Tài liệu Giáo án thể dục lớp 10 chuẩn ktkn_bộ 2

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 136 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án: Số 1 Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU I. Mục tiêu: 1kiến thức: Biết cách thực hiện bài tập thể dục nam, nữ. 2Kỷ năng: thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 3Thái độ hành vi;HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực II. Địa điểm:Phuơng tiện: Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án, một số vận dung khác… III.Tổ chúc phuơng pháp- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng IVTiến trình lên lớp: Phần và nội dung I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật TG SL 79’ - Yêu cầu HS tập trung nhanh 1gọn, GV và HS làm thủ tục nhận ’ 2 lớp. 2. Phần khởi động: a. Khởi động chung: 5Xoay cổ, xoay cổ 6’ tay và cổ chân, xoay cẳng tay, xoay cánh tay, động tác lườn, vặn mình, xoay hông, xoay gối, gập duỗi, ép dọc,ép ngang. b. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. 28II. Phần cơ bản: 30’ 1.Giới thiệu mục tiêu nội dung chương trình lớp 10. -Yêu cầu HS khởi động tích cực đúng biên độ động tác. 2L 8N -Yêu cầu HS khởi động tích cực -Yêu cầu: HS lắng nghe, nghiêm túc. Phương pháp tổ chức      -Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau.       -Đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay so le nhau. Động tác 1 (2 lần 8 nhịp) 46L       - 4 hàng ngang ngồi nghe GV giới thiệu nội dung. 2.Thể dục nhip điệu: Động tác 1,2, 3 cho cả nam và nữ. * Động tác 1: Giậm chân tại chỗ. - GV làm mẫu, phân tích kỹ thuật. HS tập luyện – GV quan sát và sửa sai. ngoo Động tác 1 Động tác 2(2x8n) 46L * Động tác 2: Di chuyển ngang kết hợp với cổ. Động tác 3 ( 4 lần 8 nhịp) 67’ 35L Động tác 3 - Lớp thành 4 hàng ngang cách 1 sải tay so le nhau. *Động tác 3.Lườn      -Yêu cầu HS thực hiện tương đối được kỹ thuật. 67’ Bài TDNĐ Nam. Động tác 1: Giậm  - Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên kiểm tra Động tac1(2x8nhịp) Lớp thành 4 hàng ngang cách 1 sải tay so le nhau.       -Lớp dồn hàng lại. chân tại chổ. 46’ 23’ 23’ * Độngtác2: Tay chân kết hợp với di chuyển -Yêu cầu HS thả lỏng tích cực Động tacs3:Tay ngực di chuyển sang ngang. -Nhận xét những ưu khuyết điểm của buổi tập, về nhà nhớ tập luyện TDNĐ và thể lực. 2. Cũng cố: Kiểm tra kỹ thuật TDNĐ III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học: Xuống lớp Giáo án: Số 2 Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I. Mục tiêu: 1kiến thức: Biết cách thực hiện bài tập thể dục nam, nữ. 2Kỷ năng: thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 3Thái độ hành vi;HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực II. Địa điểm:Phuơng tiện: Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án, một số vận dung khác… III.Tổ chúc phuơng pháp- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng IV. Tiến trình lên lớp: Phần và nội dung Định lượng vận Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật động TG SL Phương pháp tổ chức 7-9’ 1-2’ 5-6’ 1-2’ 28-30’ 12-14’ 12-14’ Giáo án: Số 3 Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN + TDNĐ: Ôn: Động tác 1- 3. Học động tác 4-5. Chạy ngắn : Ôn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau I. Mục tiêu 1Kiến thức: biết thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 2 Kỷ năng: thực