Tài liệu Giáo án thể dục 7 cả năm_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 146 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 203 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tuần: 1 Tiết:1 Ngày soạn: 19/08/2012 Ngày dạy : 21/08/2012 MỤC TIÊU - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TD 7 PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG TẬP LUYỆN TDTT I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức: Biết được cách phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao. 2/Kĩ năng : vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện và thi đấu. 3/Giáo dục : HS có ý thức, tổ chức luyện tập trong giờ học. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng. - SGV TD7, giáo án III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG A/ PHẦN MỞ ĐẦU: Đ.L 3p Nhận lớp: PHƯƠNG PHÁP-TC - CS: Tập hợp, báo cáo - Ổn định tổ chức báo cáo sĩ số, kiểm tra - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung trang phục. - GV phổ biến nội dung và yêu cầu buổi học. x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x B/ PHẦN CƠ BẢN 1/ Mục tiêu, chương trình TD 7. a. Mục tiêu: 37p 20p ? Tập luyện TDTT có tác dụng gì - HS biết một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để đối với bản thân. tập luyện giữ gìn sức khoẻ. - HS thảo luận trả lời, GV nhận xét - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác rồi chốt lại nội dung chính. phong nhanh nhẹn, tính kỷ luật, thói quen tập luyện TDTT và giữ vệ sinh. - Có sự tăng tiến về thể lực, đạt TCRLTT. - Biết vận dụng ngững điều đã học vào nếp sống hàng ngày. b. Nội dung chương trình TD7: - Lý thuyết. - ĐHĐN. ? Lớp 6 các em đã học các nội dung - Bài TD phát triển chung. gì. GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 - Trò chơi và các động tác bổ trợ kỹ thuật: - HS trả lời, GV thông báo lại nội Chạy nhanh, chạy bền, nhảy cao, nhảy xa, dung chương trình TD7. ném bóng. 2/ ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT: - Luyện tập TDTT nhằm nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực. Trong tập luyện việc biết 17p ? Em đã bị chấn thương trong khi được nguyên nhân và cáhc phòng tránh có tập TDTT chưa, kể một số chấn một ý nghĩa quan trọng. thương thường xảy ra. - Tránh được tối đa các chấn thương có thể ? Nguyên nhân dẫn đến chấn xảy ra trong quá trình tập luyện do không biết thương. hoặc biết nhưng coi thường, không chịu tuân ? Việc phòng tránh chấn thương có theo những nguyên tắc và phương pháp tập ý nghĩa gì. luyện khoa học. HS trả lời, GV nhận xét kết luận. C. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố: ? Mục tiêu, nội dung chương trình TD7. ? ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương 5p 3p - 2 HS trả lời, lớp nhận xét GV bổ sung và chốt lại nội dung bài trong tập luyện TDTT. 2/ HDVN: ? Lên kế hoạch tập luyện cho bản thân. ? Nguyên nhân dẫn đến chấn thương và cách phòng tránh 2p - GV: Giao bài tập về nhà, nhận xét giờ học. x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Tuần: 1 GV : Trần Sơn Vũ Ngày soạn: 20/08/2012 Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tiết:2 Ngày dạy : 23/08/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức: - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm, nghỉ, các động tác quay. - Chạy nhanh: Biết cách chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Chạy bền: Biết cách chạy theo địa hình qui định, biết hiện tượng thở dốc và cách khắc phục. 2/Kĩ năng : - ĐHĐN: Thực hiện được các khẩu lệnh tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm, nghỉ, các động tác quay. - Chạy nhanh: Thực hiện được chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Chạy bền: Chạy theo địa hình qui định, khắc phục được hiện tượng thở dốc. 3/Giáo dục : HS có ý thức, tổ chức luyện tập trong giờ học. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng - SGV TD7, giáo án, còi. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biến ND – YC buổi học. Đ.L 6-8p PHƯƠNG PHÁP-TC - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung 2. Khởi động: 2lx8n - CS: Điều hành - Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. vai, hông, đầu gối. - Ép dọc, ép ngang. 3. KTBC: ? Nguyên nhân, cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT. - 1HS trả lời, lớp nhận xét đánh giá, GV kết luận cho điểm. B/ PHẦN CƠ BẢN 30-32p 1/ ĐHĐN. 12-13p ? Khẩu lệnh tập hợp hàng dọc, dóng - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. hàng. - Đướng nghiêm, nghỉ, các động tác ? Khẩu lệnh, tư thế các động tác quay. nghiêm nghỉ, các động tác quay. 2 HS trả lời, thực hiện động tác lớp nhận xét, GV bỏ sung sửa chữa chia GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 tổ tập luyện. - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2/ Chạy nhanh: a. Động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy gót chạm mông. x x x x - 2HS thực hiện động tác, lớp nhận 12-13p xét, GV bổ sung sửa chữa rồi cho HS tập. 3l x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (15m) x - Chạy trên địa hình tự nhiên. 3/ Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. + Nam: 500m + Nữ : 400m 6p 1l - GV giới thiệu. - HS chú ý lắng nghe. - GV giới thiệu hiện tượng thở dốc và cách khắc phục. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x C. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân. Hít thở sâu. 4-5p - CS: Điều hành 2-3p x x x x x 2lx8n x x x x x x x x 2/ HDVN - nhận xét: Ôn các động tác ĐHĐN. Chạy trên địa hình tự nhiên: 200-300m. - Giải tán. 1-2p x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Tuần: 2 GV : Trần Sơn Vũ Ngày soạn: 25/08/2012 Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tiết:3 Ngày dạy : 28/08/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NHANH I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức: - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm, nghỉ, các động tác quay, điểm số từ 1 đến hết và 1-2, biến đổi đội hình 0-2-4. - Chạy nhanh: Biết tên và cách thực hiện trò chơi chạy tiếp sức, chạy tiếp sức chuyển vật, bài tập phát triển sức nhanh. 2/Kĩ năng : - ĐHĐN: Thực hiện được các khẩu lệnh tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm, nghỉ, các động tác quay, điểm số từ 1 đến hết và 1-2, biến đổi đội hình 0-2-4. .- Chạy nhanh: Thực hiện được trò chơi chạy tiếp sức, chạy tiếp sức chuyển vật, bài tập phát triển sức nhanh. 3/Giáo dục : HS có ý thức, tổ chức luyện tập , phát huy tính tự giác tích cực trong giờ học. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng. - SGV TD7, giáo án, cờ hiệu. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biến ND – YC buổi học. Đ.L 6-8p PHƯƠNG PHÁP-TC - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung 2. Khởi động: 2l x8n - CS: Điều hành - Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. vai, hông, đầu gối. - Ép dọc, ép ngang. 3. KTBC: Kết hợp khi tập. - 2HS thực hiện động tác quay Lớp nhận xét đánh giá, GV bổ sung cho điểm. B/ PHẦN CƠ BẢN: 30-32p 1/ ĐHĐN. 15-16p Lớp chia tổ tập luyện. a. Ôn tập: - CS: Điều hành Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. Đướng nghiêm, nghỉ, các động tác quay. Diểm số từ 1 đến hết, diểm số 1-2 b. Học mới: Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4. GV : Trần Sơn Vũ - GV: giảng giải, hướng dẫn, điều khiển 1 lần sau đó cho CS điều khiển. Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 x 4 4 2 0 x x 4 2 x 0 x x 0 x x x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2/ Chạy nhanh: a. Động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy gót chạm mông. x 15-16p - CS: Điều hành, HS tập luyện. - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. 