Tài liệu Giáo án sinh học 8 bài phản xạ

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 296 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN SINH HỌC 8 BÀI 6: PHẢN XẠ A. MỤC TIÊU: - Học sinh trình bày được chức năng cơ bản của nơron. Trình bày được 5 thành phần của cung phản xạ và đường dẫn truyền trong một cung phản xạ. B. PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, trực quan, nêu vấn đề, làm việc với SGK. C. PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ: - GV chuẩn bị tranh phóng to hình 6.1 - 3 SGK trang 20 - 21. D. TIẾN TRÌNH: I. ỔN ĐỊNH LỚP: Kiểm diện, vệ sinh. II. KIỂM TRA BÀI CŨ: III. GIẢNG BÀI MỚI: 1. GIỚI THIỆU BÀI: - Khi chạm tay vào vật nóng, tay co ngay lại. Hiện tượng đó gọi là phản xạ. Vậy phản xạ là gì? Làm thế nào để thực hiện được phản xạ. Bài hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời 2 câu hỏi trên. 2. CÁC HOẠT ĐỘNG: T G Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Tìm hiểu 1. Cấu tạo và chức năng của cấu tạo và chức năng nơron của nơron HS thảo luận nhóm để thực GV hướng dẫn HS quan hiện  SGK, một vài HS phát sát tranh hình 6.1 và biểu ý kiến, các em khác nhận thực hiện  SGK. xét bổ sung. Nội dung bài ghi 1. Cấu tạo và chức năng của nơron a. Cấu tạo nơron Nơron gồm: - Thân: chứa nhân, xung quanh là tua ngắn gọi là sợi nhánh GV nhận xét, bổ sung Đáp án: và hướng dẫn HS nêu - Mô thần kinh gồm các tế - Tua dài: sợi trục có bao lên đáp án đúng. bào thần kinh và các tế bào VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí GV phân tích, gợi ý và thần kinh đệm. Miêlin là nơi tiếp nối nơron giúp HS tự nêu ra đáp - Nơron thần kinh gồm có gọi là xináp. án. thân (chứa nhân), sợi trục và sợi nhánh. Diện tiếp giữa đầu mút của sợi trục ở nơron này nơron kế tiếp gọi là xináp. b. Chức năng hệ thần kinh GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK và tranh phóng to hình 6.1 SGK, thảo luận nhóm để nêu lên được chức năng của nơron và các loại nơron. Đại diện một vài nhóm trình bày kết quả thảo luận, các - Cảm ứng với các kính thích nhóm khác bổ sung để cùng từ môi trường bằng cách phát xây dựng đáp án. sung thần kinh. Đáp án: Chức năng của nơ ron là: - Cảm ứng: khả năng tiếp nhận - Dẫn truyền sung thần kinh. các kích thích và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh các xung thần kinh. - Dẫn truyền xung thần kinh: khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định từ nơi phát sinh hoặc tiếp nhận * Các loại nơron về thân nơron và truyền đi dọc Có 3 loại nơ ron theo sợi trục. - Nơron hướng tâm dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan cảm giác về trung ương thần Các loại nơron: kinh. - Nơron hướng tâm (nơron - Nơron li tâm dẫn truyền cảm giác). xung thần kinh từ trung ương - Nơron li tâm (nơron vận thần kinh tới cơ quan trả lời. động). - Nơron li tâm: liên hệ giữa - Nơron trung gian (nơron liên các nơron. lạc). GV nêu câu hỏi  SGK, HS suy nghĩ, một vài em trả 2. Cung phản xạ kích thích sự tư duy của VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí HS: Em có nhận xét gì về hướng lan truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và nơron li tâm? lời, các em khác bổ sung. Đáp án: Nơron hướng tâm dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan cảm giác về trung ương thần GV chỉnh ý, bổ sung và kinh. chốt lại. Nơron li tâm dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh tới cơ quan trả lời. 2. Cung phản xạ: Hoạt động 2: Tìm hiểu a. Phản xạ: cung phản xạ HS suy nghĩ, thảo luận nhóm, GV thông báo: Tay một vài em trả lời, các em chạm vào vật nóng thì khác bổ sung. rụt lại, đèn sáng chiếu vào mắt thì đồng tử co lại, thức ăn vào miệng Đáp án: thì tiết nước bọt. Các - Phản xạ là phản ứng của cơ phản ứng đó là phản xạ. thể trả lời các kích thích của Vậy phản xạ là gì? môi trường ngoài hoặc trong GV nhận xét, bổ sung dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. và nêu đáp án. GV nêu câu hỏi: Sự - HS thảo luận nhóm và cử đại khác nhau giữa phản xạ diện trả lời, các nhóm khác ở động vật và sự cảm nhận xét, bổ sung để đưa đáp án chung của lớp. ứng ở thực vật là gì? Đáp án: b. Cung phản xạ: a. Phản xạ Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường ngoài hoặc trong dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. b. Cung phản xạ - Cung phản xạ là con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm (da..) qua trung ương của thần kinh đến cơ quan phản ứng (cơ, tuyến….) - Một cung phản xạ có 3 nơron: nơron hướng tâm, Phản xạ ở động vật là phản nơron trung gian và nơron li ứng có sự tham gia của hệ tâm. thần kinh, còn ở thực vật không có hệ thần kinh. GV treo tranh phóng to b. Cung phản xạ: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí hình 6.2 SGK, yêu cầu Dưới sự hướng dẫn của GV, một vài HS phát biểu câu trả HS thực hiện  SGK. lời, các HS khác bổ sung và GV hướng dẫn và lưu ý HS nhận biết được các cùng xây dựng đáp án. loại nơron trong một Đáp án: cung phản xạ. Cung phản xạ là con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm (da..) qua trung ương của thần kinh đến cơ quan phản ứng (cơ, tuyến….) - Một cung phản xạ có 3 nơron: nơron hướng tâm, nơron trung gian và nơron li tâm. c. Vòng phản xạ -Thành phần của một cung phản xạ gồm: cơ quan thụ cảm, các nơron (hướng tâm, trung gian và li tâm) và cơ quan trả lời. GV cho HS thực hiện  c. Vòng phản xạ: SGK. - Một vài HS nêu ví dụ về GV nghe, nhận xét, phản xạ và phân tích đường chỉnh lý bổ sung những dẫn truyền xung thần kinh trong phản xạ đó. phân tích của HS. GV treo tranh hình 6.3 SGK yêu cầu HS quan sát kết hợp với thông tin SGK để mô tả vòng phản xạ. c. Vòng phản xạ: Trong phản xạ luôn có luồn thông tin ngược báo về trung ương thần kinh để trung ương thần kinh điều chỉnh phản ứng - HS thực hiện lệnh của GV, cho thích hợp. Luồng thần trao đổi nhóm và cử đại diện kinh bao gồm cung phản xạ và đường phản hồi tạo nên vòng mô tả sơ đồ cung phản xạ. phản xạ. Các nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung. GV hướng dẫn, gợi ý Đáp án: giúp HS nêu lên đáp án Trong phản xạ luôn có luồn đúng. thông tin ngược báo về trung ương thần kinh để trung ương VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí thần kinh điều chỉnh phản ứng cho thích hợp. Luồng thần kinh bao gồm cung phản xạ và đường phản hồi tạo nên vòng phản xạ. 3. Tổng kết: - GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. - Phản xạ là gì? Hãy nêu ví dụ về phản xạ? - Từ một ví dụ đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó? 4. Hướng dẫn học ở nhà: - Học bài theo vở ghi và SGK, trả lời các câu hỏi cuối bài, vẽ hình 6.1-3, đọc mục em có biết, xem bài tiếp theo. Ôn lại kiến thức cũ phần bộ xương thú (Sinh học 7).
- Xem thêm -