hiện cơ bản đúng các đông tác của bài thể dục 3Thái độ hành vi:Lớp tổ chức nghiêm túc trật tự ,vệ sinhtrong tập luyện và đề phòng chấn thương II. Địa điểm:Phương tiện Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án, một số vận dung khác… III. Tổ chức phương pháp:- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng… IV. Tiến trình lên lớp: Định lượng vận Phần và nội dung Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức động TG SL I. Phần mở đầu: 7-9’ 1. Nhận lớp: Kiểm 1-2’ - Yêu cầu HS tập trung nhanh Tập trung lớp thành 4 tra sĩ số lớp, nắm gọn, GV và HS làm thủ tục hàng ngang, báo cáo sĩ số.  tình hình sức khỏe nhận lớp.  HS, phổ biến nội  dung yêu cầu buổi  học.  5-6’ 2. Phần khởi động: a. Khởi động chung: Xoay cổ, xoay cổ tay và cổ chân, xoay cẳng tay, xoay cánh tay, động tác lườn, vặn mình, xoay hông, xoay gối, gập duỗi, ép dọc,ép ngang. b. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, 1-2’ chạy gót chạm mông. 3. Kiểm tra bài cũ: 28- 2x 8 -Yêu cầu HS khởi động tích cực, đúng biên độ động tác. -Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau.       -Yêu cầu HS khởi động tích cực Yêu cầu: thưc hiện đúng kỹ thuật động tác. -Lớp dồn hàng lại. GV gọi 1-2 HS lên Kiểm tra. * Chia lớp thành 2 nhóm. Thực hiện các động tác TDNĐ II. Phần cơ bản: 30’ 1214’ 35L 1.Thể dục nhịp điệu: * Ôn động tác 1-3 24L * Học động tác 4-5 1214’ 2. Chạy ngắn: * Chạy bước nhỏ. * Chạy nâng cao đùi. * Chạy đạp sau. * Chạy tăng tốc độ 30 – 60m 3. Củng cố: Kiểm tra kỹ thuật TDNĐ, một số 1-2’ 4-6’ 2-3’ 24L * ĐT 1: Giậm chân tại chỗ. * ĐT 2: Tay chân kết hợp với di chuyển. * ĐT 3: Tay ngực di chuyển ngang. * ĐT4: Di chuyển ngang chân bước chéo sau. Nhịp 1:Bước chân trái sang trái rộng hơn vai, hai tay sang ngang lòng úp. Nhịp 2:Bước chân phải sang trái đồng thời đan chéo hai tay trước bụng, căng ngực. Nhịp 3:Như nhịp 1 Nhịp 4:Như nhịp 2 nhưng vỗ tay. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4. *ĐT 5: Đẩy hông. TTCB: Nhịp 1, 2:Bước chân trái gối trái hơi khuỵu chân phải thẳng , đẩy hông sang phải tay phải chếch lên cao, tay trái chống hông. Nhịp 3,4:Thu chân phải về cùng chân trái hai tay chống hông đẩy hông sang trái. Nhịp 5:Đẩy hông sang phải Nhịp 6: Đẩy hông sang trái Nhịp 7, 8: Như nhịp 5 -GV hướng dẫn sau đó HS tập luyện tích cực. Yêu cầu: HS nghiêm túc và thưc hiện đúng kỹ thuật động tác. Chạy với tốc độ tối đa, hết cự ly quy định. - Nhóm 1: Ôn TDNĐ. - Nhóm 2: Học chạy ngắn sau 12- 14’ đổi nội dung và vị trí * Nhóm 1:     - GV phân tích kỹ thuật, làm mẫu. HS tập luyện – GV quan sát và sửa sai. Động tác 4 Động tác 5 * Nhóm 2:    GV phân tích kỹ thuật, làm mẫu. HS tập luyện tại chỗ, sau đó di chuyển – GV quan sát và sửa sai. - Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên thực hiện - 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay -Lớp dồn hàng lại.      động tác bổ trợ. III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học: Xuống lớp GV hô “TD” cả lớp hô “ khỏe” 2-3’ -Yêu cầu HS thả lỏng tích cực -Nhận xét những ưu khuyết điểm của buổi tập, về nhà nhớ tập luyện TDNĐ và thể lực. Giáo án: Số 4 Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN Mục tiêu: 1kiến thức: Biết cách thực hiện bài tập thể dục nam, nữ. 2,Kỷ năng: thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 3Thái độ hành vi;HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án, một số vận dung khác… III.TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Định lượng vận Phần và nội dung Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức động TG SL I. Phần mở đầu: 7-9’ 1. Nhận lớp: Kiểm 1-2’ - Yêu cầu HS tập trung Tập trung lớp thành 4 tra sĩ số lớp, nắm nhanh gọn, GV và HS làm hàng ngang, báo cáo sĩ số.  tình hình sức khỏe thủ tục nhận lớp.  