Tài liệu Giáo án thể dục lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 13

  • Số trang: 146 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

- TUẦN: 2 - Ngày soạn: 07 / 08 /2011 - Ngày dạy: 13 / 08 /2011 GIÁO ÁN Số: 3 Tiết 3 Thời gian: 45 phút Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 2 - KN: Bước đầu thực hiện được các động tác từ 1-2 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-5 - KN: Thực hiện được các động tác từ 1-5. 3. Chạy tiếp sức. - KT: Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy. - KN: Thực hiện được trao nhận tín gậy - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, 2 phút ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … 2 lần - GV quan sát nhắc nhở. 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Giới thiệu cho hs nắm về các tư thế của tay chân trong bài TDNĐ - Học: Động tác tay. 28 - 30 phút 18 phút Đội hình 4 nhóm nữ tập TDNĐ             GV quan sát sửa sai hs thường mắc. - Động tác thân mình: ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển.             2. Bài TDLH của Nam: - Học : Động tác 1 đến 5. GV quan sát sửa sai hs thường mắc ĐH tại chỗ tập kĩ thuật trao nhận tín gậy 3. Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy. 10 phút GV quan sát sửa sai hs thường mắc. Đội hình củng cố bài cu T 1 - 1.3 m GV phân tích, giảng giải và thị phạm cho hs xem. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung.     2 phút       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 4 Tiết 4 - Ngày soạn: 07 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 13 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 3 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-2. + Thực hiện được động tác 3 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-10 - KN: + Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-5 + Thực hiện được các động tác từ 6 - 10. 3. Chạy tiếp sức. - KT: Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy và bài tập phát triển sức nhanh. - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy và bài tập phát triển sức nhanh. - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, 2 phút ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … 2 lần - Kiểm tra : bài TD và CTS 5 Phút - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Ôn - Động tác tay. - Động tác thân mình: GV cho cán sự điều khiển 2 động tác đã học. - Học: Động tác chân.. 28 - 30 phút Đội hình 4 nhóm nữ tập TDNĐ       17 phút       GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển.       2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 đến 5. GV cho cán sự điều khiển ôn lại 5 động tác đã học. - Học: Động tác 6 – 10.       GV quan sát sửa sai hs ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy.  3. Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy (Chạy chậm). T 1 - 1.3 m GV cho cán sự điều khiển ôn lại kĩ thuật trao nhân tín gậy đã học. - Bài tập Chạy lặp lại với tốc độ cao (2-3 lần x 30m). GV phân tích, thị phạm cho hs xem. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 3 phút     ------------------------------------30m  GV quan sát sửa sai hs Đội hình chạy nhanh tốc độ cao  10 phút     ------------------------------------30m GV quan sát sửa sai hs III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán.     5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút      IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 5 Tiết 5 - Ngày soạn: 13 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 20 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 4 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-3. + Thực hiện được động tác 4 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-18 - KN: + Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-10 + Thực hiện được các động tác từ 11 - 18. 3. Chạy tiếp sức. - KT: Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy theo nhóm 2 người tốc độ cao. - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy theo nhóm 2 người (Chậm, nhanh). - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, 2 phút ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … 2 lần - Kiểm tra: Bài TD và CTS 5 Phút - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: - Động tác tay. - Động tác thân mình: - Động tác chân: - Động tác phối hợp: 28 - 30 phút Đội hình 2 nhóm nữ tập TDNĐ       18 phút GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển.       GV quan sát sửa sai hs thường mắc HS tập luyện cán sự điều khiển tập ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy.  2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 đến 10. - Học: Động tác 11 đến 18.     ------------------------------------60m  GV quan sát sửa sai hs HS tập luyện cán sự điều khiển 3. Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy theo nhóm 2 người (châm, nhanh). Đội hình củng cố bài cu 10 phút     2 phút  T 1 - 1.3 m 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán.      GV quan sát nhận xét chung. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 6 Tiết 6 - Ngày soạn: 13 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 20 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 4 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-4. 