Tài liệu Giáo án thể dục 9 cả năm_cktkn_bộ 8

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 Ngày soạn:11/8/1014 Tuần 1 - Tiết 1 Lý thuyết I. Mục tiêu: - Mục tiêu nội dung chương trình lớp 9 - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết, diểm số theo chu kì. - Đứng nghiêm, nghỉ, quay các hướng. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, dsóng hàng, điểm số dàn hàng ngang. * Yêu cầu : Học sinh nắm được nội dung chương trình thể dục 9, đồng thời củng cố lại một số kiến thức ĐHĐN đã học ở các lớp 6,7,8. II. Địa điểm - Phương tiện: - Vệ sinh sân thể dục trường - Chuẩn bị trang phục tập luyện, sách giáo viên ... III. Nội dung - phương pháp: a. Phần mở đầu: 10p 1- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy. 2- Khởi động: 2x8n - Xoay các khớp chân, tay, gối vai hông. 2x8n - ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy 2x15m đạp sau. 3- Kiểm tra bài cũ B. Phần cơ bản: 1- Lý thuyết - Học mục tiêu nội dung chương trình TD9 - Biết được một số kiến thức kĩ năng cơ bản, giữ gìn sức khoẻ nâng cao thể lực - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn , kỉ luật thói quen tự giác tâp TDTT - Có sự tăng tiến về thể lực đạt TCRLTT 2- Đội hình đội ngũ: Ôn tập hợp dóng hàng điểm số từ 1 đến hết - Điểm số đội hình 1-2 1-2 - Nghiêm nghỉ quay trái phải - Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, dồn hàng, dãn hàng. c. phần kết thúc: Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng 30P 12P 18P xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  GVhướng dẫn h/s khởi động PPGG dùng lời nói Học sinh , giáo viên thực hiện xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  Học sinh tập giáo viên quan sát Học sinh ôn tập giáo viên quan sat sửa sai 5P Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ 1- Thả lỏng cơ bắp 2- Nhận xét củng cố 3- Hướng dẫn bài tập về nhà 4- Xuống lớp. Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Giáo án : Thể Dục 9  xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 Ngày soạn:11/8/2014 Tuần 1 - Tiết 2: Đội hình đội ngũ I. mục tiêu: - Học sinh ôn tập các động tác về ĐHĐN - Học đội hình 0-3-6-9 và học cách biên chế tổ chức tập luyện khi học bộ môn *Yêu cầu: - Học sinh hiểu được và thực hiện thành thạo các động tác về ĐHĐN, đội hình 0-3-6- 9 - Học sinh có ý thức tốt trong tập luyện II. địa điểm - Phương tiện: - Vệ sinh sân thể dục trường. - Chuẩn bị trang phục tập luyện. III. nội dung - phương pháp: Nội dung a. Phần mở đầu: đl Tổ chức - phương pháp (10 P) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1- Nhận lớp, phổ biến mục tiêu, yêu cầu 2- Khởi động: -Chạy nhẹ nhàng khởi 1 vòng động. 2x8n - Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang. 2x15m - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. 3-Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu mục tiêu, 2 hs nội dung, chương trình thể dục lớp 9 ? b. Phần cơ bản: (30 P) 1. Đội hình đội ngũ: 13 P - Đi đều đứng lại đổi chân khi đi sai nhịp 5 - 6 l - Đi vòng trái, vòng phải - Đội hình 0-3-6-9 10P 7P 2. Quy định học bộ môn : - Nghiêm túc tự giác trong khi tập - Trang phục đầy đủ - Vào lớp đúng giờ c. phần kết thúc: 1- Thả lỏng nhẹ nhàng... 2- Tập trung lớp. Nhận xét tiết học. 3- Giao BT về nhà 4- Xuống lớp.  