Tài liệu Giáo án số 1 trong phép nhân và phép chia toán 2

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 247 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN TOÁN 2 CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA BÀI 24: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. - Số nào chia cho số 1 cũng bằng chính số đó. - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học. II.Đồ dùng dạy – học: G: SGK, các số và dấu trong bộ đồ dùng toán. H: Bảng con, SGK, bộ đồ dùng toán. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (3P) H: Đọc trước lớp. - Nêu cách tính chu vi hình tam giác. H+G: Nhận xét, đánh giá. B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1P) G: Nêu mục đích yêu cầu tiết học. 2,Hình thành kiến thức mới: (14P) a) Giới thiệu phép nhân có thừa số 1: G: Giới thiệu phép nhân. 1x2=1+1 vậy 1 x 2 = 2 1 x 3 = 1 + 1 +1 vậy 1 x 3 = 3 - HD học sinh chuyển thành tổng các số hạng bằng nhau. 1 x 4 = 1 + 1 +1 + 1 vậy 1 x 4 = 4 H: Thực hiện theo HD của GV. G: Giúp HS rút ra kết luận. *Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. TaiLieu.VN H: Nhắc lại. Page 1 2x1=2 3x1=3 4 x1=4 5 x1=5 G: Giúp HS nhớ lại các bảng chia đã học b)Giới thiệu phép chia cho 1 (số chia là 1) - Nêu các phép tính..... Từ 1 x 2 = 2 ta có 2 : 1 = 2 - Từ phép nhân 1 ta có phép chia 1 1x3=3 3:1=3 H: Thực hiện theo HD của GV 1x4=4 4:1=4 H: Nhận xét,rút ra kết luận *Số nào chia cho số 1 cũng bằng chính số đó. H: Phát biểu c)Thực hành: Bài 1: Tính nhẩm 1x2=2 1x3=3 2:1=2 3x1=3 G: Nêu yêu cầu BT. 2x1=2 3:1=3 H: Nối tiếp nêu kết quả. H+G: Nhận xét, bổ sung. Bài 2: Số? ... x 2 = 2 5 x ... = 5 H: Nêu yêu cầu bài tập. ... x 1 = 2 5 : ... = 5 H: Lên bảng làm bài. - Cả lớp làm bài vào vở. H+G: Nhận xét, đánh giá. Bài 3: Tính a) 4 x 2 x 1 = 8 H: Nêu yêu cầu bài tập. b) 4 : 2 x 1 = 2 H: Nêu cách làm. c) 4 x 6 : 1 = 24 - Lên bảng thực hiện. - Cả lớp làm bài vào vở. 3. Củng cố, dặn dò: TaiLieu.VN 3P H+G: Nhận xét, đánh giá. Page 2 H: Nhắc lại kết luận. G: Nhận xét giờ học. H: Ôn lại bài và hoàn thiện BT. TaiLieu.VN Page 3
- Xem thêm -