Tài liệu Giáo án thể dục lớp 1 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 171 |
  • Lượt tải: 0
luanvan-khoaluan

Tham gia: 30/01/2016

Mô tả:

GIÁO ÁN TD 1: Tuần 1 1/Tên bài: TỔ CHỨC LỚP - TRÒ CHƠI. 2/Mục tiêu: - Bước đầu biết được một số nội qui tập luyện cơ bản. - Biết làm theo GV sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện . -Chơi trò chơi:"Diệt các con vật có hại".Yêu cầu bước đầu biết cách chơi trò chơi. 3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường,vệ sinh sạch sẽ.GV chuẩn bị 1 còi,tranh các con vật. 4/Tiến trình thực hiện: (Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp phổ biến nội dung và yêu cầu bài học. 2-3p XXXXXXXX - Đứng vỗ tay,hát 1-2p XXXXXXXX - Giậm chân tại chỗ,đếm to theo nhịp 1-2,1-2…(Đội hình 1-2p  hàng dọc). II.Cơ bản: - Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn. GV dự kiến và nêu lên để HS cả lớp quyết định.Tốt nhất cán sự bộ môn là lớp trưởng. - Phổ biến nội quy tập luyện: GV nêu gắn gọn những quy định dưới đây khi học tiết thể dục. + Phải tập hợp ở ngoài sân dưới sự điều khiển của cán sự. + Trang phục phải gọn gàng,nên đi giày hoặc dép có quai hậu,không đi dép lê. + Bắt đầu giờ học đến kết thúc giờ học,ai muốn ra vào phải xin phép. - HS sửa lại trang phục. - Trò chơi"Diệt các con vật có hại" GV nêu tên trò chơi,hướng dẫn cách chơi.Sau đó,GV gọi tên một số con vật cho HS làm quen dần với cách chơi. III.Kết thúc: - Đứng vỗ tay và hát. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học. 2-4p XXXXXXXX XXXXXXXX 1-2p  2p 5-8p 1-2p 1-2p 1p XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 23 tháng 8 năm 2010 GV: Trần Thành 1 GIÁO ÁN TD1 Tuần 2 1/Tên bài: TRÒ CHƠI - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ. 2/Mục tiêu: - Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng. - Biết đứng vào hàng dọc và dóng với bạn đứng trước cho thẳng (có thể còn chậm) - Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của GV. 3/Sân tập,dụng cụ: Sân trường sạch sẽ .GV chuẩn bị 1 còi, tranh ảnh các con vật. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2-3p XXXXXXXX - GV nhắc lại nội quy và cho HS sửa lại trang phục. 1-2p XXXXXXXX - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p  - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2... 2p II.Cơ bản: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc. 10-12p GV hô khẩu lệnh, cho một tổ ra vừa giải thích động tác vừa cho HS tập để làm mẫu. tiếp theo GV gọi đến tổ 2 tập hợp cạnh bên trái của tổ1, tổ 3 đứng cạnh bên trái của tổ 2... Sau mỗi lần tập như vậy GV nhận xét, tuyên dương giải thích thêm. - Trò chơi "Diệt các con vật có hại". 6-8p GV nhắc lại cách chơi, sau đó cho cả lớp cùng chơi. XXXXXXXX XXXXXXXX  X X X X X 1 X X X X X 2 X X X X X 3  III.Kết thúc: - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2... - Đứng vỗ tay và hát. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 1-2p 1p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 30 tháng 8 năm 2010 GV: Trần Thành 2 GIÁO ÁN TD 1 Tuần 3 1/Tên bài: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI. 2/Mục tiêu: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc - Bước đầu biết cách đứng nghiêm, nghỉ(bắt chước đúng theo GV). - Ôn trò chơi"Diệt các con vật có hại".Tham gia trò chơi được (có thể vẫn còn chậm). 3/Sân tập,dụng cụ: Sân trường sạch. GV chuẩn bị 1 còi. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX - Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát. 1-2p XXXXXXXX - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp 1-2, 1-2,.... 