Tài liệu Giáo án sinh học 9 bài phương pháp nghiên cứu di truyền người

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 130 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN SINH HỌC 9 Bài 28: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI A. MỤC TIÊU. I. Kiến thức: - Học sinh sử dụng được phương pháp nghiên cứu phả hệ để phân tích sự di truyền 1 vài tính trạng hay đột biến ở người. - Phân biệt được 2 trường hợp: Sinh đôi cùng trứng và sinh đôi khác trứng. - Trình bày được ý nghĩa của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh trong nghiên cứu di truyền, từ đó giải thích được một số trường hợp thường gặp. II. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK. III. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bộ môn. B. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI: - Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK, để tìm hiểu về các phương pháp nghiên cứu di truyền người. - Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp. C. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1. Phương pháp: Vấn đáp - tìm tòi , dạy học nhóm, hỏi và trả lời. 2. Phương tiện: - Tranh phóng to hình 28.2 và 28.2 SGK. - Ảnh về trường hợp sinh đôi. D. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. I. Ổn định tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ: Thu bài thu hoạch III. Bài mới 1. Khám phá: Ở người cũng có hiện tượng di truyền và biến dị. Việc nghiên cứu di truyền người gặp 2 khó khăn chính: + Người sinh sản chậm, đẻ ít con. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Không thể áp dụng phương pháp lai và gây đột biến để nghiên cứu. → Người ta đưa ra phương pháp thích hợp, thông dụng và đơn giản: phương pháp phả hệ và phương pháp trẻ đồng sinh. Ngoài ra còn một số phương pháp khác như nghiên cứu tế bào, di truyền phân tử, di truyền hoá sinh.... 2. Kết nối: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Nghiên cứu phả hệ I. Nghiên cứu phả hệ - GV giải thích từ phả hệ. - HS tự nghiên cứu thông tin SGK và ghi nhớ kiến thức. - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông - HS trình bày ý kiến. tin SGK mục I và trả lời câu hỏi: - Em hiểu các kí hiệu như thế nào? - Giải thích các kí hiệu: - 1 HS lên giải thích kí hiệu. Nam Nữ + Biểu thị kết hôn hat cặp vợ chồng. + 1 tính trạng có 2 trạng thái đối lập 4 kiểu - Tại sao người ta dùng 4 kí hiệu để kết hợp. chỉ sự kết hôn giữa 2 người khác nhau về 1 tính trạng? - GV yêu cầu HS nghiên cứu VD1, quan sát H 28.2 SGK. - GV treo tranh cho HS giải thích kí - HS quan sát kĩ hình, đọc thông tin và thảo hiệu. luận nhóm, nêu được: Thảo luận: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Mắt nâu và mắt đen, tính trạng nào + F1 toàn mắt nâu, con trai và gái mắt nâu là trội? Vì sao? lấy vợ hoặc chồng mắt nâu đều cho các cháu mắt nâu hoặc đen. Mắt nâu là trội. + Sự di truyền tính trạng màu mắt không liên quan tới giới tình vì màu mắt nâu và đen đều có cả ở nam và nữ. - Sự di truyền màu mắt có liên quan Nên gen quy định tính trạng màu mắt nằm tới giới tính hay không? Tại sao? trên NST thường. P: Viết sơ đồ lai minh họa. - GV yêu cầu HS tiếp tục đọc VD2 và: - Lập sơ đồ phả hệ của VD2 từ P đến + Bệnh máu khó đông do gen lặn quy địhn. F1? + Sự di truyền bệnh máu khó đông liên quan đến giới tính vì chỉ xuất hiện ở nam gen gây - Bệnh máu khó đông do gen trội hay bệnh nằm trên NST X, không có gen tương ứng trên Y. gen lặn quy định? - Sự di truyền bệnh máu khó đông có + Kí hiệu gen a - mắc bệnh; A- không mắc liên quan tới giớii tính không? tại bệnh ta có sơ đồ lai: sao? P: XAXa x XAY GP: XA, Xa XA, Y Con: XAXA ;XAXa ;XAY (không mắc) Yêu cầu HS viết sơ đồ lai minh hoạ. XaY (mắc bệnh) - HS thảo luận, dựa vào thông tin SGK và trả lời. Kết luận: - Từ VD1 và VD2 hãy cho biết: - Phả hệ là bản ghi chép các thế hệ. - Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp theo dõi sự di truyền của 1 tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng 1 dòng họ qua nhiều thế hệ để xác VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Phương pháp nghiên cứu phả hệ là định đặc điểm di truyền của tính trạng đó. gì? - Dùng để xác định đặc điểm di truyền trội - Phương pháp nghiên cứu phả hệ lặn do 1 gen hay nhiều gen quy định, có liên nhằm mục đích gì? kết với giới tính hay không. II. Nghiên cứu trẻ đồng sinh 1. Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng - HS nghiên cứu SGK và trả lời. - HS nghiên cứu kĩ H 28.2 Hoạt động 2: Nghiên cứu trẻ đồng sinh ? Thế nào là trẻ đồng sinh? - Cho HS nghiên cứu H 28.2 SGK - Giải thích sơ đồ a, b? Thảo luận: - Sơ đồ 28.2a và 28.2b giống và khác nhau ở điểm nào? - GV phát phiếu học tập để HS hoàn thành. - GV đưa ra đáp án. + Giống nhau: Đều minh hoạ quá trình phát triển từ giai đoạn trứng được thụ tinh tạo thành hợp tử, hợp tử phân bào phát triển thành phôi. + Khác nhau: Đồng sinh cùng trứng Đồng sinh khác trứng - 1 trứng được - 2 trứng được - HS nghiên cứu H 28.2, thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập. - Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí thụ tinh với 1 thụ tinh với 2 tinh trùng tạo tinh trùng tạo thành 1 hợp tử. thành 2 hợp tử. - ở lần phân bào đầu tiên của hợp tử, 2 phôi bào tách rời nhau, mỗi phôi bào phát triển thành 1 cơ thể riêng rẽ. - Mỗi hợp tử phát triển thành 1 phôi. Sau đó mỗi phôi phát triển thành 1 cơ thể. - Tạo ra từ 2 - Đều tạo ra từ 1 hoặc nhiều trứng hợp tử nên kiểu khác nhau rụng gen giống nhau, cùng 1 lúc nên luôn cùng giới. kiểu gen khác nhau. Có thể cùng giới hoặc khác giới. Kết luận: - Trẻ đồng sinh là những đứa trẻ cùng được sinh ra ở một lần sinh. - Đồng sinh cùng trứng sinh ra từ 1 trứng được thụ tinh với 1 tinh trùng, có cùng kiểu gen nên bao giờ cũng đồng giới. - Đồng sinh cùng trứng và khác trứng - Đồng sinh khác trứng là trẻ sinh ra từ các khác nhau cơ bản ở điểm nào? trứng khác nhau, mỗi trứng thụ tinh với 1 tinh trùng, có kiểu gen khác nhau nên có thể cùng giới hoặc khác giới. 2. Ý nghĩa của nghiên cứu trẻ đồng sinh - HS đọc mục “Em có biết” SGK và trả lời câu hỏi - Ý nghĩa của nghiên cứu trẻ đồng sinh: + Nghiên cứu trẻ đồng sinh giúp chúng ta hiểu rõ vai trò của kiểu gen và vai trò của - GV yêu cầu HS đọc mục “Em có môi trường đối với sự hình thành tính trạng. biết” qua VD về 2 anh em sinh đôi + Hiểu rõ sự ảnh hưởng khác nhau của môi Phú và Cường để trả lời câu hỏi: trường đối với tính trạng số lượng và tính - Nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu trẻ trạng chất lượng. đồng sinh? VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 3. Củng cố: Phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì? Cho VD ứng dụng phương pháp trên? 4. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2 SGK trang 81. - Tìm hiểu 1 số bệnh tật di truyền ở người. - Thông tin bổ sung: 74 cặp đồng sinh cùng trứng: 56 cặp cả 2 bị bệnh còi xương. 18 cặp 1 bị bệnh, 60 cặp đồng sinh khác trứng. + 14 cặp cả 2 bị bệnh + 46 cặp có 1 bị bệnh. - Để phân biệt bằng mắt thường trẻ đồng sinh cùng trứng: giống hệt nhau còn đồng sinh khác trứng giống nhau như anh em một nhà. Trẻ đồng sinh khác trứng có trường hợp giống nhau vì môi trường sống giống nhau. VI. RÚT KINH NGHIỆM:
- Xem thêm -