HS, phổ biến nội  dung yêu cầu buổi  học.  5-6’ 2. Phần khởi động: a. Khởi động chung: b. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. 3. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện các động tác TDNĐ II. Phần cơ bản: 2x 8N -Yêu cầu HS khởi động tích cực, đúng biên độ động tác. Xoay cổ, xoay cổ tay và cổ chân, xoay cẳng tay, xoay cánh tay, động tác lườn, vặn mình, xoay hông, xoay gối, gập duỗi, ép dọc,ép ngang.       -Lớp dồn hàng lại. GV gọi 1-2 HS lên Kiểm tra. 1-2’ 1.Thể dục nhịp điệu: -Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau. 2830’ * On động tác 1-5 12- * Chia lớp thành 2 nhóm. - Nhóm 1: On TDNĐ. - Nhóm 2: Học chạy ngắn sau 12- 14’ đổi nội dung Yêu cầu: Thưc hiện đúng kỹ và vị trí tập luyện. thuật động tác. -Yêu cầu HS khởi động tích cực 14’ 2. Chạy ngắn: * Chạy bước nhỏ. * Chạy nâng cao đùi. * Chạy đạp sau. * Học:Tập“ Vào chỗ –sẳn sàng – chạy”.  1214’ 35L 24L  * Nhóm 1:      * ĐT 1: Giậm chân tại chỗ. * ĐT 2: Tay chân kết hợp với di chuyển. * ĐT 3: Tay ngực di chuyển ngang. * ĐT4: Di chuyển ngang chân bước chéo sau. *ĐT 5: Đẩy hông. -Yêu cầu: HS nghiêm túc và thưc hiện đúng kỹ thuật động tác - Yêu cầu: HS thực hiện đúng kỹ thuật. 3. Củng cố: Kiểm tra kỹ thuật TDNĐ, kỹ thuật xuất phát thấp. III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học: Xuống lớp GV hô “TD” cả lớp hô “ khỏe” - Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật va nhịp điệu. 2-3’ * Nhóm 2: -Đội hình tập luyện   - GV phân tích và làm mẫu kỹ thuật. HS tập luyện, GV quan sát và sửa sai. - Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên thực hiện 1-2’ 4-6’ 2-3’  - HS tập luyện – GV quan sát và sửa sai. -Yêu cầu HS thả lỏng tích cực -Nhận xét những ưu khuyết điểm của buổi tập, về nhà nhớ tập luyện TDNĐ và thể lực. - 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay -Lớp dồn hàng lại.      Giáo án: Số 5 Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I. Mục tiêu: 1kiến thức: Biết cách thực hiện bài tập thể dục nam, nữ. 2,Kỷ năng: thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 3Thái độ hành vi;HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án, một số vận dung khác… III.TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng IV. Tiến trình lên lớp: Định lượng vận Phần và nội dung Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức động TG SL I. Phần mở đầu: 7-9’ 1. Nhận lớp: 1-2’ - Yêu cầu HS tập trung nhanh gọn, Tập trung lớp thành 4 Kiểm tra sĩ số GV và HS làm thủ tục nhận lớp. hàng ngang, báo cáo sĩ lớp, nắm tình số.  hình sức khỏe  HS, phổ biến nội  dung yêu cầu  buổi học.  5-6’  2. Phần khởi 2x -Yêu cầu HS khởi động tích cực,   động: 8N đúng biên độ động tác. a. Khởi động  chung: Xoay cổ, xoay cổ -Đội hình 4 hàng tay và cổ chân, ngang 1 sải tay so le xoay cẳng tay, nhau. xoay cánh tay, động tác lườn,  vặn mình, xoay  hông, xoay gối,  gập duỗi, ép -Yêu cầu HS khởi động tích cực  dọc,ép ngang.  