Tài liệu Giáo án thể dục lớp 11 chuẩn ktkn_bộ 5

  • Số trang: 125 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 160 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngày soạn: 14.08.2011 Ngày giảng: 15.08.2011 TIẾT 1 BÀI THỂ DỤC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 11. - Học các ĐT 1-2 (Nữ) và ĐT từ 1-6 (Nam). 2. Kỹ năng: - Nắm được mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 11. - Thực hiện cơ bản đúng ĐT 1-2 (Nữ) và ĐT từ 1-6 (Nam). 3. Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày. Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT. Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội. II. ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị bài giảng, còi. - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên. III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG A. PHẦN MỞ ĐẦU: THỜI GIAN 6 - 8’ 1. Nhận lớp. - Ổn định tổ chức. - Phổ biến mục tiêu bài học. - Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh: 2. Khởi động. *. Khởi động chung: - Bài TD tay không. - Xoay các khớp. - Ép dây chằng. *. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đá lăng sau. B. PHẦN CƠ BẢN: 1. Hoạt động 1: Giới thiệu mục PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Đội hình nhận lớp: GV     2x8lần - Đội hình khởi động: 2lần GV     - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. Thực hiện theo sự chỉ dẫn và 28-32’ điều khiển của Giáo viên. tiêu, nội dung chương trình TD lớp 11. - Bài Thể dục - Chạy bền - Đá cầu - Nhảy xa - Bóng chuyền Nhảy cao - Chạy tiếp sức - Cầu lông - Kéo co - Đẩy gậy. - Giáo viên giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 11. Cả lớp chú ý lắng nghe. 2. Hoạt động 2: Bài Thể dục: 2.1. Bài TD dành cho Nữ: 4x8 lần *. ĐT 1: Đánh hông - TTCB: Hai chân rộng bằng vai, tay thả lỏng - Nhịp 1-2 : Đẩy hông sang trái 2 nhịp, đồng thời hai tay đưa - Giáo viên phân tích, làm mẫu động chếch dưới phải. tác rồi hướng dẫn, tổ chức chia nhóm - Nhịp 3-4: Như nhịp 1-2 nhưng cho học sinh tập luyện. đổi bên. - Cử nhóm trưởng hô cho nhóm tập - Nhịp 5-6: Như nhịp 1-2. luyện. - Nhịp 7-8: Như nhịp 3-4. 4x8 lần - Giáo viên quan sát và sửa sai cho - Kết thúc ĐT về TTCB. học sinh trong quá trình tập luyện. *. ĐT 2: Phối hợp - Nhịp1: Giậm chân trái, tay trái ra trước, mắt nhìn thẳng. - Nhịp2: Giậm chân phải, tay phải ra trước, mắt nhìn thẳng. - Nhịp3: Giậm chân trái, tay trái lên cao. - Nhịp4: Giậm chân phải, tay phải lên cao. - Nhịp5: Gịâm chân trái, tay trái Động tác 2 về ngang vai. - Nhịp 6: Giậm chân phải, tay phải về ngang vai. - Nhịp 7: Giậm chân trái, tay trái hạ xuống sát thân. - Nhịp8: Giậm chân phải, tay phải hạ xuống sát thân. 3lần 2.2. Bài TD dành cho Nam: - ĐT1: Kiêng chân, hai tay lên cao, bàn tay vỗ vào nhau, mắt - Đội hình tập luyện: nhìn thẳng. GV - ĐT2: Hai tay hạ xuống, hạ gót  chân  - ĐT3: Như ĐT1 nhưng vỗ 2 lần  - ĐT4: Như ĐT2  - ĐT5: Hai tay đan chéo nhau - ĐT6: Hai tay đưa lên cao *. Củng cố: Học sinh thực hiện nội dung bài học. C. PHẦN KẾT THÚC: 1. Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét giờ học. 3. Giao bài tập về nhà. 3’ 5’ - Gọi 2 nhóm lên thực hiện bài thể dục, lớp quan sát nhận xét, GV nhận xét. - Đội hình kết thúc: GV     Ngày soạn: 15.08.2011 Ngày giảng: 16.08.2011 TIẾT 2 THỂ DỤC - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - TD: Ôn ĐT 1-2 (Nữ), ĐT 1-6 (Nam) Học ĐT 3 (Nữ), ĐT 7-15 (Nam) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng ĐT 1-3 (Nữ) và từ ĐT 1-15 (Nam) - Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên và cách khắc phục 1 số hiện tượng thường gặp khi chạy. Vận dụng những kiến thức đã học vào tập luyện và thi đấu. 3. Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày. Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT. Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội. II. ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi, Đồng hồ bấm giây. - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên. III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG A. PHẦN MỞ ĐẦU: THỜI GIAN 6 - 8’ 1. Nhận lớp. - Ổn định tổ chức. - Phổ biến mục tiêu bài học. - Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh: 2. Khởi động. *. Khởi động chung: - Bài TD tay không. - Xoay các khớp. - Ép dây chằng. *. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đá lăng sau. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Đội hình nhận lớp: GV     - Đội hình khởi động: 2x8lần 2lần GV     - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của Giáo viên. B. PHẦN CƠ BẢN: 1. Hoạt động 1: Bài Thể dục: 1.1. Bài TD dành cho Nữ: *. Ôn ĐT 1-2. *. Học ĐT 3: Di chuyển tiến lùi - Nhịp 1: Bước chân trái lên 1 bước, tay lồng vào nhau trước ngực. - Nhịp 2: Như nhịp 1 nhưng đổi chân. -Nhịp 3: Như nhịp 1. - Nhịp 4: Khuỵu gối trái, chân phải đưa trước, tì bằng gót chân. -Nhịp 5,6,7,8: Như nhịp 1,2,3,4 1.2. Bài TD dành cho Nam: *. Ôn ĐT 1-7. *. Học ĐT 7-15: - ĐT7: 2 tay dang ngang, bàn tay ngửa, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chếch cao. - ĐT8: Hai tay giơ chếch cao, căng thân, lòng bàn tay hướng vào nhau. - ĐT9: Như động tác 7. - ĐT10: Chân trái sang trái một bước rộng hơn vai, gập thân, tay dang ngang, mắt nhìn thẳng. - ĐT11: Quay người sang trái, tay phải lăng xuống dưới, tay trái lăng lên cao. - ĐT12: Như động tác 11 nhưng đổi bên. - ĐT13: Như động tác 11. - ĐT14: Như động tác 12. - ĐT15: Thu chân trái về thành tư thế gồi xổm, hai tay chống đất. *. Củng cố: Học sinh thực hiện nội dung đã học. 2. Hoạt động 2: Chạy bền. - Chạy trên địa hình tự nhiên. *. Củng cố: Học sinh biết cách khắc phục một số hiện tượng 28-32’ - Giáo viên tổ chức cho học sinh ôn lại bài Thể dục đã học. 4x8 lần - Giáo viên phân tích, làm mẫu động tác rồi hướng dẫn, tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện. 2 lần 3 lần - Cử nhóm trưởng hô cho nhóm tập luyện. - Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh trong quá trình tập luyện. - Đội hình tập luyện: GV     - Gọi 2 nhóm lên thực hiện bài thể dục, lớp quan sát nhận xét, GV nhận xét. 2’ - GV phổ biến cách tập luyện. - HS tham gia nhiệt tình, thực hiện hết cự ly quy định. Nam 5 vòng Nữ 3 vòng - Giáo viên hỏi, học sinh trả lời. thường gặp khi chạy. C. PHẦN KẾT THÚC: 1. Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét giờ học. 3. Giao bài tập về nhà. 1’ 5’ - Đội hình kết thúc: GV     Ngày soạn: 21.08.2011 Ngày giảng: 22.08.2011 TIẾT 3 THỂ DỤC - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - TD: Ôn ĐT 1-3 (Nữ), ĐT 1-15 (Nam) Học ĐT 4 (Nữ), ĐT 16-20 (Nam) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, cách theo dõi sức khỏe. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng ĐT từ 1-4 (Nữ) và ĐT 1-20 (Nam) - Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên và cách khắc phục 1 số hiện tượng thường gặp khi chạy. Vận dụng những kiến thức đã học vào tập luyện và thi đấu. Biết cách tự theo dõi sức khỏe. 3. Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày. Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT. Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội. II. ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi, Đồng hồ bấm giây. - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên. III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG THỜI GIAN A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp. - Đội - Ổn định tổ chức. hình - Phổ biến mục tiêu bài học. nhận - Hỏi thăm sức khoẻ của học lớp: sinh: GV   2. Khởi động.  *. Khởi động chung:   - Bài TD tay không.  - Xoay các khớp.  - Ép dây chằng.  *. Khởi động chuyên môn:  - Chạy bước nhỏ.  - Chạy nâng cao đùi.  - Chạy đá lăng sau.  - Đội PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC B. PHẦN CƠ BẢN: 1. Hoạt động 1: Bài Thể dục: 1.1. Bài TD dành cho Nữ: *. Ôn ĐT 1-3. *. Học ĐT 4: Nhảy - Nhịp 1: Bật nhảy, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, tay trái đưa ra trứơc, lên cao, tay phải đánh ra sau với mũi bàn chân trái, mắt nhìn sang phải - Nhịp 2: Bật nhảy và hạ tay về tư thế chuẩn bị. - Nhịp 3: Như nhịp 1 nhưng đổi sang bên phải. - Nhịp 4: Như nhịp 2 - Nhịp 5,6,7,8: Co gối trái, tay trái tì vào gối trái, tay thả lỏng, bật nhảy quay thân 360 độ, co gối cao, mũi chân duỗi ra. 1.2. Bài TD dành cho Nam: *. Ôn ĐT 1-15. *. Học ĐT 16-20: - ĐT16: Tung 2 chân ra sau thành tư thế nằm sấp, tay chống đất, thân người thẳng. - ĐT17: Co tay, hạ thân và giữ thân người. - ĐT18: Duỗi tay, thân người thẳng - ĐT19: Như động tác 17 - ĐT20: Thu 2 chân thành tư thế ngồi xổm, hai tay chống đất *. Củng cố: Học sinh thực hiện nội dung đã học. 2. Hoạt động 2: Chạy bền. - Chạy trên địa hình tự nhiên. - Cách tự theo dõi sức khỏe. hình khởi động: GV                   - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của Giáo viên. - Giáo viên tổ chức cho *. Củng cố: Học sinh biết cách học khắc phục một số hiện tượng sinh ôn thường gặp khi chạy và cách tự theo dõi sức khỏe C. PHẦN KẾT THÚC: 1. Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét giờ học. 3. Giao bài tập về nhà. 6 - 8’ 2x8lần lại bài Thể dục đã học. - Giáo viên phân tích, làm mẫu động tác rồi hướng dẫn, tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện. 2lần 28-32’ 4x8 lần Cử nhóm trưởng hô cho nhóm tập luyện. - Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh trong 2 lần 3 lần quá trình tập luyện. - Đội hình tập luyện: 2’ Nam 5 vòng Nữ 3 vòng 1’ 5’ GV                   - Gọi 2 nhóm lên thực hiện bài thể dục, lớp quan sát nhận xét, GV nhận xét. - GV phổ biến cách tập luyện. - HS tham gia nhiệt tình, thực hiện hết cự ly quy định. - GV hướng dẫn cho HS cách tự theo dõi sức khỏe. - Giáo viên hỏi, học sinh trả lời. - Đội hình kết thúc: GV             Ngày soạn: 22.08.2011 Ngày giảng: 23.08.2011 TIẾT 4 THỂ DỤC - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - TD: Ôn ĐT 1-4 (Nữ), ĐT 1-20 (Nam) Học ĐT 5 (Nữ), ĐT 21-25 (Nam) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng ĐT từ 1-5 (Nữ) và ĐT 1-25 (Nam) - Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên và cách khắc phục 1 số hiện tượng thường gặp khi chạy. Vận dụng những kiến thức đã học vào tập luyện và thi đấu. 3. Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày. Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT. Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội. II. ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi, Đồng hồ bấm giây. - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên. III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG A. PHẦN MỞ ĐẦU: THỜI GIAN 6 - 8’ 1. Nhận lớp. - Ổn định tổ chức. - Phổ biến mục tiêu bài học. - Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh: 2. Khởi động. *. Khởi động chung: - Bài TD tay không. - Xoay các khớp. - Ép dây chằng. *. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Đội hình nhận lớp: GV     - Đội hình khởi động: 2x8lần 2lần GV     - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đá lăng sau. B. PHẦN CƠ BẢN: - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của Giáo viên. 28-32’ 1. Hoạt động 1: Bài Thể dục: 1.1. Bài TD dành cho Nữ: 4x8 lần *. Ôn ĐT 1-4. *. Học ĐT 5: Di chuyển ngang - TTCB: Đứng cơ bản - Nhịp 1: Chân trái bước sang trái rộng bằng vai, đồng thời 2 tay dang ngang, lòng bàn tay sấp. - Nhịp 2: Chân phải đưa ra sau chân trái và bước sang trái, tì mũi bàn chân, đồng thời gập cẳng tay, long bàn tay hướng ra trước, căng ngực, mặt hướng sang phải. - Nhịp 3: Như nhịp 1 - Nhịp 4: Thu chân phải về cùng chân trái và tì mũi bàn chân, đồng thời vỗ tay. - Nhịp 5,6,7,8: Như nhịp 1,2,3,4 nhưng di chuyển sang phải. 1.2. Bài TD dành cho Nam: 2 lần *. Ôn ĐT 1-20. 