Tài liệu Giáo án thể dục lớp 11 chuẩn ktkn_bộ 9

  • Số trang: 140 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN - TUẦN: 1 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 15 / 08 /2011 Số: 2 Tiết 2 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-2 - KN: Thực hiện được các động tác từ 1-2 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-6 - KN: Thực hiện được các động tác từ 1-6. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: - Học: Động tác đánh hông. 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút GV phân tích và thị phạm từ chậm đến nhanh 14 phút - Động tác phối hợp: GV quan sát sửa sai hs thường mắc. Đội hình tập luyện chung ĐH 2 nhóm tập bài TD cán sư điều khiển. 2. Bài TDLH của Nam: - Học : Động tác 1 đến 6. (Nam) 14 phút (Nữ)       GV quan sát sửa sai hs thường mắc Đội hình tập bài TDLH nam GV phân tích và thị phạm từ chậm đến nhanh (Nam) (Nữ)       Đội hình chia nhóm tập luyện. Đội hình củng cố bài cu 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 2 phút       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 2 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 23 / 08 /2011 GIÁO ÁN Số: 3 Tiết 3 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  NHIỆM VỤ: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-3 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-2 + Thực hiện được các động tác từ 3 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-15 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-6 + Thực hiện được các động tác từ 7 - 15 3. Chạy tiếp sức: - KT: Biết cách thực hiện chạy tiếp sức 4 x 100m, bài tập bổ trợ kĩ thuật. - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra bài cu: Bài TD - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác đánh hông. - Động tác phối hợp. -Học : Động tác di chuyển tiến lùi. 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút 16 phút GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nữ) (Nữ) 2. Bài TDLH của Nam:       - Ôn: Động tác 1 - 5 - Học : Động tác 6 đến 15. Đội hình nhóm nam tập bài TDLH (Nam) (Nam)       3.Chạy tiếp sức: Học cách T - N tín gậy. Bài tập tại chỗ tập động tác T - N tín gậy và tập động tác tay không nhân tín gậy. GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy 12 phút     GV quan sát sửa sai hs thường mắc. Đội hình củng cố bài cu 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục nam, nữ? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 2 phút       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 4 Tiết 4 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 22 / 08 /2011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-3 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-3 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-15 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-15 + Vận dụng để tự tập hàng ngày. 3. Chạy tiếp sức: - KT: Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ kĩ thuật. - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra bài cu: Bài TD,CTS - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác đánh hông. - Động tác phối hợp. - Động tác di chuyển tiến lùi. GV cho cán sự điều khiển ôn lại 3 động tác đã học. 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút 2. Bài TDLH của Nam: 16 phút - Ôn: Động tác 1 – 15 GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs thường mắc. ĐH 4 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nữ) (Nữ)       (Nam) GV cho cán sự điều khiển ôn lại 15 động tác của bài TDLH nam đã học. 3.Chạy tiếp sức: Bài tập: - Tại chỗ tập động tác trao tín gậy. - Tại chỗ tập động tác tay không nhận tín gậy. (Nam)       ĐH tập động tác trao nhận tín gậy. 12 phút     GV giới thiệu, làm mẫu cho HS xem 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục nam, nữ? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. Đội hình củng cố bài cu 2 phút       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 3 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 30 / 08 /2011 GIÁO ÁN Số: 5 Tiết 5 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-4 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-3 + Thực hiện được động tác 4 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-20 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-15 + Thực hiện được các động tác 16 - 20 3. Chạy tiếp sức: - KT: + Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ kĩ thuật. - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ và kĩ thuật xuất phát. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác đánh hông. - Động tác phối hợp. - Động tác di chuyển tiến lùi. -Học : Động tác nhảy. 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút 16 phút GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 4 nhóm tập bài TD cán sư điều khiển. (Nữ) (Nữ) 2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 - 15 - Học : Động tác 16 đến 20.       (Nam)       3.Chạy tiếp sức: - Bài tập: Tại chỗ tập động tác trao tín gậy. + Tại chỗ tập động tác tay không nhận tín gậy. (Nam) ĐH tập động tác trao nhận tín gậy. 12 phút     GV quan sát sửa si hs thường mắc Đội hình củng cố bài cu 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục nam, nữ? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 2 phút       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 3 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 30 / 08 /2010 GIÁO ÁN Số: 6 Tiết 6 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-4 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-4 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-20 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-20 3. Chạy tiếp sức: - KT: + Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ kĩ thuật. + Biết cách thực hiện kĩ thuật xuất phát . - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ và kĩ thuật xuất phát. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác đánh hông. - Động tác phối hợp. - Động tác di chuyển tiến lùi. - Động tác nhảy. 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút 16 phút GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs thường mắc. ĐH 4 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nữ) (Nữ) 2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 - 20.       (Nam)       3.Chạy tiếp sức: - Học: Xuất phát của người số 1 + Bài tập: Từng đôi, tại chỗ tập trao - nhận tín gậy. + Phối hợp chạy nhẹ trao - nhận tín gậy. (Nam) Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng. 12 phút          ------------------------  ---30m  ĐH tập kĩ thuật trao – nhận tín gậy. Đội hình củng cố bài cu - Học: Xuất phát của người số 2,3,4. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục nam, nữ? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 2 phút       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 4 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 04 / 09 /2010 GIÁO ÁN Số: 7 Tiết 7 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-6 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-4 + Thực hiện được các động tác 5 - 6 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-30 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-20 + Thực hiện được các động tác 21 - 30 3. Chạy tiếp sức: - KT: Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ kĩ thuật. - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra bài cu: Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác đánh hông. - Động tác phối hợp. - Động tác di chuyển tiến lùi. - Động tác nhảy. -Học : Động tác di chuyển ngang. 