chạy chậm theo vòng tròn. - Cách chơi : 2 lần hít vào liên tiếp bằng mủi,2 lần thở ra lien tiếp bằng miệng.(Tưng đương với 2 bước chạy với 1 lần hít hoặc thở). x x x x x x x x x x x * Củng cố : các động tác đã học cuả bài TDPTC: x x x x - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm - GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử - cho lớp nhận xét -> GV sữa sai. 6p *Ôn Chạy vòng số 8. Năm học: 2013-2014 - GV hướng dẫn các nhóm lần lượt chạy phối hợp hít thở - GV theo dõi nhắc nhở. GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 c/ phần kết thúc : 1.Thả lỏng. 4-5p - Chạy nhẹ nhàng. 2-3p - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. 2lx8n - Thực hiện 1 số động tác thả lỏng: vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác đã học của bài TDPTCvà phần ĐHĐN . - GV cho hs thu nhỏ vòng lại để thả lỏng nhẹ nhàng hít thở sâu. 1-2p x x x x x x - Giải tán x x x x x x x x x x x x - GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà. Tuần 3 …/09/2012 Ngày soạn: Tiết 6: …/09/2012 Ngày dạy: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : - ĐHĐN: biết cách giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái). - Bài thể dục : Biết tên và cách thực hiện các động tác : nhảy, điều hòa. 2. Kĩ năng : - ĐHĐN: thực hiện được giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái). - Bài thể dục : thực hiện được các động tác : nhảy, điều hòa. 3. giáo dục : - ý thức tổ chức, tác phong nhanh nhẹn trong giờ học. II/ Địa điểm-dụng cụ : + Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường + Dụng cụ : còi ,tranh ảnh thể dục.… III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung A/ phần mở đầu Định lượng 6-8p Năm học: 2013-2014 Phương pháp-tổ chức GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Chỉnh đốn đội hình 1-2p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV. - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2. Khởi động : Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ. -ép ngang ,ép dọc. 5-6p 2lx8n - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. B. Phần cơ bản: 1. ĐHĐN: 30-32p - GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho * Ôn các kĩ năng của ĐHĐN mà học sinh thực 15-16p lớp ôn tập trung . hiện còn yếu: -Chia nhóm tự ôn luyện . - Đứng nghiêm ,nghỉ, quay phải ,trái ,đằng sau. - Giậm chân tại chỗ ,đi đều ,đứng lại * Đi đều vòng các hướng : Khẩu lệnh :Vòng bên phải (Trái)...bước ! X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x 2 .Bài TDPTC :* Ôn 7 động tác đã học : - Động tác Vươn thở - Động tác Tay - Động tác Ngực - Động tác Chân -Động tác Bụng - Động tác Vặn mình - GV theo dõi sữa sai chung cho các nhóm . - GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho lớp ôn tập trung 15-16p - Động tác Phối hợp * Học mới :- Động tác nhảy : - Giáo viên tiếp tục phân tích kết hợp thị phạm lần lượt các động tác để học sinh quan sát. - Học sinh luyện tập đồng loạt theo GV . Sau đó cho cán sự điều khiển GV theo dõi sữa chữa động tác . -Chia nhóm tự ôn luyện - theo sự điều khiển của nhóm trưởng - GV dõi và quản lí chung - Động tác điều hoà : Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 X X X X X X X X C.Phần kết thúc. X 1.Thả lỏng. - Chạy nhẹ nhàng. 4-5p - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. 2-3p - Thực hiện 1 số động tác thả lỏng: vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 2lx8n X X X X X x x * Củng cố : các động tác đã học cuả bài TDPTC: X X X X X X X X X X X X X X x - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm - GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử - cho lớp nhận xét -> GV sữa sai - GV cho hs thu nhỏ vòng lại để thả lỏng nhẹ nhàng hít thở sâu. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác đã học của bài TDPTCvà phần ĐHĐN . - Giải tán x x x x 1-2p x x x x x x x x x x x x x x GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Tuần 4 09/09/2012 Ngày soạn: Tiết 7: 11/09/2012 Ngày dạy : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC- CHẠY BỀN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : - ĐHĐN: biết cách giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái). - Bài thể dục : Biết tên và cách thực hiện 9 động tác đã học. - Chạy bền : biết cách thực hiện chạy theo vòng số 8. 2. Kĩ năng : - ĐHĐN: thực hiện được giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái). - Bài thể dục : thực hiện được 9 động tác đã học. - Chạy bền : Thực hiện được chạy theo vòng số 8 trên sân trường. 3. giáo dục : HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 II/ Địa điểm-dụng cụ : + Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường . + Dụng cụ : còi ,vôi, tranh ảnh.… III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng A/ phần mở đầu : 6-8p 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số 1-2p Phương pháp-tổ chức - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV. - Chỉnh đốn đội hình - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 5-6p 2 . Khởi động :Xoay các khớp cổ tay ,cổ 2lx8n - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi chân, khớp gối , hông vai ,cổ. động. - Thực hiện 1 số động tác TD phát triển chung: Tay- ngực ;lưng - bụng ;lườn ; vặn mình ; chân ; toàn thân. - Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,gót chạm mông -ép ngang ,ép dọc. B. Phần cơ bản: 30-32p 1. ĐHĐN: - GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho * Ôn các kĩ năng của ĐHĐN mà học sinh thực 12-13p lớp ôn tập trung -GV theo dõi và sữa sai . hiện còn yếu: - Tập hợp hàng ngang ,dàn và dồn hàng - Đứng nghiêm ,nghỉ, quay phải ,trái ,đằng sau. - Giậm chân tại chỗ ,đi đều ,đứng lại - Đi đều vòng các hướng : Khẩu lệnh :Vòng bên phải (Trái)...bước ! 2 .Bài TDPTC : * Ôn 9 động tác đã học : - Động tác Vươn thở - Động tác Tay - Động tác Ngực - Động tác Chân -Động tác Bụng - Động tác Vặn mình X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x -Chia nhóm tự ôn luyện - GV tiếp tục theo dõi sữa sai. 12-13p - GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho lớp ôn tập trung theo nhịp hô của GV 3l Sau đó cho cán sự điều khiển GV theo dõi sữa chữa động tác . -Chia nhóm tự ôn luyện - theo sự điều khiển của nhóm trưởng - GV dõi và quản lí chung - Động tác Phối hợp - Động tác nhảy : - Động tác điều hoà : Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 * Chú ý : Thực hiện đúng ,đều ,đẹp và x x x x x x x x x x * Củng cố : các động tác đã học cuả bài TDPTC: x x x x x x 6p x x x 3. Chạy bền : Chạy vòng số 8. x x x x - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm - GV gọi từng tổ lên thực hiện thử - cho các tổ khác nhận xét -> GV sữa sai - GV hướng dẫn lại cho học sinh cách chạy và triển khai cho các nhóm chạy GV quan sát và nhắc nhở. c.phần kết thúc : 1.Thả lỏng. 4-5p - Chạy nhẹ nhàng. 2-3p - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. 2lx8n - Thực hiện 1 số động tác thả lỏng: vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. - GV cho hs thu nhỏ vòng lại để thả lỏng nhẹ nhàng hít thở sâu. x x x x x x 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác đã học của bài TDPTCvà phần ĐHĐN . - Giải tán . x x x x x x 1-2p x x x x x x GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Tuần 4 2012 Ngày soạn: 10/09/ Tiết 8: 12/09/2012 Ngày dạy : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : - ĐHĐN: biết cách giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái). - Bài thể dục : Biết tên và cách thực hiện 9 động tác đã học. Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 2. Kĩ năng : - ĐHĐN: thực hiện được giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái). - Bài thể dục : thực hiện co bản đúng 9 động tác đã học. 3. giáo dục : HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. II/ Địa điểm-dụng cụ : + Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường + Dụng cụ : còi ,vôi, tranh ảnh.