Tài liệu Giáo án thể dục 9 cả năm_cktkn_bộ 12

  • Số trang: 142 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 1. TIẾT 1 Ngày soạn: 19/08/2013 Ngày dạy: 23/08/2013 Tiết: 1 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN ( mục 1 ) I/ Mục đích: -Giúp học sinh nắm được một số phương pháp để luyện tập phát triển sức bền. -Yêu cầu học sinh nắm và biết cách thực hành trong học tập và rèn luyện hàng ngày. II/ Địa điểm, phương tiện: Sách GV III/ Tiến trình bài dạy : 1/ Phần mở đầu - Nhận lớp - Giới thiệu bài Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền 2/Phần cơ bản Néi dung §/L Ph¬ng ph¸p * Một số hiểu biết cần thiết Sức bền có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống con người. Sức bền ở đây là gì? - GV giới thiệu và đưa ra Sức bền là khả năng của cơ thể chống lại mệt câu hỏi về sức bền. mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện thể dục thể - HS trả lời thao kéo dài. Sức bền gồm có sức bền chung và sức - GV rút ra kết luận và bổ bền chuyên môn: sung khái niệm đúng về sức Sức bền chung là khả năng của cơ thể khi thực hiện bền. các công việc nói chung trong một thời gian dài. Sức bền chuyên môn là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động lao động hay bài tập thể thao trong thời gian dài: Ví dụ khả năng - GV nhấn mạnh tầm quan leo núi, bơi lội, chạy 10km, 20km, 42,195km… trọng của sức bền và lưu ý * Nguyên tắc tập luyện: HS việc cần thiết phải tập - Tập phù hợp với sức khỏe của mỗi người. Tùy luyện, nguyên tắc tập luyện theo lứa tuổi, giới tính và sức khỏe mà tập luyện cho cho phù hợp và có hiệu quả. vừa sức. - Tập từ nhẹ đến nặng: Tập bài tập từ đơn giản đến phức tạp, cường độ và khối lượng bài tập tăng dần. - Tập thường xuyên hàng ngày hoặc 3-4 lần/ tuần - Trong giờ học bài tập sức bền học sau các nội dung khác trong phần cơ bản. - Tập xong không dừng lại đột ngột mà cần thực hiện một số động tác thả lỏng hồi tĩnh. - Khi tập chạy bền cần rèn luyện kỹ thuật bước chạy, cách thở, cách vượt qua các chướng ngại vật và các động tác thả lỏng, hồi tĩnh… 3. Phần kết thúc - Củng cố: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền - Nhận xét: GV nhận xét giờ học - Dặn dò: GV dặn dò HS học GV: VI ĐÌNH TIẾN 1 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 1. TIẾT 2 Ngày soạn: 19/08/2013 Ngày dạy: 24/08/2013 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số ( 1 đến hết; 1-2, 1-2 ). Đứng nghỉ ( nghiêm ), quay trái ( phải ), quay đằng sau. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng. Đội hình 0-2-4 CHẠY NGẮN Trò chơi phát triển sức nhanh Xuất phát chạy từ một số tư thế khác nhau: Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy I/ Mục đích: 1. Đội hình đội ngũ - Ôn một số bài tập về đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu nắm và thực hiện được kỹ năng động tác. 2. Chạy ngắn - Ôn một số bài tập bổ trợ chạy ngắn và trò chơi phát triển sức nhanh. Yêu cầu thực hiện được bài tập II/ Địa điểm, phương tiện: + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ… III/ Tến trình bài dạy : GV: VI ĐÌNH TIẾN 2 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG ĐL NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 APhần mở đầu ( 6’) - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. 1. Nhận lớp: 2’ - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. + Nhận lớp Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu điều khiển. tiết học.  2. Khởi động 4’  + Xoay các khớp : Cổ tay,  cổ chân, gối, hông, vai...  + ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao   đùi tại chỗ B. Phần cơ bản: ( 37’) - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện 1. Đội hình đội ngũ: 20’ - GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập - Tập hợp hàng dọc, do GV điều khiển, các nhóm còn lại quan sát.  dóng hàng, điểm số. Đứng  nghỉ ( nghiêm ), quay trái  ( phải ), quay đằng sau.  - Tập hợp hàng ngang,  dóng hàng, dóng hàng, điểm - GV nhắc lại yêu cầu và chia nhóm HS luyện tập số, dàn hàng, dồn hàng. - HS luyện tập – GV quan sát hướng dẫn thêm - Đội hình 0 – 2 – 4 . * Củng cố: GV cùng HS củng cố lại một số kỹ năng về ĐHĐN 2. Chạy ngắn + Xuất phát mặt hướng chạy + Xuất phát vai hướng chạy + Xuất phát lưng hướng chạy - GV đưa ra bài tập và giảng giải và phân tích động tác 17’ + Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức C. Phần kếtTIẾN thúc: GV: VI ĐÌNH * Thả lỏng, hồi tĩnh: - GV nêu yêu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập.  30m     * Tập hợp - GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi - GV điều khiển – HS tham gia trò chơi    10m      ( 2’) 3 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG * Đội hình hàng ngang GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 2. TIẾT 3 Ngày soạn: 26/08/2013 Ngày dạy: 30/08/2013 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Ôn nội dung như tiết 1 Đi đều, đi đều – đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng trái Đội hình 0 – 3 - 6 – 9 CHẠY NGẮN Ôn trò chơi “ Chạy thoi tiếp sức”. Tư thế sẵn sàng xuất phát CHẠY BỀN Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục I/ Mục đích: 1. Đội hình đội ngũ: Ôn một số bài tập về đội hình đội ngũ đã học.Yêu cầu nắm và thực hiện được kỹ năng, động tác 2. Chạy ngắnTrò chơi phát triển sức nhanh, bài tập bổ trợ chạy ngắn. Yêu cầu thực hiện được bài tập 3. Chạy bền Giới thiệu hiện tượng “ cực điểm” và cách khắc phục. Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu nắm được cách khắc phục hiện tượng cực điểm khi chạy bền. II/ Địa điểm, phương tiện: + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ… III/ Tiến trình bài dạy : GV: VI ĐÌNH TIẾN 4 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG NỘI DUNG A.Phần mở đầu 1. Nhận lớp: 9A 9B 9C + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. ĐL ( 6’) 1’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển. 5’ ( 37’) 12’ 2. Khởi động + Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai... + ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ B. Phần cơ bản: 1. Đội hình đội ngũ: * Ôn: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghỉ ( nghiêm ), quay trái ( phải ), quay đằng sau. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng. - Đội hình 0 – 2 – 4 . * Học: - Đi đều, đi đều – đứng lại, đổi chân khi sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng trái. - Đội hình 0 – 3 – 6 – 9 * Củng cố: GV cùng HS củng cố lại một số kỹ năng về ĐHĐN 2. Chạy ngắn + Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức + Tư thế sẵn sàng xuất phát 3. Chạy bền: TIẾN GV: VI ĐÌNH - Tìm hiểu hiện tượng “ cực       - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác. - GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, các nhóm còn lại quan sát.      - GV nhắc lại yêu cầu và chia nhóm HS luyện tập - HS luyện tập – GV quan sát hướng dẫn thêm 10’ * Tợp hợp lớp GV cùng HS củng cố lại một số kỹ năng ĐHĐN       - GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi - GV điều khiển – HS tham gia trò chơi      - GV giới thiệu và huớng dẫn HS thực hiện - GV điều khiển HS thực hiện bài tập 5’ THCS HUỲNH THÚC KHÁNG 5 giớiTRƯỜNG - GV thiệu, giảng giải về hiện tượng “ cực điểm” và cách khắc phục ... GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 2. TIẾT 4 Ngày soạn: 26/08/2013 Ngày dạy: 31/08/2013 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Ôn một số kỹ năng mà học sinh thực hiện còn yếu CHẠY NGẮN Trò chơi: “ Chạy đuổi” Ngồi mặt hướng chạy xuất phát: Tư thế sẵn sàng xuất phát I/ Mục đích: 1 Đội hình đội ngũ. Ôn tập một số bài tập về đội hình đội ngũ mà học sinh thực hiện còn yếu. Yêu cầu học sinh nắm và thực hiện được kỹ năng, động tác. 2. Chạy ngắn Luyện tập trò chơi, bài tập bổ trợ chạy ngăn. Yêu cầu thực hiện được bài tập II/ Địa điểm, phương tiện: + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ… NỘI DUNG A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: 9A 9B 9C + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. ĐL ( 8’) 1’ - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. 4’ 2. Khởi động + Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai... + ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ 3. Kiểm tra bài cũ: 3’ Nêu hiện tượng “ cực điểm” khi chạy bền và cách khắc phục B. Phần cơ bản: ( 35’) 1. Đội hình đội ngũ: 16’ * Ôn: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghỉ ( nghiêm ), quay trái ( phải ), quay đằng sau. - Đội hình 0 – 2 – 4 - Đội hình 0 – 3 – 6 – 9 - Đi đều, đi đều – đứng lại, đổi chân khi sai nhịp. Đi đều vòng GV: VI ĐÌNH TIẾN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển.       - GV kiểm tra 1-2 HS trả lờp câu hỏi - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác. - GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, các nhóm còn lại quan sát.      - GV nhắc lại yêu cầu và chia nhóm HS luyện 6 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 phải, vòng trái. tập - HS luyện tập – GV quan sát hướng dẫn thêm * Củng cố: GV cùng HS củng cố lại một số kỹ năng về ĐHĐN * Tợp hợp lớp GV cùng HS củng cố lại một số kỹ năng ĐHĐN       2. Chạy ngắn + Trò chơi: Chạy đuổi 19’ - GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi - GV điều khiển – HS tham gia trò chơi       20m 4m * Ổn định - GV giới thiệu bài tập và huớng dẫn HS thực hiện - GV điều khiển HS thực hiện bài tập + Ngồi mặt hướng chạy xuất phát  30m  + Tư thế sẵn sàng xuất phát   C Phần kết thúc: * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng. * Nhận xét tiết học. * Dặn dò: Hớng dẫn và dặn bài tập về nhà * Xuống lớp GV: VI ĐÌNH TIẾN ( 2’)  * Tập hợp đội hình hàng ngang - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.      7 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 3. TIẾT 5 Ngày soạn: 02/09/2013 Ngày dạy: 06/09/2013 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Tiếp tục ôn tập một số kỹ năng mà học sinh thực hiện còn yếu CHẠY NGẮN Ôn tập chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay CHẠY BỀN Giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục. Chạy bền trên địa hình tự nhiên I/ Mục đích 1. Đội hình đội ngũ Tiếp tục ôn tập một số kỹ năng về đội hình đội ngũ mà học sinh thực hiện còn yếu. Yêu cầu học sinh nắm và thực hiện được kỹ năng, động tác. 2. Chạy ngắn Luyện tập một số bài tập bổ trợ chạy ngắn. Yêu cầu thực hiện được bài tập 3. Chạy bền Giới thiệu hiện tượng “ Chuột rút” và hướng khắc phục, luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu nắm được và tránh bị chuột chuột rút khi tập luyện II/ Địa điểm, phương tiện: + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ… III Tiến trình bài dạy : NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A Phần mở đầu ( 8’) 1. Nhận lớp: 1’ 9A - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. 