b. Khởi động   chuyên môn: ’  Chạy bước nhỏ, 1-2 chạy nâng cao Yêu cầu: Thưc hiện đúng kỹ thuật  đùi, chạy gót động tác. chạm mông. 283. Kiểm tra bài 30’ cũ: Thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp. II. Phần cơ bản: 1214’ 4-5’ 8-9 ’ 1.Thể dục nhip điệu: a.Ôn tâp động tác 1-5 cho cả nam và nữ. b. Học động tác 6,7. -Động tác 6: 35L 35L 35L - Động tác 7: 1214’ -Nhóm 1 tập TDNĐ -Yêu cầu HS thực hiện đúng nhịp điệu kỹ thuật, lớp tự ôn. -Lớp dồn hàng lại. GV gọi 1-2 HS lên Kiểm tra. ĐT 6: Vặn mình Nhịp 1:Nâng gối trái lên cao đồng thời đưa chéo sang phải hai tay đưa sang ngang ngược lại với chân, lòng bàn tay úp mắt nhìn sang trái. Nhịp 2:Đặt chân và tay về tư thế nghiêm. Nhịp 3:Như nhịp 1 nhưng đổi bên. Nhịp 4:Như nhịp 2 Nhịp 5:nâng gối chân trái lên, đồng thời gấp đầu gối 2 tay đưa thẳng lên cao, ngữa đầu, lòng bàn tay hướng vào trong. Nhịp 6:Như nhịp 2 Nhịp 7:Như nhịp 5 nhưng đổi chân. Nhịp 8: như nhịp 6 ĐT7: Nhún bật lên cao, xuống bằng 1 chân, một chân co. Nhịp 1: Nhún, bật nhảy chân phải, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, duỗi mũi bàn chân, vổ tay, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 2: bật nhảy về tư thế nghiêm Nhịp 3: như nhịp 1 đổi chân. Nhịp 4:về TTCB. Nhịp 5:như nhịp 1, nhưng bàn tay sang ngang bàn tay sấp. Nhịp 6: như nhịp 2 Nhịp 7: Như nhịp 5 Nhịp 8: về tư thế cơ bản. -GV hướng dẫn sau đó HS tập theo hiệu lệnh của người điều khiển * Chia lớp thành 2 nhóm. - Nhóm 1: On TDNĐ. - Nhóm 2: Học chạy ngắn sau 12- 14’ đổi nội dung và vị trí. * Nhóm 1:     -Yêu cầu: HS nghiêm túc và thưc hiện đúng kỹ thuật động tác 2. Chạy ngắn: - Bài tập thực 1-2’  Động tác 6 Động tác 7 - GV hướng dẫn kỹ thuật động tác. HS tập luyện – GV quan sát và sửa sai. * Nhóm 2: -Đội hình tập luyện    hiện kỹ thuật sau các lệnh “ Vào chỗ”, “ 4-6’ Sẵn sàng”, “ 2-3’ Chạy” - Bài tập xuât 2-3’ phát thấp với bàn đạp, chạy 15 – 20m. 3. Cũng cố: - TDNĐ động tác 6,7,kỹ thuật XP thấp III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học: Xuống lớp GV hô “TD” cả lớp hô “ khỏe”       - Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật  và nhịp điệu. - HS tập luyện, GV quan sát và sửa sai. -Yêu cầu HS thả lỏng tích - Lớp dồn hàng lại GV cực -Nhận xét những ưu khuyết điểm của gọi 1-2 em lên thực buổi tập, về nhà nhớ tập luyện TDNĐ hiện và thể lực. - 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay -Lớp dồn hàng lại.          Giáo án: Số 6 Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN  1. Mục tiêu: 1kiến thức: Biết cách thực hiện bài tập thể dục nam, nữ. 2Kỷ năng: thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 3Thái độ hành vi;HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực II. Địa điểm:Phuơng tiện: Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án, một số vận dung khác… III.Tổ chúc phuơng pháp- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng IV. Tiến trình lên lớp: Định lượng vận Phần và nội dung Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức động TG SL I. Phần mở đầu: 7-9’ 1. Nhận lớp: 1-2’ - Yêu cầu HS tập trung nhanh gọn, Tập trung lớp thành 4 Kiểm tra sĩ số GV và HS làm thủ tục nhận lớp. hàng ngang, báo cáo sĩ lớp, nắm tình số.  hình sức khỏe  HS, phổ biến nội  dung yêu cầu  buổi học.  5-6’  2. Phần khởi 2x -Yêu cầu HS khởi động tích cực,   động: 8N đúng biên độ động tác. a. Khởi động  chung: Xoay cổ, xoay cổ -Đội hình 4 hàng tay và cổ chân, ngang 1 sải tay so le xoay cẳng tay, nhau. xoay cánh tay, động tác lườn,  vặn mình, xoay  hông, xoay gối,  gập duỗi, ép -Yêu cầu HS khởi động tích cực  dọc,ép ngang.  b. Khởi động   chuyên môn: ’  Chạy bước nhỏ, 1-2 chạy nâng cao Yêu cầu: Thưc hiện đúng kỹ thuật  đùi, chạy gót động tác. chạm mông. 283. Kiểm tra bài 30’ cũ: Thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp. II. Phần cơ bản: 1214’ 4-5’ 8-9 ’ 1.Thể dục nhip điệu: a.Ôn tâp động tác 1-5 cho cả nam và nữ. b. Học động tác 6,7. -Động tác 6: 35L 35L 35L - Động tác 7: 1214’ -Nhóm 1 tập TDNĐ -Yêu cầu HS thực hiện đúng nhịp điệu kỹ thuật, lớp tự ôn. -Lớp dồn hàng lại. GV gọi 1-2 HS lên Kiểm tra. ĐT 6: Vặn mình Nhịp 1:Nâng gối trái lên cao đồng thời đưa chéo sang phải hai tay đưa sang ngang ngược lại với chân, lòng bàn tay úp mắt nhìn sang trái. Nhịp 2:Đặt chân và tay về tư thế nghiêm. Nhịp 3:Như nhịp 1 nhưng đổi bên. Nhịp 4:Như nhịp 2 Nhịp 5:nâng gối chân trái lên, đồng thời gấp đầu gối 2 tay đưa thẳng lên cao, ngữa đầu, lòng bàn tay hướng vào trong. Nhịp 6:Như nhịp 2 Nhịp 7:Như nhịp 5 nhưng đổi chân. Nhịp 8: như nhịp 6 ĐT7: Nhún bật lên cao, xuống bằng 1 chân, một chân co. Nhịp 1: Nhún, bật nhảy chân phải, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, duỗi mũi bàn chân, vổ tay, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 2: bật nhảy về tư thế nghiêm Nhịp 3: như nhịp 1 đổi chân. Nhịp 4:về TTCB. Nhịp 5:như nhịp 1, nhưng bàn tay sang ngang bàn tay sấp. Nhịp 6: như nhịp 2 Nhịp 7: Như nhịp 5 Nhịp 8: về tư thế cơ bản. -GV hướng dẫn sau đó HS tập theo hiệu lệnh của người điều khiển * Chia lớp thành 2 nhóm. - Nhóm 1: On TDNĐ. - Nhóm 2: Học chạy ngắn sau 12- 14’ đổi nội dung và vị trí. * Nhóm 1:     -Yêu cầu: HS nghiêm túc và thưc hiện đúng kỹ thuật động tác 2. Chạy ngắn: - Bài tập thực 1-2’  Động tác 6 Động tác 7 - GV hướng dẫn kỹ thuật động tác. HS tập luyện – GV quan sát và sửa sai. * Nhóm 2: -Đội hình tập luyện    hiện kỹ thuật sau các lệnh “ Vào chỗ”, “ 4-6’ Sẵn sàng”, “ 2-3’ Chạy” - Bài tập xuât 2-3’ phát thấp với bàn đạp, chạy 15 – 20m. 3. Cũng cố: - TDNĐ động tác 6,7,kỹ thuật XP thấp III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học: Xuống lớp GV hô “TD” cả lớp hô “ khỏe”       - Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật  và nhịp điệu. - HS tập luyện, GV quan sát và sửa sai. -Yêu cầu HS thả lỏng tích - Lớp dồn hàng lại GV cực -Nhận xét những ưu khuyết điểm của gọi 1-2 em lên thực buổi tập, về nhà nhớ tập luyện TDNĐ hiện và thể lực. - 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay -Lớp dồn hàng lại.          Giáo án: Số 7 Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I. Mục tiêu: 1kiến thức: Biết cách thực hiện bài tập thể dục nam, nữ. 2,Kỷ năng: thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 3Thái độ hành vi;HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án, một số vận dung khác… III.TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng IV. Tiến trình lên lớp: Định lượng vận Phần và nội dung Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức động TG SL I. Phần mở đầu: 7-9’ 1. Nhận lớp: Kiểm 1-2’ - Yêu cầu HS tập trung nhanh Tập trung 4 hàng ngang, tra sĩ số lớp, nắm gọn, GV và HS làm thủ tục báo cáo sĩ số.  tình hình sức khỏe nhận lớp.  HS, phổ biến nội  dung yêu cầu buổi  học.  2. Phần khởi động: 5-6’ 2x -Đội hình 4 hàng ngang 1 a. Khởi động 8N -Yêu cầu HS khởi động tích sải tay so le nhau. chung: cực, đúng biên độ động tác.  