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút 13 phút - Động tác lưng bụng. GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 4 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nữ) (Nữ)       2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 - 20 - Học : Động tác 21 đến 30. (Nam) (Nam)       Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng 3.Chạy tiếp sức:  - Ôn: Xuất phát của người số 1 + Phối hợp chạy nhẹ trao - nhận tín gậy. 15 phút - Ôn: Xuất phát của người số 2,3,4. GV giới thiệu, làm mẫu KTĐT cho HS quan sát. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục nam, nữ? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 2 phút     ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Xp 60m  Đội hình 4 hàng dọc tập trao nhận tín gậy. Đội hình củng cố bài cu       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 4 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 04 / 09 /2010 GIÁO ÁN Số: 8 Tiết 8 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-7 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-6 + Thực hiện được động tác 7 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-30 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-30 3. Chạy tiếp sức: - KT: Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ kĩ thuật. - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy, bàn đạp, thước dây tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra bài cu: Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác đánh hông. - Động tác phối hợp. - Động tác di chuyển tiến lùi. - Động tác nhảy. - Động tác di chuyển ngang. - Động tác lưng bụng. 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút 13 phút - Động tác bật nhảy co gối. GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 4 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nữ) (Nữ) 2. Bài TDLH của Nam:       - Ôn: Động tác 1 – 30. (Nam) (Nam)       Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng 3.Chạy tiếp sức: - Tập: Phối hợp chạy nhẹ trao - nhận tín gậy.  15 phút GV giới thiệu, làm mẫu KTĐT cho HS quan sát. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục nam, nữ? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 2 phút     ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Xp 60m  Đội hình 4 hàng dọc tập trao nhận tín gậy. Đội hình củng cố bài cu       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 5 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 12 / 09 /2010 GIÁO ÁN Số: 9 Tiết 9 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-8 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-7 + Thực hiện được động tác 8 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-40 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-30 + Thực hiện được các động tác 31 - 40 3. Chạy tiếp sức: - KT: Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ kĩ thuật. - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6-8 I/ PHẦN MỞ ĐẦU phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra bài cu: Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác 1 – 7. -Học : Động tác bật nhảy thẳng chân. 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút 13 phút 2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 - 30 - Học : Động tác 31 đến 40. GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 4 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nam) (Nam)       (Nữ) 3.Chạy tiếp sức: - Chạy chậm (nhanh) phối hợp trao nhận tín gậy. 15 phút (Nữ)       Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng  T 1 - 1.3 m 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục nam, nữ? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 2 phút     ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- Xp 80m  Đội hình 4 hàng dọc tập trao nhận tín gậy. Đội hình củng cố bài cu       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5-7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 5 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 12 / 09 /2010 GIÁO ÁN Số: 10 Tiết 10 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-9 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-8 + Thực hiện được động tác 9 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-50 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-40 + Thực hiện được các động tác 41 - 50 3. Chạy tiếp sức: - KT: + Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ kĩ thuật. + Biết một số điểm cơ bản về luật thi đấu. - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra bài cu: Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác 1 – 8. - Động tác kiểng gót từng chân. 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút 13 phút GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 4 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nam) (Nam) 2. Bài TDLH của Nam:       - Ôn: Động tác 1 - 40 - Học : Động tác 41 đến 50. (Nữ) (Nữ)       Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng 3.Chạy tiếp sức: - Chạy nhanh phối hợp trao nhận tín gậy.  15 phút T 1 - 1.3 m 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục nam, nữ? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 2 phút     ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- Xp 80m  Đội hình 4 hàng dọc tập trao nhận tín gậy. Đội hình củng cố bài cu       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 6 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 19 / 09 /2010 GIÁO ÁN Số: 11 Tiết 11 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: Của nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-9 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-8 + Thực hiện được động tác 9 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-50 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác 1-40 + Thực hiện được các động tác 41 - 50 3. Chạy tiếp sức: - KT: + Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ kĩ thuật. + Biết một số điểm cơ bản về luật thi đấu. - KN: Thực hiện được bài tập bổ trợ. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra bài cu: Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Ôn: Từ động tác 1 – 9. GV cho cán sự điều khiển và chia nhóm ôn tập 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút vài lần. 13 phút 2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Từ động tác 1 - 50. GV cho cán sự điều khiển và chia nhóm ôn tập vài lần. GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 2 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nam) (Nữ)       3.Chạy tiếp sức: - Chạy nhanh phối hợp trao nhận tín gậy. 15 phút Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng Đích  T 1 - 1.3 m 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục nam, nữ? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung.   Xp 2 phút 100m     Đội hình tập trao nhận tín gậy. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -