Tài liệu Giáo án thể dục lớp 10 chuẩn ktkn_bộ 13

  • Số trang: 135 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 260 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN SỐ :01 – TUẦN:01 TIẾT 1: LÝ THUYẾT: GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TD LỚP 10 –TẬP LUYỆN TDTT VÀ SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ THIÊN NHIÊN ĐỂ RÈN LUYỆN THÂN THỂ I. MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Biết một số hình thức và phương pháp cơ bản tập luyện TDTT. - Biết sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe như: Không khí, nước, ánh nắng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập luyện và vệ sinh môi trường. + Kĩ năng: Lựa chọn được một trong số hình thức tập luyện thích hợp, vận dụng vào việc tập luyện thể dục trong trường và tự tập ngoài nhà trường. - Nhiệt tình, nghiêm túc chú ý để tiếp thu bài. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Lớp học, hoặc địa điểm thích hợp cho tiếp thu lý thuyết. + GV: giáo án, 1số tài liệu có liên quan đến nd tiết học. + HS: tập, viết, ghi bài. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 8’ - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. ooooo 1/ Nhận lớp: o oooooo - Ổn định, điểm danh, ghi nhận. ooooo - Phổ biến mục tiêu nội dung giờ học. ooooooo 2/ Kiểm tra kiến thức cũ: - Một số n/d đã học ở cấp dưới. GV PHẦN CƠ BẢN: 1/ Giới thiệu nội dung chương trình TD lớp 10. + Bao gồm: - Lý thuyết chung, TD nhịp điệu, Chạy ngắn, Chạy bền, Nhảy cao, Đá cầu, Cầu lông, Thể thao tự chọn. 2/ Lý thuyết. * Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe. a/ Thể dục vệ sinh:có 2 hình thức TDVSBS – TDVSBtối. b/ TD chống mệt mỏi:thời điểm tiến hành với nhịp điệu nhanh, mạnh, có biên độ rộng – tập ở nơi thoáng khí – nên bắt đầu trước khi x hiện các dấu hiệu mệt mỏi ban đầu. c/ Các bài tập của chương trình môn TD: tập các bài tập do giáo viên giao tập các bài tập nhằm p/triển thể lực, mạnh, bền, tiến hành tập thường xuyên đều đặn – trước khi tập cần kđ kỹ - sau tập cần thả lỏng. d/ PP tập luyện TDTT:TDVSBS – TDVSBT – dạo chơi – tập theo kế hoạch tập thể. (Nội dung xem sgk10) PHẦN KẾT THÚC: 32’ - GV sử dụng pp thuyết trình, trình bày tóm tắt các nội dung trong bài. - GV giảng dải cho học sinh, và hướng dẫn hs tiếp thu bài, ghi bài đầy đủ. - GV dải thích và đặt câu hỏi cho hs xây dựng trả lời câu hỏi. + Câu hỏi: Nêu pp sử dụng các bài tập thể chất? + Nêu pp sử dụng rèn luyện sức khỏe bằng yếu tố thiên nhiên. 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp.     1. Củng cố: Hệ thống lại nội/d bài học. 2. Nhận xét Nhắc nhở rút kinh nghiệm. 3. Dặn dò: Về nhà học thuộc và hiểu bài. GV GIÁO ÁN SỐ :02 – TUẦN:01 TIẾT:02: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: -1- Thể dục nhịp điệu: + Kiến thức: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 3 bài TD nhịp điệu (Nam, Nữ). + Kĩ năng: Thực hiện được các động tác từ 1 đến 3. Chạy Bền: bước đầu luyện tập chạy bền nhằm RLTT cho bản thân. + Yêu cầu: Nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường. + Sân tập đảm bảo, băng hình minh họa, còi, nhạc nếu có, sân chạy bền. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 8’ - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. 1/ Nhận lớp: - Ổn định, điểm danh, hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục tiêu nội dung buổi học. 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể. 2L + K/đ chuyên môn: 2L - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m PHẦN CƠ BẢN: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện. 1/ Thể dục nhịp điệu:  GV làm mẫu đt phân tích và giảng dải cho từng nhóm sau đó duy trì chung, kết hợp sửa  Học: Động tác 1,2,3 (Nam, Nữ). sai uốn nắn.   GV + Nữ: - Đội hình nữ.                          + Nam: - Đội hình nam .                   