2p  II.Cơ bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng 2-3 lần Lần 1: GVchỉ huy, sau đó cho HS giải tán; lần 2-3 để cán sự điều khiển,GV giúp đỡ. - Tư thế đứng nghiêm, tư thế đứng nghỉ. 2-3 lần Xen kẽ giữa các lần hô"Nghiêm...!" GV hô"thôi!" Chú ý sửa chữa động tác sai cho HS - Tập phối hợp: Nghiêm, nghỉ 2-3 lần - Tập phối hợp: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng 2 lần nghiêm, đứng nghỉ. -Trò chơi "Diệt con vật có hại" 5-6p XXXXXXXX XXXXXXXX  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  III.Kết thúc: - Giậm chân tại chỗ - GV cùng HS hệ thống bài -GV nhận xét giờ học, tuyên dương những tổ, cá nhân tập tốt.Giao bài tập về nhà. 1-2p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 6 tháng 9 năm 2010 GV: Trần Thành 3 GIÁO ÁN TD 1 Tuần 4 1/Tên bài: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI. 2/Mục tiêu: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng. - Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Học quay phải, quay trái.YC nhận biết được hướng để xoay người về hướng bên phải hoặc bên trái (có thể còn chậm). - Ôn trò chơi"Diệt các con vật có hại". Biết tham gia chơi . 3/Sân tập,dụng cụ: Sân trường sạch. GV chuẩn bị 1 còi. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX - Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát. 1-2p XXXXXXXX - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp 1-2, 1-2,.... 2p  II.Cơ bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ. 2-3 lần Lần 1: GVchỉ huy, sau đó cho HS giải tán; lần 2-3 để cán sự điều khiển, sau mỗi lầnGV giúp đỡ, nhận xét. - Quay phải, quay trái. 2-3 lần GV hô"Bên phải(trái)...quay!" để các em xoay người theo hướng đó. Chưa yêu cầu kỷ thuật quay. 2-3 lần - Tập tổng hợp: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng 2 lần nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái.GV điều khiển -Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại" 5-6p XXXXXXXX XXXXXXXX  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  III.Kết thúc: - Giậm chân tại chỗ - GV cùng HS hệ thống bài -GV nhận xét giờ học, tuyên dương những tổ, cá nhân tập tốt.Giao bài tập về nhà. 1-2p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 13 tháng 9 năm 2010 GV: Trần Thành 4 GIÁO ÁN TD1 Tuần 5 1/Tên bài: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI. 2/Mục tiêu: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. Biết cách đứng nghiêm, nghỉ. - Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng đó (có thể còn chậm). - Trò chơi "Đi qua đường lội". Bước đầu làm quen vơi trò chơi.( Hs đi theo đúng các vạch hoạc ô đã kẽ sắn là được) 3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân tập, vệ sinh sạch sẽ.GV chuẩn bị 1 còi. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p XXXXXXXX * Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường theo một hàng dọc. 30-40m  * Đi theo vòng tròn và hít thở sâu. 10 lần * Ôn trò chơi"Diệt các con vật có hại" 2p X X X X X X X  X X X X X X X II.Cơ bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng 2-3 lần X X X X X X X X nghỉ, quay phải, quay trái(xoay). XXXXXXXX Lần 1 do GV điều khiển,.  Lần 2-3 do cán sự điều khiển, GV giúp đỡ. X X X X - Trò chơi"Qua đường lội" 8-10p X X X X GV nêu tên trò chơi,GV làm mẫu, hướng dẫn HS cách X X X X chơi, sau đó cho HS chơi. X X X X X X X X  III.Kết thúc: - Đứng vỗ tay, hát. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 1-2p 2-3p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 20 tháng 9 năm 2010 GV: Trần Thành 5 GIÁO ÁN TD 1 Tuần 6 1/Tên bài: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI 2/Mục tiêu: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng đó. - Làm quen dàn hàng, dồn hàng. - Trò chơi"Đi qua đường lội". YC biết cách chơi trò chơi. 3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân tập, vệ sinh sạch sẽ.GV chuẩn bị 1 còi. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2-3p XXXXXXXX - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p XXXXXXXX * Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường theo một hàng dọc. 30-40m  * Đi theo vòng tròn và hít thở sâu. 10 lần - Trò chơi"Diệt các con vật có hại" 1-2p II.Cơ bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái(xoay). Sau mỗi lần GV cho HS giải tán rồi giúp cán sự tập hợp dưới hình thức thi đua xem tổ nào tập hợp nhanh, thẳng hàng trật tự. - Dàn hàng, dồn hàng. GV vừa giải thích, vừa làm mẫu, sau đó cho HS tập. * Ôn trò chơi"Qua đường lội" 2-3 lần XXXXXXXX XXXXXXXX  8-10p 4-5p X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  III.Kết thúc: - Đứng vỗ tay, hát. - Trò chơi phản xạ nhanh. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 1-2p 1-2p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 27 tháng 9 năm 2010 GV: Trần Thành 6 GIÁO ÁN TD 1 Tuần 7 1/Tên bài: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI. 2/Mục tiêu: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Nhận biết đúng hướng để xoay người theo đúng hướng . - Biết cách dàn hàng, dồn hàng. - Trò chơi"Đi qua đường lội". YC biết cách tham gia chơi trò chơi. 3/Sân tập,dụng cụ: Chuẩn bị như ở bài 6. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc quanh sân trường. 30-40m X X X X X X X X - Đi theo vòng tròn và hít thở sâu. 10 lần  - Trò chơi"Diệt các con vật có hại" 2p II.Cơ bản: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. - Dàn hàng, dồn hàng. *Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng, quay phải, quay trái, dàn hàng ngang, dồn hàng. Tổ nào tập hợp nhanh, quay đúng hướng, giản đúng khoản cách và thẳng hàng không mất trạt tự là thắng cuộc. * Ôn trò chơi"Qua đường lội" 1-2 lần 2 lần 1 lần 3-4p XXXXXXXX XXXXXXXX  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  III.Kết thúc: - Đứng vỗ tay và hát. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà. 1-2p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 4 tháng 10 năm 2010 GV: Trần Thành 7 GIÁO ÁN TD1 Tuần 8 1/Tên bài: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN. 2/Mục tiêu: - Bước đầu biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về trước.( Hai tay đưa ra trước có thể còn chưa thẳng). - Ôn trò chơi"Đi qua đường lội". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. 3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ.GV chuẩn bị 1 còi. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX - Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát. 1-2p XXXXXXXX - Giậm chân đếm theo nhịp 1-2, 1-2... 1-2p  - Trò chơi"Diệt các con vật có hại" 2-3p II.Cơ bản: - Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng. GV chọn vị trí và hô từng tổ ra tập hợp, sau đó cùng HS cả lớp nhận xét đánh giá xếp loại. Các tổ thi xong, GV nhận xét đánh giá chung. * Ôn dàn hàng, dồn hàng. - Tư thế đứng cơ bản GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu vùa giải thích động tác. Tiếp theo dùng khẩu lệnh để HS thực hiện động tác.GV kiểm tra uốn nắn cho HS. - Đứng đưa hai tay ra trước Cách hướng dẫn tương tự như trên. * Trò chơi"Qua đường lội" III.Kết thúc: - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2-3p XXXXXXXX XXXXXXXX  2 lần 2-3 lần 2-3 lần X X X X X X X X X X  4-5p 1-2p 2-3p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 11 tháng 10 năm 2010 GV: Trần Thành 8 GIÁO ÁN TD1 Tuần 9 1/Tên bài: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN. 2/Mục tiêu: - Bước đầu biết cách thực hiện đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.( thực hiện bắt chước theo GV). 3/Sân tập,dụng cụ: Sân trường vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: -GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc quanh sân trường. 30-40m X X X X X X X X - Đi thường theo 1 hàng dọc thành vòng tròn và hít thở 1p  sâu. - Trò chơi"Diệt các con vật có hại" 1-2p II.Cơ bản: - Ôn tư thế đứng cơ bản. 2-3 lần XXXXXXXX - Học đứng đưa hai tay dang ngang. 2-4 lần XXXXXXXX - Tập phối hợp. 2-3 lần  Nhịp 1: TTCB đứng đưa hai tay dang ngang bàn tay sấp. Nhịp 2: Về TTĐCB. Nhịp 3:Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ v. Nhịp 4: Về TTCB * Tập phối hợp. 2-4 lần X X X X Nhịp 1: Từ TTĐCB đưa hai tay dang ngang. 2 lần X X X X Nhịp 2: Về TTĐCB. X X X X Nhịp 3: Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ v. X X X X Nhịp 4: Về TTĐCB. X X X X * Ôn tập hợp hàng dọc dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ. 1-2 lần  III.Kết thúc: - Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc trên sân trường và hát. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học, về nhà ôn thể dục RLTTCB. 