Tài liệu Giáo án thể dục lớp 11 chuẩn ktkn_bộ 6

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 348 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 Tuần: 1 Tiết: 1 Ngày soạn: 05-8-2011 GIÁO ÁN SỐ 1 BÀI THỂ DỤC I/ MỤC ĐÍCH: Giới thiệu động tác 1, 2 của bài thể dục nhip điệu nữ và động tác 1 đến động tác 6 của bài thể dục liên hoàn dành cho nam. Thông qua đó giúp cho học sinh nâng cao được sức khoẻ và vận dụng nó để tập luyện hằng ngay. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: sân trường THPT Hàm Giang Phương tiện: giáo án, sách giáo viên, vệ sinh sân bãi tập luyện. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG TL A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung và yêu cầu của tiết học - Khởi động: cho HS xoay các khớp theo thứ tự từ trên xuống, hai tay đến hông đến chân sau đó là di chuyển tại chỗ B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ TD liên hoàn dành cho nam: Động tác1 đến động tác6. ĐT1: kiễng chân, hai tay lăng thẳng từ dưới – sang ngang – lên cao, bàn tay vỗ vào nhau 1 lần, thân người căng, mắt nhìn thẳng. ĐT2: hai tay đưa thẳng từ trên cao – sang ngang – xuống dưới, hạ gót chân về tư thế đứng nghiêm. ĐT3: như ĐT1 nhưng vỗ tay 2 lần thật nhanh. ĐT4: như ĐT2. ĐT 5 và 6: hai tay đan chéo trước thân lăng thẳng -1- PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HS tập trung thành 4 hàng ngang     GV GV phổ biến HS đứng thành 4 hàng ngang cự li giãn cách một dang tay như sau:                             GV GV: phân tích, thị phạm kĩ thuật động tác. HS: quan sát, lắng nghe. Sau khi GV phân tích xong thì gọi một HS lên thực hiện lại để sửa sai cho HS. Tiến hành tập luyện: cho HS tập chung 1, 2 lần rồi chia nhóm ra cho HS tập luyện. HS đứng đội hình như lúc khởi động Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 từ dưới - lên cao. Thực hiện hai động tác liên tục. Kết thúc ĐT ở tư thế đứng khép chân, hai tay chếch cao, mắt nhìn theo tay. 2/ Thể dục nhịp điệu nữ: Động tác 1, 2 a/ ĐT1: đánh hông (thực hiện 2x8 nhịp) TTCB: đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay thả lỏng tự nhiên, mắt nhìn thẳng. Nhịp 1-2: đẩy hông sang trái 2 nhịp, đồng thời đưa hai tay chếch dưới sang trái, mắt nhìn sang trái. Nhịp 3-4: đẩy hông sang phải 2 nhịp, đồng thời đưa hai tay chếch dưới sang phải, mắt nhìn sang phải. Nhịp 5-6: như nhịp 1-2 Nhịp 7-8: như nhịp 3-4 Kết thúc nhịp 8 lần 2 thu chân trái về tư thế đứng nghiêm. b/ ĐT2: phối hợp (4x8 nhịp) TTCB: kết thúc động tác 1 Nhịp 1: giậm chân trái, đồng thời tay trái đưa ra trước, bàn tay úp, mắt nhìn thẳng. Nhịp 2: giậm chân phải, đồng thời tay phải đưa ra trước, bàn tay úp, mắt nhìn thẳng. Nhịp 3: giậm chân trái, đồng thời tay trái lên cao bàn tay hướng vào trong, mắt nhìn theo tay. Nhịp 4: giậm chân phải, đồng thời tay phải lên cao bàn tay hướng vào trong, mắt nhìn theo tay. Nhịp 5: giậm chân trái, đồng thời tay trái hạ về ngang vai bàn tay úp, mắt nhìn theo tay. Nhịp 6: giậm chân phải, đồng thời tay phải hạ về ngang vai bàn tay úp, mắt nhìn theo tay. Nhịp 7: giậm chân trái, đồng thời tay trái hạ xuống ép sát thân, mắt nhìn thẳng. Nhịp 8: giậm chân phải, đồng thời tay phải hạ về TTCB. C/ PHẦN KẾT THÚC: - HS thả lỏng tại chỗ GV: phân tích, thị phạm kĩ thuật động tác. HS: quan sát, lắng nghe. Sau khi GV phân tích xong thì gọi một HS lên thực hiện lại để sửa sai cho HS. Tiến hành tập luyện: cho HS tập chung 1, 2 lần rồi chia nhóm ra cho HS tập luyện. HS tập trung thành 4 hàng ngang để thả lỏng Gọi HS lên thực hiện lại động tác vừa học sau đó nhận xét và củng cố kĩ thuật đúng GV dặn dò và nhận xét chung tiết học - Củng cố - Dặn dò: nhắc nhở HS về tự tập luyện hằng ngày -2- Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 Tuần: 1 Tiết: 2 Ngày soạn: 05-8-2011 GIÁO ÁN SỐ 2 BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC I/ MỤC ĐÍCH: Bài TD: củng cố lại nội dung đã học ở tiết 1, và tiếp tục giới thiệu tiếp động tác 3 (TDNĐ nữ), động tác 7 đến 15 (TD liên hoàn nam). Chạy tiếp sức: giới thiệu cho HS về nội dung chạy tiếp sức. Đồng thời học cách trao – nhận tín gậy. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: sân trường THPT Hàm Giang Phương tiện: giáo án, sách giáo viên, tín gậy. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG TL A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Kiểm tra bài cũ: thực hiện ĐT 1,2 (nữ) và ĐT 16 (nam) - Phổ biến nội dung và yêu cầu của tiết học - Khởi động: cho HS xoay các khớp theo thứ tự từ trên xuống, hai tay đến hông đến chân sau đó là di chuyển tại chỗ. B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ Bài TD: a/ Ôn: động tác 1,2 bài TD nữ và động tác 1 đến 6 của bài TD nam. b/ Học tiếp động tác 3 (TD nữ), động tác 7 đến 15 (TD nam) -3- PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HS tập trung thành 4 hàng ngang     GV Gọi 2 HS (nữ, nam) lên thực hiện sau đó nhận xét và cho điêm. GV phổ biến HS đứng thành 4 hàng ngang cự li giãn cách một dang tay như sau:                             GV Chia lớp thành 2 nhóm nam và nữ để ôn. Nhóm nam tập chung một nhóm do nhóm trưởng điều khiển. Nhóm nữ thì chia ra nhiều nhóm nhỏ để ôn mỗi nhóm khoảng 4 – 5 HS. GV quan sát chung sự tập luyện của 2 nhóm, và sửa sai cho HS. Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 * Động tác 3: di chuyển tiến, lùi (TD nữ) TTCB: kết thúc ĐT 2 Nhịp 1: bước chân trái lên 1 bước, trọng tâm dồn vào chân trái, hai cẳng tay lồng vào nhau và quay tròn quanh trục cánh tay từ ngoài vào trong. Nhịp 2: bước chân phải lên 1 bước, trọng tâm dồn vào chân phải, hai cẳng tay lồng vào nhau và quay tròn quanh trục cánh tay từ ngoài vào trong. Nhịp 3: như nhịp 1 Nhịp 4: khuỵu gối trái, chân phải đưa thẳng ra trước, tì bằng gót chân, hai cẳng tay dừng trước ngực, mắt nhìn thẳng, thân thẳng. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng hai tay quay theo chiều ngược lại bước chân phải lùi về * Động tác 7 đến 15 (TD nam) ĐT 7: hạ hai tay thành dang ngang, bàn tay ngửa, mắt nhìn thẳng. ĐT 8: hai tay giơ chếch cao lòng bàn tay hướng vào nhau, căng thân, mắt nhìn theo tay. ĐT 9: như động tác 7 ĐT10: chân trái bước sang trái một bước rộng hơn vai, gập thân về trước, hai tay dang ngang bàn tay sấp, ngẩng đầu mắt nhìn thẳng. ĐT 11: quay người sang trái, tay phải lăng thẳng xuống dưới, bàn tay phải chạm bàn chân trái. Tay trái lăng thẳng lên cao bàn tay duỗi thẳng. ĐT 12: quay người sang phải, tay trái lăng thẳng xuống dưới, bàn tay trái chạm bàn chân phải. Tay phải lăng thẳng lên cao bàn tay duỗi thẳng. ĐT 13: như động tác 11 ĐT 14: như động tác 12 ĐT 15: thu chân trái về với chân phải thành tư thế ngồi xổm trên nửa trước bàn chân, hai tay chống đất. 2/ Chạy tiếp sức: Học cách trao – nhận tín gậy. Có 2 cách Cách 1: trao – nhận tín gậy từ dưới lên. Tín gậy được trao từ dưới lên vào giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay người nhận. Người nhận tín gậy khi đưa tay về sau, cánh tay duỗi thẳng cố định. Bàn tay xoè ra như đo gang, các ngón con hướng ra ngoài và chếch xuống dưới; ngón cái hướng -4- GV: phân tích, thị phạm kĩ thuật động tác. HS: quan sát, lắng nghe. Sau khi GV phân tích xong thì gọi một HS lên thực hiện lại để sửa sai cho HS. Tiến hành tập luyện: cho HS tập chung 1, 2 lần rồi chia nhóm ra cho HS tập luyện. GV: phân tích, thị phạm kĩ thuật động tác. HS: quan sát, lắng nghe. Sau khi GV phân tích xong thì gọi một HS lên thực hiện lại để sửa sai cho HS. Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 chếch vào trong, lòng bàn tay hướng về sau – xuống dưới. Tiến hành tập luyện: cho HS tập chung 1, 2 lần rồi chia nhóm ra cho HS tập luyện. Cách 2: trao – nhận tín gậy từ trên xuống. Tín gậy được đưa từ trên xuống. Người nhận tín gậy phải để lòng bàn tay ngửa, ngược với cách 1. C/ PHẦN KẾT THÚC: - HS thả lỏng tại chỗ HS tập trung thành 4 hàng ngang để thả lỏng Gọi HS lên thực hiện lại động tác vừa học sau đó nhận xét và củng cố kĩ thuật đúng GV dặn dò và nhận xét chung tiết học - Củng cố - Dặn dò: nhắc nhở HS về tự tập luyện hằng ngày Tuần: 2 Tiết: 3 Ngày soạn: 05-8-2011 GIÁO ÁN SỐ 3 BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC I/ MỤC ĐÍCH: Bài TD: củng cố lại nội dung đã học (động tác 1 đến 3 của TDNĐ nữ và động tác 1 đến 15 của TD liên hoàn nam). Qua đó giúp cho HS hoàn thiện hơn kĩ thuật của động tác. Chạy tiếp sức: củng cố kĩ thuật trao – nhận tín gậy cho HS. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: sân trường THPT Hàm Giang Phương tiện: giáo án, sách giáo viên, tín gậy. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG TL A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Kiểm tra bài cũ: thực hiện ĐT 13 (nữ) và ĐT 115 (nam) -5- PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HS tập trung thành 4 hàng ngang     GV Gọi 2 HS (nữ, nam) lên thực hiện sau đó nhận xét và cho điêm. Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 - Phổ biến nội dung và yêu cầu của tiết học - Khởi động: cho HS xoay các khớp theo thứ tự từ trên xuống, hai tay đến hông đến chân sau đó là di chuyển tại chỗ. B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ Bài TD: a/ Ôn: động tác 13 bài TD nữ b/ Ôn: động tác 115 của bài TD nam. GV phổ biến HS đứng thành 4 hàng ngang cự li giãn cách một dang tay như sau:                             GV Chia lớp thành 2 nhóm nam và nữ để ôn. Nhóm nam tập chung một nhóm do nhóm trưởng điều khiển. Nhóm nữ thì chia ra nhiều nhóm nhỏ để ôn mỗi nhóm khoảng 4 – 5 HS. GV quan sát chung sự tập luyện của 2 nhóm, và sửa sai cho HS. 2/ Chạy tiếp sức: a/ Bài tập 1: tại chỗ tập động tác trao tín gậy. Đứng chân trước chân sau chân cùng bên với tay cầm tín gậy ở phía sau. Tay cầm tín gậy cầm sát đầu phía sau của tín gậy (chạy đoạn 1 và 3 cầm tín gậy ở tay phải). Đánh tay nhịp nhàng, khi tay có tín gậy đưa về trước thì hô “bắt” và đánh tiếp tay này về sau 1 nhịp nữa rồi mới đưa thẳng tay về trước làm động tác trao gậy theo kiểu quy định. b/ Bài tập 2: tại chỗ tập động tác tay không nhận tín gậy. Đứng chân trước, chân sau không cầm tín gậy. Theo lệnh của GV, HS đánh tay tự nhiên. Khi nghe GV hô “bắt” thì tay sẽ nhận tín gậy đánh ra trước, khi tay đó đánh ra sau thì duỗi thẳng, ép sát thân để nhận tín gậy. GV: phân tích, thị phạm kĩ thuật động tác. HS: quan sát, lắng nghe. Sau khi GV phân tích xong thì gọi một HS lên thực hiện lại để sửa sai cho HS. Tiến hành tập luyện: cho HS đứng thành 4 hàng ngang để cùng nhau tập luyện. Thực hiện BT 1 trước rồi đến BT 2, như sau:                             GV Có thể chia nhóm HS ra tập luyện: nam ôn TD còn nữ học chạy tiếp sức sau đó đổi nhóm tập cho nhau -6- Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 C/ PHẦN KẾT THÚC: - HS thả lỏng tại chỗ HS tập trung thành 4 hàng ngang để thả lỏng Gọi HS lên thực hiện lại động tác vừa học sau đó nhận xét và củng cố kĩ thuật đúng GV dặn dò và nhận xét chung tiết học - Củng cố: thực hiện bài TD và động tác trao và nhận tín gậy. - Dặn dò: nhắc nhở HS về tự tập luyện hằng ngày Tuần: 2 Tiết: 4 Ngày soạn: 05-8-2011 GIÁO ÁN SỐ 4 BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC I/ MỤC ĐÍCH: Bài TD: hoàn thiện cho HS những động tác đã học và tiếp tục học động tác 4 của TDNĐ nữ và động tác 16 đến 20 của TD liên hoàn nam. Qua đó giúp cho HS hoàn thiện hơn kĩ thuật của động tác. Chạy tiếp sức: củng cố kĩ thuật trao – nhận tín gậy cho HS. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: sân trường THPT Hàm Giang Phương tiện: giáo án, sách giáo viên, tín gậy. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG TL A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Kiểm tra bài cũ: thực hiện ĐT 13 (nữ) và ĐT 115 (nam) - Phổ biến nội dung và yêu cầu của tiết học - Khởi động: cho HS xoay các khớp theo thứ tự từ trên xuống, hai tay đến hông đến chân sau đó là di chuyển tại chỗ. -7- PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HS tập trung thành 4 hàng ngang     GV Gọi 2 HS (nữ, nam) lên thực hiện sau đó nhận xét và cho điêm. GV phổ biến HS đứng thành 4 hàng ngang cự li giãn cách một dang tay như sau:                             GV Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ Bài TD: a/ Ôn: động tác 13 bài TD nữ và động tác 115 của bài TD nam. b/ Học: động tác 4 (nữ) và động tác 16 đến 20 (nam) * Động tác 4 của nữ: TTCB: kết thúc của động tác 3. Nhịp 1: bật nhảy, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, tay trái đưa ra trước – lên cao lòng bàn tay hướng ra ngoài, tay phải đánh ra sau về phía bàn chân trái, mắt nhìn theo tay phải. Nhịp 2: bật nhảy và hạ tay về TTCB (đứng cỏ bản) Nhịp 3: như nhịp 1 nhưng đổi sang bên phải Nhịp 4: như nhịp 2 Nhịp 5, 6, 7, 8: co gối trái, tay trái tì vào