2/ Chạy Bền: - Chia nhóm nam nữ riêng luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, nam 5 vòng nữ 4 vòng.       - Cuối tiết luyện tập chạy bền  X GV  PHẦN KẾT THÚC: 5’ -2- - Ổn định, củng cố, xuống lớp. 1/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. GIÁO ÁN SỐ :03 – TUẦN:02 TIẾT:03: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU:  Thể dục nhịp điệu: + Kiến thức: Ôn: động tác 1-3 (Nam, Nữ). + Kĩ năng: Thực hiện được các động tác từ 1 đến 3 (Nam, Nữ).  Chạy ngắn: + Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc 30m. + Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc 30m. -3-  Chạy Bền: luyện tập chạy bền nhằm RLTT cho bản thân. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường. + Sân tập đảm bảo, băng hình minh họa, còi, bàn đạp, đường chạy an toàn, sân chạy bền. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 8’ - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. 1/ Nhận lớp: - Ổn định, điểm danh, hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục tiêu nội dung buổi học. 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể. 2L + K/đ chuyên môn: 2L - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m PHẦN CƠ BẢN: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó 1/ Thể dục nhịp điệu: chuyển nội dung.  Ôn: 3 động tác bài TDNĐ (Nam, Nữ). + Nữ: - Đội hình nữ tập luyện thể dục.                            + Nam:         - Đội hình nam tập luyệnchạy ngắn. 2/ Chạy ngắn: + Luyện tập bổ trợ chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10m + Chạy tăng tốc 30m. + Chạy lặp lại các đoạn 30- 60m với tốc độ cao.  GV duy trì chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. 3/ Chạy Bền: Luyện tập chạy vòng quanh sân vđ. - Nam 5 vòng nữ 4 vòng. - Cuối tiết luyện tập chạy bền  -4- X GV  PHẦN KẾT THÚC: 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp. 1/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập. 3L 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. GIÁO ÁN SỐ : 04 – TUẦN:02 TIẾT 4: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: Thể dục nhịp điệu: + Biết cách thực hiện các động tác 4-5 (Nam, Nữ). + Thực hiện cơ bản đúng nhịp nhàng biên độ kt động tác. Nhằm vận dụng để tập luyện hàng ngày.  Chạy ngắn: Ôn kỹ thuật Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m - 60m.  Chạy bền: phối hợp được các giai đoạn, cũng như 1 số động tác bổ trợ. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, còi, vạch xuất phát. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG PH -5- ĐL - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện sau đó chuyển nội dung. PHẦN MỞ ĐẦU: ƯƠ NG PH ÁP TỔ CH ỨC 8’ - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. GV - Đội hình nữ tập luyệnTD.           2L 2L                           GV duy trì chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. - Đội hình nam tập luyện chạy ngắn. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10m ●●●●●● ●●●●●● - Cuối tiết luyện tập chạy bền.  X GV  1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục/t nội/dung buổi học. 2/ Khởi động: + Khởi động chung: quay các khớp cơ thể. + Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m PHẦN KẾT THÚC:32’ 1/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập. 5’ 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. -6- - Ổn định, củng cố, xuống lớp. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu:  Ôn: 3 động tác bài TDNĐ (Nam, Nữ).  Học: động tác 4 – 5 (Nam, Nữ). + Nam: + Nữ: 2/ Chạy ngắn:  Ôn: Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m - 60m. 3/ Chạy Bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, nam 6 vòng nữ 5 vòng. -7- GIÁO ÁN SỐ :05 – TUẦN:03 THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN TIẾT 5: I. MỤC TIÊU: Thể dục nhịp điệu: + Ôn tập động tác 1-5 đã học. + Thực hiện được các động tác từ 1 đến 5 nhịp nhàng biên độ kt động tác. Nhằm vận dụng để tập luyện hàng ngày .  