… III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng A/ phần mở đầu : 6-8p 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Chỉnh đốn đội hình - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 1-2p 2 . Khởi động : Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ. -ép ngang ,ép dọc. 5-6p 2lx8n Phương pháp-tổ chức - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV. - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. B.phần cơ bản: 30-32p 1. ĐHĐN: * Ôn các kĩ năng của ĐHĐN: - Đi 15-16p - GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho đều,đứng lại . lớp ôn tập trung . - Đi đều vòng trái ,phải . - Chia nhóm tự ôn luyện - GV theo dõi * Học để thực hiện được động tác đổi chân khi đi sữa sai. đều sai nhịp : Khi đang đi đèu chân trái bước về trước chạm đất vào nhịp 2 ,chân phải bước về X X X X X X X X trước chạm đất vào nhịp 1 là sai X X X X X X X X - Đ/t đổi chân :Thay bằng bước chan sau về trưX X X X X X X X X X ớc như bình thường thì ta thực hiện 1 bước trượt X X X X X để chân trước tiếp tục bước về trước ,rồi đi bình X x thường . GV hướng dẫn học sinh cách thực hiện ,kết hợp thị phạm để học sinh quan sát - Cho lớp tập luyện GV theo dõi sữa sai - GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử - cho lớp * Củng cố:Ôn các động tác đã học của phần ĐHĐN : động tác đổi chân khi đi đều sai nhận xét -> GV sữa sai. nhịp : Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 2 .Bài TDPTC: * Ôn 9 động tác đã học : - Động tác Vươn thở - Động tác Tay - Động tác Ngực - Động tác Chân -Động tác Bụng - Động tác Vặn mình - GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho 15-16p lớp ôn tập trung theo nhịp hô của GV Sau đó cho cán sự điều khiển GV theo 3l dõi sữa chữa động tác . -Chia nhóm tự ôn luyện - theo sự điều khiển của nhóm trưởng - GV dõi và quản lí chung. - Động tác Phối hợp - Động tác nhảy : - Động tác điều hoà : * Chú ý : Thực hiện đúng ,đều ,đẹp và x x x x x x x x x x x x x x x x - Thực hiện 1 số động tác thả lỏng: vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 4-5p 2-3p 2lx8n - Rũ tay chân. x - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm - GV gọi từng tổ lên thực hiện thử - cho các tổ khác nhận xét -> GV sữa sai. c.phần kết thúc : 1.Thả lỏng. - GV cho hs thu nhỏ vòng lại để thả lỏng nhẹ nhàng hít thở sâu. - ĐH x x x x x x x 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác đã học của bài TDPTCvà phần ĐHĐN . x x x x - Giải tán. x x x * Củng cố : các động tác đã học cuả bài TDPTC: x x x x x x x x x x x x x x x x x x -GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà. 1-2p Tuần 5 2012 Ngày soạn: 17/09/ Tiết 9: 19/09/2012 Ngày dạy : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN I. Mục tiêu: Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 1. Kiến thức : - ĐHĐN: biết cách đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái), đổi chân khi đi điều sai nhịp. - Bài thể dục : Biết tên và cách thực hiện 9 động tác đã học. - Chạy bền: biết cách chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc. 2. Kĩ năng : - ĐHĐN: thực hiện cơ bản đúng đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái), đổi chân khi đi điều sai nhịp. - Bài thể dục : thực hiện co bản đúng 9 động tác đã học. - Chạy bền: thực hiện được chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc. 3. giáo dục : HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. II/ Địa điểm-dụng cụ : + Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường + Dụng cụ : ảnh toàn bài thể dục. III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng A/ phần mở đầu : 6-8p 1.ổn định tổ chức lớp:- Kiểm tra sĩ số 1-2p Phương pháp-tổ chức - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV. - Chỉnh đốn đội hình. - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động: Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ. - Thực hiện 1 số động tác TD phát triển chung: Tay- ngực ;lưng - bụng ;lườn ; vặn mình ; chân ; toàn thân. - Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,gót chạm mông -ép ngang ,ép dọc. B. Phần cơ bản: 1. ĐHĐN: * Ôn các kĩ năng của ĐHĐN: - Đi đều - đứng lại . 