2-3p 2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 18 tháng 10 năm 2010 GV: Trần Thành 9 GIÁO ÁN TD1 Tuần 10 1/Tên bài: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN 2/Mục tiêu: - Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng hai tay đưa ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang(có thể tay chưa ngang vai) và đứng hai tay lên cao chếch chữ V. - Học đứng kiễng gót. Bước đầu làm quen với tư thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông. (Thực hiện bắt chước theo GV). 3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, an toàn.1 còi. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường. 30-50m X X X X X X X X - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 1p  * Trò chơi"Diệt các con vật có hại". 1-2p II.Cơ bản: - Ôn phối hợp: Đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang. - Ôn phối hợp: Đứng đưa hai tay ra trước,đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ. - Ôn phối hợp: Đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. -Học đứng kiễng gót hai tay chống hông. GV nêu tên, làm mẫu và giải thích động tác cho HS tập bắt chước. GV hô cho HS tập, sau đó kiểm tra, uốn nắn động tác cho HS,rồi hô"Thôi !" để HS về TTĐCB. - Trò chơi"Qua đường lội" III.Kết thúc: - Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc trên sân trường. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học, về nhà ôn các động tác RLTTCB. 1-2 lần XXXXXXXX XXXXXXXX 1-2 lần  2 lần 4-5 lần X X X X X X X X X X  3-5p 1-2p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 25 tháng 10 năm 2010 GV: Trần Thành 10 GIÁO ÁN TD1 Tuần 11 1/Tên bài: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI. 2/Mục tiêu: - Biết cách thược hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. - Biết cách thực hiện tư thế đứng kiễng gót,hai tay chống hông,đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông. -Trò chơi"Chuyền bóng tiếp sức". YC bước đầu lam quen với trò chơi. 3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.GV chuẩn bị một còi. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. 30-50m  - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 1p *Trò chơi"Diệt con vật hại" 1p II.Cơ bản: - Ôn một số động tác TD RLTTCB đã học. 3-4 lần GV hô cho HS tập 2 động tác đã học. - Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. 4-5 lần GV nêu tên động tác sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác và cho HS tập theo 4 nhịp sau đây: Nhịp 1: Đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông. Nhịp 2: Về TTĐCB. Nhịp 3: Đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông. Nhịp 4: Về TTĐCB. Sau mỗi lần tập,GV nhận xét, sửa chữa động tác sai cho HS. - Trò chơi"Chuyền bóng tiếp sức" 10-12p GV nêu tên trò chơi, làm mẫu cách chuyền bóng, hướng dẫn cho HS cách chơi, sau đó cho HS chơi thử vài lần, rồi cho chơi chính thức. III.Kết thúc: - Đi thường theo nhịp thành 2-4 hàng dọc trên sân trường 2p - GV cùng HS hệ thống bài. 1-2p GV nhận xét giờ học, về nhà tập các động tác RLTTCB 1-2p đã học. XXXXXXXX XXXXXXXX  X X X X X O X X X X X O  X X X X X O XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 01 tháng 11 năm 2010 GV: Trần Thành 11 GIÁO ÁN TD1 Tuần 12: tiết 12 1/Tên bài: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI. 2/Mục tiêu: -- Biết cách thược hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. -Biết cách đứng kiễng gót hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hồng. -Bước đầu thực hiện được đứng đưa một chân ra sâu, hai tay giơ cao thẳng hướng. - Ôn trò chơi"Chuyền bóng tiếp sức". Làm que vơi trò chơi.(đông tác chuyền bóng có thể chua đúng). 3/Sân tập,dụng cụ:Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.GV chuẩn bị một còi. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. 1-2p XXXXXXXX *Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên 30-50m  - Ôn phối hợp các động tác TD RLTTCB đã học. 2-3 lần II.Cơ bản: - Đứng kiễng gót, hai tay chống hông. 1-2 lần - Đứng đưa một chân ra trước,hai tay chống hông. 1-2 lần - Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng 4-5 lần Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Nhịp 2: Về TTĐCB. Nhịp 3: Đưa chân phải ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Nhịp 4: Về TTĐCB. - Ôn trò chơi"Chuyền bóng tiếp sức". 