Tài liệu Giáo án thể dục lớp 3 vnen hay nhất

  • Số trang: 126 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1407 |
  • Lượt tải: 2
dangvantuan

Đã đăng 61301 tài liệu

Mô tả:

Bài soạn lớp 3 Tuần 1 Ngày soạn: 10/9/2012 Ngày dạy: 11/9/2012 BÀI 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI” Mục tiêu: Biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số nội quy tập luyên trong giờ học thể dục lớp 3. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát, sau đó tập bài thể dục phát triển chung lớp 2. (3-4 phút) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp) GV giới thiệu cùng cả lớp chương trình thể dục lớp 3. (4-5 phút) Bài soạn lớp 3 Hình 1-Giới thiệu chương trình môn thể dục lớp 3 Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Một số nội quy tập luyệnc. Biên chế tổ, chọn cán sự. (2-3 phút) Hình 2-GV nêu một số nội quy tập luyện Hoạt động 4: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” (5-6 phút) Bài soạn lớp 3 Hình 3-Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi thường theo nhịp và hát (1 phút) - GV cùng h/s hệ thống bài (1 phút) - GV nhận xét gời học và giao bài tập về nhà (1 phút) 2. Hoạt động ứng dụng - Em hãy kể lại với bố mẹ một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 3 và một số quy định trong giờ học thể dục lớp 3. - Em hãy hướng dẫn cho các bạn (anh, chị, em) trong làng xóm và cùng các bạn tổ chức chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. Tuần 1 Ngày soạn: 9/9/2012 Ngày dạy: 10/9/2012 BÀI 2 ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “NHÓM BA, NHÓM BẢY” Mục tiêu: Biết tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Bài soạn lớp 3 Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Vừa giậm chân tại chỗ vừa đếm theo nhịp. (1 phút) - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên (40-50m) * Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”. (2 phút) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp, theo tổ) Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ (8-10 phút) Hình 1- Điểm số theo hàng dọc Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy” (6-8 phút) Bài soạn lớp 3 . Hình 2-Trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy” Hoạt động 4: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đứng vỗ tay và hát. - GV cùng h/s hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2. Hoạt động ứng dụng - Ứng dụng vào tập trung đầu các giờ sau, xếp hàng chào cờ, xếp hàng vào lớp…. - Ứng dụng quy phải, quay trái để triển khai đội hình tập các nội dung khác . - Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm. Bài soạn lớp 3 Tuần 2 Ngày soạn: 11/9/2012 Ngày dạy: 12/9/2012 BÀI 3 ĐI THƯỜNG THEO NHỊP TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” Mục tiêu: Bước đầu biết cách đi thường theo nhịp và biết dóng thẳng hàng trong khi đi. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. (1 phút) - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên (40-50m) * Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”. (2 phút) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp, theo tổ) Đi thường theo nhịp (8-10 phút) Bài soạn lớp 3 Hình 1- Đi thường theo nhịp Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Kết bạn” (6-8 phút) Hình 2-Trò chơi “Kết bạn” Hoạt động 4: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát. (1 phút) - GV cùng h/s hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. Bài soạn lớp 3 2. Hoạt động ứng dụng - Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện ở nhà. - Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm. Rèn luyện phản xạ Tuần 2 Ngày soạn: 19/9/2012 Ngày dạy: 20/9/2012 BÀI 4 ÔN BÀI TẬP RLTT VÀ KNVĐCB TRÒ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY” Bài soạn lớp 3 Mục tiêu: Bước đầu biết cách đi thường theo nhịp và biết dóng thẳng hàng trong khi đi. Biết cách đi nhanh chuyển sang chạy. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát. (1 phút) - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. (1 phút) - Trò chơi “Có chúng em”. (2 phút) * Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên (80-100m) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp) Đi thường theo nhịp (3-4 phút) Hình 1- Đi thường theo nhịp Bài soạn lớp 3 Hoạt động 3: Phần cơ bản (Chia tổ) Đi nhanh chuyển sang chạy (3-4 phút) CB XP C Hoạt động 4: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Tìm người chỉ huy” (6-8 phút) Hình 2-Trò chơi “Tìm người chỉ huy” Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi thường theo nhịp và hát. (1 phút) - GV cùng h/s hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2. Hoạt động ứng dụng Đ Bài soạn lớp 3 - Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện ở nhà. - Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm. Tuần 3 Ngày soạn: 23/9/2012 Ngày dạy: 24/9/2012 BÀI 5 TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ Mục tiêu: Biết cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. (1 phút) - Chạy chậm sung quanh sân tập (80-100m) * Trò chơi “Chạy tiếp sức”. (2 phút) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp) Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng (5-6 phút) Bài soạn lớp 3 Hình 1- Đi thường theo nhịp Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp, chia tổ) Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số (10-12 phút) Hình 2- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số Hoạt động 4: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Tìm người chỉ huy” (6-8 phút) Bài soạn lớp 3 Hình 2-Trò chơi “Tìm người chỉ huy” Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi thường theo nhịp và hát. (1 phút) - GV cùng h/s hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2. Hoạt động ứng dụng - Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện ở nhà. - Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm. Tuần 3 Ngày soạn: 26/9/2012 Ngày dạy: 27/9/2012 BÀI 6 ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Mục tiêu: Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Biết cách đi thường theo nhịp. Bài soạn lớp 3 Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Xoay các khớp. (2 phút) - Chạy chậm sung quanh sân tập (100-120m) * Trò chơi “Chui qua hầm”. (2 phút) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp, chia tổ) Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số (8-10 phút) Hình 1- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Ôn đi thường theo nhịp. (5-6 phút) Bài soạn lớp 3 Hình 2-Đi thường Hoạt động 4: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Tìm người chỉ huy” (6-8 phút) Hình 3-Trò chơi “Tìm người chỉ huy” Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi thường theo nhịp và hát. (1 phút) - GV cùng h/s hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2. Hoạt động ứng dụng - Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện ở nhà. - Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm. Bài soạn lớp 3 Tuần 4 Ngày soạn: 30/9/2012 Ngày dạy: 1/10/2012 BÀI 7 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG” Mục tiêu: Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và hát. (1 phút) - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên (100-120m) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp, chia tổ) Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái (8-10 phút) Bài soạn lớp 3 Hình 1- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số Hình 2-Quay phải, quay trái Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Thi xếp hàng” (8-10 phút) Bài soạn lớp 3 Hình 3-Trò chơi “Thi xếp hàng” Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi thường theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng. (1 phút) - GV cùng h/s hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2. Hoạt động ứng dụng - Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện ở nhà. - Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm. Tuần 4 Ngày soạn: 3/10/2012 Ngày dạy: 4/10/2012 BÀI 8 ®i vît chíng ng¹i vËt - Trß ch¬i “Thi xÕp hµng” Bài soạn lớp 3 Mục tiêu: BiÕt c¸ch tËp hîp hµng ngang, dãng th¼ng hµng ngang. Bíc ®Çu biÕt c¸ch ®i vît chíng ng¹i vËt thÊp. - BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®îc trß ch¬i. 1. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - GiËm ch©n t¹i chç ®Õm to theo nhÞp. (1 phút) - Ch¹y nhÑ nhµng theo hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn ë s©n trêng(100-120m) * Ch¬i trß ch¬i “Ch¹y ®æi chç vç tay nhau”. GV gi¶i thÝch l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i råi tæ chøc cho häc sinh ch¬i (2 phút) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp, chia tổ) Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. (6-8 phút) Hình 1- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Đi vượt chướng ngại vật thấp. (10-12 phút) Bài soạn lớp 3 Hình 2-Đi vượt chướng ngại vật thấp Hoạt động 4: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Thi xếp hàng” (5-7 phút) Hình 3-Trò chơi “Thi xếp hàng” Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - §i thêng theo vßng trßn, võa ®i võa th¶ láng. (1 phút) - GV cïng häc sinh hÖ thèng bµi. (1 phút) - GV nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc vµ giao bµi tËp vÒ nhµ. (1 phút) 2. Hoạt động ứng dụng - Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện ở nhà. - Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm.
- Xem thêm -