Tài liệu Giáo án sinh học 8 bài tiêu hóa ở ruột non

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 190 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN SINH HỌC 8 BÀI 28: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Trình bày được quá trình tiêu hoá diễn ra ở ruột non gồm: + Các hoạt động. + Cơ quan hay tế bào thực hiện hoạt động. + Tác dụng của các hoạt động. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng hoạt động độc lập với SGK, hoạt động nhóm. 3. Thái độ: - Giáo dục ý bảo vệ cơ quan tiêu hoá. Trọng tâm: Trình bày được các hoạt động tiêu hoá diễn ra ở ruột non. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh phóng to hình 28.1, 28.2 SGK. - Bảng phụ kẻ bảng. Biến đổi thức ăn ở ruột non Hoạt động tham gia Biến đổi lí học Biến đổi hoá học III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra: - Biến đổi hoá học ở dạ dày diễn ra như thế nào? Cơ quan tế bào thực hiện Tác dụng của hoạt động VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hoá ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hoá tiếp? 3. Bài mới: Từ Ktra bài cũ, GV nêu vấn đề: Vậy các chất này sẽ được tiêu hoá tiếp ở ruột non như thế nào? Bài mới hôm nay sẽ làm rõ vấn đề. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: I . Ruột non + Ruột non có cấu tạo như thế - HS trả lời. nào? - Thành ruột có 4 lớp nhưng mỏng hơn dạ dày. + Dự đoán xem ở ruột non có - Trao đổi nhóm thống hoạt động tiêu hoá nào? nhất ý kiến trả lời câu - Gv cho lớp thảo luận nhận xét hỏi. và ghi điều dự đoán của các - Đại diện nhóm trình nhóm lên bảng. bày, nhóm khác bổ sung. + Lớp cơ chỉ có cơ dọc và cơ vòng. Hoạt động 2: II. Tiêu hoá ở ruột non + Hoàn thành nội dung bảng - Cá nhân tự nghiên cứu “các hoạt động biến đổi thức ăn SGK ghi nhớ kiến thức. ở ruột”. - Trao đổi nhóm hoàn - Gv giúp HS hoàn thành kiến thành bảng kiến thức. thức và yêu cầu HS so sánh với - Đại diện nhóm trình điều đã dự đoán ở mục trên xem bày, Các nhóm khác đúng hay sai và giải thích vì theo dõi nhận xét và bổ sao. sung nếu cần. * Biến đổi lý học: - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi mục  SGK. + Làm thế nào để khi chúng ta ăn thức ăn được biến đổi hoàn toàn thành chất dinh dưỡng + Lớp niêm mạc có nhiều tuyến ruột tiết dịch ruột và chất nhầy. - Gan, tuyến tuỵ, tuyến ruột tiết dịch tiêu hoá giúp hoà loãng thức ăn. - Sự co bóp của ruột non  thức ăn thấm đều dịch tiêu hoá * Biến đổi hoá học: - Tinh bột và đường đôi mantaza  đường đôi  đường đơn amylaza - HS trả lời. Prôtêin enzim    axit amin trypsin Peptit VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí (đường đơn, glyxêrin…) mà cơ thể có thể hấp thụ được. muèi mËt - Lipit   Các giọt lipit lipaza  Glixêrin và axít béo nhỏ  4. Củng cố: - HS đọc kết luận SGK. - Chọn câu trả lời đúng nhất. 1. Các chất trong thức ăn được biến đổi hoàn toàn ở ruột non là: a. Prôtêin. b. Gluxit . c. Lipit . d. Cả a, b, c e. Chỉ a và b 2. Ở ruột non sự biến đổi thức ăn chủ yếu là: a. Biến đổi lí học. b. Biến đổi hoá học. 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài, trả lời câu hỏi SGK. - Đọc mục “Em có biết”. - Kẻ bảng 29 vào vở, chuẩn bị trước bài 29. c. Cả a và b.
- Xem thêm -