3 lần *. Học ĐT 21-25: - ĐT21: Bật lên cao nhảy ưỡn thân, hai tay cao, kết thúc động tác, hai chân chụm, khuỵu gối. - ĐT22: Đứng thẳng, hai chân khép, hai tay giơ lên cao, lòng bàn tay hướng thẳng vào nhau. - ĐT23: Chân trái bước thành tư thế khuỵu gối, chân phải duỗi thẳng, hai tay duỗi, mắt nhìn theo tay. - ĐT24: Thu chân trái về, thành tư thế đứng nghiêm. - ĐT25: Như động tác 23 nhưng đổi bên. 2’ *. Củng cố: Học sinh thực hiện nội dung đã học. - Giáo viên tổ chức cho học sinh ôn lại bài Thể dục đã học. - Giáo viên phân tích, làm mẫu động tác rồi hướng dẫn, tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện. - Cử nhóm trưởng hô cho nhóm tập luyện. - Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh trong quá trình tập luyện. - Đội hình tập luyện: GV     - Gọi 2 nhóm lên thực hiện bài thể dục, lớp quan sát nhận xét, GV nhận 2. Hoạt động 2: Chạy bền. - Chạy trên địa hình tự nhiên. xét. Nam 5 vòng - GV phổ biến cách tập luyện. - HS tham gia nhiệt tình, thực hiện Nữ hết cự ly quy định. 3 vòng 1’ *. Củng cố: Học sinh biết cách khắc phục một số hiện tượng thường gặp khi chạy. - Giáo viên hỏi, học sinh trả lời. C. PHẦN KẾT THÚC: 1. Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét giờ học. 3. Giao bài tập về nhà. - Đội hình kết thúc: 5’ GV     Ngày soạn: 27.08.2011 Ngày giảng: 28.08.2011 TIẾT 5 THỂ DỤC - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - TD: Ôn ĐT 1-5 (Nữ), ĐT 1-25 (Nam) Học ĐT 6-7 (Nữ), ĐT 26-30 (Nam) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng ĐT từ 1-7 (Nữ) và ĐT 1-30 (Nam) - Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên và cách khắc phục 1 số hiện tượng thường gặp khi chạy. Vận dụng những kiến thức đã học vào tập luyện và thi đấu. 3. Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày. Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT. Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội. II. ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi, Đồng hồ bấm giây. - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên. III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG A. PHẦN MỞ ĐẦU: THỜI GIAN 6 - 8’ 1. Nhận lớp. - Ổn định tổ chức. - Phổ biến mục tiêu bài học. - Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh: 2. Khởi động. *. Khởi động chung: - Bài TD tay không. - Xoay các khớp. - Ép dây chằng. *. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Đội hình nhận lớp: GV     - Đội hình khởi động: 2x8lần 2lần GV     - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải - Chạy đá lăng sau. B. PHẦN CƠ BẢN: tay. Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của Giáo viên. 28-32’ 1. Hoạt động 1: Bài Thể dục: 1.1. Bài TD dành cho Nữ: 4x8 lần *. Ôn ĐT 1-5. *. Học ĐT 6: Lưng - Nhịp 1-2: Bước chân trái sang trái rộng bằng vai, đồng thời đánh tay sang trái, tay trái đưa ngang bàn tay sấp, cẳng tay gập trước ngực. - Nhịp 3-4: Đánh hông sang phải, tay phải đưa ngang bàn tay sấp, cẳng tay trái gập trước ngực, mặt hướng sang phải. - Nhịp 5-6: Gập thân ra phía trước, căng ngực ngẩng đầu, hai tay dang ngang bàn tay sấp. - Nhịp 7-8: Nâng thân lên, đồng thời khép chân trái và hạ tay về tư thế đứng cơ bản. *. Học ĐT 7: Bật nhảy co gối - TTCB: Đứng cơ bản. - Nhịp1: Bật nhảy co gối trái ra 2 lần trước, lên cao, tay đặt trên gối. 3 lần - Nhịp2: Bật nhảy, hạ chân trái về, tay dang ngang. - Nhịp3: Như nhịp 1 nhưng thực hiện bên phải. - Nhịp4: như nhịp 2. - Nhịp5,6,7,8 như 1,2,3,4. 