Tài liệu Giáo án thể dục lớp 10 chuẩn ktkn_bộ 11

  • Số trang: 155 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN Số: 2 - TUẦN: 1 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 08 / 08 /2011 Tiết 2 Thời gian: 45 phút Khối 10. THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY BỀN  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 3. - KN: Thực hiện được các động tác từ 1 - 3 2. Chạy bền: - KT: Biết cách thực hiện thở phối hợp với bước chạy, phân phối sức trong khi chạy bền. - KN: Thực hiện được phân phối sức trong khi chạy bền, thở phối hợp với bước chạy. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép 2 phút dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … 2 lần - GV quan sát nhắc nhở. 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác giậm chân tại chỗ: + Tập phần chân. + tập phần tay. + Tập phối hợp chân với tay. - Động tác tay chân kết hợp di chuyển: 28 - 30 phút 17 phút GV hướng dẫn kt và thị phạm từ chậm đến nhanh GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH chia nhóm tập cán sư điều khiển. (Nam) (Nữ)     + Tập phần chân có di chuyển. + tập phần tay. + Tập phối hợp chân với tay di chuyển - Động tác tay ngực: (Nam)   (Nữ)       Đội hình củng cố bài cu     + Tập nhún chân theo nhịp hô chậm. + Tập với tay theo nhịp hô chậm. + Tập phối hợp tay chân di chuyển. 2. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục ? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 3. Chạy bền: Chạy tăng tốc 3-4 lần 60 – 100m. - Thở phối hợp với bước chạy. - Phân phối sức trong khi chạy.  3 phút  GV quan sát nhận xét chung. Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng  10 phút III/ PHẦN KẾT THÚC 5 - 7 phút 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít 2phút thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2phút 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : 1phút - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán.     --------------------  --------------------  --------------------  --------------------  Xp 60m  đích Đội hình 4 hàng dọc chạy tăng tốc. IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 2 - Tổ: Sinh – Thể - Ngày soạn: 22 / 08 /2011 GIÁO ÁN Số: 3 Tiết 3 Thời gian: 45 phút Khối 10. TDNĐ – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: - KN: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 3. - KT: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 - 3 2. Chạy ngắn: - KN: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc 30m. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. +Thực hiện được chạy tăng tốc 30m. 3. Chạy bền: - KN: Biết cách thực hiện thở phối hợp với bước chạy, phân phối sức trong khi chạy bền. - KT: Thực hiện được phân phối sức trong khi chạy bền, thở phối hợp với bước chạy. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép 2 phút dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … 2 lần - GV quan sát nhắc nhở. 5 Phút - Kiểm tra bài cu: Bài TD II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Ôn 28 - 30 phút GV cho cán sự điều khiển ôn lại 3 động tác đã học. - Động tác giậm chân tại chỗ: - Động tác tay chân kết hợp di chuyển. 13 phút GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 2 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nam) (Nữ) - Động tác tay ngực.       2. Chạy ngắn: - Luyện tập: Bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. 10 phút - Chạy tăng tốc 30 – 40m 3. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 4. Chạy bền: - Thở phối hợp với bước chạy. - Phân phối sức trong khi chạy. 2 phút 5 phút III/ PHẦN KẾT THÚC 5 - 7 phút 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít 2phút thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2phút 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : 1phút - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng   --------------------   --------------------   --------------------   --------------------  Xp 40m  đích Đội hình 4 hàng dọc chạy tăng tốc. GV quan sát nhận xét chung.          Đội hình vòng tròn chạy bền. IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 2 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 22 / 08 /2011 GIÁO ÁN Số: 4 Tiết 4 Thời gian: 45 phút Khối 10. TDNĐ – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: - KN: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 5. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 – 3 + Thực hiện được các động tác 4,5. 2. Chạy ngắn: - KN: Biết cách thực hiện chạy tăng tốc 30m, chạy lặp lại các đoạn 20 – 30m . - KT: Thực hiện được chạy tăng tốc 30m, chạy lặp lại các đoạn 20 – 30m . 