6-8p GV hướng dẫn cách chơi như tiết trước. XXXXXXXX XXXXXXXX  X X X X X O X X X X X O X X X X X O  III.Kết thúc: - Đứng vỗ tay hát theo nhịp. - Trò chơi"Lên bờ xuống ruộng" - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 1-2p 1-2p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 08 tháng 11 năm 2010 GV: Trần Thành 12 GIÁO ÁN TD1 Tuần 13: Tiết 13 1/Tên bài: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI. 2/Mục tiêu: - Biết cách thực hiện tư thế đứng đưa một chân ra sau(mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng. - Học đứng đưa một chân sang ngang.Làm quen với tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. - Tiếp tục ôn trò chơi"Chuyền bóng tiếp sức". YC biết cách chơi trò chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi (có thể còn chậm) 3/Sân tập,dụng cụ:Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.GV chuẩn bị một còi. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường. 40-50m X X X X X X X X * Ôn đứng nghiêm, đứng nghỉ,quay phải, quay trái. 1-2p  -Trò chơi"Diệt con vật có hại". 1-2p II.Cơ bản: - Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. GV làm mẫu hô cho HS tập theo. Lớp trưởng điều khiển cho cả lớp luyện tập.GV theo dõi uốn nắn, sửa chữa động tác sai cho HS. - Học đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. Nhịp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông. Nhịp 2: Về TTĐCB. Nhịp 3: Đưa chân phải sang ngang, hai tay chống hông. Nhịp 4: Về TTĐCB. - Ôn phối hợp: * Đứng đưa chân trái, phải ra trước, hai tay chống hông. * Đứng đưa chân trái, phải ra sau, hai tay chống hông. - Trò chơi"Chuyền bóng tiếp sức". GV hướng dẫn cách chơi như bài trước. III.Kết thúc: - Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc trên sân trường và hát. - Trò chơi" Lên bờ xuống ao". -GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học, về nhà ôn động tác RLTTCB. 2-3 lần XXXXXXXX XXXXXXXX  3-5 lần 2-4 lần 6-8 p 1-2p 1-2p 1-2p X X X X X O X X X X X O X X X X X O  XXXXXXXX XXXXXXX  Ngày 15 tháng 11 năm 2010 GV: Trần Thành 13 GIÁO ÁN TD1 Tuần 14: Tiết 14 1/Tên bài: : THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI. 2/Mục tiêu: - Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa hai tay ra trước, đứng dưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. - Làm quen đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. - Trò chơi"Chạy tiếp sức". YC bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. 3/Sân tập,dụng cụ:Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.GV chuẩn bị một còi,4 lá cờ. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX - Đứng vỗ tay, hát. 1p XXXXXXXX - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. 1-2p  - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng 2-3p nghỉ,quay phải, quay trái. * Kiểm tra bài cũ: Động tác RLTTCB. 1-2p II.Cơ bản: - Ôn phối hợp: 1-2 lần XXXXXXXX Đứng đưa hai tay ra trước, dang ngang, lên cao chếch XXXXXXXX chữ V.  - Ôn phối hợp: 1-2 lần Đứng đưa chân trái, chân phải, ra trước hai tay chống hông. - Trò chơi"Chạy tiếp sức". 8-10p GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, hướng dẫn X X ..................  cách chơi, cho 1 tổ ra làm mẫu. Sau đó cho HS chơi thử X X ..................  vài lần rồi chơi chính thức. X X ..................  X X ..................   III.Kết thúc: - Đi thường theo nhịp và hát. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học, về nhà ôn tập thể dục RLTTCB. 2-3p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 22 tháng 11 năm 2010 GV: Trần Thành 14 GIÁO ÁN TD1 Tuần 15: Tiết 15 1/Tên bài: : THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI. 2/Mục tiêu: - Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa một chân về phía sau, hai tay giơ cao thẳng hướng và chếch thành chữ V. - Thực hiện được đứng đưa một chân sang ngang hai tay chống hông. - Trò chơi"Chạy tiếp sức". YC biết cách chơi đúng theo luật của trò chơi (có thể còn chậm) 3/Sân tập,dụng cụ:Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.GV chuẩn bị một còi,4 lá cờ. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX - Đứng vỗ tay, hát. 1p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc quanh sân trường. 40-50m  - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng 2-3p nghỉ,quay phải, quay trái. II.Cơ bản: - Ôn phối hợp: Đứng đưa chân phải, chân trái, ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng, hai tay lên cao chếch chữ V. - Ôn phối hợp: Đứng đưa chân trái, chân phải, sang ngang hai tay chống hông. - Trò chơi"Chạy tiếp sức". GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, hướng dẫn cách chơi, cho 1 tổ ra làm mẫu. Sau đó cho HS chơi thử vài lần rồi chơi chính thức. 1-2 lần XXXXXXXX XXXXXXXX 1-2 lần  8-10p XX XX XX XX .................. .................. .................. ..................      III.Kết thúc: - Đi thường theo nhịp và hát. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học, về nhà ôn tập thể dục RLTTCB. 2-3p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 29 tháng 11 năm 2010 GV: Trần Thành 15 GIÁO ÁN TD1 Tuần 16: Tiết 16 1/Tên bài: : ÔN TẬP THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI. 2/Mục tiêu: - Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng cơ bản và đứng hai tay ra trước hai tay dang ngang và đưa lên cao chếch thành hình chữ V. - Thực hiện được đứng kiễng gót,hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước và sang ngang, hai tay chống hông. - Thực hiện được đứng một chân ra sau, hai tay giơ lên cao thẳng hướng. (Bài này tiếp tục ôn tập không cần có riêng bài kiểm tra vì đánh giá HS theo cả quá trình dạy. 3/Sân tập,dụng cụ:Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.GV chuẩn bị một còi,4 lá cờ. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX - Đứng vỗ tay, hát. 1p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc quanh sân trường. 40-50m  - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng 2-3p nghỉ,quay phải, quay trái. - Trò chơi"Số chẳn, số lẻ" 1-2p II.Cơ bản: - Ôn phối hợp: 1-2 lần XXXXXXXX Đứng đưa chân phải, chân trái, ra sau, hai tay giơ cao XXXXXXXX thẳng hướng, hai tay lên cao chếch chữ V.  - Ôn phối hợp: 1-2 lần Đứng đưa chân trái, chân phải, sang ngang hai tay chống hông. - Trò chơi"Chạy tiếp sức". 8-10p GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, hướng dẫn X X ..................  cách chơi, cho 1 tổ ra làm mẫu. Sau đó cho HS chơi thử X X ..................  vài lần rồi chơi chính thức. X X ..................  X X ..................   III.Kết thúc: - Đi thường theo nhịp và hát. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học, về nhà ôn tập thể dục RLTTCB. 2-3p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 06 tháng 12 năm 2010 GV: Trần Thành 16 GIÁO ÁN TD1 Tuần 17: Tiết 17 1/Tên bài: SƠ KẾT HỌC KÌ I 2/Mục tiêu: - Biết được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong HKI (có thể còn quên một số chi tiết) và thực hiện được cơ bản đúng những kĩ năng đó. - Trò chơi “chạy tiếp sức” Biết cách chơi và tham gia chơi được. 3/Sân tập,dụng cụ:Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.GV chuẩn bị một còi. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. 50-60m  - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 10 lần II.Cơ bản: - Sơ kêt học kỳ I. + GV cùng HS nhắc lại những kiến thức, kĩ năng đã học về: Đội hình đội ngũ, thể dục RLTTCB và trò chơi vận động. + Xen kẽ, GV gọi một vài em(Trên tinh thần xung phong) lên làm mẫu các động tác. + GV đánh giá kết quả học tập của HS. Tuyên dương một vài tổ và cá nhân. Nhắc nhở chung một số tồn tại và hướng khắc phục trong học kì II. - Trò chơi"Chạy tiếp sức" GV nhắc lại cách chơi, sau đó phân chia tổ cho cả lớp cùng chơi. 10-15p XXXXXXXX XXXXXXXX  8-10p XX XX XX XX ................. .................. .................. ..................      