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-27 - KN: + Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-18 + Thực hiện được các động tác từ 19 - 27. 3. Chạy tiếp sức. - KT: Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy theo nhóm 3 người tốc độ cao. - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy theo nhóm 3 người (Chậm, nhanh) bài tập 2,3; tr 50. - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, 2 phút ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … 2 lần - Kiểm tra : Bài TD và CTS 5 Phút - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Ôn - Động tác tay. - Động tác thân mình: - Động tác chân. - Động tác phối hợp GV cho cán sự điều khiển 4 động tác đã học. 28 - 30 phút Đội hình 4 nhóm nữ tập TDNĐ       2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 đến 18. - Học: Động tác 19 đến 27. 18 phút       GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển.             GV cho cán sự điều khiển 27 động tác đã học. 3. Chạy tiếp sức: GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy  - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy theo nhóm 3 người (châm, nhanh). T 1 - 1.3 m 10 phút HS tập luyện cán sự điều khiển. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán.     ------------------------------------80m 2 phút      GV quan sát sửa sai hs thường mắc. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 4 - Ngày soạn: 20 / 08 /2011 - Ngày dạy: 27 / 08 /2011 GIÁO ÁN Số: 7 Tiết 7 Thời gian: 45 phút Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 5 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-4. + Thực hiên được động tác 5. 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-27 - KN: + Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-27 3. Chạy tiếp sức. - KT: + Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. + Biết một số điểm trong luật điền kinh (phần chạy tiếp sức) - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:  - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra : Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác tay. - Động tác thân mình. - Động tác chân. - Động tác phối hợp. - Học: Động tác lườn. ĐL 6 - 8 phút 1Phút 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút Đội hình 2 nhóm nữ tập TDNĐ       ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển. 15 phút GV phân tích, giảng giải và thị phạm từ chậm đến nhanh sau đó cho hs thực hiện       GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs. ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy  2. Bài TDLH của Nam: Ôn - Động tác 1 đến 27. GV cho cán sự điều khiển ôn lại 27 động tác đã học.     3. Chạy tiếp sức: - Ôn trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn.     ------------------------60m 13 phút T 1 - 1.3 m 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. Phương pháp tổ chức 2 phút      GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs. Đội hình củng cố bài cu       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở 5 - 7 phút 2phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 4 - Ngày soạn: 20 / 08 /2011 - Ngày dạy: 27 / 08 /2011 GIÁO ÁN Số: 8 Tiết 8 Thời gian: 45 phút Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 5 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-5 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-37 - KN: + Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-27 + Thực hiện được các động tác từ 28 – 37. 3. Chạy tiếp sức. - KT: + Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. + Biết một số điểm trong luật điền kinh (phần chạy tiếp sức) - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, 2 phút ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … 2 lần - Kiểm tra: Bài TD và CTS 5 Phút - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác tay . - Động tác thân mình. - Động tác chân. - Động tác phối hợp. - Động tác lườn. GV cho cán sự điều khiển ôn lại 4 động tác đã học. 28 - 30 phút Đội hình 4 nhóm nữ tập TDNĐ       - Động tác 1 đến 27.       - Học : Động tác 28 đến 37. GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển. 15 phút 2. Bài TDLH của Nam: Ôn             GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy      T 1 - 1.3 m     ------------------------60m 13 phút 3. Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy theo nhóm 2 người tốc độ cao. 2 phút      GV quan sát nhận xét chung. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu…  GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs. Đội hình củng cố bài cu  + Chạy nhanh theo cặp của mình thực hiện kĩ thuật trao nhận tín gậy qua lại. - Giới thiệu luật trong chạy tiếp sức     5 - 7 phút 2phút - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 5 - Ngày soạn: 28 / 08 /2011 - Ngày dạy: 03 / 09 /2011 GIÁO ÁN Số: 9 Tiết 9 Thời gian: 45 phút Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 7 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-5 + Thực hiện được các động tác từ 6 - 7. 