3. Chạy bền: - KN: + Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. + Biết hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục. - KT: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên (thở phối hợp với bước chạy. phân phối sức trong khi chạy bền) + Vận dụng để khắc phục hiện tượng “cực điểm” + Nâng dần sức bền. - HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, đồng hồ bấm giây, bàn đạp, thước dây, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra: Bài TD và chạy ngắn - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Ôn - Động tác 1 đến 3 - Học: Động tác di chuyển tiến lùi. - Động tác phối hợp: 2. Chạy ngắn: - Chạy tăng tốc 30 – 40m - Chạy lặp lại các đoạn 20- 30m. 6 - 8 phút 1Phút 2l-8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút 28 - 30 phút 13 phút GV hướng dẫn kt và thị phạm từ chậm đến nhanh sau đó cho hs thực hiện GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 2 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nam) (Nữ)       10 phút Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng  3. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TDNĐ và chạy ngắn? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 4. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 2 phút     --------------------  --------------------  --------------------  --------------------  Xp 40m  đích Đội hình 4 hàng dọc chạy tăng tốc.        Nam 500m, nữ 400m. - Giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục. 5 phút  Đội hình vòng tròn chạy bền. III/ PHẦN KẾT THÚC 5 - 7 phút 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít 2phút thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2phút 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : 1phút - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 3 - Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 30 / 08 /2011 GIÁO ÁN Số: 5 Tiết 5 Thời gian: 45 phút Khối 10. TDNĐ – CHẠY NGẮN  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: - KN: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 5. - KT : Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 – 5 2. Chạy ngắn: - KN: + Biết cách thực hiện xuất phát thấp với bàn đạp chạy 15 - 20m, đóng bàn đạp. +Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. + Biết cách thực hiện các lệnh xuất phát. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. + Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp với bàn đạp chạy 15-20m. + Thực hiện được các lệnh xuất phát. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy, thước dây. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bàn đạp 4 cặp.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép 2 phút dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … 2 lần - Kiểm tra: Bài TD và chạy ngắn 5 Phút - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Ôn - Động tác giậm chân tại chỗ: - Động tác tay chân kết hợp di chuyển. - Động tác tay ngực. - Động tác di chuyển tiến lùi. - Động tác phối hợp. GV cho cán sự điều khiển ôn lại 5 động tác đã học. 2. Chạy ngắn: - Học: Cách đóng bàn đạp. 28 - 30 phút GV hướng dẫn kt và thị phạm từ chậm đến nhanh sau đó cho hs thực hiện 13 phút GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 2 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nam) (Nữ) 15 phút - Tập xuất phát thấp với bàn đạp, chạy 20m. - Tập xuất phát thấp với 3 khẩu lệnh. Vào chỗ sẵn sàng chạy GV phân tích, thị phạm và hướng dẫn       Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng    ---------------------------------------     --------------------  --------------------  Xp 20m  đích Đội hình 4 hàng dọc xuất phát. Đội hình củng cố bài cu thực hiện 3. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục? - HS thực hiện lại KT chạy ngắn? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 2 phút       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 5 - 7 phút 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít 2phút thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2phút 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : 1phút - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 6 Tiết 6 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 30 / 08 /2011 Khối 10. TDNĐ – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: - KN: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 7. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 – 5 + Thực hiện được các động tác 6,7. 2. Chạy ngắn: - KN: + Biết cách thực hiện xuất phát thấp với bàn đạp chạy 15 - 20m, đóng bàn đạp. + Biết cách thực hiện các lệnh xuất phát. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp với bàn đạp chạy 15-20m. + Thực hiện được các lệnh xuất phát. 3. Chạy bền: - KN: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. + Nâng dần sức bền. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy, thước dây. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bàn đạp 4 cặp.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép 2 phút dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … 2 lần - Kiểm tra: Bài TD và chạy ngắn 5 Phút - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Ôn - Động tác 1 đến 5 - Học: Động tác vặn mình. 28 - 30 phút 13 phút - Động tác nhảy: GV hướng dẫn kt và thị phạm từ chậm đến nhanh sau đó cho hs thực hiện GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 2 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nam) (Nữ)       2. Chạy ngắn: - Tập xuất phát thấp với 3 khẩu lệnh (Vào chỗ, sẵn sàng và chạy) - Tập xuất phát thấp với bàn đạp, chạy 15 – 20m. GV phân tích, thị phạm và hướng dẫn thực hiện 3. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TDNĐ? - HS thực hiện lại KT chạy ngắn? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng 10 phút      --------------------  --------------------  --------------------  --------------------  Xp 60m  đích Đội hình 4 hàng dọc chạy tăng tốc. 2 phút  4. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Nam 800m, nữ 700m. 5 phút         Đội hình vòng tròn chạy bền. III/ PHẦN KẾT THÚC 5 - 7 phút 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít 2phút thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2phút 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : 1phút - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… GIÁO ÁN Số: 7 - TUẦN: 4 - Tổ: Sinh – Hóa - TD - Ngày soạn: 06 / 09 /2011 Tiết 7 Thời gian: 45 phút Khối 10. TDNĐ – CHẠY NGẮN  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: - KN: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 7. - KT: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 – 7 2. Chạy ngắn: - KN: + Biết cách thực hiện chạy có giới hạn độ dài bước. + Biết cách thực hiện chạy lặp lại các đoạn ngắn 20-30m. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy có giới hạn độ dài bước. + Thực hiện được chạy lặp lại các đoạn 20 – 30m. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, đồng hồ bấm giây, bàn đạp, thước dây, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bàn đạp 4 cặp.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép 2 phút dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … 2 lần - Kiểm tra: Bài TD và chạy ngắn 5 Phút - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác 1: Giậm chân tại chỗ: - Động tác 2: Tay chân kết hợp di chuyển. - Động tác 3: Tay ngực. - Động tác 4: Di chuyển tiến lùi. - Động tác 5: Phối hợp. - Động tác 6: Vặn mình. Đội hình 4 nhóm tập cán sư điều khiển. (Nam) (Nữ) - Động tác 7: Nhảy. GV cho cán sự điều khiển ôn lại 7 động tác đã học. 2. Chạy ngắn: - Chạy có giới hạn độ dài bước chạy. - Chạy lặp lại 20 – 30m. GV phân tích, thị phạm và hướng dẫn thực hiện 3. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục? - HS thực hiện lại KT chạy ngắn? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 28 - 30 phút               (Nam) (Nữ) 15 phút             13 phút 2 phút   GV quan sát sửa sai hs thường mắc. Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng     -------------------     -------------------     -------------------     -------------------  Xp 30m  đích Đội hình tập luyện chung gv điều khiển III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò: - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. GV quan sát sửa sai hs thường mắc 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 4 - Tổ: Sinh – Hóa - TD - Ngày soạn: 06 / 09 /2011 GIÁO ÁN Số: 8 Tiết 8 Thời gian: 45 phút Khối 10. TDNĐ – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: - KN: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 9. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 – 7 + Thực hiện được các động tác 8,9 2. Chạy ngắn: - KN: Biết cách thực hiện chạy có giới hạn độ dài bước; chạy lặp lại các đoạn ngắn 20-30m; kĩ thuật về đích. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy có giới hạn độ dài bước. + Thực hiện được chạy lặp lại các đoạn 20 – 30m, về đích. 3. Chạy bền: - KN: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. + Nâng dần sức bền. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, đồng hồ bấm giây, bàn đạp, thước dây, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bàn đạp 4 cặp.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép 2 phút dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … 2 lần - GV quan sát nhắc nhở. 