Tài liệu Giáo án sinh học 9 bài thực hành quan sát và lắp mô hình adn

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 315 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN SINH HỌC 9 BÀI 20: THỰC HÀNH: QUAN SÁT VÀ LẮP MÔ HÌNH ADN A. MỤC TIÊU. I. Kiến thức: - Củng cố cho HS kiến thức về cấu trúc phân tử ADN. II. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN. - Rèn thao tác lắp ráp mô hình ADN. III. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức yêu thích môn học. B. CÁC KĨ NĂNG SỐNG. - Kĩ năng hợp tác, ứng xử, giao tiếp trong nhóm. - Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin khi quan sát để lắp ráp được từng đơn phân nuclêotit trong mô hình phân tử AND. - Kĩ năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm được phân công. C. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. 1. Phương pháp: Động não, vấn đáp, tìm – tòi, trực quan, dạy học nhóm. 2. Phương tiện: Mô hình phân tử ADN. Hộp đựng mô hình cấu trúc phân tử ADN tháo dời. D. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. I. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. II. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra câu hỏi 1, 2. - Gọi HS lên làm bài tập 3, 4. III. Bài mới 1. Khám phá: SGK 2. Kết nối: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Quan sát mô hình cấu trúc I. Quan sát mô hình cấu trúc không không gian của phân tử ADN gian của phân tử ADN - GV hướng dẫn HS quan sát mô hình - HS quan sát kĩ mô hình, vạn dụng phân tử ADN, thảo luận: kiến thức đã học và nêu được: - Vị trí tương đối của 2 mạch nuclêôtit? - Chiều xoắn của 2 mạch? + ADN gồm 2 mạch song song, xoắn phải. - Đường kính vòng xoắn? Chiều cao vòng + Đường kính 20 ăngtoron, chiều dài 34 ăngtơron gồm 10 cặp nuclêôtit / 1 xoắn? chu kì xoắn. - Số cặp nuclêôtit trong 1 chu kì xoắn? + Các nuclêôtit liên kết thành từng - Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau cặp theo nguyên tắc bổ sung: A – T; thành cặp? G – X. - GV gọi HS lên trình bày trên mô hình. - Nếu có điều kiện cho HS xem năng hình - Đại diện các nhóm trình bày. hoặc đĩa về các nội dung: Cấu trúc ADN, cơ chế tự sao, cơ chế tổng hợp ARN, cơ chế tổng hợp prôtêin. Hoạt động 2: Lắp ráp mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN -GV phát cho mỗi nhóm mô hình ADN tháo rời. II. Lắp ráp mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN - GV hướng dẫn cách lắp ráp mô hình: - HS ghi nhớ kiến thức, cách tiến + Lắp mạch 1: Theo chiều từ chân đế lên hành. hoặc từ trên đỉnh trục xuống. Chú ý: Lựa chọn chiều cong của đoạn cho - Các nhóm lắp mô hình theo hướng hợp lí đảm bảo khoảng cách với trục giữa. dẫn. Sau khi lắp xong các nhóm kiểm + Lắp mạch 2: Tìm và lắp các đoạn có tra tổng thể. chiều cong song song mang nuclêôtit theo + Chiều xoắn 2 mạch. nguyên tắc bổ sung với đoạn 1. + Số cặp của mỗi chu kì xoắn. + Kiểm tra tổng thể 2 mạch. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - GV yêu cầu các nhóm cử đại diện đánh + Sự liênkết theo nguyên tắc bổ sung. giá chéo kết quả lắp ráp. - Đại diện các nhóm nhận xét tổng thể, đánh giá kết quả. 3. Kiểm tra - đánh giá - GV nhận xét chung về tinh thần, kết quả giờ thực hành. - Các nhóm tự nhận xét về thao tác sử dụng kính, kết quả quan sát của mình. - GV đánh giá chung về ý thức và kết quả của các nhóm. - Đánh giá kết quả của nhóm qua bản thu hoạch. Căn cứ vào phàn trình bày của HS và kết quả lắp ráp mô hình để đánh giá điểm. 4. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi 2,3,4 SGK. Làm bài tập 3, 4 vào vở bài tập. - Học bài theo nội dung SGK.Vẽ hình 15 SGK vào vở. - Ôn tập 3 chương 1, 2, 3 theo câu hỏi cuối bài chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra 1tiết. VI. RÚT KINH NGHIỆM:
- Xem thêm -