3l x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (15m) x - GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi và điều khiển HS chơi. - HS chơi tích cực. Trong quá trình chơi yêu cầu vui vẻ, co phân thắng thua. b. Trò chơi: Chạy tiếp sức xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (10m) x C. PHẦN KẾT THÚC : 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 4-5p 2-3p 2lx8n - CS: Điều hành x x x x x x x 2/ HDVN - nhận xét: Ôn các động tác ĐHĐN. Chạy trên địa hình tự nhiên: 200-300m. - Giải tán. 1-2p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn - HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 2 Ngày soạn: 27/08/2012 GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tiết:4 Ngày dạy : 30/08/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức: - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh tập hợp hàng dọc, dóng hàng ,đứng nghiêm, nghỉ, các động tác quay, biến đổi đội hình 0-2-4. - Chạy nhanh: Biết cách thực hiện tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. - Chạy bền: biết cách phân phối sức trong khi chạy, chạy trên địa hình tự nhiên. 2/Kĩ năng : - ĐHĐN: Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng ,đứng nghiêm, nghỉ, các động tác quay, biến đổi đội hình 0-2-4. .- Chạy nhanh: Thực hiện được tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. - Chạy bền: phân phối được sức trong khi chạy, chạy trên địa hình tự nhiên. 3/Giáo dục : HS có ý thức, tổ chức luyện tập , phát huy tính tự giác tích cực trong giờ học. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng, đường chạy. - SGV TD7, giáo án, cờ hiệu. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biến ND – YC buổi học. Đ.L 6-8p 1-2p PHƯƠNG PHÁP-TC - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung 2. Khởi động: 5-6p - CS: Điều hành - Chạy nhẹ nhàng. 2lx8n - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. - Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. - Ép dọc, ép ngang. 3. KTBC: Kết hợp khi tập. - 2HS thực hiện động tác quay Lớp nhận xét đánh giá, GV bổ sung cho điểm. B/ PHẦN CƠ BẢN: 30-32p 1/ ĐHĐN. 12-13p - Lớp chia tổ tập luyện. a. Ôn tập: - CS: Điều hành Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. - GV: Quan sát nhắc nhở, sửa sai. Đướng nghiêm, nghỉ, các động tác quay. GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4. 4 x 4 x x 4 x 2 2 x x x x x x x x x 2 x x 0 x x x 0 x x x x x x x x x x x 2/ Chạy nhanh: * Di chuyển : Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy gót chạm mông. Đứng mặt hướng xuất phát * Tại chỗ: Ôn luyện tại chỗ đánh tay. 3/ Chạy bền: Phân phối sức khi chạy. Chạy bền trong thời gian, quãng đường dài cần phải phân phối sức khi chạy: Chạy từ từ nâng dần tốc độ, gần về đích cần tăng tốc độ (nước rút). C. PHẦN KẾT THÚC 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân. Hít thở sâu. 12-13p - GV: hướng dẫn cho HS thực hiện. 3l - CS: Điều hành. - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x - GV hướng dẫn, giảng giải tại sao phải phân phối sức khi chạy bền. - Trong khi chạy HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV. 4-5p 2-3p - CS: Điều hành 2lx8n x x 2/ HDVN - nhận xét: Ôn các động tác ĐHĐN Chạy trên địa hình tự nhiên: 200-300m (15m) 6p x x GV : Trần Sơn Vũ x x x x 0 x x 1-2p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn - HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tuần: 3 Tiết:5 Ngày soạn: …/09/2012 Ngày dạy : …/09/2012 PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG TẬP LUYỆN TDTT QUY ĐỊNH KHI HỌC TẬP BỘ MÔN I/ MỤC TIÊU: HS phải ghi nhớ được những điều cần lưu ý và thực hiện trong mỗi tiết học: Về kiến thức kỹ năng, thái độ hành vi. Nắm được một số nguyên nhân thường gặp và cách phòng tránh chấn thương, vân dung và tập luyện hàng ngày. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng. - VGV TD 7, Giáo án III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG Đ.L A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biến ND – YC buổi học. 6p 2p PHƯƠNG PHÁP-TC - CS: Tập hợp, báo cáo. - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung. x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x 2. KTBC: ? Mục tiêu, nội dung chương trình TD7. ? ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT. 4p B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ Quy định khi học bộ môn. - Kiến thức: Có hiểu biết cần thiết nguyễn nhân và cách phòng chống chấn thương. Biết thực hiện các động tác bổ trợ kyc thuật, trò chơi vận động, kỹ thuật các động tác đã học ở lớp 6 và học mới ở lớp 7. Biết một số điều luật và phương pháp tập luyện môn đá cầu. - Kỹ năng: Thực hiệnđúng, đều, đẹp các động tác ĐHĐN, bài TD phát triển chung, các động tác bổ trợ thi đạt TCRLTT. - Thái độ hành vi: Có ý thức tự giác tập luyện TDTT, có kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, giữ gìn vệ sinh, 37p 19p GV : Trần Sơn Vũ - 2HS trả lời, lớp nhận xét đánh giá. - GV kết luận cho điểm. - GV yêu cầu HS thực hiện nghiêm túc trong từng tiết học và rèn luyện ở nhà. Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu biết vận dụng những điều đã học vào nếp sinh hoạt hàng ngày. Thực hiện nếp sống lành mạnh, không uống bia, uống rượu, hút thuốc, ma tuý và các chất kích thích khác. - Trang phục: Quần áo thoải mái, có mũ mềm, giầy vải, có dụng cụ tập luyện khi cần. 2/ Nguyễn nhân - cách phòng tránh chấn thương: a. Nguyễn nhân: Không thực hiện đúng nguyên tắc tập luyện và thi đấu TDTT: Hệ thống, tăng tiến, vừa sức. Không đảm bảo nguyên tắc vệ sinh khi tập luyện: Địa điểm, phương tiện không an toàn, vệ sinh, trang phục không phù hợp, môi trường không đảm bảo, ăn uống quá nhiều trước khi tập b. Cách phòng tránh: Trước khi tập luyện TDTT phải khởi động, sau khi tập phải thả lỏng hồi tĩnh. Trong quá trình tập thấy bất thường phải dừng tập báo ngay cho GV hoặc người lớn để kịp thời xử lý. Không tham gia thi đấu khi chưa có một quá trình tập luyện. Kiểm tra, sửa chữa phương tiện trước khi tập, không ăn uống nhiều trước khi tập, không ngồi chỗ thông gió, tắm nước lạnh sau khi tập, không dùng các chất kích thích trước, trong và sau khi tập. C. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố: ? Nguyên nhân dẫn đến chấn thương. ? Cách phòng tránh chấn thương Giáo Án Thể Dục 7 18p ? Theo em những nguyên nhân nào thường dẫn đến chấn thương. - HS thảo luận và trả lời, GV tổng kết ? Hãy nêu cách phòng tránh mà em biết, thế nào là tập vừa sức, tập tăng tiến. - HS thảo luận, trả lời. GV bổ sung 5p 3p 2p 2/ HDVN: ? ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương. ? Nguyên nhân dẫn đến chấn thương và cách phòng tránh - 2 HS trả lời, lớp nhận xét GV bổ sung và chốt lại nội dung bài - GV: Giao bài tập về nhà, nhận xét giờ học. x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tuần: 3 Tiết:6 Ngày soạn: …/09/2012 Ngày dạy: …/09/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NHANH I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức: - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh tập hợp hàng ngang, dóng hàng ,điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy. - Chạy nhanh: Biết cách thực hiện đứng vai hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi gót chạm mông. 2/Kĩ năng : - ĐHĐN: Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng ,điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy. .- Chạy nhanh: Thực hiện được kĩ thuật đứng vai hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông. 3/Giáo dục : HS có ý thức, tổ chức luyện tập , phát huy tính tự giác tích cực trong giờ học. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng, - SGV TD7, giáo án, còi, đường chạy. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biến ND – YC buổi học. Đ.L 6-8p 1-2p 2. Khởi động: Chạy nhẹ nhàng Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. Động tác vặn mình, bụng, chân. 5-6p - CS: Điều hành 2lx8n - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. 3. KTBC: kết hợp khi tập PHƯƠNG PHÁP-TC - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung ? Khẩu lệnh tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. ? Vị trí khoảng cách giữ người chỉ huy với các hàng, vị trí giữa các hàng với nhau và giữa các thành viên trong hàng. - 2 HS trả lời, GV nhận xét bổ sung, cho điểm. B/ PHẦN CƠ BẢN: 30-32p 1/ ĐHĐN. 15-16p - CSL điều khiển lớp tập theo những Ôn tập: nội dung mà GV hướng dẫn. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm - HS tập luyện. GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 số. - Cách điều khiển của người chỉ huy. - GV quan sát nhắc nhở, HS sửa chữa.                               2/ Chạy nhanh: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. - Mặt hướng chạy - xuất phát. - Vai hướng chạy - xuất phát. 15-16p - GV chia lớp thành 4 tổ, mỗi lần chạy 4 HS thực hiện động tác mặt hướng chạy - xuất phát, vai hướng chạy - xuất phát. - CS: Điều hành. - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. C. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 4-5p 2-3p - CS: Điều hành 2lx8n x x x x x x x x x x 2/ HDVN - nhận xét: Ôn các động tác ĐHĐN Các động tác bổ trợ chạy nhanh. Chạy trên địa hình tự nhiên: 300-400m 1-2p x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn - HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tuần: 4 Tiết:7 Ngày soạn: 08/09/2012 Ngày dạy: 11/09/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- CHẠY NHANH-CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức: - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đi điều - đứng lại, đi điều vòng phải, vòng trái. - Chạy nhanh: Biết cách thực hiện đứng vai hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi gót chạm mông. - Chạy bền: biết hiện tượng đau sốc và cách khắc phục. 2/Kĩ năng : - ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng .đi điều - đứng lại, đi điều vòng phải, vòng trái. - Chạy nhanh: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật đứng vai hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông. - Chạy bền: khắc phục phục được hiện tượng đau sóc trong khi chạy. 3/Giáo dục : HS có ý thức, tổ chức luyện tập , phát huy tính tự giác tích cực trong giờ học. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng - SGV TD7, Giáo án, còi. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : NỘI DUNG Đ.L PHƯƠNG PHÁP – TC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8p 1.Nhận lớp: 1-2p - CS: Tập hợp, báo cáo - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung tra trang phục. - Phổ biến ND – YC buổi học. 2. Khởi động: Chạy nhẹ nhàng Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. Động tác vặn mình, bụng, chân. 3. KTBC: kết hợp KT khi tập 5-6p 2lx8n - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. - 2HS trình bày cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. - 2 HS trả lời, - GV nhận xét bổ sung, cho điểm B/ PHẦN CƠ BẢN 30-32p 1/ ĐHĐN. 12-13p - GVcho lớp tập theo tổ. Mỗi tổ Ôn tập: từng HS lên điều khiển. - Đi đều vòng trái, vòng phải, đổi chân - GV quan sát nhắc nhở, sửa chữa. khi đi đều sai nhịp. - Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4. GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 x x x x x x x x x C. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân. Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Ôn các động tác ĐHĐN. Các động tác bổ trợ chạy nhanh. Chạy trên địa hình tự nhiên: 300-400m. x x x x x x x x x x 3/ Chạy bền: Hiện tượng đau sốc và cách khắc phục: - Hiện tượng: Là hiện tượng đau ở vùng thượng vị hoặc mạng sườn. - Nguyên nhân: do trình độ tập luyện kém hoặc không biết cách hít thở trong khi chạy hoặc do ăn uống quá nhiều sát lúc tập hay do lúc xuất phát chạy quá nhanh… - Cách khắc phục: cần chạy chậm lại và hít thở sâu… x x x x x x x Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy gót chạm mông. Mặt hướng chạy - xuất phát. Vai hướng chạy - xuất phát. x x x 2/ Chạy nhanh: x x x x x - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. 