Chạy ngắn: + Ôn: kỹ thuật Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m-60m. + Học: Bài tập 6-7 thực hiện kĩ thuật sau các hiệu lệnh “Vào chỗ” “Sẵn sàng” “Chạy”, Xuất phát thấp với bàn đạp, chạy 15-20m.  Chạy bền: + Luyện tập trên địa hình tự nhiên. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, 4 bộ bàn đạp, còi, vạch xuất phát. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: -8- NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục/t nội/dung buổi học. 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể. + K/đ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy tăng tốc PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu:  Ôn: 5 động tác bài TDNĐ (Nam, Nữ). + Nam: ĐL 8’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. 2L 10m 10m 10m 15m 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó chuyển nội dung. - Đội hình nữ tập luyệnTD.  + Nữ:                          GV duy trì chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. 2/ Chạy ngắn: - Đội hình nam tập luyện chạy ngắn.  Ôn: Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m - 60m. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10m - Cán sự hô và hưỡng dẫn hs xuất phát đúng hiệu lệnh, đóng bàn đạp phù hợp. - HS tự đóng bàn đạp cho phù hợp với bản thân.  Luyện tập bài tập 6,7: + Thực hiện kĩ thuật các hiệu lệnh “Vào chỗ” “Sắn sàng” “Chạy”. + Luyện tập kĩ thuật xuất phát thấp với bàn đạp, chạy 15-20m. PHẦN KẾT THÚC: 5’ 1/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 2L 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. -9- - Ổn định, củng cố, xuống lớp. GIÁO ÁN SỐ :06 – TUẦN:03 TIẾT 6: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: TDNĐ: Ôn tập: động tác 1 – 5, và học mới động tác 6 – 7.  Chạy nhanh: + Ôn như tiết 5, biết và thực hiện đúng kĩ thuật.  Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, biết và thực hiện tốt các động tác trong khi chạy. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, 4 bộ bàn đạp, còi, vạch xuất phát. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 8’ - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục tiêu, nội dung tiết học. 2/ Khởi động: + Kđ chung: quay các khớp cơ thể. 2L + Kđ chuyên môn: 2L - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m PHẦN CƠ BẢN: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó 1/ Thể dục nhịp điệu: chuyển nội dung. - 10 -  Ôn: động tác 1-5 bài TDNĐ (Nam, Nữ). - Đội hình nữ tập luyệnTD.  Học mới động tác 6 – 7 (Nam, Nữ). + Nam: - Động tác 6.  GV làm mẫu đt mới cho hs nữ theo dõi chung, kết hợp sửa sai uốn nắn.         - Động tác 7.                  + Nữ: - Động tác 6. - Động tác 7. 2/ Chạy ngắn:  Ôn: Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m - 60m.  GV duy trì chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. - Đội hình nam tập luyện chạy ngắn. ● ● ● ●  Ôn tập bài tập 6,7: + Thực hiện kĩ thuật các hiệu lệnh “Vào chỗ” “Sắn sàng” “Chạy”. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10m - Cán sự hô và hưỡng dẫn hs xuất phát đúng hiệu lệnh, đóng bàn đạp phù hợp. - HS tự đóng bàn đạp cho phù hợp với bản thân. + Luyện tập kĩ thuật xuất phát thấp với bàn đạp, chạy 15-20m. 3/ Chạy Bền:  Chia thành 2 nhóm chạy: nam chạy 4 – 5 vòng. Nữ: chạy 3 – 4 vòng. + GV hướng dẫn hs cách pp sức khi chạy, kết hợp thở và đánh tay. - Cuối tiết luyện tập chạy bền  X GV  PHẦN KẾT THÚC: 5’ 1/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. - 11 - - Ổn định, củng cố, xuống lớp. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. GIÁO ÁN SỐ :07 – TUẦN:04 TIẾT 7: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU: TDNĐ: Ôn tập động tác 1 đến 7 nhịp điệu nam, nữ. + Biết cách thự hiện và cơ bản đúng các động tác.  Chạy nhanh: + Học: bài tập 2-4, Chạy nâng cao đùi, tăng tốc 30m. + Biết cách thực hiện và thực hiện được kĩ thuật chạy.  Chạy bền: + Biết và thực hiện tốt các động tác trong khi chạy nhằm pt sức khẻo hs. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, 4 bộ bàn đạp, còi, vạch xuất phát. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 8’ - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục tiêu nội dung buổi học. 2/ Khởi động: + Kđ chung: quay các khớp cơ thể. + Kđ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m 2L - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m PHẦN CƠ BẢN: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó - 12 - chuyển nội dung. 1/ Thể dục nhịp điệu: - Đội hình nữ tập luyệnTD.  Ôn: động tác 1-7 bài TDNĐ (Nam, Nữ).  GV làm mẫu đt mới cho hs nữ theo dõi chung, kết hợp sửa sai uốn nắn. + Nam: - Động tác 6.         - Động tác 7.                  + Nữ: - Động tác 6. - Động tác 7.  GV tổ chức cho cả lớp ôn 1 – 2 lần sau đó hs tự tổ chức ôn tập gv theo dõi chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. 2/ Chạy ngắn: - Đội hình nam tập luyện chạy ngắn. + Học bài tập 2-4. - Chạy nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m 60m. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10m - Cán sự hô và hưỡng dẫn hs xuất phát đúng hiệu lệnh, đóng bàn đạp phù hợp. - HS tự đóng bàn đạp cho phù hợp với bản thân. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập. 5’ 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. - 13 - - Ổn định, củng cố, xuống lớp. GIÁO ÁN SỐ :08 – TUẦN:04 TIẾT 8: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU:  TDNĐ: + Ôn động tác 1-7 bài TDNĐ (Nam, Nữ). + Học động tác 8-9 bài TD nhịp điệu nam, nữ.  Chạy ngắn: + Ôn: Như tiết 5, luyện tập bài tập 8 kĩ thuật về đích, chạy nâng cao đùi, tăng tốc 30m. + Biết cách thực hiện và thực hiện được kĩ thuật chạy.  Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên nhằm pt sức khẻo hs. + Yêu cầu nghiêm túc, thuộc đẹp chính xác đt và kt chạy. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, 4 bộ bàn đạp, còi, vạch xuất phát. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 8’ - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục/t nội/dung buổi học. 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể. 2L + K/đ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m 2L - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m PHẦN CƠ BẢN: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó 1/ Thể dục nhịp điệu: chuyển nội dung.  Ôn: động tác 1-7 bài TDNĐ (Nam, Nữ). + GV thị phạm động tác mới cho hs nam sau đó nữ 1 đến 2 lần.  Học mới động tác 8 – 9 bài TDNĐ (Nam, Nữ). + Nam: - 14 - - Động tác 8. 6-8L - Đội hình nữ tập luyệnTD.                 - Động tác 9.          + Nữ: - Động tác 8.  GV tổ chức cho cả lớp ôn 1 – 2 lần sau đó hs tự tổ chức ôn tập gv theo dõi chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. - Động tác 9. 2/ Chạy ngắn:  Ôn: bài tập 5,6,7,8. + Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m - 60m. - Đội hình nam tập luyện chạy ngắn. ● ● ● ● + Thực hiện kĩ thuật các hiệu lệnh “Vào chỗ” “Sắn sàng” “Chạy”. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10m ●●●●●● ●●●●●● 20-30m + Luyện tập kĩ thuật xuất phát thấp với bàn đạp, chạy 15-20m.  Học bài tập 8. + Kĩ thuật về đích. 3/ Chạy Bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. + Nam chạy trước cự ly 5 vòng sân. + Nữ chạy sau cự ly 4 vòng sân. - Cuối tiết luyện tập chạy bền.  - 15 - X GV  PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập. 5’ + GV theo dõi nhắc nhở hs chạy nghiêm túc. - Ổn định, củng cố, xuống lớp. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. GIÁO ÁN SỐ :09 – TUẦN:05 TIẾT 9: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU:  TDNĐ: + Ôn tập động tác 1 đến 9 nhịp điệu nam, nữ.  