III.Kết thúc: - Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc và hát. - Trò chơi"Diệt con vật có hại". - GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà. 2-3p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 13 tháng 12 năm 2010 GV: Trần Thành 17 GIÁO ÁN TD1 Tuần 18: Tiết 18 1/Tên bài: TRÒ CHƠI. 2/Mục tiêu: -Trò chơi"Nhảy ô tiếp sức".YC biết cách chơi và tham gia chơi được. 3/Sân tập,dụng cụ:Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.GV chuẩn bị một còi. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX - Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát. 1-2p XXXXXXXX - Giậm chân tai chỗ, đếm theo nhịp. 1-2p  * Trò chơi"Tìm người chỉ huy" 1-2p II.Cơ bản: - Trò chơi"Nhảy ô tiếp sức" GV nêu tên trò chơi, sau đó chỉ trên hình vẽ và giải thích cách chơi, làm mẫu. Tiếp theo cho 1 HS ra chơi thử, GV nhận xét giải thích thêm cách chơi để HS nắm vững, rồi cho cả lớp cùng chơi. 15-20p XXXXXXXX XXXXXXXX Đ  X X X X III.Kết thúc: - Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài về nhà. 1-2p 2p 1p XP XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 20 tháng 12 năm 2010 GV: Trần Thành 18 GIÁO ÁN TD1 Tuần 19: Tiết 19 1/Tên bài: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI. 2/Mục tiêu: - Bước đầu biết cách thực hiện hai động tác Vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. YC biết cách chơi và tham gia chơi được. 3/Sân tập,dụng cụ:Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.GV chuẩn bị một còi, kẻ ô chuẩn bị cho trò chơi. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX * Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát. 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. 40-50m  - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 10 lần - Trò chơi" Số chẳn, số lẻ". 2p II.Cơ bản: - Học động tác vươn thở. GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích và cho HS tập bắt chước. GV nhận xét, uốn nắn động tác sai, cho tập lần 2. Cho 1-2 HS thực hiện động tác tốt lên làm mẫu và cùng cả lớp tuyên dương. Tiếp theo cho cả lớp tập lần 3. - Học động tác tay. Cách giảng dạy động tác tay tương tự như dạy động tác vươn thở. - Ôn 2 động tác vươn thở, tay. - Trò chơi"Nhảy ô tiếp sức". Lần 1 chơi thử, lần 2 chơi chính thức. 2-3 lần XXXXXXXX XXXXXXXX  2-3 lần XX 1-2 lần X X XX 3-5p XX .................. ................. ................ .................. XP III.Kết thúc: - Đi theo nhịp 2-4 hàng dọc và hát. * Trò chơi" Lên bờ, xuống ao". - GV cùng HS hệ thống bài học. - GV nhận xét giờ học, về nhà ôn 2 động tác thể dục đã học. 2-3p 1p 1-2p 1-2p     Đ XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 27 tháng 12 năm 2010 GV: Trần Thành 19 GIÁO ÁN TD1 Tuần 20: Tiết 20 1/Tên bài: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI. 2/Mục tiêu: - Biết cách thực hiện hai động tác Vươn thở và Tay của bài TD Phát triển chung. - Bước đầu biết cách thực hiện động tác Chân của bài TDPTC. - Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo tổ. (Có thể quay mặt để điểm số về bên nào cũng được) 3/Sân tập,dụng cụ:Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.GV chuẩn bị một còi. 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học) Định PH/ pháp và hình NỘI DUNG luợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX * Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên. 50-60m  - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 10 lần - Hát tập thể 1 bài. 1p II.Cơ bản: - Ôn 2 động tác thể dục đã học. 2lx8nh XXXXXXXX Xen kẽ, GV nhận xét, sửa chữa động tác sai. XXXXXXXX Lần 1: GV hô nhịp kết hợp làm mẫu.  Lần 2: GV chỉ hô nhịp không làm mẫu. - Động tác chân. 4-5 lần Cách giảng dạy động tác như cách dạy động tác vươn XXXXXX  thở và tay. - Điểm số hàng dọc theo tổ. 8-10p Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ. GV giải thích kết hợp với chỉ dẫn một tổ làm mẫu cách 2 5 điểm số. 1 4 7 3 6 * Trò chơi"Nhảy ô tiếp sức". 1-2 lần III.Kết thúc: - Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc và hát. * Trò chơi "Số chẳn số lẽ" - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học, về nhà ôn 3 động tác thể dục đã học. 1-2p 1-2p 1p 1p XXXXXXXX XXXXXXXX  Ngày 03 tháng 01 năm 2010 GV: Trần Thành 20
- Xem thêm -