GVhướng dẫn h/s khởi động… H/s nhận xét, GV đánh giá. Luyện tập đồng loạt, phân nhóm luyện tập. - Gv hướng dẫn, thị phạm động tác. -Thi các tổ với nhau. Gv làm trọng tài - Ôn đồng loạt, gv quan sát sữa sai cho học sinh. - Gv thị phạm, phân tích động tác, cho học sinh tập PPGG dùng lời nói (5 P) H/s lưu ý thả lỏng tích cực xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ngày soạn: Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 Ngày dạy: 17/8/2014 Tuần 2 - Tiết 3 đội hình đội ngũ- Chạy nhanh - chạy bền I. mục tiêu: - Học sinh nắm được 1số kỹ năng vễ đội hình đội ngũ - Biết và thực hiện được một số động tác bổ trợ chạy nhanh *Yêu cầu:- Học sinh tự giác tập luyện và nắm được thành thạo các nội dung trên II. địa đIểm - PHương tiện: - Sân thể dục trường. GV: cờ, còi III. tiến trình bài giảng Nội dung đl a. Phần mở đầu: (10 P) 1- Nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy. 2- Khởi động:-Chạy nhẹ nhàng khởi động. - Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. - Chạy đạp sau, tăng tốc độ. 3-Kiểm tra bài cũ: - Em hãy thực hiện giậm chân tại chỗ ? b. Phần cơ bản: 1. Đội hình đội ngũ: - Nghiêm nghỉ, quay trái, phải, đằng sau. - Giáo viên hướng dẫn học sinh cách quay cho thành thạo 2. Chạy ngắn: - Trò chơi: “chạy tiếp sức” + Giáo viên hướng dẫn trò chơi. + Tổ chức chơi - Xuất phát mặt hướng chạy , vai hướng chạy, lưng hướng chạy. 3. Chạy bền. Hiện tượng cực điểm và cách khắc phục Luyện tập chạy bền 4. Củng cố: Gọi 4 học sinh lên thực hiện quay trái, phải, đằng sau. Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng phương pháp 1 vòng 2x8 n 3x15m 3x15m 2h/s (30 P) 10 P 3-4l 13 p 2-3l 15m 2x 15m 7p 300-400m 3P xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  Cán sự lớp hướng dẫn khởi động - Học sinh nhận xét. - GV nhận xét đánh giá cho điểm. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x  - Học sinh luyện tập theo nhóm. - GV hướng dẫn cho học sinh hiểu để áp dụng vào tập luyện cho tốt - H/s tập luyện theo nhóm 5-8 hs - Học sinh quan sát - nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 c. phần kết thúc: (5P) 1- Thả lỏng nhẹ nhàng... 2- Nhận xét ưu nhược điểm của tiết học. 3- Hướng dẫn về nhà Luyện tập: - Chạy ngắn. 4- Xuống lớp. H/s lưu ý thả lỏng tích cực xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x  Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 Ngày soạn: Ngày dạy: 17/8/2014 Tuần 2 - Tiết 4: đội hình đội ngũ- chạy ngắn- chạy bền I. mục tiêu: - Học sinh ôn tập 1 số động tác còn yếu về ĐHĐN - Học sinh học tư thế sẵn sàng khi xuất phát - Học sinh nắm được1 số động tác hỗi tĩnh sau khi tập luyện II. địa đIểm - PHương tiện: - Sân thể dục - GV: đồng hồ, còi, cờ III. nội dung - phương pháp. Nội dung Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng đl Năm học 2014 - 2015 phương pháp Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 a. Phần mở đầu: (10 P) 1- Nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy. 2- Khởi động:Chạy nhẹ nhàng khởi động. - Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ nâng cao đùi, chạy đạp sau, tăng tốc độ. 3- Kiểm tra: - Hiện tượng cực điểm trong khi chạy và cách khắc phục ? 2x8n 2x15m 2x30m 2 H/s x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx x  Cán sự lớp hướng dẫn khởi động GV quan sát, nhắc nhở hs H/s nhận xét đánh giá GV Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 đánh giá, cho điểm b. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn: - Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy đạp sau - Xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng -Tư thế sẵn sàng xuất phát -Trò chơi: “ Chạy tiếp sức con thoi” - Gv tổ chức chơi 2. Ôn tập ĐHĐN - Nội dung ôn tập như tiết 3 - Ôn tập đồng loạt 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên - Giới thiêụ 1 số động tác hồi tĩnh 4. Củng cố: Gọi 4 học sinh lên thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao. (30 P) 13p 3-4l 3x40m 3-4 L 2-3 L 10 p 7P 300-400m 3P - Thực hiện theo nhóm. Gv hướng dẫn, thị phạm động tác. x xxxxxxxx xxxxxxxx  H/s thực hiện, Gv sửa sai động tác - Thi các tổ với nhau. -Gv phổ biến yêu cầu tập luyện . H/s thực hiện, Gv sửa sai động tác H/s tập luyện theo nhóm 5-8 hs Nam riêng nữ riêng - Học sinh quan sát - nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. c. phần kết thúc: 1- Thả lỏng nhẹ nhàng... 