Xoay cổ, xoay cổ    tay và cổ chân,  xoay cẳng tay, xoay cánh tay,  động tác lườn, vặn mình, xoay hông, xoay gối, gập duỗi, ép dọc, ép ngang. b. Khởi động chmôn -Yêu cầu HS khởi động tích Chạy bước nhỏ, cực ’ -Lớp dồn hàng lại. GV nâng cao đùi, gót 1-2 gọi 1-2 HS lên Kiểm tra. chạm mông. * Chia lớp thành 2 nhóm. 3. Kiểm tra bài cũ: 28Yêu cầu: Thưc hiện đúng kỹ - Nhóm 1: On TDNĐ. - Kiểm tra TDNĐ 30’ thuật động tác. - Nhóm 2: Học chạy ngắn - Kiểm tra kỹ thuật sau 12- 14’ đổi nội dung XP thấp. và vị trí tập luyện. II. Phần cơ bản: 12* Nhóm 1: 14’   -Yêu cầu HS thực hiện đúng  3nhịp điệu kỹ thuật, lớp tự ôn. 1.Thể dục nhip 5L  điệu: ĐT 8: Giậm chân tại chỗ vỗ * Ôn động tác 1-7 tay. Nhịp 1: Giậm chân traí. * Học động tác 8-9 Nhịp 2: Giậm chân phải. Động tác 8 Nhịp 3: Như nhịp 1 1214’ 35L 2. Chạy ngắn: - Học kỹ thuật: “Đánh đích” 1-2’ ’ 4-6 2-3’ 3. Cũng cố: - Kiểm tra TDNĐ 7 động tác, đánh đích. 2-3’ Nhịp 4: Như nhịp 2 Nhịp 5, 6, 7 như nhịp 1, 2, 3. Nhịp 8: Bật nhảy 2 chân và vỗ tay. * Nhịp 8: (lần 2) đứng thẳng 2 tay chéo trứơc bụng. ĐT9: Hóp mở ngực.( 2x8nhịp) TTCB: Đứng thẳng, hai tay chéo trước bụng. 8 nhịp lần 1 di chuyển sang trái. Nhịp 1, 2: Bước chân trái sang trái rộng hơn vai, khuỵu chân trái, tay trái ngang vai, bàn tay sấp, tay phải chếch lên cao, đẩy hông sang phải, măt nhìn thẳng, căng ngực. Nhịp 3,4 thu chân phải về sát chân trái hai tay chéo trước bụng, lồng bàn tay hướng vào trong. Nhịp 5,6 như nhịp 1,2. Nhịp 7, 8 như 5,6 nhưng co hai tay. 8 nhịp lần 2: Đứng tại chỗ đấy hông. Nhịp 1: Đẩy hông sang trái đồng thơì hóp ngực đưa hai cẳng tay song2 trước ngực Nhịp 2: Đẩy hông sang phải đồng thời mở 2 cẳng tay sang ngang 2 bàn tay hướng trước, 5 ngón tay xoè. Nhịp 3 Như nhịp 1 Nhịp 4 như nhịp 2 Nhịp 5, 6, 7, 8, như nhịp 1, 2, 3, 4. - Có 2 cách đánh đích: Đánh đích bằng “vai”, “ngực”. - Khi cách đích khoảng 25 – 20m cần tập trung sức sực để duy trì tốc độ, ở bước chạy cuối cùng người chạy phải chủ động gập thân trên về trước để ngực chạm vào dây đích – Đánh đích bằng ngực. Hoặc Động tác 9 - GV hướng dẫn kỹ thuật động tác.HS chú ý quan sát, tập luyện tích cực.GV quan sát và sửa sai. * Nhóm 2: - GV phân tích và làm mẫu kỹ thuật. Kỹ thuật đánh đích bằng ngực -Từng nhóm 4 hs tập luyện. GV quan sát sửa sai - Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên thực hiện - 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay -Lớp dồn hàng lại.      III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học: Xuống lớp GV hô “TD” cả lớp hô “ khỏe” cũng có thể vừa gập thân trên về trứơc vừa xoay để 1 vai chạm dây đích – Đánh đích bằng vai. - Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật, nhịp điệu -Yêu cầu HS thả lỏng tích cực -Nhận xét những ưu khuyết điểm của buổi tập, về nhà nhớ tập luyện TDNĐ và thể lực. Giáo án: Số 8 Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I. Mục tiêu: 1kiến thức: Biết cách thực hiện bài tập thể dục nam, nữ. 2,Kỷ năng: thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 3Thái độ hành vi;HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án, một số vận dung khác… III.TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng IV. Tiến trình lên lớp: Phần và nội dung Định lượng vận động TG SL Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức
- Xem thêm -