gối trái, tay phải thả lỏng; đồng thời bật nhảy theo nhịp hô và quay thân 3600 về bên trái, mũi chân duỗi ra. Lần 2 thực hiện như lần 1 nhưng quay về bên phải. * Động tác 16 đến 20 của nam: ĐT 16: tung hai chân ra sau thành tư thế nằm sấp chống thẳng tay, mũi bàn chân chống đất thân người thẳng. ĐT 17: co tay, hạ thân giữa thân người thẳng. ĐT 18: duỗi tay, thân thẳng thành tư thế nằm sấp chống thẳng tay (như ĐT 16) ĐT 19: như ĐT 17 ĐT 20: thu hai chân thành tư thế ngồi xổm, tì trên nửa trước bàn chân, hai tay chống đất. 2/ Chạy tiếp sức: a/ Bài tập 1: tại chỗ tập động tác trao tín gậy. Đứng chân trước chân sau chân cùng bên với tay cầm tín gậy ở phía sau. Tay cầm tín gậy cầm sát đầu phía sau của tín gậy (chạy đoạn 1 và 3 cầm tín gậy ở tay phải). Đánh tay nhịp nhàng, khi tay có tín gậy đưa về trước thì hô “bắt” và đánh tiếp tay này về sau -8- Chia lớp thành 2 nhóm nam và nữ để ôn. Nhóm nam tập chung một nhóm do nhóm trưởng điều khiển. Nhóm nữ thì chia ra nhiều nhóm nhỏ để ôn mỗi nhóm khoảng 4 – 5 HS. GV quan sát chung sự tập luyện của 2 nhóm, và sửa sai cho HS. GV: phân tích, thị phạm kĩ thuật động tác. HS: quan sát, lắng nghe. Sau khi GV phân tích xong thì gọi một HS lên thực hiện lại để sửa sai cho HS. Tiến hành tập luyện: cho HS tập chung 1, 2 lần rồi chia nhóm ra cho HS tập luyện. GV: phân tích, thị phạm lại động tác cho học sinh có thể hình dung. HS: quan sát, lắng nghe. Tiến hành tập luyện: cho HS đứng thành 4 hàng ngang để cùng nhau tập luyện. Thực hiện BT 1 trước rồi đến BT 2, như sau: Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 1 nhịp nữa rồi mới đưa thẳng tay về trước làm động tác trao gậy theo kiểu quy định. b/ Bài tập 2: tại chỗ tập động tác tay không nhận tín gậy. Đứng chân trước, chân sau không cầm tín gậy. Theo lệnh của GV, HS đánh tay tự nhiên. Khi nghe GV hô “bắt” thì tay sẽ nhận tín gậy đánh ra trước, khi tay đó đánh ra sau thì duỗi thẳng, ép sát thân để nhận tín gậy. C/ PHẦN KẾT THÚC: - HS thả lỏng tại chỗ - Củng cố: thực hiện bài TD và động tác trao và nhận tín gậy. - Dặn dò: nhắc nhở HS về tự tập luyện hằng ngày                             GV Có thể chia nhóm HS ra tập luyện: nam ôn TD còn nữ học chạy tiếp sức sau đó đổi nhóm tập cho nhau hoặc ngược lại. HS tập trung thành 4 hàng ngang để thả lỏng Gọi HS lên thực hiện lại động tác vừa học sau đó nhận xét và củng cố kĩ thuật đúng GV dặn dò và nhận xét chung tiết học Tuần: 3 Tiết: 5 Ngày soạn: 12-8-2011 GIÁO ÁN SỐ 5 BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC I/ MỤC ĐÍCH: Bài TD: hoàn thiện cho HS những động tác đã học (động tác 1 đến 4 của TDNĐ nữ và động tác 1 đến 20 của TD liên hoàn nam). Qua đó giúp cho HS hoàn thiện hơn kĩ thuật của động tác. Chạy tiếp sức: củng cố kĩ thuật trao – nhận tín gậy cho HS. Đồng thời giới thiệu cho HS kĩ thuật xuất phát của người số 1 và của người nhận tín gậy số 2, 3, 4. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: sân trường THPT Hàm Giang Phương tiện: giáo án, sách giáo viên, tín gậy. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: -9- Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 NỘI DUNG TL A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HS tập trung thành 4 hàng ngang     GV - Kiểm tra bài cũ: thực hiện và phân tích động tác 3 của TDNĐ nữ. - Phổ biến nội dung và yêu cầu của tiết học - Khởi động: cho HS xoay các khớp theo thứ tự từ trên xuống, hai tay đến hông đến chân sau đó là di chuyển tại chỗ. B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ Bài TD: Ôn: động tác 14 bài TD nữ và động tác 120 của bài TD nam. 2/ Chạy tiếp sức: Xuất phát của người số 1: xuất phát thấp với bàn đạp và cầm tín gậy ở tay phải. Khi tay chống đất để xuất phát, ngón cái, ngón trỏ tách như đo gang và chống sát phía sau vạch xuất phát, nắm tín gậy bằng các ngón còn lại. Kĩ thuật xuất phát cũng theo các lệnh như ở chạy cự li ngắn. Xuất phát của người nhận tín gậy: khu vực trao – nhận tín gậy có giới hạn 20m. Không có lệnh xuất phát cho người nhận tín gậy mà phải tự xuất phát vào thời điểm thích hợp để trao – nhận được tín gậy ở trong khu vực qui định. Người nhận tín gậy thực hiện kĩ thuật xuất phát cao với 3 điểm chống (hai chân và một tay) hoặc chỉ - 10 - Gọi 1 HS nữ lên thực hiện sau đó nhận xét và cho điêm. GV phổ biến HS đứng thành 4 hàng ngang cự li giãn cách một dang tay như sau:                             GV Chia lớp thành 2 nhóm nam và nữ để ôn. Nhóm nam tập chung một nhóm do nhóm trưởng điều khiển. Nhóm nữ thì chia ra nhiều nhóm nhỏ để ôn mỗi nhóm khoảng 4 – 5 HS. GV quan sát chung sự tập luyện của 2 nhóm, và sửa sai cho HS. Sau khi tập luyện thì gọi một vài nhóm lại để kiểm tra sự tập luyện của HS. GV: phân tích, thị phạm động tác cho học sinh có thể hình dung. HS: quan sát, lắng nghe. Tập luyện: HS đứng thành 4 hàng dọc để xuất phát lần lược 4 HS.     