Tài liệu Giáo án thể dục 9 cả năm_cktkn_bộ 5

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN TD 9 Tuần: 1 2014 Tiết: 1 Tên bài: TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Ngày soạn: 17/ 08/ Ngày dạy: 23/ 08/ 2014 LÝ THUYẾT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết một số phương pháp phát triển sức bền. 2. Kỹ năng: - Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung. - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, SGV, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học: - Lý thuyết: Một số phương pháp phát triển sức bền. 3’ II. PHẦN CƠ BẢN 1. Lý thuyết: Một số hiểu biết cần thiết về sức bền. - SB có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống, nếu không có sứ bền con người vừa mới làm việc, học tập đã mệt mỏi. Như vậy sẻ không bao giờ làm viêc có hiệu quả. 40’ - SB là khả năng của cơ thể chóng lại mệt mỏi khi học tập, lao động XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói - GV nêu ra một số câu hỏi gợi ý để học sinh trả lời X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ GV - Phương pháp lời nói. - Theo em con người chúng ta cần có SB hay không? Vì sao? - Em hảy cho biết SB là gì? GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức hay luyện tập TDTT kéo dài. - Phân loại SB: có 2 loại + SB chung : là khả năng cơ thể khi thực hiên các công việc nói chung trong một thời gian kéo dài. + SB chuyên môn: là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt đông lao đông hay bài tập thể thao trong một thời gian kéo dài. VD: khả năng bơi lặn của người làm nghề chai lưới. Khả năng của VĐV chạy 10km, 20km, 42.195km … →Kết quả nghiên cứu cho thấy: SB của một số học sinh THCS rất kém do các em không chịu khó tập luyện. SB kém ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả học tập. Do đó cần phải biết cách tập luyện phát triển SB. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. - Theo em SB được chia làn mấy loại? Đó là những loại nào? - GV tóm lại cho học sinh nắm và ghi chép. 2’ XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Tuần: 1 2014 Tiết: 2 Ngày soạn: 17/ 08/ Ngày dạy: 23/ 08/ 2014 Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực từ nhịp 1 – 10 bài TD phát triển chung nam và nữ. - Biết cách thực hiện Trò chơi phát triển sức nhanh, Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy – xuất phát. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật từ nhịp 1 – 10 bài TD phát triển chung nam và nữ. - Thực hiện cơ bản đúng Trò chơi phát triển sức nhanh, Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy – xuất phát. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài TD: Học từ nhịp 1 – 10 bài TD phát triển chung. - Chạy ngắn: Trò chơi phát triển 10’ Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 Nội dung giảng dạy sức nhanh, Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy – xuất phát. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ l n l n Phương pháp và hình thức tổ chức X X X X X X X X X X X X X X X 2 x8 X 2 x8 60s X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài TD: 32’ 18’ - Học: Từ nhịp 1- 10 (nam) 1l – 2l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp phân tích, làm mẫu kỹ thuật động tác cho học sinh. 3l – 6l X - Phương pháp tập luyện đồng loạt. - GV điều khiển quan sát sữa chữa sai cho học sinh. - HS tự điều khiển luyện tập. - Từ nhịp 1- 10 (nữ) 2. Chạy ngắn : - Trò chơi: “Chạy đuổi” 14’ 1l – 3l - Xuất phát từ một số tư thế khác nhau: Đứng mặt, vai hoặc lưng hướng chạy xuất phát. 2l x 25M - Thả lỏng: Đi bộ dang tay lên – xuống (hít – thở). - GV phổ biến nội dung, yêu cầu của trò chơi - Phương pháp phân nhóm thi đua. X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25m GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức - Phương pháp phân nhóm dòng chảy. - GV quan sát nhác nhở học sinh tập luyện. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 2 2014 Tiết: 3 2014 Ngày soạn: 24/ 08/ Ngày dạy: 30/ 08/ Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện từ nhịp 1 – 10 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 18 bài TD (Nữ). - Biết cách thực hiện Trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”, tư thế sẳn sàng xuất phát. - Biết cách Chạy trên địa hình tự nhiên, hiện tượng cực điểm và cách khắc phục. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 – 10 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 18 bài TD (Nữ). - Thực hiện cơ bản đúng Trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”, tư thế sẳn sàng xuất phát. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 10 bài TD nam và nữ, Học từ nhịp 11 – 18 (Nữ). - Chạy ngắn: Trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”, tư thế sẳn sàng xuất phát. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Giới thiệu hiện tượng cực điểm và cách khắc phục. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài TD: - Ôn tập: Từ nhịp 1- 10 (nam, nữ) Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói X X X X X X X X X X X X X X X X X 2l x 8n X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt 2l x 8n 60s 32’ 14’ 3l – 6l - Học: Từ nhịp 11 - 18 (nữ) 1l – 2l 2l – 4l - Phương pháp phân nhóm giớ tính tập luyện. - GV quan sát nhắc nhở sửa sai cho học sinh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp phân tích kỹ, làm mẫu thuật động tác cho học sinh. - Phương pháp tập luyện đồng loạt. - GV điều khiển quan sát sửa chửa GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 Nội dung giảng dạy 2. Chạy ngắn. - Trò chơi: “Chạy tiếp sức con thoi” - Tư thế sẵn sàng XP 3. Chạy bền: - Giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục. Khi chạy bền đến một lúc nhất định có thể cảm thấy tức ngực, khó thở, thở nhanh và nông, vận động khó khan muốn bỏ cuộc.Đó là hiện tương cực điểm. Để khắc phục hiện tượng trên cần quyết tâm không bỏ cuộc và thực hiện một số động tác như, chạy chậm lại hít thở sâu, vừa chạy vừa dang tay lên và buông tay xuống hit thở sâu. Sauk hi thưc hiên các động tác trên sẻ cảm thấy thoải mái hơn, hô hấp gần như bình thường. TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ 12’ 1l – 3l 1l – 3l 6’ - Chạy trên địa hình tự nhiên. Nam: 250M Nữ: 200M - Thả lỏng: Vừa đi vừa dang tay ngang hít vào bằng mũi, buông tay xuống thở ra bằng miệng. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. Phương pháp và hình thức tổ chức sai cho học sinh. - HS tự điều khiển luyện tập. XXXXX X X XXXXX X X ∆ 20m - Phương pháp phân nhóm thi đua. XXXXX X XXXXX X 30m - Phương pháp phân nhóm dòng chảy. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - GV nêu ra câu hỏi gợi ý học sinh trả lời. - Hiện tượng cực điểm là hiện tượng như thế nào? - Em đả gặp hiện tượng đó bao giờ chưa? Và đã khắc phục tình trạng đó ra sao? - GV tóm lại cho học sinh nắm. X X X X X X - Phương pháp phân nhóm giới tính. - GV quan sát xử lý tình huống. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 2 2014 Tiết: 4 2014 Ngày soạn: 24/ 08/ Ngày dạy: 30/ 08/ Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện từ nhịp 1 – 19 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 18 bài TD (Nữ). - Biết cách thực hiện Trò chơi “Chạy đuổi”, ngồi mặt hướng chạy xuất phát, tư thế sẳn sàng xuất phát. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 – 19 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 18 bài TD (Nữ). - Thực hiện cơ bản đúng Trò chơi “Chạy đuổi”, ngồi mặt hướng chạy xuất phát, tư thế sẳn sàng xuất phát. 3. Thái độ, hành vi: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 10 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 18 (Nữ). Học từ nhịp 11 – 19 bài TD (Nam). - Chạy ngắn: Trò chơi “Chạy đuổi”, ngồi mặt hướng chạy xuất phát, tư thế sẳn sàng xuất phát. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài TD: - Ôn từ nhịp 1-10 (nam); 1-18 (nữ) Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói X X X X X X X X X X X X X X X 2l x 8n X X l n 2 x8 60s 32’ 17’ 3l – 6l - Học: 11-19 (Nam) 1l – 2l 2l – 4l X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt - Phương pháp phân nhóm tập luyện. GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp phân tích kỹ, làm mẫu thuật động tác cho học sinh quan sát. - Phương pháp tập luyện đồng loạt. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 Nội dung giảng dạy 2. Chạy ngắn. - Trò chơi: “Chạy đuổi” - Ngồi mặt hướng chạy – XP - Tư thế sẵn sàng XP TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ 15’ 1l – 3l 1l – 3l 1l – 3l Phương pháp và hình thức tổ chức - GV điều khiển quan sát sữa chữa sai cho học sinh. - HS tự điều khiển luyện tập. XXXXX X X XXXXX X X ∆ 20m - Phương pháp phân nhóm thi đua. XXXXX X XXXXX X 30m - Phương pháp phân nhóm dòng chảy. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Tuần: 3 2014 Tiết: 5 Ngày soạn: 30/ 08/ Ngày dạy: 06/ 09/ 2014 Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện từ nhịp 1 – 19 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 25 bài TD (Nữ). - Biết cách thực hiện Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chổ đánh tay. - Biết cách Chạy trên địa hình tự nhiên, hiện tượng chuột rút và cách khắc phục. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 – 19 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 25 bài TD (Nữ). - Thực hiện cơ bản đúng Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chổ đánh tay. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: 10’ Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 Nội dung giảng dạy - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 19 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 18 (Nữ). Học từ nhịp 19 – 25 bài TD (Nữ). - Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chổ đánh tay. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài TD: - Ôn từ nhịp 1-19 (nam); 1-18 (nữ) TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ 2l x 8n 2l x 8n 60s 32’ 12’ 3l – 6l - Học: Từ nhịp 19 - 25 (nữ) 1l – 2l 2l – 4l 2. Chạy ngắn. - Các động tác bổ trợ: - Tại chỗ đánh tay - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi Phương pháp và hình thức tổ chức - Phương pháp lời nói 12’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp phân nhóm tập luyện. GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp phân tích kỹ, làm mẫu thuật động tác cho học sinh. - Phương pháp tập luyện đồng loạt. - GV điều khiển quan sát sữa chữa sai cho học sinh. - HS tự điều khiển luyện tập. 2l x 15s X X X X X X 2l x 25M X X X X X X 25m GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 Nội dung giảng dạy - Chạy đạp sau TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ 2l x 25M 2l x 25M Phương pháp và hình thức tổ chức X X X X X X - Phương pháp phân nhóm dòng chảy. 3. Chạy bền: * Giới thiệu hiện tượng “chuột rút” và cách khắc phục. Chuột rút là hiện tượng thường gặp trong hoạt động TDTT. Do cơ co quá mức ma không duỗi ra được. Thường xảy ra ở cơ sau cẳng chân, bàn chân, bụng… Để hạn chế hiện tượng trên cần khởi động kỷ. Trong tập luyện không nên nghĩ quá lâu làm cho cơ thể gần như trở về trạng thái bình thường rồi mới tập tiếp. Khi bị chuột rút cần xoa bóp, căng cơ hoặc ấn ngay vào chổ bị chuột rút. Nếu biết các huyệt có thể bấm vào các huyệt. 8’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - GV nêu ra câu hỏi gợi ý học sinh trả lời. - Ai trong số chúng ta có lần bị chuột rút? Khi bị chuột rút thì có cảm giác thế nào? Cách khắc phục ra sao? - Chạy trên địa hình tự nhiên. Nam: 250M Nữ: 200M - Thả lỏng: Vừa đi vừa dang tay ngang hít vào bằng mũi, buông tay xuống thở ra bằng miệng. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. X X X X X X ∆ - Phương pháp phân nhóm giới tính. - GV quan sát xử lý tình huống. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 Tuần: 3 2014 Tiết: 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Ngày soạn: 30/ 08/ Ngày dạy: 06/ 09/ 2014 Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện từ nhịp 1 – 19 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 25 bài TD (Nữ). - Biết cách thực hiện Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 – 19 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 25 bài TD (Nữ). - Thực hiện cơ bản đúng Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 19 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 25 (Nữ). Học từ nhịp 20 – 26 bài TD (Nam). - Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài TD: Ôn tập: Từ nhịp 1 - 19 (nam); 1 25 (nữ) Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n 2l x 8n 60s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt 32’ 18’ 3l – 6l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp phân nhóm tập luyện. GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Học: 20 - 26 (Nam) 1l – 2l 2l – 4l - Phương pháp phân tích kỹ, làm mẫu thuật động tác cho học sinh. - Phương pháp tập luyện đồng loạt. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 Nội dung giảng dạy 2. Chạy ngắn. * Các động tác bổ trợ: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - XP cao – chạy nhanh TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức - GV điều khiển quan sát sữa chữa sai cho học sinh. - HS tự điều khiển luyện tập. 14’ 2l x 25M 2l x 25M X X X X X X 2l x 25M X X X X X X 2l x 25M X X X X X X 25m - Phương pháp phân nhóm dòng chảy. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 4 2014 Ngày soạn: 07/ 09/ GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 Tiết: 7 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Ngày dạy: 13/ 09/ 2014 Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện từ nhịp 1 – 26 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 29 bài TD (Nữ). - Biết cách thực hiện Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh. - Biết hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 – 26 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 29 bài TD (Nữ). - Thực hiện cơ bản đúng Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh. - Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 26 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 25 (Nữ). Học từ nhịp 26 – 29 bài TD (Nữ). - Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh. - Chạy bền: Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. 10’ Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n 2l x 8n X X X X X X X X X X X X X X X X GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 60s II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài TD: Ôn tập: Từ nhịp 1 - 26 (nam); 1 25 (nữ) 32’ 14’ 3l – 6l - Học: Từ nhịp 26 - 29 (Nữ) 1l – 2l 2l – 4l 2. Chạy ngắn. - Các động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + XP cao - chạy nhanh 3. Chạy bền: - Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục. Khi chạy bền do gắng sức kéo dài nên có thể xảy ra hiện tượng choáng ngất đặc biệt là khi về đích. Cho nên khi về đích không nên dừng lại đột ngột mà giảm tốc độ,đi bộ hoặc chạy nhe nhàng kết hợp vối hít thở sâu và thực hiện một số động tác thả lỏng. Nếu choáng ngất cần nằm o nơi thoáng mát, lấy khan ướt đặt lên trán… III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 13’ Phương pháp và hình thức tổ chức X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt - Phương pháp phân nhóm tập luyện. GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp phân tích kỹ, làm mẫu thuật động tác cho học sinh. - Phương pháp tập luyện đồng loạt. - GV điều khiển quan sát sữa chữa sai cho học sinh. - HS tự điều khiển luyện tập. 2l x 25M X X X X X X 2l x 25M X X X X X X 2l x 25M X X X X X X 2l x 25M 5’ 25m - Phương pháp phân nhóm dòng chảy. XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 Nội dung giảng dạy 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 4 2014 Tiết: 8 Ngày soạn: 07/ 09/ Ngày dạy: 13/ 09/ 2014 Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện từ nhịp 1 – 36 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 29 bài TD (Nữ). - Biết cách thực hiện Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh, ngồi vai (lưng) hướng chạy xuất phát. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 – 36 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 29 bài TD (Nữ). GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ - Thực hiện cơ bản đúng Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh, ngồi vai (lưng) hướng chạy xuất phát. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 26 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 25 (Nữ). Học từ nhịp 26 – 29 bài TD (Nữ). - Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh, ngồi vai (lưng) hướng chạy xuất phát. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài TD: Ôn tập từ nhịp 1- 26 (nam); 1- 29 (nữ) - Học: 27- 36 (Nam) Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói X X X X X X X X X X X X X X X X l n 2 x8 2l x 8n 60s 32’ 17’ 3l – 6l X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp phân nhóm tập luyện. GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. X X X X X X X X GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
- Xem thêm -