5-6p 2lx8n - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. 30-32p - GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho 12-13p lớp ôn tập trung . X - Đi đều vòng trái ,phải . X X X Năm học: 2013-2014 X X X X - Đổi chân khi đi đều sai nhịp + Chú ý : Thực hiện đúng theo nhịp hô, đồng thời biết cách đổi chân khi đi sai. * Củng cố:Ôn các đông tác đã học của phần ĐHĐN : động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp : 2 .Bài TDPTC :* Ôn 9 động tác đã học : X X X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x - GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử - cho lớp nhận xét -> GV sữa sai GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 - Động tác Vươn thở - Động tác Tay - Động tác Ngực - Động tác Chân -Động tác Bụng - Động tác Vặn mình 12-13p - GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho lớp ôn tập trung theo nhịp hô của GV. Sau đó cho cán sự điều khiển GV theo dõi sữa chữa động tác . -Chia nhóm tự ôn luyện - theo sự điều khiển của nhóm trưởng - GV dõi và quản lí chung. - Động tác Phối hợp - Động tác nhảy : - Động tác điều hoà : * Chú ý : Thực hiện đúng ,đều ,đẹp và x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm - GV gọi từng tổ lên thực hiện thử - cho các tổ khác nhận xét -> GV sữa sai. * Củng cố : các động tác đã học cuả bài TDPTC: 3 .Chạy bền : x x x * Thực hiện kĩ thuật chạy tại chỗ : - GV hướng dẫn cách thực hiện và cho cả lớp thực hiện đồng loạt theo. - Chạy theo nhịp độ tăng dần đánh tay hợp lí nhịp nhàng . - Sau đó triển khai lần lượt các nhóm chạy theo đường gấp khúc : 6p * Chạy theo đường gấp khúc : c.phần kết thúc : 4-5p 1.Thả lỏng. – Rũ tay chân. 2-3p - Lớp trưởng điều khiển cho lớp khởi động. - Thực hiện 1 số động tác thả lỏng: vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 2lx8n - ĐHTL như ĐHKĐ 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác đã học của bài TDPTCvà phần ĐHĐN . 1-2p - GV cho HS dồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà - Giải tán - ĐHNX như ĐHNL Tuần 5 18/09/2012 Ngày soạn: Tiết 10: 20/09/2012 Ngày dạy : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : - ĐHĐN: biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái), đổi chân khi đi điều sai nhịp. - Bài thể dục : Biết tên và cách thực hiện 9 động tác đã học. 2. Kĩ năng : - ĐHĐN: thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái), đổi chân khi đi điều sai nhịp. - Bài thể dục : thực hiện co bản đúng 9 động tác đã học. 3. giáo dục : HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. II/ Địa điểm-dụng cụ : + Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường + Dụng cụ : ảnh toàn bài thể dục, giáo án. III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng A/ phần mở đầu : 6-8p 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số 1-2p Phương pháp-tổ chức -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV. - Chỉnh đốn đội hình - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động : Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ. - Thực hiện 1 số động tác TD phát triển chung: Tay- ngực ;lưng - bụng ;lườn ; vặn mình ; chân ; toàn thân. -ép ngang ,ép dọc. 5-6p 2lx8n - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. 30-32P B.phần cơ bản: - GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho 1. ĐHĐN:* Ôn các kĩ năng của ĐHĐN: 15-16p lớp ôn tập trung -Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, ---Đứng -Chia nhóm tự ôn luyện - GV theo dõi nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, đằng sau sữa sai. quay X X X X X X X - Đi đều-đứng lại ; Đi đều vòng trái ,phải X X X X X X X X - Đổi chân khi đi đều sai nhịp X X X X X X X X X + Chú ý : Thực hiện đúng theo nhịp hô, đồng X X X X thời biết cách đổi chân khi đi sai. X X X X * Củng cố:Ôn các đông tác đã học của Năm học: 2013-2014 x
- Xem thêm -