Tài liệu Giáo án thể dục 8 cả năm_cktkn_bộ 6

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN TD 8 Tuần: 1 2014 Tiết: 1 2014 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Ngày soạn: 16/ 08/ Ngày dạy: 18/ 08/ Tên bài: LÝ THUYẾT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết một số phương pháp phát triển sức nhanh. 2. Kỹ năng: - Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: phòng học lớp 8. 2. Phương tiện: Đồng hồ, SGV, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Lý thuyết: Một số phương pháp phát triển sức nhanh. 10’ II. PHẦN CƠ BẢN 1. Lý thuyết: Một số phương pháp phát triển sức nhanh. * Một số hiểu biết cần thiết. - Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất. - Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản. + Phản ứng nhanh: ví dụ phản ứng xuất phát. 32’ Phương pháp và hình thức tổ chức XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ∆ GV - Phương pháp lời nói - GV nêu ra một số câu hỏi gợi ý để học sinh trả lời XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ∆ GV - Sức nhanh là gi? - Em hảy cho ví dụ về phản ứng GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Khi gặp một tình huống bất ngờ xảy ra như có người qua đường, người đi xe phản ứng nhanh bằng cách phanh gấp hoặc điều khiển tay lái để tránh. + Tần số động tác nhanh: Ví dụ số lần bước trong 1s, số lần nhảy dây trong 1’… + Động tác đưa nhanh: Ví dụ trong đấu võ, đấu kiếm…xuất đòn nhanh. Ngoài ra sức nhanh trong chạy cư li ngắn với học sinh phổ thong còn lien quan đến: + Sức nhanh tốc độ: Ví dụ đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát… + Sức bền tốc độ: Ví dụ khi gắng sức chạy 10- 20m trước khi về đích… III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. Phương pháp và hình thức tổ chức nhanh? - Em hảy cho ví dụ về tần số động tác nhanh? - Em hảy cho ví dụ về đọng tác đơn nhanh? - GV tóm lại cho học sinh nắm và ghi chép. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 1 2014 Tiết: 2 2014 Ngày soạn: 16/ 08/ Ngày dạy: 18/ 08/ GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 8 của bài TD. - Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), trò chơi phát triển sức nhanh, Khái niệm về cự ly ngắn. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 8 của bài TD. - Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), trò chơi phát triển sức nhanh, Khái niệm về cự ly ngắn. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài thể dục: Học từ nhịp 1 đến nhịp 8. - Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), trò chơi phát triển sức nhanh, Học: khái niệm về cự ly ngắn. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n 2l x 8n 60s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài thể dục. TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức 32’ 16’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên 1l – 2l - Phương pháp phân tích, làm mẫu cho học sinh. - GV điền khiển quan sát sữa chữa sai cho học sinh 2l – 4l 2. Chạy ngắn. * Ôn tập: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Di chuyển lùi chạy nhanh khi có tính hiệu. 16’ 2l – 20M 2l – 20M 2l – 20M 2l – 20M Học: Khái niệm về cự ly ngắn. - Chạy là hình thức di chuyển tự nhiên của con người, bao gồm nhiều hình thức, cự ly tập luyện thi đấu khác nhau. - Chạy cự ly ngắn: Gồm từ 30m đến 400m (30m đến 100m chạy trên đường thẳng, trên 100m chạy trên đường thẳng và đường vòng) III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp phân nhóm tập luyện - GV quan sát nhắc nhỡ sữa chữa cho học sinh X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20m - Phương pháp phân nhóm dòng chảy. - GV quan sát nhác nhở học sinh tập luyện. 3’ XXXXXXXX GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 2 2014 Tiết: 3 2014 Ngày soạn: 24/ 08/ Ngày dạy: 30/ 08/ Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 8 của bài TD. - Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), trò chơi “Chạy tiếp sức”. - Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 8 của bài TD. - Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), trò chơi “Chạy tiếp sức”. - Thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài thể dục: Học từ nhịp 1 đến nhịp 8. - Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), trò chơi “Chạy tiếp sức”. Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh khi chạy. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài TD: * Ôn tập từ nhịp 1→ 8 Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n X X X X X X X X X X X X X X X 2l x 8n 60s X 32’ 12’ 4l – 6l XXX X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt XXXXXX XXX XXXXXX XXX X XXXXXX XXX X 2.Chạy ngắn. * Ôn tập các động tác bổ trợ - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau ∆ - Phương pháp phân nhóm tập luyện. - GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. 14’ 2l – 20M X X X X X X 2l – 20M X X X X X X 2l – 20M X X X X X X 20m * Trò chơi: “Chạy tiếp sức” 1l – 3l - Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXX X X XXXXX X X 3. Chạy bền - Chạy dích dắc tiếp sức. 6’ 20m - Phương pháp phân nhóm thi đua. (chạy bền) - Các động tác hồi tỉnh: + Đi bộ… + Rung lắc cơ cẳng chân, cơ đùi. + Nhún nhảy thả lỏng. X X X X X X X X X X - Phương pháp thi đua. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 2 2014 Tiết: 4 2014 Ngày soạn: 24/ 08/ Ngày dạy: 30/ 08/ Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 17 của bài TD. - Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh, trò chơi “Chạy tiếp sức”. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 17 của bài TD. - Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh, trò chơi “Chạy tiếp sức”. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 8, Học từ nhịp 9 đến nhịp 17. - Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh, trò chơi “Chạy tiếp sức”. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài TD: * Ôn tập từ nhịp 1→ 8 Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n 2l x 8n 60s 32’ 16’ 4l – 6l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt XXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX X XXXXXX XXX X * Học: Từ nhịp 9-17 (nam và nữ) ∆ - Phương pháp phân nhóm tập luyện. - GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. X X X X X X X X GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức X X X X X X l X X X X X X ∆ - Phương pháp phân tích kỹ, làm mẫu thuật động tác cho học sinh. - Phương pháp tập luyện đồng loạt. - GV điều khiển quan sát sữa chữa sai cho học sinh. - HS tự điều khiển luyện tập. l 1 –2 2l – 4l 2.Chạy ngắn. * Ôn tập các động tác bổ trợ - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Xuất phát cao chạy nhanh X X X X X 16’ l M 2 – 20 2l – 20M 2l – 20M 2l – 20M * Trò chơi: “Chạy tiếp sức” 1l – 3l X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20m - Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển. XXXXX X X XXXXX X X 20m - Phương pháp phân nhóm thi đua. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 3 2014 Tiết: 5 2014 Ngày soạn: 30/ 08/ Ngày dạy: 06/ 09/ Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 17 của bài TD. - Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m, trò chơi “Chạy đuổi”. - Biết cách Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức, cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 17 của bài TD. - Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m, trò chơi “Chạy đuổi”. - Thực hiện được Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 17. - Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh, trò chơi “Chạy đuổi”. - Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức, cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. 10’ Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n 2l x 8n 60s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài TD: * Ôn tập từ nhịp 1→ 17 32’ 12’ 4l – 6l Phương pháp và hình thức tổ chức X ∆ - Phương pháp đồng loạt X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ XXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX X XXXXXX XXX X 2.Chạy ngắn. * Ôn tập các động tác bổ trợ - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m. * Trò chơi: “Chạy đuổi” ∆ - Phương pháp tập luyện đồng loạt, phân nhóm tập luyện. - GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. - HS tự điều khiển luyện tập. 15’ 2l – 20M 2l – 20M 2l – 20M X X X X X X 2l – 20M X X X X X X X X X X X X 2l 20m - Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển quan sát nhắc nhỡ học sinh tập luyện. 1l – 3l XXXXX X XXXXX X X X 3m - Phương pháp phân nhóm thi đua. 3. Chạy bền - Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức. - Cách kiểm tra mạch trước sau 5’ XXXXX X XXXXX X GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ khi chạy và theo giỏi sức khỏe. - Thả lỏng - hồi tỉnh. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. Phương pháp và hình thức tổ chức - Phương pháp phân nhóm thi đua. - Phương pháp lời nói. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 3 2014 Tiết: 6 Ngày soạn: 30/ 08/ Ngày dạy: 06/ 09/ 2014 Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 25 của bài TD. - Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m, trò chơi “Chạy tốc độ cao”. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 25 của bài TD. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ - Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m, trò chơi “Chạy tốc độ cao”. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 17. Học từ nhịp 18 đến nhịp 25. - Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh30 – 60m, trò chơi “Chạy đuổi”. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài TD: * Ôn tập từ nhịp 1 - 17. Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n 2l x 8n 60s 32’ 16’ 4l – 6l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ XXX XXXXXX XXX XXXXXX GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức XXX * Học: Từ nhịp 18 - 25 (nam và nữ) X XXXXXX XXX X ∆ - Phương pháp tập luyện đồng loạt, phân nhóm tập luyện. - GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. X X X X X X X X X X X X X X 1l – 2l 2l – 4l 2.Chạy ngắn. * Ôn tập: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Xuất phát cao - chạy nhanh 30 60m X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp phân tích kỹ, làm mẫu thuật động tác cho học sinh. - Phương pháp tập luyện đồng loạt. - GV điều khiển quan sát sữa chữa sai cho học sinh. - HS tự điều khiển luyện tập. 16’ 2l – 20M X X X X X 2l – 20M X X X X X 2l – 20M X X X X X 2l 20m - Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển. * Trò chơi: “Chạy tốc độ cao” 1l – 3l XXXXX X XXXXX X X X 3m - Phương pháp phân nhóm thi đua III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Rút kinh nghiệm: Tuần: 4 2014 Tiết: 7 2014 Ngày soạn: 07/ 09/ Ngày dạy: 13/ 09/ Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 25 của bài TD. - Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m, Trò chơi: “Chạy tốc độ cao”. - Biết cách Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức, cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 25 của bài TD. - Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m, Trò chơi: “Chạy tốc độ cao”. - Thực hiện được Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 25. - Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh, Trò chơi: “Chạy tốc độ cao”. - Chạy bền: Cách vượt chướng ngai vật. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài TD: * Ôn tập từ nhịp 1→ 25 Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n 2l x 8n 60s 32’ 14’ 3l – 6l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ XXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX X XXXXXX XXX X 2.Chạy ngắn. * Ôn tập các động tác bổ trợ 13’ ∆ - Phương pháp tập luyện đồng loạt, phân nhóm tập luyện. - GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. - HS tự điều khiển luyện tập. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m. TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức 2l – 20M 2l – 20M X X X X X X 2l – 20M X X X X X X 2l – 20M X X X X X X 2l 20m - Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển quan sát nhắc nhỡ học sinh tập luyện. - Trò chơi: “Chạy tốc độ cao” 1l – 3l XXXXX X XXXXX X X X 3m 3. Chạy bền - Cách vượt chướng ngai vật. - Thả lỏng - hồi tỉnh. - Phương pháp phân nhóm thi đua. 5’ X X X X X X - Phương pháp phân nhóm giới tính. - GV quan sát xử lý tình huống. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Tuần: 4 2014 Tiết: 8 2014 Ngày soạn: 07/ 09/ Ngày dạy: 13/ 04/ Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 35 của bài TD. - Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m, trò chơi “Lò cò tiếp sức”, cách đo đóng bàn đạp, xuất phát thấp chạy lao. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 35 của bài TD. - Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m, trò chơi “Lò cò tiếp sức”, cách đo đóng bàn đạp, xuất phát thấp chạy lao. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, bàn đạp, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 25. Học từ nhịp 26 đến nhịp 35. - Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh30 – 60m, trò chơi “Lò cò tiếp sức”, Học cách đo đóng bàn đạp, xuất phát thấp chạy lao. 10’ Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài TD: * Ôn tập từ nhịp 1-25. TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức 2l x 8n 2l x 8n 60s 32’ 17’ 2l – 4l * Học từ nhịp 26 - 35 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp phân nhóm tập luyện - GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. X X X X X X X X l l 1 –2 2l – 4l 2. Chạy ngắn: * Ôn tập: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Xuất phát cao - chạy nhanh 30m; * Học: - Cách đo và đóng bàn đạp. 15’ 2 – 20M 2l – 20M 2l – 20M 2l l X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp phân tích kỹ, làm mẫu thuật động tác cho học sinh. - Phương pháp tập luyện đồng loạt. - GV điều khiển quan sát sữa chữa sai cho học sinh. - HS tự điều khiển luyện tập. X X X X X X X X X X X X X X X 20m GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ - Kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao. Phương pháp và hình thức tổ chức - Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển. XXXXXXXX 1l – 2l l l 2 –3 XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp phân tích kỹ, làm mẫu cho học sinh. - Phương pháp tập luyện đồng loạt GV quan sát sữa chữa sai cho học sinh. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 5 2014 Tiết: 9 2014 Ngày soạn: 14/ 09/ Ngày dạy: 20/ 09/ Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
- Xem thêm -