Tài liệu Giáo án số học 6 vnen

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 4829 |
  • Lượt tải: 20
dangvantuan

Đã đăng 60893 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 Ngày soạn: 18/8/2015 Tiết 1: TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP I. Mục tiêu: - Làm quen với các khái niệm tập hợp. - Biết dùng các thuật ngữ tập hợp, phần tử của tập hợp. - Nhận biết được một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc tập một tập hợp cho trước. - Biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán, biết sử dụng đúng các kí hiệu �, �. II.Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Sách hướng dẫn học, phiếu học tập, máy chiếu. 2. Học sinh: Sách hướng dẫn học, đồ dùng học tập, đọc trước nội dung bài học. III. Các hoạt động trên lớp. 1. Ổn định tổ chức: Lớp 6A TS học sinh Vắng mặt 43 Ngày giảng 24/8/2015 6B 42 24/8/2015 Điều chỉnh 2. Nội dung Hoạt động của học sinh Thời gian Hoạt động của giáo viên (phút) A. Hoạt động khởi động Chủ tịch HĐTQ lên hướng dẫn - GV bao quát lớp, theo dõi hoạt 5 trò chơi “Thu thập đồ vật ”. động của các nhóm, sau đó nhận xét. - Đố vui: ?Chọn ra các số tự nhiên nhỏ hơn 10? ?Chọn ta các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 8? B. Hoạt động hình thành kiến thức - Hoạt động chung: Cả lớp đọc - Giao nhiệm vụ chung cho cả lớp, 10 Kế hoạch bài học Toán 6 Hương 1 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 kĩ nội dung mục 1 a).SGK/4 quat sát các em thực hiện. sau đó trả lời câu hỏi của GV. -HS lấy ví dụ: ?Em hãy lấy một số ví dụ về tập + Tập hợp các học sinh nữ của hợp? lớp 6A. + Tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10….. - Thảo luận cặp đôi trả lời mục - GV quan sát, theo dõi, giúp đỡ học 1b) SGK/4. sinh. - Thảo luận nhóm thực hiện - Giáo viên quan sát, giúp đỡ các mục 2a) –SGK/4. nhóm thực hiện. - Hoạt động chung: Cả lớp đọc kĩ nội dung mục 2b)- SGK/5. - Các nhóm trưởng cho các thành viên đọc cá nhân. - Thảo luận cặp đôi làm bài tập -GV hướng dẫn học sinh cách viết 2c)-SGK/5. tập hợp. B={0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} - Hoạt động chung: cả lớp đọc -GV giới thiệu các kí hiệu �, �. kĩ nội dung mục 3a)-SGK/5. -Thảo luận cặp đôi làm bài tập - Giáo viên quan sát, giúp đỡ các 3b)-SGK/5. nhóm thực hiện. - Thảo luận nhóm thực hiện ?Có những cách nào để viết 1 tập mục 4a)-SGK/6. hợp? - Hoạt động chung: cả lớp đọc kĩ nội dung mục 4b)-SGK/5. -Thảo luận cặp đôi làm bài tập - Giáo viên quan sát, giúp đỡ các 4c)-SGK/5. Kế hoạch bài học Toán 6 Hương nhóm thực hiện. 2 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 C. Hoạt động luyện tập. - Làm các bài tập 1, 2, 3 - Chấm điểm 1 vài HS 15 SGK/7. - Cho học sinh chấm chéo giữa các - Thảo luận cặp đôi làm bài tập nhóm - Cho học sinh làm bài tập ra - Tình huống xảy ra: …….. phiếu học tập có sẵn nội dung D. Hoạt động vận dụng - Thảo luận nhóm làm bài1, 2- 12 SGK/7, 8. - Giúp đỡ các bạn cùng nhóm. - Quan sát giúp đỡ các nhóm - Cử thêm HS giỏi hướng dẫn HS yếu - Tình huống xảy ra: HS chưa biết cách viết tập hợp. E. Hoạt động tìm tòi mở rộng - Nhận nhiệm vụ về nhà - Giao nhiệm vụ về nhà: 3 Các nhóm cùng làm các bài tập 1, 2 –SGK/8 vào vở bài tập về nhà. IV- Rút kinh nghiệm: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Kế hoạch bài học Toán 6 Hương 3 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 Ngày soạn: 18/8/2015 Tiết 2: TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN I. Mục tiêu: - Củng cố khái niệm tập hợp số tự nhiên. Biết đọc, viết các số tự nhiên. Biết so sánh, sắp xếp các số tự nhiên theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. - Biết biểu diễn một số tự nhiên trên tia số. - Phân biệt tập hợp N và N*. Biết sử dụng các kí hiệu: =, ≠, >, <, ≥, ≤. Biết số tự nhiên liền sau, liền trước của một số tự nhiên. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Sách hướng dẫn học, phiếu học tập, máy chiếu. 2. Học sinh: Sách hướng dẫn học, đồ dùng học tập, đọc trước nội dung bài học. III. Các hoạt động trên lớp 1. Ổn định tổ chức: Lớp 6A TS học sinh Vắng mặt 43 6B 42 Ngày giảng Điều chỉnh 2. Nội dung Hoạt động của học sinh A. Hoạt động khởi động - Chủ tịch HĐTQ lên hướng dẫn trò chơi “Đố bạn viết số” (Có thể gắn vào kiểm tra bài cũ) a) Em đọc một số tự nhiên rồi đố bạn viết số liền sau của số đó. Bạn đọc một số tự nhiên khác 0 rồi đố bạn viết số liền trước của số đó b) Em và bạn đổi cho nhau cùng chơi * Thực hiện hoạt động a) Cho ví dụ về số tự nhiên? b) Liệt kê các phần tử của tập hợp gồm 10 số tự nhiên đầu tiên? Bổ sung: Viết số liền sau và số liền trước của số: 0; 1; 100; 1000; 2015? Kế hoạch bài học Toán 6 Hương Hoạt động của giáo viên Thời gian (phút) - Đố vui: trò chơi “Đố bạn viết 4’ số” + Ví dụ: Đọc số 13, số liền sau của 13 là 14 và số liền trước của 13 là 12 - Tình huống: viết số liền sau của số 0? Có số liền trước của số 0 hay không? * Thực hiện hoạt động Giáo viên vấn đáp thành viên các nhóm, rồi nhận xét. Hãy liệt kê các số tự nhiên lớn 2’ hơn 10? Có liệt kê được hết các 4 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Chỉnh sửa: Năm học 2015-2016 số tự nhiên lớn hơn 10 được không? B. Hoạt động hình thành kiến thức GV phát phiếu học tập: 15’ - Hoạt động chung: cả lớp đọc kĩ nội - Tập hợp số tự nhiên được viết dung sgk trang 9 rồi trả lời câu hỏi của và kí hiệu như thế nào? g/v - Dùng hình ảnh nào biểu diễn các số tự nhiên? Điểm a trên tia số biểu diễn số tự nhiên nào - Phân biệt tập N và N*? - Hoạt động cặp đôi: khoanh tròn vào - Quan sát, theo dõi giúp đỡ HS. chữ đặt trước câu trả lời đúng đúng ý b) Một trong hai bạn báo cáo sgk tr9 phương án đúng ý b) sgk tr9 GV phát phiếu học tập: - Hoạt động chung: cả lớp đọc kĩ nội - Khi có hai số tự nhiên khác dung sgk trang 10 rồi thành viên các nhau a và b, có những khả năng nhóm trả lời câu hỏi của GV. nào xảy ra? - Khi có hai số tự nhiên bất kì a và b, có những khả năng nào xảy ra? - Thế nào là hai số tự nhiên liên tiếp? Viết số tự nhiên liền sau và liền trước của số tự nhiên a khác 0? - Số tự nhiên nhỏ nhất là số nào? - Có thể tìm được số tự nhiên lớn nhất không? - Tập hợp số tự nhiên có bao nhiêu phần tử? - Hoạt động đôi: + Điền số thích hợp vào ô trống ý b) - Quan sát, theo dõi giúp đỡ HS. sgk tr10 + Viết dấu thích hợp vào chỗ chấm ý c) - Quan sát, theo dõi giúp đỡ HS. sgk tr 10 Kế hoạch bài học Toán 6 Hương 5 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 Thành viên các nhóm Báo cáo kết quả * G/V cho h/s điền bào chỗ chấm a> b và b>c thì a……b. Giới thiệu tính chất bắc cầu. C. Hoạt động luyện tập - Hoạt động cá nhân: Bài 1 (a, b, c), bài GV yêu cầu mỗi học sinh làm 15’ 2, bài 3, bài 4a, bài 5a những bài tập: Bài 1 (a, b, c), bài 2, bài 3, bài 4a, bài 5a - Chấm điểm 1 vài HS D. Hoạt động vận dụng Hoạt động cộng đồng: - Thảo luận nhóm làm bài ... - Giúp đỡ bạn cùng nhóm. E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng - Nhận nhiệm vụ về nhà: - Các nhóm cùng làm bài tập bài 4 (b, c, d), bài 5b sgk trang 11 và bài tập sgk trang 12 - Bài tập: Tìm số tự nhiên x biết: 178 trong hoạt động luyện tập. Giờ sau học tiếp. IV- Rút kinh nghiệm ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ngày soạn: 3/9/2015 Kế hoạch bài học Toán 6 Hương 18 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 Tiết 7: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN (Tiết 2) I- Mục tiêu: - Biết các tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng, phép nhân các số tự nhiên; tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Biết phát biểu và viết dạng tổng quát của các tính chất đó. - Biết vận dụng các tính chất trên vào bài tập tính nhẩm, tính nhanh. - Biết vận dụng hợp lí các tính chất của phép cộng và phép nhân vào giải toán. II- Chuẩn bị 1. Giáo viên: Sách hướng dẫn học, phiếu học tập, máy chiếu. 2. Học sinh: Sách hướng dẫn học, đồ dùng học tập, đọc trước nội dung bài học. III- Các hoạt động trên lớp: 1. Ổn định tổ chức: Lớp 6A TS học sinh Vắng mặt 42 6B 42 Ngày giảng Điều chỉnh 2. Nội dung: Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên C-Hoạt động luyện tập Bài 2: 40 Thời gian (Phút) a) 18+15+22+45 = (18+22)+(15+45) = 40+60 =100 b) 276+118+324 = (276+324)+118 =600+118 =718 c) 5.9.3.2 =(5.2).(9.3) Kế hoạch bài học Toán 6 Hương 19 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 =10.27 =270 d) 25.5.4.27.2 =(25.4).(5.2).27 =100.10.27 =27000 -HS nhận xét. Bài 3: a) 996+45 = 996+(4+41) =(996+4)+41 =100+41 =141 b)37+198 = 35+2+198 = 35+(2+198) =35+100 =135 -HS nhận xét. Bài 4: -Tích đó cũng tăng lên gấp 2 lần, 3 lần, 5 lần, k lần tương ứng. Bài 5: HS thảo luận theo nhóm sau đó báo cáo kết quả. a) 5.(30+56)=30.5+56.5 Kế hoạch bài học Toán 6 Hương 20 GV: Dương Thị
- Xem thêm -