1.2. Bài TD dành cho Nam: *. Ôn ĐT 1-25. *. Học ĐT 26-30: - ĐT26: Thu chân trái, hai tay lên cao, mắt nhìn thẳng - ĐT27: Lăng chân trái về trước, chân phải duỗi thẳng, tay tư trên cao xuống dưới chạm mũi bàn chân - ĐT28: Như động tác 26 - ĐT29: Như động tác 27 - Giáo viên tổ chức cho học sinh ôn lại bài Thể dục đã học. - Giáo viên phân tích, làm mẫu động tác rồi hướng dẫn, tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện. - Cử nhóm trưởng hô cho nhóm tập luyện. - Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh trong quá trình tập luyện. - Đội hình tập luyện: GV     - ĐT30: Thu chân phải về thành tư thế đứng nghiêm - Gọi 2 nhóm lên thực hiện bài thể dục, lớp quan sát nhận xét, GV nhận xét. *. Củng cố: Học sinh thực hiện nội dung đã học. 2. Hoạt động 2: Chạy bền. - Chạy trên địa hình tự nhiên. 2’ Nam 5 vòng - GV phổ biến cách tập luyện. - HS tham gia nhiệt tình, thực hiện hết cự ly quy định. Nữ 3 vòng *. Củng cố: Học sinh biết cách khắc phục một số hiện tượng thường gặp khi chạy. C. PHẦN KẾT THÚC: 1. Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét giờ học. 3. Giao bài tập về nhà. 1’ 5’ - Giáo viên hỏi, học sinh trả lời. - Đội hình kết thúc: GV     Ngày soạn: 28.08.2011 Ngày giảng: 29.08.2011 TIẾT 6 THỂ DỤC - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - TD: Ôn ĐT 1-7 (Nữ), ĐT 1-30 (Nam) Học ĐT 8 (Nữ), ĐT 31-40 (Nam) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng đau sóc. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng ĐT từ 1-8 (Nữ) và ĐT 1-40 (Nam) - Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên và cách khắc phục 1 số hiện tượng thường gặp khi chạy. Vận dụng những kiến thức đã học vào tập luyện và thi đấu. Biết được nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng đau sóc. 3. Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày. Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT. Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội. II. ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi, Đồng hồ bấm giây. - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên. III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG A. PHẦN MỞ ĐẦU: THỜI GIAN 6 - 8’ 1. Nhận lớp. - Ổn định tổ chức. - Phổ biến mục tiêu bài học. - Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh: 2. Khởi động. *. Khởi động chung: - Bài TD tay không. - Xoay các khớp. - Ép dây chằng. *. Khởi động chuyên môn: PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Đội hình nhận lớp: GV     - Đội hình khởi động: 2x8lần GV     - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đá lăng sau. B. PHẦN CƠ BẢN: 2lần - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của Giáo viên. 28-32’ 1. Hoạt động 1: Bài Thể dục: 1.1. Bài TD dành cho Nữ: 4x8 lần *. Ôn ĐT 1-7. *. Học ĐT 8: Bật nhảy thẳng chân. - TTCB: Đứng cơ bản - Nhịp1: Bật nhảy đồng thời tách 2 chân và 2 tay dang ngang, lòng bàn tay sấp. - Nhịp2: Bật nhảy đồng thời khép 2 chân về 2 tay đan chéo nhau trước bụng. - Nhịp3: Như nhịp 1. - Nhịp4: Như nhịp 2 nhưng vỗ tay trước ngực. - Nhịp5,6,7,8: Như nhịp 1,2,3,4 nhưng di chuyển sang phải. 1.2. Bài TD dành cho Nam: *. Ôn ĐT 1-30. 2 lần *. Học ĐT 31-40: 3 lần - ĐT31: Lăng chân trái mạnh và thẳng ra sau, hai tay lăng chếch cao, ra sau, thân căng mắt nhìn theo tay, chân phải duỗi thẳng. - ĐT32: Thu chân trái về tư thế đứng nghiêm. - ĐT33: Như động tác 31 nhưng đổi bên. - ĐT34: Thu chân, gập chân thành tư thế ngồi xổm tì trên nửa trước bàn chân, hai tay chống đất. - ĐT35: Duỗi chân đồng thời bước chân trái sang trái, thành tư thế gập thân hai tay dang ngang, bàn tay sấp, chân rộng bằng vai, mắt nhin trước. - ĐT36: Thu chân trái, thành tư thế ngồi xổm tì trên nửa bàn - Giáo viên tổ chức cho học sinh ôn lại bài Thể dục đã học. - Giáo viên phân tích, làm mẫu động tác rồi hướng dẫn, tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện. - Cử nhóm trưởng hô cho nhóm tập luyện. - Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh trong quá trình tập luyện. - Đội hình tập luyện: GV  
- Xem thêm -