9B - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài 9C học. + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu 5’ - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán tiết học. sự điều khiển.  2. Khởi động  + Xoay các khớp : Cổ tay,  cổ chân, gối, hông, vai...  + ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao   đùi tại chỗ 3. Kiểm tra bài cũ: 2’ - GV kiểm tra 1-2 HS trả lờp câu hỏi Nêu hiện tượng “ Chuột rút” khi chạy bền và cách khắc phục B Phần cơ bản: ( 35’) - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ 1. Đội hình đội ngũ: năng, động tác. * Ôn: - GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập - Tập hợp hàng dọc, dóng do GV điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. hàng, điểm số. Đứng nghỉ GV: VI ĐÌNH TIẾN 8 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 ( nghiêm ), quay trái ( phải ), quay đằng sau. - Đi đều, đi đều – đứng lại, đổi chân khi sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng trái.      - GV nhắc lại yêu cầu và chia nhóm HS luyện tập - HS luyện tập – GV quan sát hướng dẫn thêm * Tợp hợp lớp GV cùng HS củng cố lại một số kỹ năng ĐHĐN * Củng cố: GV cùng HS củng cố lại một số kỹ năng về ĐHĐN       * Chuyển vị trí tập hợp - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện - HS luyện tập – GV quan sát nhắc nhở b. Chạy ngắn + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi 20m + Chạy đạp sau  - GV giới thiệu, giảng giải về hiện tượng “ Chuột rút” và cách khắc phục - GV nhắc một số yêu cầu về chạy bền - HS luyện tập chạy bền - GV quan sát nhắc thêm c. Chạy bền: - Tìm hiểu hiện tượng “ cực điểm” và cách khắc phục - Luyện tập chạy bển trên địa hình tự nhiên Phần kết thúc: * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng. * Nhận xét tiết học. * Dặn dò: Hớng dẫn và dặn bài tập về nhà * Xuống lớp GV: VI ĐÌNH TIẾN     ( 2’) * Tập hợp đội hình hàng ngang - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. 9 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.                      TUẦN 3. TIẾT 6 Ngày soạn: 02/09/2013 Ngày dạy: 07/09/2013 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Kiểm tra thực hành lấy điểm 15 phút CHẠY NGẮN Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau Xuất phát cao - chạy nhanh I/ Mục đích 1. Đội hình đội ngũ Kiểm tra nhằm đánh giá khả năng, sự tập kuyện của học sinh về một số kỹ năng đội hình đội ngũ để lấy điểm kiểm tra 15 phút. Yêu cầu học sinh nắm và thực hiện đúng kỹ năng, động tác GV: VI ĐÌNH TIẾN 10 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 2. Chạy ngắn Ôn tập một số bài tập bổ trợ phát triển sức nhanh, bài tập bổ trợ kỹ thuật chạy ngắn. Yêu cầu thực hiện được bài tập II/ Địa điểm, phương tiện: + Sân trờng. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ… III/ Tiến trình bài dạy : GV: VI ĐÌNH TIẾN 11 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 NỘI DUNG APhần mở đầu 1. Nhận lớp: + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. b. Khởi động + Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai... + ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ ĐL ( 5’) 1’ 4’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển.      