2- Nhận xét ưu nhược điểm của tiết học. 3- Hướng dẫn về nhà: +Luyện tập: -Ôn tập ĐHĐN. +Luyện tập: - Chạy ngắn, Chạy bền. 4- Xuống lớp (5 P) H/s lưu ý thả lỏng tích cực. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x  Ngày soạn: Ngày dạy: 25/8/2014 Tuần 3 - Tiết 5: Chạy ngắn - bài thể dục - chạy bền I. mục tiêu: - Giáo viên giúp học sinh nắm được 2 tư thế xuất phát của chạy ngắn - Giáo viên hướng dẫn học sinh hiểu được 10 đt của bài TD - Giáo viên hướng dẫn học sinh biết được hiện tượng chuột rút và cách khắc phục Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 II. địa đIểm - PHương tiện: Chuẩn bị trang phục tập luyện, đồng hồ, SGVTD9 III. nội dung - phương pháp: đl (10 P) Nội dung a. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp. phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy. 2- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động. +Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang… +Chạy bước nhỏ nâng cao đùi, chạy đạp sau, tăng tốc độ. Kiểm tra bài cũ : - Em hãy thực hiện tư thế sẵn sàng xuất phát ? b. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn: + Chạy bước nhỏ. + Chạy đạp sau - Xuất phát thấp - chạy lao - giữa quãng - Tư thế sẵn sàng xuất phát - Ngồi mặt hướng chạy xuất phát - Giáo viên hướng dẫn trò chơi “Chạy đuổi “ - Tổ chức chơi 2. Học bài TD phát triển chung * Học : - Nhịp 1 đến nhịp 10 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên - Giới thiêụ 1 số động tác hồi tĩnh 2x8 n 2x8 n 2x15m 2x15m Tổ chức - phương pháp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  GVhướng dẫn h/s khởi động… h/s nhận xét đánh giá, GV 1-3 H/s đánh giá, cho điểm. (30 P) 10 p 3-4l 3-4l 3x40m 3-4l 3-4l 2- 3 l 10 p 10p 300-500m 3P 4. Củng cố: Gọi 4 học sinh lên thực hiện từ nhịp 1-10 bài thể dục - Thực hiện theo nhóm, luân phiên. Gv hướng dẫn, thị phạm động tác. - Thực hiện theo nhóm, theo đội hình cuốn chiếu. Luyện tập đồng loạt phân nhóm tập luyện - Thi các tổ với nhau. Thành đội hình vòng tròn để chơi , giáo viên làm trọng tài. - Giáo viên phân tích làm mẫu động tác,H/s thực hiện đồng loạt. - Gv sửa sai động tác cho hs - Gv phổ biến yêu cầu tập luyện - H/s thực hiện theo nhóm 5-8 hs - Học sinh quan sát - nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. c. phần kết thúc: 1- Thả lỏng nhẹ nhàng... 2- Tập trung. Nhận xét tiết học. 3- Giao nhiệm vụ về nhà: Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng (5 P) H/s lưu ý thả lỏng tích cực… xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 +Ôn tập Bài TD + Luyện tập Chạy bền. 4- Xuống lớp. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  Ngày soạn: Ngày dạy: 25/8/2014 Ngày dạy: Tuần 3 - Tiết 6: Chạy ngắn - chạy bền - bài thể dục I. mục tiêu: - Ôn luyện nâng cao chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau; Tại chỗ đánh tay - Bài thể dục phát triển chung: Ôn: Từ nhịp 1 – 10, Học nhịp 11-18(nữ), 11-19( nam) + Thực hiện được các động tác kỹ thuật, thuộc các động tác... - Học sinh biết vận dụng sức bễn để tập luyện II. địa đIểm - PHương tiện: Vệ sinh sân thể dục trường. Chuẩn bị trang phục tập luyện, đồng hồ,... III. nội dung - phương pháp: Nội dung Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng đl Tổ chức - phương pháp Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 a. Phần mở đầu: (10 P) 1- Nhận lớp. Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy. 2- Khởi động:Chạy nhẹ nhàng khởi động. - Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. - Chạy đạp sau, tăng tốc độ. 3- Kiểm tra bài cũ : 10 Động tác TD b. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn: + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. + Tại chỗ đánh tay. + Tư thế sẵn sàng xuất phát + Mặt hướng chạy + Trò chơi: “ chạy đuổi “ 2. Học bài TD phát triển chung Ôn. Nhịp 1 đến nhịp 10 Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng 2x8 n 3x15m 3x15m 1-3 hs x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx  GVhướn g dẫn h/s khởi động… Học sinh nhận xét. Giáo viên đánh giá cho điểm (30 P) Gv hướng dẫn, thị phạm động 10 p tác. 3-4l 3-4l - Thực hiện theo nhóm, luân phiên. xxxxxx x xxxxxx x 12 p xxxxxx x xxxxxx x Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 400-600m  Gv làm mẫu,phân tích động tác Hs tập luyện theo nhóm nam, nữ Gv quan sát sửa sai cho học sinh. 3P - Gv phổ biến yêu cầu tập luyện - H/s thực hiện theo nhóm 5-8 hs Học nhịp 11-18(nữ), 11-19( nam) 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên - Giới thiêụ 1 số động tác hồi tĩnh 4. Củng cố: Gọi 4 học sinh lên thực hiện từ nhịp 1-18 bài thể dục c. phần kết thúc: 1- Thả lỏng nhẹ nhàng... (5 P) 2- Tập trung lớp. Nhận xét tiết học 3- Giao nhiệm vụ về nhà: Ôn tập : - Bài TD Luyện tập: - Chạy ngắn, Chạy bền. 4- Xuống lớp. Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng 10 P - Học sinh quan sát - nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. H/s lưu ý thả lỏng tích cực… xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Năm học 2014 - 2015  Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 Ngày dạy:1/9/2014 \Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 4 - Tiết 7 : lý thuyết a. Mục tiêu - Một số hướng dẫn tập luyện sức bền . - Cung cấp cho học sinh một số hiểu biết cần thiết để chủ động tập luyện sức bền trong và ngoài nhà trường. b. Yêu cầu - Hiểu và nắm được một số hiểu biết cần thiết và một số nguyện tắc tập luyện sức bền, - Biết vận dụng những hiểu biết đã học để áp dụng vào trong tập luyện. c. Nội dung và phương pháp i. Phần mở đầu - Giáo viên nhận lớp. Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, nhắc nhở tinh thần học tập. - Giới thiệu bài học: - Một số hướng dẫn tập luyện sức bền . ii. Phần cơ bản - Giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6,7,8 chuẩn bị cho việc học tập ở chương trình lớp 9. - Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực. - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn. - Có sự tăng tiến về thể lực. - Biết vận dụng những điều đã học vào nếp sống sinh hoạt 1. Một só hiểu biết cần thiết: Sức bền có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống, nếu như không có sức bền con người vừa mới làm việc, học tập đã mệt mỏi, như vậy sẽ không bao giờ làm được việc gì có kết quả cao. - Sức bền là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao đông hay tập luyện TDTT kéo dài. - Sức bền chung là khả năng của cơ thể khi thực hiện công việc nói chung trong một thời gian dài. - Sức bền chuyên môn là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoật đọng lao động, hay bài tập thể thao trong một thời gian dài. 2. Một số nguyên tắc, phương pháp và hình thức tập luyện. a. Một số nguyên tắc: Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 - Tập phù hợp với sức khoẻ mỗi người. - Tập từ nhẹ đến nặng. - Tập thường xuyên hằng ngày hoặc 3-4 lần/tuần một cách kiên trì không nóng vội. - Trong giờ học, sức bền phải học sau các nội dung khác. - Tập chạy xong không dừng lại đột ngột, mà cần thực hiện một số động tác hồi tĩnh. - Song song với tập chạy, cần rèn luyện bước chạy, cách thở