12-13p - GV hướng dẫn học sinh chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy got cham 3l mông, chạy nhanh. - HS tập luyện theo hướng dẫn của GV. 6p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p - GV phân tích, thuyết trình cho HS biết nguyên nhân và cách khắc phục của hiện tượng đau sốc. - Hs chú ý lắng nghe. - ĐH chạy bền - CS: Điều hành. - GV: quan sát, hướng dẫn. ĐHTL như ĐHNL - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. - HS chú ý lắng nghe. x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tuần: 4 Tiết: 8 Ngày soạn: 11/09/2012 Ngày dạy: 13/09/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NHANH I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức: - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi điều sai nhịp. - Chạy nhanh: Biết tên và cách thực hiện kĩ thuật ngồi xỏm xuất phát. 2/Kĩ năng : - ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi điều sai nhịp. - Chạy nhanh: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông, kĩ thuật ngồi xỏm xuất phát. 3/Giáo dục : HS có ý thức, tổ chức luyện tập , phát huy tính tự giác tích cực trong giờ học. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: - Sân bãi sạch, phẳng - SGV TD7, giáo án, cờ hiệu. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : NỘI DUNG A/ CHUẨN BỊ: 1.Nhận lớp: - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biến ND – YC buổi học. 2. Khởi động: Chạy nhẹ nhàng Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. Động tác vặn mình, bụng, chân. Đ.L 6-8p 1-2p PHƯƠNG PHÁP-TC - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung. 5-6p - CS: Điều hành 2lx8n - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x B/ PHẦN CƠ BẢN: 30-32p 1/ ĐHĐN. 15-16p - Chia tổ tập luyện a. Ôn tập: - CS: Điều khiển - Các động tác quay. - GV quan sát nhắc nhở, sửa chữa. - Đi đều vòng trái, vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp. GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Sau đó cho hs tập luyện đồng loạt. - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. 2/ Chạy nhanh: a.Ôn các động tác bổ trợ: 15-16p - HS ôn lại các động tác bổ trợ. Chạy bước nhỏ. - GV quan sát nhắc nhở sửa sai cho Chạy nâng cao đùi. HS Chạy gót chạm mông. b. Ngồi xuất phát: - GV phân tích làm mẫu động tác CB: Ngồi mũi chân trước sát vạch xuất ngồi xổm xuất phát cho HS quan phát, mũi chân sau cách gót chân trước 5sát. Sau đó HS tạp luyện theo sự 10cm, cả hai chân gót không chạm đất, hướng dẫn của giáo viên. hai tay buông tự nhiên. ĐT: Có lệnh nhanh chóng nhổm người xuất phát chạy nhanh về đích. C. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 4-5p 2-3p 2lx8n - CS: Điều hành. x x x x x x x 2/ HDVN - nhận xét: Ôn các động tác ĐHĐN Các động tác bổ trợ chạy nhanh. Chạy trên địa hình tự nhiên: 300-400m GV : Trần Sơn Vũ 1-2p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn - HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tuần: 5 Tiết:9 Ngày soạn: 16/09/2012 Ngày dạy: 18/09/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- CHẠY NHANH-CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức: - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đi điều - đứng lại, đi điều vòng phải, vòng trái, Đổi chân khi đi điều sai nhịp, đội hình 0-2-4. - Chạy nhanh: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi gót chạm mông, ngồi xỏm xuất phát. - Chạy bền: biết cách kiểm tra mạch trước và sau khi chạy, chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2/Kĩ năng : - ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng .đi điều - đứng lại, đi điều vòng phải, vòng trái,đội hình 0-2-4. - Chạy nhanh: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông, ngồi xổm xuất phát. - Chạy bền: thực hiện được kiểm tra mạch trước và sau khi chạy, luyên tập chạy bền. 3/Giáo dục : HS có ý thức, tổ chức luyện tập , phát huy tính tự giác tích cực trong giờ học. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng - SGV TD7, Giáo án, còi, đường chạy. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biến ND – YC buổi học. ĐL 6-8p 1-2p 1l PHƯƠNG PHÁP – TC - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung 2.Khởi động - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp - Ép dọc – ép ngang 5-6p 2lx8n - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B/ PHẦN CƠ BẢN: 30-32p I. Bài mới: 12-13p - Chia tổ tập luyện - CS: Điều khiển 1/ Đội hình đội ngũ. - GV quan sát nhắc nhở, sửa chữa.  