Tài liệu Giáo án thể dục lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 19

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THPT Quang Trung Tuần 16 Tiết: 31 - 32 BÓNG ĐÁ - CHẠY BỀN I. Mục tiêu : - Bóng đá: Biết cách thực hiện, thực hiện cơ bản, thực hiện được dẫn bóng bằng lồng bàn chân, dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. - Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. Duy trì và nâng dần sức bền . II. Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm: Sân Trường THPT Quang Trung. - Phương tiện: Còi - 20 quả bóng đá. III. Thiết kế dạy và học: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu: 15 - Lớp tập hợp nhanh báo cáo chính a. Nhận lớp: kiểm tra sĩ số, phổ biến nội phút xác sĩ số. dung và yêu cầu buổi học. GV  b. Khởi động:  - Xoay các khớp: cổ, cổ tay, cổ chân,  hông, gối, gập duỗi, xoạc dọc, xoạc  ngang. Đội hình nhận lớp và khởi động - Khởi động chuyên môn: 2. Phần cơ bản: 65 a. Bóng đá: phút - Dẫn bóng bằng lòng bàn chân:         Đội hình học dẫn bóng + sử dụng lòng bàn chân để tiếp xúc bóng, chân chạm vào phía sau bóng, chân dẫn bóng thường tiếp xúc bóng khi ngang với chân trụ, đầu gối xoay ra ngoài. Trọng tâm dồn vào chân trụ. - Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân: GVBS: Phan Nghĩa Thanh Bình Trường THPT Quang Trung + Xoay bàn chân vào trong khi dẫn bóng, tiếp xúc giữa bàn chân và bóng có diện tích tiếp xúc không nhiều, khi dẫn bóng xoáy ra ngoài. + Như tư thế chạy bình thường, chân dẫn bóng nhấc lên, mũi bàn chân hướng vào phía trong, má ngoài bàn chân tiếp xúc vào sau bóng và hơi chếch xuống dưới. b. Chạy bền: - Nam chạy 4 vòng quanh sân bóng đá. - Nự chạy 2 vòng quang sân bóng đá. 3. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh và thả lỏng. - Củng cố - Nhận xét đánh buổi học. - Xuống lớp GVBS: Phan Nghĩa Thanh Bình Đội hình chạy bền - Thả lỏng tay, chân - Gọi 2 HS lên thực hiện, rút ra nhận xét. GV     Đội hình xuống lớp Trường THPT Quang Trung Tuần 17 Tiết: 33 - 34 BÓNG ĐÁ - CHẠY BỀN I. Mục tiêu : - Bóng đá: + Ôn kỹ thuật dẫn bóng và đá bóng bằng lòng bàn chân. + Trò chơi: “dẫn bóng tiếp sức” - Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. Duy trì và nâng dần sức bền . II. Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm: Sân Trường THPT Quang Trung. - Phương tiện: Còi - 20 quả bóng đá. III. Thiết kế dạy và học: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu: 15 - Lớp tập hợp nhanh báo cáo chính a. Nhận lớp: kiểm tra sĩ số, phổ biến phút xác sĩ số. nội dung và yêu cầu buổi học. GV  b. Khởi động:  - Xoay các khớp: cổ, cổ tay, cổ chân,  hông, gối, gập duỗi, xoạc dọc, xoạc  ngang. Đội hình nhận lớp và khởi động - Khởi động chuyên môn: 2. Phần cơ bản: 65 a. Bóng đá: phút - Ôn kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn     chân.( tốc độ dẫn bóng tăng dần)   - Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân.   ( tốc độ dẫn bóng tăng dần) Đội hình học dẫn bóng - Đá bóng bằng lòng bàn chân: . GVBS: Phan Nghĩa Thanh Bình Trường THPT Quang Trung + Chạy đà phải quan sát bóng và mục tiêu đá bóng để điều chỉnh bước chạy đà cho phù hợp. + Chân trụ đặt ngang tâm bóng, mũi bàn chân theo hướng đi của bóng. + Khi chân trụ tiếp đất thì chân lăng vung ra phía sau, đồng thời gối và mũi chân xoay vuông góc với bàn chân trụ. + Tiếp xúc giữa chân và bóng giống kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân. + Chạm bóng vào phía sau và trên tâm bóng (hơi chếch xuống sẽ tạo đường bóng bổng) - Trò chơi: dẫn bóng tiếp sức + Lớp chia làm hai đội b. Chạy bền: - Nam chạy 4 vòng quanh sân bóng đá. - Nự chạy 2 vòng quang sân bóng đá. 3. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh và thả lỏng. - Củng cố - Nhận xét đánh buổi học. - Xuống lớp GVBS: Phan Nghĩa Thanh Bình Đội hình chạy bền 10 - Thả lỏng tay, chân phút - Gọi 2 HS lên thực hiện, rút ra nhận xét. GV     Đội hình xuống lớp Trường THPT Quang Trung Tuần 18 Tiết: 35 - 36 BÓNG ĐÁ - CHẠY BỀN I. Mục tiêu : - Bóng đá: + Ôn kỹ thuật dẫn bóng và đá bóng bằng lòng bàn chân. - Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. Duy trì và nâng dần sức bền . II. Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm: Sân Trường THPT Quang Trung. - Phương tiện: Còi - 20 quả bóng đá. III. Thiết kế dạy và học: NỘI DUNG 1. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung và yêu cầu buổi học. b. Khởi động: - Xoay các khớp: cổ, cổ tay, cổ chân, hông, gối, gập duỗi, xoạc dọc, xoạc ngang. - Khởi động chuyên môn: 2. Phần cơ bản: a. Bóng đá: - Ôn kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân.( tốc độ dẫn bóng tăng dần, yêu cầu đúng kỹ thuật) - Ôn bóng bằng má ngoài bàn chân. ( tốc độ dẫn bóng tăng dần, yêu cầu đúng kỹ thuật) - Học đá bóng bằng lòng bàn chân: + Giáo viên quan sát sửa sai cho từng học sinh. + Chú ý: Muốn có được đường bóng bổng phải chân tiếp xúc bóng hơi chếch xuống dưới. GVBS: Phan Nghĩa Thanh Bình LVĐ 15 phút 65 phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Lớp tập hợp nhanh báo cáo chính xác sĩ số. GV     Đội hình nhận lớp và khởi động         Đội hình học dẫn bóng Trường THPT Quang Trung     Đội hình học đá bóng bằng lóng bàn chân b. Chạy bền: - Nam chạy 4 vòng quanh sân bóng đá. - Nự chạy 2 vòng quang sân bóng đá. 3. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh và thả lỏng. - Củng cố - Nhận xét đánh buổi học. - Xuống lớp GVBS: Phan Nghĩa Thanh Bình     10 phút Đội hình chạy bền - Thả lỏng tay, chân - Gọi 2 HS lên thực hiện, rút ra nhận xét. GV     Đội hình xuống lớp Trường THPT Quang Trung Tuần 19 Tiết: 37 - 38 BÓNG ĐÁ - CHẠY BỀN I. Mục tiêu : - Bóng đá: + Ôn kỹ thuật dẫn bóng và đá bóng bằng lòng bàn chân. - Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. Duy trì và nâng dần sức bền. - Phát triển thể lực: chạy biến tốc, dừng đột ngột. II. Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm: Sân Trường THPT Quang Trung. - Phương tiện: Còi - 20 quả bóng đá. III. Thiết kế dạy và học: NỘI DUNG 1. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung và yêu cầu buổi học. b. Khởi động: - Xoay các khớp: cổ, cổ tay, cổ chân, hông, gối, gập duỗi, xoạc dọc, xoạc ngang. - Khởi động chuyên môn: 2. Phần cơ bản: a. Bóng đá: - Ôn kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân.( tốc độ dẫn bóng tăng dần, yêu cầu đúng kỹ thuật) - Ôn bóng bằng má ngoài bàn chân. ( tốc độ dẫn bóng tăng dần, yêu cầu đúng kỹ thuật) - Học đá bóng bằng lòng bàn chân: + Giáo viên quan sát sửa sai cho từng học sinh. + Chú ý: Muốn có được đường bóng bổng phải chân tiếp xúc bóng hơi chếch xuống dưới. GVBS: Phan Nghĩa Thanh Bình LVĐ 15 phút 65 phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Lớp tập hợp nhanh báo cáo chính xác sĩ số. GV     Đội hình nhận lớp và khởi động         Đội hình học dẫn bóng         Trường THPT Quang Trung Đội hình học đá bóng bằng lóng bàn chân b. Chạy bền: - Nam chạy 4 vòng quanh sân bóng đá. - Nự chạy 2 vòng quang sân bóng đá. ( Giáo viên nhắc học sinh hít thở sâu trong quá trình chạy) c. Phát triển thể lực: chạy biến tốc, dừng đột ngột. + Chuẩn bị: kẻ hai vạch giới hạn a, b 10m cách nhau 20m. Chia số HS trong lớp thành hai đội đứng thành 4 hàng dọc đối diện nhau và cách sau vạch xuật phát. + Cách chơi: Khi được lệnh bắt đầu, tiến sát và quay lưng vào vạch xuất phát. Khi có lệnh chạy thì xoay người 1800 và chạy thật nhanh tới vạch đối diện và dừng lại ngay. Đội nào chạy hết người trước thì đội đó sẽ thắng. 3. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh và thả lỏng. - Củng cố - Nhận xét đánh buổi học. - Xuống lớp GVBS: Phan Nghĩa Thanh Bình Đội hình chạy bền         Đội hình chạy biến tốc 10 phút - Thả lỏng tay, chân - Gọi 2 HS lên thực hiện, rút ra nhận xét. GV     Đội hình xuống lớp Trường THPT Quang Trung Tuần 20 Tiết: 39 - 40 BÓNG ĐÁ - CHẠY BỀN I. Mục tiêu : - Bóng đá: + Kiểm tra kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàb chân. + Ôn kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân. - Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. Duy trì và nâng dần sức bền. - Phát triển thể lực: chạy biến tốc, dừng đột ngột. II. Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm: Sân Trường THPT Quang Trung. - Phương tiện: Còi - 20 quả bóng đá. III. Thiết kế dạy và học: NỘI DUNG 1. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung và yêu cầu buổi học. b. Khởi động: - Xoay các khớp: cổ, cổ tay, cổ chân, hông, gối, gập duỗi, xoạc dọc, xoạc ngang. - Khởi động chuyên môn: 2. Phần cơ bản: a. Bóng đá: - Kiểm tra kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân: + Đạt: dẫn bóng đúng kỹ thuật bằng lòng bàn chân. + Chưa đạt: dẫn bóng sai kỹ thuật. - Ôn tập đá bóng bằng lòng bàn chân: + Giáo viên quan sát sửa sai cho từng học sinh. + Chú ý: Muốn có được đường bóng bổng phải chân tiếp xúc bóng hơi chếch xuống dưới. GVBS: Phan Nghĩa Thanh Bình LVĐ 15 phút 65 phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Lớp tập hợp nhanh báo cáo chính xác sĩ số. GV     Đội hình nhận lớp và khởi động  GV     Đội hình kiểm tra   Trường THPT Quang Trung       Đội hình ôn đá bóng bằng lóng bàn chân b. Chạy bền: - Nam chạy 4 vòng quanh sân bóng đá. - Nự chạy 2 vòng quang sân bóng đá. ( Giáo viên nhắc học sinh hít thở sâu trong quá trình chạy) Đội hình chạy bền c. Phát triển thể lực: chạy biến tốc, dừng đột ngột. + Chuẩn bị: kẻ hai vạch giới hạn a, b 10m cách nhau 20m. Chia số HS trong lớp thành hai đội đứng thành 4 hàng dọc đối diện nhau và cách sau vạch xuật phát. + Cách chơi: Khi được lệnh bắt đầu, tiến sát và quay lưng vào vạch xuất phát. Khi có lệnh chạy thì xoay người 1800 và chạy thật nhanh tới vạch đối diện và dừng lại ngay. Đội nào chạy hết người trước thì đội đó sẽ thắng. 3. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh và thả lỏng. - Củng cố - Nhận xét đánh buổi học. - Xuống lớp GVBS: Phan Nghĩa Thanh Bình         Đội hình chạy biến tốc 10 phút - Thả lỏng tay, chân - Gọi 2 HS lên thực hiện, rút ra nhận xét. GV     Đội hình xuống lớp Trường THPT Quang Trung Tuần 21 Tiết: 41 - 42 BÓNG ĐÁ - CHẠY BỀN I. Mục tiêu : - Bóng đá: + Kiểm tra kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàb chân. + Ôn kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân. - Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. Duy trì và nâng dần sức bền. - Phát triển thể lực: chạy biến tốc, dừng đột ngột. II. Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm: Sân Trường THPT Quang Trung. - Phương tiện: Còi - 20 quả bóng đá. III. Thiết kế dạy và học: NỘI DUNG 1. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung và yêu cầu buổi học. b. Khởi động: - Xoay các khớp: cổ, cổ tay, cổ chân, hông, gối, gập duỗi, xoạc dọc, xoạc ngang. - Khởi động chuyên môn: 2. Phần cơ bản: a. Bóng đá: - Kiểm tra kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân: + Đạt: dẫn bóng đúng kỹ thuật bằng lòng bàn chân. + Chưa đạt: dẫn bóng sai kỹ thuật. - Ôn tập đá bóng bằng lòng bàn chân: + Giáo viên quan sát sửa sai cho từng học sinh. + Chú ý: Muốn có được đường bóng bổng phải chân tiếp xúc bóng hơi chếch xuống dưới. GVBS: Phan Nghĩa Thanh Bình LVĐ 15 phút 65 phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Lớp tập hợp nhanh báo cáo chính xác sĩ số. GV     Đội hình nhận lớp và khởi động  GV     Đội hình kiểm tra   Trường THPT Quang Trung       Đội hình ôn đá bóng bằng lóng bàn chân b. Chạy bền: - Nam chạy 4 vòng quanh sân bóng đá. - Nự chạy 2 vòng quang sân bóng đá. ( Giáo viên nhắc học sinh hít thở sâu trong quá trình chạy) Đội hình chạy bền c. Phát triển thể lực: chạy biến tốc, dừng đột ngột. + Chuẩn bị: kẻ hai vạch giới hạn a, b 10m cách nhau 20m. Chia số HS trong lớp thành hai đội đứng thành 4 hàng dọc đối diện nhau và cách sau vạch xuật phát. + Cách chơi: Khi được lệnh bắt đầu, tiến sát và quay lưng vào vạch xuất phát. Khi có lệnh chạy thì xoay người 1800 và chạy thật nhanh tới vạch đối diện và dừng lại ngay. Đội nào chạy hết người trước thì đội đó sẽ thắng. 3. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh và thả lỏng. - Củng cố - Nhận xét đánh buổi học. - Xuống lớp GVBS: Phan Nghĩa Thanh Bình         Đội hình chạy biến tốc 10 phút - Thả lỏng tay, chân - Gọi 2 HS lên thực hiện, rút ra nhận xét. GV     Đội hình xuống lớp
- Xem thêm -