Tài liệu Giáo án sinh học 8 bài thực hành quan sát tế bào và mô

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 435 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN SINH HỌC 8 BÀI 5. THỰC HÀNH: QUAN SÁT TẾ BÀO VÀ MÔ A. MỤC TIÊU: - Học sinh chuẩn bị được tiêu bản tạm thời mô cơ vân. Quan sát và vẽ hình các tế bào trong các tiêu bản đã làm sẵn: mô biểu bì, mô sụn, mô xương, mô cơ trơn, phân biệt các bộ phận chính của tế bào gồm: màng sinh chất, chất tế bào và nhân. - HS phân biệt các loại mô. B. PHƯƠNG PHÁP: Thực hành, đàm thoại, trực quan. C. PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ: - GV chuẩn bị dụng cụ thực hành như đã nêu trong SGK trang 18. - HS: mỗi nhóm chuẩn bị 1 con ếch hoặc một miếng thịt lợn nạc, tươi. D. TIẾN TRÌNH: I. ỔN ĐỊNH LỚP II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Kiểm tra các vật HS III. GIẢNG BÀI MỚI: 1. GIỚI THIỆU BÀI: - Nêu đặc điểm các loại mô. Để thấy rõ đặc điểm của các loại mô ta làm tiêu bản và quan sát các loại mô dưới kính hiển vi. 2. CÁC HOẠT ĐỘNG: T G Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài ghi Hoạt động 1: Làm HS cử đại diện nhóm tiến 1. Làm tiêu bản mô cơ vân tiêu bản và quan sát tế hành làm tiêu bản như SGK. a. Cách làm tiêu bản mô cơ vân bào mô cơ vân HS sau khi đã có tế bào cơ Làm tiêu bản mô cơ trên bản kính, nhỏ dung dịch sinh lý 0,65% NaCl rồi đậy - Rạch da đùi ếch lấy một bắp cơ. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí vân: lam kính để quan sát tế bào GV hướng dẫn HS tiến dưới kính hiển vi. hành các bước thực Chú ý đặt lam kinh sao cho hành như SGK. GV không có bọt khí. lưu ý HS khi làm tiêu Có thể nhỏ thêm một giọt a bản. xít acetic để nhìn cho rõ. - Dùng kim nhọn rạch dọc bắp cơ (thấm sạch). - Dùng kim mũi nhọn HS điều chỉnh kính hiển vi khẽ rạch bao cơ theo quan sát tiêu bản sao cho chiều dọc bắp cơ, ngón thấy tế bào cơ vân rõ nhất. tay cái và ngón tay trỏ đặt bên mép rạch, rồi ấn nhẹ làm lộ các tế bào cơ (hình sợi mảnh). - Đặt sợi mảnh mới tách lên lam kính, nhỏ dung dịch sinh lý 0,65% Nacl - Lay kim mũi mác gạt nhẹ cho các tế bào cơ tách khỏi bắp cơ dính vào bản kính. - Dùng ngoán trỏ và ngón cái ấn 2 bên mép rạch. - Lấy kim mũi mác gạt nhẹ và tách một sợi mảnh - Đậy la men, nhỏ axiet axê tíc. b. Quan sát tế bào Thấy được các phần chính: Màng, tế bào chất, nhân, vân ngang. Dưới sự hướng dẫn của GV các nhóm HS tiến hành quan sát, cử đại diện báo cáo kết 2. Kết luận Quan sát tiêu bản quả, các nhóm khác bổ sung các loại mô và xác định thành phần các - Mô biểu bì: tế bào xếp xít nhau. loại mô được quan sát. - Mô sụn: Chỉ có 2-3 tế bào tạo Quan sát tế bào mô cơ thành nhóm. vân: GV hướng dẫn HS chuyển vật kính, chỉnh kính để quan sát với độ phóng đại lớn dần. GV gợi ý HS trong quan sát để phân biệt được: màng, chất tế bào, vân ngang và nhân của tế bào. - Mô xương: tế bào nhiều. - Mô cơ: tế bào nhiều và dài. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hoạt động 2: Quan sát tiêu bản các loại mô khác: GV yêu cầu HS quan sát các tiêu bản mô biểu bì, mô sụn, mô xương, mô cơ trơn dưới kính hiển vi và trình bày kết quả. 3. Tổng kết: - GV cho HS trình bày tóm tắt phương pháp làm tiêu bản. - GV yêu cầu HS vẽ hình các loại mô đã quan sát. 4. Hướng dẫn học ở nhà: - Ôn lại các bài đã học, đặc biệt chú ý mô thần kinh. - HS nắm vững cấu tạo và chức năng của nơron để chuẩn bị học bài sau.
- Xem thêm -