Tài liệu Giáo án sinh học 8 bài tiêu hóa ở dạ dày

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 845 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN SINH HỌC 8 BÀI 27: TIÊU HÓA Ở DẠ DÀY I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Trình bày được quá trình tiêu hoá ở dạ dày gồm: + Các hoạt động. + Cơ quan hay tế bào thực hiện hoạt động. + Tác dụng của các hoạt động. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tư duy dự đoán. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ dạ dày. Trọng tâm: Các hoạt động tiêu hoá ở dạ dày II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh phóng to hình 27.1 SGK. - HS kẻ bảng 27 vào vở. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra: - Quá trình tiêu hoá thức ăn ở khoang miệng diễn ra như thế nào? - Khi thức ăn xuống đến dạ dày còn những loại chất nào cần được tiêu hoá tiếp. 3. Bài mới: Chúng ta đã biết thức ăn chỉ được tiêu hoá 1 phần ở khoang miệng, vậy vào đến dạ dày chúng được tiếp tục biến đổi như thế nào? Ta cùng tìm hiểu bài học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: Hoạt động của học sinh Nội dung I . Cấu tạo dạ dày + Dạ dày có cấu tạo như thế - Cá nhân nghiên cứu - Dạ dày hình túi dung tích 3 nào? thông tin và hình 27.1 lít. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Gv cho HS trình bày trên tranh SGK trang 87. để cả lớp theo dõi. - 1 HS nhóm trình bày + Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo trên tranh. dự đoán xem ở dạ dày có các - HS khác nhận xét, bổ hoạt động tiêu hoá nào? sung. - Thành cơ dày có 4 lớp: + Lớp màng bọc ngoài. + Lớp cơ gồm 3 lớp cơ vòng, cơ dọc, cơ chéo. + Lớp dưới niêm mạc. + Lớp niêm mạc có nhiều tuyến tiết dịch vị. Hoạt động 2: II. Tiêu hoá ở dạ dày + Tìm hiểu thông tin hoàn thành - Cá nhân nghiên cứu * Biến đổi lý học: bảng 27. thông tin trong SGK. - dạ dày tiết dịch vị giúp hoà - Gv giúp HS hoàn thiện kiến - Trao đổi nhóm hoàn loãng thức ăn. thức trong bảng 27. thành bài tập. - Dạ dày co bóp mạnh và - Đại diện nhóm trình nhào trộn thức ăn thấm đều bày trước lớp nhóm khác dịch vị. nhận xét bổ sung. * Biến đổi hoá học: hoạt động - Hs theo dõi và tự sữa của enzim pepsin phân cắt chữa (nếu cần). prôtêin chuỗi dài thành các - Các nhóm xem lại điều chuỗi ngắn gồm 3 - 10 axit dự đoán ban đầu và đánh amin. giá bổ sung. + Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động của các cơ quan bộ phận nào? + Loại thức ăn gluxit và lipit được tiêu hoá trong dạ dày như thế nào? + Vì sao prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân huỷ, nhưng Prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ, không bị phân huỷ? - HS trả lời - Các loại thức ăn khác như: lipit, gluxit… chỉ biến đổi về mặt lý học. - Thời gian lưu lại thức ăn trong dạ dày từ 3 - 6 tiếng tuỳ loại thức ăn. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - GV liên hệ thực tế về cách ăn uống để bảo vệ dạ dày. - HS chú ý: Thời gian ăn, loại thức ăn, lượng thức ăn. 4. Củng cố: - Gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ SGK - Bài tập trắc nghiệm: 1. Loại thức ăn nào được biến đổi cả về hoá học và lí học ở dạ dày: a. Prôtêin. b. Gluxit . c. Lipit . d. Khoáng. 2. Biến đổi lí học ở dạ dày gồm: a. Sự tiết dịch vị. b. Sự co bóp của dạ dày c. Sự nhào trộn thức ăn . d. Cả a,b,c đều đúng . 3. Biến đổi hoá học ở dạ dày gồm: a. Tiết dịch vị. b. Thấm đều dịch vị với thức ăn . c. Hoạt động của enzim pepsin. . 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài, trả lời câu hỏi SGK. - Đọc mục “Em có biết”. - Chuẩn bị trước bài 28 “Tiêu hoá ở ruột non”.
- Xem thêm -