HS tiếp tục ôn nội dung ĐHĐN cơ bản ở các tiết trước đã học.  Đội hình 0-2-4. GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2/ Chạy ngắn. 12-13p - Hướng dẫn cho hs tập luyện đồng loạt. * Học kỹ ngồi xỏm xuất phát.(GV - Gv: quan sát sữa sai. Giới thiệu kỹ thuật cơ bản) - Gv: làm mẫu, phân tích kĩ thuật “ngồi * Luyện tập: xỏm xuất phát”. - Ôn vai hướng chạy – xuất phát, ngồi - Hs: chú ý lắng nghe và quan sát. – xuất phát. - GV hướng dẫn kỹ thuật. HS luyện tập * Học kỹ thuật tư thế sẵn sàng xuất theo đội hình: phát.(GV Giới thiệu kỹ thuật cơ bản) - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (15m) x 3/ Chạy bền. - Cách kiểm tra mạch trước khi chạy, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ. 6p - Gv: phân tích, giảng giải cho hs nắm được cách kiểm tra mạch trước khi chạy, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ. - Hs: chú ý lắng nghe. - Chạy bề trên địa hình tự nhiên. C. PHẦN KẾT THÚC 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 4-5p 2-3p 2lx8n - CS: Điều hành x x x x x x x - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. 1-2p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV – HS thực hiện xuống lớp. x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tuần: 5 Tiết:10 Ngày soạn: 17/09/2012 Ngày dạy: 20/09/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NGẮN I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức: - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện biến đổi đội hình 0-3-6-9. - Chạy nhanh: Biết tên và cách thực hiện tư thế sẵn sàng xuất phát.. 2/Kĩ năng : - ĐHĐN: Thực hiện được biến đổi đội hình 0-3-6-9. - Chạy nhanh: Thực hiện được tư thế sẵn sàng xuất phát. 3/Giáo dục : HS có ý thức, tổ chức luyện tập , phát huy tính tự giác tích cực trong giờ học. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: - Sân bãi sạch, phẳng - SGV TD7, giáo án, còi, đường chạy. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG A/ PHẦN MỞ ĐẦU: I. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biến ND – YC buổi học. ĐL 6-8p 1-2p PHƯƠNG PHÁP – TC II. Khởi động - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp - Ép dọc – ép ngang 5-6p - CS: Điều hành 2lx8n - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung B/ PHẦN CƠ BẢN 30-32p I. Bài mới: 15-16p - Chia tổ tập luyện 1/ Đội hình đội ngũ. - CS: Điều khiển * HS tiếp tục ôn nội dung ĐHĐN cơ - GV quan sát nhắc nhở, sửa chữa. bản và nâng cao kỹ năng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x b. Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9: + Điểm số 0 - 3 - 6 - 9. + KL: Theo số đã điểm bước. GV : Trần Sơn Vũ x x x x x x - GV: Hướng dẫn HS thực hiện như đội hình 0 - 2 - 4. Điều khiển học sinh tập theo đội hình hàng ngang. Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Về vị trí cũ. 9 9 9 9 6 6 6 3 0 x x x x x 3 3 x 6 6 6 3 0 x 9 9 x 0 x x x 0 x x 2/ Chạy ngắn. * Học : tư thế sẵn sàng xuất phát. 3 x x x 0 x 3 x x 0 x x x x x 15-16p - Gv: làm mẫu và phân tích kỹ thuật “tư thế sẵn sàng xuất phát” - Hs: chú ý lắng nghe và quan sát. * Luyện tập: - Ôn đứng vai hướng chạy – xuất phát, ngồi – xuất phát. - Tư thế sẵn sàng xuất phát. - HS luyện tập theo hướng dẫn của GV - HS luyện tập theo đội hình: - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (15m) x II. Củng cố ? Thực hiện kỹ thuât tư thế sẵn sàng xuát phát. C. PHẦN KẾT THÚC 1. Thả lỏng, hồi tĩnh: - HS thực hiện các động tác thả lỏng. - Gọi 3 – 4 HS lên thực hiện lại. GV có nhận xét, sửa sai 4-5p 2-3p - CS: Điều hành lớp thả lỏng. 2lx8n x x x x x x x 2.GV nhận xét chung giờ học: - Về nhà luyện tập chạy bền vào buổi chiều . GV : Trần Sơn Vũ 1-2p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao bài tập về nhà, hớng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Năm học: 2012-2013
- Xem thêm -