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-37 - KN: + Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1- 37 3. Chạy tiếp sức. - KT: Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:  - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra: Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác tay và thân mình. - Động tác chân và phối hợp. - Động tác lườn. - Học: Động tác tay vai. ĐL 6 - 8 phút 1Phút Phương pháp tổ chức 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút Đội hình 4 nhóm nữ tập TDNĐ       ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển. 15 phút GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy - Học: Động tác vặn mình. GV phân tích, giảng giải và thị phạm từ chậm đến nhanh sau đó cho hs thực hiện ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy  2. Bài TDLH của Nam: Ôn - Động tác 1 đến 37. GV cho cán sự điều khiển ôn lại 37 động tác đã học. 3. Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy theo nhóm 3 người tốc độ cao.   -------    -------  60m 13 phút T 1 - 1.3 m + Chạy nhanh theo cặp của mình thực hiện kĩ thuật trao nhận tín gậy qua lại luân phiên. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD?       2 phút  GV quan sát sửa sai hs. Đội hình củng cố bài cu     IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 5 GIÁO ÁN Số: 10 Tiết 10 - Ngày soạn: 28 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 03 / 09 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 7 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-7 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-45 - KN: + Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1- 37 + Thưc hiện được các động tác từ 38 - 45 3. Chạy tiếp sức. - KT: Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, 2 phút ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … 2 lần - Kiểm tra: Bài TD và CTS 5 Phút - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác tay. - động thân mình. - Động tác chân. - Động phối hợp. - Động tác lườn. - Động tác tay vai. - Động tác vặn mình. 28 - 30 phút Đội hình 4 nhóm nữ tập TDNĐ       GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH tập TDLH nam cán sư điều khiển. 15 phút      GV cho cán sự điều khiển ôn lại 7 động tác đã học.  GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs. 2. Bài TDLH của Nam: Ôn - Động tác 1 đến 37. - Học : Động tác 38 đến 45. ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy    -------    -------  GV phân tích, giảng giải và thị phạm từ chậm đến nhanh. 3. Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy theo nhóm 3 người tốc độ cao. 60m GV quan sát sửa sai hs. Đội hình củng cố bài cu 13 phút T 1 - 1.3 m + Chạy nhanh theo cặp của mình thực hiện kĩ thuật trao nhận tín gậy qua lại. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM:  2 phút 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút       GV quan sát nhận xét chung. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 6 - Ngày soạn: 03 / 09 /2011 - Ngày dạy: 10 / 09 /2011 GIÁO ÁN Số: 11 Tiết 11 Thời gian: 45 phút Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 7 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-7 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-45 - KN: Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1- 45 3. Chạy tiếp sức. - KT: Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, 2 phút ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … 2 lần - Kiểm tra : Bài TD và CTS 5 Phút - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 28 - 30 phút Đội hình 2 nhóm nữ tập TDNĐ       GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển. 15 phút     2. TDNĐ:Ôn - Động tác tay. - Động tác thân mình. - Động tác chân. - Động tác phối hợp. - Động tác lườn. - Động tác tay vai. - Động tác vặn mình GV cho cán sự điều khiển ôn lại 7 động tác GV quan sát sửa sai hs. ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy 2. Bài TDLH của Nam: Ôn - Động tác 1 đến 45. GV cho cán sự điều khiển ôn lại 45 động tác 13 phút 3. Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy theo nhóm 2 người tốc độ cao. T 1 - 1.3 m   20m     2 phút + Chạy nhanh theo cặp của mình thực hiện kĩ thuật trao nhận tín gậy qua lại.   GV quan sát sửa sai hs. Đội hình củng cố bài cu      4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở  GV quan sát nhận xét chung. sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 6 - Ngày soạn: 03 / 09 /2011 - Ngày dạy: 10 / 09 /2011 GIÁO ÁN Số: 12 Tiết 12 Thời gian: 45 phút Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 8 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-7 + Thực hiện được động tác từ 8 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-45 - KN: Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1- 45 3. Chạy tiếp sức. - KT: Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:  - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra: Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. 6 - 8 phút 1Phút 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác tay. - Động tác thân mình. - Động tác chân. - Động tác phối hợp. - Động tác lườn. - Động tác tay vai. - Động tác vặn mình. GV cho cán sự điều khiển ôn lại 7 động tác đã học. - Học: Động tác lưng bụng. 28 - 30 phút Đội hình 2 nhóm nữ tập TDNĐ       GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển. 15 phút       GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy 2. Bài TDLH của Nam: Ôn - Động tác 1 đến 45. GV cho cán sự điều khiển ôn lại 45 động tác đã học.  3. Chạy tiếp sức:   20m
- Xem thêm -