GV Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 dùng 2 điểm chống (hai chân), phải quay mặt về phía sau (quay mặt sang trái khi bắt gậy tay trái và ngược lại) để kịp thời xuất phát khi thấy người trao tín gậy chạy ngang vạch báo hiệu.cách 8 – 10m. a/ Bài tập 3: từng đôi, tại chỗ tập trao - nhận tín gậy. Đứng chân trước chân sau thân trên hơi ngã về trước gần với tư thế chạy. Từng đôi số 1 và 3 cầm tín gậy ở tay phải đứng sau số 2 và 4. Người nhận cần đứng lệch sang bên, sao cho tay nhận tín gậy thẳng hàng với tay trao tín gậy của người phái sau. Khi GV hô “bắt đầu” tất cả đánh tay nhịp nhàng, sau một vài nhịp HS hang trước thực hiện BT 2, HS hàng sau thực hiện BT 1. b/ Bài tập 4: phối hợp chạy trao – nhận tín gậy. Tập như ở BT 3 chỉ khác là có di chuyển, chú ý khoảng cách của 2 HS trao nhận được gậy. Sau mỗi lần thì đổi nhiệm vụ cho nhau. Bắt đầu chỉ chạy nhẹ nhàng sau khi đã phối hợp trao nhận tốt thì mới tăng dần tốc độ lên. Tiến hành tập luyện: cho HS đứng thành 4 hàng ngang để cùng nhau tập luyện. Thực hiện BT 3 như sau: 1       2       3       4       GV Cho HS di chuyển theo từng đôi một để GV có thể quan sát và sửa sai cho HS. Có thể chia nhóm HS ra tập luyện: nam ôn TD còn nữ học chạy tiếp sức sau đó đổi nhóm tập cho nhau hoặc ngược lại. C/ PHẦN KẾT THÚC: - HS thả lỏng tại chỗ - Củng cố: thực hiện bài TD và kĩ thuật xuất phát. - Dặn dò: nhắc nhở HS về tự tập luyện hằng ngày - 11 - HS tập trung thành 4 hàng ngang để thả lỏng Gọi HS lên thực hiện lại động tác vừa học sau đó nhận xét và củng cố kĩ thuật đúng GV dặn dò và nhận xét chung tiết học Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 Tuần: 3 Tiết: 6 Ngày soạn: 12-8-2011 GIÁO ÁN SỐ 6 BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC I/ MỤC ĐÍCH: Bài TD: hoàn thiện cho HS những động tác đã học và tiếp tục học động tác 5 và 6 của TDNĐ nữ và động tác 21 đến 30 của TD liên hoàn nam. Qua đó giúp cho HS hoàn thiện hơn kĩ thuật của động tác. Chạy tiếp sức: củng cố kĩ thuật trao – nhận tín gậy cho HS; kĩ thuật xuất phát của người số 1 và người nhận tín gậy số 2, 3, 4. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: sân trường THPT Hàm Giang Phương tiện: giáo án, sách giáo viên, tín gậy. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG TL A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số - Kiểm tra bài cũ: thực hiện và phân tích động tác 1 đến 15 của TD liên hoàn nam. - Phổ biến nội dung và yêu cầu của tiết học - Khởi động: cho HS xoay các khớp theo thứ tự từ trên xuống, hai tay đến hông đến chân sau đó là di chuyển tại chỗ. B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ Bài TD: a/ Ôn: động tác 14 bài TD nữ và động tác 120 của bài TD nam. b/ Học: động tác 5, 6 (nữ) và động tác 21 đến 30 (nam) * Động tác 5: di chuyển ngang (2x8 nhịp) TTCB: đứng cơ bản Nhịp 1: chân trái bước sang trái rộng bằng vai, - 12 - PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HS tập trung thành 4 hàng ngang     GV Gọi 1 HS nam lên thực hiện sau đó nhận xét và cho điêm. GV phổ biến HS đứng thành 4 hàng ngang cự li giãn cách một dang tay như sau:                             GV Chia lớp thành 2 nhóm nam và nữ để ôn. GV quan sát chung sự tập luyện của 2 nhóm, và sửa sai cho HS. Sau khi tập luyện thì gọi một vài nhóm lại để kiểm tra sự tập luyện của HS. Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 đồng thời hai tay dang ngang bàn tay sấp. Nhịp 2: chân phải đưa ra sau chân trái và bước sang trái, tì bằng mũi chân, đồng thời gập hai cẳng tay, lòng bàn tay hướng trước. Nhịp 3: như nhịp 1 Nhịp 4: thu chân phải về cùng với chân trái và tì bằng mũi bàn chân, đồng thời vỗ tay. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng di chuyển sang phải. * Động tác 6: động tác lưng (2x8 nhịp) TTCB: như nhịp kết thúc của động tác 5. Nhịp 1 – 2: bước chân trái sang trái rộng bằng vai, đồng thời đánh hông sang trái, tay trái đưa ngang bàn tay sấp, cẳng tay phải gập trước ngực, mặt hướng trái Nhịp 3 – 4: đánh hông sang phải, tay phải đưa ngang bàn tay sấp, cẳng tay phải gập trước ngực, mặt hướng sang phải. Nhịp 5 – 6: gập thân ra phía trước, căng ngực ngẩng đầu, hai tay dang ngang bàn tay sấp. Nhịp 7 – 8: nâng thân lên, đồng thời khép chân trái và hạ tay về tư thế đứng cơ bản. Lần 2 thực hiện như lần 1 nhưng thực hiện bên phải trước. * Động tác 21 đến 30 (nam): ĐT 21: bật thẳng lên cao nhảy ưỡn thân, hai tay giơ cao, kết thúc động tác hai chân chụm, khuỵu gối. ĐT 22: đứng thẳng, hai chân khép, hai tay giơ thẳng lên cao lòng bàn tay hướng vào nhau. ĐT 23: chân trái bước dài sang trái thành tư thế đứng khuỵu gối trái, chân phải duỗi thẳng, đầu và thân nghiêng sang phải, hai tay duỗi thẳng sang phải, mắt nhìn theo tay. ĐT 24: thu chân trái về tư thế đứng nghiêm ĐT 25: như động tác 23 nhưng đổi bên. ĐT 26: thu chân phải về thành tư thế đứng thẳng, khép chân, hai tay giơ thẳng lên cao, mắt nhìn thẳng. ĐT 27: lăng chân trái ra trước, thân người và chân phải duỗi thẳng, hai tay đưa thẳng từ trên cao – xuống dưới chạm bàn chân trái, mắt nhìn thẳng. ĐT 28: như ĐT 26 nhưng thu chân trái. ĐT 29: như ĐT 27 nhưng đổi chân. - 13 - GV: phân tích, thị phạm kĩ thuật động tác. HS: quan sát, lắng nghe. Sau khi GV phân tích xong thì gọi một HS lên thực hiện lại để sửa sai cho HS. Tiến hành tập luyện: cho HS tập chung 1, 2 lần rồi chia nhóm ra cho HS tập luyện. GV: phân tích, thị phạm kĩ thuật động tác. HS: quan sát, lắng nghe. Sau khi GV phân tích xong thì gọi một HS lên thực hiện lại để sửa sai cho HS. Tiến hành tập luyện: cho HS tập chung 1, 2 lần rồi chia nhóm ra cho HS tập luyện. Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 ĐT 30: thu chân phải về thành tư thế đứng nghiêm. 2/ Chạy tiếp sức: a/ Xuất phát của người số 1và của người nhận tín gậy số 2, 3, 4. GV: phân tích, thị phạm lại động tác cho học sinh có thể hình dung. HS: quan sát, lắng nghe. Tập luyện: HS đứng thành 4 hàng dọc để xuất phát lần lược 4 HS.     GV b/ Phối hợp của người trao – nhận tín gậy: cho HS thực hiện tại chổ trao - nhận tín gậy sau khi đã thực hiện tốt thì chuyển sang di chuyển để trao - nhận tín gậy. Tiến hành tập luyện: cho HS đứng thành 4 hàng ngang để cùng nhau tập luyện. Thực hiện BT 3 như sau: 1       2       3       4       GV Cho HS di chuyển theo từng đôi một để GV có thể quan sát và sửa sai cho HS. Có thể chia nhóm HS ra tập luyện: nam ôn TD còn nữ học chạy tiếp sức sau đó đổi nhóm tập cho nhau hoặc ngược lại. C/ PHẦN KẾT THÚC: - HS thả lỏng tại chỗ - Củng cố: thực hiện bài TD và kĩ thuật xuất phát. - Dặn dò: nhắc nhở HS về tự tập luyện hằng ngày - 14 - HS tập trung thành 4 hàng ngang để thả lỏng Gọi HS lên thực hiện lại động tác vừa học sau đó nhận xét và củng cố kĩ thuật đúng GV dặn dò và nhận xét chung tiết học Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 Tuần: 4 Tiết: 7 Ngày soạn: 12-8-2011 GIÁO ÁN SỐ 7 BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC I/ MỤC ĐÍCH: Bài TD: hoàn thiện cho HS những động tác đã học và tiếp tục học động tác 7 của TDNĐ nữ. Qua đó giúp cho HS hoàn thiện hơn kĩ thuật của động tác và nâng cao sức khoẻ cho học sinh. Chạy tiếp sức: củng cố kĩ thuật trao – nhận tín gậy cho HS và sự phối hợp của người trao và người nhận. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: sân trường THPT Hàm Giang Phương tiện: giáo án, sách giáo viên, tín gậy. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG TL A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HS tập trung thành 4 hàng ngang     GV - Kiểm tra bài cũ: thực hiện động tác 1 đến 5 của TDNĐ nữ và động tác 1 đến 30 của TD liên hoàn nam. - Phổ biến nội dung và yêu cầu của tiết học - Khởi động: cho HS xoay các khớp theo thứ tự từ trên xuống, hai tay đến hông đến chân sau đó là di chuyển tại chỗ. B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ Bài TD: a/ Ôn: động tác 16 bài TD nữ và động tác 130 của bài TD nam. - 15 - Gọi 2 HS (nam, nữ) lên thực hiện sau đó nhận xét và cho điêm. GV phổ biến HS đứng thành 4 hàng ngang cự li giãn cách một dang tay như sau:                             GV Chia lớp thành 2 nhóm nam và nữ để ôn. GV quan sát chung sự tập luyện của 2 nhóm, và sửa sai cho HS. Sau khi tập luyện thì gọi một vài nhóm lại để kiểm tra sự tập luyện của HS. Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 b/ Học: động tác 7 (nữ): bật nhảy co gối (2x8 nhịp) TTCB: đứng cơ bản Nhịp 1: bật nhảy, đồng thời co gối trái ra trước – lên cao, hai bàn tay đặt nhẹ lên gối trái. Nhịp 2: bật nhảy đồng thời hạ chân trái về. Hai tay dang ngang, bàn tay sấp, căng ngực mắt nhìn thẳng. Nhịp 3: như nhịp 1 nhưng thực hiên co gối phải. Nhịp 4: như nhịp 2 nhưng hạ gối phải. Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3,4. Riêng nhịp 8 lần cuối về TTCB 2/ Chạy tiếp sức: Phối hợp của người trao – nhận tín gậy: cho HS thực hiện tại chổ trao - nhận tín gậy sau khi đã thực hiện tốt thì chuyển sang di chuyển để trao - nhận tín gậy. GV: phân tích, thị phạm kĩ thuật động tác. HS: quan sát, lắng nghe. Sau khi GV phân tích xong thì gọi một HS lên thực hiện lại để sửa sai cho HS. Tiến hành tập luyện: cho HS tập chung 1, 2 lần rồi chia nhóm ra cho HS tập luyện. Tiến hành tập luyện: cho HS đứng thành 4 hàng ngang để cùng nhau tập luyện. Thực hiện BT 3 như sau: 1       2       3       4       GV Cho HS di chuyển theo từng đôi một để GV có thể quan sát và sửa sai cho HS. Sau khi đã thực hiện tốt phối hợp giữa hai người thì chuyển sang tập phối hợp trao – nhận theo đội 4 ngượi Có thể chia nhóm HS ra tập luyện: nam ôn TD còn nữ học chạy tiếp sức sau đó đổi nhóm tập cho nhau hoặc ngược lại. C/ PHẦN KẾT THÚC: - HS thả lỏng tại chỗ - Củng cố: thực hiện bài TD và kĩ thuật xuất phát. - Dặn dò: nhắc nhở HS về tự tập luyện hằng ngày - 16 - HS tập trung thành 4 hàng ngang để thả lỏng Gọi HS lên thực hiện lại động tác vừa học sau đó nhận xét và củng cố kĩ thuật đúng GV dặn dò và nhận xét chung tiết học Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 Tuần: 4 Tiết: 8 Ngày soạn: 12-8-2011 GIÁO ÁN SỐ 8 BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC I/ MỤC ĐÍCH: Bài TD: hoàn thiện cho HS những động tác đã học và tiếp tục học động tác 8 của TDNĐ nữ và động tác 31 đến 40 của TD liên hoàn nam. Qua đó giúp cho HS hoàn thiện hơn kĩ thuật của động tác và nâng cao sức khoẻ cho học sinh. Chạy tiếp sức: phối hợp của người trao và người nhận. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: sân trường THPT Hàm Giang Phương tiện: giáo án, sách giáo viên, tín gậy. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG TL A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HS tập trung thành 4 hàng ngang     GV - Kiểm tra bài cũ: thực hiện động tác 4 đến 7 của TDNĐ nữ và động tác 1 đến 30 của TD liên hoàn nam. - Phổ biến nội dung và yêu cầu của tiết học - Khởi động: cho HS xoay các khớp theo thứ tự từ trên xuống, hai tay đến hông đến chân sau đó là di chuyển tại chỗ. B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ Bài TD: a/ Ôn: động tác 17 bài TD nữ và động tác 130 của bài TD nam. - 17 - Gọi 2 HS (nam, nữ) lên thực hiện sau đó nhận xét và cho điêm. GV phổ biến HS đứng thành 4 hàng ngang cự li giãn cách một dang tay như sau:                             GV Chia lớp thành 2 nhóm nam và nữ để ôn. GV quan sát chung sự tập luyện của 2 nhóm, và sửa sai cho HS. Sau khi tập luyện thì gọi một vài nhóm lại để kiểm tra sự tập luyện của HS. Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 b/ Học: động tác 8 (nữ) và động tác 31 đến 40 (nam) * Động tác 8 (nữ): bật nhảy thẳng chân.(2x8 nhịp) TTCB: đứng cơ bản Nhịp 1: bật nhảy, đồng thời tách hai chân và hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 2: bật nhảy đồng thời khép chân về, hai tay đan chéo nhau trước bụng. Nhịp 3: như nhịp 1 Nhịp 4: như nhịp 2 nhưng vỗ tay trước ngực. Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3,4. * Động tác 31 đến 40 (nam) ĐT 31: lăng chân trái mạnh và thẳng ra sau, hai tay lăng chếch cao, ra sau, thân căng như hình cánh cung, mắt nhìn theo tay. Chân phải duỗi thẳng. ĐT 32: thu chân trái về thành tư thế đứng nghiêm. ĐT 33: như động tác 31 nhưng đổi chân. ĐT 34: thu chân, gập thân thành tư thế ngồi xổm tì trên nửa trước bàn chân, hai tay chống đất. ĐT 35: duỗi chân đồng thời bước chân trái sang trái rộng bằng vai, thành tư thế đứng gập thân hai tay dang ngang, bàn tay sấp, lưng thẳng, mắt nhìn trước. ĐT 36: thu chân trái thành tư thế ngồi xổm (như động tác 34) ĐT 37: như ĐT 35 nhưng bước chân phải. ĐT 38: thu chân phải thành tư thế ngồi xổm trên hai nửa trước bàn chân, hai tay chống hông. ĐT 39: bật về trước ĐT 40: bật về sau 2/ Chạy tiếp sức: Phối hợp của người trao – nhận tín gậy: cho HS phối hợp di chuyển 4 người - 18 - GV: phân tích, thị phạm kĩ thuật động tác. HS: quan sát, lắng nghe. Sau khi GV phân tích xong thì gọi một HS lên thực hiện lại để sửa sai cho HS. Tiến hành tập luyện: cho HS tập chung 1, 2 lần rồi chia nhóm ra cho HS tập luyện. GV: phân tích, thị phạm kĩ thuật động tác. HS: quan sát, lắng nghe. Sau khi GV phân tích xong thì gọi một HS lên thực hiện lại để sửa sai cho HS. Tiến hành tập luyện: cho HS tập chung 1, 2 lần rồi chia nhóm ra cho HS tập luyện. Tiến hành tập luyện: cho HS đứng thành đội gồm 4 HS để thực hiện phối hợp với nhau. Chú ý lúc đầu thực hiện chậm sau đó mới tăng dần tốc độ. Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 1 2 3             GV Có thể chia nhóm HS ra tập luyện: nam ôn TD còn nữ học chạy tiếp sức sau đó đổi nhóm tập cho nhau hoặc ngược lại. C/ PHẦN KẾT THÚC: - HS thả lỏng tại chỗ - Củng cố: thực hiện bài TD và kĩ thuật xuất phát. - Dặn dò: nhắc nhở HS về tự tập luyện hằng ngày HS tập trung thành 4 hàng ngang để thả lỏng Gọi HS lên thực hiện lại động tác vừa học sau đó nhận xét và củng cố kĩ thuật đúng GV dặn dò và nhận xét chung tiết học Tuần: 5 Tiết: 9 Ngày soạn: 01-9-2011 GIÁO ÁN SỐ 9 BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC I/ MỤC ĐÍCH: Bài TD: hoàn thiện cho HS những động tác đã học và tiếp tục học động tác 9 của TDNĐ nữ và động tác 41 đến 50 của TD liên hoàn nam. Qua đó giúp cho HS hoàn thiện hơn kĩ thuật của động tác và nâng cao sức khoẻ cho học sinh. Chạy tiếp sức: phối hợp của người trao và người nhận. Đồng thời giới thiệu một số điểm cơ bản trong luật điền kinh (phần chạy tiếp sức 4x100m) II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: sân trường THPT Hàm Giang Phương tiện: giáo án, sách giáo viên, tín gậy. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: - 19 - Tröôøng THPT Haøm Giang Theå Duïc 11 NỘI DUNG TL A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HS tập trung thành 4 hàng ngang     GV - Kiểm tra bài cũ: thực hiện động tác 4 đến 8 của TDNĐ nữ và động tác 1 đến 30 của TD liên hoàn nam. - Phổ biến nội dung và yêu cầu của tiết học - Khởi động: cho HS xoay các khớp theo thứ tự từ trên xuống, hai tay đến hông đến chân sau đó là di chuyển tại chỗ. B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ Bài TD: a/ Ôn: động tác 18 bài TD nữ và động tác 140 của bài TD nam. b/ Học: động tác 9 (nữ) và động tác 41 đến 50 (nam) * Động tác 9 (nữ):kiễng gót từng chân.(2x8 nhịp) TTCB: như nhịp kết thúc của động tác 8. Thực hiện theo nhịp đếm 2x8 nhịp. Đồng thời kiễng gót từng chân theo nhịp và hai tay từ đan chéo trước bụng lên cao – sang ngang – xuống dưới và trở lại đan chéo trước bụng. Nhưng nhịp 8 lần 2 thì trở về tư thế nghiêm. * Động tác 41 đến 50 (nam) ĐT 41: duỗi thẳng hai chân thành tư thế đứng gập thân, hai chân khép. Hai tay duỗi thẳng, các ngón tay chạm mũi bàn chân. ĐT 42 – 43: quay thân vòng từ dưới – lên cao theo chiều từ trái – qua phải. Khi quay người hai tay di chuyển theo thân, mắt nhìn hai tay, hai - 20 - Gọi 2 HS (nam, nữ) lên thực hiện sau đó nhận xét và cho điêm. GV phổ biến HS đứng thành 4 hàng ngang cự li giãn cách một dang tay như sau:                             GV Chia lớp thành 2 nhóm nam và nữ để ôn. GV quan sát chung sự tập luyện của 2 nhóm, và sửa sai cho HS. Sau khi tập luyện thì gọi một vài nhóm lại để kiểm tra sự tập luyện của HS. GV: phân tích, thị phạm kĩ thuật động tác. HS: quan sát, lắng nghe. Sau khi GV phân tích xong thì gọi một HS lên thực hiện lại để sửa sai cho HS. Tiến hành tập luyện: cho HS tập chung 1, 2 lần rồi chia nhóm ra cho HS tập luyện.
- Xem thêm -