trong khi chạy. iii. Phần kết thúc - Củng cố: + Sức bền là gì? + Em hãy nêu một số nguyên tắc mà em đã học? - Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm. Ngày soạn: 1/9/2014 Ngày dạy: Tuần 4 - Tiết 8: Chạy ngắn - bài Thể Dục -Chạy bền I. mục tiêu: - Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm được các động tác bổ trợ của chạy ngắn 1 cách thành thạo. Hiểu được xuất phát cao của chạy nhan - Ôn: Từ nhịp 1-18 Nữ và từ 1-19 nam. Thực hiện được tương đối đúng các động tác. - Học sinh biết vận dụng sức bễn để tập luyện II. địa đIểm - PHương tiện: Vệ sinh sân thể dục trường Chuẩn bị trang phục tập luyện, đồng hồ,... III. nội dung - phương pháp: đl (10 P) Nội dung a. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp. Kiểm tra sĩ số, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy. 2- Khởi động:Chạy nhẹ nhàng khởi động. + Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang… + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. + Chạy đạp sau, tăng tốc độ. 3-Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện từ động tác 1-18 bài thể dục ? b. Phần cơ bản: (30 P) 10 p 1. Chạy ngắn: + Chạy bước nhỏ. + Chạy đạp sau - Xuất phát cao - chạy nhanh - Tư thế sẵn sàng xuất phát 3-4l 3-4l 3x40m 2. Học bài TD phát triển chung - Ôn: Từ nhịp 1-18 Nữ và từ 1-19 nam. Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng 1 vòng 2x 8n 3x15m 3x15m 2-4 em 10 p Tổ chức - phương pháp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  GVhướng dẫn h/s khởi động… H/s nhận xét , GV đánh giá. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x  - Thực hiện theo nhóm, luân phiên. Gv quan sát sửa sai động tác cho h/s Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 - Giáo viên hướng dẫn học sinh 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên -Học sinh vận dụng sức bễn để tập luyện 4. Củng cố: Gọi 4 học sinh lên thực hiện bài thể dục. c. phần kết thúc: 1- Thả lỏng nhẹ nhàng... 2- Tập trung lớp. Nhận xét ưu nhược điểm của tiết học. 3- Giao nhiệm vụ về nhà: Luyện tập: - Ôn tập Bài TD .Chạy bền. 4- Xuống lớp. 7P 400-600m 3P -Luyện tập đồng loạt phân nhóm tập luyện. Gv quan sát sửa sai động tác cho h/s - Gv phổ biến yêu cầu tập luyện - H/s thực hiện theo nhóm 5-8 hs. Nam, nữ riêng. - Học sinh quan sát - nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. (5 P) H/s lưu ý thả lỏng tích cực… xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 5 - Tiết 9: lý thuyết I. Mục tiêu - Hướng dẫn học sinh một số cách tập luyện sức bền . - Cung cấp cho học sinh một số hiểu biết cần thiết để chủ động tập luyện sức bền trong và ngoài nhà trường. II. Yêu cầu - Hiểu và nắm được hình thức và phương pháp tập luyện sức bền đơn giản. - Biết vận dụng những hiểu biết đã học để áp dụng vào trong tập luyện. c. Nội dung và phương pháp A. Phần mở đầu - Giáo viên nhận lớp. - Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, nhắc nhở tinh thần học tập. - Giới thiệu bài học: - Một số hướng dẫn tập luyện sức bền . B. Phần cơ bản 2. Một số nguyên tắc, phương pháp và hình thức tập luyện. - Giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6,7,8 chuẩn bị cho việc học tập ở chương trình lớp 9. Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 - Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực. - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn. - Có sự tăng tiến về thể lực. - Biết vận dụng những điều đã học vào nếp sống sinh hoạt trong và ngoài nhà trường. b. Một số hình thức và phương pháp tập luyện sức bền đơn giản: - Tập sức bền bằng trò chơi vận động hoặc một số bài tập như: nhảy dây bền, tâng cầu tối đa, chạy phối hợp với thở ”hai lần hít vào, hai lần thở ra” hoặc chạy vượt chướng ngại vật - Tập sức bền bằng đi bộ hoặc chạy bền trên địa hình tự nhiên theo sức khoẻ từ 300m nâng dần lên 500m, 600m….. - Tập đi bộ bằng các môn có tác dụng rèn luyện sức bền như: đi bộ thể thao, cầu lông, bóng rổ, bóng đá, bơi.. - Có thể tập cá nhân hoặc theo nhóm. Thời gian tập luyện thích hợp vào sáng sớm (trước hoặc sau khi tập thể dục buổi sáng) hoặc chiều tối trước khi ăn cơm. Cũng có thể tập dới hình thức đi dạo trên quảnh đường dài sau bữa ăn tối khoảng 1 giờ hoặc trước khi đi ngủ. *Hình thức tập rất phong phú, phương pháp tập đơn giản, nếu có ý thức giữ gìn và nâng cao sức khoẻ ai cũng có thể tự tập được. Điểm khó ở đây là cần tập thường xuyên, kiên trì theo sức khoẻ của mình. C. Phần kết thúc - Củng cố: + Em hãy nêu các nguyên tắc tập luyện sức bền? Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 5 - Tiết 10 Chạy ngắn - bài Thể Dục - chạy bền I. mục tiêu: - Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm được các động tác bổ trợ của chạy ngắn 1 cách thành thạo. Học sinh hiểu và thực hiện được xuất phát cao của chạy ngắn - Ôn bài thể dục: Từ nhịp 1 – 18( Nữ) và từ 1 - 19 nam. Học từ nhịp 19-25 nữ, 20-26 nam + Thực hiện được tương đối các động tác... - Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào tập luyện sức bền. II. địa đIểm – PHương tiện: - Tập sân thể dục sạch sẽ. - Kẻ vạch xuất phát, dây nhảy ngắn. III. nội dung - phương pháp: Nội dung Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng đl Tổ chức - phương pháp Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 a. Phần mở đầu: (10 P) 1- Nhận lớp. Kiểm tra sĩ số, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy. 2- Khởi động:Chạy nhẹ nhàng khởi động. - Xoay các khớp cơ thể, ép dọc, ép ngang - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. - Chạy đạp sau, tăng tốc độ. 3-Kiểm tra bài cũ : Em hãy thực hiện kỷ thuật xuất phát cao ? b. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau - Xuất phát cao - chạy nhanh * Học:- Ngồi vai hướng chạy – xuất phát 2. Học bài TD phát triển chung Ôn: từ nhịp 1 – 18( Nữ) và từ 1 - 19 nam. * Học: từ nhịp 19-25 nữ, 20-26 nam 3. Chạy bền: Trò chơi: “Nhảy dây bền” - Giáo viên phổ biến trò chơi. - Tổ chức chơi. 4. Củng cố: Gọi 4 học sinh lên thực hiện bài thể dục từ nhịp 1-26. c. phần kết thúc: 1- Thả lỏng nhẹ nhàng... 2- Tập trung lớp .Nhận xét tiết học. 3- Giao nhiệm vụ về nhà: Ôn luyện: Bài TD, Chạy ngắn. Chạy bền. 4- Xuống lớp. Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng 1 vòng 2x8 n 3x15m 3x15m 2-3 H/s (30 P) 10 p 2-3l 2-3l 2-3l 3x40m 3x40m 10 p 7P 3P (5 P) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  GVhướng dẫn h/s khởi động… - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét đánh giá. xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x  Gv làm mẫu, phân tích động tác Hs Thực hiện theo nhóm, luân phiên. Gv quan sát sửa sai động tác cho h/s - Gv hướng dẫn, thị phạm động tác. - H/s thực hiện theo nhóm nam, nữ Gv quan sát sửa sai động tác cho h/s xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx - Học sinh quan sát - nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. H/s lưu ý thả lỏng tích cực… xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 6 - Tiết 11: Chạy ngắn - bài Thể Dục - chạy bền I. mục tiêu: - Hiểu và thực hiện được các động tác bổ trợ của chạy ngắn. Biết và thực hiện được ngồi lưng hướng chạy - xuất phát. - Ôn: Từ nhịp 19 – 25( Nữ) và từ 20 - 26 nam. Học thuộc từ nhịp 26 – 29 nữ, 27 – 36 nam - Học sinh biết vận dụng sức bễn để tập luyện II. địa đIểm – PHương tiện: - Vệ sinh sân bãi sạch sẽ. - Kẻ vạch xuất phát, chuẩn bị còi III. nội dung - phương pháp: đl (10 P) Nội dung a. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp. Kiểm tra sĩ số, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy. 2- Khởi động:Chạy nhẹ nhàng khởi động. - Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. - Chạy đạp sau, tăng tốc độ. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện bài thể dục đã học ? b. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn: + Chạy bước nhỏ. + Chạy đạp sau - Xuất phát cao - chạy nhanh - Ngồi vai hướng chạy - xuất phát * Học: Ngồi lưng hướng chạy - xuất phát 1 vòng 2x8 n  3x15m 3x15m GVhướng dẫn h/s khởi động 2-4 h/s Học sinh nhận xét. Giáo viên nhận xét đánh giá. (30 P) 10 p 3-4l 3-4l 2x40m 2x40m 2x40m 10 p 2. Học bài TD phát triển chung Ôn từ nhịp 19-25(nữ), từ nhịp 20-26(nam) * Học: Từ nhịp 26 đến 29 (nữ) , từ nhịp 27 đến 36 (nam) 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên -Học sinh vận dụng sức bễn để tập luyện. 4. Củng cố: Gọi 4 học sinh lên thực hiện bài thể dục từ nhịp 1-26. Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Tổ chức - phương pháp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 7P 400-600m 3P xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x  Gv làm mẫu, phân tích động tác HsThực hiện theo nhóm, luân phiên. Gv quan sát sửa sai động tác cho h/s - Gv hướng dẫn, thị phạm động tác. - H/s thực hiện theo nhóm nam, nữ Gv quan sát sửa sai động tác cho h/s Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 - Gv phổ biến yêu cầu tập luyện - H/s thực hiện theo nhóm 5-8 học sinh, nam riêng, nữ riêng. - Học sinh quan sát - nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. c. phần kết thúc: (5 P) 1- Thả lỏng nhẹ nhàng... 2- Tập trung lớp.Nhận xét tiết học. 3- Giao nhiệm vụ về nhà: Ôn luyện: Bài TD, Chạy ngắn, Chạy bền. 4- Xuống lớp. H/s lưu ý thả lỏng tích cực… xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  Ngày 19 tháng 09 năm 2011 Tiết 12: Chạy ngắn - bài Thể Dục - chạy bền I. mục tiêu: - Hiểu và thực hiện được một số động tác bổ trợ, xuất phát cao chạy nhanh. Biết và thực hiện tương đối đúng kĩ thuật xuất phát thấp. - Học sinh hiểu và thực hiện được bài thể dục 36 động tác nam, 29 nhịp nữ - Học sinh biết vận dụng sức bễn để tập luyện II. địa đIểm - PHương tiện: - Vệ sinh sân bãi. - Kẻ vạch xuất phát, chuẩn bị còi.. III. nội dung - phương pháp: Nội dung đl (10 P) a. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp. Kiểm tra sĩ số, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giờ học. 2- Khởi động:Chạy nhẹ nhàng khởi động. - Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. - Chạy đạp sau, tăng tốc độ. 3-Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện bài thể dục từ nhịp 1-29 nữ, 1-36 nam ? b. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn: - Ôn : + Xuất phát cao - chạy nhanh + Ngồi lưng hướng chạy- xuất phát Tổ chức - phương pháp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 vòng 2x8 n  3x15m 3x15m GVhướng dẫn h/s khởi động 2-4 H/s - Học sinh nhận xét đánh giá. - GV đánh giá cho điểm. (30 P) 10 p 2x40m 2x40m 4x60m *Học: Kỷ thuật xuát phát thấp 10 p Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 2. Học bài TD phát triển chung Ôn: Từ nhịp 26 đến 29 (nữ). Từ nhịp 27 đến 36 (nam) 7P 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 4. Củng cố: Gọi 4 học sinh lên thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp. 500-700m 3P xxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxx xx x  Gv làm mẫu, phân tích động tác HsThự c hiện theo nhóm, luân phiên. Gv quan sát sửa sai động tác cho h/s - Giáo viên nêu yêu cầu tập luyện. - H/s Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015
- Xem thêm -