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Học - Động tác 1 đến 7 Học: Động tác di chuyển chếch trái phải. 28 - 30 phút 13 phút - Động tác di chuyển ngang. GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs thường mắc. Đội hình 2 nhóm tập cán sư điều khiển. (Nam) (Nữ) GV phân tích,thị phạm từ chậm đến nhanh 2. Chạy ngắn: - Chạy có giới hạn độ dài bước chạy. - Chạy lặp lại 20 – 30m. - Học: Kĩ thuật giai đoạn về đích. 10 phút     ----------------------------------------------------------------------------Xp 30m  GV phân tích, thị phạm và hướng dẫn thực hiện 4. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam 800m, nữ 700m. Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng  Kĩ thuật đánh đích bằng ngực 3. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục? - HS thực hiện lại KT chạy ngắn? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung.       2 phút     đích Đội hình vòng tròn chạy bền. 5 phút III/ PHẦN KẾT THÚC 5 - 7 phút 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở 2phút sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2phút 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò: 1phút - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán.       GV quan sát nhắc nhở hs trong khi chạy  IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… GIÁO ÁN Số: 9 - TUẦN: 5 - Tổ: Sinh – Hóa - TD - Ngày soạn: 12 / 09 /2011 Tiết 9 Thời gian: 45 phút Khối 10. TDNĐ – CHẠY NGẮN  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: - KN: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 9. - KT: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 – 9 2. Chạy ngắn: - KN: Biết cách thực hiện chạy có giới hạn độ dài bước; chạy lặp lại các đoạn ngắn 20-30m; kĩ thuật về đích. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy có giới hạn độ dài bước. + Thực hiện được chạy lặp lại các đoạn 20 – 30m, về đích. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, đồng hồ bấm giây, bàn đạp, thước dây, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bàn đạp 4 cặp.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép 2 phút dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … 2 lần - Kiểm tra: Bài TD và chạy ngắn 5 Phút - GV quan sát nhắc nhở. II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác giậm chân tại chỗ: - Động tác tay chân kết hợp di chuyển. 28 - 30 phút Đội hình nhóm tập cán sư điều khiển. (Nam) (Nữ)     - Động tác tay ngực. - Động tác di chuyển tiến lùi. - Động tác phối hợp. - Động tác vặn mình. - Động tác nhảy. - Động tác di chuyển chếch trái phải. - Động tác di chuyển ngang. GV cho cán sự điều khiển ôn lại 9 động tác đã học. 2. Chạy ngắn: - Chạy có giới hạn độ dài bước chạy. - Chạy lặp lại 20 – 30m. - Ôn: Kĩ thuật giai đoạn về đích.  13 phút (Nam) (Nữ)       GV quan sát sửa sai hs thường mắc. Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng 15 phút Kĩ thuật đánh đích bằng ngực   --------------------   --------------------   --------------------   --------------------  Xp 30m  đích Đội hình 4 hàng dọc tập luyện chung. Đội hình củng cố bài cu GV phân tích, thị phạm và hướng dẫn thực hiện 3. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục? - HS thực hiện lại KT chạy ngắn? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung.  2 phút       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 5 - 7 phút 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở 2phút sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2phút 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : 1phút - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 5 - Tổ: Sinh – Hóa - TD - Ngày soạn: 12 / 09 /2011 GIÁO ÁN Số: 10 Tiết 10 Thời gian: 45 phút Khối 10. TDNĐ – CHẠY NGẮN  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: - KN: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 11. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 – 9 + Thực hiện được các động tác từ 10 – 11. 2. Chạy ngắn: - KN: + Biết cách thực hiện phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuât chạy ngắn(KTr thử 80m). + Biết một số điểm trong luật điền kinh. - KT: Thực hiện cơ bản đúng phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuât chạy ngắn. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, đồng hồ bấm giây, bàn đạp, thước dây, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bàn đạp 4 cặp.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp. 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép 2 phút dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … 2 lần - Kiểm tra: Bài TD và chạy ngắn 5 Phút - GV quan sát nhắc nhở.
- Xem thêm -