Tài liệu Giáo án sơ lược về hợp chất có oxi của clo hóa học 10

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2160 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

SƠ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO I. Chuẩn kiến thức, kĩ năng 1. Kiến thức - Biết được: Thành phần hóa học, ứng dụng, nguyên tắc sản xuất. - Hiểu được: Tính oxi hóa mạnh của một số hợp chất có oxi của clo (nước Gia-ven, clorua vôi). 2. Kĩ năng - Viết được các PTHH minh hoạ tính chất hóa học và điều chế nước Gia-ven, clorua vôi. - Sử dụng có hiệu quả, an toàn nước Gia-ven, clorua vôi trong thực tế. II. Trọng tâm Tính oxi hóa mạnh, ứng dụng, nguyên tắc sản xuất của một số hợp chất có oxi của clo. III. Chuẩn bị  Mẫu nước Javel đang bán trên thị trường.  Các mẫu clorua vôi, muối kali clorat, giấy màu, ống nghiệm. IV. Phương pháp, phương tiện  Nghiên cứu SGK. Đàm thoại và phát vấn.  Hợp tác nhóm nhỏ. V. Hoạt động dạy học 1. Ổn định lớp 2. Hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động 1 GV: Viết phương trình phản ứng điều chế nước Javel bằng cách Cl2 tác dụng với xút, bằng cách điện phân dung dịch NaCl không có Hoạt động của trò I. NƯỚC JAVEL a. Điều chế Trong phòng thí nghiệm màng ngăn ? 0 2NaOH + Cl2 -1  Na Cl natri clorua +1 Na Cl O + H2O + natri hipoclorit nước Javel Trong công nghiệp Khi điện phân dung dịch NaCl (15 20%) không có màng ngăn, thu được nước Javel theo phương trình phản ứng: -1 +1 điện phân 2NaCl + H2O  Na Cl + Na Cl O + H2 Hoạt động 2 GV: thông báo nước Javel gồm 2 muối NaCl và NaClO. Giáo viên cho biết nguồn gốc tên gọi Javel. Tính số oxi hóa của clo trong các hợp chất đã ghi ? Tính oxi hóa ?. *tránh giải thích dựa vào tính không bền, có oxi nguyên tử. Tính bền của NaClO ? b. Tính chất Nước Javel là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO. Muối NaClO có tính oxi hóa rất mạnh, do vậy nước Javel có tính tẩy màu, sát trùng, tẩy trắng vải, sợi, giấy và dùng sát trùng chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh. NaClO là muối của axit rất yếu, yếu hơn axit cacbonic nên dễ tác dụng với CO2 của không khí tạo thành axit HClO có tính oxi hóa mạnh.  nước Javel không để được lâu trong không khí. II. CLORUA VÔI a. Điều chế Hoạt động 3 Khí clo tác dụng với vôi tôi hoặc sữa vôi ở 30oC GV cho học sinh viết phương trình phản ứng điều chế và ghi điều kiện phản ứng cùng số oxi hóa của clo? Đây có phải là phản ứng oxi hóa – khử ? 0 30oC 0 Ca(OH)2 + Cl2  CaOCl2 + CTCT của clorua vôi (muối hỗn tạp): H2O -1 Cl Ca +1 O  Cl Hoạt động 4 GV làm thí nghiệm tính tẩy màu của nước Javel, yêu cầu học sinh quan sát, hướng dẫn và gợi ý học sinh trả lời. *Khả năng tẩy trắng và sát trùng. *NaClO là chất oxi hóa. GV: bổ sung HClO có tính oxi hóa mạnh. b. Tính chất Clorua vôi là chất bột màu trắng, xốp, mùi xốc, có tính oxi hóa mạnh.  Tác dụng với axit clohidric cho Cl2 CaOCl2 + 2HCl  CaCl2 + Cl2 + H2O  Trong không khí ẩm, clorua vôi tác dụng với CO2 tạo ra axit hipoclorơ: c. Ứng dụng Hoạt động 5 Clorua vôi dùng để tẩy trắng sợi, vải, giấy và để tẩy uế… GV cho học sinh quan sát mẫu clorua vôi rồi học sinh nêu nhận xét về tính chất vật lí. GV hướng dẫn học sinh viết phương trình phản ứng clorua vôi tác dụng với HCl và với CO2. Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử ? Tại sao ? 3. Củng cố * Điều chế nước Javel, clorua vôi, kali clorat. * Ứng dụng. 4. Dặn dò: Làm các bài tập 3 trang 108, SGK.
- Xem thêm -