Chạy ngắn: + Ôn: nội dung như tiết 8. + Biết và thực hiện tốt các động tác trong khi chạy nhằm pt sức khẻo hs. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, 4 bộ bàn đạp, còi, vạch xuất phát. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: ĐL NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 8’ - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. 1/ Nhận lớp: - Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục/t nội/dung buổi học. 2/ Khởi động: + Kđ chung: quay các khớp cơ thể. 2L + Kđ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m PHẦN CƠ BẢN: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó 1/ Thể dục nhịp điệu: chuyển nội dung. - Đội hình nữ tập luyệnTD.  Ôn: động tác 1-9 bài TDNĐ (Nam, Nữ).                          2/ Chạy ngắn:  Ôn tập: nội dung như tiết 8. + Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m - 60m. - Đội hình nam tập luyện chạy ngắn. ●●●●●● ●●●●●● ●●●●●● + Thực hiện kĩ thuật các hiệu lệnh “Vào chỗ” - 16 - 10m ●●●●●● “Sắn sàng” “Chạy”. ●●●●●● ●●●●●● + Luyện tập kĩ thuật xuất phát thấp với bàn đạp, chạy lao 20-30m. + Luyện tập kĩ thuật chạy giữa quãng. + Kĩ thuật về đích. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 5’ - Ổn định , củn g cố, xuố ng lớp. - 17 - 20-30m GIÁO ÁN SỐ :10 – TUẦN:05 TIẾT 10: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU:  TDNĐ: + Ôn: động tác1 đến 9 bài TD nhịp điệu nam, nữ. + Học: động tác 10-11 bài TD nhịp điệu nam, nữ.  Chạy ngắn: + Học một số điểm trong luật điền kinh, hoàn thiện kĩ thuật và thành tích chạy cự ly 60-80m. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, bàn đạp, còi, vạch xuất phát, đích, đồng hồ bấm giờ. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: - 18 - NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục/t nội/dung buổi học. 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể. + K/đ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu:  Ôn: động tác 1-9 bài TDNĐ (Nam, Nữ).  Học động tác 10 – 11 bài TDNĐ Nam, Nữ. + Nam: - Động tác 10. ĐL 8’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. 2L 2L 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó chuyển nội dung.  GV tổ chức cho cả lớp ôn 1 – 2 lần sau đó hs tự tổ chức ôn tập gv theo dõi chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. - Đội hình nữ ôn bài TD.  - Động tác 11. + Nữ: - Động tác 10.                - Động tác 11.          2/ Chạy ngắn: + Luyện tập kĩ thuật xuất phát thấp với bàn đạp, chạy lao 30-60m. - Đội hình nam tập luyện chạy ngắn. + Luyện tập kĩ thuật chạy giữa quãng. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 60-80mm + Kĩ thuật về đích.  Một số điều luật điền kinh (nội dung xem SGK TD 10). - Đội hình 4 hàng ngang tiếp thu luật.     PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập. GV - 19 5’ - - Ổn định, củng cố, xuống lớp. GIÁO ÁN SỐ :11 – TUẦN:06 TIẾT 11: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU:  TDNĐ: + Ôn: động tác 1-11 bài TDNĐ (Nam, Nữ). + Biết và thực hiện cơ bản đúng động tác.  Chạy ngắn: + Biết cách thực hiện kĩ thuật bổ trợ, xuất phát thấp, chạy lao, giữa quãng, về đích. + Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, 4 bộ bàn đạp, còi, vạch xuất phát, đích, đồng hồ bấm giờ. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 8’ - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục tiêu nội dung buổi học. 2/ Khởi động: + Kđ chung: quay các khớp cơ thể. 2L + Kđ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m 2L - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m PHẦN CƠ BẢN: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện sau đó chuyển nội dung. 1/ Thể dục nhịp điệu:  GV thị phạm động tác mới cho 1 đến 2 lần. - 20 -
- Xem thêm -