B Phần cơ bản: 1. Đội hình đội ngũ:( Kiểm tra ) - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Đứng nghỉ ( nghiêm ), quay trái, quay phải, quay đằng sau. - Đội hình 0 – 2 – 4 - Đi đều, vòng phải(vòng trái ) 2. Chạy ngắn + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Xuất phát cao – chạy nhanh (30 – 40m ) ( 38’) 15’  - GV đưa ra nội dung kiểm tra và nêu yêu cầu thực hiện - GV gọi từng nhóm 5-6 học sinh thực hiện các nội dung đã yêu cầu. - HS thực hiện - GV quan sát và chấm điểm 23’ - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện - HS luyện tập – GV quan sát nhắc nhở      ( 2’) * Tập hợp đội hình hàng ngang C Phần kết thúc: * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng. * Nhận xét tiết học. * Dặn dò: Hớng dẫn và dặn bài tập về nhà * Xuống lớp - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.      GV: VI ĐÌNH TIẾN 12 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 4. TIẾT 7 Ngày soạn: 09/09/2013 Ngày dạy: 10/09/2013 BÀI THỂ DỤC Học từ nhịp 1 – 10 trong bài thể dục phát triển chung của nam và nữ. CHẠY NGẮN Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát cao - chạy nhanh. CHẠY BỀN Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục I/ Mục đích 1. Bài thể dục Học một số nhịp trong bài thể dục phát triển chung của nam và nữ. Yêu cầu nắm và thực hiện được tư thế, nhịp điệu động tác. 2. Chạy ngắn Ôn tập một số bài tập bổ trợ kỹ thuật, phát triển sức nhanh trong chạy ngắn. Yêu cầu thực hiện được yêu cầu bài tập. 3. Chạy bền GV: VI ĐÌNH TIẾN 13 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục. Yêu cầu nắm được hiện tượng xảy ra và biết cách khắc phục II/ Địa điểm, phương tiện: + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ… III/ Tiến trình bài dạy : ĐL NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Phần mở đầu ( 6’) - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. a. Nhận lớp: 1’ - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài + Nhận lớp học. + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do tiết học. cán sự điều khiển.  b. Khởi động 5’  + Xoay các khớp : Cổ tay,  cổ chân, gối, hông, vai...  + ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao   đùi tại chỗ Phần cơ bản: a. Bài thể dục + Học từ nhịp 1 đến 10 trong bài thể dục phát triển chung của nam, nữ ( 37’) * Ổn định - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện - GV chia lớp thành 2 nhóm ( nam, nữ ) - GV yêu cầu nhóm nữ thực hiện các bài tập phần chạy ngắn ( HS tự quản )      GV hướng dẫn nhóm HS nam tập phần bài thể dục     - GV tập trước phần bài TD - GV vừa đếm vừa hướng dẫn HS tập - GV đếm cho Hs tập đồng thời sửa động tác b. Chạy ngắn sai cho HS  GV đổi bài tập cho nhóm + Chạy bước nhỏ 3lần/10 - Nhóm HS nam tập các bài tập phần chạy m ngắn ( HS tự quản ) + Chạy nâng cao đùi  3lần/10  + Chạy đạp sau m    +Xuất phát cao chạy nhanh 3lần/15 GV: VI ĐÌNH TIẾN 14 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 40m m 3 lần * Củng cố GV cùng HS củng cố phần bài thể dục đã học. c. Chạy bền Phần kết thúc * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng. * Nhận xét tiết học. * Dặn dò: Hớng dẫn và dặn bài tập về nhà * Xuống lớp ( 2’) - GV hướng dẫn nhóm HS nữ tập phần bài thể dục     - GV tập trước phần bài TD - GV vừa đếm vừa hướng dẫn HS tập - GV đếm cho Hs tập đồng thời sửa động tác sai cho HS * Tợp hợp lớp      * Ổn định - GV cùng HS trao đổi về hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục. * Tập hợp đội hình hàng ngang - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.      TUẦN 4. TIẾT 8 Ngày soạn: 09/09/2013 Ngày dạy: 12/09/2013 BÀI THỂ DỤC Ôn từ nhịp 1 – 10 trong bài thể dục của nam, nữ Học từ nhịp 11 – 18 bài thể dục nữ CHẠY NGẮN Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau Xuất phát cao – chạy nhanh; Ngồi vai, lưng hướng chạy - xuất phát I/ Mục đích 1. Bài thể dục Ôn phần bài thể dục của nam, nữ đã học. Học tiếp từ nhịp 11 đến nhịp 18 bài thể dục của nữ. Yêu cầu nắm và thực hiện đúng tư thế, nhịp điệu động tác đã học, nắm và thực hiện được phần bài tập mới. 2. Chạy ngắn Ôn một số bài tập bổ trợ kỹ thuật, phát triển sức nhanh trong chạy ngắn. Yêu cầu thực hiện được bài tập GV: VI ĐÌNH TIẾN 15 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 II/ Địa điểm, phương tiện: + Sân trờng. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ… III/ Tiến trình bài dạy : NỘI DUNG ĐL Phần mở đầu ( 8’) a. Nhận lớp: 1’ + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. b. Khởi động 5’ + Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai... + ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ c. Kiểm tra bài cũ 2’ Thực hiện từ nhịp 1 – 10 của bài thể dục đã học. Phần cơ bản: ( 35’) a. Bài thể dục + Ôn từ nhịp 1 đến 10 trong bài thể dục phát triển chung của nam, nữ + Học từ nhịp 11 đến nhịp 18 bài thể dục của nữ. b. Chạy ngắn + Chạy bước nhỏ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. - Do cán sự điều khiển.      - GV kiểm tra 2-3 HS thực hiện phần bài thể dục đã học - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện - GV chia lớp thành 2 nhóm ( nam, nữ ) - GV yêu cầu nhóm nam thực hiện các bài tập phần chạy ngắn ( HS tự quản )      - GV hướng dẫn nhóm HS nữ tập phần bài thể dục + GV đếm cho HS ôn lại phần bài TD đã học đồng thời GV sửa động tác sai cho HS + GV giới thiệu phần bài tập mới + GV tập trước 1-2 lần + GV đếm và hướng dẫn HS thực hiện + GV đếm cho HS tập đồng thời sửa động tác sai cho HS      GV đổi bài tập cho nhóm - Nhóm HS nữ tập các bài tập phần chạy ngắn ( HS tự quản )    + Chạy nâng cao đùi GV: VI ĐÌNH TIẾN  16 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014   - GV hướng dẫn nhóm HS nam tập phần bài +Xuất phát cao chạy nhanh 40m 2lần/1 thể dục  + Ngồi vai hướng chạy0m  xuất phát  2lần/1  + Ngồi lưng hướng chạy- 5m - GV đếm cho HS ôn lại phần bài TD đã học xuất phát đồng thời GV sửa động tác sai cho HS 2 lần + Tập toàn bộ cả nhóm + Tập từng hàng +Tập từng cá nhân 2 lần * Tập hợp lớp * Củng cố lại bài học GV cùng Hs củng cố lại một số phần trong bài học 2 lần      * Ổn định Phần kết thúc ( 2’) - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. * Thả lỏng, hồi tĩnh: - GV nhận xét tiết học. Thả lỏng chân, tay, toàn - GV dặn dò HS luyện tập ở nhà. thân, hít thở sâu thả lỏng.  * Nhận xét tiết học.  * Dặn dò:  Hớng dẫn và dặn bài tập  về nhà * Xuống lớp  + Chạy đạp sau 2lần/1 0m TUẦN 5. TIẾT 9 Ngày soạn: 16/09/2013 Ngày dạy: 17/09/2013 BÀI THỂ DỤC Ôn từ nhịp 1 đến 10 bài TD nam, từ nhịp 1 đến 18 bài TD nữ. Học từ nhịp 11 đến 19 bài TD nam CHẠY NGẮN Ôn xuất phát thấp – chạy nhanh ( cự li 40-60m ) Kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao ( 18-20m ) CHẠY BỀN Chạy trên địa hình tự nhiên I/ Mục đích 1. Bài thể dục Ôn tập phần bài thể dục đã học: từ nhịp 1 đến 10 bài TD nam, từ nhịp 1 đến 18 bài TD nữ. Học tiếp từ nhịp 11 đến 19 bài TD nam. Yêu cầu nắm và thực hiện được phần bài đã học, nắm và thực hiện tương đối bài tập mới. 2. Chạy ngắn GV: VI ĐÌNH TIẾN 17 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 Ôn tập kỹ thuật xuất phát cao – chạy nhanh Học kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao. Yêu cầu thực hiện tương đối kỹ thuật 3. Chạy bền Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu phối hợp được nhịp thở với bước chạy, biết phân phối sức chạy hết cự li qui định. II/ Địa điểm, phương tiện + Sân trờng. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, còi, bàn đạp, tranh kỹ thuật XP thấp. III/ Tiến trình bài dạy : GV: VI ĐÌNH TIẾN 18 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG ĐL NỘIÁN DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ –CHỨC GIÁO THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 2014 Phần mở đầu a. Nhận lớp: + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. b. Khởi động + Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai... + ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ c. Kiểm tra bài cũ Thực hiện từ nhịp 1 – 10 của bài thể dục đã học. Phần cơ bản: ( 8’) 1’ - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. 5’ - Do cán sự điều khiển.       3’ - GV kiểm tra 2-3 HS thực hiện phần bài thể dục đã học (35’) - GV đưa ra bài tập phần chạy ngắn nêu yêu cầu thực hiện a. Bài thể dục - GV cho học sinh quan sát tranh vẽ kỹ thuật XP thấp - GV thực hiện lại kỹ thuật động tác. + Ôn từ nhịp 1 đến 10 bài thể - GV gọi một số HS theo nhóm lên thực hiện dục của nam, 1 đến 18 bài thể dục XP thấp. của nữ - Gv hướng dẫn và sửa tư thế sai cho HS - GV chia lớp thành 2 nhóm ( nam, nữ ) - Nhóm nữ thực hiện các bài tập phần chạy ngắn ( HS tự quản )      - GV hướng dẫn nhóm HS nam tập phần bài thể dục + Học từ nhịp 11 đến nhịp 19 + GV đếm cho HS ôn lại phần bài TD đã bài thể dục của nam. học đồng thời GV sửa động tác sai cho HS b. Chạy ngắn + GV giới thiệu phần bài tập mới + GV tập trước 1-2 lần + GV đếm và hướng dẫn HS thực hiện +Xuất phát cao chạy nhanh + GV đếm cho HS tập đồng thời sửa đt 40 – 60m sai cho HS + Kỹ thuật xuất phát thấp –  GV đổi bài tập cho nhóm chạy lao ( 10 – 20m ) - Nhóm HS nam tập các bài tập phần chạy ngắn ( HS tự quản )      GV: VI ĐÌNH TIẾN TRƯỜNG KHÁNG 19 - GV hướng dẫn THCS nhómHUỲNH HS nữ THÚC tập phần bài thể GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ---------------------------------------NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 5. TIẾT 10 Ngày soạn: 16/09/2013 Ngày dạy: 19/09/2013 BÀI THỂ DỤC Ôn từ nhịp 1 đến 19 bài TD nam, từ nhịp 1 đến 18 bài TD nữ. Học từ nhịp 19 đến 25 bài TD nữ CHẠY NGẮN Ôn một số bài tập bổ trợ Kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao ( 18-20m ) Trò chơi: “ Chạy tiếp sức con thoi” I/ Mục đích 1. Bài thể dục Ôn tập phần bài thể dục đã học: từ nhịp 1 đến 19 bài TD nam, từ nhịp 1 đến 18 bài TD nữ. Học tiếp từ nhịp 19 đến 25 bài TD nam. Yêu cầu nắm và thực hiện được phần bài đã học, nắm và thực hiện tương đối bài tập mới. 2. Chạy ngắn Ôn một số bài tập bổ trợ kỹ thuật, trò chơi phát triển sức nhanh trong chạy ngắn. Ôn luyện một số giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn: Xuất phát thấp - chạy lao. Yêu cầu nắm và thực hiện tương đối kỹ thuật. II/ Địa điểm, phương tiện + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ, bàn đạp. III/ Tiến trình bài dạy : NỘI DUNG A. Phần mở đầu a. Nhận lớp: + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. b. Khởi động + Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai... + ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ c. Kiểm tra bài cũ Thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao 18-20m B. Phần cơ bản: b. Bài thể dục + Ôn từ nhịp 1 đến 19 bài thể dục của nam, 1 đến 18 bài thể dục của nữ GV: VI ĐÌNH TIẾN ĐỊNH LƯỢNG 5-10' 1-2' 3-5' 2-3' 25-30' PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. - Do cán sự điều khiển.       - GV kiểm tra 2-3 HS thực hiện kỹ thuật XP thấp – chạy lao. - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện - GV chia lớp thành 2 nhóm ( nam, nữ ) - GV yêu cầu nhóm nam thực hiện các bài tập phần chạy ngắn:     20 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
- Xem thêm -