Tài liệu Giáo án sinh học 8 bài tế bào

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 168 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN SINH HỌC 8 Bài 3: TẾ BÀO A. MỤC TIÊU: - Học sinh trình bày được cấu trúc cơ bản của tế bào bao gốm: màng sinh chất, chất tế bào (lưới nội chất, ribôxôm, ti thể, bộ máy gôn gi, trung thể), nhân (nhiễm sắc thể, nhân con). - HS phân biệt từng chức năng cấu trúc của tế bào. HS chứng minh được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể. B. PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, trực quan, làm việc với SGK, thông báo. C. PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ: Tranh vẽ hình 3.1-2, bảng 3.1 SGK. HS chuẩn bị bảng trang 13 SGK. D. TIẾN TRÌNH: I. ỔN ĐỊNH LỚP: Kiểm diện, vệ sinh. II. KIỂM TRA BÀI CŨ: a. Cơ thể người gồm mấy phần, là những phần nào, phần thân chứa những cơ quan nào? b. Bằng một ví dụ, em hãy phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể? III. GIẢNG BÀI MỚI: 1. GIỚI THIỆU BÀI: Tế bào là đơn vị cơ sở cấu tạo nên mọi cơ quan, bộ phận trong cơ thể người, tế bào có cấu trúc và chức năng như thế nào? Bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cấu trúc,chức năng và hoạt động sống của thế bào. 2. CÁC HOẠT ĐỘNG: T G 7' Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài ghi Hoạt động 1: Tìm hiểu HS quan sát tranh phóng to 1. Cấu tạo tế bào cấu tạo tế bào: hình 3.1 SGK, một vài HS nêu thành phần cấu tạo của tế bào. GV cho HS thực hiện  VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí SGK. HS thảo luận chú thích đúng GV nhận xét,hướng dẫn hình, một HS trình bày, các HS quan sát xác định em khác lắng nghe, nhận xét, đúng các thành phần bổ sung…. cấu tạo của tế bào. Đáp án: GV mở rộng kiến thức: màng sinh chất có các lỗ nhỏ đảm bảo mối liên hệ giữa máu, nước mô. Chất tề bào chứa nhiều bào quan, trong nhân có chứa NST AND, AND qui định thành phần và cấu trúc của prôtêin đặc 10' trưng cho loài. Thành phần cấu tạo cơ bản của tế bào gồm: màng sinh chất, chất tế bào (lưới nội chất, ti thể, ribôxôm, bộ máy Gôn gi, trung thể…) và nhân. Thành phần cấu tạo cơ bản của tế bào gồm: màng sinh chất, chất tế bào (lưới nội chất, ti thể, ribôxôm, bộ máy Gôn gi, trung thể…) và nhân. 2. Chức năng các bộ phận HS đọc bảng 3.1 SGK, một trong tế bào vài HS trả lời câu hỏi, các em khác nhận xét, bổ sung. Hoạt động 2: Tìm hiểu HS thảo luận nhóm, sau đó cử chức năng của các bộ đại diện nhóm phát biểu câu trả lời. phận trong tế bào GV yêu cầu HS đọc Đáp án: - Ghi nội dung trong bảng bảng 3.1 SGK và nêu Màng sinh chất điều chỉnh sự 3.1 ở SGK. lên những chức năng vận chuyển vật chất vào trong cho từng bào quan trong tế bào và ra tế bào để cung cấp tế bào? nguyên liệu và loại bỏ chất GV giải thích và chính thải. xác hóa kiến thức như Chất tế bào thực hiện trao đổi bảng 3.1 SGK. chất. GV cho HS thực hiện  SGK và cần lưu ý dòng in nghiêng trong bảng nói lên từng chức năng cho từng bộ phận tế 10' bào. Nhân điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. 3. Thành phần hoá học của tế bào - Một vài HS được GV chỉ định trình bày về thành phần - Tế bào gồm hổn hợp nhiều hóa học của tế bào. GV nhận xét và hướng Thành phần hóa học của tế chất hữu cơ và vô cơ: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí dẫn HS đưa ra đáp án bào gồm: chất hữu cơ và chất + Chất hữu cơ: protein, đúng. vô cơ. gluxít, lipid và a xít nucleic - Chất hữu cơ: protein, gluxít, (AND, ARN). Hoạt động 3: Tìm hiểu lipid và a xít nucleic (AND, + Chất vô cơ: Canxi, Kali, Natri, sắt, đồng, nước…. thành phần hóa học của ARN). tế bào - Chất vô cơ: Canxi, Kali, GV hướng dẫn HS đọc Natri, sắt, đồng, nước…. thông tin SGK để trả lời HS thảo luận nhóm, cử đại các câu hỏi. diện trình bày câu trả lời, các ? Thành phần hòa học nhóm khác bổ sung. 8' của tế bào gồm những Các nguyên tố hóa học trong phần nào? tế bào cũng là các nguyên tố GV nhận xét và chính có trong tự nhiên. Giữa cơ thể người và môi trường có liên xác hóa đáp án. hệ nhau. ? Em có nhận xét gì về thành phần hóa học trong tế bào và những HS quan sát tranh phóng to nguyên tố hóa học có hình 3.2 SGK, thảo luận nhóm trong tự nhiên. Điều đó và cử đại diện trả lời 2 câu nói lên gì? hỏi, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Hoạt động 4: Tìm hiểu hoạt động sống của tế bào GV cho HS thực hiện  SGK và gợi ý HS trả lời câu hỏi: ?Các hoạt động sống của tế bào là gì? ? Có phải tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể sống? Tế bào tham gia các hoạt động sống là: trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản và cảm ứng. Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể vì: tế bào thực hiện trao đổi chất với môi trường trong cơ thể. Sự sinh trưởng, sinh sản, cảm ứng là cơ sở để cơ thể sinh trưởng, sinh sản và cảm ứng. 4. Hoạt động sống của tế bào Tế bào tham gia các hoạt động sống là: trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản và cảm ứng. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 3. Tổng kết: - GV cho HS đọc ghi nhớ SGK. - HS hoàn thiện bài tập theo bảng kẻ sẵn theo SGK. - Chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể? 4. Hướng dẫn học ở nhà: - Học bài theo vở ghi và tóm tắt SGK. - Trả lời các câu hỏi trong SGK ở cuối bài. - Vẽ và chú thích cấu tạo hiển vi của tế bào, đọc mục “Em có biết”. - Xem bài tiếp theo.
- Xem thêm -